Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy A/S midler til MBE-Udvikling udgår af dagsordenen med opfordring til ansøger om uddybe den del af ansøgningen som vedr. udstillingsvinduet i forbindelse med COP15 jf. indstilling fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer af Vækstforums møde den 26. maj Innovionsstregi og oplæg 2 Innovionsstregi for Region Midtjylland Økonomi 3 Økonomi - orientering 4 Innovion og it 4 Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovion 2008: Projekt om udvikling og vækst via innovionsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter og Projekt om fleksibelt elforbrug 4 5 Det stregiske samarbejde med RTI (Rådet for Teknologi og Innovion) 6 Energi og Miljø 6 Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi: Biomassepotentiale på kommuneniveau 6 Uddannelse og kompetenceudvikling 7 Mere uddannelse - bevilling af midler 7 Formålsbestemte puljer 8 Formålsbestemte puljer og Offentlig-Priv Innovion (OPI) 8 9 Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger 9 Efterretningssager 10 Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling" Udvikling af en ny stregi for dansk turisme Justering af handlingsplan stus 11 Indstillingssager 13 Innovionsudvalget - indstilling af medlemmer 11 Studietur og mødeplan 14 Studietur til East of England - program Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland Eventuelt 13

3 Refer af Vækstforums møde den 26. maj 2008 Sekretariet indstiller, referet godkendes. Vedtaget som indstillet. Refer fra Vækstforums møde den 26. maj kort udgave Innovionsstregi for Region Midtjylland Med innovionsstregien vil Vækstforum for Region Midtjylland sætte en klar retning for arbejdet med innovion i erhvervsudviklingsstregien, og fremme en innoviv tilgang til erhvervsfremme. Stregiens overordnede vision er, Nutidens samfundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder. Syv principper udfolder visionen i form af anvisninger for, hvad kommende indsser skal fremme, og hvem indsserne sigter imod. Stregien gælder for perioden , og udspringer af en åben proces, der har involveret en ekstern arbejdsgruppe samt en dialog med regionens kommuner. Forslag til Vækstforums konkrete indss vil blive præsenteret i en tids- og handlingsplan november Sekretariet indstiller, Vækstforum vedtager innovionsstregien , Vækstforum igangsætter udarbejdelsen af en tids- og handlingsplan for realisering af innovionsstregien, som præsenteres i november Vedtaget som indstillet med bemærkning om, temaarrangementet Innovion planlægges afholdt i forbindelse med Vækstforums møde den 26. januar Innovionsstregien

4 V 3. Økonomi - orientering Sekretariet indstiller, orienteringen tages til orientering. Vækstforum tager orientering om den økonomiske situion i Regional Udvikling til orientering. Bent Hansen orienterede om, der er aftalt møde med trafikministeriet. Økonomioversigt 29/ Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovion 2008: Projekt om udvikling og vækst via innovionsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter og Projekt om fleksibelt elforbrug Under Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovion kan regionerne igangsætte et eller to 5-årige projekter med fokus på Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovion (BDI). "Programmets formål er styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer i såvel virksomheder som offentlige institutioner på grundlag af et bedre kendskab til kunder og brugeres behov. Brugerdreven innovion handler om afdække kunder og brugeres behov ved hjælp af systemiske og videnskabeligt baserede metoder, f.eks. inden for antropologi og sociologi. Mange danske virksomheder er gode til anvende og udvikle teknologi og skabe en forretning omkring produkter og services, men kun få benytter systemiske og videnskabelige metoder til afdække fremtidige brugerbehov. I den offentlige sektor kan systemisk brug af metoder til brugerdreven innovion være redskab til inddrage brugere, herunder medarbejdere, samt borgerne i udviklingen af nuværende og fremtidige offentlige serviceydelser". Projekterne er planlagt til forløbe over 3 år, fra Der er ansøgningsfrist til Program for Brugerdreven innovion den 24. september 2008.

5 5 Her følger to projektforslag, som ønskes fremsendt fra Region Midtjylland. Forslagene tager udgangspunkt i dels megassning Erhverv-sundhed, dels megassningen Energimiljø. Sundhedsprojektet tager afsæt i megasningen på Erhverv-sundhed. I projektet sættes fokus på øge det prive erhvervslivs evne og adgang til udvikle produkter, der retter sig mod sundhedsområdet, med afsæt i brugernes behov og i brugerdrevne innovionsmetoder. Konkret fokuseres på forbedring og effektivisering af ydelser, produkter og services i forhold til pienter med kroniske lidelser, via en række konkrete eksperimenter. Af tillæg til Partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum fremgår det, parterne er enige om styrke indssen for fremme offentlig-prive partnerskaber og dermed forbedre mulighederne for innovion. Det fremgår også af tillægget, Vækstforum vil arbejde for opbygge en række nye innovionsalliancer mellem viden- og forskningsinstitutioner, virksomheder, offentlige institutioner og brugere i regionen med henblik på skabe nye forretningsmuligheder inden for velfærdsteknologi og styrke det offentliges velfærdsydelser. I det konkrete sundhedsprojekt undersøges mulighederne for kunne udvikle afledte projekter til stens kommende 3 mia. kr.'s fond for arbejdskraftbesparende teknologier. Jf. tilllægget til partnerskabsaftalen inddrages Vækstforum i arbejdet med identicere og indstille projekter til fonden. Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugende virksomheder med udgangspunkt i brugernes behov og med det formål flytte dele af virksomhedernes elforbrug til perioder med stor elproduktion fra vindmøller. Begge projekter adresserer samfundsmæssige udfordringer og rummer erhvervspotentiale både i forhold til udvikling af nye processer, produkter og service. Sekretariet indstiller, Vækstforum ansøger programmet for Brugerdreven Innovion under Erhvervs og Byggestyrelsen om 3,4 mio. kr. i støtte til sundhedsprojektet, således projektet kan iværksættes primo 2009, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 1,5 mio. kr. fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af Sundhedsprojektet, Vækstforum ansøger programmet for Brugerdreven Innovion under Erhvervsog Byggestyrelsen om 2,6 mio. kr. i støtte til udvikling af teknologier til fleksibelt elforbrug, således projektet kan iværksættes primo 2009, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges 2,0 mio. kr. fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler fra budgetreservionen til megassningen på energi og miljø til medfinansiering af projektet om udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug under forudsætning af opnåelse af tilsagn om støtte fra Forskel (Energinet.dk) og BDI (Erhvervs- og Byggestyrelsen) som foruds i ansøgningen.

6 6 Indstilling tiltrådt med bemærkning om, der i forbindelse med BDI projektet om erhvev og sundhed skal lægges yderligere vægt på projektets betydning for erhvervsvirksomhederne. Udkast til ansøgning til Program for Brugerdreven innovion. Ansøgning fra Teknologisk Institut Det stregiske samarbejde med RTI (Rådet for Teknologi og Innovion) Vækstforum besluttede på sit møde den 26. maj 2008, det stregiske samarbejde mellem RTI og Vækstforum indføjes i tillægget til partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum. Vækstforum besluttede endvidere, der igangsættes et fælles udviklingssamarbejde mellem RTI og Vækstforum frem mod en rundbordssamtale. Rundbordssamtalen afholdes den 4. december Forberedelsen af rundbordssamtalen omfter identifikion og udvikling af konkrete samarbejdsområder og fælles pilotprojekter mellem RTI og Vækstforum, samt udarbejdelse af fælles principper for større stregiske ssninger. Et væsentligt udgangspunkt for det stregiske samarbejde med RTI er handlingsplanen InnovionDanmark Sekretariet indstiller, vækstforum tager orienteringen til efterretning. Vækstforum tog orientering om det stregiske samarbejde med RTI til efterretning. Overblik over udkast til InnovionDanmark Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi: Biomassepotentiale på kommuneniveau Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi har på sit møde den 30. maj 2008 anbefalet Vækstforum yde tilskud til projektet: "Biomassepotentiale på kommuneniveau". Projektet vil afdække muligheder og barrierer samt anvise metoder og processer, som kan skabe grundlag for øget udnyttelse af biomasse som vedvarende energikilde, og vil

7 7 derfor kunne fremme erhvervsudviklingen på området samtidig med, produktionen af vedvarende energi fremmes med deraf følgende positive miljøeffekter. Randers Kommune deltager i projektet, og administrionen har dialog med Norddjurs og Syddjurs kommuner om også medvirke. De deltagende kommuners geografiske område vil være model for, hvorledes biomasse kan tilvejebringes og udnyttes i energiforsyningen. Der vil som led i projektet blive iværks relevante, praktiske forsøg, herunder forventes biogasforsøgsanlægget i Foulum blive inddraget. Projektet er en del af et interregionalt projekt og har fået 3,3 mio. kr. i støtte fra EU programmet Interreg IVB North Sea Region. Vækstforum søges om bidrage med 2,2 mio. kr. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der bevilges et tilskud på 2,2 mio. kr. til projektet under megassningen på energi- og miljøområdet. Indstilling tiltrådt. Martin Merrild stemte imod. ilag: Biomasse på kommuneniveau Mere uddannelse - bevilling af midler Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 projekt Mere uddannelse, der overordnet består af to indssområder: 1) en undersøgelse af et antal ungdomsårganges vej gennem uddannelsessystemet og 2) udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet. Undersøgelsen "De unges vandring i uddannelsessystemet" er s i værk. Den udføres af AKF, og forventes færdig ultimo I forhold til 2. indssområde Udvikling af nye uddannelsestilbud er der indkommet i alt tre ansøgninger to fra AU-HIH hhv. om flere og bedre studerende på elektroingeniøruddannelsen og etablering af et teknologiobservorium samt en fra EUC Midt om sikre, flere eliteelever går videre til produktionsteknolog uddannelsen.

8 8 Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender: - en bevilling på kr. til projekt Flere og bedre studerende på elektroingeniøruddannelse - en bevilling på kr. til projekt Teknologiobservorium - Vækstforum meddeler EUC Midt afslag på projekt Fra eliteelev til produktionsteknolog med den begrundelse, projektets aktiviteter i hovedsagen retter sig mod undervisningen på erhvervsuddannelsen og derfor må siges ikke leve op til kriterierne for tildeling af midler fra Mere uddannelse. Indstilling tiltrådt Formålsbestemte puljer og Offentlig-Priv Innovion (OPI) Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008, der skulle udarbejdes forslag til en formålsbestemt pulje til innovivt offentligt-priv samarbejde, og den 26. maj 2008 besluttede Vækstforum afsætte 0,8 mio. kr. til forberedelse af puljen. Der foreligger nu forslag om en pulje med titlen Offentlig-Priv Innovion (OPI) i Formålet med Vækstforums ssning på offentlig-priv innovion er skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det prive erhvervsliv ved indgå i alliancer med offentlige aktører. Den formålsbestemte pulje skal være med til igangsætte en række offentlig-prive innovionsprojekter i regionen. Det foreslås, indssen i 1. runde primært omfter projekter, der omhandler arbejdskraftbesparende teknologier og især målrettes sundheds- og ældreområderne. Erfaringerne med OPI-puljen anvendes til vurdere, om Vækstforum skal igangsætte en større stregisk og målrettet ssning på offentlig-priv innovion. Det indstilles, der foreløbigt reserveres 5 mio. kr. til OPI-puljen. På baggrund af erfaringerne med puljen kan der blive tale om indstilling om yderligere reservion af midler. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der reserveres 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2008 til en formålsbestemt pulje, Offentlig- Priv Innovion i På baggrund af erfaringerne med puljen kan der blive tale om indstilling om yderligere reservion af midler. Indstilling tiltrådt.

9 9 Kriterier for OPI formålsbestemt pulje bilag, Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, der afsættes midler til en formålsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter. Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 prækvalifikionsrunder i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Det nedste ekspertpanel har prækvalificeret 20 projektideer på baggrund af disse. Vækstforum har tidligere behandlet 16 ansøgninger. Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egentlige ansøgninger, hvoraf der til Vækstforums møde den 29. august 2008 er indkommet en ny ansøgning samt en ansøgning til genbehandling, da finansieringen for dette projekter har ændret sig. Med mødet den 29. august 2008 vil alle ansøgninger fra de to runder være behandlet. Tre projekter har valgt ikke søge Vækstforum om midler. Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling - reservionen til regionale oplevelsesprojekter - bevilges kr. (2008: kr., 2009: kr.) til projektet Udvikling af nyt koncept for formidling, IT og forretningsdrift for Danmarks Pengemuseum et omdrejningspunkt for kultur, uddannelse og erhverv, Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der til projektet "Hærvejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer" indstilles bevilget et tilskud fra Regionalfonden på 1,43 mio. kr. Indstilling tiltrådt. Not om Danmarks pengemuseum

10 Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling" Ansøgningen fra Maabjerg Bioenergy om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling" har været behandlet i Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi. Rådet er positivt over for tankerne bag Maabjerg Bioenergi, men kan ikke anbefale det konkrete projekt. Sekretariet indstiller, Vækstforum tager indstillingen fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi til efterretning. Sagen blev taget af dagsordenen Udvikling af en ny stregi for dansk turisme For vende udviklingen i dansk turisme har VisitDenmark inviteret til et samarbejde om en fælles stregi for dansk turisme. Danske Regioner har i samråd med regionerne og de regionale turismeselskaber som helt væsentlige parter i turismens udvikling besluttet bidrage aktivt til arbejdet, og er i den forbindelse i færd med udarbejde et indspil til arbejdet. Baggrunden for arbejdet er, dansk turisme de seneste 10 år har mistet markedsandele på et voksende marked. Det stort set uændrede antal overnninger i Danmark er kun blevet opretholdt på grund af en kraftig stigning i den indenlandske turisme. De udenlandske overnninger er faldet med 7% i perioden Der er i medio juni 2008 udarbejdet et tillæg til "Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland" for turismen. Der planlægges dialog mellem VisitDenmark og Vækstforums formandskab i september 2008 om indholdet i en fælles stregi for dansk turisme. Sekretariet indstiller, orienteringen tages til efterretning, Vækstforums formandskab i mødet med VisitDenmark lægger vægt på følgende

11 11 forhold: - der ligger en betydelig, fælles udfordring i vende udviklingen i dansk turisme, - der udarbejdes en fælles stregi med deltagelse af VisitDenmark, de regionale vækstfora, regionerne samt de regionale turismeselskaber - erfaringerne med allerede igangste aktiviteter inden for oplevelsesøkonomi under Vækstforum for Region Midtjylland internionionale oplevelsesfyrtårne og regionale oplevelsesprojekter anvendes i den fælles nionale stregi - øvrige, mulige indssomåder drøftes Vækstforum tog orientering om udvikling af en ny stregi for dansk turisme til efterretning. Not om samarbejde, rollefordeling mellem Region Midtjylland og Midtjysk Turisme Igangste initiiver under Vækstforums handlingsplan Midtjysk Turisme V 12. Justering af handlingsplan stus Sekretariet indstiller, Vækstforum godkender stus og den videre proces for justering af handlingsplan for Indstillingen vedtaget Innovionsudvalget - indstilling af medlemmer Sekretariet indstiller, Vækstforum for Region Midtjylland indstiller et medlem og en suppleant til Innovionsudvalget under Fødevareministeriet.

12 12 Vækstforum indstiller Søren Frandsen, prorektor ved Aarhus Universitet og Eva Nautrup, Innovive Director, Tulip som medlemmer til Innovionsudvalget under Fødevareministeriet og Bent Mikkelsen, Regional Udvikling, Region Midtjylland og Annemette Digmann, Regional Udvikling, Region Midtjylland som suppleanter til Innovionsudvalget under Fødevareministeriet. Henvendelse fra Fødevareministeriet om indstilling af medlem til Innovionsudvalget Studietur til East of England - program Sagsfremstilling Hermed program for Vækstforums studietur til East of England den 11. og 12. september Besøget vil fokusere på samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv - både som konkret virksomhedsudvikling og som led i placeringen af kandider fra universitetet. Universtity of Hertfordshire er en del af det engelske i10 - som er et samarbejde mellem 11 engelske universiteter, der tilbyder en række virksomhedsudviklingsprogrammer. Samarbejdet støttes af den engelske organision East of England Development Agency (EEDA). EEDA svarer på mange måder til de danske vækstfora. Torsdag den 11. september 2008 University of Hertfordshire Processen med transformere universitetet til blive et Business Facing University Stregi for regional udvikling og samarbejde med erhvervslivet Fremtiden for kandiderne new way of doing business East of England Development Agency (EEDA) Introduktion af EEDA og EEDA s virksomhedsstøtte programmer og den regionale økonomiske stregi (RIS) samt samarbejdet med East Fredag den 12. september 2008 St Johns Innovion Centre

13 13 Orientering om samarbejdet mellem universiteterne i East of England i i10 Orientering om St Johns Innovion Centre Praktiske oplysninger: Torsdag den 11. september afgang fra Tirstrup Lufthavn Mødetid kl Afgang kl Fredag den 12. september - afgang fra Stansted Afgang kl Ankomst kl (Tirstrup) Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland Sekretariet indstiller, forslag til mødeplan godkendes. Vækstforum vedtog mødeplan for Eventuelt Bent Hansen orienterede om, Aarhus Universitet har søgt Fonden til markedsføring af Danmark om et tilskud på 3,3 mio. kr. til konferencen Beyond Kyoto. Dette er Aarhus Universitets store internionale klimakonference i marts Konferencen skal underbygge samspil mellem forskning, erhvervsliv, politikere og samfund og styrke viden om og udvikling af løsningsmodeller til reduktion af klimaforandringer. Konferencen indgår som en selvstændig aktivitet, men udgør et centralt element i det erhvervsturismeprojekt, som Midtjysk Turisme gennemfører. Aarhus Universitet er ikke indstillet til tilskud fra Klimakonsortiet (nionalt) hvorimod Københavns Universitet opnår tilskud til deres klimakonference, som gennemføres ugen efter Aarhus Universitets konference. Aarhus Universitet har fået oplyst, Klimakonsortiet generelt ikke finder, universiteter skal have tilskud fra Fonden. Men på trods af denne generelle holdning er Københavns Universitet indstillet til tilskud.

14 14 Konferencen hos Aarhus Universitet har opnået stus som officiel COP15-aktivitet af Udenrigsministeriet og må dermed benytte dette mærke i sin markedsføring. Det forventes i øvrigt, Aarhus Universitet søger om tilskud fra Region Midtjylland pulje til klimopmødeaktiviteter. Klimakonsortiets direktør har overfor Vækstfora tilkendegivet, man også er indstillet på støtte projekter udenfor København. Bent Hansen vil som formand for Vækstforum for Region Midtjylland henvende sig til Klimakonsortiet for gøre opmærksom på, en af de mest relevante aktører i denne samenhæng er netop Aarhus Universitet. Bent Hansen orienterede om Ktegforbindelse og det faktum, en ny rapport fra Transportministeriet, udarbejdet af Niras Konsulenterne konkluderer, en Ktegforbindelse ikke kan realiseres inden for rammerne af en Storebæltsmodel. Bent Hansen påpegede, forudsætningerne for rapportens konklusioner baserer sig på forudsætninger, som er markant forskellige fra forudsætningerne for såvel Storebæltsforbindelsen og for Femern-forbindelsen.

15 15 Mødedeltagere: Bent Hansen, regionsrådsformand Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem Carsten Kissmeyer, borgmester Johannes Stensgaard, borgmester Jens Grønlund, borgmester Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem Martin Merrild, borgmester Aase Lydiksen, direktør Th. Bonne Larsen, adm. direktør Bodil Vilmand-Olsen, adm. direktør Niels Mikkelsen, gårdejer Afbud: Poul Müller, regionsrådsmedlem Nicolai Wammen, borgmester Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Anne Mette Zachariassen, rektor Lars Aagaard, adm. direktør Lone Færch, direktør Søren Skræddergaard, el-installør Heine Bach, områdedirektør Karin Østerby (observør) Fra administrionen deltog: Bo Johansen, regionsdirektør Lars Hansson, direktør Lars Vildbrad, vicedirektør Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder Pia Fabrin, sekretariet for Vækstforum Jette Salling, sekretariet for Vækstforum

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. november 2009 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 27. oktober 2009 kl. 12:00 på Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Referat fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Refer af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer fra Vækstforums møde den 16. april 2007

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2010 /BRIMAD Refer af mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 9. december 2010 kl. 13:00 i Mødelokale F8, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Regional Udvikling Skotttenborg

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Indstilling. Digitalt liv i byen et strategisk forskningscenter inden for oplevelsesøkonomien. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Digitalt liv i byen et strategisk forskningscenter inden for oplevelsesøkonomien. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Lukket dagsorden Den 21. juni 2007 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Digitalt liv i byen et strategisk forskningscenter

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K.

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk MØDE I VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN PÅ ADMIRAL HOTEL - TORSDAG DEN 26.

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Den internationale økonomiske krise, konsekvenserne for hovedstadsregionen og mulige veje for Vækstforums arbejde

1. Den internationale økonomiske krise, konsekvenserne for hovedstadsregionen og mulige veje for Vækstforums arbejde Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 5. september 2011, kl.

Læs mere

Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa TILSYNET

Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa TILSYNET Regionshuset Viborg Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa TILSYNET Regionssekretariatet Juridisk Enhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Spørgsmål

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 1. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 2. oktober 2007 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 13. september 2007 kl. 12:00 i Væksthus Midt, Århus. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Generelle sager

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere