futura + i Montagevejledning vinduer og døre træ aluminium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "futura + i Montagevejledning vinduer og døre træ aluminium"

Transkript

1 futura + i Montagevejledning vinduer og døre træ aluminium

2 Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi /S er en af Danmarks største og mest velkonsoliderede vinduesproducenter. Vælger du vinduer og døre fra Idealcombi, får du smukke og holdbare produkter, der kræver et minimum af vedligeholdelse. Vi er også i udlandet kendt som en vinduesproducent, der anvender de bedste råvarer. Vi kombinerer håndværksmæssige kvaliteter med den nyeste produktionsteknologi og har samlet en af landets største vinduesproduktioner på ét sted i Hurup, Thy. Med dit valg af vinduer og døre fra Idealcombi er du sikret produkter af høj kvalitet. Idealcombi er medlem af VinduesIndustrien og alle vores produkter og elementer er DVV-mærkede. Fremstillingen af vores elementer bygger på godt håndværk og moderne teknik. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil holde i mange år. Montagevejledningen er kun gældende for vinduer monteret i Danmark. 2

3 Indhold Modtagelse og opbevaring... 4 Vinduets konstruktion... 5 Montering generelt... 6 Fugning fugetyper... 7 Topstyret vindue... 8 Sidehængte/ -styrede vinduer og døre Vendbart vindue...16 Fast vindue Kip-dreje vindue Terrassedøre med niveaufri adgang Kip-dreje terrassedør Skydedøre Skydedøre med lavt bundtrin...44 Garanti VinduesIndustrien og DVV ruger- og Vedligeholdelsesvejledning For justeringer og vedligeholdelse henviser vi til Futura + "ruger- og Vedligeholdelsesvejledning". 3

4 Modtagelse og opbevaring Korrekt montering og vedligehold har betydning for garantien. For at sikre en optimal funktion og betjening, er det vigtigt, at vinduer og døre monteres korrekt. Fejl ved monteringen kan give funktionsproblemer, og sådanne fejl vil ikke være dækket af garantien på elementerne. Har du spørgsmål til montering af elementerne, er du meget velkommen til at ringe til vores serviceafdeling på tlf og få de nødvendige anvisninger. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne eller tilføjer håndværkerne unødige ergonomiske belastninger - vi henviser til ranchevejledning om håndtering af facadeelementer - vinduer og døre fra ranchearbejdsmiljørådet for ygge & anlæg. Ved modtagelsen skal køber kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at der ikke forekommer åbenlyse mangler, fejl eller transportskader ved elementerne. Hvis der er forhold, der giver anledning til reklamation, skal Idealcombi s serviceafdeling straks underrettes på tlf , før monteringen påbegyndes. Mærkater og korkbrikker på ruder og anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med monteringen af elementerne. Ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de holdes fri af underlaget. Elementerne skal beskyttes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabil afdækning. Der skal være mulighed for ventilation omkring elementerne, så risikoen for kondensdannelse under afdækningen begrænses. Separate ruder bør opbevares under tag. Med den samlede ordre følger én lille dåse maling i den aktuelle farve sammen med denne brugervejledningen. Malingen er beregnet for montøren til udbedring af mindre skader i forbindelse med monteringen. Idealcombi s serviceafdeling er altid parat med hjælp og vejledning omkring vedligeholdelse af overfladebehandlingen, ligesom vi er behjælpelige med oplysninger om, hvor ekstra maling i den aktuelle farve kan købes til senere brug. 4 I henhold til DVC s fællesbetingelser omkring almindelige krav til montering af vinduer og døre, er det den entreprenør, der har ansvaret for monteringen, der skal sikre, at Idealcombi s og DVC s monteringsbetingelser bliver fulgt. Reklamationer eller ønske om service, der kan henføres til en mangelfuld montering eller smøring, er således ikke omfattet af Idealcombi s garanti.

5 Vinduets konstruktion For at lette forståelsen af de fagudtryk, der anvendes i brugervejledningen, er der nedenfor vist to oversigtstegninger med de tilhørende fagudtryk. Udefra Topkarm Rude Sidekarm Karmnakke Ramme Tætningsliste Paskvilgreb Paskvil Slutblik Indefra Hængsel undkarm Lodpost Falskant Falskant Lukkeside Hængselside Lysning 5

6 Montering generelt Det er vigtigt for elementernes funktion og levetid, at de bliver monteret korrekt. Derfor bør arbejdet udføres af fagfolk med erfaring i montering af vinduer og yderdøre. nvisningerne i dette hæfte behandler nogle hovedpunkter - men ikke alle detailforhold - vedrørende monteringsarbejdet, som kan være af betydning i forbindelse med monteringen. Normalt vil ruder være monteret i elementerne ved leveringen, men f.eks. ved store faste rammer eller større sammenbyggede elementer skal ruderne ofte sættes i efter, at elementerne er monteret. Denne rudemontering skal ske i overensstemmelse med den monteringsanvisning, der foreligger fra Glasindustrien (GS). Monteringsanvisningen kan rekvireres på Glasindustriens hjemmeside Karmen placeres normalt i murhullet. Der skal være en ensartet fugebredde ved sideog overkarm, og der skal tages hensyn til bundkarmens niveau i forhold til sålbænk/ gulvplan. Den fri afstand (fugebredden) mellem karm og omgivende murværk bør normalt være ca. 12 mm. I hængselsiden skal karmen være i lod på både bred- og smalside. Karmen skal i øvrigt justeres og fastholdes, så der opnås det korrekte anslag og luft hele vejen rundt mellem ramme og karm. Der må dog aldrig anvendes et blivende underlag ved overkarmen på brede elementer, f.eks. skydedøre, da der herved kan være risiko for belastning fra den ovenliggende konstruktion. Fastgørelse generelt Vinduer og yderdøre skal altid fastgøres til de omgivende bygningsdele med mekaniske midler som karmskruer/-dyvler eller beslag. nvendes der opskummende materiale til stopning mellem udvendig karmflade og omgivende murværk skal elementet stadigvæk fastgøres til de omgivende bygningsdele med mekaniske midler som karmskruer/- dyvler eller beslag. 6 Vær opmærksom på, at monterede elementer, der tildækkes med plast før ydermuren er opmuret, kan blive ridset af den blafrende plast kombineret med byggestøv og kondensvand.

7 Fugning fugetyper Generelt Fugearbejdet (kalfatringsfuger) udføres som beskrevet for det aktuelle projekt eller efter de anvisninger, der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO. Ved stopningen må isoleringsmaterialet ikke komprimeres så hårdt, at det medfører en krumning af karmdelene. Hvis der anvendes opskummende materiale til isolering, skal karmen afstives, eller det skal på anden måde sikres, at karmens rethed bevares indtil skumprocessen er helt afsluttet. Der skal altid afsluttes med en beskyttende afdækning på udvendig side i form af fugemasse, fugebånd eller anden effektiv foranstaltning. Fugetyper Der findes en række produkter til fugerne mellem karm og ydervæg. De 2 mest anvendte typer er: Plastisk eller elastisk fugemasse sfaltimprægneret skumplast (Illmod bånd) Det er væsentligt for træværkets bevarelse og et lavt varmeforbrug, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor inspiceres mindst én gang om året, og evt. utætheder udbedres med samme type materiale, som det bestående. Ved større utætheder bør hele fugen udskiftes. I denne situation må det vurderes, om en anden fugetype ville være bedre egnet end den bestående (der henvises til FSO Fugehåndbog). Min. 10 mm : Ekspanderende fugebånd, udvendig : Isolering C : agstopper D : Elastisk gummifuge, indvendig C D 7

8 Topstyret vindue Ved fiksering af vindueselementet inden fastgørelse må der aldrig slås direkte på pur-karmen, der skal altid anvendes slagklods (fig. 1). Og der må aldrig slås på den yderste fals (fig. 2). Fiksering af vindueselementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnet (fig. 3) for at undgå, at pur-karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (fig. 4). Vindueselementet opklodses under sidekarme og eventuelle lodposte, så det sikres, at elementets vægt kan optages af den underliggende konstruktion (fig. 5-). Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres max. 19 mm bag karmens forkant (fig. 6). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Sidekarmene rettes ind, så de er i lod på både bred- og smalside. livende opklodsning på overkarm må kun anvendes i et sådan omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelement ikke belaster elementet andre steder end på sidekarme og eventuelle poste. 8

9 Topstyret vindue Fig. 1. rug af hammer og slagklods Fig. 2. Ukorrekt brug af hammer Fig. 3. Korrekt placering af kile Min. 200mm Fig. 4. Ukorrekt placering af kile Fig. 5. Opklodsning Fig. 6. Placering af opklodsning Min. 5mm Max. 19mm 9

10 Topstyret vindue De blivende opklodsninger ved top/sidekarm placeres min. 33 mm bag karmens forkant (fig.7). Dette giver plads til fuge og fugebagstop. Skjult mekanisk fastgørelse monteret indefra placeres i det markerede område (fig. 8), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 10). Det anbefales at bruge montageskrue med hoved, og at der undersænkes i profilet for skruehovedet. Monteres elementet med beslag mekanisk monteret udefra, skal fastskruningen ske både i pur- og trædelen (fig. 9), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 10). Forboring gennem pur-karm må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning (fig. 11). Figurerne viser, hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning (fig. 13). Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone. Sammenstillede elementer placeres med en indbyrdes afstand på 8 mm og sammenskrues med 5 x 90 mm træskruer. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendigt fuges med fugebånd 15/7-12 eller med fugemasse (fig. 12). Fig. 7. Placering af opklodsning Fig. 8. Fastgørelse fra indersiden Fig. 9. Fastgørelse fra ydersiden 20 Sekundær område Min. 33mm 25 Primær område

11 Topstyret vindue Fig. 10. fstand på mekanisk fastgørelse mm Fig. 11. Fiksering af fugeafstanden mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm Fig. 12. Sammenstillede elementer mm mm mm Fig. 13. Område for god fugevedhæftning undkarm Side-/overkarm Side-/overkarm ved opklodsning undkarm ved opklodsning

12 Sidehængte/ -styrede vinduer og døre For montage af døre med niveaufri adgang se Terrassedøre, s Ved fiksering af vindues-/dørelementet inden fastgørelse må der aldrig slås direkte på pur-karmen, der skal altid anvendes slagklods (fig. 1). Og der må aldrig slås på den yderste fals (fig. 2). Fiksering af vindues-/dørelementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnet (fig. 3) for at undgå, at pur-karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (fig. 4). Vindues-/dørelementet opklodses under sidekarme og eventuelle lodposte, så det sikres, at elementets vægt kan optages af den underliggende konstruktion (fig. 6-). Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres max. 19 mm bag karmens forkant (fig. 7). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. Ved dobbeltdøre opklodses under sidekarme og løs post, så det sikres, at elementets vægt kan optages af den underliggende konstruktion (fig. 5-). liver afstanden mellem opklodsningerne >1000 mm, placeres der en blivende opklodsning mellem disse (fig. 5-). Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres max. 19 mm bag karmens forkant (fig. 7). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Der placeres blivende opklodsning ved bunden af sidekarmen i elementets hængselside (fig. 6- / dobbeltdøre fig. 5-C). Ved fastgørelse sikres, at punktet kan optage trykkræfter. Der placeres blivende opklodsning ved toppen af sidekarmen i elementets hængselside (fig. 6-C / dobbeltdøre fig. 5-D). Ved fastgørelse sikres, at punktet kan optage trækkræfter. lternativ til denne opklodsning er blivende opklodsning ved toppen af sidekarmen i elementets lukkeside (fig. 6-D), denne opklodsning skal ved fastgørelse sikre, at punktet kan optage trykkræfter. Ved elementhøjde >1600 mm er begge side-opklodsninger i toppen obligatoriske. Hængselsiden rettes ind, så den er i lod på både bred- og smalside. Frigangen, dvs. luften mellem karm og ramme, skal under montagen afpasses til elementets funktion. Lukkesiden skal rettes ind, så den følger rammen og giver fuldt anslag. Ved montering af dobbeltdøre er det vigtigt, at dørene har fuldt anslag i midtersamlingen, og at de 2 rammers overkant flugter. Overkarmen må under ingen omstændigheder bue nedad. livende opklodsning på overkarm må kun anvendes i et sådan omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelement ikke belaster elementet andre steder end på sidekarme og eventuelle poste.

13 Sidehængte/ -styrede vinduer og døre Fig. 1. rug af hammer og slagklods Fig. 2. Ukorrekt brug af hammer Fig. 3. Korrekt placering af kile Min. 200mm Fig. 4. Ukorrekt placering af kile Fig. 5. Opklodsning D D C C Max mm Max mm Fig. 6. Opklodsning D C Fig. 7. Placering af opklodsning Min. 5mm Max. 19mm 13

14 Sidehængte/ -styrede vinduer og døre De blivende opklodsninger ved top/sidekarm, placeres min. 33 mm bag karmens forkant (fig. 8). Dette giver plads til fuge og fugebagstop. Skjult mekanisk fastgørelse monteret indefra, placeres i det markerede område (fig. 9), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 11). Det anbefales at bruge montageskrue med hoved, og at der undersænkes i profilet for skruehovedet. Monteres elementet med beslag mekanisk monteret udefra, skal fastskruningen ske både i pur- og trædelen (fig. 10), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 11). Forboring gennem pur-karm må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning (fig. 12). Figurerne viser, hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning (fig. 14). Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone. Sammenstillede elementer placeres med en indbyrdes afstand på 8 mm og sammenskrues med 5 x 90 mm træskruer. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendigt fuges med fugebånd 15/7-12 eller med fugemasse (fig. 13). Fig. 8. Placering af opklodsning Fig. 9. Fastgørelse fra indersiden Fig. 10. Fastgørelse fra ydersiden 20 Sekundær område Min. 33mm 25 Primær område

15 Sidehængte/ -styrede vinduer og døre Fig. 11. fstand på mekanisk fastgørelse mm Fig. 12. Fiksering af fugeafstanden mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm Fig. 13. Sammenstillede elementer mm mm mm Fig. 14. Område for god fugevedhæftning undkarm Side-/overkarm Side-/overkarm ved opklodsning undkarm ved opklodsning

16 Vendbart vindue Ved fiksering af vindueselementet inden fastgørelse må der aldrig slås direkte på pur-karmen, der skal altid anvendes slagklods (fig. 1). Og der må aldrig slås på den yderste fals (fig. 2). Fiksering af vindueselementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnet (fig. 3) for at undgå, at pur-karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (fig. 4). Vindueselementet opklodses under sidekarme og eventuelle lodposte, så det sikres, at elementets vægt kan optages af den underliggende konstruktion (fig. 5-). Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres max. 19 mm bag karmens forkant (fig. 6). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. Den blivende opklodsning, ca. midt på sidekarmen (fig. 5-), placeres umiddelbart ud for beslagets øverste arms drejningspunkt (fig. 7). Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres max. 27 mm bag karmens forkant (fig. 8). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Sidekarmene rettes ind, så de er i lod på både bred- og smalside. livende opklodsning på overkarm må kun anvendes i et sådan omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelement ikke belaster elementet andre steder end på sidekarme og eventuelle poste. Skjult mekanisk fastgørelse monteret indefra placeres i det markerede område (fig. 9), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 11). Det anbefales at bruge montageskrue med hoved, og at der undersænkes i profilet for skruehoved. Monteres elementet med beslag mekanisk monteret udefra, skal fastskruningen ske både i pur- og trædelen (fig. 10), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 11). Forboring gennem pur-karm må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. 16

17 Vendbart vindue Fig. 1. rug af hammer og slagklods Fig. 2. Ukorrekt brug af hammer Fig. 3. Korrekt placering af kile Min. 200mm Fig. 4. Ukorrekt placering af kile Fig. 5. Opklodsning Fig. 6. Placering af opklodsning Fig. 7. Placering af opklodsning Min. 5mm Max. 19mm 17

18 Vendbart vindue Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning (fig. 12). Figurerne viser, hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning (fig. 14). Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone. Sammenstillede elementer placeres med en indbyrdes afstand på 8 mm og sammenskrues med 5 x 90 mm træskruer. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendigt fuges med fugebånd 15/7-12 eller med fugemasse (fig. 13). Fig. 8. Placering af opklodsning Fig. 9. Fastgørelse fra indersiden Top og bund Side Max. 27mm 20 Sekundær område 25 Primær område 17 Sekundær område 18 Primær område Fig. 10. Fastgørelse fra ydersiden Top og bund Side

19 Vendbart vindue Fig. 11. fstand på mekanisk fastgørelse mm Fig. 12. Fiksering af fugeafstanden mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm Fig. 13. Sammenstillede elementer mm mm mm Fig. 14. Område for god fugevedhæftning undkarm Sidekarm Sidekarm ved opklodsning undkarm ved opklodsning Overkarm

20 Fast vindue Ved fiksering af vindueselementet inden fastgørelse skal der, ved brug af hammer, anvendes en slagklods. (fig. 1) Fiksering af vindueselementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnet (fig. 2) for at undgå, at pur-karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (fig. 3). Vindueselementet opklodses under sidekarme og eventuelle lodposte, så det sikres, at elementets vægt kan optages af den underliggende konstruktion (fig. 4-). Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres max. 19 mm bag karmens forkant (fig. 5). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugevejledning. undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Sidekarmene rettes ind, så de er i lod på både bred- og smalside. livende opklodsning på overkarm må kun anvendes i et sådan omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelement ikke belaster elementet andre steder end på sidekarme og eventuelle poste. De blivende opklodsninger ved top/sidekarm placeres min. 33 mm bag karmens forkant (fig. 6). Dette giver plads til fuge og fugebagstop. Mekanisk fastgørelse monteret indefra placeres i det markerede område (fig.7), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 9). Det anbefales at bruge montageskrue med hoved, og at der undersænkes i profilet for skruehovedet. 20

21 Fast vindue Fig. 1. rug af hammer og slagklods Fig. 2. Korrekt placering af kile Fig. 3. Ukorrekt placering af kile Fig. 4. Opklodsning Fig. 5. Placering af opklodsning Min. 5mm Max. 19mm Fig. 6. Placering af opklodsning Fig. 7. Fastgørelse fra indersiden Fig. 8. Fastgørelse fra ydersiden Min. 33mm 21

22 Fast vindue Monteres elementet med beslag, mekanisk monteret udefra, skal fastskruningen ske både i pur- og trædelen (fig. 8), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 9). Figurerne viser, hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning (fig. 11). Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone. Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning (fig. 10). Sammenstillede elementer placeres med en indbyrdes afstand på 8 mm og sammenskrues med 5 x 90 mm træskruer. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendigt fuges med fugebånd 15/7-12 eller med fugemasse (fig. 12). Fig. 9. fstand på mekanisk fastgørelse mm Fig. 10. Fiksering af fugeafstanden mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm mm mm mm 22

23 Fast vindue Fig. 11. Område for god fugevedhæftning undkarm Side-/overkarm Side-/overkarm ved opklodsning undkarm ved opklodsning Fig. 12. Sammenstillede elementer 8 23

24 Kip-dreje vindue Vær opmærksom på, at kolver på bundrammen kan forårsage ridser på bundkarmen, hvis vinduet åbnes før karmen er forsvarlig fastgjort i vindueshullet. Ved fiksering af vindueselementet inden fastgørelse, må der aldrig slås direkte på karmen (fig. 1), der skal altid anvendes slagklods (fig. 2). Fiksering af vindueselementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnet (fig. 3), for at undgå at karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (fig. 4). Vindueselementer opklodses under sidekarme og eventuelle lodposte, så det sikres, at elementets vægt kan optages af den underliggende konstruktion (fig. 5-). Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres så den min. understøtter purdelen under beslagnoten. (fig. 7). Ved vinduer med løs post opklodses under sidekarme og løs post, så det sikres, at elementets vægt kan optages af den underliggende konstruktion (fig. 6-). Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres så den min. understøtter purdelen under beslagnoten (fig. 7). undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Der placeres blivende opklodsning ved bunden af sidekarmen i elementets hængselside (fig. 5- / vinduer med løs post fig. 6-). Ved fastgørelse sikres at punktet kan optage trykkræfter. Der placeres blivende opklodsning ved toppen af sidekarmen i elementets hængselside (fig. 5-C / vinduer med løs post fig. 6-C). Ved fastgørelse sikres at punktet kan optage trækkræfter. lternativ til denne opklodsning er blivende opklodsning ved toppen af sidekarmen i elementets lukkeside (fig. 5-D), denne opklodsning skal ved fastgørelse sikre at punktet kan optage trykkræfter. Ved elementhøjde >1600 mm er begge side-opklodsninger i toppen obligatoriske. Hængselssiden rettes ind så den er i lod på både bred- og smalside. Frigangen, dvs. luften mellem karm og ramme, skal under montagen afpasses til elementets funktion. Lukkesiden skal rettes ind, så den følger rammen og giver fuldt anslag. Ved montering af vinduer med løs post er det vigtigt, at rammerne har fuldt anslag i midtersamlingen, og at de 2 rammers overkant flugter. 24 Overkarmen må under ingen omstændigheder bue nedad. livende opklodsning på overkarmen, må kun anvendes i et sådan Scan QR-koden med din mobil eller tablet og se en video af montagen af rammen på kip-dreje vindue og kip-dreje terrassedør

25 Kip-dreje vindue Fig. 1. rug af hammer og slagklods Fig. 2. Ukorrekt brug af hammer Fig. 3. Korrekt placering af kile Min. 200mm Fig. 4. Ukorrekt placering af kile Fig. 5. Opklodsning D C Fig. 6. Opklodsning C C 25

26 Kip-dreje vindue 26 omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelementer ikke belaster elementet andre steder end på sidekarmene og eventuelle poste. livende opklodsninger ved top-/ sidekarm, placeres minimum 41 mm bag karmes forkant (fig. 7). Dette giver plads til fuge og bagstop. Skjult mekanisk fastgørelse monteret indefra, placeres i det markerede område (fig. 8), mm fra hjørnet og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 10). Det anbefales at bruge montageskrue med hoved. Placeres montageskruen i pur delen af det primære område, undersænkes skruehovedet i profilet. Placeres montageskruen i det sekundære område nedfælges skruen og hullet afdækkes med en plastprop. Mekanisk fastgørelse monteret udefra, placeres i det markerede område (fig. 9), mm fra hjørnet og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 10). Forboring gennem pur-karm må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden, og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning (fig. 11). Figurerne viser hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning (fig. 12). Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone. Sammenstillede elementer har en indbyrdes afstand på 8 mm. Elementerne sammen klipses i den indvendige aluminiums karm med aluminiums sløjfeliste CF1613. I falsen sammenskrues elementerne med 5x45 mm træskrue. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendig fuges med fugemasse eller fugebånd (fig. 13). Sammenstilles elementer med et udadgående Futura+ elementer, fastskrues aluminiums sløjfelisten CF1613 til det udadgående element med en 4x20 mm skrue og det indadgående element klipses i sløjfelisten. I beslagnoten sammenskrues elementerne med 5x40 mm træskrue. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendig fuges med fugemasse eller fugebånd (fig. 14). Sammenstilles elementer med en indadgående Frame dør, sammen skrues karmene med en 5x40 mm træskrue i falsen. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendig fuges med fugemasse eller fugebånd (Fig. 15). Sammenstilles elementer med en udadgående Frame dør, fastskrues aluminiums sløjfelisten CF1613 til den udadgående dør med en 4x20 mm skrue og det indadgående element klipses i sløjfelisten. I falsen sammenskrues elementerne med 5x50 mm træskrue. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendig fuges med fugemasse eller fugebånd (fig. 16).

27 Kip-dreje vindue Fig. 07. Placering af opklodsning Fig. 08. Fastgørelse fra inderside Fig. 09. Fastgørelse fra yderside 79 Sekundær område Primær område Fig. 10. fstand på mekanisk fastgørelse mm Fig. 11. Fiksering af fugeafstanden mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm mm mm mm 27

28 Kip-dreje vindue Fig. 12. Område for god fugevedhæftning Fig. 13. Sammenstillede elementer x45 Fig. 14. Sammenstillede elementer 8 4x20 5x40 Fig. 15. Sammenstillede elementer Fig. 16. Sammenstillede elementer 8 5x40 Dræn 8 5x50 Dræn 4x20 28

29 29

30 Terrassedøre med niveaufri adgang For montage af døre med almindeligt bundtrin se Sidehængte / -styrede vinduer og døre, s. 12 Ved fiksering af dørelementet inden fastgørelse må der aldrig slås direkte på purkarmen, der skal altid anvendes slagklods (fig. 1). Og der må aldrig slås på den yderste fals (fig. 2). Fiksering af dørelementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnet (fig. 3) for at undgå, at pur-karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (fig. 4). Dørelementet understøttes, så bundkarmen er trædefast. Dette gøres bedst med punktvis fugtfast opklodsning, der understøtter bundkarmen i hele dets bredde pr. max. 300 mm (fig. 7). fhængig af fugeplacering kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Der placeres blivende opklodsning ved bunden af sidekarmen i elementets hængselside (fig. 6- / dobbeltdøre fig. 5-). Ved fastgørelse sikres, at punktet kan optage trykkræfter. Der placeres blivende opklodsning ved toppen af sidekarmen i elementets hængselside (fig. 6- / dobbeltdøre fig. 5-). Ved fastgørelse sikres, at punktet kan optage trækkræfter. Der placeres blivende opklodsning ved toppen af sidekarmen i elementets lukkeside (fig. 6-C), denne opklodsning skal ved fastgørelse sikre, at punktet kan optage trykkræfter. Hængselsiden rettes ind, så den er i lod på både bred- og smalside. Frigangen, dvs. luften mellem karm og ramme, skal under montagen afpasses til elementets funktion. Lukkesiden skal rettes ind, så den følger rammen og giver fuldt anslag. Ved montering af dobbeltdøre er det vigtigt, at dørene har fuldt anslag i midtersamlingen, og at de 2 rammers overkant flugter. Overkarmen må under ingen omstændigheder bue nedad. livende opklodsning på overkarm må kun anvendes i et sådan omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelement ikke belaster elementet andre steder end på sidekarme og eventuelle poste. 30

31 Terrassedøre med niveaufri adgang Fig. 1. rug af hammer og slagklods Fig. 2. Ukorrekt brug af hammer Fig. 3. Korrekt placering af kile Min. 200mm Fig. 4. Ukorrekt placering af kile Fig. 5. Opklodsning Fig. 6. Opklodsning Fig. 7. Placering af opklodsning C 31

32 Terrassedøre med niveaufri adgang De blivende opklodsninger ved top/sidekarm placeres min. 33 mm bag karmens forkant (fig.8). Dette giver plads til fuge og fugebagstop. Skjult mekanisk fastgørelse monteret indefra placeres i det markerede område (fig. 9), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 11). Det anbefales at bruge montageskrue med hoved, og at der undersænkes i profilet for skruehovedet. Monteres elementet med beslag mekanisk monteret udefra, skal fastskruningen ske både i pur- og trædelen (fig. 10), mm fra hjørnesamlingen og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 11). Forboring gennem pur-karm må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning (fig. 12). Figurerne viser, hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning (fig. 14). Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone. Sammenstillede elementer placeres med en indbyrdes afstand på 8 mm og sammenskrues med 5 x 90 mm træskruer. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendigt fuges med fugebånd 15/7-12 eller med fugemasse (fig. 13). Fig. 8. Placering af opklodsning Fig. 9. Fastgørelse fra indersiden Fig. 10. Fastgørelse fra ydersiden Min. 33mm 25 Primær område 20 Sekundær område

33 Terrassedøre med niveaufri adgang Fig. 11. fstand på mekanisk fastgørelse mm Fig. 12. Fiksering af fugeafstanden mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm mm mm mm Fig. 13. Sammenstillede elementer 8 Fig. 14. Område for god fugevedhæftning Side-/overkarm Side-/overkarm ved opklodsning

34 Kip-dreje terrassedør Vær opmærksom på, at kolver på bundrammen kan forårsage ridser på bundkarmen, hvis vinduet åbnes før karmen er forsvarlig fastgjort i vindueshullet. Ved fiksering af dørelementet inden fastgørelse, må der aldrig slås direkte på karmen (fig. 1), der skal altid anvendes slagklods (fig. 2). Fiksering af dørelementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnet (fig. 3), for at undgå at karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (fig. 4). Dørelementet understøttes, så bundkarmen er trædefast. Dette gøres bedst med punktvis fugtfast opklodsning, der understøtter bundkarmen i hele dets bredde pr. max. 300 mm (fig. 5, 6 og 7). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Der placeres blivende opklodsning ved bunden af sidekarmen i elementets hængselside (fig. 6- / dobbeltdør fig. 7-). Ved fastgørelse sikres at punktet kan optage trykkræfter. Der placeres blivende opklodsning ved toppen af sidekarmen i elementets hængselside (fig. 6-C / dobbeltdør fig. 7-C). Ved fastgørelse sikres at punktet kan optage trækkræfter. Der placeres blivende opklodsning ved toppen af sidekarmen i elementets lukkeside (fig. 6-D), denne opklodsning skal ved fastgørelse sikre at punktet kan optage trykkræfter. Hængselsiden rettes ind så de er i lod på både bred- og smalside. Frigangen, dvs. luften mellem karm og ramme, skal under montagen afpasses til elementets funktion. Lukkesiden skal rettes ind, så den følger rammen og giver fuldt anslag. 34 Scan QR-koden med din mobil eller tablet og se en video af montagen af rammen på kip-dreje vindue og kip-dreje terrassedør

35 Kip-dreje terrassedør Fig. 1. rug af hammer og slagklods Fig. 2. Ukorrekt brug af hammer Fig. 3. Korrekt placering af kile Min. 200mm Fig. 4. Ukorrekt placering af kile Fig. 6. Opklodsning D C Fig. 05. Placering af opklodsning 300 mm 300 mm Fig. 7. Opklodsning C C mm 300 mm 300 mm 300 mm

36 Kip-dreje terrassedør 36 Ved montering af dobbeltdøre er det vigtigt, at rammerne har fuldt anslag i midtersamlingen, og at de 2 rammers overkant flugter. Overkarmen må under ingen omstændigheder bue nedad. livende opklodsning på overkarmen, må kun anvendes i et sådan omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelementer ikke belaster elementet andre steder end på sidekarmene og eventuelle poste. livende opklodsninger ved top-/sidekarm, placeres minimum 41 mm bag karmes forkant (fig. 7). Dette giver plads til fuge og bagstop. Skjult mekanisk fastgørelse monteret indefra, placeres i det markerede område (fig. 8), mm fra hjørnet og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 10). Det anbefales at bruge montageskrue med hoved. Placeres montageskruen i pur delen af det primære område, undersænkes skruehovedet i profilet. Placeres montageskruen i det sekundære område nedfælges skruen og hullet afdækkes med en plastprop. Mekanisk fastgørelse monteret udefra, placeres i det markerede område (fig. 9), mm fra hjørnet og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 10). Forboring gennem pur-karm må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden, og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning (fig. 11). Figurerne viser hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning (fig. 12). Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone. Sammenstillede elementer har en indbyrdes afstand på 8 mm. Elementerne sammen klipses i den indvendige aluminiums karm med aluminiums sløjfeliste CF1613. I falsen sammenskrues elementerne med 5x45 mm træskrue. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendig fuges med fugemasse eller fugebånd (fig. 13). Sammenstilles elementer med et udadgående Futura+ elementer, fastskrues aluminiums sløjfelisten CF1613 til det udadgående element med en 4x20 mm skrue og det indadgående element klipses i sløjfelisten. I beslagnoten sammenskrues elementerne med 5x40 mm træskrue. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendig fuges med fugemasse eller fugebånd (fig. 14).

37 Kip-dreje terrassedør Fig. 08. Fastgørelse fra inderside Sekundær område Primær område Fig. 10. fstand på mekanisk fastgørelse mm mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm mm mm mm Fig. 09. Fastgørelse fra yderside Fig. 11. Fiksering af fugeafstanden Fig. 12. Område for god fugevedhæftning 20 Fig. 13. Sammenstillede elementer 8 Fig. 14. Sammenstillede elementer 8 4x20 5x40 5x45 37

38 Skydedøre På delt og dobbeltrettet skydedør skal transportklodserne fjernes før montage. Skydedørens skydende ramme kan demonteres før montage. Løsen grebene til vandret og skub rammen ud. Fjern skruerne i de øverste beslagarme (fig. 1) og før dem ud af topskinnen (fig. 2). Vip forsigtigt rammen ud for oven. Løft rammen af bundskinnen ved først at løfte forvognen af (fig. 3) og derefter køre bagvognen fri af den faste ramme, før bagvognen løftes af (fig. 4). Ved fiksering af skydedørselementet inden fastgørelse, må der aldrig slås direkte på pur-karmen, der skal altid anvendes slagklods (fig. 5). Og der må aldrig slås på den yderste fals (fig. 6). Fiksering af skydedørselementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Fig. 1. Skruer fjernes Fig. 2. eslagarme føres ud Fig. 3. Forvognen løftes af Fig. 4. agvognen gøres fri Fig. 5. rug af hammer og slagklods Fig. 6. Ukorrekt brug af hammer Min. 200 mm Fig. 7. Korrekt placering af kile Fig. 8. Ukorrekt brug af kile 38

39 Skydedøre Kilerne placeres ud for hjørnet (fig. 7), for at undgå at pur-karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (fig. 8). Skydedørselementet opklodses under sidekame og lodpost, så det sikres, at elementets vægt kan optages af den underliggende konstruktion (fig. 9-). live afstanden mellem opklodsningerne >1000 mm, placeres der en blivende opklodsning mellem disse (fig. 9-) Opklodsningsmaterialet skal være fugtstabilt og placeres max. 17 mm bag køreskinnens forkant (fig. 10). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. Der placeres blivende opklodsning ved bunden af sidekarmene (fig. 9-C). Ved fastgørelse sikres at punkterne kan optage trykkræfter. Der placeres blivende opklodsning ved toppen af sidekarmene (fig. 9-D). Ved fastgørelse sikres at punkterne kan optage trykkræfter. undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Sidekarmene rettes ind så de er i lod på både bred- og smalside. livende opklodsning på overkarm må kun anvendes i et sådan omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelement ikke belaster elementet andre steder end på sidekarme og eventuelle poste. Fig. 9. Opklodsning D D C C Max mm Max mm 39

40 Skydedøre De blivende opklodsninger ved top/sidekarm, placeres min. 17 mm bag karmens forkant (fig. 11). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. Skjult mekanisk fastgørelse, monteret indefra, placeres i det markerede område (fig. 12), mm fra hjørnet og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 14). Det anbefales at bruge montageskrue med hoved, og at der undersænkes i profilet for skruehovedet. Monteres elementet med beslag, monteret udefra, skal fastskruningen ske både i pur- og trædelen (fig. 13), mm fra hjørnet og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (fig. 14). Fig. 10. Placering af opklodsning Fig. 11. Placering af opklodsning Min. 5 mm Max. 17 mm Min. 17mm Fig. 12 Fastgørelse fra indersiden undkarm Side-/ overkarm gående del Side-/ overkarm stående del Primær Sekundær område område

41 Skydedøre Fig. 13 Fastgørelse fra ydersiden undkarm Side-/ overkarm gående del Side-/ overkarm stående del Fig. 14. fstand på mekanisk fastgørelse mm mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm mm mm mm 41

42 Skydedøre Forboring gennem pur-karm må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden, og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning (fig. 15). Figurerne viser hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning (fig. 16). Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone. Vær opmærksom på, at de øverste beslagarme stikker 7,2 mm over overkarmen (fig. 15). Sammenstillede elementer placeres med en indbyrdes afstand på 8 mm og sammenskrues med 5 x 90 mm træskruer. Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstandsliste/sløjfeliste. Udvendig fuges med fugemasse eller fugebånd (fig. 18). Ved delt skydedør skal over-/under karme være i vage ±0,5 mm. (fig. 19). Når den skydende ramme skal hænges, sker det i modsat rækkefølge af demontagen. Her er det vigtigt at de øverste beslagarme vender i samme retning som vognene, og at de sidder vandret, parallelt med topskinnen på overkarmen. Fig. 15. Fiksering af fugeafstanden Fig. 16. Område for god fugevedhæftning Side-/overkarm Side-/overkarm ved opklodsning Fig. 17. eslagkarm over overkarm

43 Skydedøre Fig. 18. Sammenstillede elementer 8 Fig. 19. Delt skydedør Låseskrue 2. Låseskrue (ikke synlig fra denne vinkel) Klemningsfare! 1. Højdejustering Skydedørens skydende del kan højdejusteres. Skyd døren ud og løsen bundbeslagenes låseskrue. Med en rund Ø4 mm metalpind (eventuelt et bor), kan den inderste bøsning i bundbeslagene drejes for at hæve eller sænke rammen. Det kan være nødvendigt at aflaste beslaget for vægt, under justering. Efter justering spændes bundbeslagenes låseskruer igen. På bundskinnen sidder der 2 endestop, der sikrer at skydedørens skydende del ikke skydes for langt frem eller tilbage. Endestoppet i låsesiden kan flyttes frem eller tilbage for eventuel justering, så døren sidder præcis i midten. 43

44 Skydedøre med lavt bundtrin Før montage skal skydedørens gående ramme demonteres. Løsen midter lukke, drej grebet til vandret og rammen bevæger sig 6 mm ud. Åben skydedøren ca. 100 mm og løft rammen 7 mm op, så vognene går fri af bundskinnen. unden af rammen trækkes ud, dog max. 100 mm, og rammen kan derved sænkes ud af topskinnen. Efter demontage af rammen, fjernes transport planken. (Fig. 1) Ved fiksering af skydedørselementet inden fastgørelse, må der aldrig slås direkte på pur-karmen (Fig. 2), der skal altid anvendes slagklods (Fig. 3). Og der må aldrig slås på den yderste fals. Fig. 1. Transport planke Fiksering af skydedørselementet inden fastgørelse kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnet (Fig. 4), for at undgå at pur-karmen buer eller hjørnesamlingen beskadiges (Fig. 5). Skydedørselementet understøttes, så bundkarmen er trædefast. Dette gøres bedst med punktvis fugtfast opklodsning, der understøtter bundkarmen i hele dets bredde pr. max. 200 mm. lternativt etableres fuld understøtning af bundkarmen (Fig. 6). fhængig af fugeplacering, kan der anbefales sliptape på opklodsningsmaterialet, jf. FSO Fugeanvisning. undkarmen skal være vandret og lige. Den må under ingen omstændigheder bue op eller ned. Der placeres blivende opklodsning ved bunden af sidekarmene. Ved fastgørelse sikres at punkterne kan optage trykkræfter (Fig. 7). Der placeres blivende opklodsning ved toppen af sidekarmene. Ved fastgørelse sikres at punkterne kan optage trykkræfter (Fig. 7). Transport planke Fig. 2. rug af hammer og slagklods Fig. 3. Ukorrekt brug af hammer Fig. 4. Korrekt placering af kile Min. 200 mm 44

45 Skydedøre med lavt bundtrin Fig. 5. Ukorrekt brug af kile Fig. 6. Placering af opklodsning und Min. 6 mm Max. 35 mm Max. 22 mm Fig. 7. Opklodsning Fig. 8. Punkt for rammemontage Sidekarmene rettes ind så de er i lod på både bred- og smalside. livende opklodsning på overkarmen, må kun anvendes i et sådan omfang, at last fra evt. ovenstående vindues-/dørelementer ikke belaster elementet andre steder end på sidekarme og lodpost. Det skal sikres at punkterne på overkarmen, hvor der er hul for rammemontage, ikke blokeres med opklodsning eller påforing (Fig. 8). De blivende opklodsninger ved top/sidekarm, placeres min. 33 mm bag karmens forkant. Dette giver plads til fuge og fugebagstop (Fig. 9). 45

46 Skydedøre med lavt bundtrin Mekanisk fastgørelse, monteret indefra, placeres i det markerede område (Fig. 10), mm fra hjørnet og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (Fig. 11). Monteres elementet med beslag, monteret udefra, skal fastskruningen ske både i purog trædelen (Fig. 12), mm fra hjørnet og med en maksimal indbyrdes afstand på 600 mm (Fig. 11). Forboring gennem pur-karm må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden, og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. Når elementet fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med kiler eller blivende opklodsning (Fig. 13). Fig. 9. Placering af opklodsning Sidekarm gående del Sidekarm stående del og top Min. 33 mm Min. 33 mm Fig. 10. fastgørelse fra indersiden Sidekarm gående del Sidekarm stående del og top 46 Primær område 25 Sekundær område 20 Primær område 13 Sekundær område 17 9

47 Skydedøre med lavt bundtrin Fig. 11. fstand på mekanisk fastgørelse mm mm mm mm KRME SKL VÆRE PRLELLE. DIGONLMÅL: = mm mm mm 0-900mm Figurerne viser hvor pur-karmen er bearbejdet med henblik på god fuge vedhæftning. Hvis fugen placeres uden for de anviste områder, skal fugens vedhæftning sikres ved afrensning af pur-karmen med acetone (Fig. 14). Når rammen skal monteres, placeres rammen max. 100 mm fra bundkarmen, hvorefter den løftes, så topbeslaget føres ind i topskinnen, hvor der er lavet udfræsninger. Placer rammens bundbeslag over bundskinnen og sænk rammen, så den står på bundskinnen. Topbeslagene og rammens overkant vil rage ca. 5 mm over overkarmen, medens rammen monteres i karmen (Fig. 15). Sammenstillede elementer placeres med en indbyrdes afstand på 8 mm og sammenskrues med 5 x 90 mm træskruer (Fig. 16). Der skal lægges fugemasse mellem vindueselementerne og afstands-/ sløjfeliste. Udvendig fuges med fugemasse eller fugebånd. 47

48 Skydedøre med lavt bundtrin Fig. 12. Fastgørelse fra ydersiden Side gående del Side stående del og top Fig. 13. Fiksering af fugeafstanden Fig. 14. Område for god fugevedhæftning Side gående del Side stående del og top Fig. 15. Overslag af beslag og ramme ved montage Fig. 16. Sammenstillede elementer

49 49

50 Garanti VINDUER OG DØRE 1. Denne garanti er afgivet af Idealcombi /S. Den indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder De i henhold til aftale og/eller lovgivning har mod Deres leverandør/entreprenør eller mod Idealcombi /S. 2. Såfremt De inden for en periode på 10 år fra Idealcombi s leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og/ eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder over for Idealcombi /S, som fremgår af pkt. 3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning på produktet. Om nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet. 3. Såfremt der berettiget reklameres over fabrikationsog/eller materialefejl inden for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter Idealcombi /S sig til at udbedre fejlen eller om nødvendigt levere et nyt produkt uden beregning. Idealcombi /S dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgearbejder i forbindelse med udskiftning af produktet ikke dækkes af denne garanti. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er Idealcombi /S berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt. Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan af-hjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/ delvis udskiftning, kan Idealcombi /S vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning. 4. Denne garanti giver Dem ikke rettigheder udover, hvad der fremgår af pkt Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations-/ materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamationen kan ske til Idealcombi /S eller til den entreprenør/leverandør, der har leveret produktet. 6. Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening. Der henvises til Idealcombi s brugervejledning. For så vidt angår vinduets trækomponenter, der er overfladebehandlet fra fabrik, henledes opmærksomheden især på brugervejledningen og Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer (ilag 14 i VinduesIndustriens Tekniske estemmelser. estemmelserne kan rekvireres hos Idealcombi /S) Det er vigtigt, at vinduets udvendige flader vedligeholdes ved afvaskning 2 gange årligt for at bevare overfladebehandlingens holdbarhed. Såfremt De ikke har modtaget en brugervejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvireres direkte fra Idealcombi /S. 7. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fejl, der skyldes forhold, der ligger uden for normal anvendelse og brug. Fejl, der eksempelvis kan henvises til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/ entreprenør, kan ikke gøres gældende over for Idealcombi /S med henvisning til denne garanti. 8. Denne garanti gælder alene for produkter der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. 2. ISOLERINGSRUDER I en periode på 10 år regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt garanterer Idealcombi /S, at isoleringsruder monteret i døre/vinduer forbliver fri for støv og dug i rudens indre. Garantien er betinget af, at: Ruden er fabriksmonteret eller monteret af Idealcombi s servicemontør. Ruden i afstandsskinnen er forsynet med produktionstidspunkt (måned og år). Ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggeperioden. Ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger for eksempel stød, slag, bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende. Der ikke opstår skader som følge af frostsprængninger, termisk påvirkning i øvrigt, eller kemiske angreb på glasset. Ruden ikke har været udsat for bearbejdning efter levering, for eksempel slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning eller anden overfladebehandling Der foretages nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/karm. For ruder, der har påsatte og/eller indbyggede elementer, såsom blyruder, alarmsystemer, persienner etc. ydes 5 års garanti.w 3. EL-TlLEHØR På alt el-tilbehør ydes 1 års garanti.

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere

I nformation. Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre. Til håndværkere og slutbrugere I nformation Almindelige krav til montering af trævinduer og facadedøre Til håndværkere og slutbrugere Modtagelse og opbevaring Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Sådan gør du! På dette opslag finder du monteringsvejledning af karmen punkt 1-3. På bagsiden af opslaget finder du monteringsvejledning af dørplader punkt 4-8.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC

Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC Bruger- og Montagevejledning FRAME IC NATION IC Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ

brugervejledning vinduer og døre træ brugervejledning vinduer og døre træ Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største og mest

Læs mere

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 Montagevejledning Drift & vedligeholdelsesvejledning Vinduer 1074 og 1086 Døre

Læs mere

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden.

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden. REKLAMATIONSVEJLEDNING Kære kunde! PRO TEC VINDUER tilstræber at levere fejlfrie elementer. Men desværre kan der undtagelsesvis opstå fabrikationsfejl eller skader på elementerne på deres vej fra fabrik

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret januar 2014 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og

Læs mere

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf OBS - Enhver omkostning, der er forårsaget af købers manglende modtagerkontrol forinden påbegyndelse af montage, er sælger uvedkommende. 1 / 6 MONTAGEVEJLEDNING Venstre Højre Sørg for at murhullet har

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 8

Læs mere

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Ølene snedkeri Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE MODTAGELSE OG OPBEVARING MONTERING, FASTGØRELSE OG FUGNING FUNKTION OG BETJENING TOPHÆNGT VINDUE TOPSTYRET

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre Montagevejledning Montering skydedøre Montering af skydedøre n leveres med den stående ramme monteret, og den gående ramme leveret løs med. Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider

Læs mere

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet har tene kanter, f.eks. gipsen er raspet af for ujævnheder, således hulmålet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størelse. Kontrollerer

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

SKYDEDØRE MED LAVT BUNDTRIN

SKYDEDØRE MED LAVT BUNDTRIN SKYDEDØRE MED LAVT BUNDTRIN AFMONTERING AF RUDER MONTAGE VEJLEDNING FAST DEL PÅ SIDE 2 GÅENDE DEL PÅ SIDE 26 FAST DEL Vær opmærksom på at den gående ramme skal afmonteres, før ruden kan skiftes. Start

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

INTERGLAS GLASPROGRAM

INTERGLAS GLASPROGRAM INTERGLAS GLASPROGRAM 3 lags Lavenergi termorude: Vare nr Opbygning udv. afstandl. Indv Tykkelse mm Vægt Kg / m2 Ug værdi W / m2k Lydreduktion db Lystransmission % g- Værdi % Fås med Varmkant 10.090 4

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Montage- og brugervejledning. Contura

Montage- og brugervejledning. Contura Montage- og brugervejledning Contura Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største og mest

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf

Multi Protect A/S - Industrivej 1, DK Langå - Tlf OBS - Enhver omkostning, der er forårsaget af købers manglende modtagerkontrol forinden påbegyndelse af montage, er sælger uvedkommende. 1 / 6 MONTAGEVEJLEDNING Venstre Højre Sørg for at murhullet passer

Læs mere

CLASSIC OG CLASSIC+ MONTAGEVEJLEDNING

CLASSIC OG CLASSIC+ MONTAGEVEJLEDNING Dok.: D-18-01-DK CLASSIC OG CLASSIC+ MONTAGEVEJLEDNING Vinduer For facadeelementer, vinduer og døre - montagevejledning - kvalitetssikring - teknisk systemoversigt Senest revideret 12.12.2011 PRO TEC VINDUER

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Håndværker- og Brugervejledning

Håndværker- og Brugervejledning Håndværker- og Brugervejledning VIPO Vinduer A/S Håndværkervej 3 7770 Vestervig tlf. 97941455 hjemmeside: www.vipo.dk mail: vipo@vipo.dk Indhold: Modtagelse og opbevaring Modtagelse og opbevaring...side

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Montage af modkarm (option)... 5 2.3 Montage af faldlodskasse

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

- teknisk systemoversigt. - montagevejledning. - kvalitetssikring

- teknisk systemoversigt. - montagevejledning. - kvalitetssikring - teknisk systemoversigt - montagevejledning - kvalitetssikring PRO TEC VINDUER A/S POSTBOKS 1202 NYBOVEJ 34 7500 HOLSTEBRO TLF. 97 41 30 77 FAX 97 41 30 60 CVR-NR. 21 20 05 30 E-MAIL : protec@protecvinduer.com

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan - 1 - Vi byder dig velkommen i prislisten Alle priser er i d.kr. ekskl. moms, og levering sker fragt frit til din adresse ved køb over d.kr. 10.000. Her i prislisten finder

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien..................... 4 Modtagelse og

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

DOOR SYSTEM - HOVVEJEN 148, 8361 HASSELAGER - T: F: E: - CVR:

DOOR SYSTEM - HOVVEJEN 148, 8361 HASSELAGER - T: F: E: - CVR: Indhold 1. Indledning...3 1.1 Generelle bestemmelser...3 1.2 Før montering...4 2. Montering...5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse...5 2.2 Montage af modkarm (option)...5 2.3 Montage af karm...6 2.4 Montage

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg........................ 3 VinduesIndustrien.................... 4 Modtagelse og opbevaring.............

Læs mere

6. Vind & Vandtæthed Konstruktionen er overfalset, det gør vinduet ekstrem vind & vandtæt, da det giver mulighed for montering

6. Vind & Vandtæthed Konstruktionen er overfalset, det gør vinduet ekstrem vind & vandtæt, da det giver mulighed for montering Teknisk information - det ultimative vindue i et unikt design Vrøgum har udviklet det ultimative vindue svarre. Vinduet kombinerer et unikt design med et vedligeholdelsesfrit eksteriør med nogle af de

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

Problemer med vinduer og termoruder

Problemer med vinduer og termoruder Problemer med vinduer og termoruder Vinduer Kravet om totaløkonomi i det støttede byggeri medfører ønske om lave vedligeholdelsesudgifter Hvordan håndterer rådgivere og entreprenører opgaven?? Træ/alu,

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Fugebånd: Gummi, 3 mm, sort, monteres i not og nederste fugebånd topforsegles ind- og udvendigt.

Fugebånd: Gummi, 3 mm, sort, monteres i not og nederste fugebånd topforsegles ind- og udvendigt. NYT VINDUESPARTI I OPHOLDSRUM - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen.

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 og funktion

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere