Mødereferat Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat Dato: 14.06. 2013"

Transkript

1 Mødereferat Dato: Mødeforum: Lokalt uddannelsesudvalg Metal (AMU) Dato: Tid: Kl Sted: Mødeleder: Deltagere: Referent: Learnmark, Vejlevej 150, 8700 Horsens Brian Nielsen Brian Nielsen Kim Due Jacobseb Poul H. Therkildsen Anja Thomsen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat fra sidste møde ( ) 3. Meddelelser/nyt fra formanden 4. Meddelelser/nyt fra skolen 5. Robotteknologi 8. Eventuelt. Ad.1+2 Der blev budt velkommen, intet at bemærke til sidste referat. Ad. 3 og Ad. 4 Brian informerede om invitation til møde om produktørudd. fra Industriens Udd. Indbydelsen bør sendes til EM Fiber i Hornsyld, da uddannelsen kunne være relevant hos dem! Poul deltager også i dette møde, kommer sent, derfor deltager også en anden medarbejder fra Learnmark. Poul meddelte, at gaffeltruck er en del af uddannelsen. Der arbejdes p.t på uddannelsesindholdet, der er mulighed for at epoxy udgår, og bliver valgfag! Udvidet førstehjælp? Der er ingen engelsk og dansk samt samfundsfag på uddannelsen. Retter sig mod produktionsvirksomheder. Vores Caller har fulgt op på metalkampagnedagen i februar. Poul gennemgik kort tilbagemeldingerne! Tilkendegav bl.a., at opfølgningen/kontakten var for tæt på/tidlig. Poul orienterede om de nye regler for jobrotation, kan også bruges, hvis firmaet har lærling på skole! Tilskud pr. time = kr Den rotationsansatte optjener ikke ny ret til dagpenge, men man står stille i perioden, rent dagpengemæssigt! GVU (grundlæggende voksenuddannelse) Har man lyst til at få et svendebrev (over 25 år) kan man blive kompetencevurderet. Side 1 af 2

2 Hvad mangler man af uddannelse ifht. den uddannelse/erfaring, man har i forvejen? Allan og Jesper har været til møde i regionen ufaglært faglært. Man sammenkører nu EUD og AMU mål. Alle smedelærlinge tilbydes værkstedscertifikat kantsøm/stumpsøm. Maria arbejder med industrioperatøruddannelsen. Schur, Velux og et par andre store virksomheder har vist interesse, men der skal være noget mere håndgribeligt at arbejde med! Studenterhåndværker EUX-udd. starter indenfor tømrer efter sommerferien. Mestrene har påpeget, at der er for meget skole.. Den nye plasma-skærer er i dag kommet på plads/blevet installeret! Der er 46 licenser, som programmeres via pc til maskinen! Uge skal vores egne medarbejdere på kursus i dette! Poul har deltaget i møde i Viborg vedr. udbudskoordinering Vi dækker stort set alt indenfor svejsning! Erik Andersen (underviser Industritekn.) kommer efter sommerferien tilbage fra sygemelding! Det er meningen, at CNC-kurser skal udbydes i nogle nye pakker. Vi udbyder alle uger undtagen perioden uge 35-39! Vi har modtaget kr ,- fra AUB (tidligere AER) til opsøgende arbejde (salg af vores lærlinge), som skal anvendes inden Kommende tilmeldinger : Smede 22 nye og 14 m/overløb Industritekniker 11 nye og 8 m/ overløb. Vi har udarbejdet ansøgning om at blive praktikpladscenter, denne skulle afleveres , vi får svar retur Forudsætning for ansøgningen er, at man udbyder hovedforløb. Der er afsat 10 mio. til opbygningen (fordeles blandt 50 centre). Der er muligheder for at lave delaftaler med lærlinge, skal som minimum indeholde 1 hovedforløb længdemæssigt! Hvis man ingen læreplads har, kan man som noget nyt blive SKP-elev med det samme! Ad. 5 Vi har undersøgt muligheden for at lease en robot. Dette er for dyrt kr ,- pr. md. Louise undersøger, om der er nogle fonde vi kan søge! Hvilke typer robotter bruger virksomhederne i vores område?? Et 5 dages robot-kursus er for langt, kan det kortes ned til 2 dage? Brian meddelte, at man fra uddannelsesudvalgets side allerede arbejder med dette! Vedr. robotteknologi er der et konsulentfirma i Ålborg, som med fordel kan kontaktes! Ad. 6 Anja meddelte, at det ville være rart at alle, som er forhindret i at komme til møde, melder fra! Næste møde ! Side 2 af 2

3 Det lokale uddannelsesudvalg for Produktøren og Industrioperatøren på Technology College Aalborg Referat fra mødet den 19. juni 2013 Industrioperatør og produktør Udvalgsmedlemmer: Organisation Tilstede Afbud Ikke mødt Per Christensen (PC) Dansk Metal x Erik Jensen (EJ) - Næstformand 3F x Henrik Steen Bendtsen (HSB) 3F x Niels Fenger Hrab (NFH) Formand DI x Jørgen Juul Jensen (JJ) DI x Vakant DI Hanne Hvitfeld Hansen (HHH) Det Faglige Udvalg x Knud Dal (KD) AMU centerchef x Lone Mejlgaard AMU (LM) AMU virksomhedskonsulent x Søren Christensen (SC) AMU - Underviser x Henrik Skallerup Andersen (HSA) TCAA Uddannelsesleder x Michael Frank (MF) TCAA Uddannelsesleder x Helle Nørgaard (HN) TCAA Praktikpladskonsulent x Bente Holm Jensen (BHJ) TCAA Underviser x Mette Ortmann Fischer (MOF) Elevrepræsentant x Peter Fly (PF) TCAA Underviser x Poul Lønbro (PL) TCAA Underviser x Møderække 2013: Tidspunkt Mødeadresse Torsdag den 4. april Kl Foredragssalen, Sofievej 61 Onsdag den 19. juni Kl Mødelokale P102A, Øster Uttrup Vej 1 Onsdag den 18. sep. Kl Mødelokale P102A, Øster Uttrup Vej 1 Onsdag den 11. dec. Kl Mødelokale 3, Øster Uttrup Vej 1 Dagsorden: 1) Referat fra forrige møde 2) M eddelelser fra formanden / udvalget 3) Meddelelser fra Technology College / AMU Nordjylland 4) Meddelelser fra Det faglige udvalg 5) Meddelelser fra elevrepræsentanten 6) Eventuelt Ad. 1: Referatet fra forrige møde godkendt Ad. 2: NFH bød velkommen til elevrepræsentant, Mette O. Fischer, som er ansat hos Launis Fiskekonserves, Ålbæk samt underviser på produktøren, Bente Holm og underviser på industrioperatøren, Peter Fly. NFH henviste til skrivelsen fra Industriens Uddannelser gående på udviklingsbehovene i forhold til AMU uddannelser. HSA og KD - vi udbyder kurser, som tager afsæt i AMU mål / FKBér (Fælles Kompetence Beskrivelser) NFH og PC kunne ønske sig en oversigt på nye og gamle AMU-mål. NFH spurgte ind til den udsatte svendeprøve? Side 1 af 2

4 KD kunne meddele, at der var fuld tilfredshed med det endelige resultat, der endte ud med et karaktergennemsnit på 9,6. Ad. 3: HSK - vi er i gang med at indrette et fælles lokale til EUX-uddannelserne i bygning Q. Skolen har ca. 250 elever i gang med EUX- uddannelsen og ca. 100 elever er tilmeldt uddannelsen med start til august. (EUX-uddannelsen giver en gymnasialt uddannelse sammen med en faglig uddannelse på ca. 5 år.) En uddannelse, som stiller større krav til eleverne, end hvad en normal faglig uddannelse gør. Tech College Aalborg har søg om at blive praktikpladscenter. Afgørelsen træffes først den 1. september. PL gav en status på industrioperatørholdene. HN orienterede om praktikpladssituationen, og var sikker på, at der også var et nyt hold til oktober. PC efterlyste muligheden for at oprette skolepraktik for industrioperatører. MF gennemfører svendeprøve for 4 produktører i uge 26. Her er NFH og HSB skuemestre. MF har fået midler fra AER til et projekt, som skal se på muglighederne for at forbedre overgangen fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse / skole. Der er oprettet en arbejdsgruppe til opgaven. MF har fået midler fra AER til det opsøgende arbejde for produktør- og industrioperatøruddannelserne. HN er med i arbejdet. KD er i gang med at indhente tilbud på at få moderniseret er pakketransportanlæg til industrioperatøruddannelsen, som p t er placeret i procesafdelingen. Ad. 4: Intet nyt. Ad. 5: MOF så frem til samarbejdet med udvalget. MOF nævnte en fejl ved et udstyr, som holdet havde anvendt. PF kunne bekræfte, at fejlen var rettet! Ad. 6: Debat om mulig udbredelse af udvalgets uddannelser. Her efterlyste MF mulige jobs på f. eks. decentrale varmeværker til produktøreleverne. Uddannelsen er en kort uddannelse på 1 år og 6 mdr. Indholdet / kompetencerne på denne uddannelse er meget åbent, så rigtig mange virksomheder kan godkendes til uddannelsen. Endvidere var der debat om indholdet i uddannelserne. Her blev det bl. a. nævnt, at sammensætningen af holdene med mange forskellige virksomheder repræsenteret, gav den bedste dynamik på skoleforløbene. Her kan de mange forskellige erfaringer, som eleverne har med, være til stor hjælp i f m undervisningen. Datoerne på de næste to svendeprøver er torsdag den 24. oktober og torsdag den 21. november 2013 Med venlig hilsen Poul Lønbro Referent Side 2 af 2

5 MØDEREFERAT Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg inden for Industrioperatøruddannelsen 10. juni 2013 Kl Til stede: Susanne Bentzen, Charlotte D. Kluge, Erik V. Jacobsen, Søren Mols, Søren Bregendal, Kasper Gibson, Jan Lindberg, Ole Sørensen, Lennart Rasmussen og Annette Hansen. Afbud: Næste møde: Anne S. Jensen, Erik Schulz, Jørn Nielsen, Lisselotte Zedeler, Ole Jensen, Pia C. Pedersen, Ronny Iversen, Michael Rodriquez, Sanne Peric. Onsdag den 25. september 2013 kl hos Novo i Hillerød hos Søren Bregendal. Sanne Peric indkalder via kalender. Ad1. Dagsorden godkendt OK Ad2. Godkendelse af referat Charlotte nævnte, at der ikke var blevet fulgt op på inddragelse af virksomhederne ifm revision af LUP. Udvalget besluttede at nedsætte et redaktionsudvalg med deltagelse af skolen og repræsentanter for Novo og Haldor Topsøe. Skolen indkalder til møde i redaktionsudvalget, ligeså snart der er et bearbejdet udkast at tage udgangspunkt i. Ad 3. Nyt fra udvalget ved Charlotte D. Kluge Charlotte spurgte til vores dokument omkring oplysninger på industrioperatør uddannelsen lokal undervisningsplaner som ligger på vores hjemmeside, mener at dokumentet skal gøres mere forståeligt, så det kan bruges af alle. Charlotte mener vi evt. skal kigge på andre skolers hjemmeside, som har noget der er mere forståeligt. - Side 1 af 4 - Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød

6 Ole Sørensen oplyste at dokumentet skal være formuleret som det er, da det er et krav fra Ministeriet. Men foreslog at vi evt. vil overveje at lave et dokument mere, som kan bruges af alle og i et mere forståeligt sprog. Charlotte og Susanne vil gerne hjælpe med at forbedre dokumentet. LUP en for uddannelsen vil være synlig i når revideringen er afsluttet. Den vil pr. automatik indeholde dels: - En officiel, overordnet skoleversion med pædagogisk grundlag, vision mm - En indgangsspecifikt afsnit (om Produktion og Udviklingsindgangens uddannelser) - En specifik del, som omhandler konkrete læringsaktiviteter ift Industrioperatøruddannelsen Charlotte fortalte kort om et møde i Udviklings Udvalget i Industriens Uddannelser, hvor bl.a. AMU standardpakker og merit i uddannelsen var blevet drøftet. Mødet blev afholdt på KTS, og udvalget har til hensigt at afholde kommende møder både ude på de involverede virksomheder og ude på de forskellige skoler, evt. sammen med de lokale LUU. Charlotte foreslog, at vi gjorde noget lignende med LUU-møderne. Ad4. Nyt fra Skolen ved Ole Sørensen Ole fortalte at vi i øjeblikket har ansættelses samtaler, da vi skal have en ny underviser til Industrioperatørerne. Vi har en meget kvalificeret ansøger imellem. Status på revision af undervisningsplan v/faglærer Jan Lindberg Jan gennemgik et oplæg til Modul 2. Virksomhederne var meget begejstret for oplægget. De dokumenter Jan brugte er vedhæftet som fil. Udvalget mener, at oplægget netop tilførte nøjagtig den forståelse, der savnes i eksisterende LUP udvalget anbefaler, at denne stil fastholdes i hele revisionsforløbet. Der oprettes som beskrevet under punkt 2 et redaktionsudvalg med deltagelse af virksomhederne i LUU, som får til opgave at konkretisere indholdet i det projektorienterede forløb. Demo af virksomheders brug af Elevplan v/kasper Gibson Kasper gennemgik brugen af elevplan, og hvor mange oplysninger man kan få ud af systemet. Virksomheden skal oprette en medarbejder der skal være oplæringsansvarlig. Uddannelsesplan skal laves inden for de første 14. dage. Vi skal ha undersøgt om evalueringerne kan lægges under skoledokument. - Side 2 af 4 - Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød

7 Her er filen til det Kasper gennemgik: Industrioperatør uddannelsen er inden længe udbudt via elevplan. Kasper Gibson kan i øvrigt træffes på mail, eller pr. telefon Oplæg til evt. igangsættelse af overbygning IO-uddannelsen (efterspørgsel, behov, kundeunderlag) Ole fortalte om overbygning Produktivitet på 8 måneders varighed, hvoraf 11 uger foregår på skole. Ole forespurgte på interessen for en sådan overbygning. Interessen for en overbygning til INOP-uddannelsen er klart til stede i udvalget, men sige nu vurderer Susanne og Charlotte, at deres virksomheder ikke fuldt og helt er klar til at gå aktivt ind i denne overbygning. Susanne fortæller, at deres INOP-uddannelsesprogram har førsteprioritet. Såfremt Produktivitet -overbygningen f.eks. udbydes som et pilotprojekt med henblik på at få erfaringer, kunne de evt. være interesseret i et sådant og skaffe elever til et hold. Vi undersøger, om overbygning kan bruges i flere brancher. Susanne foreslog, at vi fandt et andet navn end IO, således at andre også kan bruge det. GVU/UFFA projektet (præsentation må udskydes pga. ferie) Det er udvalgte brancher der er herunder f.eks. Industrien, servicefagene og mad til mennesker. INOP-uddannelsen bidrager til UFFA-projektet. Lennart fortalte kort om en Elektronik faguddannet elev, som går på industrioperatør uddannelsen nu. Han var blevet meritafklaret og kan nu blive faglært på rekordtid. I dette tilfælde på 4 uger. Lennart fortalte også om en smed på 62 år som fik job, efter uddannelse på rekordtid. GVU: Hurtigst mulig eller over 6 år hvis man har job. Praktik giver tit job. Ole fortalte at AMU lovgivning nu er sådan, at man skal være ledig i 4 måneder, før man kan få 6 ugers selv valgt kursus. Evalueringer v/lennart Rasmussen Lennart gennemgik enkelte evalueringsark, og udvalget udtrykte stor tilfredshed med, at denne rutine er genoptaget. Det er meningen, at disse skal sendes til virksomhederne hver gang der er evalueret. Se vedhæftet pdf. Fil. Vi arbejder på, om evalueringerne kan up-loades til Elevplan. - Side 3 af 4 - Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød

8 Ad5. Input om Amu uddannelser på Industriens område v/ Michael Rodriguez Dette punkt blev udskudt til næste møde, da Michael Rodriquez ikke var til stede. Ad 6. Eventuelt Næste møde er aftalt til Onsdag den 25. september 2013 kl Sanne Peric indkalder via kalender. Referent: Annette Hansen Den 20. juni Side 4 af 4 - Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød

9 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for Industrioperatør/produktører på Syddansk Erhvervsskole i Odense, tirsdag den 18/ Deltagere: Helge Nielsen Bent Thomsen Per Henriksen Sussi Snerling Trine Janus Niels Rude Karl Johan Kristensen Steen Nielsen (SNI) Fraværende/afbud: Kristian Andersen Mick Jean Nguyen Kenneth Bo Madsen SDE DM SDE 3F 3F 3F SDE SDE, Uddannelsesleder DI Elevrepr. DI Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 2. Meddelelser fra formanden/udvalgets medlemmer. 3. Status på EUD og efteruddannelse. 4. Meddelelser fra skolen. 5. Samarbejde og information til det lokale erhvervsliv/lære-praktikpladser. 6. Drøftelse af undervisningsplanlægning ved skolen/undervisningsplaner. 7. GVU. 8. Info fra elevrådsrepræsentanten. 9. Tid og sted for næste møde. 10. Evt. SNI, bød velkommen til Syddansk Erhvervsskole. Ad.1: Referatet fra sidste møde godkendt. Der blev talt lidt om sidste møde som var et fællesmøde med de øvrige udvalg tilknyttet smede- /industriteknikafdelingen. Et godt og konstruktivt møde, men hvor dette udvalg havde ønsket sig flere fællesmøder, men blev nedstemt af de 2 andre udvalg. -SNI, vi holder dog fast i julefællesmødet. -SNI, da det er lang tid siden udvalget har haft besøg af Kenneth Bo Madsen, vil det være godt hvis Niels Rude vil og kan løfte opgaven som udvalgets formand. Alle tilkendegav enighed om dette. Ad.2: -Niels Rude, tillykke med den ny direktør på Syddansk Erhvervsskole. -SNI orienterede om Informationsmødet for nye elever den 18/6 hvor der forventes et sted mellem 60 og 80 gæster. (der deltog ca.75 personer) og tilmeldingen til opstart efter sommerferien er p.t. 63 til grundforløb og 8 til EUX. Tilmeldingstallet forventes at stige med mere over sommeren. Vi har ikke annonceret i aviserne i samme omfang som tidligere, da en lokal undersøgelse her i afdelingen har vist sig ikke at pege i retning af den form for annoncering, vi annoncerer i nogle fagblade og som noget ny har vi forsøgt os med digital medier som Facebook og hjemmesider men OK gode resultater, hvis der alene målet på antal klik.

10 Udvalget ved Niels Rude og SNI, er i dialog med IU (Hanne Hvitfeld Hansen) vedr. et projekt for udvikling af Industrioperatør uddannelsen inden for metal branchen. -Karl Johan, spørgsmål til Niels Rude, hvordan går det med jeres (3F og Nyborg Kommune) projekt om at skabe flere praktikpladser inden for industrien? -Niels Rude, det går ikke særlig godt der mangler stadig rigtig mange pladser og virksomhederne er svære at få i ed. -SNI, der er indgået brev til udvalget om afslag på ansøgning om AER (AUB) tilskud til i indeværende år. -SNI, læste brevet op. Udvalget debatterede brevets indhold og blev enige om at udvalget skal benytte sig af muligheden for at klage over afslaget. Niels Rude og SNI, mødes tirsdag den 25/ for af nærlæse afslag og formulerer klage. Ad.3: Udvalget talte om muligheden for etablering af efteruddannelses kurser inden for industrioperatør uddannelsen. Det blev dog hurtigt afklaret og med stor enighed i udvalget, om at der skal uddannes en noget større mængde industrioperatører inden der skal tænkes etablering af specielle AMU kurser inden for området. Til gengæld vil der være et noget større perspektiv i at få etableret Rotationsordninger der hvor man allerede har uddannelserne og beskæftigelsen. Ad. 4: -SNI, SDE har søgt om at blive et af de (8) praktikcentre som der politisk er besluttet der skal oprettes, af den årsag er afdelingen i gang med at etablerer et nyt værksted præcis indrettet til SKPelever. Ad. 5: -Niels Rude, det kunne være ønskværdigt med et møde medio august, med kun et punkt på dagsordenen, Etablering af praktikpladser Ad.6: Ad.7: -Per Henriksen, der er p.t. ikke så mange GVU- elever i gang, 8 bygningsmalere, men det bevæger sig i den rigtige retning og det ser ud til at kommunerne og jobcentrene har fået øjnene op for muligheden. Skolen har kun positive tilbagemeldinger fra de elever og virksomheder der er og har været i gang med GVU. Ad.8: Ad.9: -SNI, møde datoerne er sendt ud, med der vil blive indkaldt til et ekstra møde i august. Ad.10: -SNI, flere af dagsordens punkterne falder sammen, jeg vil til næste møde undersøge muligheden for ændring i punktstrukturen. -Udvalget var på rundvisning i afdelingen med henblik på at udvalget kunne skabe sig et overblik over afdelingens mange aktiviteter. Referent Steen Nielsen

11 Referat fra IOP-Tønder Referat af 6. møde Tønder 24. juni Det lokale råd for industrioperatøruddannelsen på EUC Syd, Tønder Fredag den 21. juni 2013 kl i mødelokalet på EUC Syd, Plantagevej 35, Tønder Deltagere: Karin Søndergaard, Hydro Precision Tubing A/S, Katrine Poulsen, Hydro Aluminium Tønder Kirsten Hansen, Hydro Aluminium Tønder kirsten Mette Sørensen, Benteler, Tønder alu.com Otto Beck, Hartmann A/S packaging.com Brian Jensen, Lesjöfors Preben Rønnow, Lindab Ventilation Per Madsen, Branderup Mejeri Mogens Wind, Branderup Mejeri Elisabeth I. Holm, EUC Syd, Tønder Søren Neess Priisholm Jesper Wiborg Strauss H.C. Thordsen, EUC Syd, INNOVIRK REF. Dagsorden: 1. Velkomst til nye 2. Siden sidst 3. Meddelelser fra rådets medlemmer 4. Meddelelser fra skolen Valgfri specialefag, 5 uger fra uge Samarbejde med og information til det lokale erhvervsliv 6. Rådgivning vedr. undervisningen indenfor rådets virksomhedsområder 7. Planlægning herunder næste forløb der starter den 9. september 8. Eventuelt 9. Besøge H2 der den 20. juni har bestået svendeprøven Dagsorden: Referat: Opfølgning / kommentar / vedtaget Velkomst Velkomst til nye Søren bød velkommen og der var en kort introduktion v. Søren af de fremmødte Ad 2. Siden sidst v. Elisabeth Nyuddannede IOP Ansvar for uddannelsen Alle 14 der har været til svendeprøve i den forløbne uge har bestået og kan nu kalde sig Industrioperatører. Grundforløbet med opstart her i foråret blev ikke til noget, det har givet lidt plads til planlægning af de igangværende forløb. Søren Neess Priisholm har som afdelingschef ansvaret for uddannelsen mens Peter Molin og Jesper Wiborg Strauss er de 2 undervisere der har ansvaret for Erhvervs * Uddannelses * Center * Syd Hilmar Finsens Gade 18 * DK-6400 Sønderborg * * Tel

12 Referat fra IOP-Tønder Kontaktperson på IOP Flere virksomheder undervisningen. Kontaktperson er Jesper der kan kontaktes på eller Det er også dejligt at flere virksomheder støtter op om uddannelsen, vi startede med 5 virksomheder og er nu oppe på 9. Det letter presset på de gamle når kravet om 14 til 16 deltagere på nye hold skal opfyldes. Ad 3. Ad 4. Meddelelser fra rådets medlemmer. Mere ro på Udfordring med LEAN.. Information fra UU IOP Brug af IOP-er til nye.. Robot i uge 27 i samarbejde med LINDAB Ulykker på erhvervsskolerne.. at-av-oev-flere-skadespaa-tekniskskole_ aspx Meddelelser fra skolen. Valgfrie specialefag fra uge 33 plan udleveret. Udfordring med robot Ny Innovationsfond: ssemeddelelser/2013/nyinnovationsfond-skalstyrke-vaekst-ogbeskaeftigelse /index.html Katrine fornemmer at er kommet ro på uddannelsen og at eleverne er glade for at gå på uddannelsen, eleverne er også meget motiverede. De har ikke engang tid til at holde fri kunne Mette tilføje Branderup Mejeri står over for et LEAN projekt og har en stor udfordring i at finde deltagere til næste forløb. Kirsten Hansen, som er repræsentant i udviklingsudvalget for uddannelsen, har deltaget i et møde hvor Novonordisk og Haldor Topsøe beskrev hvad industrioperatørerne fremover skal bruges til, sidstnævnte har uddannelsen som krav til fremtidige medarbejdere der ansættes i produktionen. Lindab har en stor udfordring omkring deres Fanuc robotter de føler ikke der er sammenhæng mellem kursusudbud og afvikling skolerne lover for meget, og det er en stadig kamp at få deltagere på de rette kurser. Der afvikles derfor et uddannelsesforløb i uge 27 hvor Lindab leverer en Fanuc robot til Sønderborg og så bliver der gennemført et Fanuc / ABB kursus. Kirsten opfordrede til at skolerne på tværs samarbejdede med erfaringer omkring arbejdsmiljø og sikkerhed der var lige kommet en rapport der viste en stigning i antallet af ulykker på erhvervsskolerne. Planen for valgfri specialefag der afvikles fra uge 33 blev udleveret og kort gennemgået. Vi har en stor udfordring i forhold til at gennemføre valgfri specialeundervisning. Der er bla. en uge med robot og da det er et udstyrstungt forløb kan det blive nødvendigt at flytte den uge til Sønderborg men vi gør alt for at holde hele undervisningsforløbet i Tønder. Der er lavet en samlet INNOVATIONSFOND på 1,5 milliarder vi prøver at lave en ansøgning til fonden, hvor vi søger støtte til et teknologicenter i forbindelse med IOP uddannelsen. Virksomhederne står over for rigtig mange udfordringer eks.: sikkerhed, arbejdsmiljø, omlægninger, materialelære, produktkendskab, ny teknologi, godkendelser, audit o.s.v. mulighederne i forbindelse med formuleringen af en ansøgning tages op på næste møde. Industriens uddannelser arbejder på at udvikle et kursus inden for de virksomheder der godkendes som leverandører til autobranchen, vi prøver at få et Erhvervs * Uddannelses * Center * Syd Hilmar Finsens Gade 18 * DK-6400 Sønderborg * * Tel

13 Referat fra IOP-Tønder forsøgskursus til Tønder der kommer besked om det senere. Afsluttende prøver.. Gantt og LEAN IT rygsæk Tegningslæsning på PC Jesper fortalte om opgaverne til svendeprøven, bla. om den teoretiske prøve der indeholder 25 spørgsmål hvoraf 20 er fastlagt og 5 udarbejdes af underviseren. Der er også lavet evaluering af det afsluttende forløb, eleverne efterlyser mere omkring Gantt tabeller og planlægning, økonomi og i hele taget produktionsforståelse / LEAN det var overraskende og lærerigt for underviserne. Der blev spurgt ind til hjælp til ordblinde, Elisabeth kunne oplyse at der findes hjælpemidler, det er do nødvendigt at vi får besked i god tid, da det tager op til 8 uger for at få fat i en IT rygsæk. (på holdet der pt. er afsluttet, var der en stærkt ordblind der kom igennem uddannelsen med et 7 tal) På de første grundforløb var der meget tegningslæsning og undervisning på PC Karin spurgte ind til om det stadig forholder sig sådan. Jesper mener at tiden kan bruges bedre, da eleverne ikke kommer til at arbejde med tegneprogrammer men i stedet skal lære at lave en lille skitse eller tegning samt en kort dokumentation. Ad 5. Samarbejde med og information til det lokale erhvervsliv. Markedsføring af IOP Når vi er på besøg i virksomhederne, især kantinemøder med medarbejdere, er der indgået aftale om at vi låner en eller to der er i gang med uddannelsen. Det sender et godt signal og undværligt for motivationen af nye deltagere. Karin opfordrede til at skolen fortsat gør brug af medarbejdere der er i gang, eller færdige med uddannelsen når IOP skal markedsføres over for nye virksomheder og deltagere. Ad 6. Ad 7. Rådgivning vedr. undervisningen indenfor rådets virksomhedsområder. Planlægning - herunder næste forløb der starter den 9. september. Ny plan til godkendelse Det ville være rigtig godt når eleverne får et kopi af / et udsnit af den produktionsplanlægning der foregår i de enkelte virksomheder det drejer sig om at få uddannelsen rettet imod egen virksomhed. Medbringes gerne ved opstarten på uddannelsen. Opstarten for det næste hold grundforløb på 10 uge er fastsat til 9. september. Planen for hele perioden er vedhæftet indkaldelsen der kommer dog en ny plan til godkendelse eftersendes til godkendelse. (var ikke klar ved redaktionens afslutning:o) Elisabeth forklarede at deltagerantallet skulle være på 16 for at uddannelsen er rentabel for skolen men vi starter på 12 men så bliver der igen ingen midler til nye investeringer. P.t kan vi tælle til 11 deltagere Vi prøver at tage kontakt til Kruså mejeri og Kohberg. Ad 8. Eventuelt. Mette gjorde opmærksom på projekt Unge på vej som er et projekt mellem institutioner, kommune og Erhvervs * Uddannelses * Center * Syd Hilmar Finsens Gade 18 * DK-6400 Sønderborg * * Tel

14 Referat fra IOP-Tønder l/main.jsp?catid=950&la ngid=da Praktikopgave Jobrotation.. Materiale eftersendes virksomheder. Man forpligtiger sig ikke til noget andet end at tilbyde en uddannelsessøgende et kort praktikophold der kan bringe vedkommende tættere på en uddannelse. Det er et projekt der afvikles i hele EU. Der blev omdelt brochure. Se link Otto bad om en præcisering af praktikopgaven mellem grundforløbet og H1. Der er vide muligheder for at virksomheden sætter eget præg på opgaven men skolen sætter dagsorden til de elever der ikke får tildelt en hjemmeopgave af virksomheden. Forrige gang var det produktions flow i egen virksomhed. Der sker en omlægning af loven omkring jobrotation. Vi kender endnu ikke teksten, men det er klart at ministeren ser muligheden for at få rotationsydelsen i en hel uddannelsesperiode som et hul i loven. Vi forventer derfor en opstramning, hvor det kun er muligt at hjemtage ydelsen i skoleperioderne, samt at bruge vikarerne i forbindelse med almindelige kurser. Der findes endnu ikke noget på skrift og skolen forventer selvfølgelig ikke at ændringerne får betydning for tilmeldingerne til næste opstart. Næste møde Foreløbig 12. november kl Der indkaldes til et møde i november hvor der er faglærerkonference i Tønder med deltagelse af Censorer til IOP uddannelsen Tilmeldingsfrist til opstart 9. september Bilag Link til udviklingsudvalget Vi har sat fristen til fredag den 9. august men de aftaler der er på plads vil vi gerne bede om. Vi kommer forbi med en ny skuldertaske og en information om hvad der bør medbringes af div. udstyr Ingen kommer senere ngsudvalgforindustrioperatoer1/materialer/ Erhvervs * Uddannelses * Center * Syd Hilmar Finsens Gade 18 * DK-6400 Sønderborg * * Tel

15 REFERAT af møde i det lokale uddannelsesudvalg for Industrioperatør- og produktøruddannelsen på Tradium Nr. 3/2013 afholdt den 20. juni 2013 på 3F Randers. Dato/Date Ref. Mail: 4. oktober 2013 /SOM Deltagere: Jens-Erik Jensen, 3F Randers (JEJ) Rene Allermann, DI (RA) Thomas Larsen, DI (TL) Steen Nielsen (SN) Per Bundgaard, 3F Randers (PB) Jens Møller, 3F Aarhus (JM) Thomas Kühl, uddannelsesleder, T (TAK) Niels Ove Pedersen, konsulent, T (NOP) Bent Oppelstrup, uddannelseschef, T (BO) Mødeleder: Per Bundgaard Referent: Sonja Meng, T (SOM) Afbud: Sabine Mogensen, DI (SM) Thomas Jespersen, 3F (TJ) Kim Albrektsen, elevrepræsentant (KA) Dagsorden: 1) Godkendelse af referat fra sidste møde 2) Fastlæggelse af endelig dagsorden 3) Kort meddelelse fra formanden 4) Kort meddelelse fra udvalgets øvrige medlemmer 5) Kort meddelelse fra skolen a) Industrioperatør i) Status på uddannelsen ii) Markedsføring 6) Tid og sted for næste møde 7) Eventuelt Side 1 af 4

16 PB bød velkommen og overrakte SOM en buket fra udvalget - i anledning af hendes 25 års jubilæum på Tradium. (en MEGET flot buket tusind tak) Ad 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Der var et ønske fra tidligere medlem Svend Jensen (stadig medlem af det faglige udvalg), at han også får referatet tilsendt. Det får han efterfølgende. Ellers ingen bemærkninger. Ad 2 Fastlæggelse af endelig dagsorden Ingen ændringer. Ad 3 Kort meddelelse fra formanden Ingen meddelelser på grund af afbud. Ad 4 Kort meddelelse fra udvalgets øvrige medlemmer PB: 3F Randers har p.t. 850 ledige 185 af dem kommer fra industrien. TAK: forsøget med GVU gav kun 4 elever, så det blev ikke til noget. PB: Vi kan ikke mærke, at der skulle ske en positiv udvikling lige nu. Det er de ufaglærte, der kommer til at vente. JEJ: Bosal-Sekura - der er stadig stille, vi skal hen omkring oktober, før det ser ud til at gå fremad. Holder 4 ugers sommerferie. JM: På Højbjerg Maskinfabrik (Hmf Group A/S) er der fremgang, men ansættelsesstop. Der er klager over valgfri specialefag at alle skal af sted samtidig. Kunne ikke finde kurserne på Tradium efter sommerferien på efteruddannelse.dk eller amukurs.dk. NOP udleverede kursuskataloget og undersøger hvorfor vi ikke kan findes elektronisk. Firmaet har svært ved at komme i kontakt med TAK blev aftalt, at der sendes mails. NOP har efterfølgende fundet ud af: Omkring vores truckkurser er der følgende forklaring Det ene er er det gamle nr. og det gælder til 1. september. Tradium har valgt ikke at tage det med, men kun det nye der træder i kraft til 1. september. Det betyder at søger man på det gamle nr. får man IKKE vist nogle truck kurser. SN: Erano har nu 19 ansatte i alt kunne godt bruge noget mere arbejde. Det er svære tider også for nyetablerede virksomheder. TL: Bosal-Sekura når vi kommer efter 2. halvår, ser det positivt ud. Ang. produktørlærling, så tog vi fejl af ham vi havde og måtte ophæve kontrakten. JEJ: vil gerne se dem an inden vi tegner kontrakt. RA: Expedit havde regnet med et godt forår, men kunderne har udskudt ordrerne. Har været nødt til at fyre 11 timelønnede og 9 funktionærer. Salgsafdelingen er positiv hen om omkring september/oktober. Har 16 på uddannelse og kunne ikke tage vikarer ind for dem alle. Håber, at det er vendt, når de kommer tilbage fra skole. P.t. flytter vi maskiner fra Ulstrup, men der produceres året ud. Side 2 af 4

17 Ad 5 Kort meddelelse fra skolen i) TAK: valgfri specialefag VSF er en udfordring. Vi kan ikke i god tid vide, hvem, der skal afsted hvornår. Traditionelt har virksomhederne haft frit valg i hele kataloget. Kan vi i udvalget f.eks. vælge 2 uger + studieturen, som ligger fast? Blev diskuteret. PB: det indstilles der til der er så 2 uger, som er helt frie. Forstået sådan, at hvis ikke fagene er i Tradiums udbud, så finder eleverne/virksomhederne selv kurset på efteruddannelse.dk eller amu-kurs.dk. JM: Jørgen Rousing har gjort det godt gerne ros med tilbage til ham. I forhold til VSF skal der vælges så tidligt som muligt. BO: så bliver det nemmere at få dialog med virksomheden. BO fortalte om det historiske omkring VSF, som gør at der bliver så bredt et udvalg. JM: det er en god proces i læring, at eleverne selv skal vælge og undersøge uddannelse. ii) NOP: er i dialog med virksomhederne på godkendelseslisten, men det er tungt og svært at komme igennem hos virksomhederne. Der er d.d. 1 kontrakt og 2 måske er til august. TAK: skal vi køre et hold på 3? PB: Det er der ikke gode erfaringer med. det blev aftalt at aflyse grundforløbet for industrioperatører med start i august og vil så forsøge at samle til et hold i januar. NOP: Learnmark, Horsens starter IO til januar og det giver udfordringer på markedet, så der tages en snak med dem om, hvor der skal skæres geografisk. TAK: er nødt til at se på markedsføringen. NOP laver en plan over indsatsen, så det bliver struktureret. Der skal afsættes ressourcer til det opsøgende arbejde. BO: der er søgt midler til opsøgende arbejde og afdelingen har fået ,- til produktørerne og ,- til smedene. JM: jeg ved, at de vil starte produktører i Aarhus. TAK: starter PRO uddannelsen igen efter sommerferien der afholdes møde omkring uddannelsen den 4. september. Der er d.d. tilmeldt 8 elever til grundforløbet. Der er indkaldt en første skoleperiode med 2 elever til august og en 2. skoleperiode med 2 elever til august vi samlæser. JM: som tillidsrepræsentant er det svært at få solgt PRO uddannelsen til ledelsen. TAK, der skal lærepladser til, ellers fungerer hovedforløbene ikke. JEJ: Bosal har både positive og negative erfaringer, og der er ingen tvivl om, at det er et socialt ansvar man tager på sig. JM: ser, at der ikke har været overskud i virksomhederne til at have den ekstra energi og overskud, det kræver at have en PRO. BO: på andre uddannelser ser vi at en del virksomheder tegner korte aftaler måske skolepraktikcentret (SKP-center) kan rette lidt op på det. Deadline omkring SKP-centre er udskudt fra august til september. Er spændt på om det lykkes for Tradium. TAK: VFU (virksomhedsforlagt undervisning) bliver nok mere eller mindre afskaffet ved SKP-centre. BO fortalte om tankerne omkring centrene. TAK fortalte om PRO uddannelsen Søren Skovbo Sørensen er udvidet kontaktlærer. PRO eleverne fungerer ikke sammen med AMU kursister i fremmede omgivelser. TAK fortalte om projektet på MidtVask. Går godt. NOP: ny lov omkring 6 ugers selvvalg der skal gå 4 måneder før de må begynde at bruge dem. Skal tilmeldes kurser inden de fratræder virksomheden. Det skal virksomhederne være OBS på. Der var enighed om at virksomhedernes TR er kontaktes ved virksomhedsbesøg. JM: gerne et møde på 3F Aarhus, hvor NOP og evt. PB kommer. Side 3 af 4

18 Ad 6 Tid og sted for næste møde Den 19. september på PR Electronics A/S (sidste møde i år er 14. november) Ad 7 Eventuelt Et forslag til pkt. på dagsorden til næste gang er: Hvad tidspunkt på dagen skal/kan LUU møderne afholdes? BO: fortalte om flytninger og rokader mellem afdelingerne. Minervavej 63 er solgt til Dania og skolen skal være ude af bygningerne inden den 1. august Side 4 af 4

Det lokale uddannelsesudvalg for Produktøren og Industrioperatøren på Technology College Aalborg

Det lokale uddannelsesudvalg for Produktøren og Industrioperatøren på Technology College Aalborg Det lokale uddannelsesudvalg for Produktøren og Industrioperatøren på Technology College Aalborg Referat fra mødet den 12. december 2012 Industrioperatør og produktør Udvalgsmedlemmer: Organisation Tilstede

Læs mere

Referat fra IOP-Tønder

Referat fra IOP-Tønder Referat fra 8. møde IOP-følgegruppe Opstart af Lokalt Uddannelses Udvalg for Industrioperatører Torsdag den 3. april 2014 kl. 10.00 i mødelokalet på EUC Syd, Plantagevej 35, Tønder Deltagere: Karin Søndergaard,

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Bue Bomm Jensen, Lars Troelsgaard, Bjarne Kristensen, Søren Mogensen,

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F)

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F) LUU møde, Tømrer. Københavns Tekniske Skole Marielundvej 44, Herlev d. 17.1.2012 kl. 15.0 17.00 Deltagere: Bjarne Petersen (3F), Morten Liisberg (DB), Thomas Groth (KTS), Ole W. Nielsen (Virks. sekr.),

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Mødereferat Dato: 22. september 2015

Mødereferat Dato: 22. september 2015 Mødereferat Dato: 22. september 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 21. september 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens, lokale 230 Deltagere: Afbud: Bo Petersen,

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde den 20. november, møde nr. 4/2013 på Bornholms Erhvervsskole.

Campus Bornholm. Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde den 20. november, møde nr. 4/2013 på Bornholms Erhvervsskole. Campus Bornholm Til: Medlemmer af Lokalt Uddannelses Udvalg for Industrioperatør Dato:25.11. 2013 Deres ref.: eh Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde den 20. november, møde nr. 4/2013 på Bornholms

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat fra møde i Grafisk og mediegrafisk lokalt uddannelsesudvalg ved Københavns Tekniske Skole, afholdt den 4. april 2011 i Julius Thomsens Gade.

Referat fra møde i Grafisk og mediegrafisk lokalt uddannelsesudvalg ved Københavns Tekniske Skole, afholdt den 4. april 2011 i Julius Thomsens Gade. Referat fra møde i Grafisk og mediegrafisk lokalt uddannelsesudvalg ved Københavns Tekniske Skole, afholdt den 4. april 2011 i Julius Thomsens Gade. Udvalgets medlemmer: Simon Tøgern x HK - mediegrafiker

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl , Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet.

Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl , Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet. Dato: 06/03/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget ved VUC Syd mandag den 16. marts 2014 kl. 8.00 10.00, Nygade 20, Aabenraa. Lokale: Mødelokalet. Deltagere Hans Jørgen Hansen, Christian Bock,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER INDUSTRITEKNIKER KLEJNSMED VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Industritekniker og EUX Klejnsmed kombinerer det bedste fra

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

EUC-Syd 26. november 2013

EUC-Syd 26. november 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC-Syd 26. november 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen. Kvalitetssikring

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 27-05-2014, kl. 13:00 15:00 Selandia, Willemoesvej 4, Slagelse (caféen) Jeanette Kloster Nielsen Til stede / afbud / fraværende uden

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør-

Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- og landbrugsmaskiner Mødereferat: Det lokale uddannelsesudvalg for Entreprenør- og landbrugsmaskiner. Tidspunkt: Aars, den 8. juni 2016, kl. 10.00 14.00. Sted:

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304

LUU PAU Dato: 16. december Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 LUU PAU Dato: 16. december 2015. Kl. 9:00-11:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Fredericia lokale 304 Deltagere: Annie Hansen, Jørgen Nitschke, Carina Rasmussen, Hanne Dorte Iversen, Grethe Buch, Pia

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Ad 3. Nyt fra udvalget ved Charlotte D. Kluge Charlotte spurgte til vores opsøgende arbejde dette kommer under punkt 4 - Årshjul.

Ad 3. Nyt fra udvalget ved Charlotte D. Kluge Charlotte spurgte til vores opsøgende arbejde dette kommer under punkt 4 - Årshjul. MØDEREFERAT Referat af mødet i det lokale uddannelsesudvalg inden for Industrioperatøruddannelsen 19. marts 2013 Kl. 9.00-11.30 Til stede: Anne S. Jensen, Susanne Bentzen, Charlotte D. Kluge, Erik V. Jacobsen,

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg Det pædagogiske område 16. september 2013 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Tomm Andersen, Karin Mathiesen, Marianne Dalby, Tove Sørensen, Lisbeth Vandborg,

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 7. september 2010, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Deltagere: LUU for snedkere: Willy Grøn Ove Falkesgaard Harry Christensen Laurids Bjerre

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd. Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning

Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd. Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning Mødedato: Den 8. december 2015 Mødested: EUCSYD, Sønderborg Starttidspunkt: KL. 13.30-15.00 Fraværende m. afbud:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd. Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning

Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd. Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning Lokal uddannelses udvalg ved EUC-Syd Industri og værktøjsteknik Maskinbearbejdning Svejsning Mødedato: Den 8. december 2015 Mødested: EUCSYD, Sønderborg Starttidspunkt: KL. 13.30-15.00 Fraværende m. afbud:

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015

Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015 Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde 2. Meddelelser fra formandskaberne. 3. Meddelelse fra skolen. 4.

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik ERHVERVSUDDANNELSE MED EKSTRA BONUS BYGGE OG ANLÆG VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I ÉN UDDANNELSE! ERHVERVSUDDANNELSE MED

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Gennemgang og drøftelse af skolepraktikplaner for: GF2 rettet mod det pædagogiske område

Gennemgang og drøftelse af skolepraktikplaner for: GF2 rettet mod det pædagogiske område Referat fra mødet i lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område Randers Social og Sundhedsskole. Mødet afholdes på skolen Tirsdag d.5.maj fra kl.13.00 til 16.00 Deltagere: Kenneth Pedersen, Birthe

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

Referat fra møde i LUU

Referat fra møde i LUU Referat fra møde i LUU Dato: Fredag den 23. august 2013 kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Grethe Nielsen, FOA Holstebro (GN) Susanne Andersen, FOA Herning

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen, Ole Marker,

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg ved EUC Syd for BEKLÆDNING

Det lokale uddannelsesudvalg ved EUC Syd for BEKLÆDNING Det lokale uddannelsesudvalg ved EUC Syd for BEKLÆDNING Mødedato: 15. april 2010 Mødested: Hilmar Finsens Gade 18, Sønderborg Starttidspunkt: 9.30 Slut 11.30 Fraværende m. afbud: Thomas C. Andersen Copenhagen

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Mandag 30. september 2013 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Mandag 30. september 2013 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg GASTRONOMER Mandag 30. september 2013 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Deltagere: Susanni Kyndi Christensen (SKC) - 3F Jes Winther

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach 9. december 2014 jbn Resume fra møde i UG 2 afholdt den 9. december 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR INDUSTRIOPERATØR Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to år

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere