Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke."

Transkript

1 Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men afhængig af hvor i landet du bor, kan der gå fra få minutter til over en ½ time, er det sne, storm eller andet, kan tiden øges med mange minutter. De første minutter efter en ulykke, kaldes også de livsvigtige minutter. Det er i disse minutter der skal sættes ind med den livreddende førstehjælp / førstehjælp. Kan de førstehjælp i dit barns pasningsordning? Pædagoger, medhjælpere og dagplejere har ansvaret for de børn de passer til daglig. Derfor er det også vigtig, at de kan yde en hurtig og effektiv førstehjælp, hvis ulykken skulle ske. Kan du som forældre førstehjælp?mange forældre tager for givet, at der ikke sker noget med netop deres barn. På skadestuerne registreres hvert år ca børene ulykker (0-15 år) Hertil skal lægges alle de skader der behandles af praktiserende læger, på tandklinikker, i pasningsordningen, i hjemmet og andre steder. Mange af skaderne er småskader, som forældrene selv kunne havde klaret - hvis de vidste hvordan førstehjælpen er. På de følgende sider med førstehjælp, kan du læse om hvordan førstehjælpen er, til forskellige skader og tilstande dog skal det nævne, at en teoretisk viden ikke kan erstattet et førstehjælpskursus, hvor tingene blandt andet bliver indlært gennem praktiske øvelser. Du skal være opmærksom på, at dette kun kan give dig et indblik i Førstehjælp. Du opfordres også til at tage et kursus, hvor der også lægges vægt på en praktisk gennemgang af Førstehjælp til børn. Huskeregler ved ulykker Førstehjælpens 4 hovedpunkter 1. Stands ulykken

2 2. Livreddende førstehjælp 3. Alarmering 4. Almindelig førstehjælp Stands Ulykken: At standse ulykken vil sige, at sikre ulykkesstedet, så den tilskadekomne ikke får yderligere skader samtidig sikres stedet, så førstehjælperen kan arbejde uden risiko. Ved trafikulykker kan det være at standse anden trafik, tænde katastrofeblink, sætte advarselstrekanten ud eller at dirigere trafikken eller du kan nødflytte personen. Ved strømulykker er det at slukke for strømmen ved nærmeste kontakt. NB: Flyt kun den tilskadekomne hvis det er absolut nødvendigt så vidt det er muligt skal den tilskadekomne blive i den stilling du finder personen i. Livreddende Førstehjælp: At give livreddende førstehjælp vil sige, at sikre de livsvigtige funktioner og at forebygge mod chok: Åndedræt Blodcirkulation - Chok Åndedrættet sikres ved frie luftvej og ved at lægge personen i aflåst sideleje Blodcirkulationen sikres ved at standse blødninger og ved hjertestop at give hjertemassage Chok forebygges ved at ligge den tilskadekomne ned og indpakke i alu-tæppe eller andet. Chok er en livstruende tilstand og skal derfor tages alvorligt. - Alarmering 1-1-2: Kan du få en anden til at alarmere, så gør det så kan du blive hos den tilskadekomne. Oplys: HVAD der er sket HVOR det er sket, så nøjagtig en adresse som muligt HVOR MANGE er kommet til skade, herunder om der er andre fare som brand, kemikalier, strøm m.m. HVORFRA der ringes, dit navn m.m. (de spørger på alarmcentralen) NB: Ringer du fra en mobiltelefon, så vær opmærksom på følgende dækningsområde, er du på en udenlandsk sender, det kan forekomme i Nordsjælland, i Sønderjylland, visse områder på Lolland og Falster Indstil din mobiltelefon til +45, så kommer du til en dansk central husk du kommer ikke direkte til alarmcentralen, du skal omstilles fra servicetelefonen, oplys her præcis hvor i landet du befinder dig eksempelvis er der 8 steder der hedder Tåstrup. Almindelig førstehjælp: Efter alarmeringen tjekkes op på den førstehjælp du ydede under livreddende førstehjælp skal der lægges nye forbindinger, trækker personen stadig vejret m.m. samtidig er almindelig førstehjælp behandling af alle småskaderne og ikke mindst den psykiske førstehjælp. Chok Førstehjælp ved CHOK: Ved chok forstås utilstrækkelig blodtilførsel til hjernen og derved en reduceret ilt mængde.

3 Det vil sige: Ved blødninger mister personen blod og blodmængden i blodbanen mindskes. Ved store brandsår mister personen væske og blod ved fordampning og blødning og derved mindskes blodmængden. Ved chok uden blodtab psykiskchok eller chok som følge af stærke smerter her udvider blodbanen sig og derved er blodmængden ikke tilstrækkelig til at udfylde blodbanen. Ens for den alle er, at personen bliver bleg, koldsvedende og får blåfarvning på læber, negle, øreflipper og mørke render omkring øjnene. - Stands eventuel blødning - Læg den tilskadekomne ned - Støt beskadige områder for at minimere smerterne - Beskyt den tilskadekomne mod påvirkninger ( kulde, regn, varme...) - Giv hele tiden psykisk førstehjælp, LYT til personen - TAL beroligende. Hovedskader Førstehjælp ved hovedskader Der er tre typer skader mod hovedet. Hjernerystelse - blødning mellem hjernen og hjernekassen - kraniebrud. Skader på hoved ses ofte ved fald, slag mod hovedet og i trafikuheld. b<hjernerystelse< b>: symptomer - hovedpine, kvalme, svimmelhed, besvimelse, opkast, hukommelsessvigt, sløvhed / træthed - desorientering og usammenhængende tale. En hjernerystelse kan give blødning mellem hjernen og hjernekassen, dette kan medføre døden (denne tilstand ses ikke så ofte) derfor er VIGTIGT at personen observeres i mindst 24 timer. - <B<KRANIEBRUD:< b>et hul i kraniet, enten synligt eller under huden. Som regel med blødning fra stedet, evt. også fra næse, øjne og øre. Ellers symptomer som ved en hjernerystelse, der forekommer ofte bevidstløshed enten periodevis eller konstant. Ved den mindste tvivl søges læge / skadestue. - Indre blødninger: Ingen forskel i symptomerne fra de to ovennævnte skader, men en ophobning af en mængde væske indvendigt i kraniet kan senere medføre bevidstløshed og død. Det er svært at yde den korrekte førstehjælp, da man ikke umiddelbart kan konstatere, om der er indre blødninger. Derfor skal man altid kontakte læge/sygehus ved hovedskader. Beskyt den tilskadekomne mod yderlige slag. Vær opmærksom på bevidstløshed og vejrtrækning. Knoglebrud Førstehjælp ved knoglebrud Opstår som regel når knoglen er blevet påvirket af et slag eller en vridning. Medfører ofte en indvendig blødning. Der er principielt to typer af brud, de åbne og de lukkede. Lukkede brud: Symptomer: Smerter og hævelser ved bruddet. Mindre/Tydelig formforandring af legemsdelen.

4 Rør ikke et knoglebrud, det forværre tilstanden tilbyd personen at understøtte bruddet med en jakke, tæppe eller lignende giv psykisk førstehjælp. Der kan forekomme chokreaktion da et knoglebrud er forbundet med stor smerte. Æstninger Det er ikke usædvanligt, at børn skal smage på mange sjove ting. Derfor skal man være meget påpasselig med, hvor man placerer sine husholdningskemikalierne. Ætsninger kan også være ydre påvirkninger af huden fra spildte væsker el. lign. Symptomerne er de samme som forbrændinger med kraftig svie og smerter. En ætsning påvirker, så lang tid der er kontakt mellem huden og stoffet. Ydre ætsning: - Skyl straks med vand, som beskrevet ved forbrænding. Søg læge hurtigst muligt. Indre ætsning: - Giv rigeligt med VAND for at fortynde væsken i maven. Tving IKKE til opkast. Det vil forværre ætsningen i spiserøret og tarmregionen. - Søg hurtigst muligt læge, medbring eksemplar af det stof der er indtaget, flaske eller lign. Ætsning af øjet: - Hold øjet åbent og skyl med rigeligt vand - helst indefra næsen og ud - skyl under øjenlågene, - Ellers er det samme gældende som ved forbrænding. Søg snarest læge, medbring stoffet. Tips: Har barnet indtaget petroleumsprodukter, giv da flødeis eller fløde. Dette er med til at neutralisere giften. Drukning Drukning Er hovedet under vand i mere end 1 minut, er der risiko for drukning. Efter et stykke tid uden luft, vil man uvilkårligt forsøge at trække vejret, derved kommer der lidt vand i lungerne. Kroppen reagerer ved at få krampe om strubehovedet, så der ikke trænger mere vand ned i lungerne. Denne refleks ophører først ved bevidstløshed. På film ser du ofte at den forulykkede spytter en masse vand ud, det er ganske usædvanligt, medmindre det er et opkast. Der kommer kun lidt vand i lungerne. Førstehjælpen er snarest muligt kunstigt åndedræt, ligeså snart du kan bunde, påbegynd kunstigt åndedræt. Alarmer snarest, oplys om drukning, og om den druknede er fundet og bjærget. NB: Drukning kan også være som følge af sneskred eller jordskred. - Førstehjælpen er som ovennævnt: - Sørg snarest at få frilagt den tilskadekomnes bryst for at lette vejrtrækning - Giv hurtigst muligt kunstigt åndedræt - Alarmer snarest og oplys, hvad som er sket Silo og Brøndulykker

5 Silo og Brøndulykker Ved ulykker af denne art skal der straks alarmeres forsøg ikke at gå ned i brønden eller siloen, luften er stillestående og giftige luftarter ophober sig på bunden vend tilbage til stedet og forsøg at udlufte, eksempelvis ved at ventilere med en jakke eller andet, der svinges rundt over hullet i siloer kan det du ikke andet end at vente på redningsmandskabet. Du må IKKE selv forsøge en redningsoperation alene!! Det er en redningsaktion for professionelle. Forgiftninger Børn spiser alt muligt. Det kan være stueplanterne, cigaretskod, mølkugler, ja mulighederne er mange. Symptomerne varierer fra uklarhed/træthed til bevidstløshed. Det er som regel hjernen eller lungefunktionen, der påvirkes. Har en person indtage gift planter, cigaretskod, piller eller andet, skal der fremprovokeres en opkastning giften skal ud af kroppen så hurtigt som muligt. Så længe giften er i maven, så længe trænger den ud i tarmsystemet og videre ud i blodet. Hold personen i ro kontakt lægevagt / skadestue. Er personen sløv eller bevidstløs alarmeres. Forsøg IKKE at fremprovokere en opkastning hvis personen er bevidstløs. Giv IKKE væske det fremskynder virkningen, da væske hurtigt kommer til mave / tarm systemet Bistik, brandmænd mv BISTIK, BRANDMÆND OG ANDRE GIFTIGE DYR: Bistik: Fjern brodden en flåtfjerner er god til det, da den ikke klemmer om giftsækken kom evt. et stykke sukker på, men vær opmærksom på andre bier, køl evt. området med vand, det tager lidt af smerten. Har du en insektgiftfjerner ved hånden så anvend den nogle gange, den trækker giften ud og derved mindskes smerte og hævelse. Hvepsestik: Som ved bier dog er der ikke nogen brod fra en hveps, den kan stikke flere gange. Alarmer altid ved bi- og hvepsestik i mundhulen og øjne - søg skadestue ved stik i næse og øre Brandmænd: Skyl med rigeligt vand, fjern eventuelle tråde, brug eventuelt en smertelindrende olie / crem. Er der en alvorlig reaktion, søg læge. Hugorme: Tag det roligt, hold personen i ro. Søg altid læge / skadestue. Er det et barn alarmeres. Anvend evt. en insektgiftfjerner.

6 Fjæsingstik: Forekommer som oftest på fødderne - Hvis muligt hold foden i så varmt vand som muligt, det ødelægger giften. Søg læge / skadestue. Andre dyr: Observer situationen, søg læge om muligt. Vær altid opmærksom på almen tilstanden og vejrtrækningen. Forstuvninger Forstuvninger Det kan være svært at vurdere om det er en forstuvning eller et knoglebrud børn kan have en flækket knogle uden at det egentlig giver mistanke om knoglebrud, så i tvivlstilfælde søges altid skadestue. Behandling af forstuvning: R.I.C.E.M. Rest. Det er vigtigt at den igangværende aktivitet standses. Det vil kun gøre skaden værre at fortsætte og skadens omfang kan ikke vurderes. Ice. Nedkøl hurtigst muligt det skadede område / led. Det vil standse blødningen i vævet og dermed mindske efterfølgende hævelse. Husk, at isen ikke må lægges direkte på huden. Det kan give forfrysninger. Compression. Læg en støtteforbinding omkring leddet. Læg evt. is ovenpå bindet og pak det hele ind i et håndklæde. Brug ikke uelastisk sportstape, med mindre der er kvalificerede fagfolk til at anlægge forbindingen: (læge, fysioterapeut eller lignende kompetente personer) Elevation. Hold det skadede område løftet over hjerteniveau. Det vil mindske trykket i det skadede væv og dermed mindske blødning i området. Mobilisation. Bevæg det skadede led eller muskel indenfor smertegrænsen så tidligt som det overhovedet er muligt. Lav små bevægelser ca gange og giv det derefter ro i 2-3 timer. Nedkøl i denne periode området i min. pr. time. Gentag derefter bevægelserne indenfor smertegrænsen. Der må ikke fremprovokeres smerter ved bevægelsen. Smerte er et signal om, at skaden forværres Hvad skal jeg have i medicinskabet Medicinskabet: Det kan være en god ide at have et medicinskab der hjemme. Et lager af lægeordineret medicin, såfremt du er under medicinering. Har dit barn astma, har du selvfølgelig flere astma sprays liggende. Ellers: Antihistamin: af Hismanal typen kan bruges ved allergiske reaktioner. Søsygepiller: nødstilfælde ved allergi.

7 Hovedpinepiller: af Paracetamol typen. (gives kun i samråd med en læge) Glas og diverse Perler og andet i næse og øre: Søg læge eller skadestue pil ikke selv i barnets næse eller øre, det kan give skader. Slugte ting: Kan give problemer i enden, smerter med afføring, tag det roligt og afvent en pølle. Hvis der er problemer, søg læge. Er det andet en ting med afrundede kanter søg læge / skadestue. Uforklarlig irritation fra barnets side: Børn har svært ved at forstå HOVEDPINE, er dit barn svært irriteret, kan det være på grund af hovedpine, prøv at give masser af væske. De fleste hovedpiner skyldes væskemangel dette gælder også voksne. Større blødninger Førstehjælp ved større blødninger En pulsåre, også kaldet en arterie, er en blodåre der fører blod fra hjertet med stor kraft ud i kroppen. De ligger generelt dybt, men i håndled, lyske og på halsen er de tæt på overfladen. Overrives en pulsåre, vil der fremkomme et blodigt springvand med sprøjt i takt med hjerteslaget. Det er en meget livstruende situation. En hurtig indsats er påkrævet. - Tryk straks begge tommelfingre direkte i såret, mod det blødende sted. Læg den tilskadekomne ned, løft det skadede sted så højt som muligt. Fasthold trykket til anden hjælp når frem. I en nødsituation, hvor du er alene med den tilskadekomne, kan du anlægge en stram (ikke så den lukker af for blodgennemstrømningen) kompresforbinding tilkald hjælp. En vene er en blodåre som fører blodet tilbage til hjertet, en overrivning vil give en flydende kraftig blødning standses blødningen ikke hurtigt, mister personen meget blod og der kan opstå chok. Løft det blødende sted og anlæg en kompresforbinding tilkald hjælp. Indre blødninger Førstehjælp ved indre blødninger Opstår ofte ved ulykker hvor kroppen er blevet klemt, eller ramt i bughuleregionen (maven) Symptomerne er smerter i maven, i takt med blødningen inden i maven vil choktilstand indtræde. Behandling som ved chokforebyggelse: - Læg den tilskadekomne ned. Er personen ved bevidsthed bøj benene så maveregionen slapper af. Der må ikke gives noget at drikke / spise. Indre blødninger opstår ofte ved ulykker, hvor kroppen er blevet klemt, eller ramt i bughuleregionen (maven). Symptomerne er smerter i maven. I takt med blødningen inden i maven vil choktilstand indtræde. Forbrændninger

8 Førstehjælp ved forbrændinger Forbrændinger opdeles i 3 grader: 1 grad: rødlig som solskoldning 2 grad: rødlig med vabler 3 grad: åbne sår / forkulning 3 grads skoldning: hvid løs hud Skyld straks det forbrændte område begynd med koldt vand, herefter tempereres vande så det føles behageligt (børn ikke under 20 grader), fjern løstsiddende tøj fortsæt med vandbehandling i ½ timer eller til smerterne ophører (der kan gå flere timer) eller til hjælpen når frem. Er mere end 9% (svare til en hel arm) forbrændt skal der tilkaldes ambulance. Bjørneklo: saften fra bjørneklo er giftig og giver brandsårslignende sår skyl med rigeligt vand og vask gerne området med sæbe søg skadestue. Undgå sollys, det forværre skaden fra bjørnekloen der kan gå op til et ½ år før sårene heles. Elektricitetsulykker Ved el-ulykker hos børn, skal barnet ALTID på skadestuen. Ved voksne bør der søges skadestue, hvis der er en snurren i den legemsdel der er ramt i mere end 3 5 min efter ulykken. Og altid hvis der har været bevidstløshed. El-hegn omkring marker og lignende er IKKE farlige det gør kun ondt. Generelt gælder én regel: - Tag aldrig fat i den direkte strømførende. AFBRYD ALTID STRØMMEN FØRST. - Hvis det ikke er muligt at slukke strømmen, skal du fjerne strømkilden fra personen, brug noget isolerende til at skubbe ledningen/instrumentet væk. - Isolere dig selv mest muligt fra jorden, stå på gummi eller andet, pas på ikke at blive våd. Svagstrøm: Op til 360 Volt.: - Som beskrevet ovenfor. - Chok kan indtræffe efter ulykken. - Ofte kan bevidstløshed indtræffe, hold øje med vejrtrækningen. - Mindre brandskader kan forekomme hvor elektriciteten er kommet ind og gået ud. Stærkstrøm: Større elmaster og installationer: - Hold dig væk, sikkerhedsafstanden til en større nedfalden stærkstrømsledning, er min. 50m. - Ring 1-1-2, meddel stedet, hvor skaden er sket og hvad som er sket - Ring til det lokale elselskab, og giv de samme meddelelser (hvor skaden er sket og hvad som er sket) som til alarmcentralen. - Gå ikke indenfor sikkerhedsafstanden. - Der vil sandsynligvis være behov for førstehjælp pga. vejrtrækningsstop og hjertestop, ligeledes forbrændinger.

9 Hængning og strangulering Hængning og strangulering Børn kan nemt komme til at "hænge sig" især med en påklædning der har snøre ved halsen, hætter, halssmykker, halsklude, halstørklæder m.m. Er ulykken sket, få barnet ned, løsne alt om halsen, tjek bevidsthed, hvis nødvendig giv kunstigt åndedræt alarmer. Har et barn hængt fast med en sammensnøring omkrig halsen - søg skadestue, også selv om barnet har normal vejrtrækning. Halsen skal undersøges for ydre og indre skader. - Såfremt, det er et selvmordsforsøg, skaf da efterfølgende kontakt til en psykolog - tie det ikke ihjel!!! Allegireaktioner Allegireaktioner Allergiske reaktioner kan komme fra minut til minut det skal dog nævnes, at du ikke er allergisk over for noget du får første gang, kroppen skal have antistofferne i sig for at udløse en reaktion Symptomerne er i de fleste tilfælde: kløe i håndflader og under fodsålerne, rødmen, næseflod, rindende øjne, åndenød og hævelse i ansigt og på hals ind og udvendig. Er nogle af disse symptomer tilstede søges læge / skadestue, i tilfælde med hævelse i ansigt og hals samt åndenød alarmeres med det samme. Har du antihistaminer gives de gerne og efter doseringen på æsken, det værste der kan ske er, at de ikke virker. Bliv hos personen og giv førstehjælp efter tilstand. Hudafskrabninger Hudafskrabninger En hudafskrabning gør ondt rigtig ondt. Vask området med lunkent sæbespånsvand, skrub med en engangsvaskeklud eller svamp til alle urenheder er ude fjern evt. store fremmedlegemer med en pincet skyl området grundigt med rent vand, gentag evt. afvaskningen. Lad så vidt det er muligt såret lufttørre sættes der forbinding, plaster eller andet over såret, gror det fast. Skal såret tildækkes, så anvend noget yelonet (en slags gaze med vaselinge). Dyre og menneskebid Byrebid: er det en lille rift vaskes med sæbevand (sæbespåner) 2 3 gange daglig se efter rødme og hævelse, forekommer det søges læge, da det er tegne på infektion. Menneskebid: er huden gennembrudt så der kommer blod skal personen til læge eller på skadestue. Der skal i de fleste tilfælde behandles med antibiotika. Menneskebid er farligt fordi vi er det dyr med flest bakterier i mundhulen, og det kan meget nemt give infektion m.m.. HUSK kontroller om stivkrampevaccinationen er gyldig. Stivkrampe forekommer sjældent i Danmark, fordi vi er godt vaccineret Stivkrampe er en dødelig sygdom. Gode råd til rejser

10 Hvis du skal ud at rejse spørg din læge, hvilke medicin du skal medbringe. Sørg for at få de vaccinationer der er nødvendige og få dem i god tid, nogen skal gives uger før afrejse udlandsvaccinationen, Statens Seruminstitut her kan du også få gode råd om rejseapotek til det område du skal rejse til. Du kan: - Få ordineret piller mod tynd mave/diarre, brug ikke Paragurt el. lignende, de virker ikke. - Drik ikke vand fra hanen. Bed ikke om isvand, kun flaskevand. - Klap ikke dyr, specielt ikke hunde og katte. De er smittespredere af lopper, orm og kan være rabiessmittede. - Vilde dyr der er meget tillidsfulde, er som regel syge, pas meget på. - Hav en god rejseforsikring. Det er dumt at spare på sikkerheden. Rygsøglebrud Er der mistanke om brud på rygsøjle eller nakke, skal personen blive i den stilling du finder personen i. Mistanke om sådanne brud kan være en meget unaturlig stilling, eller hvis personen ligger over en kant eller lignende eller hvis personen klager over smerte i rygsøjle og nakke. Dog må der flyttes med vedkommende, hvis der skal gives kunstigt åndedræt og hjertemassage og det ikke kan foretages i stillingen. Hvad skal jeg have i Førstehjælpstasken Der bør være følgende i din Førstehjælpstaske: Plaster til afklip Saks og pincet Flåtfjerner (er også god til at fjerne bibrod / giftsæk med) Insektgiftfjerner Øjenskyl 0,9% (anvendes også som sårrens) Gazeswaps 5 x 5 cm Fikseringstape Elastiskforbinding Fingerforbinding Engangsvaskeklude (et par stykker til sår vask) Andre piller bør ikke anvendes, medmindre det er i samråd med en læge. Og så er et lille stykke frugt eller en lille pose vingummi jo ikke af vejen, hvis man ikke er så gammel og har slået sig. Hvis du vil se udstyret, kan du gå på Her du også kan sammensætte din egen førstehjælpstaske. Næseblod

11 Bøj barnets hoved forover, pres med 2 fingre på næseryggen - evt. med en koldklud. Giv barnet noget koldt at sutte på, evt. "ispiller" (knust isterning) eller en is. Det får blodårerne i mundhule og næse til at trække sig sammen og herved standses blødningen. Bløder det mere end 30 minutter - uden ophold - bør der søges læge/skadestue.

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning Indholdsfortegnelse Formål...1 Førstehjælpskassen...1 Skadebehandling...1 Sårbehandling...2 Brandsår...3 Ætsninger...3 Solskoldning...3 Søsyge...4 Hjernerystelse...4 Afkøling...4 Genoplivning ved hjertestop...4

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte Førstehjælp for børn 10-12 år Indhold Der er sket en ulykke!... 3 Opskriften på førstehjælp... 5 1. Skab sikkerhed... 6 2. Vurder personen... 8 3. Tilkald

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe?

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Førstehjælp Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Stands Ulykken Er personerne i livsfare. HUSK DIN EGEN SIKKERHED! Livreddende førstehjælp Trinvis førstehjælp Tilkald hjælp Ring

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e s a f D a n s k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p s v lp lo ør f æ j isk teh k en y n s t s r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om s n steh e i ko l jælp n s r ø

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

- om små børn og sikkerhed

- om små børn og sikkerhed HELE BØRN HELE LIVET - om små børn og sikkerhed I N D L E D N I N G Der sker hvert år alt for mange uheld og ulykker blandt små børn. De fleste uheld sker i hjemmet, og mange vil kunne undgås, hvis man

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Kort nr. 1. Stands ulykken

Kort nr. 1. Stands ulykken Kort nr. 1 Stands ulykken 1. Hvad vil det sige at standse ulykken (definitionen)? At hindre at ulykken udvikler sig, og dermed at de tilskadekomne ikke kommer mere til skade, samt at der ikke er flere,

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpens A-B-C

Forsvarets Sundhedstjeneste. Førstehjælpens A-B-C Forsvarets Sundhedstjeneste Førstehjælpens A-B-C Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 907-1 Førstehjælpens A-B-C der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd autoriseres herved som obligatorisk

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE

KAN DU HJÆLPE? + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE STANDS BLØDNING FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10. KLASSE + DE FIRE HOVEDPUNKTER + PSYKISK FØRSTEHJÆLP + STABILT SIDELEJE + Hjerte-lunge-redning CASE// NÅR LYNET RAMMER DRAMA I BUSSEN EN FOR STOR MUNDFULD ET PERFEKT SAMARBEJDE KAN DU HJÆLPE? FØRSTEHJÆLP FOR 7.-10.

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Mestringshåndbogen side 4

Mestringshåndbogen side 4 1 INDHOLD A. MESTRING AF SMÅSKADER Forord side 2 Formål og baggrund side 3 Mestringshåndbogen side 4 Kursus for institutionspersonale side 5 Mestring af småskader 1. Den psykiske del side 6 2. Den behandlende

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Førstehjælp til hest, program

Førstehjælp til hest, program Det er morgen og du er på vej ud for at se til hestene før du går på arbejde. Vejret er skønt, det er en dejlig, stille sommermorgen. Men idet du nærmer dig folden bliver du helt kold! Du ser den sorte

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

FØRSTEHJÆLPS MAPPE FOR UNGDOMSTRÆNERNE

FØRSTEHJÆLPS MAPPE FOR UNGDOMSTRÆNERNE FØRSTEHJÆLPS MAPPE FOR UNGDOMSTRÆNERNE I JÆGERSBORG BOLDKLUB. Version 1 1. marts 2002 INDHOLDSFORTEGELSE Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Patientinformation Vejledning i badning af nyfødte Revideret den 10.02.2010 Århus Universitetshospital Skejby Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Det nyfødte barn kan bades 1-3 gange i ugen. Det er vigtigt,

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Idrætsskader. Altid først nedkøling og trykforbinding og til slut skal det skadede sted placeres højt.

Idrætsskader. Altid først nedkøling og trykforbinding og til slut skal det skadede sted placeres højt. Idrætsskader Hvert år rammes danske sportsfolk af foruroligende mange idrætsskader, som idrætsfolkene først og fremmest selv bør gøre noget ved. Først ved at forberede sig grundigt både fysisk og psykisk

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord

Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Juni 2008 Formål med øvelser på hjemmeside. Vi lægger nu forslag til øvelser på vores hjemmeside, fordi mange kursister har efterspurgt øvelsesscenarier,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere