Kristian Grøntveds dagbøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristian Grøntveds dagbøger"

Transkript

1 Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: Mail: Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: Mail:

2 1933 Fredag den 18. august Jeg var ude at pante skatter hele 12 steder. Det fortælles, at Tullen har omgang med flere mænd. Mandag den 21. august Erna var her sidst på dagen. Hun havde sin høstdag (fridag i anledning af høsten) i dag. Holger og hende var i brugsen i aften. Onsdag den 23. august Jeg var i brugsen for at betale min gæld. Uddeler Nielsen vil til at handle med tømmer for en tømmerhandler i Frederikshavn. Thorvald Vestergaard var her for efterse radioapparatet. Han havde et næringsbrev med, som han skrev på, og som jeg attesterede. Torsdag den 24. august I aften var Johannes og Marie i missionshuset, hvor der var møde ved Vestergaard Nielsen, Aalborg. I morgen får vi indhøstet. Kornet fylder ikke så meget i år som sidste år. Det er væsentlig rugen, som er ringere. Byggen var også noget kort. Lørdag den 26. august I formiddags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg havde den lånte akkumulator med op til Tage Madsen for et par dage siden fik vi vor egen akkumulator tilbage. I Hjørring var jeg først hos sagfører Ejvind Schmidt og talte med ham om, hvordan det skal ordnes, når Holger skulle overtage gården til efteråret. Sagføreren mente, at der skulle foretages udstykning af den jord, som jeg vil beholde. Jeg sagde, at vi havde tænkt os at indfri kreditforeningslånet og så optage et lån på kr. i en sparekasse. Jeg ville så lade kr. stå, når købesummen er kr. Torsdag den 31. august Holger og Johannes kørte fyld fra sandgraven og på vejen østen til samt i gården i eftermiddag. I aften var der samtalemøde i missionshuset, hvor der var en del fra Uggerhøj. Ingeborg, Holger og Johannes var deroppe. Ingeborg kom med Kristen Toft derop han kørte for Marius Gaarden. Der blev drukket kaffe. Ingeborg havde sendt en kage derop. Søndag den 3. september Johannes kørte mælk, og derefter var han og Marie i byen. Sidstegudstjeneste i Mygdal. Jeg var i kirke, men der var kun mødt få folk. Edvard havde en søn i kirke og fik ham døbt Svend Jespersen. Lærer Jensen fortalte, at Edvard Jespersen var kommet ned til ham i sit gamle tøj og meddelt, at hans barn skulle døbes. Han sagde til Jensen: Ja, jeg kommer i mit gamle tøj. Da jeg var oppe ved præsten, rev dennes hund et stykke af mine bukser og tog også et stykke med der indenfor. Kristian Pedersen, Bjergby, bad mig komme til kontordag i sparekassen på tirsdag. Mandag den 4. september Anton Pedersen, Degnbøl, var her og tækkede et stykke af nordre ende på vestre side af stalden. I aften begyndte K.F.U.M. og K.F.U.K. bibelkursus i Hjørring. Jeg og Ingeborg tog med Marius

3 Gaarden derop. Han har lovet at køre for ½ pris til disse møder. Han fik fuld læs. Holger var cyklende derop. Missionshuset var fyldt. Talerne var pastor Ahlmark og pastor Kristiansen fra Læsø. Jeg var oppe omkring fodermesteren i Odden. Han havde haft blindtarmsbetændelse og måtte ikke arbejde i 2 måneder. De er fodermesterpar på tiende år og får 28 kr. om ugen. Jeg var ude at opkræve skatter, bl.a. hos Hans Jensen. Medens jeg sad der, sagde Hans Jensen, at hans søn havde givet Gud sit hjerte. Jeg ønskede ham til lykke dermed. Så sagde tjenestedrengen, at det havde han også og den ene af døtrene ligeså. Hans Jensen sagde, at lærer Stensig holdt møde hos dem på søndag og spurgte, om ikke jeg ville komme derop. Det sagde jeg nej til. Så begyndte han med sine udfald mod Indre Mission. De ville ikke have folk i deres tjeneste, som ville være hellige o.s.v. Jeg tog Tversted bilen til kontordag i sparekassen. Kristian Pedersen sagde, at Anders Mølgaard var hos Ejnar Jensen hver dag for at kræve penge. Når han skulle ud med penge, fik han Hans Svendsen til at kautionere. Ejnar har kun få varer at handle med. Torsdag den 7. september 1933 I går kom Peter, Kathrine og børnene hjem fra Sjælland. Lørdag den 9. september Ingeborg og jeg gik op til brugsforeningen. Undervejs talte jeg med Hans Jensen, der havde hentet sine 11 bistader hjem fra mosen. I brugsen var også mødt Hans Knudsen og Lene samt Martellus Nielsens datter. Uddeler Nielsen indledte med at læse et stykke af bibelen, og så blev det diskuteret hvordan, basaren i missionshuset 10. og 11. oktober skulle foregå. Pastor Hunnerup skal tale i Bjergby Kirke 10. okt. Kl I missionshuset skal der tales af frk. Nielsen fra Aalborg, en kvindelig missionær og pastor Thaarup. Martellus Nielsens datter skal pynte missionshuset. Søndag den 10. september Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke og gik til alters der var mange altergæster. Der blev lyst til ægteskab for Thorvald Vestergaard og Ellen Kristensen. Otto var hjemme i formiddags han var også i kirke. I dag fyldte vor nabo Sofus 60 år. Jeg og Ingeborg var derinde i aften. Mandag den 11. september I aften var Holger og Marie cyklende til Hjørring til bibelkursus. Tirsdag den 12. september I eftermiddag var jeg og Andreas ved Sindal station til auktion over gartner Jørgensens efterladenskaber, men det fik vi ikke megen fornøjelse af. Auktionen holdtes i en sal i Sindal kro, men da vi kom, var den så tæt pakket med mennesker, at vi ikke kunne komme ind. Vi fik ikke noget købt, men værten på kroen sagde, at det var noget gammelt ragelse, der blev solgt. Søren Olesen, Bjergby, var her og efterså radioapparatet. Han sagde, at den mindste af transformatorerne var ubrugelig, så han satte en ny i. Det kostede 10 kr. Onsdag den 13. september Jeg tog med Marius Grøntved til Hjørring, hvor jeg bl.a. var til bogudvalgsmøde på centralbiblioteket. Adjunkt Winther og cand. Thomasen var mødt til kaffen var kordegn Hermansen gæst. Den nye elev, frk. Mikaelsen, er kommet, og frk. Kristiansen er rejst. Kl. 6 tog

4 jeg med Niels Gaarden hjem. Lørdag den 16. september 1933 Kristen Lønsmann var på besøg. Han fortalte, at hans svoger Lars Mikkelsen pludselig var død. Han var gift 2 gange med den første kone havde han 10 børn med den anden kone havde han 7 børn. Søndag den 17. september Jeg fyldte 69 år Kristen Lønsmann medbragte en æske med frugt samt J. Andreassens bog Fra eventyrets land samt et kort fra Maria og Anna. Der var breve fra Kristian i Nordrup og Peter i Jerslev. Mandag den 18. september Der var breve fra Karl og fra Jydsk Topografisk Selskab. Holger fæstede en karl for næste år for en løn af 525 kr Torsda den 28. september Jeg gik op til brugsen, hvor jeg sammen med Andreas Degnbøl købte brudegaver til Thorvald Vestergaard og Ellen Kristensen. Vi købte kaffekande, tekande og kaffekedel i aluminium. Andreas fortalte, at Jens Thøgersen har solgt sin købmandshandel. Fredag den 29. september I eftermiddag blev ovennævnte, Thorvald og Ellen, viet i Mygdal Kirke. Min søn, Peter, har været i Næstved for at præsentere sig for de mænd, som skal udpege en, der kan afløse konsulent Bachmann. Begyndelseslønnen er kr. Nogle dage senere meddelte Peter pr. brev, at han enstemmigt var blevet antaget som konsulent for Landbo- og Husmandsforeningerne i Sydsjælland. Kl. 11½ kom Peter og Anna herned fra brylluppet, hvor kun den nærmeste familie havde været med. Søndag den 1. oktober I formiddags hørte vi pastor Fibigers afskedsprædiken fra Eliaskirken. Hørt Johs. V. Jensens Syvsoverne i radioen. Tirsdag den 3. oktober Vi var inviteret til fødselsdag med Maria i brugsen. Vi sad der til kl. 11. Nielsen viste os en del lysbilleder. Onsdag den 4. oktober Jeg var hos sparekassen for at høre, om jeg kunne låne kr., men direktøren Georg Kristensen sagde, at det kunne jeg i hvert fald ikke før efter terminen. Jeg foreholdt ham, at det havde de lovet, da sagfører Schmidt spurgte derom. Han svarede, at det var så længe siden, at de ikke mente, at jeg ville have pengene, og nu havde de fået så mange ansøgninger, at de ikke ville kunne undvære dem i hvert fald ikke før efter terminen. Jeg var så inde i Diskontobanken, hvor de sagde, at jeg nok kunne låne dem til 1% over indlånsrenten, d.v.s. 4½%. Jeg var på biblioteket og spurgte, om jeg kunne låne skifteprotokollen fra Odden fra Peder Lassen har solgt Krattet til Knud Bønkel, tidl. Thirup, for kr. Det er nu nok svigermoderen, Martin Regnars enke, Marie Nielsen, Torne, der har købt den.

5 Tirsdag den 10. oktober 1933 I aften var der gudstjeneste i Bjergby Kirke ved pastor Hunnerup. Holger, Johannes og Marie var deroppe de tog med Marius Gaarden hen og hjem. Onsdag den 11. oktober I dag var der udsalg for Ydre Mission i missionshuset fra kl Uddeler Nielsen kom og hentede Ingeborg, Ane og mig. Vi passede lotterihjulet. Kl talte en kvindelig missionær fra Sudan om forholdene i Sudan. Hun fortalte om en negerstamme, hun har sin gerning blandt hun fortalte godt. Udsalget indbragte 800 kr., hvoraf Sudan-missionen fik 320 kr. Jens Thøgersen har nu købt en gård i Hæstrup på 44 tdr. land for kr. Proprietær Meland har forladt Asdalgaard, der er blevet overtaget af panthaverne. Torsdag den 12. oktober Stærk blæst. Flere træer er væltet. Telefonen fungerer heller ikke. En del af taget på en af Oddens udbygninger blæste ned. Hedegaards vindmotor blæste også ned. Fredag den 13. oktober Peter sendte et avisudklip om hans nye stilling han vil låne 200 kr.af mig, da han har købt en ny bil. Søndag den 15, oktober Hørt foredrag i radioen af statsminister Stauning om: Hvad Verden trænger til. Tirsdag den 17. oktober Jeg kørte ned til Melankton Poulsen med det det gamle får jeg fik 28 kr. for det. Sofie Vejenkouff var der hun har en sæbe forretning i nabohuset. Melanktons hus er købt af Hans Kr. Hebbelstrup. Jeg var til kontordag i sparekassen. I Bjergby er de meget optaget af det nye parti J.A.K. Jord, Arbejde og Kapital, og uddeleren Alfred Pedersen har meget arbejde med at give folk vejledning. Niels Rishøj lægger for med at låne han har de fornødne 15 % i en Hjørring bank. Onsdag den 18. oktober Jeg var ude at gå. Jeg besøgte bl.a. karetmageren, der var ved at snedkerere for den nye købmand, der ændrer noget ved butikken. Uddeler Nielsen ville ikke afløse mig som repræsentant for Horne Højskole, men det ville Kristian Møller, Hvidegaard. Han har lavet en stor cementbeholder til ensilage. Jeg betalte Jørgen Holtegaard 5 kr. som bidrag til sygeplejeforeningen. Torsdag den 19. oktober Jeg kørte med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg havde en sæk gulerødder med, som jeg sendte til Kristian i Nordrup, og en sæk sengetøj, som jeg sendte til Ottos adresse: Haslev Højskole. Jeg var i Hjørring Sparekasse, hvor jeg talte med direktør Georg Kristensen. Jeg spurgte om min søn kunne låne kr., mod at beløbet derefter blev sat ind på min konto. De kr. skulle stå på en bog for sig, så jeg kunne hæve dem uden opsigelse i 1934, når jeg fik brug for dem i forbindelse med byggeri af mit nye hus. Han sagde, at det var nødvendigt at få ejendommen vurderet, men det sagde jeg NEJ til. Jeg var også på biblioteket, hvor bibliotekar Nielsen sagde,

6 at bibliotekets personale havde fået en hel del arbejde med de nye biblioteker. Den mand, som sidder og gør optegnelser efter den gamle domsbog fra landsarkivet, hedder P. Bylund. Han har tidligere været ansat på kæmnerkontoret, hvor han af den ene eller anden grund fik sin afsked. Thomas Bæk og hustru, Bjergby, holdt guldbryllup i dag. Fredag den 27. oktober 1933 Johannes kørte op til brugsforeningen med sit klædeskab, som skal sendes til Sjælland. Fik brev fra Peter, hvori var indlagt et referat af festen for dem i Høng i tirsdag aften. Lørdag den 28. oktober Jeg var i Hjørring og var bl.a. på politikontoret, hvor jeg fik lægdsmandsløn 29 kr. Mandag den 30. oktober Hørt tale i radioen af Gunnar Engberg om salmebogen. Tirsdag den 31. oktober En karl fra Th P. Hansen, Højtved, og Peder Brogaards datter var her og fik et flyttebevis til lægdsrullen sidstnævnte for sin broder, Herluf, der flytter til Rinkenæs i Sønderjylland. Onsdag den 1. november Meget smukt og tørt vejr. I formiddags tog Holger og hyrden sukkerroer op og kørte et læs blade hjem. Med posten modtog vi en kasse med 55 kg. æbler fra Kristian i Nordrup. Flyttedag. Der var mange her på egnen, der skiftede plads. Otto kom hjem lidt over middag. Han fik befordring og kørte ned efter sit skab, hvorefter han cyklede til Sindal efter sit ur. Han var også hos lægen med den finger, der var blevet klemt i tæskemaskinen. Lægen tog neglen af, og så skal han smøre den i lapis. Johannes Frederiksen, der har været her, rejser til Tune i nærheden af Roskilde. Hyrden Kristian Sørensen flyttede hjem. Vor nye karl, der hedder Henry, kom sidst på eftermiddagen. Andreas Degnbøls søn, Johannes Grøntved, flytter fra Børglum til Vraa som kontrolassistent. En del karle er rejst sydpå 9 karle havde lejet Marius Gaarden til at køre op til 7-toget i morges. I går flyttede min søn, Peter, fra Jerslev ved Kalundborg til Næstved. Sofus sønner, Gunnar og Ernst, var herinde i aften. Torsdag den 2. november I formiddags var Ejnar Jespersen og hans svend her for at reparere kassen ved motoren, men da bjælkerne var rådne, kunne de ikke gøre noget, før de fik nye bjælker. Otto rejste i eftermiddags til Hjørring for i morgen tidligt at rejse til Haslev. Lærer Chalmer Rasmussen holder i dag 25 års jubilæum som lærer i Bjergby. Fredag den 3. november I aften kom murer Helmer Poulsen her og talte med os om, hvordan det hus, som vi vil bygge til foråret, skal være. Han lovede at lave tegning og overslag. Huset skal være 20 alen langt og 13 alen bredt og ligge vest/øst. I søndre side skal der være 3 stuer. Der skal bl.a. være kontor/bibliotek. Vi talte om at få centralvarmeanlæg. Der skal være kælder med nedgang i spisekammeret. Midt på loftet skal der være et kvistkammer og et kammer ved vestre ende af loftet. Der skal bygges et lille hus vinkelret på selve huset til brug for bryggers og brænde. Helmer vil få træ fra Pajhede skov det er billigere end hos tømmerhandlerne i Hjørring.

7 Søndag den 5. november 1933 Holger var i kirke i eftermiddag var han på Bakkegarden, hvor hans kæreste, Erna, er fra. Jeg hørte 2 prædikener i radioen. Mandag de 6. november Højer Nedergaard, Mygdal, har solgt sit statshusmandsbrug på 10 tdr. land til J. Jakobsen, Skibsby, for kr. Samtalemøde i brugsforeningen. Vi tog med Marius Gaarden derop. Uddeler Nielsen indledte med bøn og læste et kapitel i et af apostlen Peters breve. Han uddybede det, men der blev ingen egentlig samtale. Kristian Mortensen, der havde nogle bemærkninger i tilslutning til Nielsens tale, sluttede med bøn. Bagefter viste Nielsen en serie lysbilleder fra Det hellige land. Tirsdag den 7. november Erna var hernede. Hendes fader havde fået meddelelse om at levere en ko til destruktion på slagteriet. Han havde imidlertid solgt koen, så han lod Holger få kortet til at levere den røde ko på. Jeg fik kørende med uddeleren til Hjørring han skulle til Aalborg for at gøre indkøb til julen. Jeg skulle til møde i KFUM s sal i Østergade om den københavnske kirkesag. Vi drak først kaffe og røg en cigar. Pastor Roelsgaard fra Ansgarkirken i København fortalte om arbejdet i København. Bagefter var der lidt forhandling om på hvilken måde, vi bedst kunne støtte kirkesagen. I eftermiddag var Ingeborg til kvindemøde hos Sofie på Slettingen. I aften var Henry og Maria i Bjergby Kirke, hvor pastor Roelsgaard prædikede. Onsdag den 8. november I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Hos boghandler Betty Mogensen købte jeg bl.a. et målebordsblad over Mygdal for 1 kr. 50 øre. Jeg var også til bogudvalgsmøde jeg fik nogle kasserede bøger. Torsdag den 9. november Holger og Henry var i brugsforeningen til karlemøde. I morgen bliver vi færdige med at køre rodfrugterne sammen. Mandag den 13. november Jeg var til møde på centralbiblioteket, hvor der blev holdt et foredrag af sprogforeningens sekretær, Jakob Petersen, Aabenraa, om forholdene i grænseegnen, herunder om hvad der blev gjort fra både dansk og tysk side for at styrke nationalitetsfølelsen. Jeg blev valgt til sprogforeningens repræsentant for Mygdal sogn. Tirsdag den 14. november I eftermiddag var jeg og Ingeborg med uddeler Nielsen og Maria i Frederikshavn og Nielstrup. Vi kørte ført til Frederikshavn, og Nielsen og jeg var først hos tømmerhandler P. Madsen, med hvem vi aftalte, at han skulle levere byggemateriale til det hus, vi vil bygge. Prisen skulle regnes efter den priskurant, der gjaldt før forhøjelsen pr. 1. november. Vi var ude at se det store tømmerlager, ligesom vi så på støbegods. Tømmerhandleren frarådede at få indlagt centralvarme. Vi kørte så op til Nielsens svigerforældre i Nielstrup og var der i nogle timer, før vi kørte hjem.

8 Onsdag den 15. november 1933 Sognerådet er bestemt på at sælge fattiggården, hvor der kun er 3 fattiglemmer: Karoline, Niels Teglbrænder og Janus Jepsens døvstumme datter. Bestyreren vil købe gården, der skal koste kr., men han har kun kr. til udbetaling det synes sognerådet er for lidt. Jeg drak kaffe hos teglværksejer Alfred Jensen, der har et stort og flot kontor, hvor han bl.a. har en regnemaskine. Mandag den 20. november 1933 I dag holdt den gamle smed, Søren Pedersen og Trine, Odden Mark, guldbryllup med kaffedrikning i forsamlingshuset. Tirsdag den 21. november I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen i Bjergby til kontordag i sparekassen. Han har købt en ny og flot bil af mekaniker Nørkjær for Nørkjær gav for den gamle bil. Den nye bil skal afbetales over 38 måneder. Sæderne er polstret med plys betræk den er både bredere og længere end den gamle. Vi talte en del om det nye selskab Jord, arbejde og kapital. Uddeler Alfred Pedersen har opsagt sin stilling som uddeler i Bjergby Brugsforening til nytår Han flytter så til Hjørring og skal have et kontor for foreningen Jord, arbejde og kapital. Han skal have en fast årlig løn på kr. foruden dækning af rejseudgifter m.v., så han er godt forsørget. Anders Mølgaard og Jens Houbak er vurderingsmænd og Niels Rishøj er over dem igen. De har meget arbejde som vurderingsmænd og bliver godt betalt. Da jeg gik fra Bjergby, fik jeg kørende med Steffen Steffensen, Snevre, der skulle til møde i J.A.K. i forsamlingshuset i Mygdal. Holger var også med til mødet. Der var været indbrud i brugsforeningen. Det var blevet opdaget om natten, at der stod nogle varer uden for der var blevet taget et vindue ud. Tyvene var åbenbart blevet forstyrret, så der manglede kun lidt. Pengekassen var blevet åbnet, men pengene deri, 30 kr., lå urørte. Onsdag den 22. november Jeg var også hos Martellus Nielsen for at få ham til at sige til en af sine karle, at han skulle møde i Hjørring i morgen. Jeg drak kaffe sammen med Martellus og konen. I morges kl. 5 var Sofus herinde og telefonerede efter dyrlæge Kjellerup, der kom og tog kalven fra en ko. Torsdag den 23. november Ingeborg og jeg tog til Hjørring med Søren Gaarden. Holger cyklede derind. Vi mødtes hos sagfører Schmidt og fik skrevet skøde, hvor jeg overdrog gården på 41 tdr. land til Holger for kr., således at han overtager lån i kreditforening og sparekasse på kr. og udsteder et pantebrev til mig på kr. Mandag den 27. november Jeg var med Marius Gaarden til bestyrelsesmøde i sparekassen. Jeg betalte ham 2 kr. 70 øre 1 kr. for at få akkumulatoren ladet op, 85 øre for tarme, som han havde købt til os i Hjørring, 50 øre for at få Holgers støvler repareret og 35 øre for bilkørsel til Bjergby. På bestyrelsesmødet vedtog vi at fastsætte renten på 3 måneders opsigelse til 3½% - alle andre indlån forrentes med 3%.

9 Tirsdag den 28. november 1933 Holger og Henry var til ungdomsmøde i aften for Kristen Lyngsigs. Torsdag den 30. november I eftermiddag var Edvard Knudsen her og krævede et bidrag af mig som takkeoffer, fordi lægemissionær Nielsen var blevet frigivet af røverne. Jeg gav ham 5 kr. I aften holdt de unge piger i K.F.U.K. møde her kl. 7½. Det var symøde. Der mødte 24 piger. Afsendt brev til arkivar Hans Ellekilde, Det kongelige Bibliotek. Jeg sendte ham optegnelser over Draghøj og nogle gamle talemåder. Asdalgaard blev i går ved 2. tvangsauktion tilstået Jydsk Landkreditforening som ufyldestgjort panthaver for kr., svarende til kreditforeningens lån. Derefter havde Hjørring Diskontobank kr. i pant i ejendommen. Søndag den 3. december Ingeborg og jeg var i kirke og gik til alters. I radioen hørte vi en prædiken af Knud Hee Andersen, Herlufsholm, samt radioudsendelse af kongens julehilsen til danske i Amerika og Island. Mandag den 4. december Afsendt brev til Vilhelm i Canada indlagt et fotografi og nogle blade fra Tine. Porto 45 øre. Henad kl. 11 kom Sofus kone og bad mig ringe til læge Sporon Fiedler, da Sofus var blevet meget syg i aftes og har været det siden. Sporon Fiedler kom ret hurtigt han mente, at Sofus havde kronisk bronkitis. Det viste sig senere at være lungebetændelse. Hørte fru Anna Larsen Bjørner i radioen fortælle om sin omvendelse det var meget betagende at høre. Onsdag den 6. december I aften var der møde i missionshuset ved missionær Kristiansen fra Hjørring. Jeg, Henry og Maria var deroppe. Der var mødt en del mennesker, væsentligt unge. Der blev indsamlet en gave til missionærernes enkekasse jeg gav 1 kr. Søndag den 10. december Vor tjenestekarl, Henry, var hos Myrbakken og fik lovning på et juletræ til missionshuset. Han hentede det om torsdagen det kostede 2 kr. I formiddags var der børnegudstjeneste i brugsforeningen der var mødt ca. 50 børn. Holger var deroppe og hjalp Nielsen med at vise lysbilleder. De fattiglemmer, der var på fattiggården, er nu kommet derfra. Maren med den ene hånd er kommet til Martellus. Den nye købmand i Nyeng, J. Jensen, har søgt sognerådet om anbefaling til at handle med spiritus det blev afslået med 6 stemmer mod 5. Onsdag den 13. december På dommerkontoret talte jeg med fuldmægtig Damsgaard, der om J.A.K. sagde, at det ender med et knald engang. Landinspektør Kristiansen kalder han en eventyrer. Der er mange, der glemmer at betale radiolicens den koster vist også 10 kr. om året. Var til bogudvalgsmøde og fik et eksemplar af C. Klitgaards Fortid og nutid. Jeg talte med min fætter Martin Andreasen, der nu er kommet sig efter ulykkestilfældet i fjor. Han fortalte, at konen til broderen, Janus Andreasen, er helt blind. Deres datter, der er sygeplejerske, har fået ansættelse som sygeplejerske i pastoratet og skal bo hjemme i

10 præstegården, hvilket de er glade for. Torsdag den 14. december 1933 I eftermiddag var Marie oppe i missionshuset for at hjælpe med at pynte juletræ. Jeg havde besøg af politimester Funch og landpolitibetjent Karre. De sad her en times tid og drak kaffe, medens vi bl.a. snakkede om den projekterede Aalbæk bane. Fredag den 15. december Jeg var i brugsforeningen og købte et telegram til Hans Jensen og Lise, der holder sølvbryllup i dag. Der var rejst en æresport uden for deres fordør. De har i aften averteret et møde af en af De gamle Stiers missionærer. Anders Kabbeltved viste mig et gammelt kort over Kabbeltved fra På dette kort er afsat en lille smedje norden for den vestre roling, der stod til 1872, da den nye roling blev bygget. I dette hus har den første Heidemann, der kom til Hjørring arbejdet. Anders sagde, at Martin Pedersen havde forgæves søgt at låne i den nye forening JAK. Lørdag den 16. december Hørte julekoncert i radioen kl. 8 med foredrag af Politikens redaktør Anker Kirkeby og derefter hørebilleder fra dagliglivet. Mandag den 18. december I aften tog Ingeborg og jeg med Marius Gaarden op til brugsforeningen, hvor vi købte en del sager til julen. Vi blev inviteret ind, hvor der også sad 3 unge karle fra Horne Højskole. Vi sang et par salmer, og Nielsen læste et stykke i De unges blad og sluttede med bøn. Med midnatstid hørte vi i radioen udsendelse af julehilsner til Grønland fra København, Aabenraa og Aarhus. Lidt over kl. 12 kørte Nielsen os hjem. I morgen vies i Smørum Kirke, frk. Karen Madsen-Mygdal til landbrugsattache i London, Jørgen Bo Nørgaard, søn af landstingsmand Møller Nørgaard, Vraa. Torsdag den 21. december Jeg gik op til postekspeditionen og sendte breve og pakker til: Kristian, Peter, Karl, Otto og Johannes. Fredag den 22. december I eftermiddag var Holger oppe hos skrædder Martin Isaksen, Bjergby, efter et sæt tøj til 70 kr. Hans Hansen Løth fortalte, at der var større skatterestancer i Bjergby, bl.a. Johannes Pedersen, Sakstrup, Bek, Bastholm, og Anton Jakobsen, Faldbjerggaard. Afsendt 7 julekort. Lørdag den 23. december Jeg modtog et venskabeligt brev fra arkivar Hans Ellekilde, Det kongelige Bibliotek, med tak for de optegnelser, jeg havde sendt ham. Han sendte mig også en bog Det gamle Harboøre optegnelser af Karen Thuborg. Bogen er udkommet som nr. 38 af Danske Folkeminder, december Fra bibliotekar H. Nielsen modtog jeg en bog Biblioteket i Undervisningens tjeneste. Søndag den 24. december - juleaften Julius kom hjem til middag han var rejst fra København i aftes. I aften havde vi som sædvanlig et juletræ tændt, og vi sang et par salmer, og jeg læste et par

11 fortællinger. Vi hørte også en liturgisk gudstjeneste fra domkirken i København. Der blev uddelt gaver. 1. juledag den 25. december 1933 Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor C. Thaarup. Jeg og Maria var i kirke. Kirken var fuld af folk, og der var pyntet med grankviste ved enden af stolestaderne. Oppe ved alteret stod 2 grantræer pyntet med tændte lys, ligesom også lysene i lysekronerne var tændt. Holger var også i kirke Erna var med ham hjem. Henry og Maria vore tjenestefolk rejste hjem på et par dages juleferie, Onsdag den 27. december I aften kl. 6½ var der juletræsfest for de unge i missionshuset. Soldatermissionær Asschenfeldt- Sørensen fra Aalborg havde lovet at komme som taler, men han havde ikke ladet høre fra sig. Men han kom med Tversted bilen. Holger, Henry og Marie var så i missionshuset. Torsdag den 28. december Ved middagstid kom min broder Johannes her. Han kom til Hjørring i aftes og overnattede på højskolehjemmet. Hans datter, Anna, var med ham til Horsens. Jeg tog til Hjørring, hvor jeg betalte landinspektør Simonsen 142 kr. for arbejdet med udstykningen. I eftermiddag og aften var der juletræ i missionshuset. Fredag den 29. december I morges rejste Holger til Sjælland. Naboen fortæller, at JAK har en forening her i sognet med Martin Pedersen, Kabbeltved, som formand. Søndag den 31. december I eftermiddag var Johannes, Julius og jeg oppe i Degnbøl. Vi var en tur ved kirken, da de ringede solen ned. Kristian Olldag har solgt Ollinggaarden og har herefter købt Mosegaarden i Sdr. Felding. Så er året 1933 gået ud af sagaen. Det har været et godt år for os og vor familie der har ikke været nogen stor forandring at notere. 1. november flyttede Peter og hans familie fra Jerslev ved Kalundborg og til Næstved. Det betyder for ham og hans familie, at de får en mere hyggelig lejlighed, og de bliver vel også bedre stillet økonomisk. 2. november rejste Otto på Haslev Højskole. De økonomiske forhold kan ikke betegnes som bedre end ved årets begyndelse. I den sidste del af året har den nye forening JAK arbejdet ihærdigt her på egnen, og mange mener i denne bevægelse at skimte en redning for den økonomiske misere, Alt i alt må man sige, at det for os har været et godt nådeår for Herren Nytårsdag, mandag den 1. januar Jeg modtog sognefogedløn 120 kr. fra amtsstuen.

12 Tirsdag den 2. januar Jeg tog med Marius Gaarden til kontordag i sparekassen. Kristian Pedersen sagde, at Kristen Dahl er en simpel landmand, medens hans kone skal være mere energisk og dygtig til at tage fat. Ottenius Sørensens svigersøn i Neder Dal skal være en dårlig landmand, men meget sparsommelig. Han er godt stillet i økonomisk henseende. Den anden af Ottenius svigersønner, Steffen Steffensen i Snevre, bruger en mærkelig fremgangsmåde. Han har grise, der er 2 år gamle, og han lader ikke ornegrisene skære. Fra Bjergby gik jeg ned til Lyngsig, hvor broder Johannes sad. Mine var ved at gå med til at få et radioapparat, som Johannes lovede at lade dem få for 50 kr. med højttaler, men uden akkumulator. Fredag den 5. januar 1934 I formiddags var Jens Peter Nielsen, Holtegaard, her og meddelte, at han ville vies borgerligt med Alma Marie Jeppesen, der bor sammen med ham. I eftermiddags var jeg oppe hos Peder Brogaard for at afkræve en karl en bøde på 15 kr. for at have deltaget i nytårsspektakler i Bjergby. Jeg sad og talte med Peder og Ane en stund deres søn Herluf tjener på en gård i Sønderjylland. Lørdag den 6. januar Jeg tog til med Marius Gaarden til Hjørring, hvor jeg gik op til Maria og Anna. Der var Holger og Erna, som lige var kommet med nattoget fra København. De havde været i Næstved hos Peter, som kørte dem op til Nordrup. De havde også besøgt Otto i Haslev og været i København hos Karl, men de nåede også at besøge Johannes og Kathrine. Jeg betalte Maria Kristensen 3 kr. 80 øre for at sende en julepakke til Vilhelm i Canada. Jeg var på centralbiblioteket og talte med N. P. Pedersen og lod ham få manuskriptet om O. C. Olesens optegnelser fra Asdal. Han lovede at gennemgå for at se, om det var noget, der kunne bruges i årbogen. Broder Andreas havde været i Torslev for at besøge broder Jens enke. De har en pige, der er datterdatter af Tine Birkbak. Mandag den 8.januar Tage Grønbæk sagde, at han ville lade ejendommen gå på tvangsauktion, da han ikke kan blive ved med at bestride udgifterne, når han ikke kan få en akkord. Der var kvindemøde hos Sofus. Foruden Ingeborg var der kun mødt Maria Nielsen, brugsforeningen, og møller Karl Kristensens kone. Onsdag den 10.januar I aften hørte vi et foredrag i radioen af Peter (sønnen) om indkøb af såsæd og frø. Han talte i ca. 24 minutter og talte ret godt og tydeligt. Holger, Ingeborg og jeg hørte foredraget. Peter skal vist have 75 kr. for foredraget + fri rejse på 2. kl. Fredag den 12. januar Afsendt 12 blade beskrevet med optegnelser fra gamle dage til arkivar H. Ellekilde, København. I aften var der generalforsamling i andelsmejeriet, hvor det bestemtes, at mejeriet skal låne kr., der skal deles ud til andelshaverne som krisehjælp, og som skal lånes i Andelsbanken.

13 Lørdag den 13. januar 1934 Holger var til landbrugsmøde i forsamlingshuset mødet blev ledet af konsulent Lyager. Torsdag den 18. januar I aften kl 7½ var der karlemøde her. Der var mødt 11 fremmede, bl.a. 4 fra Horne Højskole, som uddeler Nielsen kom kørende med. Torsdag den 25. januar I aften var der pigemøde inde hos Sofus. Marie, Erna og Inga var derinde. Broder Johannes fylder 52 år i dag. Fredag den 26. januar I dag foretog jeg borgerlig vielse af Jens Peter Nielsen og Alma Marie Jeppesen. Jens Peters fader og broder samt 2 kvinder var med. Lørdag den 27. januar Jeg opgjorde mit skatteskema således: Indestående i bank og sparekasse kr. Pantebrev i gården kr. Grundskyld kr. Formue kr. ======== Mandag den 29. januar Jeg plukkede ulden af en vædder, der døde i går nat, og så blev vædderen gravet ned i haven. Tirsdag den 30. januar I eftermiddag var Laurids Dalsgaaard og jeg oppe i Kobbersholt og foretog vurdering i boet efter grosserer Holmen. Vi fik hver 10 kr., og så blev jeg kørt hjem i bil. Fredag den 2. februar I eftermiddag blev der på mejeriet udbetalt kr., som mejeriet har lånt til at hjælpe folk over krisen. Holger fik 320 kr. Lørdag den 3. februar I eftermiddag gik jeg ned til Sindal station og talte med cementstøber Gudmund Westmark, om han ville komme herop og lave en brønd af cementrør. Jeg bestilte ham også til at lave cementplader til at lægge omkring stuehuset Efter at vi havde drukket kaffe, var vi henne for at se et hus, som var bygget af cement sidste år. Mandag den 5. februar Jeg sendte 22 beskrevne optegnelsespapirer til Dansk Folkemindesamling. Tirsdag den 6. februar I dag kom Peter Westmark og en mand fra Sindal bilende med 6 cementrør og et dæksel. De gravede en brønd der var sand hele vejen, efter at de var kommet gennem muldjorden. I aften havde ungdomsforeningen inviteret til møde i nordre skole kl. 8, hvor forstander Frode Nielsen, Bagterp, holdt foredrag om Sønderjylland. Han repræsenterede grænseværnsforeningen. Der var mødt mange, mest unge mænd og kvinder. Efter mødet var der

14 kaffe. Holger var til kontrolforeningsmøde i forsamlingshuset. Onsdag den 7. februar 1934 Jeg var til bogudvalgsmøde. Det tog lang tid med at komme gennem den liste, bibliotekar Nielen havde udarbejdet. Nielsen ville gerne have haft en bog med en brevveksling mellem H. C. Andersen og et par damer, men det modsatte Petersen og Vinther sig. Petersen havde nogle rettelser til min artikel om O. C. Olesens materialer og bad mig herefter sende det til Klitgaard Torsdag den 8. februar En mand fra Falck var her med en forbindskasse Holger har tegnet en Falck forsikring for 20 kr. om året. Ingeborg fyldte 63 år i dag. Holger forærede hende et par sko. Erna kom herned i eftermiddag. I anledning af fødselsdagen kom uddeler Nielsen og Maria bilende herned Sofus og Ane var her også. Så drak vi kaffe i anledning af Ingeborgs fødselsdag. Martin Andersen, Kabbeltved, var her for at kræve medlemsbidrag til Landbrugernes Sammenslutning (LS). Jeg betalte 2 kr. 60 øre og sagde, at jeg ikke ville have med den forening at gøre. Martin sagde, at Holgers svigerfader, Hans Nielsen, havde sagt, at Holger nok ville være med der. Holger sagde senere, at det havde han aldrig sagt noget om. Lørdag den 10. februar I radioen hørte jeg transmission fra den store sal i højskolehjemmet i Aarhus, vor emnet var: Er parlamentarismen ved at dø?. Indlederne var folketingsmændene Hartvig Frisch, Ole Bjørn Kraft og Aksel Larsen. Søndag den 11. februar fastelavnssøndag Jeg så røg mod nord og ved via telefonen at spørge mig for, fik jeg at vide, at det var Tage Grrønbechs gård, Nørholm, der brændte. Jeg skulle samtidig sige til Sofus, at sønnen, Gunnar, skulle møde ved brandstedet. Da Gunnar var på mejeriet, tog Holger så derned, til Gunnar kunne komme. Jeg gik også derned. Der var mødt mange folk, og Falcks brandbil var der med 2 mand. 2 heste indebrændte, men kreaturer og svin blev reddet ud. Statspolitiet kom også lidt efter, at jeg var kommet. Der blev holdt forhør i Tages villa. Jeg fulgtes med uddeler Nielsen fra brandstedet. Han foreslog, at jeg og Ingeborg tog med til Horne i eftermiddag, så jeg blev i brugsen og spiste til middag. Nielsen hentede Ingeborg, og så kørte vi sammen med uddelerens kone og deres 3 børn ned til Uggerby og mod vest ad den nye vej til Asdal og op til Horne. Da vi kom over banen lidt vest for Kristian Møllers gård, Landlyst, steg Ingeborg og Maria ud og gik ind i gården for at hilse på Tea Grimmeshave. Vi andre kørte til Hirtshals, hvor vi holdt ved stranden og så på den stærke blæst - havet var i oprør. Vi kørte derefter ned til auktionshallen og så Lars Nielsens malerier. Vi kørte så tilbage til Kristian Møllers, hvor vi fik kaffe. Thea Grimmeshave har ligget i sengen i flere år. Gården er bygget, da Jens Peter Løth flyttede fra Tagsighede og herop. Der er 23 tdr. land. Vi sang et par salmer, og så kørte vi først på aftenen til Mygdal. Vi sad i brugsforeningen til henad 10 og sad og talte ammen. Nielsen læste en prædiken fra Indre Missions Tidende, og vi sang nogle salmer og sange. Nielsen sluttede med bøn.

15 Der var ringridning i Mygdal i dag, Onsdag den 14. februar 1934 Landbetjent Karre fortalte, at købmand Jens Jensen, Nyeng, ønskede at få et håndkøbsudsalg af apotekervarer og spurgte, om jeg ville tilråde det. Jeg mente, at det var bedre, at det blev i brugsforeningen, men han svarede, at der brød man sig ikke om at have det. På grund af stærk konkurrence mellem Møller Lee, Hjørring, og en ny tømmerhandel på Bagterpvej lovede tømmerhandelen i Frederikshavn, at jeg kunne få kalk til 5 kr. 50 øre pr. tønde. Torsdag den 15. februar 1934 Smedens svend var her i eftermiddag og arbejdede noget med vindmotoren. De tog krøjvingerne af sneglen skal også fornyes. Om lørdagen blev arbejdet gjort færdigt. Mandag den 19. februar Jeg var ude at pante i eftermiddag Henry var til landbrugskursus i Hjørring. Jeg modtog flere bøger fra arkivar Ellekilde, bl.a. 1. og 2. del af Evald Tang Kristensens erindringer. Tirsdag den 20. februar I eftermiddag var jeg til kontordag i sparekassen. Der var ikke noget at indføre i bøgerne. Fra Bjergby gik jeg over til Edvard Skjoldager, Skoven, og krævede hans kone og sønnen hver for en bøde på 6 kr. for at have undladt at have tændt lygten på deres cykel en aften i forrige uge. Edvard betalte de 12 kr. I aften var der møde i forsamlingshuset af L.S. og JAK folk. Holger var deroppe. Onsdag den 21. februar Jeg var med Marius Gaarden i Hjørring. Jeg var inde hos postmester Klitgaard med manuskriptet om O. C. Olesens optegnelser. Det kunne dog ikke komme med i årbogen i år, da de havde nok stof til denne. Jeg sad og talte med Klitgaard og indmeldte mig som medlem af museet og betalte 2 kr. i årsbidrag. Torsdag den 22. februar I formiddags kom Ejnar Pedersen her med sit tærskeværk. Vi fik det stillet op og begyndte at tærske før middag. Ejnar lagde i maskinen Henry lagde på brættet Holger tog sækkene fra. Sofus Ernst tog halmen fra, og jeg bar avner og småhalm ind i laden. Ejnar skal have 40 kr. for at tærske alt kornet i stakladen. Fredag den 23. feruar Holger var i Aalborg til kristelig landmandsmøde han var med en bus fra Tversted, der tog folk fra Bjergby og Mygdal med. Søndag den 25. februar Hørt 2 radiogudstjenester pastor Bartholdy, Eliaskirken, i formiddags og pastor Marius Hansen, Brandstrup, i eftermiddag. Tirsdag den 27. februar Til morgen var jorden dækket af et tyndt lag sne det er første gang, at vi har haft sne i vinter. Uddeler Nielsen fortalte, at Storgaard ikke vil være forretningsfører for brugsen længere, efter

16 at det på en generalforsamling var vedtaget, at kassererarbejdet skal udføres af forretningsføreren, uden at hans løn skal forhøjes. Forretningsførerens løn har hidtil været 500 kr. og kassererens 50 kr. Nielsen lod til, at det særlig var Hans Nielsen, der var skyld i det mudder. Han mente, at Niels Larsen, Klodske, blev forretningsfører. I aften kl. 7½ prædikede pastor Madsen Hindsholm fra Albæk i Bjergby Kirke. Jeg og Ingeborg var med Marius Gaarden derop. Han havde fuldt læs. Fra skolen var de alle med, og lærer Jensen fungerede som kirkesanger. Jeg syntes, at prædiken var noget for lærd for almindelige mennesker. Onsdag den 28. februar 1934 Kristian Skarndal fortæller, at han begyndte at gå i skole hos lærer Hjelm, der var slem til at slå børnene han brugte en hasselkæp. Han havde også en rebtamp, der hang på den store kakkelovn, der stod midt i skolestuen. Det var ved røret til denne kakkelovn, at lærer Hjelm hængte sig. Kristian var i skole dagen efter, at han havde begået selvmord, men det kan være, at de kom hjem i en fart. Kristian sagde også, at Madsen var lige så slem til at slå børnene. Han brugte et tvundet reb, som han svøbte 2 gange om sin hånd, og når han slog, rejste han sig på tåspidserne. Der var nogle, som han var særlig slem til at slå, bl.a. en søn nede fra Bukhuset han fik prygl hver dag i skolen. Madsen brugte at tage ham i håret og ruske ham, men så klippede hans moder hans hår tæt. Så gik det ud over drengens rygstykker, men også det viste moderen råd for. Hun bandt en sandtørv under drengens trøje på ryggen, så da Madsen begyndte at tærske løs på ham, røg støvet fra sandtørven op i øjnene på Madsen, så han kunne ikke lade være med at le ad den fiffighed, der var udvist. Torsdag den 1. marts I aften var Ingeborg og Holger i Aagaard missionshus, hvor sekretær Jensen fra Vraa talte. Søndag. den 4. marts Jeg og Ingeborg var i Mygdal Kirke og gik til alters. Der var kun få i kirke og foruden os, var der kun en altergæst. Mandag den 5. marts Det årlige samfundsmøde i Bangsbo Strand. Jeg fik kørende med uddeler Nielsen Kristen Lyngsig og Andreas Degnbøl var også med. Vi gjorde holdt i Sindal, hvor jeg forsøgte at presse cementstøber Westmark til at give nedslag i prisen på cementsten, men det lykkedes ikke. Der var flere talere og en del diskussion med disse. Onsdag den 7. marts Jeg tog til Hjørring med Marius Gaarden. Kl. 2 var jeg til generalforsamling i Andelsbanken på Forsamlingsbygningen. Der var mødt en fuldtallig forsamling, og alt forløb i god og velvillig fordragelighed. Der blev drukket kaffe bagefter. Fredag den 9. marts I dag blev Erna og Holgers ægteskabspapirer ordnet. Murer-Hans har købt Anton Jensens hus ved Vadet. Anton flytter nok til mejeribyen. Lørdag den 10. marts Der har været JAK og L.S.. møde i Hjørring i dag. Der er nok en del af dem, som har indbetalt

17 deres 15%, som er ved at være betænkelige ved denne forenings dispositioner. Torsdag den 15. marts 1934 Holger kørte op til Hans Nielsen på Bakkegaard og hentede 7 smågrise (kr. 15 pr. stk.) samt Ernas klædeskab. I eftermiddag kl. 2 er der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Hunnerup. Fredag den 16. marts Holger og Henry hentede 3 læs graner i Odden Skov, som Sofus havde købt til mig i går. Jeg var hos Kristen Lyngsigs og sad og talte med dem, indtil der var møde i missionshuset kl. 7½. Datteren, Anna, er kommet hjem, da Mine er syg og intet kan udrette. Til mødet, hvor Niels Eskildsen og Hans Lundgaard talte, var der mødt ca. 40 mennesker. Til at begynde med var der gene af kakkelovnsrøg. Hans Knudsen kone spillede på et orgel, der var sat ind i huset. Efter mødet blev vi kørt ned til brugsforeningen, hvor vi drak kaffe og samtalede. Lørdag den 17. marts I aften var der møde i missionshuset ved forstander Blomgren, Horne. Holger og Marie var deroppe. I dag fik Holger skøde på gården. Hans Svendsen har efter det oplyste betalt kr. til sin søn Svend i Sakstrup. Nu skal hans svigersøn, landpost Quistgaard, have Hans hus, og så skal Anton Jensen, Vadet, have Quistgaards mod at overtage kreditforeningsgælden. Tirsdag den 20. marts Ved middagstid kørte Holger op til brugsforeningen og hentede konsulent Madsen fra Hjørring. I eftermiddag var han, Holger og Henry ude at opmåle til dræning. Konsulent Madsen er kommunist og en stor beundrer af forholdene i Rusland. Han holder ikke andre blade, end det kommunistiske blad Arbejderen. Lægen har været hos søster Mine, og han har ikke givet hende håb om at blive rask. Det kunne ikke hjælpe, at hun kom på sygehuset, og en operation ville heller ikke hjælpe. Fredag den 23. marts Hans Frederiksen, Sønderhede, har solgt sin ejendom til en søn af Charlotte Knurborg. Lørdag den 24. marts Jeg tog til Hjørring med Marius Gaarden og var bl.a. i Diskontobanken, hvor jeg hævede renterne af den kapital, som Karl og Holger havde haft indestående i den likviderede Vendsyssel Bank der var 118 kr. og 18 øre til hver. Jeg var også til missionsudstilling i forsamlingsbygningen salen var helt fuld af mennesker i alle aldre. Missionær Rosenlund holdt foredrag om folk og skikke i Santalistan. I lokalerne var ophængt kors og tegninger, og på borde var fremlagt ting, som blev brugt i de lande, hvor missionærerne virker. En righoldig missionslitteratur var også fremlagt. Erling Nielsen har købt huset vest for Krattet, som Hans Jensen sidst havde. Murer Hans Larsen har købt Anton Jensens hus ved Vadet. Jakob Gru, der boede i Lille Krattet, er kommet derfra han sidder nu til leje hos murer Hans Larsen, Taaghøj. Den gamle Jens Nielsen (podemester) er død 84 år gammel. Han har i en del år opholdt sig hos søn, Martellus Nielsen, Uslev.

18 Mandag den 26. marts 1934 Holger rejste en ny flagstang i haven derefter var han hos Krøgskrædderen. I middags kom Julius, Karl og Otto cyklende fra Frederikshavn de havde været med damperen fra København. Kristine havde været ifølge med dem hun var taget med toget til Hjørring og derfra med Marius Gaarden herned. Peter kom også i eftermiddag han var kommet til Vestergaard i aftes. Tirsdag den 27. marts 1934 Holger og Ernas bryllupsdag. Kl. 1½ kom uddeler Nielsen bilende, og så tog jeg, Ingeborg, Holger, Karl og Kristine med ham op til Bakkegaarden. Derefter kørte han herned igen og hentede Sofus, Ane, Julius og Otto. Kl. 3 begyndte gæsterne at drage mod Mygdal Kirke både uddeler Nielsen og mejeribestyrer Storgaard kørte flere gange med gæster til kirken. Jeg og Holger gik først ind i kirken. Holger satte sig i stolen næst ved lærerens stol. Jeg satte mig først i stolen nedenfor, men fik så besked på at sætte mig i samme stol som Holger. Senere fik vi besked på, at vi skulle sidde på 2 af de 4 stole, der var stillet op neden for alterskranken. Vi sang først: Lad vaje højt vort kongeflag. Holger og Erna trådte så hen foran alterskranken, medens præsten holdt en god tale i tilknytning til påskeevangeliet, hvorefter han viede dem. Derefter sang vi: Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund og til sidst: Alt står i Guds faderhånd, hvorefter vi forlod kirken og tog tilbage til bryllupsgården. Kort efter at vi var kommet tilbage, kørte uddeler Nielsen til Hjørring med Holger og Erna. De var hos fotograf Helga Andersen og blev fotograferet. Da de kom tilbage, blev vi placeret ved bordene og blev beværtet med suppe, kød m.v. Der blev sunget nogle salmer og holdt tale af pastor Thaarup, der så en sammenligning mellem Bakkegaarden, der lå så højt og kunne ses viden om den lå som staden på bjerget pg sådan burde vi også være i vor færd, så at vi kunne tåle at ses af alle og så Grøntvedgaardene, der lå i det lave og skjulte. Således skulle vi heller ikke søge at stille os frem og lægge vore inderste følelser blot for alle. Der blev sunget 2 sange. Peter havde skrevet den ene Maria Lønsmann den anden. Lærer Jensen holdten tale og sagde, at Holger og Erna havde gået til skole hos ham i 13 år. Da Holger var færdig, begyndte Erna at gå til skole. Peter holdt en god tale, hvori han særligt henvendte sig til Holger, idet han udtalte, at han var glad for, at netop han havde fået hjemmet og bad ham være nænsom over for forandringer ved hjemmet. Peter havde mange dyrebare minder fra hjemmet og tænkte særlig på plantagen og bækken. Holger takkede for al den venlighed og kærlighed, som var blevet vist mod ham, både i hans eget og i Ernas hjem og ved festen i dag. Der blev skænket en del gaver af naboer og slægtninge og en stor bunke telegrammer, som lærer Jensen oplæste. Langfredag den 30. marts I eftermiddag blev Jens Podemester begravet fra Mygdal Kirke. Pastor Thaarup holdt en god tale over ordet: Hvad er et menneske at du kommer ham i hu. Herefter blev kisten båret ud på den nye kirkegård, hvor pastor Thaarup foretog jordpåkastelsen, og Martellus Nielsen takkede følget for udvist deltagelse. Der var skænket en granitsten til graven af slægt og venner. Der var et følge på noget over 80 mennesker.

19 Lørdag den 31. marts 1934 I aften rejser tjenestepigen Marie herfra. Hun holdt chokoladegilde for alle Sofus børn, Inga og Esther Nielsen samt Johannes Pedersens pige. 2. april 2. påskedag Lærer Jensen, der var på besøg omtalte Martinus Krøgholt. Datteren Maren havde sagt, at det havde været bedre mellem hendes forældre de sidste år, han levede, men han havde været hård mod dem. Lærer Jensen syntes også, at det var en mærkelig tale, sønnen Thorvald, havde holdt ved Martinus grav. Onsdag den 4. april Helmer Poulsen begyndte at bygge på mit nye hus. Helmer målte husets grund og gravede en rende til sylden, hvorefter sylden blev lavet med småsten og cement. Lørdag den 7. april I dag holdtes session for Mygdal sogns lægd på Teknisk Skole i Hjørring kl. 10. Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring. Kl. 10½ fik jeg de 11 karle samlet. 4 blev udskrevet, 2 forbigået og 5 kasseret. Derfra gik vi til missionshuset og drak kaffe. Jeg besøgte Anna og Maria, der kunne fortælle, at min søster Tine ikke fejlede noget på sine øjne, da hun kom til Aalborg. Det var nok nerverne, der var galt med. Thomas Steffensen, Mygdal Mejeriby, er død. Han lærte mejerivæsen på mejeriet i Mygdal og blev senere nogle år bestyrer der. Men han havde svært ved at komme om med folk, og da man beskar hans løn, søgte han bort. Han overtog senere brevsamlingsstedet i Retholt og havde også i nogen tid modtagelsesplads for svin. En søn, Ejnar, har senere overtaget brevsamlingsstedet. Han var en stor mavesvær mand, der til tider var noget oppositionel, særlig i relation til mejeri og brugsforening. Mandag den 9. april Modtog brev fra Julius i Taastrup, vedlagt 3 fotografier, hvoraf et af gården var meget vellykket. Fredag den 13. april I dag blev Thomas Steffensen begravet. Der var et stort følge flere end der kunne få plads i kirkestolene. Der holdt 13 biler og et hestekøretøj ved kirken I aften kom Johan Henriksen bilende her med 2 senge og 1 toiletmøbel, som Gudmund Nielsen har lavet. Det er møbler, som Hans Nielsen har fået lavet til datteren Erna. Søndag den 22. april Holger og Erna var i Mygdal Kirke. Vi hørte en prædiken af stiftsprovst Fuglsang Damgaard i Frue Kirke i formiddags. Mandag den 23. april I middags rejste Otto herfra. Han cyklede til Hjørring og var bestemt på at cykle til Aalborg og tage med dampskibet til København. Tirsdag den 24. april Jeg var til bestyrelsesmøde i centralbiblioteket. Formanden fortalte om forhandling med Carlsbergfonden om støtte til udførelse af nogle malerier ved kunstmaleren Larsen Stevns, der havde været heroppe på undersøgelse.

20 Regnskab og budget gav ikke anledning til videre diskussion. Derimod var der megen diskussion om besættelse af en assistentstilling. Efter megen drøftelse og skriftlig afstemning blev frk. Ingrid Mikkelsen valgt til assistent hun fik 6 stemmer. Frk. Højrup-Nielsen fik 3 stemmer. Søndag den 29. april Ingeborg og jeg var i kirke og gik til alters. I aften holdt K.F.U.M. og K. møde i forsamlingshuset. Ingeborg, Holger, Erna og Henry gik derop. Mandag den 30. april 1934 I dag blev dræningsmester Winther færdig med at dræne. Søren Træholt har solgt sin ejendom Landro til Martin Mogensen. Tirsdag den 1. maj I eftermiddag kørte jeg ned til Carl Christensen, Gjøggaards Mølle, efter datteren Marthas klædeskab hun skal tjene her i sommer. Onsdag den 2. maj Læge Laust Villadsen, tidligere Bjergby, døde forleden i Vejlby ved Aarhus, 63 år gammel. Tirsdag den 8. maj I morges blev vor nabo, Sofus Kristensen, pludselig meget syg og gik så i seng. Ane kom så herind og bad mig ringe efter læge Bradsø. Lægen kom efter1½ time, efter at der var blevet ringet. Medens han var der, døde Sofus nok af hjertelammelse. Ingeborg hjalp til med at lægge Sofus i kiste m.v. Ingen kender dagen, før solen går ned. Sofus var oppe i morges og besørgede sin vante morgengerning. I går var han cyklende til strandauktion i Uggerby. Da han kom hjem, følte han sig træt og lagde sig på chaiselongen, men gik kort efter ud for at reparere en stjert. Sofus var en meget virksom og energisk mand. Han gik meget op i sit arbejde, men havde også interesse for andre ting. Han var meget politisk interesseret og var også kristelig påvirket, selv om han ikke var af dem, der havde let ved at tale om de ting, som rørte sig dybere i sjælelivet. For hans kone og børn var det et hårdt slag. Han var meget god og hjælpsom over for dem. Onsdag den 9. maj I formiddags var uddeler Nielsen kørende op til kirken med Ane (Sofus enke) og Ingeborg. De bestemte sig for et gravsted ved søndre side af mine forældres og søskendes gravsted. Der er i sognet indsamlet 125 kr. til en sten til Sofus grav. Holger og jeg gav hver 3 kr. Mandag den 14. maj I formiddags var Holger, Erna, Mads Kristian Pedersen og Inga Nielsen oppe i kirken for at pynte med bøgeløv, blomster og klæde. I eftermiddag blev Sofus Kristensen begravet på Mygdal kirkegård. Der var mødt mange mennesker, både bilende, hestekøretøjer, cyklende og gående. Folk blev trakteret med kaffe, og der uddeltes et hæfte med de salmer, der skulle synges. Kisten blev båret ud i gården, og efter en salme holdt lærer Jensen en tale, der dog ikke var videre indholdsrig. Han sluttede med at bekende troen og bede Fadervor. Regnen sivede ned, medens vi stod i gården. Så satte ligtoget sig i bevægelse mod kirken. Sønnen, Gunnar, kørte med ligkisten. Foruden denne befordring var der 8 hestekøretøjer og 14 biler, deriblandt en stor rutebil fra Tversted, som Martin Mogensen

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Efterkrigstiden. fra 1. september 1945 til hans død 31. oktober 1952

Kristian Grøntveds dagbøger. Efterkrigstiden. fra 1. september 1945 til hans død 31. oktober 1952 1 Kristian Grøntveds dagbøger Efterkrigstiden fra 1. september 1945 til hans død 31. oktober 1952 1 2 1945 Søndag den 1. september I eftermiddag var der høstprædiken i Mygdal Kirke. 2 børn blev døbt. Karl

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939 1 Kristian Grøntveds dagbøger Sidste halvdel af 30 erne fra 4. juli 1934 til 22. september 1939 1934 4. juli Pastor Thaarup var inde for at se vort nye hus. Han fortalte, at inspektør Jørgensen ved Botanisk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Bind 49. 23. april 1930 til 31. december 1931.

Kristian Grøntveds dagbøger. Bind 49. 23. april 1930 til 31. december 1931. Kristian Grøntveds dagbøger Bind 49 23. april 1930 til 31. december 1931. 23. april Jakob Mortensen var her i dag. I formiddags og det halve af eftermiddagen kørte han fyld fra grøften norden for lergraven,

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger Kristian Grøntveds Dagbøger fra 13. november 1920 til 20. september 1921 Uddrag af dagbøger foretaget af Olaf Nedergaard 1 Lørdag den 13. november 1920. Pløjet N.22,23 og noget af 24 og 25. Møget under

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 1. januar 1906 til 1. marts 1914 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1.januar 1906 Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Marie var i kirke. Senere

Læs mere

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920 Kristian Gøntveds dagbøger fra 10. januar 1920 til 12. november 1920 Lørdag, den 10. januar. Frost. Lidt blæst. Vind: SV. Arb.: Kristian og Julius begyndte af at tærske rug med 13 plejle. Malet 2 sække

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 17. august 1925 til 5. april 1930 2 1925 27. august I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset.

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52)

Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52) 1 Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52) Torsdag den 22. juli 1932, Otto kørte mælk Vi kørte resten af baaehøet, 12 læs hjem på de 4 raner i vestre ende af laden, der

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 21. september 1921 til 16. august 1925 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 2 1921 21. september Jeg kørte fra morgenstunden med den gamle for jumben til Raabjerg.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Mygdal Sogns Beskrivelse II

Mygdal Sogns Beskrivelse II 1 Mygdal Sogns Beskrivelse II Udarbejdet i slutningen af 1930 erne af Kristian Grøntved, født 17. sep. 1864, død 1952. Kristian Grøntved levede hele sit liv på gården Grøntved. Han havde en række offentlige

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere