Guide til integration med NemLog-in / Web SSO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til integration med NemLog-in / Web SSO"

Transkript

1 Guide til integration med NemLog-in / Web SSO Side 1 af januar 2015 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan integrere en it-løsning til NemLog-in s Web SSO komponent. Guiden er henvendt til teknisk-orienterede personer, der skal planlægge eller udføre integrationen, og den beskriver de snitflader, som anvendes, og de processer, der skal gennemføres. Læseren antages at være bekendt med basal terminologi indenfor føderationer og brugerstyring. Der henvises til øvrige guides på Digitaliser.dk 1 for integrationsvejledninger til NemLog-in s øvrige komponenter: NemLog-in / Signering NemLog-in / Brugeradministration 2 NemLog-in / Fuldmagt Desuden findes en række rent web-baserede administrationskomponenter i NemLog-in, hvortil der ikke skal ske systemintegration: NemLog-in / Tilslutning NemLog-in / Administration Baggrund NemLog-in løsningen er udviklet i regi af Digitaliseringsstyrelsen og består af en række forskellige komponenter, der tilsammen udgør den fællesoffentlige brugerstyringsløsning (tidligere kaldet KFOBS). Løsningen blev oprindeligt etableret i 2008 og kører i dag i anden generation med mere end 250 it-systemer tilsluttet. I januar 2013 blev første del af den nye NemLog-in-løsning sat i drift, og i august 2013 blev Virk.dk portalens brugerrettighedsløsning deaktiveret og de tilsluttede løsninger migreret til NemLog-in. Hermed er NemLog-in den samlede adgang til både borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger Teknisk set sker integrationen til denne komponent via Web SSO komponenten.

2 Kort om NemLog-in / Web SSO Side 2 af 13 NemLog-in /Web SSO komponenten leverer en gratis log-in tjeneste, hvormed borgere og medarbejdere i virksomheder eller myndigheder kan logge på offentlige selvbetjeningsløsninger og portaler som eksempelvis Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk og Danmarks Miljøportal. NemLog-in må kun anvendes til løsninger udbudt af offentlige myndigheder, hvor det til gengæld er et krav at benytte NemLog-in for nationale tjeneste med behov for sikker identifikation. Nedenfor er vist et eksempel på NemLog-in s brugergrænseflade ved log-in til et offentligt it-system: Ved brug af NemLog-in slipper den enkelte myndighed for at udvikle og vedligeholde sin egen log-in tjeneste, herunder integrationen med eksempelvis Nets-DanID s tjenester. Desuden får brugeren single sign-on til de it-systemer, der er tilsluttet NemLog-in, hvilket er en nødvendig forudsætning for de offentlige portalers integration af tjenester (link- og iframe integration). Hvad er det nye indenfor Web SSO? Den væsentligste udvidelse indenfor Web SSO komponenten er, at SAML Assertions udstedt af NemLog-in nu også kan indeholde rettigheder for brugeren udover brugerens identitet. Eksempler på dette kan være: Rettigheder som en medarbejder er tildelt på vegne af sin virksomhed via NemLog-in / Brugeradministration. Medarbejdere kan også modtage rettigheder på vegne af andre virksomheder via erhvervsfuldmagter. Rettigheder som en borger har tildelt en repræsentant via NemLog-in / Fuldmagt, så repræsentanten kan agere på vegne af borgeren i digitale løsninger. En repræsentant kan være en anden borger eller en medarbejder i en virksomhed.

3 Rettigheder i SAML billetter vil kun optræde for de it-systemer, der aktivt vælger det til i NemLog-in / Administration, hvor tilslutningen administreres. Et itsystem modtager kun de rettigheder (privilegier), som det selv har defineret. Side 3 af 13 Terminologi Nedenstående tabel forklarer de vigtigste termer, som anvendes i løsningen: Billet Bruger Dataansvarlig Databehandler En (SAML) billet indeholder informationer om en brugers identitet og rettigheder. Billetten udstedes af NemLog-in og anvendes til at logge på It-systemudbyderes løsninger. Borger, virksomhed, medarbejder hos virksomhed, herunder myndighed og medarbejder i myndighed, når myndigheden optræder som virksomhed. Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne. En myndighed, der er It-systemudbyder efter definitionen i disse vilkår kan både være dataansvarlig og databehandler i persondatalovens forstand - alt efter de konkrete forhold. En gateway-leverandør er altid databehandler for en myndighed. Gatewayleverandør*) It-leverandør It-systemudbyder En it-leverandør eller myndighed, hvis systemmæssige tilslutning til NemLog-in anvendes til at betjene flere offentlige myndigheder. Dette kan eksempelvis være en fælleskommunal løsning, der leveres af en it-leverandør eller et antal kommuner, der indgår i et driftsfællesskab. En it-leverandør, der har indgået kontrakt med en offentlig myndighed om levering af et it-system, hvor myndigheden har rollen som It-systemudbyder. En myndighed der stiller et it-system til rådighed for borgere, virksomheder eller (andre) offentlige myndigheder. I disse vilkår defineres udbyderen af et it-system som den myndighed, der er ansvarlig for it-systemet herunder tilslutning til NemLog-in. Dette indebærer, at It-systemudbyderen skal underskrive nærværende vilkår og påtage sig ansvaret for, at it-

4 systemet opfylder de stillede krav. Side 4 af 13 Eksempler: For de nationale it-systemer som Borger.dk, NemKonto, Digital Post, NemRefusion mv. vil de myndigheder, der har ansvaret for systemet, være at betragte som It-systemudbydere. Sikkerhedsniveau Log-in mekanismer kan have fire forskellige niveauer af sikkerhed for brugerens identitet (niveau af autenticitetssikring eller på engelsk: assurance level). Aktuelt understøtter NemLog-in digital signatur og NemID, som har niveau 3 på skalaen 1-4, hvor 4 er højeste sikkerhedsniveau. Der er link til yderligere information om autenticitetssikring i NemLog-in/Tilslutning. Betingelser for at anvende NemLog-in Som nævnt i indledningen er der en række betingelser for at anvende NemLog-in: NemLog-in må kun anvendes til it-systemer, der udbydes på vegne af offentlige myndigheder. Udbyderen af it-systemet (myndigheden) skal tilslutte sig NemLog-in via selvbetjeningsportalen (NemLog-in / Tilslutning). I denne proces skal vilkår for it-systemudbydere underskrives af en ledelsesperson, som er bemyndiget til at tiltræde vilkår. Hvis der anvendes en privat it-leverandør, skal denne ligeledes tilslutte sig NemLog-in via selvbetjeningsportalen (NemLog-in / Tilslutning). I denne proces skal vilkår for it-leverandører underskrives af en ledelsesperson, som er bemyndiget til at tiltræde vilkår. It-systemet skal overholde de standarder og politikker, som NemLog-in er bygget på, herunder OIOSAML profilen, logningspolitik, timeout politik, certifikatpolitik, brug af fælles tidsservices etc. Se venligst Digitaliser.dk 3 for en oversigt over de tekniske krav. Snitflader Integrationen mellem myndighedens it-system og NemLog-in / WebSSO sker via snitfladen beskrevet i OIOSAML profilen, som findes på Digitaliser.dk 4. Profilen er en dansk tilpasning af den internationale SAML 2.0 standard fra OASIS

5 Side 5 af 13 Hvis man anvender faciliteterne med at modtage rettigheder i SAML Assertions udstedt af NemLog-in, vil rettighederne være repræsenteret som en SAML Attribut, der formateret i henhold til OIOSAML Basic Privilege Profile Desuden tilbyder NemLog-in en legacy snitflade, som er bagudkompatibel med den snitflade, der tidligere blev benyttet ved integration til Virk s brugerrettighedsstyring. Denne snitflade er kun til rådighed for løsninger, der er migreret fra Virk s brugerstyring i august 2013, og kan altså ikke benyttes fremadrettet for nye løsninger. Det skal endvidere bemærkes, at Virk legacy løsninger i NemLog-in s tilslutningssystem kan indstilles til at modtage rettigheder under Web SSO fremfor via AttributeQuery, som det var tilfældet på Virk.dk. På denne måde kan man blande Virk s legacy snitflade med OIOSAML og derved undgå at anvende AttributeQuery snitfladen. SAML implementering For at integrere et it-system til NemLog-in er det som nævnt nødvendigt at kunne kommunikere via SAML 2.0 protokollen. Til dette formål findes der en lang række implementeringer af SAML, som bl.a. kan findes på flg. side: Med henblik på at lette arbejdet for myndigheder og deres leverandører, har Digitaliseringsstyrelsen udgivet to gratis, open-source referenceimplementeringer, som rummer den nødvendige funktionalitet: OIOSAML.NET findes på OIOSAML.JAVA findes på It-systemets ansvar Det er vigtigt at understrege, at det kun er selve autentifikationen (log-in) af de eksterne brugere, der varetages af NemLog-in. Der er således en række opgaver, som it-systemerne stadig skal tage sig af: Adgangskontrol / autorisation af brugerne. Når brugerens identitet (samt evt. tildelte rettigheder) kendt, skal man lokalt beslutte og håndhæve, hvilke funktioner og data, der gives adgang til. Dette vil være forskelligt i alle applikationer, og skal derfor håndhæves lokalt. Alle forhold vedr. drift og udvikling af it-systemet. 5

6 Side 6 af 13 Tilslutning og administration af it-systemer Myndigheder og it-leverandører skal selv administrere deres tilslutning via selvbetjeningsløsningen NemLog-in /Administration, som tilgås på adressen Arbejdsgangene er forskellig afhængigt af, om der er tale om en ny eller eksisterende it-systemudbyder, samt hvorvidt der er behov for tilslutning af et nyt it-system eller ændring af et eksisterende (evt. migreret) it-system. Tilslutning af ny organisation Adgang til administrationssystemet forudsætter i første omgang, at myndigheden (evt. dennes it-leverandør) er tilsluttet som organisation, samt at der en medarbejder udpeget som administrator. Tilslutning af en ny organisation sker via NemLog-in / Tilslutning, som findes på adressen: Tilslutningen kan gennemføres af en person med et OCES medarbejdercertifikat fra organisationen, og undervejs i processen skal vilkår underskrives digitalt af en underskriftsbemyndiget (ligeledes med et OCES medarbejdercertifikat). Migrerede myndigheder skal ikke gennemføre tilslutning. Der henvises til næste afsnit, som beskriver de relevante arbejdsgange for migrerede myndigheder. Registrering af underskriver og administrator for migrerede myndigheder Myndigheder, der havde it-løsninger på NemLog-in eller Virks brugerrettighedsløsning inden 26. august 2013, opfattes af NemLog-in som migrerede myndigheder. Det betyder, at organisationen defineres som værende tilsluttet og som havende underskrevet de tidligere vilkår for NemLog-in eller Virk BRS. De migrerede myndigheder skal gennemføre flg. trin for at få adgang til administrationsmodulet: a) En underskriftsbemyndiget for organisationen skal logge ind på NemLogin / Tilslutning med et OCES medarbejdercertifikat og tilføje sig selv som underskriver under it-systemudbydere (knappen Tilføj ny underskriver"). Vedkommende skal 6 herefter underskrive NemLog-in s nye vilkår. b) Den underskriftsbemyndigede skal dernæst udpege en administrator for itsystemudbyderen (myndigheden) ved at indtaste oplysninger, der identificerer administratorens medarbejdercertifikat. Myndighedens 6 Principielt kan man godt vente med at underskrive nye vilkår, til der er behov for ændringer til migrerede it-systemer, men det anbefales at gøre det med det samme, så den underskriftsbemyndigede ikke skal logge ind to gange.

7 administrator er en tværgående rolle, som kan bl.a. oprette nye it-systemer for myndigheden og herefter bestemme, hvem der skal være teknisk administrator på de enkelte it-systemer. c) Organisationens administrator skal for hvert it-system enten udpege en teknisk administrator internt i organisationen eller uddelegere den tekniske administration til en ekstern it-leverandør (via et CVR nummer). Itleverandøren skal i givet fald selv tilslutte sig og udpege sin egen administrator, hvis dette ikke er sket. Side 7 af 13 Herefter har den tekniske administrator for it-systemet mulighed for anvende NemLog-in / Administration til bl.a. at vedligeholde systemets tekniske metadata, certifikater etc. Det er vigtigt, at alle roller udpeges, da arbejdsgange i det videre forløb med administration af løsninger i NemLog-in/Administration forudsætter disse. Systemet kan ellers ikke danne nødvendige opgaver, som skal godkendes for at ændringer eller nye løsninger kan sættes i produktion.

8 Ovenstående arbejdsgang er illustreret på nedenstående figur: Side 8 af 13 Tilslutning og administration af nyt it-system Det typiske forløb ved oprettelse af nyt it-system, som skal tilsluttes NemLog-in / Web SSO, er flg.: 1. Myndighedens administrator logger ind i administrationsmodulet og opretter et nyt it-system. Her angiver administratoren en kort beskrivelse af systemet samt hvilke dele af NemLog-in, som skal benyttes (fx Web SSO). Se skærmbillede nedenfor.

9 Side 9 af Myndighedsadministratoren udpeger nu den tekniske administrator for det nye it-system ved at angive personens navn, samt oplysninger, der identificerer vedkommendes medarbejdercertifikat (CVR + RID nummer). Alternativt kan tilslutningen uddelegeres til en ekstern itleverandør via menupunktet Tilføj ny it-leverandør. 3. Den tekniske administrator får en notifikation og kan nu logge ind og gennemføre den tekniske tilslutning for it-systemet. Denne består bl.a. af indlæsning af SAML metadatafil for integrationstestmiljøet samt evt. oprettelse af testbrugere mv. NemLog-in vil validere indlæste metadatafiler med henblik på at sikre, at de overholder de tekniske krav i modsat fald må administratoren rette filen til og prøve igen. Nedenstående skærmbillede illustreret arbejdet med systemet gennem de forskellige trin i en tilslutning frem mod oprettelse i NemLog-in s produktionsmiljø. I højre side vises en indikator for, hvor langt it-systemet er i processon (her på trin 3 af 8).

10 Side 10 af Myndigheden / it-leverandøren gennemfører en integrationstest mellem it-systemet og NemLog-in i integrationstestmiljøet (trin 3 på figuren ovenfor). Denne består af et sæt obligatoriske test cases, som Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet. Herefter uploader den tekniske administrator en testrapport med resultaterne og anmoder om godkendelse (trin 4 på figuren). 5. Når testrapporten en godkendt af Digitaliseringsstyrelsen (trin 5 på figuren), kan den tekniske administrator herefter uploade metadata for sit produktionssystem og anmode om at få systemet oprettet i NemLog-in s produktionsmiljø (trin 6 på figuren). 6. Myndighedens administrator får nu en opgave i administrationsmodulet (med tilhørende notifikation) om at godkende oprettelsen i produktion (trin 7 på figuren), og efter en sidste godkendelse af Digitaliseringsstyrelsen vil systemet bliver oprettet i NemLog-in s produktionsmiljø (trin 8 på figuren). For yderligere detaljer om brug af tilslutningssystemet henvises til brugermanualen.

11 Side 11 af 13 Ændringer til et eksisterende it-system Når et it-system er i produktion (enten via ny-tilslutning eller er migreret ind i NemLog-in), er systemets konfiguration i princippet låst for ændringer. Hvis man vil ændre ved systemets konfiguration (f.eks. udskifte et certifikat), må den tekniske administrator for it-systemet oprette en ny version7 af it-systemet. Dette gøres i Administrationsmodulet ved at klikke på fanen metadataversioner. Herefter klikkes på den seneste version af metadata: I opgavemenuen til venstre vælges Tilslut ny version. Herved oprettes en ny kladdeversion af metadata, som er redigérbar. Vil man blot skifte et certifikat, kan man nøjes med at kopiere certifikatet som base64 encoded værdi ind i felterne med titlerne Signeringscertifikat og Krypteringscertifikat alternativt kan man uploade en ny version af metadatafilen, hvor de ønskede ændringer er foretaget. 7 Ændringer til metadata versioneres internt af hensyn til NemLog-in. Numrene er ikke relateret til it-systemets funktionalitet.

12 Man skal være opmærksom på, om man ønsker at ændre ens tilslutning i NemLog-in s test eller produktionsmiljø. I venstremenuen vil der være links med titlerne Anmodning om integrationstest og Anmodning om produktion, som vil provisionere de aktuelle metadata til et af disse miljøer. Her er det vigtigt, at man ikke vælger det forkerte miljø eksempelvis hvis man har opdateret metadata for integrationstestmiljøet og herefter anmoder om at flytte dette ud i produktion. Side 12 af 13 Bemærk endvidere at oprettelse af en ny version af et it-system vil tvinge itsystemudbyderen til at underskrive den seneste version af NemLog-in s vilkår (hvis det ikke allerede er gjort), før it-systemet kan lægges i NemLog-in s produktionsmiljø. Testportal Til brug for udvikling af integrationen findes en testportal på adressen: Her kan man bl.a. finde beskrivelser af miljøerne, downloade metadata fra NemLog-in s Identity Providere (integrationstest og produktion), hente testcertifikater samt tilgå forskellige værktøjer. Et af de nye værktøjer er den såkaldte log-viewer, som kan anvendes til at spore et fejlet kald mod NemLog-in. Ved indtastning af et SAML ID på ens request kan man få adgang til at se udvalgte logninger hos NemLog-in med henblik på at afklare årsagen til, hvorfor requestet fejlede. Tjenesteudbyderaftale med Nets Som tjenesteudbyder er det kun muligt at foretage spærretjek af testcertifikater mod Nets-DanID, hvis man har indgået en tjenesteudbyderaftale med Nets 8. I modsat fald vil Net s firewall blokere opslagene, som derfor fejler. Man skal derfor indgå en sådan aftale eller slå spærretjek midlertidigt fra i testmiljøet (det skal dog være slået til i produktion). Denne begrænsning gælder ikke i produktionsmiljøet, hvor spærrelister er frit tilgængelige. Nedenstående er et eksempel på en fejlmeddelelse, der kan opleves ved brug af OIOSAML.JAVA referenceimplementeringen: Unable to validate CA certficate from: java.security.cert.certificateexception: Could not parse certificate: java.io.ioexception: Empty input 8 Se mere på

13 Referencer Side 13 af 13 [OIO-SAML] OIO Web SSO Profile V2.0.9, Digitaliseringsstyrelsen. [OIO-BPP] OIO Basic Privilege Profile, Digitaliseringsstyrelsen.

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Tilføjelse af administrator for myndighed

Tilføjelse af administrator for myndighed Side 1 af 7 Udpegning af administrator i NemLog-in 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan udpege en administrator, som kan administrere myndighedens selvbetjeningsløsninger

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Side 1 af 5 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan tilslutte sig NemLogin, som udbyder af en selvbetjeningsløsning, der

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Nemlog-in Beskrivelse af Leverandørens Version: 2.c ID: 32309 2013-06-17 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 2 TEST AF SERVICES... 4 2.1 NEMLOG-IN SSO/SLO... 4 3 TILSLUTNING AF SERVICE METADATA... 8 3.1 NEMLOG-IN

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder i NemLogin til STS Administrationsmodulet

Vejledning i tildeling af rettigheder i NemLogin til STS Administrationsmodulet Vejledning i tildeling af rettigheder i NemLogin til STS Administrationsmodulet Udarbejdet af: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Version: 1.0 September 2017 1. Indledning Før anvendelse af Administrationsmodulet

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Side 1 af 10 16. juni 2016 TG Baggrund Digitaliseringsstyrelsen planlægger i samarbejde med Erhvervsstyrelsen at gennemføre nogle ændringer i NemLog-in

Læs mere

Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3

Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3 Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3 Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede På vegne af Digitaliseringsstyrelsen Charlotte

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3

Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3 Introduktion til ændringerne ifm. overgangen til MitID og NemLog-in3 Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede, 30. oktober 2018 1. Velkommen til webinaret

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Side 1 af 8 7. november 2012 Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Dette dokument beskriver en politik for timeout af brugersessioner i den fællesoffentlige føderation, der er obligatorisk

Læs mere

Drift- og supportpolitik

Drift- og supportpolitik 18. maj 2016 Drift- og supportpolitik For anvendelse af NemLog-in Version 2.0. Dokumentet beskriver driftsvilkår for NemLog-in, og beskriver supporten i forbindelse med opkobling og løbende drift af løsning.

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Brokere i Identitetsinfrastrukturen

Brokere i Identitetsinfrastrukturen Brokere i Identitetsinfrastrukturen Juni 2018 Introduktion Dette notat beskriver forhold vedr. identitetsbrokere i den kommende, nationale identitets-infrastruktur bestående af MitID og NemLog-in3. Notatet

Læs mere

Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere

Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere 3. oktober 2019 Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere Version 2.0.1 Introduktion Denne vejledning er henvendt til offentlige myndigheder og sekundært private tjenesteudbydere,

Læs mere

Integration SF1920 NemLogin / Digital fuldmagt Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0

Integration SF1920 NemLogin / Digital fuldmagt Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-02-10 MVC 0.1 Første version 2015-03-04 ehe 0.3 Klargjort

Læs mere

NemLog-in administration. Brugermanual til Teknisk administrator, Administrator for IT-systemudbyder og Administrator for IT-leverandør

NemLog-in administration. Brugermanual til Teknisk administrator, Administrator for IT-systemudbyder og Administrator for IT-leverandør NemLog-in administration Brugermanual til Teknisk administrator, Administrator for IT-systemudbyder og Administrator for IT-leverandør Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 2 TILSLUTTEDE AKTØRER 4 2.1 NEMLOG-IN

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig NemLog-in Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig Hvad er NemLog-in? SSO - med mere Formålet med NemLog-in Fællesoffentlig infrastruktur bygger ét sted og stiller komponenter gratis til rådighed

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

eid, NSIS, MitID & NL3 v. Thoke Graae Magnussen IT-arkitekt September 2019

eid, NSIS, MitID & NL3 v. Thoke Graae Magnussen IT-arkitekt September 2019 eid, NSIS, MitID & NL3 v. Thoke Graae Magnussen IT-arkitekt September 2019 Hovedemner på dette oplæg Vores fælles ramme NemID til MitID NemLog-in3 NSIS eid-gateway Visionen Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

eidas artikel 6 Informationsmøde for offentlige tjenesteudbydere 21. november 2017

eidas artikel 6 Informationsmøde for offentlige tjenesteudbydere 21. november 2017 1 eidas artikel 6 Informationsmøde for offentlige tjenesteudbydere 21. november 2017 DAGSORDEN 1. Gennemgang af krav i eidas artikel 6 2. Tjenesteudbyderopkobling 3. Teknisk gennemgang af opkobling til

Læs mere

Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere

Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere 22. januar 2019 Vejledning til valg af NSIS Sikringsniveau for tjenesteudbydere Version 2.0 Introduktion Denne vejledning er henvendt til offentlige myndigheder og sekundært private tjenesteudbydere, som

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN GÆLDENDE FRA 1. FEBRUAR 2015 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/19 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

Tildeling af rettigheder. VandData. Vejledning

Tildeling af rettigheder. VandData. Vejledning Tildeling af rettigheder i VandData Vejledning Marts 2019 Tildeling af rettigheder i VandData Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Nyt om de kommende infrastrukturløsninger: MitID, NemLog-in og Næste generation Digital Post

Nyt om de kommende infrastrukturløsninger: MitID, NemLog-in og Næste generation Digital Post Nyt om de kommende infrastrukturløsninger: MitID, NemLog-in og Næste generation Digital Post Charlotte Jacoby, Kontorchef Helle Schade-Sørensen, Teknisk projektleder 3. oktober 2019 Agenda 1. Indflyvning

Læs mere

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0.

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0. Side 1 af 12 19. september 2008 Autencitetssikring Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Copyright 2018 Netcompany. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2018 Netcompany. Alle rettigheder forbeholdes. Version 1.0 Status Approved Godkender Erling Hansen Forfatter Lasse Poulsen KOMBIT AULA Copyright 2018 Netcompany. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse,

Læs mere

Version 1.6. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af marts 2014

Version 1.6. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af marts 2014 Side 1 af 29 3. marts 2014 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.6 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Serviceplatformen informationsmateriale. Leverandørmøde 7. februar 2013

Serviceplatformen informationsmateriale. Leverandørmøde 7. februar 2013 Serviceplatformen informationsmateriale Leverandørmøde 7. februar 2013 1 Om Serviceplatformen Dette informationsmateriale beskriver kort Den fælleskommunale Serviceplatform: formålet med Serviceplatformen,

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Vilkår for tjenesteudbyderes tilslutning til DK eidas Connector

Vilkår for tjenesteudbyderes tilslutning til DK eidas Connector National eid-gateway 16. oktober 2018 Version 1.1 Vilkår for tjenesteudbyderes tilslutning til DK eidas Connector Indholdsfortegnelse 1. Praktisk information... 2 1.1 Om tiltrædelse af vilkår... 2 2. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Vejledning. Administrator for Betalingsservice kundeportal

Vejledning. Administrator for Betalingsservice kundeportal Vejledning Administrator for Betalingsservice kundeportal Version 1.4 24. august 2018 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 INDHOLD Indledning... 3 1. Adgang som første administrator...

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen August 2019

Introduktion til Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen August 2019 Introduktion til Digital Post Digitaliseringsstyrelsen August 2019 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning til tildeling af rettigheder i VandData

Vejledning til tildeling af rettigheder i VandData Vejledning til tildeling af rettigheder i VandData Januar 2018 SIDE 1 Vejledning til tildeling af rettigheder i VandData Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. August 2019

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. August 2019 Vejledning i at anvende besvarelsesformular August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

OS2faktor. AD FS Connector Vejledning. Version: Date: Author: BSG

OS2faktor. AD FS Connector Vejledning. Version: Date: Author: BSG OS2faktor AD FS Connector Vejledning Version: 1.3.0 Date: 16.04.2019 Author: BSG Indhold 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger... 4 2.1 Connector softwaren... 4 2.2 API nøgle... 4 3 Installation... 5 4 Konfiguration...

Læs mere

Brugervejledning til anmelder

Brugervejledning til anmelder Version 0.8 ERHVERVSSTYRELSEN ANMELDELSE AF TJENESTEYDELSER I RUT Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 2 ADGANG TIL RUT...3 2.1 Login...4 2.1.1 Login med brugernavn og password...5 2.1.2 Oprettelse af

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator

Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Vejledning til brug Administrationsmodulet som leverandør med rollerne Leverandøradministrator og Organisationsadministrator Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Version: 1.0 16.

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

Tilslutningsaftale til videndelingsløsningen. autoproces

Tilslutningsaftale til videndelingsløsningen. autoproces Tilslutningsaftale til videndelingsløsningen autoproces Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS PARTER... 2 2. OM OS2AUTOPROCES... 2 3. BEFØJELSER... 3 4. FORPLIGTIGELSER... 4 5. ANVENDERENS OPGAVER VED I BRUGTAGNING...

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugeradministrationssystemet

Brugeradministrationssystemet NOTAT Den 13. december 2006 Version 1.0 Brugeradministrationssystemet Af Jens Ole Back, Chefkonsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Det fællesoffentlige Partnerskab om Danmarks Miljøportal (Partnerskabet)

Læs mere

Version 0.61 - Udkast

Version 0.61 - Udkast Side 1 af 22 14. januar 2007 Integrationstest ved føderationstilslutning Version 0.61 - Udkast Dette dokument henvender sig til offentlige myndigheder samt andre, der skal tilsluttes den fællesoffentlige

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen August 2019

Brugerstyring i Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen August 2019 Brugerstyring i Digital Post Digitaliseringsstyrelsen August 2019 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er målrettet ansatte, der har behov for at danne sig et overblik over de forskellige roller

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Serviceplatformen Vejledning til tilslutning af OS2MO som anvendersystem

Serviceplatformen Vejledning til tilslutning af OS2MO som anvendersystem Serviceplatformen Vejledning til tilslutning af OS2MO som anvendersystem Indhold 1 Serviceplatformen generelt... 3 1.1 Oprettelse af medarbejdere på Serviceplatform... 3 1.2 Log på STS Administration...

Læs mere

Fra NemID til MitID og NemLog-in3. Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede

Fra NemID til MitID og NemLog-in3. Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede Fra NemID til MitID og NemLog-in3 Kontorchef Charlotte Jacoby og it-arkitekt Christian Schmidt- Madsen giver et øjebliksbillede På vegne af Digitaliseringsstyrelsen Charlotte Jacoby, kontorchef for Center

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Brugeroprettelse og -rettigheder

Brugeroprettelse og -rettigheder Vejledning Brugeroprettelse og -rettigheder Vejledning i oprettelse af adgang til Plandata.dk samt tildeling af rettigheder. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.2.0 Dato: 13-06-2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere

Let i gang med NemRefusion for arbejdsgivere Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion på internettet. Guiden giver

Læs mere