Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke."

Transkript

1 Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men afhængig af hvor i landet du bor, kan der gå fra få minutter til over en ½ time, er det sne, storm eller andet, kan tiden øges med mange minutter. De første minutter efter en ulykke, kaldes også de livsvigtige minutter. Det er i disse minutter der skal sættes ind med den livreddende førstehjælp / førstehjælp. Kan de førstehjælp i dit barns pasningsordning? Pædagoger, medhjælpere og dagplejere har ansvaret for de børn de passer til daglig. Derfor er det også vigtig, at de kan yde en hurtig og effektiv førstehjælp, hvis ulykken skulle ske. Kan du som forældre førstehjælp?mange forældre tager for givet, at der ikke sker noget med netop deres barn. På skadestuerne registreres hvert år ca børene ulykker (0-15 år) Hertil skal lægges alle de skader der behandles af praktiserende læger, på tandklinikker, i pasningsordningen, i hjemmet og andre steder. Mange af skaderne er småskader, som forældrene selv kunne havde klaret - hvis de vidste hvordan førstehjælpen er. På de følgende sider med førstehjælp, kan du læse om hvordan førstehjælpen er, til forskellige skader og tilstande dog skal det nævne, at en teoretisk viden ikke kan erstattet et førstehjælpskursus, hvor tingene blandt andet bliver indlært gennem praktiske øvelser. Du skal være opmærksom på, at dette kun kan give dig et indblik i Førstehjælp. Du opfordres også til at tage et kursus, hvor der også lægges vægt på en praktisk gennemgang af Førstehjælp til børn. Huskeregler ved ulykker Førstehjælpens 4 hovedpunkter 1. Stands ulykken

2 2. Livreddende førstehjælp 3. Alarmering 4. Almindelig førstehjælp Stands Ulykken: At standse ulykken vil sige, at sikre ulykkesstedet, så den tilskadekomne ikke får yderligere skader samtidig sikres stedet, så førstehjælperen kan arbejde uden risiko. Ved trafikulykker kan det være at standse anden trafik, tænde katastrofeblink, sætte advarselstrekanten ud eller at dirigere trafikken eller du kan nødflytte personen. Ved strømulykker er det at slukke for strømmen ved nærmeste kontakt. NB: Flyt kun den tilskadekomne hvis det er absolut nødvendigt så vidt det er muligt skal den tilskadekomne blive i den stilling du finder personen i. Livreddende Førstehjælp: At give livreddende førstehjælp vil sige, at sikre de livsvigtige funktioner og at forebygge mod chok: Åndedræt Blodcirkulation - Chok Åndedrættet sikres ved frie luftvej og ved at lægge personen i aflåst sideleje Blodcirkulationen sikres ved at standse blødninger og ved hjertestop at give hjertemassage Chok forebygges ved at ligge den tilskadekomne ned og indpakke i alu-tæppe eller andet. Chok er en livstruende tilstand og skal derfor tages alvorligt. - Alarmering 1-1-2: Kan du få en anden til at alarmere, så gør det så kan du blive hos den tilskadekomne. Oplys: HVAD der er sket HVOR det er sket, så nøjagtig en adresse som muligt HVOR MANGE er kommet til skade, herunder om der er andre fare som brand, kemikalier, strøm m.m. HVORFRA der ringes, dit navn m.m. (de spørger på alarmcentralen) NB: Ringer du fra en mobiltelefon, så vær opmærksom på følgende dækningsområde, er du på en udenlandsk sender, det kan forekomme i Nordsjælland, i Sønderjylland, visse områder på Lolland og Falster Indstil din mobiltelefon til +45, så kommer du til en dansk central husk du kommer ikke direkte til alarmcentralen, du skal omstilles fra servicetelefonen, oplys her præcis hvor i landet du befinder dig eksempelvis er der 8 steder der hedder Tåstrup. Almindelig førstehjælp: Efter alarmeringen tjekkes op på den førstehjælp du ydede under livreddende førstehjælp skal der lægges nye forbindinger, trækker personen stadig vejret m.m. samtidig er almindelig førstehjælp behandling af alle småskaderne og ikke mindst den psykiske førstehjælp. Chok Førstehjælp ved CHOK: Ved chok forstås utilstrækkelig blodtilførsel til hjernen og derved en reduceret ilt mængde.

3 Det vil sige: Ved blødninger mister personen blod og blodmængden i blodbanen mindskes. Ved store brandsår mister personen væske og blod ved fordampning og blødning og derved mindskes blodmængden. Ved chok uden blodtab psykiskchok eller chok som følge af stærke smerter her udvider blodbanen sig og derved er blodmængden ikke tilstrækkelig til at udfylde blodbanen. Ens for den alle er, at personen bliver bleg, koldsvedende og får blåfarvning på læber, negle, øreflipper og mørke render omkring øjnene. - Stands eventuel blødning - Læg den tilskadekomne ned - Støt beskadige områder for at minimere smerterne - Beskyt den tilskadekomne mod påvirkninger ( kulde, regn, varme...) - Giv hele tiden psykisk førstehjælp, LYT til personen - TAL beroligende. Hovedskader Førstehjælp ved hovedskader Der er tre typer skader mod hovedet. Hjernerystelse - blødning mellem hjernen og hjernekassen - kraniebrud. Skader på hoved ses ofte ved fald, slag mod hovedet og i trafikuheld. b<hjernerystelse< b>: symptomer - hovedpine, kvalme, svimmelhed, besvimelse, opkast, hukommelsessvigt, sløvhed / træthed - desorientering og usammenhængende tale. En hjernerystelse kan give blødning mellem hjernen og hjernekassen, dette kan medføre døden (denne tilstand ses ikke så ofte) derfor er VIGTIGT at personen observeres i mindst 24 timer. - <B<KRANIEBRUD:< b>et hul i kraniet, enten synligt eller under huden. Som regel med blødning fra stedet, evt. også fra næse, øjne og øre. Ellers symptomer som ved en hjernerystelse, der forekommer ofte bevidstløshed enten periodevis eller konstant. Ved den mindste tvivl søges læge / skadestue. - Indre blødninger: Ingen forskel i symptomerne fra de to ovennævnte skader, men en ophobning af en mængde væske indvendigt i kraniet kan senere medføre bevidstløshed og død. Det er svært at yde den korrekte førstehjælp, da man ikke umiddelbart kan konstatere, om der er indre blødninger. Derfor skal man altid kontakte læge/sygehus ved hovedskader. Beskyt den tilskadekomne mod yderlige slag. Vær opmærksom på bevidstløshed og vejrtrækning. Knoglebrud Førstehjælp ved knoglebrud Opstår som regel når knoglen er blevet påvirket af et slag eller en vridning. Medfører ofte en indvendig blødning. Der er principielt to typer af brud, de åbne og de lukkede. Lukkede brud: Symptomer: Smerter og hævelser ved bruddet. Mindre/Tydelig formforandring af legemsdelen.

4 Rør ikke et knoglebrud, det forværre tilstanden tilbyd personen at understøtte bruddet med en jakke, tæppe eller lignende giv psykisk førstehjælp. Der kan forekomme chokreaktion da et knoglebrud er forbundet med stor smerte. Æstninger Det er ikke usædvanligt, at børn skal smage på mange sjove ting. Derfor skal man være meget påpasselig med, hvor man placerer sine husholdningskemikalierne. Ætsninger kan også være ydre påvirkninger af huden fra spildte væsker el. lign. Symptomerne er de samme som forbrændinger med kraftig svie og smerter. En ætsning påvirker, så lang tid der er kontakt mellem huden og stoffet. Ydre ætsning: - Skyl straks med vand, som beskrevet ved forbrænding. Søg læge hurtigst muligt. Indre ætsning: - Giv rigeligt med VAND for at fortynde væsken i maven. Tving IKKE til opkast. Det vil forværre ætsningen i spiserøret og tarmregionen. - Søg hurtigst muligt læge, medbring eksemplar af det stof der er indtaget, flaske eller lign. Ætsning af øjet: - Hold øjet åbent og skyl med rigeligt vand - helst indefra næsen og ud - skyl under øjenlågene, - Ellers er det samme gældende som ved forbrænding. Søg snarest læge, medbring stoffet. Tips: Har barnet indtaget petroleumsprodukter, giv da flødeis eller fløde. Dette er med til at neutralisere giften. Drukning Drukning Er hovedet under vand i mere end 1 minut, er der risiko for drukning. Efter et stykke tid uden luft, vil man uvilkårligt forsøge at trække vejret, derved kommer der lidt vand i lungerne. Kroppen reagerer ved at få krampe om strubehovedet, så der ikke trænger mere vand ned i lungerne. Denne refleks ophører først ved bevidstløshed. På film ser du ofte at den forulykkede spytter en masse vand ud, det er ganske usædvanligt, medmindre det er et opkast. Der kommer kun lidt vand i lungerne. Førstehjælpen er snarest muligt kunstigt åndedræt, ligeså snart du kan bunde, påbegynd kunstigt åndedræt. Alarmer snarest, oplys om drukning, og om den druknede er fundet og bjærget. NB: Drukning kan også være som følge af sneskred eller jordskred. - Førstehjælpen er som ovennævnt: - Sørg snarest at få frilagt den tilskadekomnes bryst for at lette vejrtrækning - Giv hurtigst muligt kunstigt åndedræt - Alarmer snarest og oplys, hvad som er sket Silo og Brøndulykker

5 Silo og Brøndulykker Ved ulykker af denne art skal der straks alarmeres forsøg ikke at gå ned i brønden eller siloen, luften er stillestående og giftige luftarter ophober sig på bunden vend tilbage til stedet og forsøg at udlufte, eksempelvis ved at ventilere med en jakke eller andet, der svinges rundt over hullet i siloer kan det du ikke andet end at vente på redningsmandskabet. Du må IKKE selv forsøge en redningsoperation alene!! Det er en redningsaktion for professionelle. Forgiftninger Børn spiser alt muligt. Det kan være stueplanterne, cigaretskod, mølkugler, ja mulighederne er mange. Symptomerne varierer fra uklarhed/træthed til bevidstløshed. Det er som regel hjernen eller lungefunktionen, der påvirkes. Har en person indtage gift planter, cigaretskod, piller eller andet, skal der fremprovokeres en opkastning giften skal ud af kroppen så hurtigt som muligt. Så længe giften er i maven, så længe trænger den ud i tarmsystemet og videre ud i blodet. Hold personen i ro kontakt lægevagt / skadestue. Er personen sløv eller bevidstløs alarmeres. Forsøg IKKE at fremprovokere en opkastning hvis personen er bevidstløs. Giv IKKE væske det fremskynder virkningen, da væske hurtigt kommer til mave / tarm systemet Bistik, brandmænd mv BISTIK, BRANDMÆND OG ANDRE GIFTIGE DYR: Bistik: Fjern brodden en flåtfjerner er god til det, da den ikke klemmer om giftsækken kom evt. et stykke sukker på, men vær opmærksom på andre bier, køl evt. området med vand, det tager lidt af smerten. Har du en insektgiftfjerner ved hånden så anvend den nogle gange, den trækker giften ud og derved mindskes smerte og hævelse. Hvepsestik: Som ved bier dog er der ikke nogen brod fra en hveps, den kan stikke flere gange. Alarmer altid ved bi- og hvepsestik i mundhulen og øjne - søg skadestue ved stik i næse og øre Brandmænd: Skyl med rigeligt vand, fjern eventuelle tråde, brug eventuelt en smertelindrende olie / crem. Er der en alvorlig reaktion, søg læge. Hugorme: Tag det roligt, hold personen i ro. Søg altid læge / skadestue. Er det et barn alarmeres. Anvend evt. en insektgiftfjerner.

6 Fjæsingstik: Forekommer som oftest på fødderne - Hvis muligt hold foden i så varmt vand som muligt, det ødelægger giften. Søg læge / skadestue. Andre dyr: Observer situationen, søg læge om muligt. Vær altid opmærksom på almen tilstanden og vejrtrækningen. Forstuvninger Forstuvninger Det kan være svært at vurdere om det er en forstuvning eller et knoglebrud børn kan have en flækket knogle uden at det egentlig giver mistanke om knoglebrud, så i tvivlstilfælde søges altid skadestue. Behandling af forstuvning: R.I.C.E.M. Rest. Det er vigtigt at den igangværende aktivitet standses. Det vil kun gøre skaden værre at fortsætte og skadens omfang kan ikke vurderes. Ice. Nedkøl hurtigst muligt det skadede område / led. Det vil standse blødningen i vævet og dermed mindske efterfølgende hævelse. Husk, at isen ikke må lægges direkte på huden. Det kan give forfrysninger. Compression. Læg en støtteforbinding omkring leddet. Læg evt. is ovenpå bindet og pak det hele ind i et håndklæde. Brug ikke uelastisk sportstape, med mindre der er kvalificerede fagfolk til at anlægge forbindingen: (læge, fysioterapeut eller lignende kompetente personer) Elevation. Hold det skadede område løftet over hjerteniveau. Det vil mindske trykket i det skadede væv og dermed mindske blødning i området. Mobilisation. Bevæg det skadede led eller muskel indenfor smertegrænsen så tidligt som det overhovedet er muligt. Lav små bevægelser ca gange og giv det derefter ro i 2-3 timer. Nedkøl i denne periode området i min. pr. time. Gentag derefter bevægelserne indenfor smertegrænsen. Der må ikke fremprovokeres smerter ved bevægelsen. Smerte er et signal om, at skaden forværres Hvad skal jeg have i medicinskabet Medicinskabet: Det kan være en god ide at have et medicinskab der hjemme. Et lager af lægeordineret medicin, såfremt du er under medicinering. Har dit barn astma, har du selvfølgelig flere astma sprays liggende. Ellers: Antihistamin: af Hismanal typen kan bruges ved allergiske reaktioner. Søsygepiller: nødstilfælde ved allergi.

7 Hovedpinepiller: af Paracetamol typen. (gives kun i samråd med en læge) Glas og diverse Perler og andet i næse og øre: Søg læge eller skadestue pil ikke selv i barnets næse eller øre, det kan give skader. Slugte ting: Kan give problemer i enden, smerter med afføring, tag det roligt og afvent en pølle. Hvis der er problemer, søg læge. Er det andet en ting med afrundede kanter søg læge / skadestue. Uforklarlig irritation fra barnets side: Børn har svært ved at forstå HOVEDPINE, er dit barn svært irriteret, kan det være på grund af hovedpine, prøv at give masser af væske. De fleste hovedpiner skyldes væskemangel dette gælder også voksne. Større blødninger Førstehjælp ved større blødninger En pulsåre, også kaldet en arterie, er en blodåre der fører blod fra hjertet med stor kraft ud i kroppen. De ligger generelt dybt, men i håndled, lyske og på halsen er de tæt på overfladen. Overrives en pulsåre, vil der fremkomme et blodigt springvand med sprøjt i takt med hjerteslaget. Det er en meget livstruende situation. En hurtig indsats er påkrævet. - Tryk straks begge tommelfingre direkte i såret, mod det blødende sted. Læg den tilskadekomne ned, løft det skadede sted så højt som muligt. Fasthold trykket til anden hjælp når frem. I en nødsituation, hvor du er alene med den tilskadekomne, kan du anlægge en stram (ikke så den lukker af for blodgennemstrømningen) kompresforbinding tilkald hjælp. En vene er en blodåre som fører blodet tilbage til hjertet, en overrivning vil give en flydende kraftig blødning standses blødningen ikke hurtigt, mister personen meget blod og der kan opstå chok. Løft det blødende sted og anlæg en kompresforbinding tilkald hjælp. Indre blødninger Førstehjælp ved indre blødninger Opstår ofte ved ulykker hvor kroppen er blevet klemt, eller ramt i bughuleregionen (maven) Symptomerne er smerter i maven, i takt med blødningen inden i maven vil choktilstand indtræde. Behandling som ved chokforebyggelse: - Læg den tilskadekomne ned. Er personen ved bevidsthed bøj benene så maveregionen slapper af. Der må ikke gives noget at drikke / spise. Indre blødninger opstår ofte ved ulykker, hvor kroppen er blevet klemt, eller ramt i bughuleregionen (maven). Symptomerne er smerter i maven. I takt med blødningen inden i maven vil choktilstand indtræde. Forbrændninger

8 Førstehjælp ved forbrændinger Forbrændinger opdeles i 3 grader: 1 grad: rødlig som solskoldning 2 grad: rødlig med vabler 3 grad: åbne sår / forkulning 3 grads skoldning: hvid løs hud Skyld straks det forbrændte område begynd med koldt vand, herefter tempereres vande så det føles behageligt (børn ikke under 20 grader), fjern løstsiddende tøj fortsæt med vandbehandling i ½ timer eller til smerterne ophører (der kan gå flere timer) eller til hjælpen når frem. Er mere end 9% (svare til en hel arm) forbrændt skal der tilkaldes ambulance. Bjørneklo: saften fra bjørneklo er giftig og giver brandsårslignende sår skyl med rigeligt vand og vask gerne området med sæbe søg skadestue. Undgå sollys, det forværre skaden fra bjørnekloen der kan gå op til et ½ år før sårene heles. Elektricitetsulykker Ved el-ulykker hos børn, skal barnet ALTID på skadestuen. Ved voksne bør der søges skadestue, hvis der er en snurren i den legemsdel der er ramt i mere end 3 5 min efter ulykken. Og altid hvis der har været bevidstløshed. El-hegn omkring marker og lignende er IKKE farlige det gør kun ondt. Generelt gælder én regel: - Tag aldrig fat i den direkte strømførende. AFBRYD ALTID STRØMMEN FØRST. - Hvis det ikke er muligt at slukke strømmen, skal du fjerne strømkilden fra personen, brug noget isolerende til at skubbe ledningen/instrumentet væk. - Isolere dig selv mest muligt fra jorden, stå på gummi eller andet, pas på ikke at blive våd. Svagstrøm: Op til 360 Volt.: - Som beskrevet ovenfor. - Chok kan indtræffe efter ulykken. - Ofte kan bevidstløshed indtræffe, hold øje med vejrtrækningen. - Mindre brandskader kan forekomme hvor elektriciteten er kommet ind og gået ud. Stærkstrøm: Større elmaster og installationer: - Hold dig væk, sikkerhedsafstanden til en større nedfalden stærkstrømsledning, er min. 50m. - Ring 1-1-2, meddel stedet, hvor skaden er sket og hvad som er sket - Ring til det lokale elselskab, og giv de samme meddelelser (hvor skaden er sket og hvad som er sket) som til alarmcentralen. - Gå ikke indenfor sikkerhedsafstanden. - Der vil sandsynligvis være behov for førstehjælp pga. vejrtrækningsstop og hjertestop, ligeledes forbrændinger.

9 Hængning og strangulering Hængning og strangulering Børn kan nemt komme til at "hænge sig" især med en påklædning der har snøre ved halsen, hætter, halssmykker, halsklude, halstørklæder m.m. Er ulykken sket, få barnet ned, løsne alt om halsen, tjek bevidsthed, hvis nødvendig giv kunstigt åndedræt alarmer. Har et barn hængt fast med en sammensnøring omkrig halsen - søg skadestue, også selv om barnet har normal vejrtrækning. Halsen skal undersøges for ydre og indre skader. - Såfremt, det er et selvmordsforsøg, skaf da efterfølgende kontakt til en psykolog - tie det ikke ihjel!!! Allegireaktioner Allegireaktioner Allergiske reaktioner kan komme fra minut til minut det skal dog nævnes, at du ikke er allergisk over for noget du får første gang, kroppen skal have antistofferne i sig for at udløse en reaktion Symptomerne er i de fleste tilfælde: kløe i håndflader og under fodsålerne, rødmen, næseflod, rindende øjne, åndenød og hævelse i ansigt og på hals ind og udvendig. Er nogle af disse symptomer tilstede søges læge / skadestue, i tilfælde med hævelse i ansigt og hals samt åndenød alarmeres med det samme. Har du antihistaminer gives de gerne og efter doseringen på æsken, det værste der kan ske er, at de ikke virker. Bliv hos personen og giv førstehjælp efter tilstand. Hudafskrabninger Hudafskrabninger En hudafskrabning gør ondt rigtig ondt. Vask området med lunkent sæbespånsvand, skrub med en engangsvaskeklud eller svamp til alle urenheder er ude fjern evt. store fremmedlegemer med en pincet skyl området grundigt med rent vand, gentag evt. afvaskningen. Lad så vidt det er muligt såret lufttørre sættes der forbinding, plaster eller andet over såret, gror det fast. Skal såret tildækkes, så anvend noget yelonet (en slags gaze med vaselinge). Dyre og menneskebid Byrebid: er det en lille rift vaskes med sæbevand (sæbespåner) 2 3 gange daglig se efter rødme og hævelse, forekommer det søges læge, da det er tegne på infektion. Menneskebid: er huden gennembrudt så der kommer blod skal personen til læge eller på skadestue. Der skal i de fleste tilfælde behandles med antibiotika. Menneskebid er farligt fordi vi er det dyr med flest bakterier i mundhulen, og det kan meget nemt give infektion m.m.. HUSK kontroller om stivkrampevaccinationen er gyldig. Stivkrampe forekommer sjældent i Danmark, fordi vi er godt vaccineret Stivkrampe er en dødelig sygdom. Gode råd til rejser

10 Hvis du skal ud at rejse spørg din læge, hvilke medicin du skal medbringe. Sørg for at få de vaccinationer der er nødvendige og få dem i god tid, nogen skal gives uger før afrejse udlandsvaccinationen, Statens Seruminstitut her kan du også få gode råd om rejseapotek til det område du skal rejse til. Du kan: - Få ordineret piller mod tynd mave/diarre, brug ikke Paragurt el. lignende, de virker ikke. - Drik ikke vand fra hanen. Bed ikke om isvand, kun flaskevand. - Klap ikke dyr, specielt ikke hunde og katte. De er smittespredere af lopper, orm og kan være rabiessmittede. - Vilde dyr der er meget tillidsfulde, er som regel syge, pas meget på. - Hav en god rejseforsikring. Det er dumt at spare på sikkerheden. Rygsøglebrud Er der mistanke om brud på rygsøjle eller nakke, skal personen blive i den stilling du finder personen i. Mistanke om sådanne brud kan være en meget unaturlig stilling, eller hvis personen ligger over en kant eller lignende eller hvis personen klager over smerte i rygsøjle og nakke. Dog må der flyttes med vedkommende, hvis der skal gives kunstigt åndedræt og hjertemassage og det ikke kan foretages i stillingen. Hvad skal jeg have i Førstehjælpstasken Der bør være følgende i din Førstehjælpstaske: Plaster til afklip Saks og pincet Flåtfjerner (er også god til at fjerne bibrod / giftsæk med) Insektgiftfjerner Øjenskyl 0,9% (anvendes også som sårrens) Gazeswaps 5 x 5 cm Fikseringstape Elastiskforbinding Fingerforbinding Engangsvaskeklude (et par stykker til sår vask) Andre piller bør ikke anvendes, medmindre det er i samråd med en læge. Og så er et lille stykke frugt eller en lille pose vingummi jo ikke af vejen, hvis man ikke er så gammel og har slået sig. Hvis du vil se udstyret, kan du gå på Her du også kan sammensætte din egen førstehjælpstaske. Næseblod

11 Bøj barnets hoved forover, pres med 2 fingre på næseryggen - evt. med en koldklud. Giv barnet noget koldt at sutte på, evt. "ispiller" (knust isterning) eller en is. Det får blodårerne i mundhule og næse til at trække sig sammen og herved standses blødningen. Bløder det mere end 30 minutter - uden ophold - bør der søges læge/skadestue.

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

Notater om førstehjælp Til dagplejen, institutioner og skoler

Notater om førstehjælp Til dagplejen, institutioner og skoler Førstehjælp_Gent_kom_12s 30/01/02 11:16 Side 1 1. Stands blødningen ved at løfte det sårede sted højt. 2. Rens såret med vand og sæbe. 1. Vask såret med sæbe og vand, fjern grus og småsten. 2. Undgå helst

Læs mere

Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet

Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet Fremmedlegeme i øjet Førstehjælp til fremmedlegemer i øjet Øjet skylles med vand, der har kropstemperatur. Brug et specielt øjenskylleglas og isotonisk saltvand. - eller brug bare et snapseglas og postevand.

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere

Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs.

Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs. Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs. Forfatter: Thomas Egesborg Pedersen, førstehjælpsfaglig konsulent fra Dansk

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning Indholdsfortegnelse Formål...1 Førstehjælpskassen...1 Skadebehandling...1 Sårbehandling...2 Brandsår...3 Ætsninger...3 Solskoldning...3 Søsyge...4 Hjernerystelse...4 Afkøling...4 Genoplivning ved hjertestop...4

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Førstehjælp ved tilskadekomst Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

KULDEPÅVIRKNINGER FORFRYSNINGER

KULDEPÅVIRKNINGER FORFRYSNINGER KULDEPÅVIRKNINGER FORFRYSNINGER Tilkald hjælp: Ring 1-1-2 Berolig den tilskadekomne Bring den tilskadekomne i læ Fjern eventuelt vådt tøj Pak personen ind i tæpper Hvis personen er ved bevidsthed: Giv

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således alle er førstehjælper etc. Opgavesættet

Læs mere

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp Babyførstehjælp Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring 1-1-2 Almindelig førstehjælp Forebyg ulykker med børn Børn på pusleborde Forebyg inden ulykken sker. Lad aldrig baby ligge på et

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Bevidstløse. Hjertestop voksne og børn. Slag mod hovedet. Forbrændinger. Forgiftninger. Feberkramper. Falsk strubehoste. Meningitis.

Bevidstløse. Hjertestop voksne og børn. Slag mod hovedet. Forbrændinger. Forgiftninger. Feberkramper. Falsk strubehoste. Meningitis. Bevidstløse Hjertestop voksne og børn Slag mod hovedet Forbrændinger Forgiftninger Feberkramper Falsk strubehoste Meningitis 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Bevidsthed Luftvej /

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Akut skadesbehandling - Fysioterapeut Katrine Boel Gjerum

Akut skadesbehandling - Fysioterapeut Katrine Boel Gjerum Katrine Boel Gjerum 1 Få den skadede til at holde sig i ro Stop al aktivitet omkring den skadede Lav hurtigt en grov-vurdering af skadens alvorlighed Lokalitet? Bløder det? Tilkald hjælp/redskaber (fx

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

Praktisk opgave Opgave nr. 1

Praktisk opgave Opgave nr. 1 Opgave nr. 1 Bevidstløshed Skab sikkerhed/stabilt sideleje Den tilskadekomne er bevidstløs med normal vejrtrækning under hele øvelsen. Han reagerer derfor ikke, når der tales og ruskes eller senere. Figuranten

Læs mere

Praktisk opgave Opgave nr. 1

Praktisk opgave Opgave nr. 1 Opgave nr. 1 Bevidstløshed Stands ulykken/stabilt sideleje Den tilskadekomne er bevidstløs med normal vejrtrækning under hele øvelsen. Han reagerer derfor ikke, når der tales og ruskes eller senere. Figuranten

Læs mere

Førstehjælp. Indledning:

Førstehjælp. Indledning: Førstehjælp Indledning: I det følgende vil vi primært beskæftige os, med emnerne førstehjælp i forbindelse med elektrisk stød og/eller forbrænding, da det er de væsentligst forekomne skader i forbindelse

Læs mere

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden KOLOFON UDGIVER: ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund 2016 ULF PROJEKTLEDELSE: Joan Riis TEKST: Joan Riis FOTO: Rikke Hass

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år

Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte. Førstehjælp for børn 10-12 år Torben Blankholm KAN DU FØRSTEHJÆLP? Elevhæfte Førstehjælp for børn 10-12 år Indhold Der er sket en ulykke!... 3 Opskriften på førstehjælp... 5 1. Skab sikkerhed... 6 2. Vurder personen... 8 3. Tilkald

Læs mere

Fagplan for. Førstehjælp

Fagplan for. Førstehjælp Titel lang: Førstehjælp Titel kort: FØHJ Fagplan for Førstehjælp A. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal soldaten kunne standse en ulykke, give livreddende førstehjælp, alarmere telefonisk, give almindelig

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe?

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Førstehjælp Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Stands Ulykken Er personerne i livsfare. HUSK DIN EGEN SIKKERHED! Livreddende førstehjælp Trinvis førstehjælp Tilkald hjælp Ring

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

ved pludselige skader på knogler, muskler, sener, ledbånd eller hud. Hold den skadede legemsdel i ro Afkøl legemsdelen med koldt vand, is e.lign.

ved pludselige skader på knogler, muskler, sener, ledbånd eller hud. Hold den skadede legemsdel i ro Afkøl legemsdelen med koldt vand, is e.lign. Muskelskader Førstehjælp ved pludselige skader på knogler, muskler, sener, ledbånd eller hud. Har du været udsat for et traume (slag, forstrækning, forstuvning) mod knogle, muskel, sene, ledbånd eller

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk HydroCath Assure På afdelingen omtales et centralt venekateter ofte med forkortelsen CVK Side 1 af 5 Sidst

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Skab sikkerhed/stabilt sideleje

Skab sikkerhed/stabilt sideleje Opgave nr. Skab sikkerhed/stabilt sideleje Instrukser: Gruppeleder: Du skal give nedenstående instruks til figuranten, og du skal sikre dig, at figuranten lægger sig som vist på tegningen. Orienter førstehjælperen

Læs mere

Førstehjælpskurser. for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år. Din indsats redder menneskeliv

Førstehjælpskurser. for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år. Din indsats redder menneskeliv Førstehjælpskurser for mødregrupper, institutionspersonale og andre med ansvar for børn 0 6 år Din indsats redder menneskeliv Kan du yde den rigtige førstehjælp, hvis dit barn kommer til skade? Hvert år

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 1 1 KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING FORMÅL MED KURSET SKADES DEFINITION ÅRSAG OPSTÅR BEDRING EKSEMPLER

SPORTSSKADE KURSUS DEL 1 1 KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING FORMÅL MED KURSET SKADES DEFINITION ÅRSAG OPSTÅR BEDRING EKSEMPLER KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING AKUT SKADE OG GENOPTRÆNING FORMÅL MED KURSET AT I LÆRER AT UDFØRE KORREKT AKUT SKADES- BEHANDLING AT I FÅR INDSIGT I KROPPENS ADVARSELSSIGNALER

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015 med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS UDDANNELSE Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Sikkerhedsanbefalinger

Sikkerhedsanbefalinger Sikkerhedsanbefalinger Perioden for vinterroning 1. november 1. april Vandtemperatur ved Skagen er nu Ca. 10 o Celsius 3 Farer hvis du falder i vandet Kuldechock Dykkerrefleks Underafkøling Kuldechock

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Kort nr. 1. Stands ulykken

Kort nr. 1. Stands ulykken Kort nr. 1 Stands ulykken 1. Hvad vil det sige at standse ulykken (definitionen)? At hindre at ulykken udvikler sig, og dermed at de tilskadekomne ikke kommer mere til skade, samt at der ikke er flere,

Læs mere

Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud.

Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud. Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud. ANBEFALING Sundhedsstyrelsen anbefaler at større sår, herunder dybe sår, sår efter bid af hunde og katte, blødende bidsår fra andre børn, lidt

Læs mere

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region Vejle 12. november 2009 Præhospital udbygning fra amter til region Det Præhospitale område Den alarmering, disponering af ressourcer, kommunikation, behandling, visitation og transport der foregår fra

Læs mere

Knæartroscopi Efter operationen

Knæartroscopi Efter operationen Patientinformation Knæartroscopi Efter operationen Ortopædkirurgisk Afdeling/ Ortopædkirurgisk Ambulatorium Grindsted Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Efter kikkertundersøgelse

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Se-føl-lyt. 1. Skab sikkerhed Se side 6. 2. Vurdér personen Kontrollér, om personen reagerer: Tal højt til og rusk forsigtigt i personen.

Se-føl-lyt. 1. Skab sikkerhed Se side 6. 2. Vurdér personen Kontrollér, om personen reagerer: Tal højt til og rusk forsigtigt i personen. FØRSTEHJÆLPENS 4 HVEDPUNKTER Som førstehjælper skal du sikre, at hjælpen bliver så effektiv som muligt, og du skal begrænse ulykkens omfang. Du skal derfor følge førstehjælpens fire hovedpunkter: 1. Skab

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Patientinformation. Ustabilt skulderled. - SLAP operation.

Patientinformation. Ustabilt skulderled. - SLAP operation. Patientinformation Ustabilt skulderled - SLAP operation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om instabil bicepssene

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e s a f D a n s k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p s v lp lo ør f æ j isk teh k en y n s t s r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om s n steh e i ko l jælp n s r ø

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Allergi (inkl. bistik og slangebid)

Allergi (inkl. bistik og slangebid) Allergi (inkl. bistik og slangebid) Allergi (inkl. bistik og slangebid) og: - Bevidstløs Bevidstløs Lejres liggende i sideleje - Vejrtrækningsbesvær Vejrtrækningspr Vejrtrækningen kan lettes ved lejring

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere