TEKNISK INFORMATION HCV 300 / HCV 500 / HCV 700 Boligventilation til montage på væggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK INFORMATION HCV 300 / HCV 500 / HCV 700 Boligventilation til montage på væggen"

Transkript

1 TEKNISK INFORMATION HCV 300 / HCV 500 / HCV 700 Boligventilation til montage på væggen

2

3 HCV Boligventilation 1 GENEREL BESKRIVELSE 4 2 STYRING 10 3 TEKNISKE DATA 11 4 TILBEHØR 17 Forbehold for ændringer og trykfejl. November 2017.

4 GENEREL BESKRIVELSE 1 GENEREL BESKRIVELSE HCV ventilationsanlæg med varmegenvinding er primært beregnet til private boliger. Anlæggene leveres som komplette ventilationsenheder med indbygget styring og vægmonteringsbeslag. Der er et stort udvalg af ekstra tilbehør til såvel ekstern som intern montage. Anlæggene kan derfor dække næsten ethvert ventilationsbehov. HCV boligventilationsanlæg er monteret med højeffektive modstrømsvekslere, der er optimeret til at give en meget høj virkningsgrad og dermed et lavt specifikt effektoptag (SPI). HCV 300 HCV 300 HCV 500 HCV Luftmængde ved 100 Pa. ext. tryk (m 3 /h) Modellerne HCV boligventilationsanlæg er designet til at hænge på væggen. Serien består af HCV 300, HCV 500 og HCV 700. De dækker ventilationsbehovet i boliger på op til 450 m2, afhængig af nationale lovkrav og det aktuelle tryktab i installationen. HCV 300 har en størrelse, så den passer ind i stedet for et 60 cm s skabsmodul f.eks. i en baggang, hvor alt gemmes væk bag skabslåger. Alle kanaler tilsluttes på toppen af anlægget. På HCV 300 er det desuden muligt at tilslutte indblæsningskanalen i bunden af anlægget, hvis man ønsker at føre kanalerne i gulvet. HCV kræver minimum 700 mm fri vægplads. Til HCV 300 og HCV 500 leveres en standard vægskinne og til HCV 700 leveres en kraftigere, indstillelig vægkonsol. Filtrene er nemt tilgængelige bag den øverste del af frontpladen. Adgang til kontrolpanelet sker via en åbning i frontpladen. Hvis der ikke er plads til at åbne frontpladen, hvis anlægget f.eks. er placeret i en ventilationsskakt eller i et teknikrum, kan frontpladen fjernes, den har kun et kosmetisk formål. HCV modeller Kabinet HCV er fremstillet af formstøbte polystyrendele (EPS) med min. vægtykkelse på 32 mm. Med denne isoleringstykkelse kan anlæggene placeres i rum med temperaturer helt ned til +12 C. Hele EPS-enheden er indkapslet i 0,8 mm aluzink plade, malet i RAL Isolering kan klassificeres som brandklasse E materiale, i henhold til EN Med den målte lækage under 2% i henhold til EN ligger anlæggene i lækageklasse A

5 1 GENEREL BESKRIVELSE Kanaltilslutninger Kanaltilslutninger for indblæsning er som standard placeret til venstre i toppladen. Anlægget kan vendes elektronisk, hvorved kanaltilslutning for indblæsning bliver til højre i toppladen. Takket være omstillingsfunktionen kan anlægget installeres med udeluftkanaler enten til højre eller til venstre. Ét og samme anlæg kan dermed dække alle installationsbehov. Venstre setup (A) Funktion Ventilationen sker ved at anlægget suger fugtig luft ud af boligen og erstatter den med frisk udeluft, der er opvarmet med varme genvundet fra udsugningsluften. Virkningsgrad op til 95%. Dermed opnås boligventilation med en stor energibesparelse. Luftmængden kan ændres på følgende måder: Valg af en fast ventilatorhastighed mellem 0 og 4.. Behovsstyring: VOC sensor (tilbehør) eller RH sensor justerer ventilatorhastigheden konstant i henhold til det aktuelle ventilationsbehov, som er bestemt af udsugningsluftens kvalitet eller relative fugtighed. Ugeprogram: Ventilatorhastigheden øges eller sænkes i henhold til en fast tidsplan eller specielle behov. Højre setup (B) Hvis udsugningsluften er meget fugtig, dannes der kondensvand inde i varmeveks-leren. Det opsamles i den indbyggede drypbakke. Kondensvandet ledes til det nærmeste afløb ved hjælp af den medleverede afløbsslange

6 GENEREL BESKRIVELSE 1 Egenskaber og fordele: Behovsstyret ventilation: Den indbyggede RH sensor justerer ventilatorhastigheden konstant i henhold til det aktuelle behov. Tidsstyret ventilationsydelse, baseret på 11 forskellige foruddefinerede ugeprogrammer. Derved kan energiforbruget reduceres i perioder med lavt ventilationsbehov. Sommerdrift hvor indblæsningsventilatoren er standset og kølig udeluft kommer ind gennem åbne vinduer og sænker rumtemperaturen. Brændeovns-/pejsefunktion. Her skabes et forbigående overtryk, så røgen trykkes op i skorstenen og ikke trækkes ud i rummet. Høj virkningsgrad op til 95% EC ventilatormotorer med lavt energiforbrug (lav SEL-værdi) Anlæggene er nemme at installere og opstarte med indbyggede trykudtag for nem kalibrering. Høj grad af kundetilpasning takket være et stort sortiment af internt og eksternt tilbehør. Se beskrivelse i afsnittet Tilbehør. Filterskift Filtre I HCV anlæggene bruges 50 mm G4 kassettefiltre som standard på både indblæsning og udsugning. Disse filtre dækker i det store og hele behovet for rensning af luften. Fordelen med disse kompakte filtre er, at de har en meget større overflade end filtermåtter og små posefiltre. De har længere holdbarhed, og under normale forhold skal de kun skiftes to gange om året, svarende til filtertimerens indstilling. Ved særligt behov kan der tilkøbes F7 pollenfiltre som ekstra tilbehør. F7 pollenfiltre sikrer, at der ikke kommer allergifremkaldende partikler ind i boligen gennem ventilationssystemet. Ventilatorer I HCV anlæggene anvendes den nyeste EC ventilatorteknologi. Ventilatormotorer og hjul er nøje valgt ud fra deres høje ydelse og lave energiforbrug. Takket være EC teknologien er lejerne de eneste bevægelige dele, som kan skabe modstand, og det sikrer ventilatorerne en forventet levetid på ca. 10 år. Ventilatorerne tilsluttes 230 V på kontrolpanelet, og hastigheden styres trinløst ved hjælp af et 0-10 volt signal fra anlæggets styreprint. RH sensor RH sensor HCV boligventilationsanlæg er som standard udstyret med en RH sensor. Denne føler overvåger kontinuerligt den relative fugtighed i den fælles udsugningsluft og justerer luftmængden derefter. Denne driftsform kaldes behovsstyring. Hvis der er tilsluttet en fjernbetjening, bliver den relative fugtighed vist i displayet ved hjælp af et ikon med tre niveauer. Ved at bruge behovsstyring opnås korrekt ventilation med det lavest mulige energiforbrug

7 1 GENEREL BESKRIVELSE Varmeveksler Varmegenvindingen sker i en effektiv varmeveksler af aluminium, specielt udviklet af Dantherm til at give den højest mulige virkningsgrad med det mindst mulige tryktab ved de luftmængder, som normalt anvendes i boliger. Varmeveksler Bypass køling Automatisk bypass funktion HCV anlæggene er som standard forsynet med et automatisk styret bypass-modul, der bruger kølig udeluft til at køle boligen. F.eks. efter en varm sommerdag, hvor temperaturen om natten falder til under rumtemperaturen i boligen. Bypass modulet leder den varme udsugningsluft forbi varmeveksleren for at opnå den bedst mulige køleeffekt. Betingelserne for at aggregatet automatisk åbner bypass-modulet er, at udsugningstemperaturen (T3) er 24 C*, at udeluften (T1) er 15 C*, og at udeluften (T1) er 2 C koldere end udsugningstemperaturen (T3). *Disse fabriksindstillinger kan justeres fra fjernbetjeningen eller PC Tool. Bypass Manuel bypass-funktion Ud over at anlægget sørger for køling med udeluft ved hjælp af den automatiske bypass-funktion, findes der den manuelle bypass-funktion, som brugeren kan aktivere når som helst. Ved hjælp af denne funktion åbnes bypass-modulet i seks timer, forudsat at udsugningstemperaturen (T3) er 15 C, udetemperaturen (T1) er over 2 C og udeluften (T1) er 2 C koldere end udsugningstemperaturen (T3). Frostbeskyttelse af veksleren Den intelligente styring i HCV anlæggene sørger for frostbeskyttelse af veksleren. Frostbeskyttelse aktiveres, hvis afkasttemperaturen (T4) er < +2 C, hvilket typisk vil starte, når udeluften (T1) kommer under ca. -3 C. Når afkasttemperaturen (T4) når ned på +2 C regulerer anlægget ned på den kolde indblæsningsluft (T2), således at afkasttemperaturen (T4) holdes på minimum +2 C. Indblæsningsluften vil i særligt kolde tilfælde reguleres helt ned til 0 m3/h i korte intervaller for at holde veksleren frostfri. Hvis udeluften (T1) er < 13 C i mere end 4 minutter, stoppes anlægget helt i 30 min. for at forhindre tilisning. I områder med udetemperaturer, som ofte er under -6 C, anbefales det at installere forvarme. I andre områder, hvor udetemperaturen kan komme ned under -10 C, er forvarme en betingelse for at opnå en balanceret og driftsikker løsning

8 GENEREL BESKRIVELSE 1 Installation Efter installation af anlæg, kanaler og afløbsslange skal anlægget indreguleres til den pågældende bolig. Måling af luftmængder sker via indbyggede trykudtag. Den indledende kalibrering foretages på kontrolpanelet ELLER via et Windows PC program (Dantherm PC Tool), der fra PC tilsluttes anlægget med et USB stik. Et luftindreguleringsskema på frontpladen viser de tryk og luftmængder, som installatøren skal bruge til at bestemme de korrekte ventilatorhastigheder. (Se eksempel herunder). HCV 300 Kalibrering med Windows Kalibrering med kontrolpanel Vedligehold og service Luftfiltrene skal tilses/skiftes 1-2 gange om året, når alarmen bipper eller blinker på styringen. Det er stort set den eneste vedligeholdelse der kræves på disse anlæg. Brugeren åbner filterdækslet, skifter filtrene og nulstiller filter-timeren på det indbyggede kontrolpanel. Nulstilling af filter-timer Ud over at skifte luftfilter og rengøre anlægget udvendigt, vil enhver form for service kræve uddannet personale. Lokale Dantherm teknikere og Dantherm samarbejdspartnere står klar til at løse ethvert problem, som skulle opstå med anlæggene. Al service og reparation kan udføres ved blot at fjerne den forreste dækplade

9 2 STYRING STYRING Styreprint Anlæggets styreprint måler og justerer konstant alle parametre for at opretholde korrekt ventilation med det lavest mulige energiforbrug. Styreprintet har en række opkoblingsmuligheder for både internt og eksternt tilbehør. Styreprint Eksterne tilslutninger: LAN interface med kabel der leverer datakommunikation til ModBus via TCP/ IP. Dette er nyttigt, hvis anlægget skal tilsluttes et eksternt BMS/CTS system som f.eks. KNX. ModBus via RS485: Bruges udelukkende til HAC tilbehørsstyring Antennestik til den trådløse fjernstyring To stk. digitale indgange med flere programmeringsmuligheder for specifikke signaler til styreprintet (bruges ofte til signal for forcering til emhætte og opkobling af el-forvarmeflade). Læs mere om mulighederne for internt tilbehør i afsnittet Tilbehør. Styreprintet giver installatøren mulighed for via et USB stik at foretage indregulering og indstilling af anlægget med det tilsvarende Windows program PC-Tool. Dette PC-Tool kan også vise såvel aktuelle som historiske data for alle komponenter i anlægget. Denne information er vigtig i forbindelse med vedligeholdelse, service og fejlsøgning. USB-stikket giver mulighed for opdatering af firmware med PC-Tool. Styreprintet har også en real time fejlfinding, der beskytter komponenterne ved at standse driften i tilfælde af funktionsfejl. De fejlkoder der afgives er nyttige til at fastlægge hvilke reservedele, der skal medbringes ved service og vedligeholdelse på anlægget

10 STYRING 2 Styringsstrategier HCV boligventilationsanlæg er sikret mod fejlbetjening og længere tids uøkonomisk drift. Flere af funktionerne vender automatisk tilbage til standardindstillingerne efter fire timer. Det forhindrer et uhensigtsmæssigt energiforbrug, hvis man glemmer, at anlægget var indstillet til maksimum drift eller manuel bypass. Hvis man stopper anlægget, starter det automatisk igen efter fire timer, så man er sikker på, at huset bliver ordentligt luftet ud og der ikke opstår kondens i kanaler og anlæg. I nødsituationer hvor der forekommer beredskabsmeddelelse om at slukke for ventilationsanlæg og lukke døre og vinduer, skal forsyningsstrømmen til anlægget afbrydes via sikkerhedsafbryder eller lign.. Kontrolpanel HCV har et indbygget kontrolpanel med fire trykknapper til styring og ni LED lysdioder til feedback signaler. LED der viser ventilatorhastighed Bypass Kort tryk: 6 timers bypass Langt tryk: Sommerdrift Advarsel/alarm Rød LED: Alarm Orange LED: Filter alarm Langt tryk: Filter reset Manuel styring af ventilator Kort tryk: Ventilatorhastighed Langt tryk: Pejsefunktion Automatisk styring af ventilator Kort tryk: Ugeprogram Langt tryk: Behovsstyring Styring af ventilator Ved indreguleringen indstilles ventilatorhastighed nr. 3 på kontrolpanelet til den nominelle luftmængde, som huset skal bruge under normal drift. Sammenhængen mellem de fire ventilatorhastigheder på kontrolpanelet er som følger: Ventilatorhastighed 0 = begge ventilatorer er standset i fire timer Ventilatorhastighed 1 = 30% under ventilatorhastighed 2 Ventilatorhastighed 2 = 30% under ventilatorhastighed 3 Ventilatorhastighed 3 = Nominelt luftskifte, indstillet af installatøren ved den indledende kalibrering/indregulering. Ventilatorhastighed 4 = 30% højere end ventilatorhastighed 3 (4 timers timeout) Når anlægget er indstillet til behovsstyring, går det aldrig højere op end den indregulerede luftmængde på trin 3. Herved undgås unødige gener i tilfælde, hvor udefra kommende faktorer ellers ville kunne få anlægget til at køre max. luftmængde. Filterstyring Da modtrykket i filteret forventes at stige og dermed nedsætte luftmængden i perioden mellem filterskift, kompenseres der for dette ved at hastigheden for de to ventilatorer forøges, indtil filteralarmen lyder/lyser og filtertimeren igen nulstilles

11 3 TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA HCV MODEL HCV 300 HCV 500 HCV 700 YDELSER Luftmængde (min. max. ved 100 Pa) m 3 /h 50 til til til 550 Virkningsgrad (EN tør) h SUP % Lydtrykniveau kabinet / lydeffektniveau kabinet LpA /LwA db(a) 140 m3/h; 100Pa Lydtrykniveau kanaler (udsugning/indblæsning) LwA db(a) 140 m3/h; 100Pa 230 m3/h; 100Pa 230 m3/h; 100Pa Filterklasse iht. EN779 (udsugning/udeluft) class - G4/G4 (F7 tilbehør) Omgivelsestemperatur hvor anlæg installeres C +12 til +50 Udelufttemperatur uden forvarme t ODA C -12 til +50 Udelufttemperatur med forvarme t ODA C -25 til +50 Max. absolut fugtighed i afkastluft RF g/kg 10 KABINET 350 m3/h; 100Pa 350 m3/h; 100Pa Mål (uden ophæng) BxHxD mm 600 x 1000 x x 1050 x x 1050 x 750 Kanaler Ø mm hun hun hun Vægt kg 36 49,5 70 Polystyrén-delens varmeledningsevne l W/(mK) 0,031 Polystyrén-delens varmeledningsevne U W/(m 2 K) <1 Polystyrén-delens brandklassificering klasse - DIN klasse B2; EN klasse E Afløbsslange til kondensvand inkluderet Ø/længde " / m 3/4" - 1m Kabinetfarve RAL ELEKTRISK Forsyningsspænding V 230 Max. effektforbrug (uden/med forvarme) W 170/ / /1834 Frekvens Hz 50 IP klasse klasse

12 TEKNISKE DATA 3 Kapacitets- og SFP kurver HCV 300 SFP [J/m3] for hele unit SFP 1620 J/m 3 SFP 1400 J/m 3 SFP 800 J/m 3 SFP 1200 J/m 3 SFP 1000 J/m 3 Temperaturvirkningsgrad HCV 300 Luftmængde (m3/h) Virkningsgrad iht. EN : Udeluft = 7 C, 85% RF Udsugningsluft = 20 C, 38% RF Balanceret flow 100% 95% Virkningsgrad iht. EN kondenserende drift: Udeluft: 2 C, 80% RF Udsugningsluft: 20 C, 60% RF Balanceret flow Temperaturvirkningsgrad 90% 85% Virkningsgrad (PassivHaus) Udeluft: 4 C, 75% RF Udsugningsluft: 21 C, 30% RF Balanceret flow 80% Luftmængde (m 3 /h) HCV 300 Lyddata Luftmængde Air Pressure Tryk Operational Målepunkt Frequency band sound Frekvensbånd power Lw(A) lydeffekt Lw(A) Sound pressure Lydtryk Standard niveau Standardrum* room* volume point db(a) Lp(A) m3/h Pa 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz db(a) Indblæsning Supply air Udsugning Extract air Kabinet *Standardrum = rum med 10 m2 gulv, 2,4 m loftshøjde, middel absorption 0,

13 3 TEKNISKE DATA Kapacitets- og SFP kurver HCV 500 External static pressure [Pa] RPM 1200 Temperaturvirkningsgrad HCV 500 RPM 1800 RPM 1600 RPM 1400 RPM 2200 RPM 2000 RPM 2500 RPM 2800 RPM 3200 SFP 0, W/m3/h J/m Luftmængde Flow [m3/h] (m3/h) SFP [J/m3] for hele unit SFP 0, W/m3/h J/m 3 SFP 0, W/m3/h J/m 3 SFP 0, W/m3/h J/m 3 SFP ,33 W/m3/h J/m 3 Virkningsgrad iht. EN : Udeluft = 7 C, 88% RF Udsugningsluft = 20 C, 38% RF Balanceret flow 100% 95% Virkningsgrad iht. EN kondenserende drift: Udeluft: 2 C, 87% RF Udsugningsluft: 20 C, 60% RF Balanceret flow Temperaturvirkningsgrad 90% 85% 80% Virkningsgrad (PassivHaus) Udeluft: 4 C, 75% RF Udsugningsluft: 21 C, 26% RF Balanceret flow 75% Luftmængde (m 3 /h) HCV 500 Lyddata Sound Luftmængde Air Pressure Tryk Operational Målepunkt Frequency band Frekvensbånd sound power lydeffekt Lw(A) Lw (A) Total Samlet sound lydeffekt power niveau pressure Lydtryk Standard niveau Standardrum* room* volume point db(a) L_w(A) Lp(A) m3/h Pa 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz db(a) db(a) Supply Indblæsning air Extract Udsugning air Kabinet *Standardrum = rum med 10 m2 gulv, 2,4 m loftshøjde, middel absorption 0,

14 TEKNISKE DATA 3 Kapacitets- og SFP kurver HCV RPM SFP [J/m3] for hele unit RPM RPM External static pressure [Pa] RPM 1800 RPM 1600 RPM RPM 1200 RPM 1000 RPM SFP SPI 0, W/m3/h J/m 3 SFP SPI 0, W/m3/h J/m 3 SFP SPI 0, W/m3/h J/m 3 SFP SPI 0, W/m3/h J/m 3 SFP SPI 0, W/m3/h J/m Luftmængde (m3/h) Temperaturvirkningsgrad HCV 700 Virkningsgrad iht. EN : Udeluft = 7 C, 85% RF Udsugningsluft = 20 C, 37% RF Balanceret flow 100% 95% Virkningsgrad iht. EN kondenserende drift: Udeluft: 2 C, 87% RF Udsugningsluft: 20 C, 60% RF Balanceret flow Temperaturvirkningsgrad 90% 85% Virkningsgrad (PassivHaus) Udeluft: 4 C, 90% RF Udsugningsluft: 21 C, 30% RF Balanceret flow 80% Luftmængde (m 3 /h) HCV 700 Lyddata Luftmængde Air Pressure Tryk Operational Målepunkt Frequency band sound Frekvensbånd power lydeffekt Lw(A) Lw (A) Sound pressure Lydtryk Standard niveau Standardrum* room* volume point db(a) Lp(A) m3/h Pa 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz db(a) Indblæsning Supply air Udsugning Extract air Kabinet *Standardrum = rum med 10 m2 gulv, 2,4 m loftshøjde, middel absorption 0,

15 3 TEKNISKE DATA HCV 300 dimensioner 89 3/4" Bemærk muligheden for indblæsning via bund for gulvfordelte systemer Top or Instructional Use Only /4" Bund HCV 500 dimensioner SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only Top ct. For Instructional Use Only Bund SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only

16 TEKNISKE DATA 3 HCV 700 dimensioner 700 3/4" /4" Ø Ø Ø Top 82 Bund

17 4 TILBEHØR TILBEHØR Trådløs fjernbetjening Dantherm tilbyder en trådløs fjernbetjening, der kan monteres på væggen eller stilles på et bord eller en hylde. Trådløs fjernbetjening Fjernbetjeningen er tiltænkt den daglige bruger. Installatørmenu kan også tilgås herfra, hvor installatøren har adgang til at foretage mere avancerede indstillinger uden brug af PC-Tool. Brugeren har adgang til følgende funktioner: Manuel indstilling af ventilatorhastighed Valg af behovsstyring Valg af ugeprogramdrift samt valg af ugeprogram 1-11 Sommerdrift hvor indblæsningsventilator er standset Manuel åbning af bypass i 6 timer. Den lukker igen automatisk Aktivering af pejsefunktion: 4 minutters overtryk i boligen for nem optænding af brændeovn/pejs Aktivering af bortrejst funktion, hvor anlægget sænker hastigheden permanent til hastighed 1. Funktionen deaktiveres automatisk efter 4 uger. Aktivering af natsænkning, hvor anlægget sænker ventilatorens hastighed til 1. Tidspunktet for natsænkning kan justeres, hvis det nødvendige ekstraudstyr til styring er til rådighed Reset af filtertimer Aflæsning af lufttemperaturer i alle fire kanaltilslutninger, incl. fjernbetjeningens indbyggede temperaturføler Indstilling af dato og tid Fjernbetjeningen har en visuel, men også akustisk alarm, der afgiver en lyd, når filtrene skal kontrolleres eller skiftes. Dette sikrer korrekt vedligehold, også når anlægget er indstillet til behovsstyring, hvor man ikke har sin opmærksomhed rettet mod fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen bruger to stk. AAA alkaline batterier. Batteriernes levetid er op til to år, idet skærm og fjernbetjening går i dvaletilstand, hvis der ikke har været justeret på det i mere end 2 minutter. 2 menu niveauer Brugerniveau Installatørniveau Akustisk alarm Display med ikoner Se aktuelle værdier for temperaturer, luftfugtighed, CO2 niveau, drift og filter status samt evt. alarmer 5 vejs navigationsknap Valg af drift og styring Justering af setpunkter

18 TILBEHØR 4 Trådet betjening (HCP 10)) Dantherm tilbyder en fortrådet betjeningsenhed, som kobles direkte til anlægget med det medleverede 6 m kabel. Der medfølger hvid plastramme og metalramme til fastgørelse på standard indmuringsdåse. Alternativt kan Dantherm levere en boks til at skrue på væggen, hvor betjeningen passer på. Trådet betjening Fra den trådede betjening HCP 10 får brugeren adgang til følgende: Manuel styring af luftskiftet (trin 0-4) Styring af luftskiftet med ugeprogram Behovsstyret luftskifte (når RH eller VOC sensorer er tilsluttet) Aktivering af sommerdrift (udelukkende udsugning) Aktivering af bypass Aktivering af pejse-opstart funktion Visning og nulstilling af alarmer herunder filteralarm Installatøren kan bruge den trådede betjening til at indregulere anlæggets luftmængder under opstart, uden brug af Dantherm PC Tool. Hygrostat Ekstern hygrostat, Sauter HSC 120 F001 Hygrostaten kobles direkte til styringen i forbindelse med øget luftskiftebehov i rum med høj relativ luftfugtighed som f.eks. badeværelset. Strømforsyning Strømforsyning 230VAC 24VDC, til styring af spjæld Strømforsyningen monteres i tilbehørsstyringen, hvis ventilationsanlægget skal styre kanalspjæld. CO2 sensor CO2 sensor CO2 sensoren tilkobles tilbehørsstyringen, hvis luftskiftet skal styres i forhold til CO2 niveauet i et givet rum

19 4 TILBEHØR USB kabel, 3 m USB kabel til brug i forbindelse med softwareopdatering af HCV og Dantherm PC Tool (HPT 1). USB kabel, 3 m Dantherm PC Tool (medleveres produktet) Dantherm PC Tool har en installatørmenu, hvor installatøren kan indregulere HCV anlægget, tilkoble ekstraudstyr, justere på diverse brugerindstillinger samt se og nulstille evt. alarmer. PC Tool PC Tool har desuden en brugermenu, hvor brugeren kan aflæse og justere på diverse indstillinger så som ugeprogrammer, setpunkter, alarmer og historiske data over temperaturer og luftkvalitet (tilbehør). VOC luftkvalitetsføler VOC luftkvalitetsføler til behovsstyring HCV boligventilationsanlæg kan udstyres med en VOC luftkvalitetsføler. Denne føler overvåger kontinuerligt indholdet af kunstige og naturlige organiske stoffer i udsugningsluften og regulerer luftmængden derefter. Eksempler på gasser/stoffer: Kemiske gasser fra sprays, som hårspray og parfume. Indendørs forurening fra rygning og printning med laserprinter. Gasser som bl.a. formaldehyd fra tæpper, maling, møbler og byggematerialer. Organiske dampe (køkkenos, sved, osv.) Denne driftsform kaldes behovsstyring. Hvis der er tilsluttet en fjernbetjening, bliver VOC følerniveauet vist i displayet ved hjælp af et ikon med tre niveauer. Ved at bruge VOC føleren til behovsstyring opnås korrekt ventilation med det lavest mulige energiforbrug. Hvis både VOC og RH følere er monteret, indstilles ventilationen efter den højest registrerede værdi fra de to følere. Tilbehørsstyring HAC 2 Tilbehørsstyring HAC 2 med 3 m kabel På tilbehørsstyringen kan tilsluttes én eller flere af de følgende funktioner: Eftervarmeflade, vand eller el Geotermisk forvarme-/forkøleflade 24 VDC kanalspjæld udgang Stopfunktion indgang Brand-/røgdetektor indgang Ekstern CO2 føler til behovsstyring Ekstern hygrostat Filteralarm udgang Generel alarm

20 TILBEHØR 4 Indbygget elektrisk forvarmeflade Den elektriske varmeflade beskytter varmeveksleren mod isdannelse ved lave temperaturer. Varmefladen sikrer balanceret ventilation ned til ca. -15 C. Elektrisk varmeflade Forvarmefladen installeres inden for anlæggets kabinet, tilsluttes direkte på anlægget og styres direkte af anlæggets styreprint uden tilbehørsstyringer. Elektriske varmeflader til opvarmning af indblæsningsluft De elektrisk varmeflader er beregnet til montering i indblæsningskanalen. Varmefladerne er forsynet med kanaltilslutningsstudse med nippel og gummitætningsliste. Varmefladerne bør ikke monteres udendørs. Styrestrømmen tilsluttes tilbehørsstyringen HAC 2, og forsyningsspænding (230V) tilsluttes varmefladen separat. Denne varmeflade styres trinløst via tilbehørsstyringen HAC 2. Elektrisk varmeflade, direkte styret via indbygget termostat. Denne varmeflade styres via det indbyggede termostat. Elektrisk varmeflade, 0-10V Begge varmeflader leveres med kanalføler. Kapacitet, mål og vægt De elektriske varmeflader er uden lameller, derfor er tryktabet ubetydeligt. Elektrisk varmeflade, direkte styret HCV 300 HCV 500 HCV 700 Luftmængde m 3 /h Kapacitet kw 0,9 1,2 1,8 Temperatur stigning C ,2 13,4 Strømforbrug, 1x230V A 4.1 5,5 8,2 Tilslutning Ø mm Vægt Kg 3.0 3,5 5,0 278 Ø AIR Ø

21 4 TILBEHØR Vandvarmeflader Et vandvarmefladesæt indeholder vandvarmeflade med 2 RR, 2 vejs vandventil, 0-10V servomotor, 230/24VAC trafo, kanalføler og rørføler til frostbeskyttelse. Skal styres fra tilbehørsstyringen HAC 2. Vandvarmeflade HCV 300 Max. kapacitet Indblæsning 21 C (CWW ) 80 C/60 C 60 C/40 C 80 C/60 C 60 C/40 C Luftmængde m 3 /h Luftafgang* C Luft tryktab Pa Kapacitet kw 0,7 1,1 1,4 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 Vandmængde L/h Tryktab max. KPa 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 Servomotor HCV 500/HCV 700 Max. kapacitet Indblæsning 21 C (CWW )** 80 C/60 C 60 C/40 C 80 C/60 C 60 C/40 C Luftmængde m 3 /h Luftafgang* C Luft tryktab Pa Kapacitet kw 1,6 2,4 3,0 0,9 1,3 1,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 Vandmængde L/h Tryktab max. KPa , ,2 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 2-vejs vandventil HCV 700 Max. kapacitet Indblæsning 21 C (CWW )*** 80 C/60 C 60 C/40 C 80 C/60 C 60 C/40 C Luftmængde m 3 /h Luftafgang* C Luft tryktab Pa Kapacitet kw 3,6 5,3 2,0 3,0 0,74 1,29 0,74 1,28 Vandmængde L/h Tryktab max. KPa ,5 1,0 0,7 1,0 230/24 V VAC trafo *Luftindgang 15 C **Bemærk venligst, at denne varmeflade har 160 mm kanaltilslutninger, så der skal bruges to stk. Ø160/200 mm overgangsstykker for montering på en HCV 700 (Ø200). *** Bemærk venligst, at denne varmeflade har 250 mm kanaltilslutninger, så der skal bruges to stk. Ø200/250 mm overgangsstykker for montering på en HCV 700 (Ø 200)

22 TILBEHØR 4 Vandvarmeflader (fortsat) Dimensioner og vægt Ød B H Ødy F G K L Vægt mm Kg HCV 300 (CWW ) ,5 HCV 500 (CWW ) ,4 HCV 700 (CWW ) ,7 Ødy B F B+8 H G K G L Filtersæt Leveres som sæt med hhv. 2 stk. G4 filtre eller 1 stk. G4 og 1 stk. F7 filter. G4 er standard. F7 filter kan med fordel bruges på indblæsningssiden som pollenfilter

23 OM DANTHERM GROUP Control your climate Dantherm Group er førende leverandør af produkter og løsninger til et godt indeklima. Vores selskaber har mere end 60 års erfaring med udvikling og produktion af energieffektive kvalitetsprodukter til opvarmning, køling, affugtning og ventilation til en lang række mobile og stationære applikationer. Dantherm Group bruger hvert år mange ressourcer på produktudvikling og tilpasser løbende produkterne for at være på forkant med lovgivningen og efterspørgslen i markedet. Dantherm Group består af en række stærke brands, der alle har en veletableret position på markederne for mobilt udstyr, kommercielle/industrielle løsninger, boligbyggeri og swimming pools. Dantherm Groups kunder drager fordel af vores ekspertviden og den erfaring, vi har oparbejdet gennem de mere end tre millioner enheder, som allerede er solgt verden over. Global tilstedeværelse Dantherm Group har hovedkvarter i Skive og er derudover repræsenteret i Norge, Sverige, England, Tyskland, Schweiz, Italien, Spanien, Polen, Rusland, Kina og De Forenede Arabiske Emirater. Dantherm Group blev i 2016 købt af den svenske kapitalfond Procuritas Capital Investors V LP. Kapitalfonden har en ambition om fortsat at sikre væksten og udviklingen i virksomheden. Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive Tel Fax Thorvig Tryk, Skive

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26-3 - Forbehold for ændringer

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HCV - HCH Boligventilation 1 Generel beskrivelse 3 2 Styring 7 3 Tekniske data 11 4 Tilbehør 23 Forbehold for ændringer og

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

PRISLISTE 2016 BOLIGVENTILATION

PRISLISTE 2016 BOLIGVENTILATION PRISLISTE 2016 BOLIGVENTILATION HCV og HCH boligventilation 01.01.2016 Produkter 352425 HCV 4 Boligventilationsaggregat 19.300,00 Komplet ventilationsaggregat med modstrømsveksler, vertikal model, inkl.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCC 2 Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg

TEKNISK INFORMATION HCC 2 Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg TEKNISK INFORMATION HCC 2 Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg - 2 - HCC 2 Boligventilation 1 GENEREL BESKRIVELSE 4 2 STYRING 9 3 TEKNISKE DATA 10 4 TILBEHØR 13 Forbehold for ændringer

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCC 2 Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg

TEKNISK INFORMATION HCC 2 Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg TEKNISK INFORMATION HCC 2 Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg - 2 - HCC Boligventilation 1 GENEREL BESKRIVELSE 4 2 STYRING 9 3 TEKNISKE DATA 10 4 TILBEHØR 13 Forbehold for ændringer

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCC 2ALU Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg

TEKNISK INFORMATION HCC 2ALU Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg TEKNISK INFORMATION HCC 2ALU Boligventilation til montage over nedhængt loft eller på væg - 2 - HCC 2ALU Boligventilation 1 GENEREL BESKRIVELSE 4 2 STYRING 9 3 TEKNISKE DATA 10 4 TILBEHØR 13 Forbehold

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR

Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Behovsstyret boligventilation Dantherm HC / HR Slut med at bekymre sig om indeklimaet Et godt indeklima handler om sundhed og trivsel for hele familien. Det handler også om at sikre boligen mod de fugtskader,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h Produktdata Comfort 450 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Units Tekniske data DANFOSS HEATING Enhed: w 1 (mindre huse og lejligheder) Danfoss Air Unit w 1 er en vægmonteret enhed, der er beregnet til installation i enten

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER

V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Swegon CASA W80. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Swegon CASA W80. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION Swegon CASA W80 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, fleretageshuse, rækkehuse og ferieboliger under 170 m². Også velegnet til renoveringsopgaver.

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Svømmebadsaffugtning. Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre. Totalløsninger for indeklima

Svømmebadsaffugtning. Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre. Totalløsninger for indeklima Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre Svømmebadsaffugtning Luftaffugtere til svømmebade i private hjem, på hoteller og terapicentre Totalløsninger for indeklima VARME

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere