Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007"

Transkript

1 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar... 5 BILAG 2 Kommentarer fra brugerne...10 Hovedkonklusion Den årlige brugertilfredshedsundersøgelse af Statistikbanken fandt sted december Rigtigt mange af Statistikbankens brugere har ønsket at deltage i denne brugerundersøgelse. Med en svarprocent på 53 overgås alle forventninger. Uopfordrede brugerundersøgelser har svarprocenter, der sjældent ligger over 10. Fire ud af ti brugere trækker kun et enkelt tal ud, halvdelen af disse var ikke klar over, at man kunne få fat i flere tal i ét udtræk. En opgave bliver således at tydeliggøre at større tabeller kan udtrækkes - uden samtidigt at genere den halvdel, der helt bevidst trak ét enkelt tal. Tilfredsheden med indhold og funktionalitet er høj og ligger på nogenlunde samme niveau som tidligere år: ca 85 % er tilfredse eller meget tilfredse med Statistikbanken generelt, med indholdet og med detaljeringsgraden. Den største utilfredshed finder vi også i lighed med tidligere - når det gælder dokumentation og det at finde frem til den rette tabel: Ca 20 % er utilfredse eller meget utilfredse med dokumentationen og ca 30 % finder det besværligt at finde den rigtige tabel. Her er der altså også rum for forbedringer. Et arbejde med at give bedre og mere lettilgængelig dokumentation er prioriteret i Baggrund Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til statistik og få input til, hvad vi bør gøre bedre, foretager vi hvert år en brugertilfredsundersøgelse af Statistikbanken. Spørgsmålene i undersøgelserne var generelle tilfredshedsspørgsmål og spørgsmål, der belyste brugerkarakteristika og 2006 var mindre undersøgelser undersøgelsen er også en undersøgelse, der ser på enkelte konkrete funktioner, som brugeren skal kunne håndtere for at få tal ud af databanken. Vi har derfor i årets brugerundersøgelse fokuseret på nogle mulige hindringer for at få et tabeludtræk - og efterfølgende må vi se, hvad vi kan gøre for at forbedre dette. Nogle spørgsmål, som vi har ønsket at belyse er: h:\xf13\statistikbank\brugerundersøgelse\statistikbank undersøgelse 2007\rapport brugerundersøgelse statistikbank 2007.doc

2 Forstår brugerne, hvordan de kan vælge variabler og værdier til tabeludtrækket? (Ca % af alle udtræk indeholder blot ét enkelt tal). Hvordan finder brugerne frem til de relevante tabeller: via søgning fra Google mv., via søgning på via søgning i Statistikbanken, i emnestrukturen eller via direkte link til en tabel. Og hvad virker bedst? Bliver on-line hjælpen brugt? Og savnes der hjælp, fx i form af en demo? Resultater Om brugerne Da hovedformålet med undersøgelsen har været at blive klogere på de problemer, brugerene støder ind i, når en tabel er fundet frem og selve udvælgelsen af variabler og værdier skal ske, har vi valgt kun at medtage den gruppe brugere, der når så lagt i Statistikbanken. Undersøgelsens resultater er opdelt på brugere, der kun har valgt et enkelt tal og bruger, der har udtrukket flere tal. Dvs at spørgsmålene først poppede op på skærmen, når brugeren var kommet frem til at have trukket tal fra en tabel. Brugere, som gav op inden de nåede så langt fik aldrig spørgeskemaet. Resultatet er altså gældende for den del af brugerne, der faktisk kommer frem til at få tal ud af databanken Vores begrundelse for alligevel at vælge denne løsning var, at vi ville fokuserer på situation omkring søgning af tabel og udvælgelse af data. Undersøgelsen var aktiv december I den periode var der i alt- 2189, der trak en tabel ud af disse svarede på skemaet, hvilket svarer til 53 %. Der var 374 (42,1 %) svar fra brugere, der havde trukket bare ét tal ud, og 776 (59,6%) svar fra brugere, der havde trukket flere tal fra tabellen En femtedel af brugerne besøger Statistikbanken for første gang. I tidligere undersøgelser var ca en tredjedel af besvarelserne fra førstegangsbrugere. 20 % bruger Statistikbanken en eller flere gange om ugen, hvilke er en lille stigning siden 2005, hvor der var 17 % hyppige brugere. Det er hovedsagelig blandt brugere, der kun udtrækker ét tal, at vi finder førstegangsbrugerne (35 %). Det kunne indikere, at man ved gentagne besøg lærer at manøvrere bedre. Søgning Hjælp Næsten halvdelen (44 %) af dem, der udtrækker tabeller, gør det via Statistikbankens emnestruktur: Befolkning og Valg, Arbejdsmarked osv. eller ved at skrive en tekst i Statistikbankens søgefelt (22 %). Google er på tredjepladsen som søgevej, og den har især stor betydning for den del af brugerne som kun trækker et enkelt tal. Her benytter 20 % Google som indgang til Statistikbanken. Omkring 8 % går først til hjemmesiden og søger derfra for at finde en tabel. Det er et felt, hvor vi ved forbedret integration mellem Statistikbank- og hjemmesidesøgningen sikkert vil kunne hjælpe en del brugere. Overalt i Statistikbanken er der on-line hjælp at hente ved et klik på hjælpeknappen [?]. Hjælpen er relateret til den situation brugeren netop befinder sig i, fx hvor der skal vælges værdier fra en variabels listeboks. Der er imidlertid ikke mange, der kender til hjælpefunktionen. Over 50 % svarer at de ikke har bemærket nogen on-line hjælp. Ca 15 % finder hjælpen er tilstrækkelig, mens 9 % ofte savner hjælp. 2

3 Funktionalitet Nedenfor er angivet de funktioner i Statistikbanken, som brugerne vurderede højest hhv lavest. Procenten er her udregnet efter at de, der svarer Ved ikke, er udelukket. Besvarelserne, der inkluderer Ved ikke ses i bilag 1. Generelt udtrykker de brugere, der kun takt ét tal ud, lidt mindre tilfredshed end dem der trak flere tal ud. Tilfredse og meget tilfredse med: Har trukket ét tal ud Har trukket flere tal ud Statistikbanken generelt 87 % 94 % Svartider 90 % 94 % Statistikbankens indhold 88 % 93 % Download mulighederne 85 % 92 % Visning i diagrammer 85 % 89 % Utilfredse og meget utilfredse med: Har trukket ét tal ud Har trukket flere tal ud At finde frem til en tabel 35 % 30 % Hjælpefunktion 25 % 29 % Dokumentation og information 23 % 23 % til tabellerne Detaljeringsgraden 19 % 18 % Visning på kort 17 % 15 % Kommentarer fra brugerne Der var mulighed for at svarpersonerne kunne skrive en kommentar i fri tekst. Angav de også en afsender e-postadresse, blev de lovet et svar eller en kommentar tilbage fra Danmarks Statistik. Der var i alt 239 svarende til 21 %, der skrev en kommentar og 85 der ønskede at få et svar. 19 kommentarer var udelukkende ros til Statistikbanken, mens 5 var kritiske. Der var også konkrete forslag til forbedringer, enkelte misforståelser og nogle konkrete spørgsmål. Se i øvrigt bilag 2. Vi betragter det som et meget nyttigt supplement til de lukkede spørgsmål, som stilles i skemaet, da de giver input til forståelsen af hvordan brugerne benytter Statistikbanken. Handlingsplan På baggrund af de indkomne svar, vil vi opstille en plan for forbedringer på nogle af områderne. Finde frem til en tabel: Det er ikke let at finde en løsning, hvor alle kan finde de data, de har brug for: årsagerne kan være flere, bl.a.: De ønskede data findes ikke i Danmarks Statistik Tallene findes i Statistikbanken, men er skjult i en emnestruktur, brugeren ikke kan gennemskue Der er mange tabeller, der har næsten enslydende titler Brugeren søger via Google, men rammer ikke den terminologi, der findes i Statistikbanken. De fleste brugere bruger emneindgangen for at komme til tabellerne. For at forbedre fremfinding af en tabel herfra, vil vi sætte en mouse-over-tekst på 3

4 emneområderne. Når musen flyttes over emneområderne vil der blive givet eksempler på den statistik, der ligger under emnet. Dokumentation til tabellerne Hjælpefunktion Detaljeringsgraden Der opbygges en begrebsdatabase, som giver brugeren adgang til af få en definition på et begreb i Statistikbanken, fx Vestlige lande eller Efterkommer. Projektet er gået i gang og forventes afsluttet i Begrebssamlingen vil også blive tilgængelig fra hjemmesiden, og her vil begrebet blive linket til de tabeller i Statistikbanken, hvor begrebet forekommer. Altså en alternativ søgevej til tabeller. Hovedparten af brugerne finder ikke frem til hjælpefunktionen, som i øvrigt indeholder ganske betydelig hjælpeinformation. Men mange synes, de har brug for hjælp. Det må altså overvejes om der skal laves en egentlig demo eller Guided tour gennem Statistikbanken. M.h.t. detaljeringsgraden på den indlagte statistik, er vi begrænsede af de fortrolighedshensyn, som gælder for al publiceret statistik. Princippet i Statistikbanken er at mindste geografiske niveau er kommunen. Med kommunalreformen 2007 er mange kommuner blevet større og tabellerne kan derfor forekomme mindre detaljerede.. Det som kan overvejes, er at give mulighed for at man i en kommunefordelt tabel gør en enkelt variabel mere detaljeret samtidig med at en anden variabel udelades eller vises i en grovere aggregering. Eller evt viser større detaljering hvis tabellen er fordelt på regioner. Det er noget vi løbende vil vurdere sammen med statistikkontorerne. 4

5 BILAG 1 Brugernes svar Brugerundersøgelsen 3-6/ brugere trak kun ét tal ud. 374 af disse har svaret på undersøgelsen= 42,1% brugere trak mere end ét tal ud, 776 har svaret i undersøgelsen = 59,6% Har udtrukket ét tal 1. Du har netop udtrukket ét enkelt tal fra Statistikbanken. Du kan vælge flere tal fra samme tabel ved at markere betingelserne i valgboksene. % Jeg skulle kun bruge det ene tal ,2 Jeg vidste ikke, jeg kunne vælge flere 60 16,0 Jeg trykkede på Vis tabel og havde forventet at flere tal kom ud 90 24,1 Ved ikke 40 10,7 Ikke svaret 0 0,0 Har udtrukket ét tal Har udtrukket flere tal Alle 2. Hvordan fandt du frem til denne tabel? % % % Jeg søgte med Google 76 20,3 65 8, ,3 Jeg søgte på Statistikbankens søgefelt 90 24, , ,1 Jeg brugte Statistikbankens emneområder , , ,2 Jeg har et direkte link til netop denne tabel 18 4,8 53 6,8 71 6,2 Jeg søgte på søgefeltet 32 8,6 61 7,9 93 8,1 Andet 32 8,6 51 6,6 83 7,2 Ikke svaret 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,0 5 Har udtrukket ét tal Har udtrukket flere tal Alle 3. Der findes on-line hjælp i Statistikbanken. Er den tilstrækkelig god? % % % Ja, den er tilstrækkelig 61 16, , ,8 Nej, jeg savner ofte hjælp 33 8,8 67 8, ,7 Jeg har ikke bemærket, at der er on-line hjælp , , ,4 Ved ikke , , ,7 Ikke svaret 2 0,5 2 0,3 4 0, , , ,0

6 Har udtrukket ét tal Har udtrukket flere tal Alle 4. Hvor tit bruger du Statistikbanken? % % % Dette er første gang , , ,0 En gang om måneden eller sjældnere , , ,5 Et par gange om måneden 57 15, , ,6 En gang om ugen eller oftere 34 9, , ,1 Ved ikke 17 4,6 16 2,1 33 2,9 Ikke svaret 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,0 Har udtrukket ét tal 5. Hvad synes du om følgende i Statistikbanken Statistikbanken generelt Indholdet Detaljeringsgraden At finde frem til en tabel Dokumentation og information til tabellerne Download mulighederne Visning som graf Visning på kort Hjælpefunktionen Svartiden

7 Procent fordeling: Statistikbanken generelt 3,5 7,8 47,4 27,9 13,5 100,0 Indholdet 2,9 7,3 50,4 24,9 14,4 100,0 Detaljeringsgraden 4,4 11,8 42,3 25,7 15,7 100,0 At finde frem til en tabel 8,2 21,9 39,8 17,0 13,2 100,0 Dokumentation og information til tabellerne 4,7 13,7 46,8 14,2 20,6 100,0 Download mulighederne 3,6 7,1 39,0 21,4 28,9 100,0 Visning som graf 3,5 6,7 41,7 16,9 31,2 100,0 Visning på kort 3,0 7,1 38,4 11,8 39,8 100,0 Hjælpefunktionen 4,4 9,1 32,8 7,0 46,6 100,0 Svartiden 3,5 4,7 39,0 32,0 20,8 100,0 5. Hvad synes du om følgende i Statistikbanken Har udtrukket flere tal Statistikbanken generelt Indholdet Detaljeringsgraden At finde frem til en tabel Dokumentation og information til tabellerne Download mulighederne Visning som graf Visning på kort Hjælpefunktionen Svartiden

8 5. Hvad synes du om følgende i Statistikbanken Procentfordeling Statistikbanken generelt 1,3 4,0 49,2 41,3 4,2 100,0 Indholdet 1,2 5,8 52,8 35,1 5,2 100,0 Detaljeringsgraden 2,6 14,0 48,1 29,1 6,2 100,0 At finde frem til en tabel 6,0 23,2 45,5 21,2 4,1 100,0 Dokumentation og information til tabellerne 3,4 17,1 49,3 18,3 11,9 100,0 Download mulighederne 1,7 4,6 37,5 36,1 20,0 100,0 Visning som graf 1,6 6,2 36,4 28,0 27,8 100,0 Visning på kort 1,6 6,5 31,0 16,6 44,4 100,0 Hjælpefunktionen 3,7 8,6 24,3 5,4 58,0 100,0 Svartiden 1,7 3,1 38,6 37,3 19,3 100,0 5. Hvad synes du om følgende i Statistikbanken Begge grupper Statistikbanken generelt Indholdet Detaljeringsgraden At finde frem til en tabel Dokumentation og information til tabellerne Download mulighederne Visning som graf Visning på kort Hjælpefunktionen Svartiden

9 Procent fordeling: Statistikbanken generelt 2,0 5,2 48,6 37,0 7,2 100,0 Indholdet 1,7 6,3 52,1 31,9 8,0 100,0 Detaljeringsgraden 3,2 13,3 46,3 28,0 9,1 100,0 At finde frem til en tabel 6,7 22,8 43,7 19,9 6,9 100,0 Dokumentation og information til tabellerne 3,8 16,0 48,5 17,0 14,6 100,0 Download mulighederne 2,3 5,4 38,0 31,6 22,8 100,0 Visning som graf 2,2 6,4 38,0 24,6 28,8 100,0 Visning på kort 2,0 7,6 33,3 15,1 43,0 100,9 Hjælpefunktionen 3,9 8,8 26,9 5,9 54,4 100,0 Svartiden 2,3 3,6 38,8 35,6 19,7 100,0 9

10 Danmarks Statistik, Formidlingscenter 7. januar 2008 Databanker TIB/- Akt.nr. BILAG 2 Kommentarer fra brugerne Der var mulighed for at svarpersonerne kunne skrive en kommentar i fri tekst. Angav de også en afsender e-postadresse, blev de lovet et svar eller en kommentar tilbage fra Danmarks Statistik. Der var i alt 239 brugere der skrev en kommentar og 85 der ønskede at få svar. Vi har opdelt svarene i følgende grove kategorier: Kategori Kommentar svar Søgning Mange af svarpersonerne finder Statistikbanken uoverskuelig og derfor er det svært at finde de data man har brug for. De giver udtryk for at de ville ønske mere simple tabeller, uden så mange valgmuligheder. Der er for mange valgmuligheder i selve søgeresultatet, hvilket gør det svært at gennemskue hvilket resultat man kan bruge. Svarpersonerne havde også kommentarer til navngivningen af tabellerne som de finder for ens og for lange. Til forbedring af Statistikbanken efterlyste svarpersonerne en mere sigende indholdsfortegnelse og en on-line guide til Statistikbanken. 64 Indhold En række af kommentarerne ang. indholdet i Statistikbanken, gik på meget konkrete efterlysninger af indhold Fx flere socioøkonomiske grupper (RAS). Mange af kommentarerne handler om flere data tilbage i tid og flere tidsserier. Der var irritation over databrud og afsluttede tabeller. Kommunalreformen får også nogle kommentarer. Svarpersonerne finder det besværligt at sammenligne nye og gamle kommuner. De Efterlyser data tilbage i tid på de nye kommuner Et par af kommentarerne udtrykte ønske om at kunne se hvornår vi forventer at offentliggøre en tabel med nye data. 52 Dokumentation Varedeklarationerne er for svære og utilgængelige Svarpersonerne ønsker forklaringer på de enkelte værdier FX Hovedstadsregionen hvad dækker det over etc. Grafik og Der var kommentarer ang. farverne på kort-funktionen. udvælgelse Farverne på kortet er svære at skelne fra hinanden Der var en række kommentarer ang. selve dataudvælgelsen, som svarpersonerne ikke finder helt intuitiv. Gør siden gratis Nogle enkelte af svarpersonerne ønsker at Statistikbanken skal være gratis. Vi antager at de tror det koster penge at lade sig registrere som bruger. Diverse I denne kategori var der ris og ros til Statistikbanken (og de sædvanlige fjollede bemærkninger) Langt de fleste er positive og glade for Statistikbanken. 19 svarpersoner havde udelukkende ros til siden. 5 svarpersoner havde ris og 40 svarpersoner havde generelle kommentarer. De sidste 19 svar var ikke seriøse bemærkninger

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

Brugerundersøgelse af 2010

Brugerundersøgelse af  2010 Danmarks Statistik, Formidlingscenter Web og Statistikbank, Kristine Tønnesen 2010 KMT/- Akt.nr. Brugerundersøgelse af www.dst.dk 2010 Baggrund og resume 1 Fandt brugerne så den ønskede information? 2

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken

Brugerundersøgelse af Statistikbanken Maj 2017 Brugerundersøgelse af Statistikbanken Danmarks Statistik har regelmæssigt spurgt brugerne om deres tilfredshed med formidlingen, bl.a. i form af hjemmeside og Statistikbank. I 2017 har der været

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

OM STATISTIKBANKEN. 2004:2 December Om Statistikbanken nr. 2. Indhold i nr. 2:

OM STATISTIKBANKEN. 2004:2 December Om Statistikbanken nr. 2. Indhold i nr. 2: OM STATISTIKBANKEN 2004:2 December 2004 Om Statistikbanken nr. 2 Indhold i nr. 2: Lej en Statistikbank Læs om de nye muligheder for at oprette din egen databank. Brugerundersøgelse af Statistikbanken Her

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

Brugerundersøgelse af 2007

Brugerundersøgelse af  2007 Danmarks Statistik, Formidlingscenter Databanker November 2007 Jesper Ellemose JEJ/- Akt.nr. 3611 Til Brugerundersøgelse af www.dst.dk 2007 Baggrund og resume... 1 Brugernes demografi... 1 Har de tidligere

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Rapporter fra spørgeskemaundersøgelsen

Rapporter fra spørgeskemaundersøgelsen Rapporter fra spørgeskemaundersøgelsen Denne vejledning forklarer, hvordan du læser og bruger rapporterne med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet, med 33 spørgsmål, er opdelt i 13

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Handicappet i København

Handicappet i København Handicappet i København Handicapcenter København Socialforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Borgerpanelundersøgelse forår 2014 Formål med undersøgelsen I foråret 2014 gennemførte

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 217 Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Referat af møde mellem Databanker og de økonomiske storbrugere onsdag d. 2. november 2005

Referat af møde mellem Databanker og de økonomiske storbrugere onsdag d. 2. november 2005 Danmarks Statistik, Formidlingscenter 11. november 2005 Databanker JCS/- Akt.nr. Til De økonomiske storbrugere Referat af møde mellem Databanker og de økonomiske storbrugere onsdag d. 2. november 2005

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere