Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og vægt PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE. Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele:"

Transkript

1 15/12/2017 PROJEKTERING AF KÆLDERVÆGGE Leca blokke til kælderydervægge har mange fordele: bidrager væsentligt til varmeisoleringen og modvirker kuldebroer blokkene er ubrændbare blokkene er uorganiske samt fugt- og frostbestandige blokkene angribes ikke af råd, svamp eller insekter blokkene er fremstillet af Leca letklinker og cement - velkendte materialer med over 60 års god byggetradition basismaterialet Leca letklinker er små lette keramiske korn, som fremstilles af dansk ler GENERELT Hensigten med oplysningerne i denne tekst er at videregive nyttige erfaringer om Leca produkternes egenskaber og anvendelse. Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og udførelse. Leca A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering eller noget juridisk ansvar for de vejledende informationer indeholdt i denne tekst. SPECIFIKATIONER Mål og vægt Blokke til kældervægge under terræn Længde Højde Bredde Middeltørvægt kg/stk. Transportvægt kg/stk.

2 Blokke til kældervægge under terræn Leca rilleblokke, lige Leca rilleblokke, hjørne Leca blokke 600 Tabel ,6 22, ,0 12, ,6 22, ,0 12, ,2 18, ,4 21, ,6 22, ,8 25, ,0 12,7 Vedrørende mål og vægt på blokke til over terræn henvises til Vægge - Projektering. Kælderydervægsfundamenter Af hensyn til trykfordelingen på jorden under kælderydervægsfundamentet og eventuelt uensartet jord er det nødvendigt, at den nederste del af fundamentet består af udstøbt beton. Betonfundamentet skal have mindst sae bredde som Leca blokkene ovenover. Blokkene skal være understøttet under hele blokbredden. Højden på betonklodsen skal mindst være 300. Armerede kælderydervægge Armerede kælderydervægge under terræn opmures af Leca rilleblokke i 350 eller 390 tykkelse med 2 stk. armeringsstål i hvert skifte. Dette er særligt velegnet i de tilfælde, hvor væggen ikke bliver understøttet foroven af et kælderdæk. Dette kan f.eks. være ved: træbjælkelag aftrappede kældervægge høje kældervægge, hvor væggen over terræn udføres som hulmurskonstruktion eller af Leca termblokke Armerede kældervægge giver også mulighed for at øge afstanden mellem de afstivende vægge eller søjler. Hvis der ønskes en bredere kælderydervæg, f.eks. hvor ydervæggen ovenover er bredere, opmures en mindst 100 Leca blok 600 umiddelbart foran Leca rilleblokken. Leca

3 blokkene opmures på betonfundamentet på ydersiden af Leca rilleblokkene og forbindes til disse med 5 stk. rustfaste bindere pr. m 2. Uarmerede kælderydervægge Uarmerede kælderydervægge udføres af almindelige massive Leca blokke 600 i 290, 330, 350 eller 390 tykkelse. For at forebygge svindrevner i kældervægge udført af disse blokke indlægges svindarmering i hvert 2. skifte i liggefugen. Svindarmeringen bidrager ikke til væggenes regningsmæssige bæreevne. Ved anvendelse af almindelige massive Leca blokke 600 til jordtrykspåvirkede kælderydervægge må de nødvendige afstivningsforhold vurderes og beregnes i hvert enkelt tilfælde af den rådgivende ingeniør for det pågældende projekt. Styrkeforhold for armerede kælderydervægge Armerede kælderydervægge udføres med Leca rilleblokke på den del, der er påvirket af jordtryk. De beregnes som et tresidet understøttet vægfelt, f.eks. hvis væggen foroven udføres af Leca termblokke eller som en hulmur. Leca rilleblokke opmures med en weber FM5 funktionsmørtel i liggefugerne. Studsfugerne udføres med weber bloklim. Alternativt kan studsfugerne også udføres med sae mørteltype som i liggefugerne. Fugerne skal udføres helt udfyldte over hele fladen. Som armering anvendes 8 eller 10 ribbet armeringsstål B550 i hver rille. Armeringen omstøbes med minimum 15 mørtel. De praktiske forankringslængder for armeringen er for 8 : : 910 For at kunne bestee den armerede kælderydervægs maksimale feltstørrelse må hvert enkelt felts samlede indspændingsgrad if fastlægges. Dette gøres ved at lægge indspændingsgraderne saen for vægfeltets to sideunderstøtninger.

4 Som vist på figur kan indspændingsgraden i sættes til: ved hjørner: 0,5 ved åbninger: 0,0 ved afstivninger (væg eller søjle): 3 (l 1 /l 2 )² dog maks. 1,0 ved overfladelast op til p = 2,5 kn/m² og biler med totalvægt indtil 3500 kg ved afstivninger (væg eller søjle): 1,35 (l 1 /l 2 )² dog maks. 0,8 ved overfladelast op til p = 10 kn/m² og biler med totalvægt indtil kg l 1 er nabofeltets længde. l 2 er det beregnede felts længde. Eksempel: Beregning af indspændingsgraden af felt A. Overfladelast: 2,5 kn/m². i ved hjørne = 0,5 i ved tværskillevæg 3 (1/4)² = 0,1875 ~ 0,2 i f = 0,5 + 0,2 = 0,7 Ved lodrette fri kanter, f.eks. døråbninger, og hvor væggen samtidig er påvirket af jordtryk, skal væggen afstives, f.eks. ved montering af et stålprofil eller en kælderskaktvæg.

5 Ved skrånende terræn, hvor de massive blokke i kældervæggen aftrappes og erstattes af hulmur eller Leca termblokke, skal afstivning sikres på den del af væggen, der er påvirket af jordtryk. Feltlængder, armerede kælderydervægge Efterfølgende 4 tabeller, der er beregnet ud fra Eurocode og 7, angiver de maksimale feltlængder i m mellem sideunderstøtningerne for armerede kælderydervægge med Leca rilleblokke, og hvor væggene er 3-sidet understøttet. Væglængder over 8 x højden h bør undgås. Hjultryk fra lastbiler må ikke forekoe nærmere end 2 m fra kældervæggen. Uden på den udvendige isolering er der regnet med tilbagefyldning af sand, som komprimeres i lag på ca. 300 med en pladevibrator på maks. 100 kg. I tabellerne er der regnet med to forskellige værdier for overfladelast: 2,5 kn/m², som er normalt forekoende last, som dækker små jordopfyldninger og let trafiklast (personbiler). 10 kn/m², som dækker last fra større jordopfyldninger, og hvor tungere trafik kan forekoe. Større veje må ikke forekoe tættere end 5 m fra kældervægge. Der kan interpoleres retlinet mellem tabelværdierne. Jordhøjde d, Jordhøjde h, Fladelast p = 2,5 kn/m 2 Fladelast p = 10 kn/m 2

6 0 0,5 1,0?i =1,5 2, ,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 1,3 1,0 6,4 6,9 7,4 7,8 8,0 4,6 5,0 5,3 5,6 5,9 1,6 1,3 5,7 6,2 6,7 7,0 7,4 4,6 5,1 5,4 5,8 6,1 1,9 1,6 5,1 5,7 6,1 6,5 6,9 4,1 4,6 5,0 5,4 5,7 2,2 1,9 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 3,7 4,1 4,5 4,9 5,2 2,5 2,2 4,0 4,5 4,9 5,3 5,7 3,4 3,8 4,1 4,5 4,8 Tabel 2, 350 Leca rilleblokke med 8 ribbet armeringsstål, maks. feltlængder 0,5 1,0 1,5 2,0 Jordhøjde d, Jordhøjde h, Fladelast p = 2,5 kn/m 2 Fladelast p = 10 kn/m 2 0 0,5 1,0?i =1,5 1 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,8 5,2 5,6 5,6 5,6 1,3 1,0 7,3 7,9 8,0 8,0 8,0 5,2 5,7 6,0 6,4 6,7 1,6 1,3 6,6 7,1 7,6 8,0 8,4 5,4 5,8 6,2 6,6 6,9 1,9 1,6 6,0 6,6 7,0 7,5 7,8 4,9 5,4 5,9 6,3 6,6 2,2 1,9 5,4 6,0 6,5 6,9 7,3 4,4 4,9 5,4 5,8 6,2 2,5 2,2 4,8 5,4 5,9 6,3 6,8 4,1 4,5 5,0 5,4 5,7 Tabel 3, 350 Leca rilleblokke med 10 ribbet armeringsstål, maks. feltlængder Jordhøjde d, Jordhøjde h, 2,0 0 0,5 1,0 1,5 Fladelast p = 2,5 kn/m 2 Fladelast p = 10 kn/m 2 0 0,5 1,0?i =1,5 1 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,7 5,1 5,5 5,6 5,6 1,3 1,0 7,1 7,7 8,0 8,0 8,0 5,1 5,5 5,9 6,2 6,5 1,6 1,3 6,3 6,9 7,3 7,7 8,1 5,1 5,6 6,0 6,3 6,7 1,9 1,6 5,7 6,3 6,7 7,1 7,5 4,6 5,1 5,6 6,0 6,3 2,2 1,9 5,0 5,6 6,1 6,6 7,0 4,1 4,6 5,0 5,4 5,8 2,5 2,2 4,5 5,0 5,5 5,9 6,3 3,8 4,2 4,6 5,0 5,3 Tabel 4, 390 Leca rilleblokke med 8 ribbet armeringsstål, maks. feltlængder Jordhøjde d, Jordhøjde h, 2,0 0 0,5 1,0 1,5 Fladelast p = 2,5 kn/m 2 Fladelast p = 10 kn/m 2 0 0,5 1,0?i =1,5 1 0,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 1,3 1,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,8 6,3 6,7 7,1 7,4 1,6 1,3 7,3 7,9 8,4 8,8 9,3 5,9 6,4 6,9 7,3 7,6 1,9 1,6 6,7 7,3 7,8 8,2 8,6 5,5 6,1 6,5 6,9 7,3 2,2 1,9 6,0 6,7 7,2 7,7 8,1 5,0 5,6 6,1 6,5 6,9 2,5 2,2 5,4 6,0 6,6 7,1 7,5 4,5 5,1 5,6 6,0 6,4 2,0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0

7 Tabel 5, 390 Leca rilleblokke med 10 ribbet armeringsstål, maks. feltlængder Afstivninger Af hensyn til kælderens anvendelse kan der være behov for at øge afstanden mellem de vægge, der afstiver kældervæggen, til mere end den tilladelige feltlængde. Stålsøjler Dette kan gøres ved at opdele vægfeltet med afstivende stålsøjler, der faststøbes eller fastholdes til kældergulv og dæk. Længden af det stykke kældervæg, der skal afstives af stålsøjlen, benævnes La. Denne længde er dels afhængig af længden til nærmeste tværafstivende vægge og dels af indspændingsgraden i ved afstivningerne. L a kan findes efter følgende formel: L a = ½ x (L 1 +L 2 ) x (1 - i 1 /8 +i 2 /8 + i 3 /8 - i 4 /8) Som afstivning er der i efterfølgende tabel angivet -B stålprofiler (stålkvalitet S 235), men andre profiler kan anvendes, hvis de har sae modstandsmoment og stålkvalitet som det profil, der er vist i tabellen. Jordhøjde d, Massiv væghøjde h, Fladelast kn/m 2 Afstivet feltlængde L a, ,0 0,7 2,5 10,0 1,3 1,0 2,5

8 10,0 1,6 1,3 2,5 10,0 1,9 1,6 2,5 10,0 180 B 2,2 1,9 2,5 10,0 180 B 200 B 2,5 2,2 2,5 180 B 10,0 180 B 180 B 200 B Tabel 6, afstivning med stålsøjler af -B-profiler Fastholdelsen af stålsøjlen i top og bund skal udføres på en måde, så reaktionerne kan optages i kældergulv og loftkonstruktion. Som eksempel på denne fastholdelse kan der i tabel 7 ses størrelser på ankre gennem en 10 påsvejst stålplade i top og bund på søjlen. Beton ved loft og gulv forudsættes støbt mindst som betonklasse C 20/25, og klæbeankre forudsættes med styrker som Hilti HAS gevindstænger i Hilti Hit HY 150. Stålsøjle Fastholdelse, bund Fastholdelse, top Klæbeanker, stk. Dybde af borehul, Klæbeanker, stk. Dybde af borehul, 2 M M M M M M M M B 4 M M B 4 M M Tabel 7 Stålsøjler skal beskyttes mod brand. Stålsøjlen opstiles fra kælderydervæggens indvendige side, hvorefter fugen udfyldes med jordfugtig mørtel C 100/400 eller weber FM5 funktionsmørtel, der stampes omhyggeligt. Skillevægge

9 Ved tværvægge, der skal virke afstivende på kælderydervæggen, skal der sikres en god forbindelse mellem de to vægge ved opmuring i forbandt eller ved sikring med 2 stk. 4 rustfaste bindere i hvert skifte. Det skal endvidere sikres, at bærerevnen under tværvæggen er tilstrækkelig enten ved nødvendig styrke i kældergulvet eller ved et separat fundament. Længden af det stykke kælderydervæg, der skal afstives af tværvæggen, benævnes L a. Længden af den afstivende tværvæg benævnes?. Jordhøjde d, Massiv væghøjde h, Fladelast kn/m 2 Afstivende feltlængde L a = 2 m L a = 4 m L a = 6 m L a = 8 m L a = 10 m 1,0 0,7 2,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 10,0 1,4 2,0 2,5 3,1 3,6 1,3 1,0 2,5 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 10,0 1,9 2,6 3,3 4,0 4,7 1,6 1,3 2,5 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 10,0 2,5 3,4 4,3 5,1 5,9 1,9 1,6 2,5 2,3 3,0 3,6 4,2 4,8 10,0 3,4 4,6 5,7 6,8 7,8 2,2 1,9 2,5 3,3 4,3 5,2 6,1 6,9 10,0 4,6 6,3 7,8 9,2 10,6 2,5 2,2 2,5 4,4 5,9 7,2 8,4 9,5 Tabel 8, længde? () af afstivende blokvæg, t = ,0 6,0 8,3 10,3 12,1 13,9

10 Tabellen angiver den nødvendige væglængde? med en 150 bred tværskillevæg af Leca blokke. Ved andre vægbredder skal tabelværdierne ganges med: 1,3 for en 100 bred tværskillevæg 1,2 for en 120 bred tværskillevæg 0,9 for en 190 bred tværskillevæg Såfremt den afstivende tværvæg forankres mod glidning med et forankringsbeslag kan den nødvendige længde af denne væg reduceres. Det skal sikres, at reaktionerne kan optages i kældergulvet, som forudsættes støbt mindst som betonklasse C 20/25, og at minimumslængden på den tværafstivende væg er overholdt. Klæbeankre forudsættes med en styrke som Hilti HAS gevindstænger i Hilti Hit HY 150. Der kan så regnes med følgende reduktion af væglængden?. Forankringsbeslag for forskydning, størrelse Vinkeljern 120x120x10, b = 100 Vinkeljern 160x160x15, b = 140 Forankring kn Min. længde af afstivende væg, m Mulig reduktion af?, m Klæbeanker, stk. Dybde af borehul, 10 0,6 0,3 2 M ,2 0,6 4 M Specialbeslag 40 2,4 1,2 8 M Tabel 9 Dilatationsfuger Kældervægge af Leca rilleblokke bør opdeles med dilatationsfuger eller murafbrydelser med passende afstand. Under normale opmurings- og udtørringsbetingelser foreslås en afstand på maks. 15 m.

11 Ved svindarmerede kælderydervægge af Leca blokke 600 forslås en afstand på maks. 10 m, dog over terræn også for Leca termblokke maks. 8 m. Varmeisolering Bygningsreglementet stiller krav til kælderydervæggens varmeisolering. Leca blokke bidrager til isoleringen og gør det muligt at reducere kuldebroerne i konstruktionen. Under terræn kan ekstraisoleringen med fordel placeres på kælderydervæggens udvendige side bl.a. for at undgå kondensproblemer. En kælderydervæg består normalt af en isoleret hulmurskonstruktion over terræn og en konstruktion af massive Leca rilleblokke under terræn med udvendig tillægsisolering. Varmeisoleringskravet stilles til den saensatte konstruktion, dog stilles specifikke krav til linjetabet ved fundamentet under kælderydervæggen. U-værdi for kælderydervægge U-værdien for en kælderydervæg bestees i henhold til DS 418. U = U`+?U f +?U g Hvor U er den resulterende U-værdi, U er den ukorrigerede U-værdi,?U f er korrektion for murbindere og?u g er korrektion for luftspalter Ved besteelse af U-værdien for en kælderydervæg skal der tages hensyn til reducerede isoleringstykkelser i dele af konstruktionen og eventuelle kuldebroer f.eks. ved overgang fra massiv mur til hulmur og ved eventuelle udmuringer omkring vinduer og døre. Kælderydervæggens samlede U-værdi beregnes som: Hvor A 1 og A 2 er delarealer af massiv mur og hulmur U 1 og U 2 er delarealernes U-værdi? er længden af lineær kuldebro? k er linjetabet ved isoleringsspring Hvis der er konstruktioner, der gennembryder kælderydervæggen, skal disse kuldebroer

12 indregnes i kælderydervæggens U-værdi. Leca blokkene bidrager til kælderydervæggens isolering og gør det muligt at undgå væsentlige kuldebroer, men det er nødvendigt med supplerende isolering. Under terræn kan den supplerende isolering med fordel placeres på kælderydervæggens udvendige side. Dette vil hæve selve væggens temperatur og dermed forebygge kondens. Samtidig vil isoleringen ikke optage plads indvendigt. Indvendig isolering af kælderydervægge frarådes generelt ved kældre grundet risiko for skielvækst på den indvendige bærende del af væggen enten fra kondens fra fugtig indeluft eller fra utætheder ved væggens udvendige overflade. Over terræn og ned til 300 under terræn kan kælderydervæggen udføres som en traditionel hulmur eller af Leca termblokke. Fra terrænet og mindst 150 op bør væggen udvendigt udføres af Leca blokke eller

13 Leca termblokke med grovgrunding og sokkelpuds, som skal være tæt og kunne tåle opsprøjt fra regnvand. I efterfølgende tabel 10 angives eksempler på U 1 -værdier (under terræn) i W/m²K, hvor H er højden på den del af væggen, der er isoleret udvendigt. Overlapningen til den midterisolerede væg medregnes på den sikre side med sae værdi som den massive del. H (m) Løs Leca Isoleringsplader? dekl Leca blok 600, 290 0,5 0,22 0,16 0,20 0,17 1,0 0,22 0,15 0,20 0,16 1,5 0,21 0,15 0,19 0,16 2,0 0,20 0,15 0,19 0,15 2,5 0,20 0,14 0,18 0,15 Leca blok 600, 330 0,5 0,22 0,15 0,20 0,16 Leca blok 600 eller Leca rilleblok, 350 Leca blok 600 eller Leca rilleblok, 390 1,0 0,21 0,15 0,19 0,16 1,5 0,20 0,15 0,19 0,15 2,0 0,20 0,14 0,18 0,15 2,5 0,19 0,14 0,18 0,15 0,5 0,21 0,15 0,20 0,16 1,0 0,21 0,15 0,19 0,16 1,5 0,20 0,14 0,18 0,15 2,0 0,20 0,14 0,18 0,15 2,5 0,19 0,14 0,17 0,15 0,5 0,21 0,15 0,19 0,16 1,0 0,20 0,14 0,19 0,15 1,5 0,20 0,14 0,18 0,15 2,0 0,19 0,14 0,18 0,15 2,5 0,18 0,13 0,17 0,14 Tabel 10. Der kan interpoleres lineært over tykkelsen ved udvendig isolering U1-værdien er beregnet som den arealvægtede U-værdi indtil 2 m s dybde og U-værdien af væg dybere end 2 m. Varmeledningsevnen for den udvendige isolering er regnet mod jord som:? = 1,2 x? dekl. Ved pladeisolering er U 1 -værdien regnet uden luftspalter. Ved luftspalter skal der tillægges en korrektion? U g i henhold til DS 418. I efterfølgende tabel 11 angives eksempler på U2-værdier (over terræn) i W/m²K. Formur Bagmur Isolering, Vægtykkelse, U-værdi W/m²K

14 Leca blok 100 Teglsten 108 Leca blok 100 Leca blok 100 Leca blok 100 Leca blok , , , ,17 Leca termblok ,30 Tabel , , ,12 U 2 -værdien medregnes på den sikre side under terræn ned til overkant udvendig isolering med sae værdi som over terræn. Ved kælderydervægge med vinduer og døre skal kuldebroerne ved udmuringerne indregnes i U 2 -værdien som beskrevet under Vægge - Projektering. For at minimere kuldebroen ved overgangen fra udvendig isolering under terræn til hulmursisoleringen kan der med fordel udføres en overlapning af isoleringslagene. Afhængig af overlapningens størrelse skal der regnes med følgende linietab (? k ) i W/m K. Overlapning Tabel 12. Der kan interpoleres i tabellen Eksempel:? k 0 0, , ,05 Som eksempel beregnes U-værdien af en 5 m lang og 2,3 m høj kælderydervæg, der under terræn består af 390 Leca rilleblokke, og som udvendigt er isoleret med 500 løs Leca Højden (H) fra kældergulvet til overside af udvendig isolering er 1,7 m. 0,6 m over udvendig isolering består væggen af 390 Leca termblokke. Overlapningen mellem udvendig isolering og midterisoleringen i Leca termblokkene er 0,2 m.

15 I tabel 10 (H = 1,5-2 m) aflæses U 1 -værdien til 0,14 W/m²K I tabel 11 aflæses U 2 -værdien til 0,20 W/m²K I tabel 12 aflæses linjetabet? k til 0,06 W/m K Arealet under terræn er 5 x 1,7 = 8,5 m² Arealet over terræn er 5 x 0,6 = 3,0 m² Kælderydervæggens samlede areal er 8,5 + 3,0 m² Længden af isoleringens overlapning er 5 m Linjetab kælderydervægsfundamenter

16 Der stilles i bygningsreglementet specifikke krav til linjetabet fra kælderydervægsfundamentet, og dette linjetab skal derfor ikke indregnes i kælderydervæggens U-værdi. Linjetabet? f ved kælderydervægsfundamenter er afhængigt af placeringen af overside af betongulvet i forhold til betonfundamentet under kælderydervæggen - afstanden V. Ved at opmure et eller to skifter Leca blokke under niveauet for betonkældergulvet opnås væsentlige forbedringer af linjetabet? f. Linjetab? f ved kælderydervægsfundamenter er angivet i tabel 13. Forudsætningerne for og størrelserne af linjetabene er som angivet i DS 418. Jorddækningen d er højden fra terræn til overside kældergulv. v Placering af betongulve under betonfundament d Under terræn, m? f W/m K Hævet 500 1,0 0,13 2,0 0,12 Hævet 400 1,0 0,14 2,0 0,13 Hævet 300 1,0 0,16 2,0 0,15 Hævet 200 1,0 0,19 2,0 0,17 Hævet 100 1,0 0,25 2,0 0,23 Niveau, betonfundament 1,0 0,36 2,0 0,32 Tabel 13. Der kan interpoleres lineært over afstanden V

17 Tætning af kælderydervæg Udvendigt under terræn skal kældervægge af Leca blokprodukter altid beskyttes omhyggeligt mod jordfugt med berapning, asfaltering og et beskyttende udkast. Tætningen skal føres helt ned på fundamentbetonen under blokkene. For mere detaljeret beskrivelse af, hvordan tætningen af kælderydervæggen kan udføres, henvises til Kældre - Udførelse.

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge.............. 34 3.2 løsninger....................... 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle................36 3.4 Forbrug.........................36

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge.

Dette afsnit omhandler Leca blokkes og Leca termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. 17/01/2018 PROJEKTERING Dette afsnit omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner. Arbejdet

Læs mere

afsnit 3 Kældervægge Indhold:

afsnit 3 Kældervægge Indhold: 34 afsnit 3 Kældervægge Indhold: 3.1 Kælderydervægge...36 3.2 løsninger...37 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...38 3.4 Forbrug...38 3.5 Opmuring... 40-41 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring...42

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca

Leca fundamenter. Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter. Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Dato: November 2009 Blad: 09-08 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Eksempler på linietab ved ydervægsfundamenter Se også linietabsværdier på hjemmesiden www.weber.dk/leca Leca blokke 600 Leca blokke 800

Læs mere

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter

Leca fundamenter. Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter fundamenter Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Brochuren omhandler forskellige typer blokke og deres anvendelse i fundamenter under ydervægge og indvendige vægge. blokke fremstilles af letklinker,

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Leca kælderydervægge: er ubrændbare er fugt- og frostbestandige angribes ikke af råd og svamp bidrager væsentlig til varmeisoleringen

Leca kælderydervægge: er ubrændbare er fugt- og frostbestandige angribes ikke af råd og svamp bidrager væsentlig til varmeisoleringen Dato: Oktober 2009 Bla: 08-08 Gruppe: Kælre : er ubrænbare er fugt- og frostbestanige angribes ikke af rå og svamp birager væsentlig til varmeisoleringen er enkle og lette at uføre Brochuren beskriver:

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Vægge, gulve og lofter 02 Linjetab 14 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring

Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Letklinker- og udstøbningsblokke Håndtering og opmuring Marts 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Håndtering og opmuring 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen Nørre Voldgade

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge gulve og lofter 03 Linjetab 15

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem

EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem EASYBUILD Skandinaviens stærkeste bloksystem rceasybuild.com VELKOMMEN TIL RC BETON OG RC EASYBUILD Hos RC Beton ønsker vi at give vores kunder de bedste muligheder for at bygge effektivt. På den baggrund

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

afsnit 2 Fundamenter Indhold:

afsnit 2 Fundamenter Indhold: 22 afsnit 2 Fundamenter Indhold: 2.1 Fundamentet... 24 2.2 Løsninger...25-27 2.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...28 2.4 Forbrug...29 2.5 Udførelse...30-31 2.6 Fundamenter i øvrigt...32-33 23 13 2.1

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Sådan får du det bedste terrændæk

Sådan får du det bedste terrændæk Gode tips og konkret vejledning om kombi-løsningen fra A-Z Kort om Dansk Leca A/S Dansk Leca A/S er en af Europas største producenter af R letklinker. Under det registrerede varemærke fremstilles og sælges

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

- i grunden det bedste underlag

- i grunden det bedste underlag - i grunden det bedste underlag 1 4. udgave Forord Gennem mere end 65 år er LECA brugt til at bygge sunde boliger, og LECA indgår som en naturlig del af lavenergibyggeri i Danmark. LECA letklinker produceres

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

www.vif-isolering.dk U-værdi 2009

www.vif-isolering.dk U-værdi 2009 www.vif-isolering.dk U-værdi 2009 U-værditabellen udgives af: VarmeIsoleringsForeningen, VIF. VIF Ekspedition af U-værdi 2009 : VIF s Sekretariat Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon: 70

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Murflex sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger

Murflex sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger Murflex D1 SfB (2-) Fh3 April 2007 sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger Funktion og egenskaber Et murværk har behov for

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere