Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger FIC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger FIC."

Transkript

1 Handleplan for Fredericia Håndboldklub 1990 Klubudvikling Centrale spørgsmål: Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig Økonomi (budgetter i hovedtal) Vedlæg overordnet økonomi og særskilt økonomi for talentudvikling Strategi Beskriv klubbens elite- og talentudviklingsstrategi (vedlæg evt. elite- og talentudviklingspolitik) År 1 Organisation: FHK s bestyrelse Formand Karsten Bording Sportslig, Talent, Pressen, Trænere Næstformand Klaus G. Andersen Strategi, Pressen Kasserer Per Hunniche Økonomi, Frivillige Sponsorformand Søren Møller Sponsor. IT? Bestyrelsesmedlem Thomas Renneberg-Larsen Økonomi, Materialer, Kampe/Stævner Bestyrelsesmedlem Michael Sønderskov Jura, kontrakter, formalia Dameformand Sandra Folden Damer, Sportslig, Event Herreformand Lars Skytte Herrer, Sportslig, Hold kvalifikation til: U 10 U12 U14 U16 U18 Senior Herre Serie 1 Drenge Pige spiller A-rækken Divison Division Division 4 hold Jyllandsserie, Dame 1. division, 3. division Sportsligtudvalg Bestående af: formand Herre og dameformand, samt Thomas Renneberg-Larsen Dette udvalg skal stå for klubbens elite- og talentud- Få fortalt at FHK er på rette vej, og at der tages hånd om de unge håndspillere. Rekruttere flere børn på de mindste årgange. Folder til uddeling på skoler, aktivitetsdage i samarbejde med FIC. Beskrivelse af hvad spillere skal kunne på de enkelte årgange, ud fra DHF aldersrelateret træning Stillingsbeskrivelse til ungdomskonsulenter. Gerne 2 konsulenter fra U6-U18, hvor der koordineres træning og samarbejde med de respektive trænere, samt morgentræning i samarbejde med Fredericia Elitetræning. Initiativtager til dialogmøde med byens øvrige håndboldklubber, hvordan vi sammen kan styrke håndbolden i Fredericia både bredde og elite. Tættere samarbejde med Fredericia Eliteidræt omkring talentudvikling og Gennemførelse af handlingsplanen. Få konsulenterne godt integreret i FHK og der arbejdes med de planer som bestyrelsen i FHK har vedtaget. Få skabt en fælles platform for samarbejde med håndboldklubberne i Fredericia Hvad gør Fe. Er aktiv omkring morgentræning samt sparring og samarbejde omkring udvikling af håndbolden i Fredericia. 1

2 Klubudvikling Ungdomsformand Arne Hansen Børnehåndbold til og med U14 1.suppleant Morten Ambo 2.suppleant Hanne Nielsen vikling på tværs af årgange og køn. Ligeledes lave jobbeskrivelse og ansættelse af ungdomskonsulenter. morgentræning, med FHK som den styrende part. Hvad gør Fe. Principper - Hvert bestyrelsesmedlem har et eller flere ansvarligområder. - Hvert bestyrelsesmedlem har et eller flere udvalg under sig. Udvalget skal gå direkte til vedkommende. - Bestyrelsen skal fastsætte principperne for at drive klubben. Det kan naturligvis lægges ud til et udvalg, som kommer med et udkast til det fremtidige princip. - Hvert udvalg er selvstyrende og bestemmer selv, med hvem og hvordan udvalgene arbejder. De er naturligvis underlagt bestyrelsen beslutninger og 2

3 Klubudvikling principper. Udvalgene skal overholde de af bestyrelsen fastlagte budgetter. Hvad gør Fe. Derudover er der nedsat en række arbejdende udvalg med 3-8 personer i hvert udvalg, hvor der er tilknyttet en bestyrelseskontakt. Udvalgene er: Dame, Herre, Ungdom, Sportsligt Talent, Trænere/træning, Kampe/stævner, Bolde/tøj, Event, Frivillige, Sponsor, Kommunikation/It. Økonomi: Der er tidligere fremsendt budget for den kommende sæson med en omsætning på kr og årsresultat på kr Udgifter til talentudvikling udgør kr , årgang U16, U18 Strategi Vi vil i børnehåndbold fra U6-U14, udvikle det enkelte individ. Når de er U14, vil vi begynde at arbejde mere elitært og struktureret med 3

4 Klubudvikling håndboldspillet. Men forudsætningerne for at kunne arbejde med holdet og specifikke løsninger i angrebet og forsvaret, er at det basale er i orden. Hvad gør Fe. Vi vil i ungdomshåndbold fra U16-U18, arbejde mere elitært, hvor vi stiller større krav til at de unge mennesker prioriterer håndbold. Vi stiller større krav til trænerne i.f.m. betaling herfor. Vi vil i seniorhåndbold være selvforsynende med talenter og spillere. Der er ikke økonomiske fundament til at hente spillere udefra. Men de er hjertelig velkommen. Vores mål er at gøre træningen og omgivelser så attraktive, at de gode spillere kommer af sig selv. Vi er en udviklingsklub. Vi vil opfordre vores egen talenter/spillere, som har ambitioner om at leve af håndbolden, til at:. - Blive i klubben til ungdomsuddannelsen er slut. - Måske tag et sabbatår, hvor vi vil hjæl- 4

5 Klubudvikling pe med at finde et arbejde. Hvad gør Fe. Incitamentet er, at man udvikler sig igennem træning og mange kampe, hvilket kan være et problem, hvis man sidder på bænken i ligaklubber. Vores mål er 1. division på herrer og damesiden. Hvis der er tale om Liga, så er det med økonomisk omhu og fortsat begge ben i moderklubben. År 2 FHK Økonomi. Forventer stigning i omsætning, samt et positivt årsresultatet på mellem kr. Udgifter til talentudvikling udgør kr , årgang U16, U18 Målsætning: Hold Drenge Pige spiller kvalifikation til: U 10 U12 U14 U16 A-rækken 1. Divison 1. Division Rekruttere flere børn på de mindste årgange. Folder til uddeling på skoler, aktivitetsdage i samarbejde med FIC. Trænere til ny sæson på plads senest 15. januar. Arbejdsplan for konsulenter, trænere og ledere udarbejdes og godkendes af bestyrelsen i FHK. Forår Øget haltid i FIC samt andre haller i Fredericia kommune (forudsætning for at udvikle talenterne og Gennemførelse af handlingsplanen. Struktur på talenttræningen, med øget sportslige resultater til følge. Tilknytning af flere nye talenter U16-18 Øget kendskab til talenttræning i Fredericia Flere henvendelser fra nye spillere og trænere som ønsker tilknytning til FHK. Højere niveau af træneruddannede trænere i FHK 5

6 Klubudvikling U18 Senior Herre Serie 1 1. division 4 hold 3 division, Dame 1. division, 3. division for at øge medlemsantallet i FHK). Tilknytning til sundhedssektor, finde frivillige, nyuddannede samt evt. lave samarbejdsaftale med virksomhed. Styrkelse af arbejdsopgaver i udvalgene, så de bliver mere selvstyrende Flere opgaver klares i de enkelte udvalg. Hvad gør Fe. År 3 Forventet omsætning på 1,5 mill, primært stigende sponsorindtægter. Positivt resultat på kr. Udgifter til talentudvikling udgør kr , årgang U16, U18 Hold Drenge Pige spiller kvalifikation til: U 10 U12 AA-rækken Talenter på meget højt niveau, og holdene ligger i top i de respektive rækker. Flere spillere udtaget til jysk hold og landsholdsamlinger Balance i spillernes hverdag håndbold, skole og fritid U14 U16 U18 1. Divison Liga 6

7 Klubudvikling Liga Hvad gør Fe. Senior 3 hold 4 hold Herre 3 division, Jyllandsserie Dame 1. division, 3. division År 4 Forventet omsætning på 1,5 1,8 mill, primært stigende sponsorindtægter. Positivt resultat på kr. Udgifter til talentudvikling udgør kr , årgang U16, U18 Hold Drenge Pige spiller kvalifikation til: U 10 3 hold 3 hold U12 U14 3 hold 3 hold AA-rækken 1. Divison Opfyldelse af målsætning til antal hold. FHK har ca. 500 medlemmer mod nuværende ca Skabe nogle af de bedste talenter i Danmark, som fortsætter i FHK seniorspillere Flere talenter omkring diverse ungdomslandshold U16 U18 Liga Liga 7

8 Klubudvikling 1. hold i hver årgang U16 og U18, drenge piger spiller i den bedste række 1. divsion/liga Hvad gør Fe. 2. hold i hver årgang U16 og U18 er repræsenteret i den næst eller tredje bedste række. Senior 4 hold 4 hold Herre 2. division, 3. Division Dame 1. division, 3. division Trænerressourcer Fredericia Håndbold Centrale spørgsmål Hvilket uddannelsesniveau har trænerne med ansvar for klub- År 1 Trænere Blanding af unge og ældretrænere. Der trænere til alle hold, men der mangler flere Få skemalagt hvilket uddannelsesniveau de nuværende trænere har. Betaler morgentrænere med kr pr år 8

9 Trænerressourcer Fredericia Håndbold bens talentudvikling? Hvilke handlinger gennemføres hvornår for at sikre at den fornødne uddannelse af klubbens talenttrænere i ? holdledere til de enkelte hold. Nogle ungdomstrænere er i gang med træneruddannelse under JHF Kreds 8, mens andre er nuværende eller tidligere divisionsspillere. Der er for nuværende ingen struktur over trænere uddannelsen for de enkelte trænere. Lave uddannelsesplaner for den enkelte træner, så de opnår en trænerniveau som minimum er svarende til det hold de træner. Trænere til ny sæson på plads senest 15. januar. År 2 Trænere Trænere med minimum uddannelse som svare til det hold de træner. Træning ud fra aldersrelateret principper. U16-18 ud fra eliteniveau. Træningsplanlægning for hver årgang i samarbejde konsulenten og overensstemmelse med FHK s principper. Opstart på udviklingsplaner for den enkelte spiller i samarbejde med konsulenten. Gerne trænere fra andre klubber, så der sikres friske øjne i FHK. 9

10 Trænerressourcer Fredericia Håndbold Trænerne samarbejder på tværs af holdene. Kan fungere som gæstetrænere på andre hold, så træningen på alle niveauer styrkes, samt til talenttræning. År 3. Trænere Trænere med minimum uddannelse som svarer til det hold de træner. Træning ud fra aldersrelateret principper. U16-18 ud fra eliteniveau. Træningsplanlægning for hver årgang i samarbejde med konsulenten og overensstemmelse med FHK s principper. Oprettelse af trænerteams så 2. holdstræner på hver årgang indgår i tæt samarbejde med 1. holdstræner. Niveauet på 1 og påregnes mindsket så samtræning er udbytterigt for begge hold. År 4 Der udarbejdes Individuelle udviklingsplaner for den enkelte spiller i samråd med konsulenten og spilleren Trænere Dygtige og erfarne trænere 10

11 Trænerressourcer Fredericia Håndbold teams til hver årgang. Cheftrænerne har som minimum højeste ungdomstræner uddannelse. Trænerteam på hver årgang består af min af 4 personer (cheftræner, assistent/2. holds træner og en holdleder til hvert hold) Der er tilknyttet fysioterapeut, kiropraktor og styrketræner til U16 og U18 som i samarbejde med trænerteamet og konsulenten udarbejder træningsplaner. Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner for den enkelte spiller i samarbejde med cheftræner og ungdomskonsulenten. 11

12 Implementering af Aldersrelateret Træningskoncept Præpubertet: Pubertet: Post-pubertet: (antal træningspas og timer pr.uge) Centrale spørgsmål: Udbyder klubben træningsmængder svarende til ATK anbefalinger? Gennemføres træningen i overensstemmelse med principperne i det idrætsspecifikke ATK? År 1 Der samarbejdes med Dansk Håndbold Forbund / Jydsk Håndbold Forbund Kreds 8 omkring børnehåndbold og aldersrelateret træning 5-14 år og år. Der samarbejdes med Fredericia Eliteidræt omkring talentudvikling samt morgentræning. FHK deltager aktivt i samarbejdet omkring morgentræning. Blandt andet i udvælgelse af talenter og instruktørerne til morgent ræning. Instruktørerne til morgentræning er nuværende trænere i FHK eller aktive håndboldspillere i FHK. FHK benytter træneruddannelse og trænerkurser som udbydes af JHF Kreds 8. Desuden samarbejde med JHF Kreds 8 s idrætskonsulent omkring foreningsstruktur og kurser for trænerne som afholdes lokalt i FHK. Interne trænerkurser i FHK med udvikling af den enklete træner og kompetancer. Bruge de enkelte træner som sparring på ardre hold. Arbejde på tværs af årgange og hold År 2 Rammer Øget hal træningstid i FIC kl Hold til og med U10, hal træning 2 x per uge a 1,25 time Ungdomskonsulenterne i samarbejde med FHK udvikle træningsplaner for de enkelte årgange med hensyn til træningsmængde og hvad der forventes på de At kunne tilbyde den træningsmængde som er målsætningen. Udarbejde træningsplaner på de enklete årgange. 12

13 Implementering af Aldersrelateret Træningskoncept Præpubertet: Pubertet: Post-pubertet: (antal træningspas og timer pr.uge) År 3 Fra U12 U18, hal træning 3 x pr. uge a 1,5 time Hver årgang træner i egen hal skal ikke dele træningstid med andre hold. Mulighed for at 1. holdstrupper i U16-18, kan træne i egen hal Talenttræning på tværs af årgange og klub. Styrketræning fra U16 Sundhedssektor (kiropraktor, fysioterapeut og kostvejleder) fra U14 årgang. Skabe godt socialt samvær på tværs af hold og årgange. Rammer De bedste hold øger haltræning til 2 timer pr. gang. Sæsonforberedelse fælles træningslejr U16 og U18 Deltagelse i de bedste forberedelsesstævner, Skabe sammenhæng mellem træning, skole og fritid, så der tages individuelle hensyn og skabes balance i hverdagen. forskellige niveauer/årgange At kunne tilbyde den træningsmængde som er målsætningen. År 4 Rammer De bedste hold øger haltræning til 2 timer pr. At kunne tilbyde den træningsmængde som er målsætningen. 13

14 Implementering af Aldersrelateret Træningskoncept Præpubertet: Pubertet: Post-pubertet: (antal træningspas og timer pr.uge) gang. Sæsonforberedelse fælles træningslejr U16 og U18 Deltagelse i de bedste forberedelsesstævner, Skabe sammenhæng mellem træning, skole og fritid, så der tages individuelle hensyn og skabes balance i hverdagen. Faciliteter Fredericia Håndbold År 1 14

15 Faciliteter Fredericia Håndbold Centrale spørgsmål Har talenterne tilstrækkelig adgang til passende træningsfaciliteter på optimale træningstidspunkter ift. en samenhængende hverdag? Ikke optimal alt timer i Fredericia Idrætscenter. Flere hold/årganger deler hal. Mangler timer i tidsrummet År 2 År 3 At øge antallet af timer jf. Rammer i ATK afsnittet At øge antallet af timer jf. Rammer i ATK afsnittet Forsøge at ovebevise Fredericia Kommune og Fredericia Idrætscenter om vigtigheden i at de rigtige facilliteter er til rådighed, så elite håndbolden kan udvikles på bekostning af Fag og Firma Badminton. Øget antal timer i tidsrummet År 4 At øge antallet af timer jf. Rammer i ATK afsnittet 15

16 Adgang og anvendelse af supportfunktioner: a.sportsmedicinsk behandling b. Fysisk træning c. Sportspsykologisk træning d. Sportsernæring Centrale spørgsmål: Modtager atleterne ekspertbistand inden for ovennævnte ekspertområder? Beskriv omfang /indhold Har trænerne samarbejde med eksperter inden for ovennævnte områder? År 1 FHK har adgang til styrketræningsfacilliteter i Fredericia Idrætscenter. Fra U16 årgangen. Enelte U14 spillere har ligeledes adgang, hvis de er under morgentræning, samt godkendt til styrketræning. Ellers ingen supportfunktioner Spillere på morgentrææning har adgang til fysisk træner og rådgivning omkring kost og en sammenhængende hverdag. År 2 Opbygge en sundhedssektor fra U14 med Fysioteapeut og kostvejleder. Tiltag fra Fa Eliteidræt Omkring kost og øvrige foredrag tilbydes alle unge fra U14 Større viden til de unge talenter at håndboldtræning kun er en af flere ting for at blive håndboldspiller på eliteniveau. År 3 Tilknytte en fysisktræner/konsulent 16

17 Adgang og anvendelse af supportfunktioner: a.sportsmedicinsk behandling b. Fysisk træning c. Sportspsykologisk træning d. Sportsernæring År 4 Deltagelse i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner/skole kommune og klubber Centrale spørgsmål: Hvordan koordineres talenttræningen med uddannelses-institutionerne/skoler? Indgår klubben i kommunens morgentræningenstilbud? Indgår klubben med talenter i kommunens talentcenter? År 1 FHK deltager i morgentræning samt en spiller i talentcentret. Ingen vidensdeling pt. Der er ikke samarbejde med øvrige klubber omkring talentudvikling pt. videre med eksisterende Beskriv de handlinger, der ønskes udført fremdarettet beskriver på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene 17

18 Deltagelse i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner/skole kommune og klubber videre med eksisterende Beskriv de handlinger, der ønskes udført fremdarettet beskriver på hvilken måde, man skal kunne se, at man er på vej mod målene Indgår klubben i Fredericia Eliteidræts videndeling med ledere og trænere på tværs af klubber? Har klubben samarbejde med øvrige lokale klubber inden for egen idrætsgren om talentudvikling? Hvordan definerer klubben et talent? År 2 Indlede samarbejde med de øvrige håndboldklubber i Fredericia omkring udvikling af håndbolden i Fredericia for både bredde og elite, med FHK som Eliteklubben. Samarbejde med de øvrige klubber om at tiltrække nye medlemmer til børnehåndbold, med bl.a. fælles kampagne/folder/markedsføring. Indkaldes til fællesmøde omkring ungdomshåndbold i Fredericia Fælles markedsføring af børnehåndbold Opfyldelse af målsætningen Fælles markedsføring af børnehåndbold. Ssamarbejde med de øvrige klubber omkring de små årgange holdfællesskaber (bredde) på tværs af klubberne. År 3 arrangere talenttræning fra U14 på tværs af klubberne, træne på skift i de forskellige klubber. formaliseret samarbejdet fra U16 med at samle talenterne på 1 eller i FHK. Øvrige hold i årgangen (bredden) spiller/træner i anden forening År 4 18

19 19

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

FC Roskilde. Talentchef, kvartal Opstart på dette i trænergruppe. Ungdomsformand, 31/

FC Roskilde. Talentchef, kvartal Opstart på dette i trænergruppe. Ungdomsformand, 31/ FC Roskilde 1 FC Roskilde 2 FC Roskilde 3 FC Roskilde Opstart på dette i trænergruppe. Talentchef, 2. 3. kvartal 2016 Udvidelse af økonomi i klubben og til ungdommen Ungdomsformand, Talentchef, 31/12-2018

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Kolding Elites støttekoncept

Kolding Elites støttekoncept Kolding Elites støttekoncept 1) Støttekoncept skal regulere samarbejde Formålet med Kolding Elites støttekoncept er, at regulere samarbejdet og udviklingen af Kolding Elites samarbejdsklubber, så indsatser

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

I AGF Håndbold skal vi satse på seniorafdelingen i fremtiden...

I AGF Håndbold skal vi satse på seniorafdelingen i fremtiden... seniorafdelingen i fremtiden... Hvad skal der til? at vi har en fælles forståelse, fælles målsætninger og en fælles vision. at vi tænker, prioriterer og agere langsigtet. at vi har en stærk økonomi og

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933)

Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933) Næstved/Herlufsholm Håndbold (NHH et barn født i 1933) Vision/målsætning & forventninger En verden af oplevelser sammen Vision Vi udvikler håndbold i Næstved Kommune og bidrager til at skabe hele mennesker

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder: Samarbejdsaftale Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen Randers HH A/S mail: as@randershh.dk HVEM ER RANDERS HERRE HÅNDBOLD? Randers Herre Håndbold er en overbygning på 4 af byens gamle håndboldklub ber; Randers Freja,

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT Vision Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre. Sportslig målsætning Damer: Avancement til 2. division i 19/20

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden 2007-2010. Baggrund Med udgangspunkt i at udvikle eliteidrætten, herunder særligt talentudviklingen, i København

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

Informationsmøde for Piger årgang 2002 & Drenge årgang 2001 JHF Kreds 7. Holsted den 13-11-2015

Informationsmøde for Piger årgang 2002 & Drenge årgang 2001 JHF Kreds 7. Holsted den 13-11-2015 Informationsmøde for Piger årgang 2002 & Drenge årgang 2001 JHF Kreds 7. Holsted den 13-11-2015 VELKOMMEN - TALENTSTRUKTUR I DHF. - TRÆNINGEN I KREDS 7 - RETNINGSLINJER - SPØRGSMÅL TALENTSTRUKTUR I DHF.

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Visionsplan Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness

Visionsplan Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness Visionsplan 2020 Oplevelser * Innovation * Glæde * Fairness Visionsplanen indeholder: Vision Mission Værdier Strategi Mål og Handlinger Vision Vi vil være det bedste idrætstilbud i Odder Kommune Vi satser

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder. BALLE RU P Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn)

Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn) Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn) Formål og målsætninger: (Holdfællesskabets navn) er et samarbejde mellem Team Haderslev KFUM (THK) og Vojens Håndboldforening (VHF). Holdfællesskabet har til

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Ansøgning til idrætsrådet. Hundested HK ansøger om støtte til udviklingsprojektet. Håndbold som medspiller i et ungdomsliv del 2. Tlf.

Ansøgning til idrætsrådet. Hundested HK ansøger om støtte til udviklingsprojektet. Håndbold som medspiller i et ungdomsliv del 2. Tlf. Ansøgning til idrætsrådet. Hundested HK ansøger om støtte til udviklingsprojektet Håndbold som medspiller i et ungdomsliv del 2 Kontaktperson: Tommy Vinther Tlf. 2091 2060 Mail: tofv@fhkommune.dk Projektet

Læs mere

Eliteidrætskommune

Eliteidrætskommune Eliteidrætskommune 2016-2020 Eliteidræt i skoler, ungdomsuddannelser og idrætsklubber Aftenens program 1) Skoledel Idrætsskoleprofil, talentklasser mm. v. Jakob Asmussen, skoleleder 2) Sportsdel: v. Keld

Læs mere

Randers Sportsklub Freja ATLETIK BORDTENNIS FODBOLD HAANDBOLD

Randers Sportsklub Freja ATLETIK BORDTENNIS FODBOLD HAANDBOLD Generalforsamling i Randers Freja Håndbold den Bestyrelsens beretning Det har igen været et spændende år for bestyrelsen, og vi har igen i år måtte tage nogle beslutninger med hensyn til vores økonomi,

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23%

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? Hvad er foreningens primære aktivitet? (sæt evt. flere krydser) % 23% Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Pigefodbold Roskilde Tennis Klub Roskilde Roklub Roskilde Svømning Badminton Roskilde KFUMs Boldblub Roskilde BMX Roskilde Håndbold Roskilde

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

KLUBPROFIL ESG. Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991.

KLUBPROFIL ESG. Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991. KLUBPROFIL ESG Esbjerg-Sædding Guldager Badmintonklub (ESG) blev dannet ved en fusion af SGI-Badminton og Esbjerg Badminton Klub i 1991. Mission: ESG skal være Danmarks bedste badmintonklub. ESG skal udbrede

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

SIF-Fodbold - Sport. Sport. Ansvarlig for området Sportschef Mogens Schuldt

SIF-Fodbold - Sport. Sport. Ansvarlig for området Sportschef Mogens Schuldt SIF-Fodbold - Sport Organisation Overordnede opgaver/ansvar Sport Ansvarlig for området Mogens Schuldt Birger M. Nielsen ass. Mogens Schuldt Ungsenior: U21 Herre- og kvindesenior Old Boys - Veteran Mogens

Læs mere

Foto: Joan Barløse Larsen JULEHILSEN 2012 FREDERICIA HÅNDBOLDKLUB 1990 ØNSKER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Foto: Joan Barløse Larsen JULEHILSEN 2012 FREDERICIA HÅNDBOLDKLUB 1990 ØNSKER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Foto: Joan Barløse Larsen JULEHILSEN 2012 FREDERICIA HÅNDBOLDKLUB 1990 ØNSKER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR WWW.FHK.DK JULEHILSEN Med denne julehilsen til sponsorere, samarbejdspartnere, trænere, frivillige

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Hillerød Håndboldklub. Generalforsamling Hillerød Håndboldklub 28 September 2011

Hillerød Håndboldklub. Generalforsamling Hillerød Håndboldklub 28 September 2011 Generalforsamling Hillerød Håndboldklub 28 September 2011 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af årsrapport inkl. det reviderede regnskab Forelæggelse

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

Eliteplan 2010-2013. Hvidovre Volleyball Klub. Side 1 af 8

Eliteplan 2010-2013. Hvidovre Volleyball Klub. Side 1 af 8 Eliteplan 2010-2013 Hvidovre Volleyball Klub Resumé Hvidovre Volleyball Klubs eliteplan skal medvirke til at føre klubbens herrehold det sidste stykke op i toppen af dansk volleyball, med mulighed for

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere