Brugerguide. Erhvervsskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerguide. Erhvervsskoler"

Transkript

1 Brugerguide Erhvervsskoler

2 Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Kursistens side Virksomhedens side 25 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler 5. Skolens side VEU-administratorens side Underviserens side udgave. November 2012 Udgives af Ministeriet for børn og undervisning og UNI-C Ansvarlig: Hanne Mortensen Redaktion: Else Marie Schmidt, EF Kommunikation, Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Stig Møller Dtp: Stig Bing

3 4 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Introduktion EfterUddannelse.dk portalen for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er en nem og smidig adgang for virksomheder til informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, oversigter over kursusaktiviteter, fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordrings tilskud. Portalen omfatter kursusudbydere, der anvender det administrative system EASY-A. Andre udbyderes kurser, herunder enkelte private udbydere og professionshøj skoler, skal søges på Uddannelses Guiden, Portalen indeholder udbudte AMU-kurser, grundlæggende voksenuddannelse og deltidsuddannelser samt videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Ledige har ikke mulighed for at tilmelde sig via EfterUddannelse.dk. De ledige kan anvende portalen til at orientere sig i kursusmulighederne og printe en ønskeliste over kurser, som de kan tage med til deres a-kasse eller jobcenter. Sammenhæng med UddannelsesGuiden.dk De to portaler UddannelsesGuiden.dk og EfterUddannelse.dk har forskellige formål. UG.dk er en vejledningsportal, der viser det samlede udbud af uddannelser og kurser fra ministeriet for børn og undervisning. EfterUddannelse.dk er en tilmeldings portal for udbudte AMU-kurser samt voksenuddannelser. De to portaler er integreret med hinanden, idet man fra UG.dk kan klikke sig direkte fra præsentationen af et kursus til tilmeldingen på EfterUddannelse.dk. Ligeledes er der, hvor det er relevant, link fra EfterUddannelse.dk til UG.dk. Struktur Strukturen i guiden er bygget op med følgende områder: 1 Kursussøgning 2 Kursustilmelding 3 Kursistens side 4 Virksomhedens side 5 Skolens side 6 VEU-administratorens side 7 Underviserens side Målgruppe Målgruppen for brugerguiden er de ansatte på uddannelsesstederne, der skal kende til mulighederne med portalen samt vejlede brugerne. Som supplement til denne guide henvises til Brugerguiden for Virksomheder: Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Ved vejledning af enkeltkursister er det kapitel 1 Kursussøgning, kapitel 2 Kursustilmelding samt kapitel 3 Kursistens side, der er relevante. Ved vejledning af virksom heder anvendes ligeledes kapitel 1 og 2 samt kapitel 4 Virksomhedens side, der beskriver de specielle funktioner for virksomheder. For begge målgrupper anvendes guiden: Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud ved vejledning om søgemuligheder. Kapitel 5 Skolens side beskriver blandt andet de administrative muligheder i forbindelse med udsendelse af indkaldelsesbreve. Kapitel 6 VEU-administratorens side beskriver muligheden for at se ansøgninger om VEU-godtgørelse, a-kassernes behandlingssvar samt tilstedeværelse for kursisterne. Kapitel 7 Underviserens side beskriver underviserens muligheder for fraværs registering. Udover ovennævnte findes en række guides rettet mod specifikke målgrupper: Virksomheder Kursister Undervisere A-kasser

4 1. Kursussøgning 5 1. Kursussøgning Fra forsiden af EfterUddannelse.dk kan den første søgning efter kurser foretages. Søgemulighederne er de samme, hvad enten man er kursist eller virksomhed. Klik her for at få information om, hvordan portalen bruges. Find interaktive guider om udvalgte emner her. Klik her for at få adgang til at downloade brugerguider og andet materiale. Her kan kursisten søge på kursets navn, kursets fagnummer, kviknummer, skole, undervisningssted eller på indhold. Søgningen kan indsnævres ved at vælge region. Søgningen kan ligeledes indsnævres ved at vælge udbyder.

5 6 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik her for at se en liste over fagområder. Kursusoversigten er opdelt i uddannelsestyper: AMU Grundlæggende Voksenuddannelser og deltidsuddannelser Videregående Voksenuddannelser og diplomuddannelser Klik på en fane for at få vist den ønskede uddannelsestype. Under hver fane er oversigten delt op i områder. Klik på en mappe for at se underkategorierne under dette område. Underkategorierne til området bliver nu vist. For AMU er underkategorierne = Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB). For de to øvrige uddannelsestyper er underkategorierne = de enkelte uddannelser. Klik på en mappe for at få vist de enkelte kurser i underkategorien. Kurserne i underkategorien vises.

6 Introduktion I boksen til højre, Tilpas din visning, kan søgningen snævres yderligere ind. Klik for eksempel på en region. Klik her, og få vist de kommuner, der hører til den valgte region. Vælg en uddannelsestype. Vælg start- og/eller slutdato for kurset eller vælg varighed på kurset. Bliver der ikke fundet nogen kurser med de valgte kriterier, kan nogle af kriterierne slettes, så søgningen bliver bredere. Anvender man browserens tilbageknap, ryger man helt ud af portalen. Man kan dog komme tilbage på portalen igen ved at klikke på brow serens fremadknap. Hvis markeringen i Vis kurser med pristillæg fjernes, bliver der kun vist kurser uden pristillæg. Det er vigtigt at navigere via brødkrummestien foroven på siden, hvis man vil gå tilbage og ændre i søgekriterierne. På den måde bevarer man allerede indtastede data. Kender man kursets navn, kursets 5-cifrede fagnummer eller kursets kviknummer, kan den mest præcise søgning ofte foretages via fritekstsøgefeltet Find kurser. 7

7 8 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik på kortikonet for at se undervisningsstedets placering og adresse. Hvis valget ændres fra Vis på liste til Vis på kort, bliver kurserne markeret på et kort. Klik på de røde "knappenåle" for at få vist de kurser, der afholdes i det pågældende område. Flyt på kortet med musen, eller zoom ind eller ud ved hjælp af bjælken.

8 2. Kursustilmelding 9 2. Kursustilmelding Find det ønskede kursus og klik på kursusnavnet. Herefter får man vist en nærmere beskrivelse af kurset. Oplysningerne, der bliver vist på skærmbilledet på næste side, kommer i stort omfang fra EASY-A, vinduet B159 udbudsoplysninger for hold. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan man taster oplysningerne ind eksempelvis hvordan man navngiver kurset. Navnet hentes fra den lange betegnelse på vinduet A326. Et godt tip er derfor at kopiere den lange betegnelse ned i feltet udbudsnavn på B159, så holdene optræder med samme navn på EfterUddannelse.dk og UddannelsesGuiden.dk. Vær opmærksom på, at uddannelserne skal markedsføres med den godkendte titel (Jvf. BEK nr af ). Det vil sige, at når holdet kun indeholder et fag, så skal fagets titel angives i den lange betegnelse.

9 10 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik her for at komme tilbage til oversigten uden at miste de indtastede søgekriterier. Oplysningerne her kommer fra feltet Beskrivelse på B159. Angivelsen af målgruppe samt beskrivelsen af fag kommer fra Uddannelsesadministration.dk. Er der flere fag til et kursus, bliver de vist under hinanden. Som standard vises næste hold med startdato tættest på dagsdato. Klik her for at få vist, om der er oprettet flere hold frem i tiden på det pågældende kursus, og om der er ledige pladser på holdet. Er der et pristillæg, bliver beløbet samt årsagen til tillægget vist her. Klik på spørgsmåltegnet for at se årsagen til tillægget. Tillæg og årsagen til tillægget kommer fra 2 nye felter på B 159. Der vises et paragraftegn ud for priser, der er finanslovsbestemte. Dette gælder altid for normpriser for AMU-kurser. Er der ikke ledige pladser, eller er tilmeldingsfristen overskredet, vil Tilmeld nu-knappen være nedtonet. Det er ikke muligt at tilmelde sig en venteliste kontakt i stedet skolen. Kursister med videregående uddannelser samt kursister fra Grønland eller Færøerne uden fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark skal betale fuld pris for kurset. Klik på linket her for at se den fulde pris, hvis statstilskuddet bortfalder.

10 2. Kursustilmelding Ved nogle kurser er der angivet et minimum-deltagerantal. Klik på spørgsmåltegnet og få vist teksten Prisen er baseret på det angivne min. deltagerantal. Virksomheder kan aftale med uddannelsesstedet, at undervisningen gennemføres med færre kursister end det annoncerede minimum mod at betale for de tomme pladser. Ved kurser, der er sammensat som splitforløb eller sammensatte forløb, kan man klikke på udråbstegnet. Herefter bliver de aktuelle undervisningsdage for de enkelte fag vist. 11

11 12 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Hører det valgte kursus til under Åben Uddannelse, viser kursusbeskrivelsen: Hvilken uddannelse kurset hører til. Hvornår uddannelsen er trådt i kraft. Og for VVU-hold vises endvidere antal ECTS-point. Klik på Tilmeld nu for at tilmelde til kurset, eller gem kurset i kurven, hvis man vil tilmelde til flere kurser på én gang.

12 2. Kursustilmelding 13 Er der tale om Åbent Værksted, skal der angives start- og slutdato for kursets periode. Klik her for at få vist perioderne for de enkelte fag. For at komme videre skal man fortælle, hvem man er. Er man privatperson eller medarbejder, kan man fortsætte uden at logge ind. Som privatperson er det ikke muligt at søge VEU-godtgørelse. Ledige kan endvidere ikke deltage som privatpersoner. Ledige kan ikke tilmelde sig via EfterUddannelse.dk men kan anvende portalen til at orientere sig i kursusmulighederne. Det skyldes, at der gælder særlige regler for ledige. Blandt andet skal ledige have en godkendelse fra deres jobcenter/a-kasse, før de må tilmelde sig et kursus. Ledige kan printe en oversigt over de valgte kurser og tage den med til jobcentret. Logger man ind på vegne af en virksomhed, eller er man selvstændig, foregår det videre forløb på Virksomhedens side, se side Som kursist kan man logge sig ind med NemID. NemID giver adgang til Kursistens side, hvor man kan få overblik over kommende og afholdte kurser samt se de dokumenter, skolen har sendt. Læs mere om NemID og Kursistens side på side

13 14 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Som medarbejder bliver man bedt om at have sin lønseddel klar, inden man går videre med tilmeldingen, således man nemt kan se CVR-numre og andre nødvendige oplysninger. Tilmeldingen består af 6 trin: 1. Arbejdspladsen 2. Valgte kurser 3. Personlige oplysninger 4. Indkvartering 5. Tilmeldingsresume 6. Kvittering Det er kun muligt at angive arbejdsgiver som betaler, hvis virksomheden forud har tilladt denne mulighed i EfterUddannelse.dk, se side 30. Har kursisten en GVU-plan, er det muligt at tilmelde sig som GVU-elev (uden/deltagerbetaling). Har virksomheden ikke givet tilladelse til, at man må tilmelde sig og angive virksomheden som betaler, vises denne fejlmeddelse. Herfra kan man gå et skridt tilbage og angive sig selv som betaler eller få virksomhedens kursusadministrator til at foretage tilmeldingen.

14 2. Kursustilmelding 15 Som medarbejder skal man indtaste oplysninger om sin arbejdsplads, som privatperson kan man gå videre til trin 2 Valgte kurser. Har arbejdspladsen flere adresser under det indtastede CVRnummer, kan man vælge den relevante adresse. Har virksomheden givet tilladelse til, at man må tilmelde sig og angive virksomheden som betaler, skal man vælge faktureringsadresse. EAN-nr. angives, hvis E-fakturering skal benyttes. Under kunderef. angives virksomhedens reference for eksempel et ordrenummer. Referenceperson er den person i virksomheden, der kan kontaktes vedrørende betalingen. For at komme videre med tilmeld ingen skal man som medarbejder give samtykke til, at de indtastede oplysninger bliver synlige for arbejdsgiveren. Vil man gå tilbage i tilmeldingsproceduren, er det VIGTIGT at gøre det via trinvisningen. Anvender man browserens tilbageknap, ryger man helt ud af portalen. I trin 2 skal man bekræfte det kursus/de kurser, der er valgt. Ved Åbent værksted kan prisen for kurset først beregnes, når der er valgt fag. Klik på Vælg/fravælg fag. Det er frivilligt, om man vil vælge fag ved tilmeldingen. Det er også muligt senere at gå tilbage til tilmeldingen og vælge fag - eller når man møder op på kurset og bliver afklaret om sine ønsker.

15 16 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Vælg/Fravælg fag Marker det eller de fag, der skal indgå i kurset, og klik på kalenderen for at vælge periode. De ledige datoer er grønne - optagede datoer er røde. Klik på de ønskede datoer. De vises nu med gult. For farveblinde kan kalenderen vises i sort/hvid. Klik her. Klik på Gem, når du har valgt de ønskede datoer. Klik på næste kalender, hvis der er valgt flere fag, eller vælg næs te fag og klik på kalenderen.

16 2. Kursustilmelding 17 Datoerne for det først valgte fag er orange. Klik på de ønskede datoer for næste fag. Klik på Gem. Fortsæt, til der er valgt datoer for alle valgte fag. Klik på Gem.

17 18 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik her for at bekræfte tilmeldingen og fortsætte til trin 3.

18 2. Kursustilmelding 19 I trin 3 skal de personlige oplysninger indtastes. Som medarbejder skal man oplyse, om man er bosat eller beskæftiget i Grønland eller på Færøerne. Er det tilfældet bortfalder statstilskuddet, og kursisten skal betale fuld pris for kurset. Man skal tage stilling til, hvor indkaldelsen til kurset skal sendes hen. Er det virksomheden, der betaler for kurset, SKAL indkald elsen sendes til virksomheden, og man kan derfor ikke selv vælge. Det er her muligt at angive, hvis der er behov for særlige hjælpemidler til kurset. Disse oplysninger ender i vinduet B702c (relateret til B702 Holdplacering). I trin 3 skal man angive, om oplysninger om kurset skal sendes pr. post eller pr. mail, ligesom det er muligt at angive, at man vil have korte beskeder pr. SMS. Modtagelsen af disse er gratis. Man skal angive det højeste niveau for sin uddannelse. Er der tvivl om, hvilket uddannelsesniveau, der er det korrekte, findes der en række eksempler under hver uddannelsestype.

19 20 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik her, for at se eksempler på uddannelser. Brug scrollbaren for at se flere eksempler. Er det på trin 3 angivet, at kursisten er ufaglært eller faglært bliver de to første spørgsmål på skærmbilledet ikke vist. Opfylder kursisten kravene til afstand og/ eller transportforhold er kursisten berettiget til kost- og logitilskud. Det skal derfor angives, om der er mere end 60 km fra bopæl til uddannelsessted. Det er også muligt at afgive ønske om indkvartering, såfremt skolen tilbyder det. Oplysningerne ender i vinduet B702c (relateret til B802 Holdplacering). Er det på trin 3 angivet, at kursisten har en videregående uddannelse, skal det på trin 4 angives, om den er afsluttet for mindre end 5 år siden. Er svaret nej, skal det oplyses om uddannelsen er brugt i arbejdet i de sidste 5 år. Er svaret ja, er kursisten ikke berettiget til kost- og logitilskud. Har kursisten på trin 3 angivet en videregående uddannelse, får det indflydelse på den endelige beregning af deltagerbetalingen. Det skyldes, at kursister med en videregående uddannelse skal betale fuld kursusafgift. I det viste tilfælde kan kursusafgiften ikke beregnes, da der ikke er valgt fag på åbent værksted. I øvrige tilfælde vil der her være et link, hvor man kan se kursusafgifterne. Kursisten får først mulighed for at bekræfte tilmeldingen, når skolens betingelser for tilmelding er accepteret. Ovenover checkboksene er der et link til betingelserne på skolens hjemmeside. Klik på Bekræft tilmeldingen.

20 2. Kursustilmelding Trin 6 viser en kvittering for det/ de valgte kurser. Er kursisten berettiget til VEUgodtgørelse og befordringstilskud kan søgeprocessen sættes i gang herfra Som privatperson kan man ikke søge VEU-godtgørelse, men opfyldes kravene til befordrings tilskud, kan der søges herfra. Læs om hvordan der søges i Brugerguiden for Virksomheder: Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Klik her for at udskrive en kvittering. For Ledige Ledige har ikke mulighed for at tilmelde sig via EfterUddannelse.dk, men kan anvende portalen til at orientere sig i kursusmulig hederne. Det skyldes, at der gælder særlige regler for ledige. Blandt andet skal ledige have en godkendelse fra deres jobcenter/a-kasse, før de må tilmelde sig et kursus. Ledige kan printe en oversigt over de valgte kurser og tage den med til jobcentret. 21

21 22 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler 3. Kursistens side Som kursist kan man fra forsiden af portalen med sin NemID logge sig ind på Min side, hvor man kan få overblik over kommende og afholdte kurser. Vælg Jeg er kursist. Klik på Log ind med NemID. Når man er logget ind skifter symbolet til Min side. Selvom man bevæger sig rundt på EfterUddannelse.dk forbliver man logget ind, således man kan komme tilbage til området, indtil man klikker på Log ud.

22 3. Kursistens side 23 Klik på Kommende kurser for at se de kurser, du er tilmeldt. Klik på et kursus for at få nærmere information om kurset. Fra denne oversigt kan man vælge, om man vil se information om sin tilmelding til kurset eller de dokumenter, der er sendt ud i forbindelse med kurset. Klik her for at se information om ansøgningen til VEU og befordringsgodtgørelse. Klik her for at få information om tilmeldingen. Har man ikke allerede valgt fag (gælder kun Åbent værksted) i forbindelse med tilmeldingen, kan det ske herfra. Læs mere på side

23 24 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik på pilen ud for kursusdetaljer og få vist alle informationer om kurset. Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Klik her for at se priserne uden statstilskud. Klik på Afholdte kurser for at se de kurser, man har deltaget i. Som under kommende kurser kan man også her klikke på et kursus for at se en oversigt, hvorfra man kan vælge Tilmelding, Dokumenter eller Kursets detaljer.

24 4. Virksomhedens side Virksomhedens side Som kursusadministrator på en virksomhed med login-rettigheden Ret til at administrere VEU kurser kan man: A. Søge kurser se nærmere beskrivelse af søgemuligheder under kapitel 1 Kursussøgning fra side 5. B. Tilmelde medarbejdere læs mere om at finde kurset og se kursets detaljer fra side 9. C. Administrere via virksomhedens side: Sætte standardindstillinger for virksomheden Foretage tilmelding af/navngive medarbejdere Få overblik over afholdte og kommende kurser Få overblik over den enkelte kursists afholdte og kommende kurser Se skriftlig kommunikation fra uddannelsesstedet (indkaldelser m.v.) Har kursusadministratoren endvidere login-rettigheden Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud er der adgang til følgende funktioner: Administrere ansøgning til VEU godtgørelse og befordringstilskud Få overblik over aktive ansøgninger Få overblik over afsluttede ansøgninger Disse funktioner er beskrevet i Guiden til Virksomheder: Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheden kan søge kurser uden at være logget ind, men alle øvrige funktioner kræver login med digital signatur. Herunder beskrives, hvordan virksomheden bestiller digital medarbejder signatur samt får tildelt rettigheder på Virk.dk. 4.1 Adgang Adgang til portalen sker via adressen EfterUddannelse.dk. Det er også muligt at få adgang via Virk.dk, men her vil den blå barre med Virk.dk s logo optage den øverste del af skærmen og dermed indsnævre visnings- og arbejdsfeltet. I sjældne tilfælde kan der være problemer med at få siden frem første gang. Problemet kan normalt løses ved at opdatere skærmbilledet (tryk på F5-knappen). Hjælper det ikke, kan man forsøge at lukke browseren ned og starte forfra. 4.2 Login som kursusadministrator Virksomheder kan søge kurser på portalen uden at være logget ind, men alle øvrige virksomhedsfunktioner kræver, at man logger ind på portalen som kursusadministrator via Log ind Med Digital Signatur fra portalens forside. Man kan også logge ind ved tilmelding. Det forudsætter, at man som kursusadministrator skal 1. have Digital Signatur, medarbejdersignatur eller NemID medarbejdersignatur 2. være registreret på Virk.dk med de nødvendige rettigheder

25 26 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler 4.3 Bestilling af digital medarbejdersignatur Medarbejdersignaturer bestilles af virksomheden hos nets via nets-danid.dk. Mange virksomheder har i forvejen en eller flere medarbejdere, som står for bestilling af medarbejdersignaturer ofte placeret i en administrativ afdeling eller en HR-afdeling. De medarbejdere, som står for bestilling af medarbejdersignaturer, vil desuden oftest være Virk-administratorer for virksomheden. Hvis virksomheden ikke i forvejen har bestilt medarbejdersignaturer, kan du læse, hvordan du bestiller og hvad det koster på nets-danid.dk: Ifølge Nets DanID s aftale med Digitaliseringsstyrelsen kan alle virksomheder oprette tre medarbejdersignaturer gratis. 4.4 Tildeling af rettigheder på Virk.dk For at anvende digital signatur på EfterUddannelse.dk skal virksomhedens kursusadministrator være tildelt login-rettighed. Der er 3 forskellige muligheder for rettigheder: 1. Ret til at administrere VEU kurser 2. Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 3. Begge rettigheder Tildeling af login-rettighed sker gennem Virk.dk. Log ind på Virk.dk med digital medarbejder signatur. Klik på Brugeradministration. Vælg Brugeradministration i listen.

26 4. Virksomhedens side Klik på Brugerprofil. I bunden af siden kan du se, om du har den/de nødvendige rettigheder. Det vil sige login-rettigheden Ret til at administrere VEU kurser, og/eller login-rettigheden Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Er det ikke tilfældet, klikker du på Tilbage til menu. Klik på Virk-administrator for at se, hvem der er Virk-administrator i virksom heden. Kopier -adressen for din virksomheds virk-administrator over i en mail, og send en anmodning til Virk-administratoren om at få tildelt rettigheden Ret til at administrere VEU kurser. Hvis du selv vil være Virkadministrator, kan du sende en anmodning om at blive oprettet. Vælg en Virk-administrator (hvis der er flere end én) og klik på Send anmodning. Læs eventuelt Virk.dk s vejledning om tildeling af rettigheder samt beskrivelse af, hvad det betyder at være Virk-administrator: Eller se de 2 interaktive guider:

27 28 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler 4.5 Problemer med login eller digital signatur Opleves problemer med at få digital signatur til at fungere, kan det skyldes, at pc en ikke lever op til de sys temkrav, som Virk.dk stiller, eller at den benyttede browser har indstillinger, der ikke er forenelige med digital signatur. På forsiden af Virk.dk findes en Hjælp til login, der beskriver en række mulige fejl. Find beskrivelsen her: Du kan også kontakte nets support på telefon eller sende en besked via kontaktformularen på nets-danid.dk. 4.6 Navigation på EfterUddannelse.dk Når man navigerer på EfterUddannelse.dk, er det vigtigt, at man ikke anvender browserens generelle til bageknap, da man derved ryger helt ud af portalen. I stedet navigeres via brødkrummestien. Eller via de tilbageknapper, der findes flere steder i portalen.

28 4. Virksomhedens side Log ind på virksomhedens sider Fra forsiden af portalen kan man logge ind på virksomhedens sider. Herefter angives om man er kursusadministrator eller selvstændig enkeltmandsvirksomhed. Klik på Log ind med Digital Signatur.

29 30 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler 4.8 Sæt standardindstillinger for virksomheden Virksomheden kan beslutte, om medarbejderne selv skal kunne tilmelde sig virksomhedsbetalte kurser via EfterUddannelse.dk. Klik på Indstillinger. Vælg her, hvor kursusindkaldelsen typisk skal sendes hen, samt om indkaldelsen skal sendes pr. post eller mail. Indstillingerne letter indtastningerne ved tilmelding, fordi man efterfølgende kan nøjes med at ændre, såfremt indtastningen skal sendes et andet sted hen end den markerede standard. Klik på Gem indstillinger. Vælger man Ja, kan medarbejdere nu selv tilmelde sig virksomhedsbetalte kurser. Vælger man Nej, skal alle tilmeldinger til virksomhedsbetalte kurser gå via en kursusadministrator på virksomheden med login-rettigheden "Ret til at administrere VEU-kurser". Indstillingen er som udgangspunkt sat til, at medarbejderen ikke kan tilmelde sig med virksomheden som betaler. Ligeledes kan du vælge at sige ja til, at forskellige kompetancefonde automatisk trækker oplysninger om medarbejdernes deltagelse i kurser. Det letter dit arbejde med at søge tilskud til uddannelsen hos fondene. Vælg den faktureringsadresse, der som standard skal anvendes. Det letter indtastningerne ved tilmelding. Standardindstillingen kan efterfølgende ændres for de enkelte tilmeldinger. Man kan vælge at indtaste EANnumre nu og knytte dem til de enkelte faktureringsadresser. EAN-numre kan dog også indtastes i forbindelse med tilmeldingen, hvorefter de automatisk bliver tilføjet listen over EANnumre.

30 4. Virksomhedens side Tilmelding Når man har søgt og fundet et kursus, skal medarbejderen meldes til. Tilmeldingen består af 3 trin: 1. Valgte kurser 2. Tilmeldingsresume 3. Kvittering Desuden findes en procedure for at navngive kursisterne. Kursusadministratoren kan have rettigheder til flere CVR-numre. Er det tilfældet, består tilmeldingen af 4 trin, hvor trin 1 angiver valg af cvr-nummer. Nedennævnte trinhenvisninger vil her være et trinnummer højere. I forbindelse med virksomhedsrekvirerede hold er det muligt for skolen at oprette reservationer for en virksomhed i EASY-A. Læs mere i vejledningen Virksomhederne kan efterfølg ende selv navngive reservationerne. I Trin 1 angives antallet af kursister. Der kan tilmeldes op til 25 kursister ad gangen. Er der tale om Åbent Værksted, skal der ligeledes angives startog slutdato for kursets periode. Klik her for at få vist perioderne for de enkelte fag. I Trin 2 er det først muligt at bekræfte tilmeldingen, når skolens betingelser for tilmelding er accepteret. Oven over checkboksene er der et link til betingelserne på skolens hjemmeside. Man kan gå tilbage i tilmeldingen ved at klikke på trinvisningen eller på Tilbage. Klik på Bekræft tilmeldingen.

31 32 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler I Trin 3 er det muligt at reservere plads er på et hold uden at oplyse navne og CPR-numre. Men det er vigtigt så hurtigt som muligt at få indtastet alle nødvendige informationer om kursisterne. Klik på Afslut for at navngive kursisterne senere. Klik på Navngiv kursister, hvis du vil foretage navngivning nu. Næste billede giver en oversigt over, hvor mange kursister, der mangler at blive navngivet, ligesom man kan vælge at se dokumenter f.eks. indkaldelsen, der er knyttet til kurset eller at se kursets detaljer. Klik på Tilmeld flere for at tilmelde en eller flere kursister. Virksomheden kan slette enkelte/alle kursister fra et hold indtil 7 dage før kursusstart. Denne frist sættes automatisk af EfterUddannelse.dk. Skolen kan dog godt vælge at låse holdet tidligere. Hvis skolen ikke låser holdet, kan virksomheden ændre navne men ikke slette en tilmelding helt frem til kursusstart. Det gælder dog ikke, hvis tilmeldingen er opkrævet. Før musen hen over Slet for at se, hvor længe endnu der kan slettes kursister fra holdet. Klik på Slet for at slette kursisten. Det er også muligt at navngive alle kursister samlet læs mere på side 37. Klik på Rediger for at navngive den enkelte kursist. Har du login-rettigheden Ret til at administrere VEU-godtgørelse og befordringstilskud er det muligt at se en ansøgning eller starte en ny ansøgningsprocedure. Læs om dette i Guiden til virksomheder: Digital ansøgning om VEUgodtgørelse og befordringstilskud.

32 4. Virksomhedens side 33 Indtast kursistens data. Ved at klikke i feltet SMS ønskes angiver man, at kursisten kan modtage korte beskeder på SMS. Feltet bliver først aktivt, når der er indtastet et mobilnummer. Indtast eventuelt et kundeordrenummer til fakturaen. Værdien i felterne Arbejdsadresse og Faktureringsadresse samt information om, hvor indkaldelsen skal sendes hen, hentes fra standardindstillingerne under Indstillinger (se side 30). Ændringer af disse værdier gælder kun for den aktuelle kursist. Indtast et EAN-nummer. Er der tilknyttet et eller flere EANnumre til faktureringsadressen, vises de på en liste. Indtast fakturareferenceperson på virksomheden. Angiv her, om kursisten er bosat eller beskæftiget i Grønland eller på Færøerne. Er det tilfældet skal kursisten betale fuld pris for kurset. Skal kursisten tilmeldes som GVU-elev, skal virksomheden tilmelde eleven via kursistvejen. Det betyder, at virksomheden ikke må være logget ind som virksomhed, når tilmeldingen sker. Vælg kursistens højeste uddannelsesniveau. Klik her, for at se eksempler på uddannelser indenfor uddannelsesniveauet. Ved Åbent Værksted kan prisen for kurset først beregnes, når der er valgt fag og kursisten er navngivet. Klik på Vælg/fravælg fag. Knappen vises kun ved kurser under Åbent værksted.

33 34 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Vælg/Fravælg fag Marker det eller de fag, der skal indgå i kurset, og klik på kalenderen for at vælge periode. De ledige datoer er grønne - optagede datoer er røde. Klik på de ønskede datoer. De vises nu med gult. For farveblinde kan kalenderen vises i sort/hvid. Klik her. Klik på Gem, når du har valgt de ønskede datoer. Klik på næste kalender, hvis der er valgt flere fag, eller vælg næs te fag og klik på kalenderen.

34 4. Virksomhedens side 35 Datoerne for det først valgte fag er orange. Klik på de ønskede datoer for næste fag. Klik på Gem. Fortsæt, til der er valgt datoer for alle valgte fag. Klik på Gem.

35 36 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Indkvartering Klik her, hvis kursisten har brug for indkvartering og er berettiget til kost og logi. Udfyld skemaet og angiv eventuelt en ankomstdato. Spørgsmål om indkvartering vises kun, hvis skolen tilbyder kost og logi. Klik på Gem for at gemme alle indtastninger om kursisten. Dialogboksen Oplysningerne er gemt vises. Klik på Tilbage for at navngive næste kursist.

36 4. Virksomhedens side 37 Det er muligt at navngive alle kursister samlet. Klik udfor Navn og kontaktoplysninger, hvis alle kursister skal navngives på én gang. Eller udvælg de kursister, der skal navngives samlet. Klik på Navngiv/rediger valgte. Åbn listen for at vælge den ønskede redigeringsregel. Denne regel gælder for udfyldelsen af alle felter i den grå bjælke. Reglen gælder ligeledes for alle faneblade. Der er to muligheder. Overskriv feltet hvis: Feltet er tomt Det betyder, at det man indtaster i feltet i den grå bjælke ikke får betydning for allerede udfyldte tilmeldinger. Altid Med denne regel overskrives ALT, der på forhånd er udfyldt i tilmeldingen. Ønsker man ikke at bruge samlet indtastning via den grå bjælke, er det også muligt at taste direkte i de enkelte felter. Så snart der er indtastet en værdi i den grå bjælke eller i en kolonne skifter Ingen ændringer at gemme til Gem, så det indtastede kan gemmes. Redigeringsskemaet indeholder 5 faner. Faneblade med felter, der SKAL udfyldes, er markeret med et rødt kryds.

37 38 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler En del felter er markeret med teksten Ej relevant. Det betyder, at det ikke er relevant at svare på dette spørgsmål i det aktuelle tilfælde. Klik eventuelt på spørgsmålstegnet, for at finde ud af, hvorfor spørgsmålet ikke er relevant. Udfyld alle informationer på et faneblad. Klik på næste fane for at komme videre i processen. Samlet indlæsning af oplysninger fra fil Er kursisternes oplysninger gemt i et personalesystem eller lignende, kan man spare meget tid ved at trække oplysningerne ud i en fil og indlæse dem samlet i redigeringsskemaet. Klik på Navngivning fra fil. Klik her for at se en beskrivelse af, hvilken struktur filen skal overholde, for at samlet indlæsning er mulig.

38 4. Virksomhedens side 39 På Virksomhedens sider er det muligt at få overblik over alle kommende eller afholdte kurser samt over kursusaktiviteter for den enkelte kursist. Klik på Kommende kurser. Klik på Søg. Nu vises alle kommende kurser. Søgningen kan indsnævres ved at angive et konkret kursus, en tidsperiode eller ved at vælge en bestemt arbejdsadresse eller faktureringsadresse. I eksemplet er der 6 kommende kurser. Oversigten viser kursustitel, kursusstart, antal tilmeldte kursister samt status for navngivning af kursisterne. Klik på kursusnavnet for at se en statusoversigt for dette kursus, hvorfra det er muligt at navngive kursister. Se side 31. Fra statusoversigten vil der endvidere være adgang til at se de dokumenter, der er sendt til kursisterne. Dokumenterne vil ligge i arkivet, selv om kursisten står som modtager af information. Klik på Afholdte kurser. Klik på Søg. Nu vises alle afholdte kurser. Søgningen kan indsnævres ved at angive et konkret kursus, en tidsperiode eller ved at vælge en bestemt arbejdsadresse eller faktureringsadresse. Billedet viser en oversigt over afholdte kurser, hvornår de enkelte kurser startede, og hvor mange der var tilmeldt. Se kursets detaljer ved at klikke på kursustitlen.

39 40 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Afholdte kurser viser historiske data. Der vil derfor også blive vist afholdte kurser for medarbejdere, der ikke længere er ansat i virksomheden. Af samme grund kan det tage lidt tid at hente oplysningerne frem. Vi anbefaler at afgrænse søgningen på start dato se herunder. Under Kommende kurser og Afholdte kurser vises kursustilmeldinger, hvor virksomheden står angivet som betaler. Visningen afspejler den måde, hvorpå tilmeldingen er registreret i skolens administrative system. Skulle der derfor være tilmeldinger, der mangler, eller som virksomheden undrer sig over, kontaktes den pågældende skole. Klik på Kursister for at få en oversigt over alle kursister. Klik på pilen ud for en kursist for at få vist kommende og afholdte kurser for kursisten. Søgningen kan indsnævres ved at angive et konkret navn eller CPR-nummer, en tidsperiode eller ved at vælge en bestemt arbejdsadresse eller faktureringsadresse. Oversigten omfatter også medarbejdere, der ikke længere er ansat i virksomheden. Klik på Ansøgninger for at få vist en status. Søgningen kan indsnævres ved at søge på status for ansøgningerne eller på resultatet. Er en ansøgning ikke udfyldt, kan man fra denne side springe direkte til søgeprocessen. Det er ligeledes muligt at signere eller redigere én eller flere ansøgninger. Søgeprocessen er nærmere beskrevet i guiden: Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud fra side 15. Afsluttede ansøgninger viser en liste over virksomhedens færdigbehandlede ansøgninger.

40 5. Skolens side Skolens side Som skoleadministrator kommer du ind på de administrative sider via adressen EfterUddannelse.dk/admin Her kan du vælge, om du er skoleadministrator og vil ind på skolens sider, eller om du er VEU administrator og skal ind og se fravær læs mere side 48. Vælg Jeg er skoleadministrator og log ind med din digitale signatur. Inden du kan begynde at bruge Skolens sider, skal du oprette et arkiv med de dokumenter, skolen anvender til at generere breve med indkaldelse og andre informationer om kurset. Nedenfor er kort beskrevet, hvordan dokument- og skabelonarkivet oprettes, samt hvordan du genererer breve til kursisterne. Har du brug for en nærmere beskrivelse af dette, kan vi anbefale at læse den uddybende beskrivelsen Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider. Klik på Dokument- og skabelonarkiv. I dokument- og skabelonarkivet skal der oprettes en mappestruktur. Det giver bedre overblik over dokumenterne. For at oprette en ny mappe klikker du på Tilføj mappe. Skriv navnet på den nye mappe i dialogboksen og klik på Tilføj mappe.

41 42 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik på den nye mappe og vælg Hent dokument fra PC. Når du har hentet dokumentet, skal du vælge dokumenttype. Du kan vælge mellem følgende dokumenttyper afhængig af, hvad dokumentet skal bruges til: Skabelon til med filtype.rtf (indeholder datafelter til brevfletning) eller filtypen.txt (fast tekst) Uspecificeret dokument (ingen begrænsninger på filtype) Skabelon til SMS med filtype.rtf (indeholder datafelter til brevfletning) eller filtypen.txt (fast tekst) Skabelon til andre breve med filtype.rtf Skabelon til indkaldelsesbrev med filtype.rtf (indeholder datafelter til brevfletning) Øvrigt materiale med filtype.pdf (som uploades til dokumentarkivet) Skabelon til med filtype.rft (indeholder datafelter til brevfletning) eller filtypen.txt (fast tekst)

42 5. Skolens side 43 Gå ind på Holdoversigt for at få et fuldstændigt overblik over alle hold med tilmeldte kursister, start- og slutdato for holdene samt status over udsendte indkaldelsesbreve. Du kan indsnævre visningen, ved at søge på EASY-A hold, holdets korte betegnelse, startog slutdato, holdbetegnelse eller undervisningssted. Det er ligeledes muligt at søge på ansvarsområde, projektområde samt aktivitetsafdeling. Det giver mulighed for at afgrænse visningen til egne hold. I visningen ses, hvor mange indkaldelsesbreve der er sendt ud for eksempel 6 ud af 40. Klik på det kursus, du vil bestille udsendelse af indkaldelsesbreve for. Næste billede viser dokumentstatus for dette kursus. Når du starter, er der ingen dokumenter knyttet til kurset. Klik på Tilføj dokument for at tilføje en brevskabelon eller et dokument fra skolens dokument- og skabelonarkiv til det aktuelle hold. Det er også muligt at hente en skabelon fra egen PC. Det gøres ved at klikke på Hent fra PC. I kolonnen Kontakt får du overblik over, hvordan brevene sendes til den enkelte navngivne kursist. Informationerne kan enten sendes som sms, eller der kan genereres et brev, der sendes som eller som en pdf-fil, som du kan downloade, printe ud og sende med posten. Det bliver samtidig registreret på hver kursist, at der er udsendt et indkaldelsesbrev.

43 44 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik på +-tegnet for at åbne mappen. Klik på det ønskede dokument. Vælg Hent dokument fra arkiv. Klik på Luk vinduet. Dokumentet er nu tilføjet til kurset og kan ses i doku mentstatus for kurset. For at udsende til kursisterne vælger du det brev, du vil udsende. Klik på Generer.

44 5. Skolens side 45 Vær opmærksom på følgende: Vælger du et dokument med typen Skabelon til sms, bliver beskeden KUN sendt til kursister, der har sagt ja til at modtage sms. Vælger du et dokument med typen Skabelon til , bliver beskeden kun sendt til kursister, der har bedt om at modtage materiale på . Ved alle øvrige dokumenttyper bliver der sendt til de kursister, der har bedt om at modtage . Ønsker kursisten at modtage materialet pr. post, bliver der genereret en pdf, som kan printes og sendes til kursisten. Angiv her, hvornår du vil udsende. Klik her, hvis alle kursister skal modtage information. Fjern markeringen, hvis du vil sende information til unavngivne kursister. Klik her, hvis der kun skal sendes information til udvalgte kursister. Herefter åbnes en liste over holdets kursister, hvor det er muligt at markere de kursister, der skal modtage information. Klik her, hvis der skal medsendes materiale, f.eks. en pdf med en informationsbrochure om skolen, i samme fil. Angiv Start- og slutdato, hvis der kun skal sendes breve ud til kursister hvis kursus ligger i den angivne periode. Muligheden er relevant for hold, der afholdes som Åbent værksted. Klik på Send. Når udsendelsen er gennemført, får du en kvittering på, hvor mange breve/sms'er der er blevet afsendt eller genereret. Klik på Vis PDF for at se de breve, der er blevet genereret. Brevene kan nu printes ud og sendes til de deltagere, der har valgt at modtage materialet pr. post. Har du valgt at få andet materiale med i filen, er det med i samme pdf-fil eller sendt på .

45 46 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler På holdoversigten er det angivet, hvor mange indkaldelsesbreve der nu er udsendt, og hvornår sidste udsendelse er gennemført. Klik på Tilmeldingsoversigt. Der bliver nu vist en oversigt over indkomne tilmeldinger. Som beskrevet under Holdoversigt side 43 kan visningen indsnævres. Som udgangspunkt vises alle tilmeldinger såvel digitale som tilmeldinger, der er tastet direkte i EASY. Ønsker man kun at se digitale tilmeldinger, markeres i feltet Vis kun digitale tilmeldinger. Foruden kursistens navn, CPRnummer, holdets betegnelse og start- og slutdato samt tilmeldingsdato vises dato for udsendelse af indkaldelsesbrev. Klik på et navn for at få vist nærmere oplysninger om kursisten.

46 5. Skolens side 47 Her ses alle relevante data om den pågældende kursist, det tilmeldte hold samt faktureringsinformationer. Klik her for at komme tilbage til oversigten over tilmeldinger.

47 48 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler 6. VEU-administratorens side Du kommer ind på VEU-administratorens side via adressen EfterUddannelse.dk/admin. Fra denne side kan du som VEU administrator på en skole. Hente ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se a-kassernes behandlingssvar Få overblik over kursisternes tilstedeværelse Få overblik over ændringer i kursisternes tilstedeværelse Vælg Jeg er VEU-administrator og log ind med din digitale signatur.

48 6. VEU-administratorens side Ansøgninger Når du er logget ind som VEU-administrator med login-rettigheden Ret til at administrere VEU kurser, får du mulighed for at vælge området Ansøgninger, hvor du kan få en oversigt over alle aktive ansøgninger. Oversigten dækker ansøgninger fra 1. juli 2011 og fremefter, da der først fra denne dato er kommet nyt ansøgningsskema samt nye regler, der gør det muligt at søge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud for kurser med startdato fra 1. juli Klik på Ansøgninger. Klik på Søg for at hente alle aktive ansøgninger frem. Søgningen kan indsnævres ved at vælge en status eller et bestemt uddannelsessted. Det er ligeledes muligt at indtaste en bestemt kursist, virksomhed, start-/slutdato for ansøgningen, start-/slutdato for kurset, sagsbehandler eller intern reference. Endelig kan du vælge at søge på resultatet af ansøgningen. Marker her, hvis det kun skal gælde ansøgninger med ændringer eller ansøgninger, der foreligger i kladde. I dette tilfælde giver billedet overblik over ansøgninger med startdato den og slutdato den Klik på en kursist for at se den enkelte ansøgning.

49 50 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Sagsbehandling Under dette område kan man se a-kassernes behandlingssvar til virksomhed eller kursist. A-kassen kan: Godkende ansøgningen Sende meddelelse om godkendelse Sende meddelelse om afslag Returnerere ansøgningen til virksomhed eller kursist, hvis der er fejl i ansøgningen Afslutte ansøgningen Videresende ansøgningen til en anden a-kasse eller til VEU-systemet, hvis en kursist har skiftet a-kasse eller er i restance Behandlingssvar A-kassen markerer ud for det ønskede behandlingssvar. Når behandlingssvar er valgt klikkes på Gem eller Send for at få gemt sagsbehandlingen. Et bilag kan evt. vedhæftes for eksempel i forbindelse med meddelelse om udbetaling, afslag eller andet. Bilaget skal være i pdf-format. Klik på Gem, hvis man ønsker at gemme ændringen som kladde og vente med at sende informationen til ansøgeren. Sagsbehandlingssvarene Godkendelse af ansøgning og Udbetalingsmeddelelse medfører, at ansøgningen får status Under behandling overfor ansøger. Ansøger ser kun status på behandlingen - ikke resultat af behandlingen, det vil sige at ansøger kun ser at ansøgningen er godkendt, hvis der vedhæftes et pdf-dokument med godkendelsesmeddelelse. Klik på Send for at registrere det valgte behandlingssvar og sende informationen til ansøgeren. Der kan sendes flere udbetalingsmeddelelser. Det er relevant ved lange forløb. Hvis man vælger sagsbehandlingssvaret Afslag, bliver ansøgningen automatisk afsluttet.

50 6. VEU-administratorens side 51 I forbindelse med Returner ved fejl i ansøgningen, skal fejlene markeres i kolonnen Fejl i ansøgningen. Hvis der er angivet en mailadresse sendes der automatisk en mail til ansøger om, at ansøgningen er returneret. Ansøgninger med status Returner kan redigeres af ansøger, der herefter skal signere og sende ansøgningen igen. Når en returneret ansøgning sendes til a-kassen igen, får den nye ansøgning et nyt versionsnummer. Status Returner kan også anvendes, hvis der er kommet ændringer til en ansøgning, efter at den er sendt til a-kassen. Bruges, hvis a-kassen vurderer, at grundlaget for ansøgningen har ændret sig så meget, at ansøgningen skal signeres på ny. Vælg den a-kasse, ansøgningen skal sendes til. Angiv dato for videresendelsen.

51 52 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Tilstedeværelse Klik her for at åbne. Under dette område kan man se kursistens tilstedeværelse og eventuelle fraværsårsager. Funktionen Tilstedeværelse er først synlig, når kursets startdato er overskredet. Funktionen giver samme information, som hvis man slår kursistens tilstedeværelse op via Vis tilstedeværelse, se side 56. Med funktionen Tilstedeværelse får man dog kun information om tilstedeværelse og fravær, der er relevant i forhold til den kursustilmelding, som ansøgningen vedrører. I resumeet til ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud kan virksomheder og kursister ligeledes se oplysninger om tilstedeværelse, hvis uddannelsesstedet har givet tilladelse til dette. Uddannelsesstedet giver tilladelse ved at angive J i skoletabellen Vis fravær for virksomheder på EASY-A vinduet A318 Skoler.

52 6. VEU-administratorens side 53 Sagsbehandling historik Klik her for at åbne. Under dette område kan man se en log over ansøgningen. Virksomhed og kursist har adgang til samme log. Ansøgning Klik her for at se hele ansøgningen. Ændringer, der er sket efter at ansøgningen er sendt til a-kassen, er markeret med rødt. Ændringer kan for eksempel forekomme, hvis uddannelsesstedet ændrer i uddannelsesoplysningerne det vil sige ændrer fag, varighed, adresse på undervisningsstedet eller lignende. Hvis a-kassen vurderer at ændringerne har ændret grundlaget for ansøgningen i en sådan grad, at ansøgningen bør signeres igen, kan a-kassen returnere ansøgningen til ansøger læs mere om status Returner på side 51. Der kan sendes ændringer til ansøgningen indtil ansøgningen er markeret som afsluttet af a-kassen.

53 54 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Systemændringer er ligeledes markeret. Udbetalingsoplysninger Klik her for at se, hvem VEUgodtgørelse og befordringstilskud skal udbetales til.

54 6. VEU-administratorens side Afsluttede ansøgninger Hvis du vælger området Afsluttede ansøgninger får du en oversigt over alle afsluttede og annullerede ansøgninger. Oversigten dækker ansøgninger fra 1. juli Klik på Afsluttede ansøgninger. Klik på Søg. Billedet viser nu en oversigt over alle afsluttede og anullerede ansøgninger. En ansøgning bliver automatisk annulleret, hvis kursistens tilmelding slettes, skiftes ud eller hvis kursisten alligevel ikke er VEUberettiget for eksempel hvis kursisten registreres som ledig på dagpenge i uddannelsesstedets administrative system efter, at ansøgningen er sendt til a-kassen. Søgningen kan indsnævres ved at vælge en status eller et bestemt uddannelsessted. Det er ligeledes muligt at indtaste en bestemt kursist, virksomhed, start-/slutdato for ansøgningen, start-/slutdato for kurset, sagsbehandler eller intern reference. Klik på en kursist for at se den afsluttede ansøgning. Sagsbehandling Her er det muligt at se samme informationer som beskrevet på side 50. Skal ansøgningen genoptages, kan det ske fra området Sagsbehandling. Det kan for eksempel være relevant hvis en ansøgning skal genåbnes, fordi en ansøger klager over et afslag.

55 56 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler 6.3 Vis kursisternes tilstedeværelse Under dette område kan du få en oversigt over den enkelte kursists tilstedeværelse og fravær på kurserne. Klik på Vis tilstedeværelse. Indtast det CPR-nummer, du vil se tilstedeværelse for. Indtast en dato for at indsnævre visningen, da du ellers søger tilstedeværelsesoplysninger langt tilbage i tiden. Klik på Søg. Oversigten viser de hold, kursisten har deltaget på, samt om kursisten har været til stede eller fraværende på de enkelte kursusdage. Ligeledes angives årsagen til fraværet: Fraværende (ej til stede) Afbrudt uddannelse Syg Skolens forhold samt eventuelle kommentarer til fraværet. Første gang slås tilstedeværelsesoplysninger op for en kursist, bliver den markeret med rød stjerne.

56 6. VEU-administratorens side Ændret tilstedeværelse Under dette område kan du få en samlet oversigt over, om der er sket ændringer til én eller flere kursisters tilstedeværelse siden sidste gang, du slog kursisterne op. Klik på Ændret tilstedeværelse, for at se, om der er sket ændringer til én eller flere kursisters tilstedeværelse. Klik på et cpr-nummer for at se den enkelte kursists registreringer. Klik her for at opdatere kursistens tilstedeværelse på fanen Vis tilstedeværelse. Ændringerne forsvinder herefter fra billedet. Klik på en kursists cpr-nummer for at se ændringen til kursistens tilstedeværelse under området Vis tilstedeværelse. Ændringen er vist med rødt.

57 58 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler 7. Underviserens side Som underviser får man adgang til Underviserens side via adressen: Log ind med UNI-Login. Har underviseren ikke allerede et UNI-Login, eller er der ikke tilknyttet et CPRnummer til UNI-Login, skal man kontakte UNI-Login brugeradministratoren på skolen, så underviseren kan blive oprettet. Ligeledes er det en betingelse, at underviseren er oprettet som medarbejder i skolens EASY-A. Kontakt skolens EASY-A ansvarlige, hvis der er tvivl. Læs mere om UNI-Login her: Her kan du læse mere om, hvordan du får et UNI-Login. Læs hvordan du gør, hvis din skole ikke er oprettet.

58 7. Underviserens side 59 Når man er logget ind, får man indledningsvis vist egne hold og fag på dags dato. Har man ikke selv nogle hold på dags dato, får man vist alle hold på dags dato. Markeringen skifter fra Mine hold til Alle hold. Er der tale om ét hold med kun ét fag, bliver man sendt videre til siden, hvor man kan registrere fravær se side 60. Vælg mellem fire standardvisninger: I dag I går De seneste 7 dage De seneste 14 dage Som standard vises I dag. Hvis man ikke har undervisning den pågældende dag, vises den tidligste dag, som man mangler at registrere for. Man kan også vælge en vilkårlig periode ved at indtaste start- og slutdato. Det er ikke muligt at få vist hold eller registrere fravær frem i tiden. Klik på Søg for at få vist den ændrede periode. Bemærk Ved Åbent Værksted kan der blive vist fag, der ikke har tilknyttet kursister. Underviseren skal selv tage stilling til, hvilke fag der er relevante for fraværsregistering.

59 60 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik her, hvis der er brug for at se alle hold på skolen for eksempel hvis man skal registrere fravær for et hold, hvor man fungerer som vikar, eller for en kollega, der er fraværende. Man får nu vist alle hold inden for den valgte periode i listen. Listen her indsnævres ved at indtaste et konkret hold, en underviser eller CPR-nummer for en kursist. Vælg det kursus eller de fag på listen, der skal registreres fravær for. Klik på Registrer fravær for valgte hold og fag. Man kan nu registrere fravær for kursisterne på det valgte hold/fag.

60 7. Underviserens side 61 Har kursisten været til stede hele dagen, markeres her, og fraværet bliver automatisk sat til 0,0. Skal der registreres mange kursis ter på én gang, kan man med fordel klikke på checkboxen Tilstede hele dagen, og herefter fjerne markeringen ud for de få kursister, der ikke er tilstede. Har kursisten været fraværende, indtastes antal timer. Er kursisten registreret fraværende, skal der angives en årsag. Åbn listen under fravær og vælg én af de fire årsager: Fraværende (ej til stede) Afbrudt uddannelse Syg Skolens forhold Årsagsfeltet bliver først aktivt, når fraværsfeltet forlades. I fritekstfeltet i næste kolonne kan indtastes bemærkninger til uddybning af fraværsårsagen. Disse oplysninger sendes videre til a-kassen. Kolonnen Gennemført er først aktiv på kursets sidste dag. Værdien står som standard til "med bevis", og kan om nødvendigt ændres til "uden bevis" eller "ikke gennemført". Klik på Gem ændringer for at gemme de indtastede fraværsregistreringer.

61 62 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Klik på Annuller for at fjerne alle indtastninger for den pågældende dag. Klik på Tilbage for at vende tilbage til listen over hold og fag. Klik her for at blade frem til næste dag eller for at blade tilbage. Man kan gå op til 2 uger tilbage i tiden. Er der behov for at gå længere tilbage, skal registreringen ske direkte i EASY-A.

62 7. Underviserens side 63 Gå ind på holdet og klik på Tilføj ny kursist, hvis man som underviser har brug for at registrere en ny kursist på et hold. Udfyld kursistens data. Vælg det aktuelle hold. Klik på Gem for at registrere de indtastede data.

63 64 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler Kursisten bliver automatisk placeret på holdet. Er der en unavngiven/forhåndsreserveret kursist på holdet, er det muligt at redigere i tilmeldingsoplysningerne. Redigeringen kan ske fra skærmbilledet til registrering af fravær. Klik på redigeringsikonet. Rediger kursistens data og klik på Gem. Bemærk, at ændringen gælder hele tilmeldingen i hele perioden. Hvis tilmeldingen dækker flere fag, gælder ændringen derfor for alle fag. Ændringen går både bagud og frem i tid.

64 7. Underviserens side 65 Er man som underviser tilknyttet mere end én skole, kan man klikke her for at skifte skole. Vælg skole. Marker her, hvis man ønsker at den valgte skole skal vises, næste gang man logger ind. Klik her for at skifte skole.

Brugerguide. Virksomheder

Brugerguide. Virksomheder Brugerguide Virksomheder Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Virksomhedens side 16 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Virksomheder

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Brugerguide. Kursister

Brugerguide. Kursister Brugerguide Kursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 20 Kolofon 4. Kursistens side 29 Brugerguide

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 12 3. Virksomhedens sider 18 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder

Brugerguide. Virksomheder Brugerguide Virksomheder Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Virksomhedens side 17 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Virksomheder

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator Virksomheden Mit overblik log ind som kursusadministrator Side 2 af 13 Adgang til Mit overblik/som kursusadministrator... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for Portalen giver overblik og mulighed for med få klik at planlægge medarbejdernes kompetenceudvikling og reservere kurser. Klik et kur Klik ursus! et kursus! 2. EfterUddannelse.dk portalen for erhvervsrettet

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login VEU admin login 4.0 VEU admin - ulæste ansøgninger

Læs mere

Minivejledning. I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Kommende kurser

Minivejledning. I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Kommende kurser Minivejledning I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Log ind på virksomhedens sider med din medarbejdersignatur/nemid fra forsiden af www.efteruddannelse.dk via Log ind i øverste venstre

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke

Kursussøgning. Indledning. Orange søgebjælke Kursussøgning på Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursussøgning... 3 Indledning... 3 Orange søgebjælke... 3 Fritekstsøgning via feltet Find... 4 Find: Søg på fag/kursus vha. søgeforslag...

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05. 1 EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Vejledning l virksomheder

Vejledning l virksomheder Vejledning l virksomheder Digital kursus lmelding Ansøgning om VEU godtgørelse og befordrings lskud Sønderhøj 9 8260 Viby J Telefon: 8936 3000 business@aabc.dk www.aabc.dk Digital kursus lmelding og VEU

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Virksomhedssupport. Informationsmøde den 21. og 22. januar Af Flemming Madsen og Marianne Guerry Larsen

Virksomhedssupport. Informationsmøde den 21. og 22. januar Af Flemming Madsen og Marianne Guerry Larsen Virksomhedssupport Informationsmøde den 21. og 22. januar Af Flemming Madsen og Marianne Guerry Larsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Dagsorden Velkomst Baggrund for ophør

Læs mere

EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december Marianne Guerry Larsen

EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december Marianne Guerry Larsen EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december 2009 Marianne Guerry Larsen EfterUddannelse.dk præsentation Hvad og hvordan? Online kursuskatalog Søgning Kursusbeskrivelse i EfterUddannelse.dk og i EASY-A

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken?

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken? Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) Når en medarbejder i folkekirken skal tilmeldes en uddannelse (AMU), skal der skal anvendes en digital signatur til erhverv, Tilmeldingen kan foretages

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser december 2011 Program Velkomst Der er penge i det fem skarpe fra DI om AMU Lynkursus i EfterUddannelse.dk Hvorfor EfterUddannelse.dk Det praktiske Tilmelding

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugerguide. Undervisere

Brugerguide. Undervisere Brugerguide Undervisere Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Registrer fravær 6 2. Tilføj ny kursist 10 3. Underviser på flere skoler 12 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk Undervisere

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen Efteruddannelse.dk Marianne Guerry Larsen Handler om administrativ lettelse på skolerne CPP1 Dias nummer 2 CPP1 [..]kommunikation MED kursisterne [..] Christina P. Bach Pedersen; 16-09-2009 3 faser Test

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Trin for Trin guide til en S1 autorisation

Trin for Trin guide til en S1 autorisation Trin for Trin guide til en S1 autorisation Autorisationssystemet MAB Her ses forsiden af Miljøstyrelsens IT system (MAB). Til venstre ses en liste over gyldige autorisationer. I dette tilfælde er der en

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Formålet med VEU-digitaliseringen Nye love og regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedernes

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger MINIVEJLEDNING Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger På EfterUddannelse.dk har arbejdsgivere og kursister hidtil kun kunnet se status på sagsbehandlingen og ikke resultatet af heraf. Dvs.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE www.e eruddannelse.dk 2 Kursus lmelding på www.e eruddannelse.dk Digital lmelding nye regler Pr. 1. november 2011 skal virksomheder lmelde deres medarbejdere

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Juni 2011 af Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Juni 2011 af Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning Juni 2011 af Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Nye processer og ny rollefordeling Oprettelse,

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet Betingelsen for at deltage i AMU er, at kursisten har fast bopæl eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. Hvis kursisten har fast bopæl i udlandet,

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere