Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro"

Transkript

1 Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro (også kendt som henholdsvis PC-cillin eller PC-cillin Pro) Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt brugerlicens Dato: Februar 2009 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE ) FASTSÆTTER DE VILKÅR, HVORPÅ TREND MICRO INCORPORATED ELLER EN AF DENNES INDBYRDES FORBUNDNE VIRKSOMHEDER ( TREND MICRO ) ER VILLIG TIL AT GIVE DIG ( DIG ) SOM ENKELTBRUGER ELLER BEHØRIGT BEMYNDIGET REPRÆSENTANT FOR EN VIRKSOMHED LICENS PÅ EN KOPI AF SOFTWAREN SOM OVENFOR ANFØRT ( SOFTWAREN ) OG DEN MEDFØLGENDE DOKUMENTATION ( DOKUMENTATION ). VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE, INDGÅR DU EN JURIDISK BINDENDE KONTRAKT MED TREND MICRO. AFTALENS VILKÅR GÆLDER DEREFTER FOR DIN ANVENDELSE AF SOFTWAREN OG FOR ABONNEMENTSYDELSERNE. UDSKRIV VENLIGST EN KOPI AF AFTALEN TIL EGET BRUG OG GEM EN KOPI ELEKTRONISK. Du skal læse og acceptere denne Aftale, inden du installerer eller benytter Softwaren. Hvis du er en enkeltperson, skal du være mindst 18 år gammel og personligt myndig i det land, hvor du bor, for at kunne indgå denne Aftale. Hvis du erhverver Softwaren på vegne af en virksomhed, skal du være behørigt bemyndiget til at repræsentere den pågældende virksomhed og til at acceptere denne Aftale på virksomhedens vegne. Hvis du downloader eller aktiverer Softwaren i prøveversion eller køber en licens til Softwaren, accepterer du Aftalen ved at vælge knappen Jeg accepterer Aftalen eller sætte kryds i feltet nedenunder. I så fald, mister du retten til at fortryde købet, jfr. Forbrugeraftalelovens regler. Hvis du eller den virksomhed, som du repræsenterer, ikke er indforstået med Aftalens vilkår, skal du vælge Jeg accepterer ikke Aftalen. I så fald vil der ikke blive indgået en Aftale, og du får ikke adgang til at prøve, købe eller installere brugen af Softwaren. Hvis du har købt Softwaren i detailhandel og du ikke accepterer Aftalen, kan du senest 30 (tredive) dage efter købet returnere Softwaren i original emballage sammen med kvitteringen til den butik, hvor Softwaren blev købt mod refusion af købsprisen med fradag af eventuelle tilbagetagelsesgebyrer. BEMÆRK: AFTALENS PKT. 11 AFGRÆNSER TREND MICROS ANSVAR. PUNKTERNE 3, 12 OG 13 AFGRÆNSER VORES GARANTIFORPLIGTELSER OG DINE BEFØJELSER. UNDER PUNKT 6 KAN DU FÅ OPLYST, HVILKE INFORMATIONER VI INDHENTER FRA DET SOFTWARE, SOM DU INSTALLERER. PKT. 10 ANGIVER VIGTIGE BEGRÆNSNINGER I BRUG AF SOFTWAREN. DU BEDES LÆSE DISSE PUNKTER MEGET GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER AFTALEN. 1. AFTALEVILKÅR. Denne Aftale omfatter Trend Micro AntiVirus samt AntiSpyware og Trend Micro Internet Security og Trend Micro Internet Security Pro (også kendt som henholdsvis PC-cillin eller PC-cillin Pro) ( Software ). Inden Softwaren installeres, kan du blive bedt om at acceptere denne eller en anden udgave af Trend Micros licensbetingelser. Det er dog vilkårene i den første aftale, som du accepterer, der gælder for din anvendelse af Softwaren. Alle rettigheder i denne Aftale gives på betingelse af, at Aftalen accepteres. Betalte licenser: Hvis du har købt licens til Softwaren, gælder Aftalens pkt. 1, 2 og Prøvelicens: Hvis du ikke har købt licens til Softwaren, men installerer en prøveversion med henblik på at afprøve eller vurdere programmet, er du prøvebruger. I så fald gælder Aftalens pkt. 1, 3-18 og BETALT LICENS. Trend Micro giver dig for hver licens, der købes, en begrænset, ikke-eksklusiv og ikkeoverdragelig ret til at installere og benytte Softwaren på ikke mere end det maksimale antal af Client, PC eller håndholdte computere (enkeltvis benævnt Computer ), for hvilke der er betalt licensgebyr i henhold til din faktura, bon, ordrebekræftelse eller andet købsdokumentation. Licens til privat brug kan benyttes af alle slutbrugere inden for samme husstand men kun begrænset til disse brugere. Licensgebyr skal betales for hver Computer, hvor Softwaren bliver installeret, forudsat, at den kun kan installeres på et operativsystem pr. Computer. 3. PRØVELICENS. Hvis du er prøvebruger, giver Trend Micro dig ret til at downloade, installere og bruge 1 (en) kopi af Softwaren på 1 (en) Computer i den i pkt. 7 definerede Abonnementsperiode. Aftalen ophører automatisk ved udløbet af Abonnementsperioden. Du kan købe en betalt licens til Softwaren ved at vælge funktionen Køb Nu i Softwaren eller ved at kontakte en af de autoriserede forhandlere af Trend Micro, der er anført på en eller flere af firmaets officielle hjemmesider, f.eks. ( Hjemmesider ). Hvis du ikke køber licens, er du indforstået med at tilintetgøre alle kopier af Softwaren senest 15 (femten) dage efter Aftalens udløb. I DET IFØLGE

2 LOVGIVNINGEN TILLADTE OMFANGE LEVERES TREND MICRO SOFTWARE OG MEDFØLGENDE DOKUMENTATION ANVENDT I PRØVEVERSION SOM BESET OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. 4. OPDATERINGER. Softwaren skal opdateres for at fungere effektivt. Opdateringer er nye mønstre, definitioner eller regler for Softwarens sikkerhedskomponenter og mindre forbedringer eller ændringer af Softwaren og den medfølgende dokumentation. Opdateringer kan kun downloades og bruges i den i pkt. 7 definerede Abonnementsperiode. Når Opdateringer er downloadet, anses de i Aftalens betydning for at være en del af Softwaren. Opdateringer erstatter dele af den Software, hvortil der tidligere er givet licens, men forøger ikke antallet af tildelte licenser eller registrerede brugere eller på anden måde forbeholde sig rettigheder, som ikke er omfattet af denne Aftale. Der kan ved Opdateringer stilles krav om yderligere eller andre licensbetingelser, der skal accepteres, inden Opdateringen downloades. 5. SOFTWAREAKTIVERING/-REGISTRERING. For modtage Opdateringer og andre af de i pkt. 8 nævnte tilgængelige Abonnementsydelser, skal du aktivere Softwaren og/eller registrere dig hos Trend Micro. Disse kontrolforanstaltninger bidrager til at sikre, at kun slutbrugere med en gyldig licens modtager de relevante Abonnementsydelser, og at Softwaren kun kører på Computere, hvortil der givet gyldig licens. Registrering med henblik på at modtage fornyelser og andre juridiske og forretningsmæssige meddelelser kræver et gyldigt serienummer på produktet og en gyldig -adresse. 6. INDHENTNING AF OPLYSNINGER. Udover indhentelse af informationer om produktregistrering, skal Trend Micro behandle og lagre bestemte oplysninger om dit netværk og udstyr for at kunne levere Abonnementsydelser og support. For at forbedre sine produkter, kan Trend Micro ligeledes periodevis uploade oplysninger fra installeret Software vedrørende brug af produkter, sporet ondsindet software eller potentielle uønskede filer og benytte brugen af Service handel for at forbedre sine databaser og udvikle eller forbedre dets ydelser så effektivt som muligt. Trend Micros produkter er ikke designet til, og vil heller ikke, registre eller opbevare nogen fortrolige eller personlige oplysninger og Trend Micro vil heller ikke behandle personlige oplysninger som defineret i Persondataloven. Du er indforstået med, at Trend Micro i overensstemmelse med det ovennævnte må (i) benytte uploadet data fra installeret Software for at forbedre sine produkter og ydelser (ii) dele data, som er blevet identificeret som ondsindet eller uønsket indhold, med vore datterselskaber over hele verden og vore sikkerhedspartnere; og (iii) benytte og angive uploadet data til brug for analyse- og rapporteringsformål, hvilket kun vil ske, hvis benyttelsen eller angivelsen ikke identificerer Dig eller indeholder nogen form for oplysninger, som kan bruges til at identificere nogen enkeltperson. Trend Micro forbeholder sig adkomst, ejendomsret og alle rettigheder og interesser til immaterielle rettigheder eller arbejdsprodukter, som udspringer af dets brug og ved analyse af disse oplysninger. 7. ABONNEMENTSPERIODE. For betalte licenser: Abonnementsperioden for betalte licenser begynder den dag, hvor du modtager produktets serienummer, og udløber 12, 24 eller 36 måneder senere afhængig af det antal måneder, for hvilke der er tegnet abonnement. Bemærk at licensen for en sekundær bruger udløber samtidig med den primære licens, uanset tidspunktet for aktivering af førstnævnte. For at modtage de relevante Abonnementsydelser efter udløbet af Abonnementsperioden skal du købe en opgradering af Softwaren eller forlænge Abonnementsperioden for serienummeret på dit nuværende produkt. En softwareopgradering eller forlængelse af Abonnementsperioden kan forudsætte yderligere eller andre licensvilkår, jfr. Punkt. 4.. For prøvelicenser: Abonnementsperioden for en prøvelicens begynder den dag,, hvor du modtager produktets serienummer og udløber 30, 60 eller 90 dage senere afhængig af den anførte eller godkendte prøveperiode. 8. ABONNEMENTSYDELSER. A. Opdateringer. Registrerede brugere og prøvebrugere er i Abonnementsperioden berettiget til at modtage Opdateringer til Softwaren på alle Computere, hvortil der er givet licens. B. Teknisk support. Registrerede brugere med gyldig licens og prøvebrugere er i Abonnementsperioden berettiget til at modtage teknisk support pr. og over internettet inden for Trend Micros almindelige forretningstid men kun på visse udvalgte sprog, og support ydes kun i direkte relation til Softwaren. Vigtigt: Registrerede brugere eller slutbrugere kan i nogle lande få telefonisk support ved opkald til almindelige telefonnumre eller frikaldsnumre. Yderligere oplysninger fås på 9. TILLÆGSYDELSER. A. Softwarebaserede ydelser. Trend Micro giver registrerede brugere og prøvebrugere af TIS og TIS PRO ret til i Abonnementsperioden at aktivere tillægsydelser til brug sammen med Softwaren på alle Computere, hvortil der er givet licens. Softwaren omfatter følgende Tillægsydelser : Softwarerating, hjemmesidefiltrering og

3 beskyttelse mod phishing. Disse ydelser screener og checker indholdet gennem eksterne forespørgsler til Trend Micros servere, der kan være placeret i et andet land end det land, hvori Softwaren er købt. De nævnte screener og cheks udføres i overensstemmelse med Punkt 6 i denne Aftale. B. TrendSecure. Trend Micro giver i visse lande i Abonnementsperioden registrerede brugere af TIS PRO ret til at bruge onlineydelserne til TrendSecure. For at få adgang til TrendSecure skal den enkelte bruger oprette en konto med password på grundlag af et gyldigt serienummer på produktet og en registreret -adresse som anført i Punkt 5 i denne Aftale. Brugen af TrendSecure er underlagt de brugsbetingelser, der fremgår af Trend Micro forbeholder sig ret til at forbedre, reducere, ændre eller indstille driften af TrendSecure og fastsætte nye eller andre betingelser for brugen af denne ydelse ved at bekendtgøre ajourførte brugsbetingelser. 10. BEGRÆNSNINGER I BRUG. Der gives licens på Softwaren; den sælges ikke. Trend Micro har ejendomsretten, ophavsretten samt forretningshemmelighederne, patentrettighederne og andre immaterielle rettigheder til Softwaren samt ophavsretten til dokumentationsmaterialet, og Trend Micro forbeholder sig alle øvrige rettigheder, som du ikke udtrykkeligt er tillagt i denne Aftale. Du erklærer at være indforstået med ikke at udleje, udlåne eller give licens eller underlicens på Softwaren, ikke at benytte dele af Softwaren for sig selv eller bruge Softwaren til at levere ydelser til andre. Du erklærer også at være indforstået med ikke at forsøge at foretage reverse engineering, dekompilering, ændringer, oversættelser, disassemblering, afdækning af kildekoden eller at lave afledte produkter af nogen del af Softwaren. Du erklærer desuden at være indforstået med ikke at bemyndige andre til at foretage disse forbudte handlinger. 11. BEGRÆNSET ANSVAR. A. I DET IFØLGE LOVGIVNINGEN TILLADTE OMFANG ER TREND MICRO IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG (i) FOR TAB ELLER SKADE, SOM IKKE MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES VED AFTALENS INDGÅELSE, (ii) ELLER FOR EVENTUELLE FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE ELLER INDIREKTE SKADER AF ENHVER ART, ELLER FOR MISTEDE ELLER ØDELAGTE DATA ELLER HUKOMMELSE, SYSTEMSAMMENBRUD, SKADER PÅ HARDDISK/SYSTEM, DRIFTSTAB, TABT FORTJENESTE ELLER OPSPARING ELLER MISTET OMSÆTNING SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL DENNE AFTALE, SOFTWAREN ELLER ABONNEMENTSYDELSERNE. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER OGSÅ, SELVOM TREND MICRO ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER OG DESUAGTET HANDLINGSÅRSAGEN, HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT, UAGTSOMHED, SKÆRPET PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN ANSVARSNORM. B. MED FORBEHOLD AF PKT. 11 (A) OVENFOR, KAN TREND MICROS ELLER DENNES LEVERANDØRERS ERSTATNINGSANSVAR ALDRIG OVERSTIGE AFGIFTEN, SOM DU HAR BETALT ELLER SKYLDER FOR SOFTWARE LICENSEN OG ABONNEMENTSYDELSERNE. 12. BEGRÆNSET GARANTI. Trend Micro garanterer, at Softwaren i alt væsentligt vil fungere i overensstemmelse med den medfølgende dokumentation i 30 (tredive) dage efter købet. Trend Micro garanterer ikke, at Softwaren overholder dine krav, eller at Softwaren vil fungere uafbrudt og uden fejl. TREND MICRO GARANTERER IKKE FOR, AT SOFTWAREN SAMT TILHØRENDE OPDATERINGER ER FULDSTÆNDIGE ELLER PRÆCISE, ELLER AT DE FINDER, FJERNER ELLER RENSER ALLE ELLER KUN ONDSINDEDE ELLER UØNSKEDE APPLIKATIONER OG FILER ELLER ØVRIGE DELE AF SOFTWAREN. TREND MICRO GIVER INGEN YDERLIGERE GARANTIER. SE AFSNIT 15 YDERLIGERE RETTIGHEDER, DU MÅTTE HAVE. 13. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER. Hvis Softwaren ikke lever op til den i ovenstående pkt. 12 anførte begrænsede garanti ( Begrænset Garanti ), vil Trend Micro i) udbedre fejlen med en Opdatering, ii) hjælpe dig med en midlertidig problemløsning eller iii) refundere udgiften til Softwaren. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER IKKE, HVIS SOFTWAREFEJLEN ER FORÅRSAGET AF UHELD, MISBRUG, ÆNDRINGER, FORKERT INSTALLATION ELLER FORKERT ANVENDELSE AF SOFTWAREN ELLER PROBLEMER ELLER FEJL SOM FØLGE AF BRUG AF SOFTWAREN SAMMEN MED PROGRAMMER, SOM HAR LIGNENDE EGENSKABER ELLER SOM ER UFORENELIGE MED SOFTWAREN. TREND MICRO GARANTERER TILGÆNGELIGHEDEN AF ERSTATNINGSSOFTWARE ELLER OPDATERINGER I DEN RESTERENDE DEL AF DEN OPRINDELIGE GARANTIPERIODE MED BEGRÆNSET GARANTI. DENNE BESTEMMELSE FASTSÆTTER TREND MICROS FULDE ERSTATNINGSANSVAR OG DIN ENESTE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE VED FEJL I SOFTWAREN. 14..FORBRUGERBESKYTTELSE. VISSE LANDE HERUNDER DANMARK, TILLADER IKKE VISSE FORMER FOR ANSVARSFRITAGELSE ELLER BEGRÆNSNING I RELATION TIL FORBRUGEREN, HVORFOR DET ER

4 MULIGT, AT OVENNÆVNTE ANSVARSFRITAGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER OG GARANTIBEGRÆNSNINGER (PKT. 11 OG 12) IKKE FINDER FULD ANVENDELSE I DIT TILFÆLDE SAMTYKKE TIL ELEKTRONISKE MEDDELELSER. Trend Micro kan have behov for at sende dig meddelelser og andre underretninger om Softwaren og Abonnementsydelserne eller om Trend Micros anvendelse af de modtagne oplysninger fra dig ( Meddelelser ). Trend Micro sender Meddelelser i form af advarsler i selve produktet eller med til din registrerede -adresse eller ved at bekendtgøre Meddelelser på sine Hjemmesider. Ved at acceptere denne Aftale giver du samtykke til at modtage alle Meddelelser udelukkende gennem disse elektroniske medier og tilkendegiver, at du kan gå ind på Meddelelser på Hjemmesiderne. Hvis du er sekundær bruger (se pkt. 20 nedenfor), giver du også samtykke til at modtage alle Meddelelser gennem den primære bruger. 16. HEMMELIGHOLDELSE. Du er indforstået med, at produktets serienummer samt andre oplysninger, der i sin natur måtte anses som fortrolige, har en potential værdi for andre. Du er derfor indforstået med at behandle de nævnte serienumre samt andre oplysninger fortroligt, kun at bruge serienumrene til at registrere din Software i overensstemmelse med denne Aftale og ikke videregive eller på anden vis gøre serienumrene samt andre oplysninger tilgængeligt for andre, medmindre en sådan videregivelse er hjemlet i pkt. 19 og 20 nedenfor. 17. BACKUP. Du accepterer, at du i al den tid, hvor du bruger Softwaren, regelmæssigt vil tage backup af dine computerprogrammer og filer ( Data ) på et separat medium. Du er indforstået med, at manglende overholdelse af dette kan medføre, at du mister Data, hvis der pga. en fejl i Softwaren opstår computerproblemer, og at Trend Micro ikke hæfter for eventuelle mistede Data som følge heraf. 18. KONTROL. Gælder kun for virksomhedslicenser: Trend Micro er berettiget til med et rimeligt varsel og inden for almindelig forretningstid at kontrollere din anvendelse af Softwaren for at verificere, at denne Aftale bliver overholdt. Hvis kontrollen afslører Computere, hvortil der ikke er tegnet licens, skal du eller den virksomhed, som du repræsenterer, senest 15 (femten) dage efter modtagelse af betalingskravet betale den dagældende licensafgift til Trend Micro for alle Computere, hvortil der ikke er tegnet licens. 19. PRIMÆR BRUGER. Gælder kun for licenser til privat brug: Hvis du er den første, der registrerer dig, er du den primære bruger og er ansvarlig for al brug af Softwaren i henhold til licensen. Du har ansvaret for overholdelse af hemmeligholdelsesklausulen og brugen af produktets serienummer og må kun dele det med andre slutbrugere i din egen husstand. Du fungerer som kontaktperson ved meddelelser og andre underretninger og er forpligtet til at holde Trend Micro løbende underrettet om den korrekte -adresse til dette formål. Du er også ansvarlig for at dele Meddelelser (som defineret i pkt. 15) med de sekundære brugere. 20. SEKUNDÆRE BRUGERE. Gælder kun for licenser til privat brug: Hvis ikke du var den første bruger, der blev registreret, er du sekundær bruger og underlagt den primære brugers beslutninger angående din anvendelse af Softwaren og Abonnementsperioden. Den primære bruger modtager alle Meddelelser på dine vegne. Som sekundær bruger må du bruge produktets serienummer til at installere produktet. Alle Aftalens bestemmelser bortset fra pkt. 3 og 19 gælder for sekundære brugere. 21. OPSIGELSE. Trend Micro kan uden varsel opsige dine rettigheder efter Aftalen med omgående virkning, hvis du væsentligt misligholder aftalevilkårene eller ikke længere er indforstået med at modtage elektroniske Meddelelser. Du kan appellere en sådan opsigelse ved at kontakte dit lokale Trend Micro kontor, som vil oplyse dig nærmere om detaljerne ved appelprocessen. Du accepterer, at du skal tilintetgøre alle kopier af Softwaren, hvis Trend Micro opsiger Aftalen. Du kan til enhver tid opsige Aftalen ved at tilintetgøre alle kopier af Softwaren. Pkt. 1-4 og forbliver imidlertid i kraft ved en eventuel opsigelse af Aftalen. 22. EKSPORTKONTROL. Softwaren er underlagt eksportkontrol i henhold til de amerikanske bestemmelser om eksportbegrænsning (Export Administration Regulations). Softwaren må derfor ikke uden behørig eksportlicens eksporteres eller geneksporteres til virksomheder, borgere eller statsborgere i lande, der er underlagt embargo eller gældende handelssanktioner, eller til personer eller virksomheder på forbudslisten. Der kan indhentes oplysninger om sådanne begrænsninger på følgende hjemmesider: og Lande, som er underlagt embargo fra USA, omfatter pr. den ovennævnte Dato: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien. Du er ansvarlig for en eventuel overtrædelse af den amerikanske eksportkontrollovgivning i relation til Softwaren. Ved at underskrive denne Aftale bekræfter du, at du ikke er bosiddende eller statsborger i et land, som USA har indført handelsembargo over for, og at du ikke på anden vis er afskåret fra at modtage Softwaren.

5 23. GENERELLE BESTEMMELSER. Denne Aftale samt bestemmelserne vedrørende antal Computere og Abonnementsperioden udgør den fuldstændige aftale mellem Dig og Trend Micro. Medmindre Softwaren er underlagt en eksisterende skriftlig aftale underskrevet af Trend Micro, har denne Aftale forrang frem for alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler eller overenskomster vedrørende denne Aftales genstand. Hvis et af aftalevilkårene måtte blive anset for at være ugyldigt, påvirker en sådan afgørelse ikke gyldigheden af resten af Aftalen. Trend Micro kan overdrage alle eller nogle af sine forpligtelser i henhold til Aftalen eller indgå en underleverandøraftale herom med en kvalificeret tredjemand eller sine indbyrdes forbundne virksomheder og/eller datterselskaber under forudsætning af, at en sådan overdragelse eller aftaleindgåelse ikke frigør Trend Micro for sine forpligtelser i henhold til Aftalen. 24. LOVVALG. Enhver tvist i anledning af nærværende Aftale eller Softwaren reguleres af dansk ret og fortolkes i henhold hertil. 25. SPØRGSMÅL. Hvis du har spørgsmål om Softwaren, kan du klikke ind på Spørgsmål til Aftalen skal sendes til Licensgiver: Trend Micro EMEA Limited, et selskab registreret i Irland under nummer med registreret kontor på IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Irland. Fax: kext SOFTWAREN ER BESKYTTET AF LOVBESTEMMELSER OM IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG INTERNATIONALE TRAKTATBESTEMMELSER. UBERETTIGET GENGIVELSE ELLER VIDEREGIVELSE MEDFØRER CIVIL- OG STRAFFERETLIGE SANKTIONER.

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2011 v.4 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE (

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2012 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbrugerprodukter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juli 2013 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbrugerprodukter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Maj 2015 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbrugerprodukter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2016 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Side 1 / 8 Dato: Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Licensbetingelser Licensen vedrører programmets/applikationens såkaldte ss-elementer. Licenstagers navn: Adresse: Kontaktnavn: Tif.nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Trend Micro-licensaftale

Trend Micro-licensaftale VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR.

abonnementet. Lovsamling. brugeres adgang andre. benyttes af kan gøres nedlagt, og E-MAIL: TG@DGLDK.DK DGL APS CVR-NR. KØBENHAVN, DEN 12. SEPTEMBER 20122 Abonnementsvilkår for DGL 1. Anvendelsesområde Disse vilkår gælder Lovsamling. for alle abonnementer på DGL Den GrønlandskeG e 2. Abonnentens og abonnentens brugeres

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere