Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015"

Transkript

1 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med de gængse matadorregler, er det paragraffen, som gælder. 2 Generelt 2.1 Det er gratis at være medlem i matadorklubben, men man skal være fyldt 18 år for at deltage. For at deltage i finalen skal man betale 200 kr., som går til mad og indgravering af pokal. Man kan kun deltage i finalerunden, hvis man har deltaget i mindst en spillerunde tidligere i sæsonen. 2.2 Et medlem kan hver sæson fremsætte op til 3 ændringsforslag til reglerne. 2.3 For at kunne stille regelforslag og deltage i regelafstemningen på finaleaftenen, skal man have deltaget i minimum 53 spillerunder den pågældende sæson eksklusiv finalerunden Ved den afsluttende spillerunde vedtages regelforslag ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 2.5 Det er på finaleaftenen muligt at rette på teksten i et regelforslag, såfremt forslaget ikke er entydigt eller skal specificeres i henhold til ideen i det fremsatte forslag. 2.6 Der må ikke ryges i det lokale, hvor Matador-aftenen afholdes. Rygning skal foregå udendørs eller - hvis værten tillader det - i et andet lokale. På finale-aftenen kan værten dog tillade, at der ryges i det lokale, hvor der spilles. På finaleaftenen kan værten dog bestemme, om rygning er tilladt i spillelokalet gange på en sæson køres der den modsatte vej rundt på spillepladen. 1 gang i løbet af efterårssæsonen, og én gang i løbet af forårssæsonen. I begge tilfælde er det i spil 2 af den givne sæson der skal køres den modsatte vej rundt 3 Spillets start 3.1 A. Hvis mere end syv spillere møder op til en Matadoraften spilles på to borde, så den halvdel af spillere, der har flest point, spiller på samme bord. Ved pointlighed trækkes lod om fordelingen på de to borde. B. På finale aftenen er det de spillere, som stadig kan nå at vinde pokalen, som spiller på samme bord, de øvrige på et andet bord. Er der færre end 4 spillere, der kan vinde pokalen eller færre end 3 spillere, som IKKE kan vinde pokalen fordeles spillerne efter regel 3.1.A. Hvis der på finaleaftenen møder 8 spillere op, spilles der på én plade. Der benyttes samme pointtildeling som ved spil med 7 deltagere, blot med den ændring at sidstepladsen giver 0 point. Reglen træder i kraft øjeblikkeligt hvis den vedtages. 3.2 Spilletider og datoer fastsættes for hvert halvår på henholdsvis første møde efter sommeren og første møde efter jul. Første møde efter sommeren er altid sidste fredag i september måned. 3.3 Man kan at medbringe sin egen brik (ikke nødvendigvis en bil) til et spil. Brikken skal kunne stå i feltet, hvor gadenavnet står. 3.4 Vinderen af en matadorsæson, skal det efterfølgende år spille med guldtrolden som brik.

2 Startproceduren er som følgende: 1. person starter på felt person starter på felt person starter på felt 3. 4 Snyd 4.1 Det koster 1000 til parkeringsfeltet at blive taget i snyd, for eksempel af rykke et forkert antal felter eller flytte med en bil, der ikke er ens egen. Hvorvidt der er snydt eller ej, afgøres af flertallet af de øvrige spillere ved bordet inklusive de spillere, som er udgået af spillet. 4.2 Har en spiller beskyldt en modspiller for snyd uden at der rent faktisk var snydt, skal beskylderen betale 500 til parkeringsfeltet. Insinuerende spørgsmål som Hvor stod du? og lignende, betragtes som en anklage for snyd. 4.3 Såfremt en spiller har slået, før det er hans tur, skal både han selv og spilleren, som skulle have slået før ham, betale 1000 til parkeringsfeltet. 4.4 Hvis en spiller for at undgå at betale en udgift med forsæt rykker sin bil et forkert antal felter, skal vedkommende udover de almindelige snydepenge betale 25 % af den sum, han har forsøgt at unddrage sig, til parkeringsfeltet. Om handlingen var forsætlig eller ej, afgøres ved flertal af de øvrige spillere ved bordet inklusive de spillere, der er udgået. 4.5 Når et slag er korrekt slået, er det snyd at røre terningerne, før bilen er rykket og sluppet. 5 Specielle felter. 5.1 Pengene som hober sig op på parkeringsfeltet gives til den spiller som lander der. Dette gælder dog kun, hvis spillerens samlede formue er under Der betales 3000 for at lande på felt nummer 5 uanset formue. 6 Fængsel 6.1 Når man står i fængsel, slår man i hver runde een gang. Vil man ud af fængslet, skal man betale for at komme ud, før man slår. Slår man ens, skal man gå ud. Efter tredje runde i fængsel skal man betale sig ud, før man slår. 6.2 Sidder man i fængsel, må man ikke købe huse/hoteller. 6.3 Det koster 500 til P-feltet, hvis man ikke går ud af fængslet efter 1. og 2. omgang. 6.4 Når en spiller sidder i fængsel, reduceres spillerens indtægter i 1. omgang med 0 %, i 2. omgang med 50 % og i 3. omgang med 100 %. 6.5 Fængsles en spiller kan vedkommende i stedet vælge at betale 2000 til parkeringsfeltet og 2000 til banken og forsætte fra det felt, spilleren blev fængslet 7 Specielle prøv lykke kort. 7.1 Ved aflevering af kortet I anledning af kongens fødselsdag behøver man ikke gå i fængsel, selvom man lander på felt nummer 31 eller trækker et gå i fængsel kort eller slår ens tre gange. Benyttes kortet efter at have slået ens tre gange, tæller det tredje slag som et første dobbelt slag. 7.2 Kortet "I anledning af kongens fødselsdag..." kan man bruge til at komme ud af fængsel efter man har slået, selvom man ikke har betalt (som angivet i 6.1 ). Dette gælder dog kun, hvis kortet er kommet i ens besiddelse før man har slået. Kortet kan handles indbyrdes mellem spillerne.

3 7.3 Trækkes prøv lykken kortet "Matadorlegatet" gælder teksten på kortet ikke. I stedet kan Matadorlegatet benyttes som frit lejde kort. Hvis man får Matadorlegatet kan man beholde det, og bruge det som betaling for at lande på en hvilken som helst grund eller bebyggelse. Derudover kan kortet benyttes til indbyrdes handel mellem spillerne. Kortet kan til enhver tid sælges til banken for Bemærk, der kan ikke udbetales til værdigt trængende, som kortet angiver. 7.4 Ved en spillers fødselsdag sættes gavens værdi op til 500 kr. 7.5 Trækkes prøv lykken kortet "oliepriserne" gælder teksten på kortet ikke. I stedet skal alle spillere med huse betale 10 % af deres huses købspris til felt 21. Hoteller tæller for 5 huse. Trækkes prøv lykken kortet "ejendomsskatterne" gælder teksten på kortet ikke. I stedet skal alle spillere med huse betale 20 % af deres huses købspris til felt 21. Hoteller tæller for 5 huse. 8 Formue 8.1 En spillers samlede formue er den pengemængde, spilleren vil have, hvis vedkommende pantsatte og solgte alt til banken. Denne paragraf benyttes blandt andet ved opgørelse af formue i forbindelse med felt Spillets gang. 9.1 Man må kun bygge og vende pantsatte grunde umiddelbart før det er ens tur. 9.2 Startpengene er For boligejere dog Hvis spillerens boliger kun står på de blå, dog Man må kun bygge max to huse umiddelbart før, det er ens tur. 9.4 Enhver spiller skal sørge for, at alle vedkommendes skøder og prøv lykke kort kan ses af de øvrige spillere. 9.5 På opfordring skal en spiller offentliggøre hvor mange penge, han/hun har. 9.6 Coca cola og Tuborg skøder, så det koster 200 gange så meget som øjnene viser. Hvis begge ejes, koster det 500 gange øjnene 9.7 Pantsætningsafgiften sættes til 50 %. Det koster altså 1500 at vende en grund, som er blevet pantsat for Når en spiller lander på en grund, som er til salg, sælges grunden af banken ved auktion med grundens påtrykte værdi som mindste bud.. Spilleren der landede på grunden har dog ret til at købe grunden for 80% 8af højeste bud blandt de øvrige spillere. Har ingen spillere budt på grunden, kan spilleren der landede på grunden købe grunden til 80% af den påtrykte værdi. 9.9 Alle bøder i følge prøv lykken kort og fængselspenge går til P-feltet Pantsatte grunde kan sælges til banken for den halve pantsætningsværdi. Ved bankerot indgår den halve pris i opgørelsen af boet Medmindre andet er tilkendegivet er et tilbud bindende til der er slået 1 gang med terningerne, fra tilbuddet er fremsat. Tilbuddet er kun bindende overfor den eller de spillere, det er fremsat til. Accept er altid og umiddelbart bindende. Eksempel. Spiller A tilbyder spiller B en grund for kr. Spiller C tilbyder at købe grunden af A for Hvis B accepterer spiller A's tilbud inden terningerne er slået, SKAL spiller B sælge til A, selvom C har tilbudt A for samme grund.

4 9.12 Hvis en spiller lander på en grund, som er pantsat, bliver grunden udbudt på auktion med grundens pantsatte værdi som mindste bud (halvdelen af grundens påtrykte værdi). Ejeren af den pantsatte grund kan ikke byde på grunden, men har dog før auktionen ret til at ophæve pantsætningen og dermed undgå auktionen. Hvis grunden sælges tilfalder halvdelen af salgssummen ejeren og halvdelen prøv lykken feltet. Grunden overdrages som pantsat Får man et berettiget krav fra en kreditor, som overstiger ens formue, må man ikke handle - heller ikke med kreditor, men skal gå fallit, dvs. alt skal sælges til banken og pengene gives til kreditor. Har man fængselskort gives disse til kreditor som en del af den mangelfulde betaling Prisen for at købe huse på de gule er kr En spiller A kan købe en anpart i en anden spiller B. Det betyder, at A kan investere X kroner i B mod at få Y % af B's indtægter på grunde, huse og hoteller. Aftalen kan gælde alle B's grunde eller indskrænkes til bestemte serier. X og Y forhandles mellem de 2 spillere. Aftalen gælder altid til en af spillerne går ud. Den spiller som får anpart i den anden spillers indtægter skal have en papirlap synlig indeholdende teksten "Modtager [Y] % af [B]'s indtægter [på serien S]". A's andel af en indtægt beregnes nedrundet; 10 % af 900 giver således 50. Procentsatsen skal gå op i 5. Betaling med matadorlegatet regnes som indtægt på Reglen træder først i kraft efter der er bygget huse. En spiller kan optage et lån i banken umiddelbart før det er spillerens tur. Der kan dog maksimalt lånes 100% af spillerens formue opgjort efter 8.1. Lånet udgør et beløb i multipla af kr. (dvs kr. / kr. osv.). Lånet forrentes med 10% ved et lån på kr., 20% ved et lån på kr. osv. som betales hver gang spilleren passerer start (efter udbetaling af startpenge). Derudover skal der betales et afdrag på 5% ved et lån på kr. 10% ved et lån på kr. osv. samtidig med betaling af renten. Lånet kan indfries umiddelbart før det er spillerens tur og ved indfrielsen skal der betales renter selvom spilleren ikke har passeret start. Hvis spilleren går fallit skal andre spillere have deres tilgodehavende først før lånet tilbagebetales til banken. En spiller er fallit, når der ikke kan skaffes likviditet til at betale de forfaldne udgifter. Man kan således godt have en negativ formue uden at være fallit. Der spilles kun med reglen i 2 spillerunde i efterårs- og forårssæson Pointgivning sker efter nedenstående tabel. Spillere: plads plads plads plads plads plads plads I den samlede pointstilling tæller hvert medlems to dårligste placeringer ikke I finalerunden får deltagerne dobbelt point

5 division får 25% ekstra i point nedrundet til nærmeste hele antal point. Dog ikke i finalerunden 9.20 De spillere, som vinder spillene i sidste spillerunde i en sæson, får 10 points i bonus til næste sæson. Dog gives ingen bonus, hvis vinderen er årets samlede vinder Skøder, der er pantsat, tæller ikke med, når man skal afgøre lejen på rederier og bryggerier Tilgodehavende hos en spiller, som lander på ens grund, skal påberåbes inden de to efterfølgende personer i spillet har slået, ellers bortfalder kravet Lander en spiller på en grund, kan en vilkårlig spiller bede at få efterprøvet, om spilleren kan betale. Kan spilleren ikke betale, skal han udgå af spillet efter normal opgørelse af hans mellemværende. Kan han betale, skal spilleren, som bad om efterprøvning, betale 500 kr. til P-feltet.

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Sådan handler du på tvangsauktion

Sådan handler du på tvangsauktion R178 G210 R116 G178 PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE PLUS knap PLUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold Sådan handler du på tvangsauktion

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr.

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr. Matador Problembeskrivelse Matador består af en spilleplade med 40 felter, biler (som udgør spillebrikker), to terninger, huse, hoteller, lykkekort, pengesedler og skødekort. Hvert felt har et nummer og

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup

Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup SÅDAN SKAFFER EN SKAKKLUB PENGE OG SPONSORER Så godt som alle skakklubber står ind imellem i den situation, at de har lyst til at arrangere eller afholde noget, de ikke

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere