INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017"

Transkript

1 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017

2 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte. Dog er kvinderne fortsat underrepræsenteret. Ca. 30 pct. af IGU-ansatte har afbrudt/er aldrig gået i gang med deres IGU. Ca. 2 ud af 3 af gruppen, der har afbrudt deres IGU, har i de efterfølgende 6 måneder fuldt eller periodevis forsørget sig selv gennem ordinært arbejde: 19 pct. har været i job eller uddannelse i hele perioden. 47 pct. har været i job og/eller modtaget offentlig forsørgelse noget af tiden. 19 pct. har været selvforsørgede (hverken job eller offentlig ydelse i hele perioden). 15 pct. har modtaget offentlig forsørgelse i hele perioden.

3 IGU-MÅLGRUPPE OG REGISTREREDE IGU-AFTALER Nye tal

4 1. IGU-målgruppe Ca personer pr. 30. juni 2017 Køn Alder Civilstatus Region Opholdstid Visitationskategori* Selvforsørgere Mænd 55 % Kvinder 45 % år 24 % år 29 % år 27 % år 19 % Gift 49 % Ugift 49 % Andet 3 % Nordjylland 14 % Hovedstaden 17 % Sjælland 19 % Syddanmark 24 % Midtjylland 26 % Under 1 år 20 % 1 år 36 % 2 år 30 % 3 år 10 % 4 år 5 % Jobparate 72 % Aktivitetsparate 26 % Uddannelsesparate 2 % og åbenlys uddannelsesparate 9 % (9 % mænd og 10 % kvinder) 75 pct. (ca personer) af målgruppen pr. 30 juni 2017 var også med i IGU-målgruppen for et år siden. 730 ud af ca personer som var i målgruppen for IGU pr. 30. juni 2016, var i løbet af 1 år registreret som værende i et IGU-forløb. Det svarer til 4 pct. IGU-målgruppe pr. 30. juni 2017, antal Anm.: I IGU-målgruppen indgår årige flygtninge- og familiesammenførte til flygtninge, som har opholdt sig i Danmark i under 5 år, og som enten er på offentlig forsørgelse eller selvforsørgede, der hverken er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. *Opgørelsen af visitationskategori er bygget på personer. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

5 september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober 2. Registrerede IGU-forløb Registrerede IGU-forløb, oktober 2017, antal Registrerede IGU-forløb, fordelt på bopælskommune, juli 2016-oktober 2017, antal Registrerede forløb 1022 Akkumuleret antal af registrerede forløb Anm.: Pga. efterregistreringer vil data for især den seneste måned være undervurderet. Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 3 pct. af de IGU-ansatte, som begyndte i IGU-forløb senest juni 2017, er flyttet. 2 ud af 3 er flyttet til den kommune, hvor deres IGUvirksomhed ligger.

6 IGU-ANSATTE Deskriptiv analyse af IGU-ansatte, som var registreret i et IGU-forløb senest i august 2017

7 3. Køn, alder og oprindelse 854 personer* er pr. ultimo august 2017 registeret i IGU og indgår i analysen Maj 2017 August 2017 IGU-ansatte fordelt på alder og køn, pct år år Køn Alder Mænd Kvinder år år år år 83 % 17 % 21 % 31 % 27 % 22 % 78 % 22 % 23 % 30 % 27 % 20 % år år 0% 10% 20% 30% 40% Kvinder Mænd n=852 Civilstatus Gift Ugift Andet 49 % 50 % 1 % Flere kvinder er nu registeret i IGU. Dog er kvinderne fortsat underrepræsenterede. 45 % 54 % 1 % Kvindelige IGU-ansatte er generelt ældre end mandlige IGU-ansatte. Ugifte kvinder er overrepræsenterede: 2 ud af 3 kvinder er ugifte mod 2 ud af 5 mænd. Anm.: Opgørelsen er baseret på 854 registrerede IGU-ansatte i perioden juli 2016-august Anm.: *Der er 2 ud 854 personer, som er bortfaldet, da de endnu ikke fremgår af befolkningsregisteret. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra SIRI og Danmarks Statistik. IGU-ansatte fordelt på oprindelsesland, antal og pct. Antal Andel Syrien % Eritrea % Iran 43 5% Somalia 32 4% Afghanistan 16 2% Andet 65 8% I alt %

8 4. Opholdsgrundlag og opholdstid 87 pct. af IGU-ansatte er flygtninge. 10 pct. af IGU-ansatte er familiesammenførte til flygtninge. De fleste mænd i IGU opholder sig i Danmark som flygtninge, mens det samme gælder for lidt over halvdelen af kvinder. De fleste IGU-ansatte har opholdt sig i Danmark i 1-2 år. Opholdsgrundlag, fordelt på køn, pct. Opholdstid ved påbegyndelse af IGU-forløb, fordelt på køn, pct. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% 53% 39% 7% 2% 1% Flygtning Familiesammenført Andet Mænd Kvinder n=852 1% 4 år - op til 5 år 1% 11% 3 år - op til 4 år 7% 26% 2 år - op til 3 år 29% 43% 1 år - op til 2 år 47% 18% Under 1 år 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kvinder Mænd n=852 Kilde: Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra SIRI og Danmarks Statistik.

9 5. Arbejdsmarkedserfaring Deltagelse i virksomhedsrettet aktivering forud for IGU-forløb samt tidspunkt for afslutning af den seneste virksomhedsrettede aktivering ift. påbegyndelse af IGUforløb, antal og pct. Antal Andel Ingen virksomhedsrettet aktivering 73 9% Deltaget i virksomhedsrettet aktivering fordelt på tidspunktet for afslutning af den seneste virksomhedsrettede aktivering: Inden for 1 måned forud for IGU 1 op til 2 måneder forud for IGU 2 op til 3 måneder forud for IGU 3 op til 6 måneder forud for IGU 6 måneder op til 1 år forud for IGU % % 63 7% 33 4% 76 9% 55 6% Over 1 år forud for IGU 25 3% Andet* 38 4% I alt % Anm.: *Tidspunktet for afslutning er registreret efter afslutning af IGU. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og data fra SIRI og STAR. Virksomhedsrettet aktivering forud for påbegyndelse af IGU-forløb, fordelt på aktiveringstype, pct. 15% Virksomhedspraktik 0% 85% Både virksomhedspraktik og løntilskudsjob Løntilskud n=781

10 6. Indberettet lønniveau Registrerede IGU-aftaler fordelt på indberettet timeløn Under 60 kr. 20 % kr. 35 % kr. 27 % kr. 10 % kr. 7 % 120 kr. og derover 1 % Lønniveau fordelt på køn, pct. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 49% 40% 16% 28% 23% 10% 10% Under 60 kr kr, kr kr kr. 120 kr. og Mænd Kvinder derover n=808 Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Anm.: Lønniveauet i analysen er baseret på timeløn for 808 registrerede IGU-forløb. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og SIRI. 8% 2% 2% 0% Gennemsnitlig timeløn, fordelt på branche Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Fremstillingsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Bygge- og anlægsvirksomhed Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger I alt 60 kr. 78 kr. 72 kr. 75 kr. 65 kr. 79 kr. 67 kr. 85 kr. 56 kr. 70 kr. OBS! Der er knyttet en usikkerhed til lønoplysningerne. Opgørelsen af timeløn er baseret på indberetninger til SIRI. Der findes tre typer indberetninger af lønoplysninger: pr. time, pr. uge og pr. måned. For at kunne opgøre timeløn, blev indberetningerne pr. uge og pr. måned omregnet ved at antage, at der er tale om en fuldtidsansættelse. 2 pct. af den højeste og den laveste timeløn indgår heller ikke i opgørelsen.

11 7. Brancher Tabel 6: IGU-ansatte fordelt på branche og køn, antal og pct. Mænd Kvinder I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 76 11% 66 36% % Fremstillingsvirksomhed % 9 5% % Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 96 14% 16 9% % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 85 13% 15 8% % Transport og godshåndtering 85 13% * * 89 10% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 53 8% 15 8% 68 8% 48 7% 11 6% 59 7% Bygge- og anlægsvirksomhed 48 7% * * 49 6% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 6 1% 18 10% 24 3% Andet 61 9% 30 19% 91 11% I alt % % % Anm: *Opgøres ikke pga. for få observationer. Anm.: De tre største brancher for markeret med blåt for mænd, med grønt for kvinder og med fed skrift for alle. Anm.: IGU-ansattes branche baseret på indberetninger til SIRI. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og data fra SIRI.

12 8. Danskundervisning 836 ud af 854 personer har deltaget/deltager fortsat i danskundervisning 69 personer har bestået en Prøve i Dansk forud for påbegyndelsestidspunktet for et IGU-forløb IGU-ansatte, der har bestået en Prøve i Dansk forud for IGU, fordelt på prøvetype, pct. Prøve i Dansk 1 Prøve i Dansk 2 Prøve i Dansk 3 n=69 Den seneste indplacering på Danskuddannelse forud for IGU-forløb, pct. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 13% 9% 14% 7% 15% 8% 18% 13% 12% 19% 19% 18% 28% 29% 20% 28% 31% n=249 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 n=512 n=75 Anm.: Lønniveauet i analysen er baseret på timeløn for 808 registrerede IGU-forløb. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og SIRI.

13 AFGANG FRA IGU Første pejlinger

14 9. Afgang fra IGU forløb OM ANALYSEN Analysens population inkluderer 387 IGU-ansatte, som jf. kontrakten skulle begynde i IGU i perioden juli marts Der er fortsat tale om en relativ lille analysepopulation. Analysen bygger på en samkøring af en række registre og ikke udtræk fra de administrative systemer. Tallene er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Personerne i analysen følges i op til 6 måneder efter afbrudt IGU-forløb. OBS! Nogle personer er kun fulgt i 3 måneder ift. lønmodtagerbeskæftigelse pga. datatilgængeligheden på analysetidspunktet. På grund af øvrige databegrænsninger kan personer, som er stoppet i IGU, og som er begyndt i ordinært job på den samme virksomhed, indgå i analysen som selvforsørgede efter et afbrudt IGUforløb. Det antages derfor, at flere kunne være kommet i beskæftigelse efter et afbrudt IGU-forløb. Ca. 30 pct. af de IGU-ansatte afbryder deres IGU-forløb 1 ud af 3 afbrudte forløb er aldrig gået i gang IGU-ansatte, som skulle påbegynde IGU i perioden juli 2016 til marts 2017, fordelt på status i IGU-forløb pr. 30. juni 2017, pct. 9% 21% 70% I gang Aldrig gået i gang Afbrudt n=387 Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

15 10. Afgang fra IGU forløb Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter afgang fra IGU, pct. Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter afgang fra IGU, fordelt på afgangstype, pct. 15% 19% Job Aldrig gået i gang 19% Har været både ydelser og i job Selvforsørgede Afbrudt forløb 47% Ydelse n=117 Job Har været både ydelser og i job Selvforsørgede Ydelse n=117 Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter at personen er stoppet i IGU-forløb: Ca. 1 ud af 5 personer har været i ordinært job (nogle få har også været i gang med en uddannelse ved siden af deres arbejde). Knap halvdelen 47 pct. har periodevis været på ydelser og/eller i ordinært beskæftigelse. Ca. 1 ud af 5 personer har været selvforsørgende. Ca. 15 pct. har kun haft ydelse som forsørgelse efter afgang fra IGU. Næsten halvdelen af dem, der aldrig gået i gang med det planlagte IGU-forløb, har kun været i beskæftigelse. Blandt de, som aldrig er gået i gang med deres IGU, er der en overrepræsentation af personer, der kun har været på ydelse. Blandt de, som har været i IGU-forløb og har afbrudt, er der en overrepræsentation af selvforsørgende. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

16 11. Hvem afbryder IGU-forløb: Køn og alder Status i IGU, fordelt på køn, pct. Forsørgelsesgrundlag efter afgang fra IGU, fordelt på køn, pct. Kvinder Kvinder Mænd Mænd Fortsat i IGU Afgang n=387 Status i IGU, fordelt på alder, pct år år år år Fortsat i IGU Afgang n=387 Job Har periodevis været på ydelser og/eller i job Selvforsørgede Ydelse n=117 Forsørgelsesgrundlag efter afgang fra IGU, fordelt på alder, pct år år år år Job Har periodevis været på ydelser og/eller i job Selvforsørgede Ydelse n=117 Der er ingen kønsforskelle og kun minimale aldersforskelle ift., hvor mange der vælger af afbryde/ikke gå i gang med IGU. Den ældste gruppe (35-39-årige) er mindst repræsenteret blandt de, som afbryder IGU. Det er de færreste kvinder, som er stoppet i IGU, som kun ender på ydelser. Der er dog en større andel af kvinderne, som er selvforsørgede, efter de har stoppet i IGU, ift. mænd. Der er en overrepræsentation af årige blandt de, som efter IGU-forløb er selvforsørgende. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

17 12. Hvem afbryder IGU-forløb: Opholdstid og opholdsgrundlag Status i IGU, fordelt på opholdstid, pct. Forsørgelsesgrundlag efter afgang fra IGU, fordelt på opholdstid, pct. 3 år og derover 3 år og derover 2 år 2 år 1 år 1 år Under 1 år Under 1 år Fortsat i IGU Afgang n=387 Job Har periodevis været på ydelser og/eller i job Selvforsørgede Ydelse n=117 Status i IGU, fordelt på opholdsgrundlag, pct. Flygtninge Familiesammenførte til flygtninge Fortsat i IGU Afgang n=377 Personer med 3 års ophold og derover er overrepræsenteret blandt de, der stopper i IGU-forløb. Af de IGU-ansatte, som har været i Danmark i under 1 år, og som har valgt at stoppe deres IGU-forløb, har ingen alene haft offentlig forsørgelse som deres eneste indtægtsgrundlag i op til 6 måneder efter afbrudt IGU-forløb. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

18 13. Hvem afbryder IGU-forløb: Branche Status i IGU, fordelt på branche, pct. Transport og godshåndtering Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Andet Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og Bygge- og anlægsvirksomhed Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Fortsat i IGU Afgang n=388 Offentlig forvaltning mm., bygge- og anlægsvirksomhed og engroshandel mm. er de tre brancher, hvor færrest IGU-forløb afbrydes. Transport mm., landbrug mm. og administrative tjenesteydelser er de tre brancher, hvor afgangen fra IGU-forløb ligger over gennemsnittet. Andelen af afbrudte IGU-forløb er lavest inden for offentlig forvaltning og forsvar en branche, hvor lønniveauet for IGU-ansatte er blandt de laveste (se afsnit 6). Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

19 DANSK Status og progression

20 14. Danskundervisning: status og progression Nedenstående figurer tager udgangspunkt i en population på 270 personer, som gik i gang med IGU senest i marts 2017, og som fortsat var i IGU-forløb ultimo juni ud af 5 af disse personer har bestået en Prøve i Dansk enten forud for IGU eller mens de var i IGUforløbet. 61 pct. var i gang med danskundervisning i juni. De fleste af dem har lavet en progression i undervisningen og har bestået et modul (Ca. 1 ud af 10 har bestået mere end et modul.) Tilknytningen til Danskundervisning for personer, som påbegyndte IGU senest i marts 2017 og som fortsat er i IGU-forløb, juni 2017, pct. Progression i Danskundervisningen for personer, som påbegyndte IGU senest i marts 2017 og som fortsat er i IGU og deltager i Danskundervisningen, juni 2017, pct. Bestået en prøve i Dansk forud for IGU Bestået en prøve i Dansk i løbet af IGU 8% 13% 43% 47% 10% 1% Deltager ikke i Danskkundervisningen 61% 18% Deltager i Danskundervisningen Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database. n=270 0 moduler 1 modul 2 moduler 3 moduler n=164

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG Februar 2018 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger fortsat med ca. 70-80 forløb pr. måned. Der er en mindre stigning i andelen af kvindelige

Læs mere

Kvinder i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018

Kvinder i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018 i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018 OPSUMMERING - er underrepræsenterede i IGU: 4 pct. af kvinder, som på et tidspunkt siden juli 2016 har været i IGUmålgruppen, har også været registreret

Læs mere

Målgruppe for Integrationsgrunduddannelsen (IGU-målgruppe) juni 2016 maj 2018

Målgruppe for Integrationsgrunduddannelsen (IGU-målgruppe) juni 2016 maj 2018 Målgruppe for Integrationsgrunduddannelsen (IGU-målgruppe) juni 2016 maj 2018 OPSUMMERING 24.000 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har været i IGU-målgruppen i perioden ultimo juni 2016-ultimo

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling

Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling v. Kasper Højvang Kyed 6. oktober 2017 Konference: Disruption, uddannelsesfrafald og udsatte grupper Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Direktøren. Kære jobcenterchefer

Direktøren. Kære jobcenterchefer Direktøren Kære jobcenterchefer 5. december 2016 Den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) har nu eksisteret i fem måneder. IGU en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

IGU læringsseminar. Velkomst ved direktør Kasper Kyed, SIRI

IGU læringsseminar. Velkomst ved direktør Kasper Kyed, SIRI IGU læringsseminar Velkomst ved direktør Kasper Kyed, SIRI NETVÆRKSTJEKLISTE Jeg har hjulpet mindst én anden deltager Jeg har modtaget hjælp fra mindst én anden deltager Jeg har udvekslet kontaktoplysninger

Læs mere

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 Opsummering 3.545 personer deltog i indfødsretsprøven 30. november 2017. 54 pct. bestod prøven. HVEM BESTÅR INDFØDSRETSPRØVEN? Jo ældre prøvedeltagere,

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 3. kvartal 2013 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Ledelsesinformation: Flygtningestatus

Ledelsesinformation: Flygtningestatus Ledelsesinformation: Flygtningestatus Indhold Indledning... 1 Flygtninge ankommet (tilgang, population)... 2 Karakteristik voksne (nationalitet, køn, alder, civilstand)... 4 Aktivering og beskæftigelse

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Ledelsesinformation: Flygtningestatus

Ledelsesinformation: Flygtningestatus Ledelsesinformation: Flygtningestatus Indledning Nedenstående statusorientering inkluderer udlændinge (flygtninge og familiesammenførte personer), der er omfattet af integrationsprogrammet. Som led i udmøntningen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats 22. marts 2017 De kommunale netværk om integration, Aarhus v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Antallet

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Kolding Kommune Sidenr. 1

Kolding Kommune Sidenr. 1 Kolding Kommune Sidenr. 1 Status på integrationsområdet, januar 2018 Sagsid.: 13/8530 Resumé Ledelsesinformation for integrationsområdet viser en status på antallet af borgere omfattet af integrationsloven,

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse

Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse Uddannelsesindsatser for voksne flygtninge, d. 8. december 2016, Scandic Copenhagen v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen

Læs mere

10 år efter finanskrisen

10 år efter finanskrisen FSR ANALYSE / SEPTEMBER 2018 10 år efter finanskrisen Overskud vs. underskud fordelt på brancher 10 år der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 4. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt modtaget 6 mænd for kvote 6 Der er sammenlagt modtaget 8 kvinder for kvote 6 Der er sammenlagt

Læs mere

Bor i Danmark personer bor fortstat i Danmark som flygtninge eller familiesammeførte til flygtninge.

Bor i Danmark personer bor fortstat i Danmark som flygtninge eller familiesammeførte til flygtninge. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 UUI Alm.del Bilag 198 Offentligt Udlændinge- og Integrationsministeriet Fakta om flygtningegruppen 1997-2017 29. juni 2018 Baggrund Hvad sker med de personer,

Læs mere

Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde

Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde 13-06-2018 Fakta Kvote: 2014: 27 flygtninge 2015: 88 flygtninge 2016: 70 flygtninge 2017: 24 flygtninge 2018: 6 flygtninge (kvote) 2019: 7 flygtninge (kvote) Til

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

METODEBILAG EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUND- UDDANNELSEN (IGU)

METODEBILAG EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUND- UDDANNELSEN (IGU) Til Udlændinge- og Integrationsministeriet Dokumenttype Metodebilag Dato Juni 2018 METODEBILAG EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUND- UDDANNELSEN (IGU) METODEBILAG EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN

Læs mere

Definitioner og rammer for opgørelsen:

Definitioner og rammer for opgørelsen: Definitioner og rammer for opgørelsen: Opgørelsen dækker over personer, der minimum har haft to uger på kontant-eller uddannelseshjælp, og som har afsluttet forløbet i perioden fra april 2016 til og med

Læs mere

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Maj 2017 Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Beregningseksempler for Bornholm Kommune 0 Business cases vedr. investering i integrationsindsatsen Styrelsen for International Rekruttering

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommune har siden efteråret 2016 arbejdet med den vedtagne strategi for modtagelse og integration

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Hovedstaden Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Hovedstadens kommuner er

Læs mere

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 18 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 18 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I kvartalsrapporten

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 217 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 217 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I

Læs mere

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj N o t a t 13. september 2017 Personer berørt af 225-timersreglen maj 2017 status på 8 måneder med Jobreform fase 1 Viden og Analyse Ca. 17.900 personer er berørt af 225-timersreglen i maj 2017. Dette er

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job.

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job. 8. februar 09 Rapport fra Nordsjællands Rekrutterings Service for 08 Denne rapport giver en oversigt over resultater for NRS i 08. Målene for 08 var:. 70 procent af jobordrerne til NRS skulle besættes

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Opsummering af analysen 2. Figur 1 Status for afsluttede sager (1 måned efter), i rullende år 1kv17-4kv17, hele landet RAR-ØST og Hedensted Kommune 3

Opsummering af analysen 2. Figur 1 Status for afsluttede sager (1 måned efter), i rullende år 1kv17-4kv17, hele landet RAR-ØST og Hedensted Kommune 3 Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P05-2-16 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 26.3.2018 RF Analyse 26-03-2016 Indholdsfortegnelse Opsummering af analysen 2 Figur 1 Status for afsluttede sager (1 måned

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer: JOB- OG SOCIAL- CENTERET Emne Staus vedrøredne Integration i Solrød Til Dato 29. april 2019 Udarbejdet af Dines Ehrhorn Poulsen NOTAT Status vedrørende integrationsindsatsen i Solrød Ifølge integrationsstrategiens

Læs mere

Notat. Kvoteflygtninges beskæftigelse

Notat. Kvoteflygtninges beskæftigelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2018-19 UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt Notat Kvoteflygtninges beskæftigelse Analysens hovedkonklusioner Analysen sammenligner først kvoteflygtninges

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Bilag 3: Metode. Fravær fra danskundervisning

Bilag 3: Metode. Fravær fra danskundervisning Bilag 3: Metode Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Del 1 nøgletal for arbejdskraft og beskæftigelse. Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram. Antal nytilkomne flygtninge

Del 1 nøgletal for arbejdskraft og beskæftigelse. Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram. Antal nytilkomne flygtninge Del 1 nøgletal for arbejdskraft og beskæftigelse Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram Antal nytilkomne flygtninge Flygtninge Familiesammenførte I alt 1. halvår 215 87 39 126 2.

Læs mere

TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16.

TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16. TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16. MARTS 2017 V. RIE MARTENS, KL Flygtningesituationen i tal Flygtninge

Læs mere

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4 Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig baggrund Bilag 4 Modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse med ikke-vestlig baggrund (Hovedmål) Figur 1. Ydelsesmodtagere

Læs mere

Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet

Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Punkt 7. Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet 2018-002163 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering om status for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Integration: Status og udvikling

Integration: Status og udvikling Afdelingschef i Integrationsafdelingen Stig Moes Nørgaard Integration: Status og udvikling Oktober 2018 Flere flygtninge i beskæftigelse efter 3 år i Danmark Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

N O T A T. Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet

N O T A T. Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet N O T A T Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet September 1 Beskæftigelsesministeriet har undersøgt udviklingen i ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet og deres

Læs mere

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Marts 2019 Analysens hovedkonklusioner Der er sket en stigning i antallet af personer

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen INTEGRATION 28. okt. 16 Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen Chefkonsulent Marie-Louise Lindeløv Baggrunden for en ny integrationsindsats 2 Firedobling

Læs mere

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN For integrationsborgere i Svendborg Kommune Målgruppe: Borgere på integrationsydelse, der er i gang med Integrationsprogrammet og er visiteret som jobparate eller

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Hovedkonklusioner I Danmark er der relativt få tidsbegrænsede ansættelser, og udviklingen ligger stabilt på omkring 8-9 pct. af alle ansatte i perioden fra

Læs mere

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Bilag 1b Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale ydelser Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere