Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen Fælles: 1 Revision af PU mødedatoer for resten af Cirkulære om brugsret til gravsteder Sag: Cirkulære om brugsret til gravsteder (564) Udsættes Taget til efterretning Cirkulære om brugsret til gravsteder : PU udsender meddelelse til alle MR om at være meget opmærksomme på cirkulære om brugsret til gravsteder. Cirkulære er at finde på provstiets hjemmeside, hvor man desuden kan finde skabelon til tro og love erklæring. 3 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Sag: Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 (537) PU har ingen bemærknigner Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Forslag til regional udviklingsplan 2012 for Region Nordjylland sendt i høring i perioden 16/1-16/ STØ anmoder om, at evt. bemærkninger til planen fremsendes til STØ senest den 1/ Nyt provstiudvalgsmedlem Nyt menighedsrådsmedlem Pr. 10/ indtræder Anders Georg Brander i Sct. Hans MR i stedet for Lisbeth Haasen Jensen. Anders Brander er indtrådt som valgt kasserer for rådet. PU godkender at Tove Brændstrup udtræder af PU. Lisbeth Waaentz indkaldes som suppleant Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Om- og tilbygning til Hirtshals kirkekontor Sag: Om- og tilbygning til Hirtshals Kirkekontor (559) - Hirtshals Sogn Om- og tilbygning til Hirtshals kirkekontor : Hirtshals MR v/adm.chef Leif Axberg fremsender til PU meddelelse om, at man gerne vil drøfte en fremtidig om- og tilbygning til Hirsthals Kirkekontor. Man har indhentet et skitseforslag fra Knudsen og Østergaard, Ålborg. Arkitekt Ole Knudsen vil præsentere skitseforslaget for PU på møde den kl i Hirtshals. Det er af væsentlig betydning for Hirtshals MR at få en afgørelse og lovning på tidspunkt for lån og igangsætning af byggeriet. 2 Hirtshals Kirkegård: fra bykirkegård til landsbykirkegård Sag: Hirtshals Kirkegård: fra bykirkegård til landsbykirkegård (560) - Hirtshals Sogn PU takker menighedsrådet for præsentationen. Ombygningen af sognegården i Tornby har første prioritet; men alt efter hvordan ligningsgrundlaget udvikler sig, stiler PU efter at finansiere projektet fra PU fremsender ansøgningen med anbefaling Dagsordenspunkter til provstiudvalgsmødet den 28/ : Hirtshals MR v/adm.chef Leif Axberg fremsender til PU ansøgning om nedlæggelse af Hirtshals kirkegård som bykirkegård og efterfølgende omlagt til landsbykirkegård. Samtidig ansøges om nedlæggelse af kirkegårdslederstillingen på Hirtshals kirkegård. Ansøgningen bedes fremsendt ad tjenstlig vej til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 3 Uggerby MR, orientering om den økonomiske situation Sag: Ansøgning om 5%-midler 2011 (447) Uggerby MR, orientering om den økonomiske situation : Hirtshals Kirkekontor v/leif Axberg fremsender til PU orientering om den økonomiske situation i Uggerby, som pt. er særdeles vanskelig. Uggerby MR beder derfor om, at PU via 5%-midlerne bevilger et ekstraordinært tilskud, så man kan få likviditeten retter op én gang for alle. Manglende likviditet pr beløber sig til kr ,78. LES anmoder om et møde med MR dels vedr. salg af forpagtergården (sammen med Tversted MR), dels vedr. den økonomiske situation Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 4 Bindslev Kirkegård Sag: Bindslev kirkegård (389) Godkendes Bindslev Kirkegård : Bindslev Kirkegård fremsender til PU s behandling og godkendelse skrivelse vedr. omlægning og pleje af skovkirkegården, Bindslev. 5 Informationstjenesten - nyhedsbrev Sag: Folkekirkens Informationstjeneste (222) Jens Peter Madsen udpeges til ny repræsentant Informationstjenesten - nyhedsbrev : Folkekirkens Informationstjeneste fremsender nyhedsbrev, januar Hjørring Nordre Provsti er gået med i samarbejdet pr. 1. januar Da Tove Brændstrup har anmodet om at træde ud af PU, skal der vælges ny repræsentant for Hjørring Nordre Provsti? Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 6 Forpagtningsjord, beliggende i Sørig Sogn Sag: Sørig Sogn - Forpagtningsareal (548) - Sørig Kirkedistrikt Forpagtningsjord, beliggende i Sørig Sogn : PU videresender til STØ s afgørelse sag vedr. forpagtningsjord beliggende i Sørig sogn, Bindslev-Sørig pastorat. PU anmoder STØ om at udarbejde de nødvendige papirer i sagen, således at de omtalte ejendomme tilskødes de aktuelle sogne/pastorater, henholdsvis Tversted- Uggerby og Bindslev-Sørig pastorater. 7 Horne kirke - lån ifbm. ombygning af Horne menighedshus Sag: Horne Menighedshus (328) - Horne Sogn Horne-Asdal Menighedsråd - anmodning om lån til indretning af overetage på Horne menighedshus samt indretning af nyt køkken sammesteds : PU fremsender til STØ ansøgning om stiftsmiddellån til Horne-Asdal kirkekasse til indretning af overetage på Horne Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 menighedshus samt indretning af nyt køkken i stueetage sammesteds. PU anbefaler et 5-årigt stiftsmiddellån til ovennævnte arbejder. Horne kirke - lån ifbm. ombygning af Horne menighedshus : STØ fremsender til Horne-Asdal sognes MR bevilling af lån vedr. ombygning af Horne menighedshus. Biskoppen meddeler, at Horne kirke bevilges et lån af stiftsmidlerne, stort kr ,00 lån nr Lånet afvikles over 5 år med lige store halvårlige ydelser hver 30. juni og 30. december termin, første gang i december termin Horne Menighedshus - tegning nr : Bygningstjenesten Hjørring Provsti fremsender reviderede tegninger til ombygning af Horne Menighedshus. 8 Sindal Gl. kirke - bevilling af lån Sag: Sindal Gl. Kirke, renovering (312) - Sindal Sogn Ansøgning om stiftslån kr : PU fremsender til STØ ansøgning om tillægslån stor kr ,00 til dækning af udgifter ifm. renovering af Sindal Gl. Kirke. Sindal Gl. kirke - bevilling af lån : STØ meddeler Sindal MR, at der bevilges et lån af stiftsmidlerne, stort kr ,00 - lån nr Lånet afvikles over 9,5 år med lige store halvårlige ydelser hver 30. juni og 30. december termin, første gang i juni termin 2012 (lånebetingelse identisk med det allerede med det allerede bevilgede lån af stiftsmidlerne - lån nr, ). 9 Hørmested - forsikringsskade som følge af mår på loftet Sag: Hørmested - forsikringsskade som følge af mår på loftet (565) - Hørmested Sogn Hørmested - forsikringsskade som følge af mår på loftet : Ministeriet for Ligestillng og Kirke fremsender til Hørmested MR afgørelse i sagen vedr. afslag fra Willis ifm. skader Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 forrettet af en mår på loftet. Ministeriet finder ikke anledning til at omgøre Willis afgørelse af Skaden er således ikke omfattet af folkekirkens selvforsikringsordning. 10 Sygemelding Torby-Vidstrup Menighedsråd Sag: Valg til menighedsråd 2008 (165) Sygemelding Torby-Vidstrup Menighedsråd : Tornby-Vidstrup MR v/henrik Hegelund meddeler PU, at Lene Meng Andersen er sygemeldt i ca. 6-8 måneder. Hun er derfor bevilget orlov fra Tornby-Vidstrup MR, hvorfor suppleant Birte Bak er indkaldt som suppleant i perioden. Henrik Hegelund overtager hvervet som kontaktperson i den pågældende periode : PU videresender meddelelsen til STØ. 11 Invitation til forårsmøde på Horne Efterskole 03 marts Sag: Distriktsforeningen Vestvendsyssel (547) Invitation til forårsmøde på Horne Efterskole den 3. marts Opfordring til stiftsråd og provstiudvalg om deltagelse i valgkampagne Sag: Valg til menighedsråd 2012 (554) Opfordring til stiftsråd og provstiudvalg om deltagelse i valgkampagne : Landsforeningen af MR fremsender til PU opfordring til deltagelse i valgkampagne. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: 1 Løkken Kirke - varmeanlæg - tegninger Sag: Orgelprojekter (233) Anbefales Løkken Kirke - varmeanlæg - tegninger Ingeniørtegninger fra arkitektfimaet Jørgen Ussing vedr. radiatorplacering fremsendt til STØ pr. post 26/ Løkken kirke - Ombygning af pulpitur og orgel STØ godkender principielt ombygn. af pulpitur og orgel. Endelig godkendelse kan gives når MR endeligt beslutter hvilket forslag de vil vælge. Ligeledes skal det økonomiske grundlag være på plads før arbejdet påbegyndes. STØ medsender div. konsulent erklæringer. Tilbud+tegninger fra orgelbygger Fremsendt til STØ. Tilbud på ombygning og istandsættelse af Løkken Kirkes orgel fra orgelbygger Sven Hjorth Andersen. Samlet pris. kr ,- Tegninger vedlagt. Udkast til fondsansøgning - orgelrenovering Fremsendt PU til orientering: Orgelkonsulent Jens Chr. Hansens udkast til fondsansøgning fremsendt til MR. Færdigt budget mangler p.t. 3 Lokalplanforslag nr L04 og tillæg nr. 36 Sag: Lokalplanforslag nr L04 og tillæg nr. 36 (540) Ingen bemærkninger Lokalplanforslag nr L04 og tillæg nr. 36 Vedr. Centerområde (Rådhus m.v.) Nørregade/Søndergade/Springvandspladsen, Hjørring. STØ anmoder PU om eventuelle bemærkninger til forslaget. Har PU ingen bemærkninger, bedes dette ligeledes meddelt STØ. 4 Skrv. fra Informationstjenesten Sag: Informationstjenesten-ny repræsentant Poul Bach udpeges som ny repræsentant Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 (545) Skrv. fra Informationstjenesten Skrv. til HSP fra Poul Jacobsen, formand for Informationstjenestens bestyrelse. HSP anmodes om at udpege en ny repræsentant i Informationstjenesten som efterfølger for Lisbeth Haasen Jensen. 5 Sct. Catharinæ kirke Sag: Hjørring kapel PU anbefaler lånet, og at det afdrages over 10 år fra 2. termin i 2013 Ansøgning om stiftslån til delvis finansiering af vedligeholdelse og renovering af Hjørring Kirkegårds kapel Sct. Catharinæ menighedsråd ansøger om kr ,- Hjørring Søndre Provsti, orienteringspunkter: 6 Rateudbetalingsplan for tilsagte og bevilgede lån Sag: Rateudbetalingsplan for tilsagte og bevilgede lån (550) Rateudbetalingsplan for tilsagte og bevilgede lån Skrivelse fra STØ til HSP ifm. overgang til fælles kapitalforvaltning. PU bedes, på det vedhæftede regneark, anføre hvorvidt udbetaling på lånene er aktuelle eller ej, og returnere arket til STØ rate af bev. lån Sag: Opførelse af sognehus (232) - Løkken- Furreby Sogn 6. rate af bev. lån Udbetaling af rate 6, kr ,- på bev. lån på indtil kr ,-. Til rest af lånet kr ,-. 7. rate af bev. lån Udbetaling af rate 7, kr ,- på bev. lån på indtil kr ,-. Til rest af lånet kr ,-. 8 PU's accept vedr. hævning på prohiberet konto Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

8 Sag: Frigivelse midler - fliseprojekt (543) - Hæstrup Sogn PU's accept vedr. hævning på prohiberet konto PU's skrivelse til Nordjyske Bank med godkendelse af at kr frigives til finansiering af flisebelægning på Hæstrup Kirkegård. VS: Frigivelse midler - fliseprojekt Anmodning fra Vrejlev-Hæstrup MR om frigivelse af kr ,04 fra henlagte midler til fliseprojekt på Hæstrup kirkegård. Det drejer sig om fliser fra låge til kirke. 9 Udtalelse fra Den kgl. Bygningsinspektør Sag: Råstofplan 2012 (457) Udtalelse fra Den kgl. Bygningsinspektør Råstofplan 2012 for Region Nordjylland STØ har anmodet Den kgl. Bygningsinspektør om udtalelse ifm. region Nordj. forslag til Råstofplan Planen, som er sendt i høring, kan ses på: Brev til Naturstyrelsen Aarhus med bemærkninger til Råstofplan 2012 STØ's reaktion på Den Kgl. Bygningsinspektørs udtalelse vedr. Råstofplan Ingen kirker i Hjørring Provstierne bliver påvirket af de påtænkte udgravninger. 10 Tårs MR, aftale om gravstedsvedligholdelse Sag: Aftale om gravstedsvedligholdelse (539) - Tårs Sogn Tårs MR, aftale om gravstedsvedligholdelse STØ har gennemført rykkerprocedure vedr. aftale uden resultat. MR får frist til 29/ til at underrette STØ om, hvad der foretages i sagen. Det bemærkes, at kirkegårdsvedtægtens angivne varsel vedr. nedlæggelse skal overholdes. 11 Godkendelseserklæring, orgel Skallerup Sag: Orgel Skallerup (541) - Skallerup Sogn Godkendelseserklæring, orgel Skallerup Godkendelseserklæring vedr. opstillet orgel. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

9 Erklæringen er den 16/2-11 fremsendt til STØ. 12 VS: [Dok.nr.:8942/12] Redegørelse til ministeriet vedr. kirkesanger i Skallerup- Vennebjerg og Mårup sogne Sag: Redegørelse til KM vedr. kirkesanger i Skallerup-Vennebjerg og Mårup sogne (544) - Skallerup Sogn VS: [Dok.nr.:8942/12] Redegørelse til ministeriet vedr. kirkesanger i Skallerup- Vennebjerg og Mårup sogne Materiale til brug ved forhandlingsmøde i Moderniseringsstyrelsen den 24. januar Vedr. påstande fremsat af CO10 ang. kirkesangeren. Tilsendt PU, til orientering,af personalekonsulenten. 13 Høring af lokalplanforslag nr L03 + tillæg nr. 33. Sag: Lokalplanforslag nr L03 + tillæg nr. 33. (542) Høring af lokalplanforslag nr L03 + tillæg nr. 33. Forslag til kulturelle formål ved Nørregade og Vendelbogade (Vendelbohus), Hjørring. Fremsendt af STØ til Sankt Hans og Sankt Catharinæ sognes MR med anmodning om en udtalelse. Udgiften for udtalelsen skal afholdes af den berørte kirkekasse. 14 Kursus KirkeDV Sag: Kursus KirkeDV (538) Kursus KirkeDV Indbydelse til kursus i kirkedv sendt til alle MR i Hjørring Provstierne. Kurset afholdes 7/ tilmeldingsfrist 1/ Nyt menighedsrådsmedlem Sag: Menighedsråd (534) - Sankt Hans Sogn Nyt menighedsrådsmedlem Pr. 10/ indtræder Anders Georg Brander i Sct. Hans MR i stedet for Lisbeth Haasen Jensen. Anders Brander er indtrådt som valgt kasserer for rådet. 16 VS: Furreby kirkegård - strid om gravsted Sag: Strid om gravsted (552) - Løkken- Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

10 Furreby Sogn Furreby kirkegård - strid om gravsted Sag vedr. brugsret på gravsted fremsendt af PU til STØ med anmodning om snarlig sagsbehandling for at undgå en uheldig udvikling i sagen. Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Poul Bach Jens Peter Madsen Gert Nørgaard Frederiksen Tove Brændstrup Per Harfeld Thomas Wagner Borrisholt Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere