Landinspektør L blev pålagt en bøde på kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektør L blev pålagt en bøde på 10.000 kr. -------------------------"

Transkript

1 Om manglende færdiggørelse af en sag om arealoverførsel Landinspektørnævnet fandt det særdeles kritisabelt, at landinspektør L, der havde modtaget fuld betaling for en sag om arealoverførsel, ikke sørgede for, at sagen blev færdiggjort. Landinspektøren blev i august 2007 bestilt til at udfærdige sagen, som blev godkendt af kommunen den 23. oktober 2008, og sagens omkostninger inklusiv gebyrer for registrering hos daværende Kort- og Matrikelstyrelsen blev betalt af rekvirenten den 17. april Landinspektør L havde i sagen fået bistand til håndtering af EDBarbejdet af landinspektør M, som dog havde problemer med digital tinglysning. Landinspektør M afgik ved døden i april Landinspektør L lukkede sin landinspektørvirksomhed i april 2010 og overlod herefter sagen til landinspektør N uden at der blev taget stilling til betaling for sagens færdiggørelse. Landinspektørnævnet lagde til grund, at landinspektør L ikke havde underrettet eller aftalt med rekvirenten, at ansvaret for sagens færdiggørelse skulle overgå til en anden landinspektør. Landinspektørnævnet fandt det herefter særdeles kritisabelt, at landinspektør L ikke efter den 17. april 2009 sørgede for, at sagen blev færdiggjort og fortsat ikke på kendelsestidspunktet havde medvirket hertil. Landinspektør L blev pålagt en bøde på kr I Landinspektørnævnets sag nr /2012: A, klager over landinspektør L, afsagde Landinspektørnævnet den 28. februar 2013 følgende KENDELSE: I en af 8. februar 2012 har A klaget til Landinspektørnævnet over landinspektør L. Klagen omhandler manglende færdiggørelse af en sag om arealoverførsel af 615 m 2 fra matr.nr. 2ch.,., til matr.nr. 2oh smst. Begge ejendomme ejes af A og B. 1

2 Figur: Udsnit af matrikelkortet A har i klagen anført, at sagen om arealoverførsel blev bestilt hos landinspektør L i august 2007, og at den endnu ikke er afsluttet. A har løbende forsøgt at få svar på, hvorfor sagen ikke er afsluttet, men uden held. Han har betalt landinspektør L kr. for udarbejdelse og registrering af sagen. Det fremgår af en faktura af 18. december 2008 fra landinspektør L til A og B, at beløbet omfatter såvel landinspektørens sagsudarbejdelse som gebyrer for registrering hos Kort- og Matrikelstyrelsen m.v. A har desuden anført i klagen, at landinspektør L har overdraget sagen om arealoverførsel til en anden landinspektør uden A s vidende. Om sagens omstændigheder har landinspektør L i sine skriftlige bemærkninger til Landinspektørnævnet oplyst, at sagen om arealoverførsel blev forelagt [ ]Kommune den 6. november Den 7. marts 2008 tilkendegav kommunen, at bebyggelsesprocenten for matr.nr. 2oh ville blive højere end tilladt. Den 23. oktober 2008 godkendte [ ]Kommune sagen. L indhentede herefter A og B s godkendelse af adgangsforholdene for matr.nr. 2ch, og han blev orienteret om, at pengeinstituttet havde foretaget relaksation af pant, hvorfor indhentning af dommerattest kunne ske. L har endvidere redegjort for, at han i foråret 2008 overlod EDB-arbejdet til landinspektør M. M havde dog besvær med den digitale tinglysning. Efter flere sygdomsperioder afgik landinspektør M ved døden i april L erfarede, at M s enke havde en aftale med landinspektør N, med hvem L også samarbejdede. L overlod arealoverførselssagen til landinspektør N den 20. oktober 2010 med henblik på afslutning af sagen. Landinspektør L lukkede sin forretning den 1. april 2010 p.g.a. sygdom. 2

3 For så vidt angår betaling for sagen har landinspektør L oplyst, at de kr. plus moms blev betalt á conto, og at han først modtog de resterende kr. i henhold til fakturaen af 18. december 2008, den 17. april Klager A har hertil bemærket, at L truede med at droppe sagen, hvis det resterende beløb ikke blev betalt. Landinspektørnævnet har den 10. februar 2012 indhentet tingbogsoplysninger om matr.nr. 2ch.,., og matr.nr. 2oh smst. Det fremgår heraf, at der den 24. juni 2010 blev optaget et nyt lån i begge ejendomme, hvorfor gennemførelse af arealoverførslen forudsætter ny relaksation. Landinspektør L har supplerende bemærket, at han ikke er blevet orienteret om det nye lån. Han ved ikke, hvorfor landinspektør N ikke har gennemført sagen. Den 12. februar 2013 afholdtes møde i nævnet. Både indklagede, landinspektør L, og klager, A var mødt. Med udgangspunkt i de skriftlige bemærkninger afgav parterne deres mundtlige bemærkninger til klagen. A redegjorde for, at han løbende - flere gange om året - har rykket landinspektør L for sagen. Han rykkede også for sagen efter, at L lukkede sin landinspektørforretning den 1. april L havde i forbindelse hermed oplyst, at forsinkelsen skyldtes landinspektør M s problemer med digital tinglysning og sygdom. Det er hans opfattelse, at sagens dokumenter er hos landinspektør N, der har oplyst ham om, at det vil koste kr. at færdiggøre sagen. Det ønsker han imidlertid ikke at betale, da han allerede har betalt L for behandling af sagen. Landinspektør L forklarede, at landinspektør M, som bistod ham med sagen, havde store vanskeligheder med at indhente dommerattest, efter at tinglysningssystemet blev digitalt. Så vidt han ved, blev dommerattesten ikke indhentet. For så vidt angår relaksation, havde pengeinstituttet meddelt ham, at en sådan var køreklar. Der var ingen pantegæld i matr.nr. 2oh. Han var ikke klar over, at der blev optaget et nyt lån i ejendommene i juni På et møde i 2010 med landinspektør M s enke fik han at vide, at landinspektør N ville føre arbejdet med arealoverførselssagen videre, hvilket han accepterede. Efterfølgende talte han selv med N og overlod sagen til ham den 20. oktober

4 A oplyste videre, at han hverken af banken eller af L blev rådgivet om, at det nyoptagne lån i juni 2010 kunne have betydning for arealoverførselssagen. På nævnsformandens forespørgsel tilkendegav L, at han er interesseret i at bidrage til sagens afslutning. Han er ikke indstillet på at betale for omarbejdelse og registrering af sagen, men vil tilbagebetale de 175 kr. i stempelpenge, som A har betalt til ham. Han tilbød at tage kontakt til landinspektør N for at få specificeret de kr. Han var villig til at betale halvdelen af dette beløb. A ønskede ikke umiddelbart at indgå en aftale herom. Landinspektørnævnet udtaler: Sagen om arealoverførsel blev bestilt hos landinspektør L i august Den 6. november 2007 blev sagen forelagt [ ] Kommune, som endeligt godkendte sagen den 23. oktober Den 18. december 2008 sendte L en faktura, som omfattede betaling for hele sagen. Det fulde beløb var betalt den 17. april Landinspektørnævnet finder ikke grundlag for at kritisere landinspektør L s behandling af sagen frem til dette tidspunkt. Landinspektørnævnet finder det derimod særdeles kritisabelt, at landinspektør L ikke herefter sørgede for, at sagen blev færdiggjort, og fortsat ikke har medvirket hertil. Nævnet lægger herved til grund, at L ikke har underrettet eller aftalt med klager, at ansvaret for sagens færdiggørelse skulle overgå til en anden landinspektør. Det ændrer efter nævnets opfattelse ikke herpå, at landinspektør M indtil sin død bistod L i et vist omfang, eller at L efterfølgende aftalte med landinspektør M, at denne skulle færdiggøre arbejdet med sagen. Uanset at der eventuelt har været forsinkelser i sagen, som L er uden skyld i, finder nævnet, at det må lægges til grund, at sagens manglende færdiggørelse i vidt omfang skyldes, at L ikke har fulgt op på sagen og sørget for dens afslutning. Landinspektørnævnet finder, at landinspektør L s manglende afslutning af sagen efter den 17. april 2009, indebærer en tilsidesættelse af pligterne efter landinspektørlovens 7. Sanktionen i medfør af landinspektørlovens 10 fastsættes herefter til en bøde på kr. Thi bestemmes: 4

5 Landinspektør L pålægges en bøde på kr. Lars Buhl Hanne Kildal Lars Bakholm Pedersen 5

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere