Rodskov Eskerod Brugsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rodskov Eskerod Brugsforening"

Transkript

1 Rodskov Eskerod Brugsforening år + 25 år Kort resumé over Rodskov Eskerod Brugsforenings 75 årige historie marts. Rodskov Eskerod Brugsforening stiftet med ca. 30 medlemmer Uddelere: Niels Rønde, Jens Petersen, Jens Rytter, Laurs Jensen og Poul Hansen Formand: Laurs Rasmussen. Kasserer: Lærer Hagemann Omsætning ca. kr Varelageret ca. kr [1]

2 20 pund tobak til stopning i butikken af kundernes piber 1890 Ved auktionen indkom kr. 5,55. Kontrabøger anskaffes 1891 Uddeleren skal sanrest mulig indkassere udestående fordringer Uddeleren får kr. 50 i nytårsgave 1892 Diskvægt anskaffes da den gamle har større mangler Uddeleren får eftergivet en mulkt på kr. 20 for salg af bayersk øl 1893 Formanden skal straks fratræde, da han bærer skylden for de sviregilder, foreningen er tiltalt og mulkteret for. Ny formand bliver Konrad Petersen 1894 Marius Munding, uddeler. Mejeriet får 100 pund soda for brugen af deres vogn 1895 Den gamle formand må aflevere de penge og bøger han har beholdt, da han måtte fratræde + 5% renter 1896 Varekørsel fra Løgten station, kr. 35 for et år. Anders Overgaard ny formand altier á kr. 5 i en telefonledning til Rodskov Mejeri Købt Marie Madsens hus i Rodskov istandgjort for kr Bygger vareskur. Søger kreditforeningslån. 5% til medlemmer 1899 En lille gave til Peder Madsens guldbryllup 1900 Butikken males. Indmelder sig i Fællesforeningen 1901 Varekørsel 9 øre pr. 100 pund. Uddelerens løn 5½% om sommeren, 5¾% om vinteren. Uddeleren siger op, men bliver, får så 6% for hele året, men skal så selv vedligeholde privatlejligheden 1902 Egen telefon blev ikke vedtaget. Formanden får kr. 12 til rejsen til Kjøbenhavn. 10% i overskud. Nye love 1903 Nuværende hus bygges for i alt kr tages i brug den 1. oktober Kr. 15 årlig tilskud til læseforeningen. Kvinderne får stemmeret 1905 Uddelen vil have andel i overskuddet. Kr. 5 til Sonnes mindesmærke at nedsætte priserne på varerne, og så ingen overskud! Blev ikke vedtaget 1907 Egen vogn (kr. 270). Der bygges brænde kulrum. Pakhuset udvides 1908 Der handles med cykler. 6% i overskud. Torning Brugsforening kr kvinder i bestyrelsen, Sine Overgaard og Marie Gyldenløve. Tegner sig for elektrisk lys. Formand Konrad Pedersen får i løn kr Medlemmer, der ikke betaler kontant, skal afgive 2% til dem, der betaler kontant. Nedstemtes 1911 Formandens løn nedsat til kr Ingen dårlige varer på lageret. Kr. 5 til Høegsbros minde 1912 Egen telefon. Uddeleren opsiger sin plads.2% for kontant betaling vedtages. Poul Petersen antages som uddeler 1913 Brugsforeningen 25 år. Begyndte i en kælder i små kår, ejer nu en smuk bygning og betaler sine varer kontant. (Andelsbladet) 1914 Uddeleren vil have større løn. 80 medlemmer i alt 1915 Anders Overgaard regnskabsfører. Løn kr Kassekredit på kr Lysekroner købes. Stilling Brugsforening kr Til driftskapital optages et lån på kr Indmelder sig i Andelsbanken 1919 Læseforeningen kr. 35 årli. Ny kaffemølle kr Kr gæld til Hovedforeningen [2]

3 1920 Gæld i alt kr Der henlægges 1% af omsætningen = kr Den økonomiske situation er meget vanskelig, der rykkes stadig fra hovedforeningen. Kr. 100 til Hornslet Brugsforening 1922 Der tilbygges til lagerbygning og beboelseshuset kr Kommuneskat kr Kr. 800 i tab på markfrø. Ribe Brugsforening kr Benzintank. Kr til Sparekassen. 6 og 8% i overskud 1925 Brugsforeningen mangler vand. Mund og klovsyge, ingen genralforsamling 1926 Kr. 20 til Severin Jørgensens mindesmærke 1927 Medlemmerne får varerne bragt års jubilæumsfest. Medbragte madkurve Brugsen gav øl, kaffe og cigarer 1919 Reservefonden udbetales til de 65-årige. Ny kaffemølle. Aabenraa Brf. Kr Nyt pengeskab, nye vinduer og nyt tag. Tønder Brugsforening kr Skal varepriserne nedsættes og så ingen overskud? Atter nedstemt 1932 På grund af krisen udbetales en del af reserverne 2 år før tiden 1933 Regnskabet aftrykkes 1934 Ombygning for i alt kr Stærkt angreb på formanden 1935 Uddelerens kaution forhøjes til kr Lærer Børresen regnskabfører 1936 Foreningens økonomi er særdeles god! Niels Pedersen (Rodskovgård) formand 1937 Ny love. Kr udbetales af reservefonden. 8 og 10% i overskud års jubilæum. Foreningne vært ved stor fest 1939 Fru Kirstine Pedersen antages som uddeler 1940 Krigen: Vinduerne mørklægges. Der er varer nok endnu 1941 Kr henlægges til prisfaldskonto 1943 Toldvæsenet aflægger besøg. 5% i overskud 1944 Undtagelsestilstand i landet. Ingen generalforsamling 1945 Fru Pedersen ønsker at fratræde som uddeler. Sønnen Aksel Pedersen antages års jubilæum: Kaffe, pølser og musik. Der henlægges 2% første gang 1949 Kassekreditten forhøjes til kr Medlemmernes skyld er for stor 1952 Atter ny kaffemølle. Generalforsamlingen udsat på grund af mund og klovsyge 1955 Udflugt til F.D.B., Kolding 1956 Tank benzin. Medlemmernes skyld er stadig for stor 1957 Formanden Niels Pedersen er død. Lærer Børresen formand 1959 Butik og lager moderniseres + ny tilbygning for i alt kr Svend Alva Jørgensen formand 1961 Brugsen får dybfrostanlæg 1962 Mønsterkontrakten for uddeleren indføres Omsætning Udbetalt overskud fra reservefonden Kr Kr Kr Kr Kr Kr Sådan gik det fra [3]

4 Her er resuméet for de efterfølgende 25 år års jubilæumsfest. Omsætnin kr Nettooverskud kr Der indføres kontant betaling for almindelige varer 1964 Gammel gæld indfries. Lærer Børresen afgår som regnskabsfører efter 41 år cigaretter stjålet. 6% i dividende 1966 Nyt regnskabssystem fra Regnskabscentralen indføres. Kr overføres til garantiog lånefonden, udgør i alt kr % fremgang. 5% dividende. Henning Jensen formand 1967 Omsopgørelse og overgang til 10% moms. Livsforsikring tegnes til uddeleren. Amtet vil have benzintanken flyttet fra landevejen 1968 Prøver at finde besparelser. Momsen stiger med 2,5%. OK automat placeres ved emballagerummet. Erik Sørensen formand 1969 Aksel Pedersen siger op. Nye love bl.a. at uddeleren at uddeleren ikke vælges på generalforsamlingen, men af bestyrelsen. Jørn Madsen antages. Natkørsel af varer. 1% dividende udbetales og 1% henlægges Kontoret lægges til forretningen. Vareturen nedlægges. Generalforsamling med smørrebrød, øl og en sving om 1971 Der købes køler, gulvreol og kaffemølle. 11% fremgang 1972 Nettooverskud kr % omsætningsfremgang 1973 Lovændring foreslås: Medlemmerne hefter kun med begrænset ansvar Ny fryser, tyverialarm. Stor omkostningsstigning. Omsætning kr Går fra rabatmærker til bonsystem. 18% stigning. Generalforsamling med ost, vin dans, 70 deltagere. Uddelerens lejlighed morderniseres. Niels Anker Jensen formand 1976 Kontrakt vedr. køb af varer i FDB 1977 OK seddelautomat opsættes, kr Benzinsalget stiger 100%. Søndag den 18. december åben fra kl , 10% rabat. Overskud kr % dividende henlægges, 0 til udbetaling 1979 Kassekredit hæves fra 25. til Garantierklæring overfor FDB 1980 Hver 14. dag husstandsomdeles en folder med varetilbud. Generalforsamling 1. dec. Vedtog man så nye love: Begrænset ansvar for medlemmerne og kalenderårsregnskab. Karin Rud formand 1981 Varmegenvinding, vandur og køleanlæg installeres for kr Lovændring: Bestyrelsen ændres fra 7 til 5 medlemmer 1983 Ombygning, ny gulvbelægning og kontor, ny køler til frugt. Frede Bak formand 1984 Navnet ændres til Nærbrugsen. Reoler og kassen flyttes, den ene dør lukkes. Uddeleren flytter i eget hus. Lejligheden udlejes 1985 Benzintank til liter. Mange kunder fra Landevejen. 7% tilbagegang. John Lorenzen formand 1986 Lidt fersk kød forsøges. Benzintælleren repareres igen. Kr til Rodskov Gymnastikforening 10 øre pr. liter solgt i sportsugen 1987 Samarbejde med Nærbrugserne i kommunen om tilbudsvarer. Solgt for kr ost i år. Motorvejstrafikveje åbnes 16. oktober og det gav nedgang i omsætningen. Jens Leth formand marts års jubilæum. Reception kl marts generalforsamling og jubilæumsfest i Forsamlingshuset: [4]

5 Årsomsætning kr Årsomsætning kr Varelager kr Varelager kr solgt liter benzin Uge solgt 17 hele oste = 130 kg ost = kr. Da scanningerne af teksten er meget dårlige, valgte jeg at gengive teksten i dette dokument. HU. [5]

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Landbrugskrise og arbejdsløshed

Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 2 6 Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 3 5 Salling Banks personale i slutningen af 1920 erne. Omkring pulten står fra venstre kasserer P.H. Schou, Bernhard Holst, Henry Jensen, Søren Nielsen, Carl

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

23. marts 1939 Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster til fordel for anlægget.

23. marts 1939 Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster til fordel for anlægget. 12. september 1938 Efter opfordring fra lærer Rasmussen ydes 10 kr. til en præmie til havebrugsforeningen.. 3. marts 1939 Bestyrelsen vil søge at få oprettet legeplads med sandkasse og vipper og vil evt.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere