INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017"

Transkript

1 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017

2 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte. Dog er kvinderne fortsat underrepræsenteret. Ca. 30 pct. af IGU-ansatte har afbrudt/er aldrig gået i gang med deres IGU. Ca. 2 ud af 3 af gruppen, der har afbrudt deres IGU, har i de efterfølgende 6 måneder fuldt eller periodevis forsørget sig selv gennem ordinært arbejde: 19 pct. har været i job eller uddannelse i hele perioden. 47 pct. har været i job og/eller modtaget offentlig forsørgelse noget af tiden. 19 pct. har været selvforsørgede (hverken job eller offentlig ydelse i hele perioden). 15 pct. har modtaget offentlig forsørgelse i hele perioden.

3 IGU-MÅLGRUPPE OG REGISTREREDE IGU-AFTALER Nye tal

4 1. IGU-målgruppe Ca personer pr. 30. juni 2017 Køn Alder Civilstatus Region Opholdstid Visitationskategori* Selvforsørgere Mænd 55 % Kvinder 45 % år 24 % år 29 % år 27 % år 19 % Gift 49 % Ugift 49 % Andet 3 % Nordjylland 14 % Hovedstaden 17 % Sjælland 19 % Syddanmark 24 % Midtjylland 26 % Under 1 år 20 % 1 år 36 % 2 år 30 % 3 år 10 % 4 år 5 % Jobparate 72 % Aktivitetsparate 26 % Uddannelsesparate 2 % og åbenlys uddannelsesparate 9 % (9 % mænd og 10 % kvinder) 75 pct. (ca personer) af målgruppen pr. 30 juni 2017 var også med i IGU-målgruppen for et år siden. 730 ud af ca personer som var i målgruppen for IGU pr. 30. juni 2016, var i løbet af 1 år registreret som værende i et IGU-forløb. Det svarer til 4 pct. IGU-målgruppe pr. 30. juni 2017, antal Anm.: I IGU-målgruppen indgår årige flygtninge- og familiesammenførte til flygtninge, som har opholdt sig i Danmark i under 5 år, og som enten er på offentlig forsørgelse eller selvforsørgede, der hverken er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. *Opgørelsen af visitationskategori er bygget på personer. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

5 september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober 2. Registrerede IGU-forløb Registrerede IGU-forløb, oktober 2017, antal Registrerede IGU-forløb, fordelt på bopælskommune, juli 2016-oktober 2017, antal Registrerede forløb 1022 Akkumuleret antal af registrerede forløb Anm.: Pga. efterregistreringer vil data for især den seneste måned være undervurderet. Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 3 pct. af de IGU-ansatte, som begyndte i IGU-forløb senest juni 2017, er flyttet. 2 ud af 3 er flyttet til den kommune, hvor deres IGUvirksomhed ligger.

6 IGU-ANSATTE Deskriptiv analyse af IGU-ansatte, som var registreret i et IGU-forløb senest i august 2017

7 3. Køn, alder og oprindelse 854 personer* er pr. ultimo august 2017 registeret i IGU og indgår i analysen Maj 2017 August 2017 IGU-ansatte fordelt på alder og køn, pct år år Køn Alder Mænd Kvinder år år år år 83 % 17 % 21 % 31 % 27 % 22 % 78 % 22 % 23 % 30 % 27 % 20 % år år 0% 10% 20% 30% 40% Kvinder Mænd n=852 Civilstatus Gift Ugift Andet 49 % 50 % 1 % Flere kvinder er nu registeret i IGU. Dog er kvinderne fortsat underrepræsenterede. 45 % 54 % 1 % Kvindelige IGU-ansatte er generelt ældre end mandlige IGU-ansatte. Ugifte kvinder er overrepræsenterede: 2 ud af 3 kvinder er ugifte mod 2 ud af 5 mænd. Anm.: Opgørelsen er baseret på 854 registrerede IGU-ansatte i perioden juli 2016-august Anm.: *Der er 2 ud 854 personer, som er bortfaldet, da de endnu ikke fremgår af befolkningsregisteret. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra SIRI og Danmarks Statistik. IGU-ansatte fordelt på oprindelsesland, antal og pct. Antal Andel Syrien % Eritrea % Iran 43 5% Somalia 32 4% Afghanistan 16 2% Andet 65 8% I alt %

8 4. Opholdsgrundlag og opholdstid 87 pct. af IGU-ansatte er flygtninge. 10 pct. af IGU-ansatte er familiesammenførte til flygtninge. De fleste mænd i IGU opholder sig i Danmark som flygtninge, mens det samme gælder for lidt over halvdelen af kvinder. De fleste IGU-ansatte har opholdt sig i Danmark i 1-2 år. Opholdsgrundlag, fordelt på køn, pct. Opholdstid ved påbegyndelse af IGU-forløb, fordelt på køn, pct. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% 53% 39% 7% 2% 1% Flygtning Familiesammenført Andet Mænd Kvinder n=852 1% 4 år - op til 5 år 1% 11% 3 år - op til 4 år 7% 26% 2 år - op til 3 år 29% 43% 1 år - op til 2 år 47% 18% Under 1 år 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kvinder Mænd n=852 Kilde: Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra SIRI og Danmarks Statistik.

9 5. Arbejdsmarkedserfaring Deltagelse i virksomhedsrettet aktivering forud for IGU-forløb samt tidspunkt for afslutning af den seneste virksomhedsrettede aktivering ift. påbegyndelse af IGUforløb, antal og pct. Antal Andel Ingen virksomhedsrettet aktivering 73 9% Deltaget i virksomhedsrettet aktivering fordelt på tidspunktet for afslutning af den seneste virksomhedsrettede aktivering: Inden for 1 måned forud for IGU 1 op til 2 måneder forud for IGU 2 op til 3 måneder forud for IGU 3 op til 6 måneder forud for IGU 6 måneder op til 1 år forud for IGU % % 63 7% 33 4% 76 9% 55 6% Over 1 år forud for IGU 25 3% Andet* 38 4% I alt % Anm.: *Tidspunktet for afslutning er registreret efter afslutning af IGU. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og data fra SIRI og STAR. Virksomhedsrettet aktivering forud for påbegyndelse af IGU-forløb, fordelt på aktiveringstype, pct. 15% Virksomhedspraktik 0% 85% Både virksomhedspraktik og løntilskudsjob Løntilskud n=781

10 6. Indberettet lønniveau Registrerede IGU-aftaler fordelt på indberettet timeløn Under 60 kr. 20 % kr. 35 % kr. 27 % kr. 10 % kr. 7 % 120 kr. og derover 1 % Lønniveau fordelt på køn, pct. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 49% 40% 16% 28% 23% 10% 10% Under 60 kr kr, kr kr kr. 120 kr. og Mænd Kvinder derover n=808 Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Anm.: Lønniveauet i analysen er baseret på timeløn for 808 registrerede IGU-forløb. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og SIRI. 8% 2% 2% 0% Gennemsnitlig timeløn, fordelt på branche Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Fremstillingsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Bygge- og anlægsvirksomhed Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger I alt 60 kr. 78 kr. 72 kr. 75 kr. 65 kr. 79 kr. 67 kr. 85 kr. 56 kr. 70 kr. OBS! Der er knyttet en usikkerhed til lønoplysningerne. Opgørelsen af timeløn er baseret på indberetninger til SIRI. Der findes tre typer indberetninger af lønoplysninger: pr. time, pr. uge og pr. måned. For at kunne opgøre timeløn, blev indberetningerne pr. uge og pr. måned omregnet ved at antage, at der er tale om en fuldtidsansættelse. 2 pct. af den højeste og den laveste timeløn indgår heller ikke i opgørelsen.

11 7. Brancher Tabel 6: IGU-ansatte fordelt på branche og køn, antal og pct. Mænd Kvinder I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 76 11% 66 36% % Fremstillingsvirksomhed % 9 5% % Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 96 14% 16 9% % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 85 13% 15 8% % Transport og godshåndtering 85 13% * * 89 10% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 53 8% 15 8% 68 8% 48 7% 11 6% 59 7% Bygge- og anlægsvirksomhed 48 7% * * 49 6% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 6 1% 18 10% 24 3% Andet 61 9% 30 19% 91 11% I alt % % % Anm: *Opgøres ikke pga. for få observationer. Anm.: De tre største brancher for markeret med blåt for mænd, med grønt for kvinder og med fed skrift for alle. Anm.: IGU-ansattes branche baseret på indberetninger til SIRI. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og data fra SIRI.

12 8. Danskundervisning 836 ud af 854 personer har deltaget/deltager fortsat i danskundervisning 69 personer har bestået en Prøve i Dansk forud for påbegyndelsestidspunktet for et IGU-forløb IGU-ansatte, der har bestået en Prøve i Dansk forud for IGU, fordelt på prøvetype, pct. Prøve i Dansk 1 Prøve i Dansk 2 Prøve i Dansk 3 n=69 Den seneste indplacering på Danskuddannelse forud for IGU-forløb, pct. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 13% 9% 14% 7% 15% 8% 18% 13% 12% 19% 19% 18% 28% 29% 20% 28% 31% n=249 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 n=512 n=75 Anm.: Lønniveauet i analysen er baseret på timeløn for 808 registrerede IGU-forløb. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og SIRI.

13 AFGANG FRA IGU Første pejlinger

14 9. Afgang fra IGU forløb OM ANALYSEN Analysens population inkluderer 387 IGU-ansatte, som jf. kontrakten skulle begynde i IGU i perioden juli marts Der er fortsat tale om en relativ lille analysepopulation. Analysen bygger på en samkøring af en række registre og ikke udtræk fra de administrative systemer. Tallene er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Personerne i analysen følges i op til 6 måneder efter afbrudt IGU-forløb. OBS! Nogle personer er kun fulgt i 3 måneder ift. lønmodtagerbeskæftigelse pga. datatilgængeligheden på analysetidspunktet. På grund af øvrige databegrænsninger kan personer, som er stoppet i IGU, og som er begyndt i ordinært job på den samme virksomhed, indgå i analysen som selvforsørgede efter et afbrudt IGUforløb. Det antages derfor, at flere kunne være kommet i beskæftigelse efter et afbrudt IGU-forløb. Ca. 30 pct. af de IGU-ansatte afbryder deres IGU-forløb 1 ud af 3 afbrudte forløb er aldrig gået i gang IGU-ansatte, som skulle påbegynde IGU i perioden juli 2016 til marts 2017, fordelt på status i IGU-forløb pr. 30. juni 2017, pct. 9% 21% 70% I gang Aldrig gået i gang Afbrudt n=387 Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

15 10. Afgang fra IGU forløb Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter afgang fra IGU, pct. Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter afgang fra IGU, fordelt på afgangstype, pct. 15% 19% Job Aldrig gået i gang 19% Har været både ydelser og i job Selvforsørgede Afbrudt forløb 47% Ydelse n=117 Job Har været både ydelser og i job Selvforsørgede Ydelse n=117 Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter at personen er stoppet i IGU-forløb: Ca. 1 ud af 5 personer har været i ordinært job (nogle få har også været i gang med en uddannelse ved siden af deres arbejde). Knap halvdelen 47 pct. har periodevis været på ydelser og/eller i ordinært beskæftigelse. Ca. 1 ud af 5 personer har været selvforsørgende. Ca. 15 pct. har kun haft ydelse som forsørgelse efter afgang fra IGU. Næsten halvdelen af dem, der aldrig gået i gang med det planlagte IGU-forløb, har kun været i beskæftigelse. Blandt de, som aldrig er gået i gang med deres IGU, er der en overrepræsentation af personer, der kun har været på ydelse. Blandt de, som har været i IGU-forløb og har afbrudt, er der en overrepræsentation af selvforsørgende. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

16 11. Hvem afbryder IGU-forløb: Køn og alder Status i IGU, fordelt på køn, pct. Forsørgelsesgrundlag efter afgang fra IGU, fordelt på køn, pct. Kvinder Kvinder Mænd Mænd Fortsat i IGU Afgang n=387 Status i IGU, fordelt på alder, pct år år år år Fortsat i IGU Afgang n=387 Job Har periodevis været på ydelser og/eller i job Selvforsørgede Ydelse n=117 Forsørgelsesgrundlag efter afgang fra IGU, fordelt på alder, pct år år år år Job Har periodevis været på ydelser og/eller i job Selvforsørgede Ydelse n=117 Der er ingen kønsforskelle og kun minimale aldersforskelle ift., hvor mange der vælger af afbryde/ikke gå i gang med IGU. Den ældste gruppe (35-39-årige) er mindst repræsenteret blandt de, som afbryder IGU. Det er de færreste kvinder, som er stoppet i IGU, som kun ender på ydelser. Der er dog en større andel af kvinderne, som er selvforsørgede, efter de har stoppet i IGU, ift. mænd. Der er en overrepræsentation af årige blandt de, som efter IGU-forløb er selvforsørgende. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

17 12. Hvem afbryder IGU-forløb: Opholdstid og opholdsgrundlag Status i IGU, fordelt på opholdstid, pct. Forsørgelsesgrundlag efter afgang fra IGU, fordelt på opholdstid, pct. 3 år og derover 3 år og derover 2 år 2 år 1 år 1 år Under 1 år Under 1 år Fortsat i IGU Afgang n=387 Job Har periodevis været på ydelser og/eller i job Selvforsørgede Ydelse n=117 Status i IGU, fordelt på opholdsgrundlag, pct. Flygtninge Familiesammenførte til flygtninge Fortsat i IGU Afgang n=377 Personer med 3 års ophold og derover er overrepræsenteret blandt de, der stopper i IGU-forløb. Af de IGU-ansatte, som har været i Danmark i under 1 år, og som har valgt at stoppe deres IGU-forløb, har ingen alene haft offentlig forsørgelse som deres eneste indtægtsgrundlag i op til 6 måneder efter afbrudt IGU-forløb. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

18 13. Hvem afbryder IGU-forløb: Branche Status i IGU, fordelt på branche, pct. Transport og godshåndtering Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Andet Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og Bygge- og anlægsvirksomhed Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Fortsat i IGU Afgang n=388 Offentlig forvaltning mm., bygge- og anlægsvirksomhed og engroshandel mm. er de tre brancher, hvor færrest IGU-forløb afbrydes. Transport mm., landbrug mm. og administrative tjenesteydelser er de tre brancher, hvor afgangen fra IGU-forløb ligger over gennemsnittet. Andelen af afbrudte IGU-forløb er lavest inden for offentlig forvaltning og forsvar en branche, hvor lønniveauet for IGU-ansatte er blandt de laveste (se afsnit 6). Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

19 DANSK Status og progression

20 14. Danskundervisning: status og progression Nedenstående figurer tager udgangspunkt i en population på 270 personer, som gik i gang med IGU senest i marts 2017, og som fortsat var i IGU-forløb ultimo juni ud af 5 af disse personer har bestået en Prøve i Dansk enten forud for IGU eller mens de var i IGUforløbet. 61 pct. var i gang med danskundervisning i juni. De fleste af dem har lavet en progression i undervisningen og har bestået et modul (Ca. 1 ud af 10 har bestået mere end et modul.) Tilknytningen til Danskundervisning for personer, som påbegyndte IGU senest i marts 2017 og som fortsat er i IGU-forløb, juni 2017, pct. Progression i Danskundervisningen for personer, som påbegyndte IGU senest i marts 2017 og som fortsat er i IGU og deltager i Danskundervisningen, juni 2017, pct. Bestået en prøve i Dansk forud for IGU Bestået en prøve i Dansk i løbet af IGU 8% 13% 43% 47% 10% 1% Deltager ikke i Danskkundervisningen 61% 18% Deltager i Danskundervisningen Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database. n=270 0 moduler 1 modul 2 moduler 3 moduler n=164

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Direktøren. Kære jobcenterchefer

Direktøren. Kære jobcenterchefer Direktøren Kære jobcenterchefer 5. december 2016 Den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) har nu eksisteret i fem måneder. IGU en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Maj 2017 Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Beregningseksempler for Bornholm Kommune 0 Business cases vedr. investering i integrationsindsatsen Styrelsen for International Rekruttering

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva Analyse 4. april 2016 Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? Af Kristine Vasiljeva Den 17. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter en trepartsaftale. Målet med aftalen er at

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen INTEGRATION 28. okt. 16 Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen Chefkonsulent Marie-Louise Lindeløv Baggrunden for en ny integrationsindsats 2 Firedobling

Læs mere

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Hovedkonklusioner I Danmark er der relativt få tidsbegrænsede ansættelser, og udviklingen ligger stabilt på omkring 8-9 pct. af alle ansatte i perioden fra

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltning Initialer: RØI NOTATARK 26. april 2017 STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI 1.0. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 9. maj 2016

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

FLYGTNINGE - GODT PÅ VEJ PÅ ARBEJDSMARKEDET

FLYGTNINGE - GODT PÅ VEJ PÅ ARBEJDSMARKEDET SESSION 2 jobcamp 17 FLYGTNINGE - GODT PÅ VEJ PÅ ARBEJDSMARKEDET Direktør Kasper Kyed, Styrelsen for International Rekruttering og Integration Centerchef Lene Glyngø, Sprogcenter Midt HR udviklingsdirektør

Læs mere

Status på flygtninge modtaget i September 2016

Status på flygtninge modtaget i September 2016 Status på flygtninge modtaget i 2016 September 2016 Status på modtagne flygtninge sep.2016 År Før 2014 Antal Ca. 45 flygtninge årligt 2014 103 flygtninge + 82 familiesammenførte (i alt 185) 2015 Kvote

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj N o t a t 13. september 2017 Personer berørt af 225-timersreglen maj 2017 status på 8 måneder med Jobreform fase 1 Viden og Analyse Ca. 17.900 personer er berørt af 225-timersreglen i maj 2017. Dette er

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over visiterede flygtninge for og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt visiteret 6 mænd for 6 Der er sammenlagt visiteret 8 kvinder for 6 Der er sammenlagt visiteret

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Dobbelt så mange indvandrere kommer i job Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Det går dobbelt så godt med at få flygtninge og indvandrere i job som for et år siden. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

I Herning Kommune var der i december 2015 i alt (med modtagedato inden for de seneste 3 år) 159 familiesammenførte og 247 flygtninge.

I Herning Kommune var der i december 2015 i alt (med modtagedato inden for de seneste 3 år) 159 familiesammenførte og 247 flygtninge. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 74 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune marts 216 Kontaktperson:

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014 Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014 RAPPORT 29.maj 2015 J.nr. 2015- Viden og Analyse/NNI og CHF Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Introduktion... 4 2.1 Rapportens opbygning... 5 3. Brugen af nytteindsats

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Velkommen til session 4 Investering i integrationsindsatsen

Velkommen til session 4 Investering i integrationsindsatsen Velkommen til session 4 Investering i integrationsindsatsen Claes Nilas Kommitteret Styrelsen for International Rekruttering og Integration Baggrund: Integrationsudfordringen er der fortsat Baggrund: integrationsudfordringen

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Den 25. august 2016 Notat Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Information til SIRIs Kommunegruppe 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INDHOLD I BUSINESS CASENE...

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere