YDELSESSERVICE KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESSERVICE KØBENHAVN"

Transkript

1 YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014

2 INDHOLD s former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte til høje boligudgifter S. 05 Anden hjælp s Sådan får du uddannelses- eller kontanthjælp S. 06 Hvad skal du gøre? S. 07 Udbetaling af hjælpen S Betingelser for at få økonomisk hjælp S. 09 Ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold S. 09 Ophold i Danmark S. 10 Stå til rådighed for arbejdsmarkedet S. 10 Ægtefæller og samlevendes pligt til at forsørge hinanden S. 10 Formue, indtægter, værdier og opsparing S. 11 Hvis din situation ændrer sig, mens du får økonomisk hjælp S. 12 Hvis du får et job S. 12 Hvis du starter uddannelse S Sådan beregnes hjælpen S. 13 Kontanthjælp S. 14 Aktivitetstillæg til kontanthjælp S. 14 Uddannelseshjælp S. 15 Aktivitetstillæg til uddannelseshjælp S. 16 Engangshjælp S. 16 Indtægter trækkes fra den økonomiske hjælp S. 17 Der betales skat og ATP af hjælpen S. 17 Beregning af særlig støtte til høje boligudgifter

3 S Skal hjælpen betales tilbage? S Betingelser for at bevare retten til. økonomisk hjælp S. 21 Vær tilmeldt jobcentret som jobsøgende S. 21 Mød op til samtaler og sig ja til tilbud fra jobcentret S. 22 Nedsættelse af hjælpen S Afgørelser og klagemuligheder S. 25 Afgørelser S. 25 Vil du klage? S Hjælpens betydning for andre ydelser S. 27 Boligstøtte/boligsikring S. 27 Forældrebetaling til vuggestue, dagpleje m.m. S. 27 Børnebidrag S. 28 Andre ydelser S Kontaktoplysninger

4 S. 4 former for økonomisk støtte 1. former for økonomisk støtte I Ydelsesservice kan du søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv. Hjælpen beregnes ud fra gældende lovgivning. UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP Når du er fyldt 30 år, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Hvis du er under 30 år, og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil det være reglerne om uddannelseshjælp, som gælder for dig. særlig støtte til HØjE BoliGudGiFtEr Når du søger hjælp, kan du også søge om særlig støtte til høje boligudgifter. For at være berettiget til den særlige støtte skal du have boligudgifter af et vist omfang. Modtager du uddannelses- eller kontanthjælp, skal du være fyldt 25 år og have egne børn i hjemmet eller være visiteret som aktivitetsparat i dit jobcenter. Er du fyldt 25 år, er du udeboende og har du ingen børn, så har du mulighed for at modtage særlig støtte de første 3 måneder, du modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

5 former for økonomisk støtte S. 5 Vær opmærksom på, at særlig støtte til høje boligudgifter ikke er det samme som den boligsikring/boligstøtte, som du søger hos Borgerservice. Du skal være opmærksom på, at boligsikring indgår i beregningen af særlig støtte. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, at en del af din boligsikring eventuelt bliver benyttet som afdrag på boligsikringsgæld. Hvis du endnu ikke har søgt om boligsikring, når du søger om særlig støtte til høje boligudgifter, laver Ydelsesservice et foreløbigt skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligsikring. Det skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte til høje boligudgifter, indtil Ydelsesservice modtager den endelige beregning af din boligsikring fra Borgerservice. For information om hvordan den særlige støtte beregnes, se kapitel 4. ANdEN Hjælp I Ydelsesservice håndterer vi desuden ydelser som revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, syge- og barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse samt ydelser efter Lov om delpension. Erhvervskompetencegivende uddannelse En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

6 S. 6 Sådan får du uddannelses- eller kontanthjælp 2. sådan får du uddannelses- eller kontanthjælp Hvad skal du gøre For at Ydelsesservice kan udbetale uddannelses- eller kontanthjælp, skal du først: Henvende dig i Jobcenter København for at tilmelde dig som jobsøgende Gøre noget aktivt for at få et job For yderligere information om de krav der stilles til dig se kapitel 3 og 6. Når du henvender dig i jobcentret, bliver du guidet til, hvordan du søger om uddannelses- og kontanthjælp. Hvis du har en indtægt, som ikke er tilstrækkelig til, at du kan forsørge dig selv og din familie, kan du søge om supplerende uddannelses- eller kontanthjælp. Hvis du får hjælp, skal du hver måned sende en kopi af din lønseddel, dagpengespecifikation eller lignende. Lønsedlen skal vise, hvor mange timer du har arbejdet.

7 Sådan får du uddannelses- eller kontanthjælp S. 7 Du kan sende lønsedler og anden relevant dokumentation via mail til: Du får herefter en mail med en kvittering for, at vi har modtaget mailen. Du kan også sende dokumenterne til Ydelsesservice med post. Postboksadresse og adresse til vores modtagelse finder du under kontaktoplysninger bagest. udbetaling AF HjælpEN Uddannelses- og Kontanthjælp Der kan gå op til 10 hverdage, fra det øjeblik Ydelsesservice har modtaget din ansøgning og ALT den nødvendige dokumentation, til du får besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp. Normalt går det dog hurtigere. Engangshjælp Da uddannelses- og kontanthjælp bliver udbetalt bagud den sidste hverdag i måneden, kan Ydelsesservice udbetale engangshjælp, hvis du i den første måned ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan fx være tilfældet, hvis du har modtaget SU, som udbetales forud, eller hvis du ikke har kontaktet kommunen den første dag, du var ledig. Engangshjælpen er en skønsmæssig ydelse. Det vil sige, at Ydelsesservice vurderer, om du har behov for engangshjælpen, og i så fald hvor mange penge det drejer sig om. For information om hvor meget du maks. kan få udbetalt i engangshjælp se kapitel 4.

8 S. 8 Sådan får du uddannelses- eller kontanthjælp Supplerende uddannelses- og kontanthjælp Der går maks. fem hverdage, fra vi har modtaget din lønseddel, til pengene er på din Nemkonto. Det er derfor vigtigt, at Ydelsesservice får dokumentationen for dine indtægter hurtigst muligt, da vi først kan udbetale penge herefter. Vi har ikke mulighed for at udbetale penge på check eller i kontanter og vil derfor altid benytte din NemKonto.

9 Betingelser for at få økonomisk hjælp S betingelser for at få økonomisk hjælp ændringer i dine personlige EllEr ØKoNomisKE ForHold Hvis dine personlige eller økonomiske forhold har ændret sig på en måde, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie, kan du få uddannelses- eller kontanthjælp. Ændringen kan fx være: Arbejdsløshed Sygdom Barsel Separation Skilsmisse ophold i danmark For at få økonomisk hjælp kræves det, at du opholder dig i Danmark. Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige ophold i udlandet få udbetalt hjælp. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked først til jobcentret og bagefter til Ydelsesservice, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi vil så informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de regler, som gælder de særlige tilfælde, eller om hjælpen vil blive stoppet.

10 S. 10 Betingelser for at få økonomisk hjælp stå til rådighed For ArBEjdsmArKEdEt Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af fx sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende. ægtefæller og samlevendes pligt til At ForsØrGE HiNANdEN Betingelsen for at få hjælp er, at I, når begges indtægter er lagt sammen, ikke kan forsørge hinanden. FormuE, indtægter, VærdiEr og opsparing Du har ikke ret til uddannelses- og kontanthjælp, hvis: Din ægtefælle/samlever har en indtægt, som kan forsørge jer begge Du eller din ægtefælle/samlever har formue, som kan dække jeres økonomiske behov Formue i form af pensionsopsparinger eller tilsvarende ser vi bort fra i de første seks måneder, du får uddannelses- eller kontanthjælp. Herefter afgør størrelsen på opsparingen, om du fortsat kan få hjælp. Hvis du har den slags opsparing og er i tvivl om, hvordan den kan påvirke din kontanthjælp så spørg os i Ydelsesservice. Pensionsopsparinger Pensionsopsparinger er fx kapitalpension, indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, arbejdsgiver pension og livsforsikringer med tilbagekøbsret m.v.

11 Betingelser for at få økonomisk hjælp S. 11 HVis din situation ændrer sig, mens du Får ØKoNomisK Hjælp Når du får økonomisk hjælp, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på hjælpen. Det kan fx være at: Du arver en sum penge Du vinder i lotto Du tjener penge Du flytter sammen med din kæreste (hjælpen beregnes ud fra din og din kærestes samlede indtægt) Du bliver gift (hjælpen beregnes ud fra din og din ægtefælles samlede indtægt) Du søger ind på en uddannelse Du skifter adresse Du modtager gevinster Du får penge tilbage i skat Du får feriepenge Formue Formue er fx (indestående) penge i bank, aktier, obligationer og andre værdipapirer, friværdi i bolig samt motorkøretøjer. Formue kan også være kapitalpension, ratepension eller anden form for opsparing til fratræden fra arbejdsmarkedet.

12 S. 12 Betingelser for at få økonomisk hjælp HVis du Får Et job Når du får et job, skal du give jobcentret besked, så vi kan stoppe hjælpen. I det øjeblik, du kan forsørge dig selv, kan du ikke længere få uddannelses- eller kontanthjælp. Det er derfor vigtigt, at du giver besked om dit nye job, så du ikke skal betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. HVIS DU STARTER UDDANNELSE Når du starter uddannelse vil din uddannelseshjælp ophøre med sidste udbetaling måneden før, du starter uddannelse. Starter du fx uddannelse den 1. september, vil du få udbetalt din uddannelses- eller kontanthjælp sidste gang den 31. juli. Uddannelseshjælpen, du får udbetalt den 31. juli, skal dække din forsørgelse i august måned. Herefter skal din forsørgelse dækkes af SU, som er forudbetalt. Hvis din udbetaling af SU er forsinket, og du er startet uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg fra dit jobcenter, kan vi i en periode på op til 2 måneder udbetale uddannelseshjælp til dig. Den uddannelseshjælp vi kan udbetale til dig, skal du betale tilbage, når du får din SU udbetalt, hvis SU en dækker samme periode som uddannelseshjælpen. Hvis din SU er forsinket, og du derfor har brug for at få uddannelseshjælp, kan du søge om den på vores hjemmeside,

13 Sådan beregnes hjælpen S Sådan beregnes hjælpen Når Ydelsesservice beregner hjælpen, tager vi hensyn til nogle bestemte forhold, som er afgørende for, hvilket beløb du får. KoNtANtHjælp Du får kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år, eller hvis du har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp pr. måned er: Over 30 år: Fyldt 30 år, forsørger kr. Fyldt 30 år, ikke-forsørger kr. Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger, gift/samlevende med en person der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Forsørger, gift/samlevende med en person der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr år, udeboende kr år, hjemmeboende kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

14 S. 14 Sådan beregnes hjælpen Hvis du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler børnebidrag, får du et tillæg pr. måned, som svarer til normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan udbetale tillægget. Aktivitetstillæg til kontanthjælp Når du er under 30 år, får du et aktivitetstillæg til din kontanthjælp, hvis dit jobcenter har vurderet at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja til at være i aktivering Aktivitetstillæg pr. måned er: Enlig forsørger kr. Forsørger og gift/samlevende med en person der modtager kontanthjælp for personer under 30 år, uddannelseshjælp eller SU kr. Forsørger og gift/samlevende med en person der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Uddannelseshjælp Du får uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp pr. måned er: Enlig forsørger kr

15 Sådan beregnes hjælpen S. 15 Forsørger og gift/samlevende med en person der modtager kontanthjælp for personer under 30 år, uddannelseshjælp eller SU kr. Forsørger og gift/samlevende med en person der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr år, udeboende kr år, hjemmeboende kr. Kvinder under 30 år, der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Aktivitetstillæg til uddannelseshjælp Du får et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp, hvis dit jobcenter har vurderet at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja til at være i aktivering Aktivitetstillæg pr. måned er: Enlig forsørger kr Forsørger og gift/samlevende med en person der modtager kontanthjælp for personer under 30 år, uddannelseshjælp eller SU kr Forsørger og gift/samlevende med en person der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Udeboende, under 25 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr.

16 S. 16 Sådan beregnes hjælpen ENGANGsHjælp Hjælpens størrelse er afhængig af, om du er over eller under 25 år, og om du er udeboende eller bor hos dine forældre. Engangshjælp pr. måned er højst: Fyldt 25 år kr. Under 25 år, udeboende kr. Under 25 år, hjemmeboende kr. indtægter trækkes FrA den ØKoNomisKE Hjælp Hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter, samtidig med at du/i får økonomisk hjælp, trækkes indtægterne fra i hjælpen. Du har derfor pligt til at fortælle Ydelsesservice om de eventuelle indtægter, du og din ægtefælle/samlever har. Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger. Indtægter kan fx være: Løn Feriegodtgørelse Dagpenge Alle indtægter, både egne eller eventuel ægtefælle/samlevers, trækkes som udgangspunkt fra uddannelses- og kontanthjælpen, og beregningen tager udgangspunkt i tidspunktet for udbetalingen, ikke tidspunktet for optjeningen. Hvis du starter på et arbejde eller en uddannelse og overgår til forudbetalt løn eller SU, vil du ikke være berettiget til den optjente uddannelses- eller kontanthjælp.

17 Sådan beregnes hjælpen S. 17 Husk - når indtægter trækkes fra hjælpen: Hvis indtægterne i en måned er højere end det, som du og din ægtefælle/samlever er berettiget til at få i hjælp, vil der ikke blive udbetalt hjælp for den måned. Den del af indtægten som overstiger hjælpen, trækkes desuden fra hjælpen i den efterfølgende måned. der BEtAlEs skat og Atp AF HjælpEN Du betaler skat af din uddannelses- eller kontanthjælp. Når du har fået hjælp i 12 måneder, trækker kommunen derudover også ATP fra hjælpen. BErEGNiNG AF særlig støtte til HØjE BoliGudGiFtEr For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal din del af boligudgifterne pr. måned overstige: Fyldt 25 år, ikke-forsørger kr. Uanset alder, har egne børn i hjemmet kr. Uanset alder, har egne børn udenfor hjemmet kr. Beregningen af størrelsen på den særlige støtte afhænger desuden af: Omfanget af din samlede økonomiske hjælp Dine hidtidige nettoindtægter Om du har børn og antallet af børn i og udenfor hjemmet.

18 S. 18 Sådan beregnes hjælpen Hvis du har andels- eller ejerbolig, skal en del af den særlige støtte betales tilbage. Du kan vælge kun at få udbetalt det beløb, som ikke skal betales tilbage. NB! Vær opmærksom på, at beregningsgrundlaget kan ændre sig efter 3 måneder! Vær desuden opmærksom på, at hvis du ingen børn har, vil du højst kunne modtage særlig støtte i 3 måneder. Regulering af beløb Beskæftigelsesministeriet regulerer beløbene for økonomisk hjælp én gang om året, den 1. januar.

19 skal hjælpen betales tilbage? S skal hjælpen betales tilbage Ydelsesservice samkører hver måned oplysninger fra E-indkomstregistret med kommunens it-systemer. Det gør vi, for at kontrollere om betingelserne for at udbetale hjælp er opfyldt, og for at kontrollere om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af hjælpen. Hvis du har givet urigtige oplysninger, eller hvis du har fortiet indtægter/ formue, vil det medføre, at du skal betale hele eller en del af den hjælp, du har modtaget, tilbage. Det kan også medføre, at vi anmelder forholdet til politiet,

20 S. 20 skal hjælpen betales tilbage? Ydelsesservice kan desuden kræve, at du tilbagebetaler den økonomiske hjælp, som du allerede har fået, hvis du fx: Er i stand til at betale hjælpen tilbage inden for en kortere tidsperiode Ikke har oplyst Ydelsesservice eller jobcentret om ændringer i dine forhold (som kan påvirke din økonomiske hjælp) Får en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som dækker samme formål som hjælpen Tilbagebetaling af hjælp Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en meddelelse til SKAT om vores krav. Du vil herefter blive kontaktet af SKAT, som vil bede dig om at tilbagebetale det fulde beløb. Hvis du ikke er i stand til dette, så kontakt SKAT for at få lavet en afdragsordning. I tilfælde af en afdragsordning vil SKAT tage udgangspunkt i dine økonomiske forhold og finde en alternativ løsning, hvor du tilbagebetaler løbende i stedet for at betale hele beløbet på én gang. Vær opmærksom på, at hvis du har/får ret til fx overskydende skat, overskydende licensbetaling o.l., og du modtager/ eller har modtaget ydelser mod tilbagebetaling, så har SKAT ret til at modregne udbetalingen i din gæld.

21 betingelser for at bevare retten til økonomisk hjælp S betingelser for at bevare retten til økonomisk hjælp Vær tilmeldt jobcentret som jobsøgende Ydelsesservice udbetaler ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du ikke har været tilmeldt jobcentret og haft et aktivt CV på For at bevare retten til økonomisk hjælp er det nødvendigt, at du: Tilmelder dig som jobsøgende i Jobcenter København Lægger dit CV på Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på mød op til samtaler og sig ja til tilbud FrA jobcentret Hvis du: Udebliver fra samtaler udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for den periode, hvor du skulle have været mødt til samtalen, og indtil du igen tager kontakt til jobcentret. Hvis du: Har ubegrundet fravær eller udebliver helt fra et aktiveringstilbud udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du enten helt eller delvist er udeblevet.

22 S. 22 betingelser for at bevare retten til økonomisk hjælp Hvis du: Stopper med at arbejde uden rimelig grund Afviser et tilbud om arbejde Ikke søger de konkrete job som jobcentret stiller krav om Ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning Ikke møder op til jobsamtale hos en arbejdsgiver Ikke giver rettidig besked om sygdom vil din økonomiske hjælp blive sat ned med et fast beløb, der svarer til 3 gange dagssatsen for din samlede hjælp. Nedsættelse af hjælpen Kontanthjælp: Månedlig nedsættelse, brutto Over 30 år: Fyldt 30 år., forsørger kr. Fyldt 30 år, ingen børn kr. Kontanthjælp uden aktivitetstillæg: Månedlig nedsættelse, brutto Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende med en person der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Forsørger gift/samlevende med en person der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

23 betingelser for at bevare retten til økonomisk hjælp S. 23 Kontanthjælp med aktivitetstillæg: Månedlig nedsættelse, brutto Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende med en person der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Forsørger gift/samlevende med en person der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg: Månedlig nedsættelse, brutto Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende med en person der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Forsørger gift/samlevende med en person der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

24 S. 24 betingelser for at bevare retten til økonomisk hjælp Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg: Månedlig nedsættelse, brutto Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Forsørger gift/samlevende med en person der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år kr. Udeboende, under 25 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Den økonomiske hjælp til dig og din ægtefælle/samlever stopper helt, hvis du, uden rimelig grund, afviser et tilbud om aktivering, eller hvis du vedvarende eller gentagne gange udebliver fra et aktiveringsforløb. Hvis du modtager hjælp som job- eller uddannelsesparat, vil du miste retten til hjælp, hvis du gentagne gange, uden rimelig grund, ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning og samtaler, eller hvis du flere gange ikke møder i dit aktiveringsforløb. Du vil kun modtage penge for de dage, du møder i jobcentret eller et tilbud, jobcentret har henvist dig til. Det er K-kassen i Ydelsesservice, der træffer disse afgørelser. Telefonnummeret findes under Kontaktoplysninger bagest.

25 afgørelser og klagemuligheder S Afgørelser og klagemuligheder AFGØrElsEr Når Ydelsesservice har truffet beslutning i din sag, har du ret til at få en afgørelse fra os. Den kan være enten mundtlig eller skriftlig og indeholder en begrundelse for den beslutning, vi har truffet. Hvis du modtager en mundtlig afgørelse, som ikke giver dig fuldt medhold, kan du bede om at få en skriftlig begrundelse med en forklaring på vores beslutning. Du skal kontakte Ydelsesservice og bede om den skriftlige begrundelse inden 14 dage regnet fra den dato, hvor du modtog den mundtlige afgørelse. Vi vil derefter sende begrundelsen til dig, inden der er gået yderligere 14 dage. Vil du KlAGE? Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Det kan du gøre enten mundtligt eller skriftligt, senest fire uger efter du har modtaget din afgørelse. Klager over afgørelser, som Ydelsesservice har truffet, skal du indgive til Ydelsesservice, som herefter vurderer afgørelsen igen. Hvis Ydelsesservice fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til vurdering i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

26 S. 26 afgørelser og klagemuligheder Hvis du mener, at Ydelsesservice ikke lever op til de almindelige retningslinjer for offentlig service og god sagsbehandling, kan du ligeledes klage til os om dette. Du har desuden mulighed for at klage til Borgerrådgiveren i Københavns Kommune. Det er ikke Borgerrådgiverens opgave at forholde sig til de afgørelser, som vi træffer i Ydelsesservice. Borgerrådgiveren kan dog vurdere, om vi lever op til almindelige retningslinier for offentlig service og god sagsbehandling.

27 hjælpens betydning for andre ydelser S hjælpens betydning for andre ydelser Når du får uddannelses- eller kontanthjælp, er din indtægt ofte lavere, end den indtægt du hidtil har haft. Det kan eventuelt påvirke andre ydelser. BoliGstØttE /BoliGsiKriNG Når du starter med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, kan du muligvis få ret til boligstøtte, eller få forhøjet den boligstøtte, som du allerede modtager. Det gælder også, hvis din ægtefælle/samlever får uddannelses- eller kontanthjælp, da støtten er afhængig af både din og din ægtefælle/ samlevers indtægt. Du kan læse nærmere om reglerne på ForældrEBEtAliNG til VuGGEstuE, dagpleje m.m. Du bør spørge Forældrebetalingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, om betalingen til dagpleje, vuggestue, fritidshjem eller SFO kan sættes ned, eller om du kan få friplads. BØrNEBidrAG Statsforvaltningen Hovedstaden kan beslutte, om børnebidrag udover normalbidraget kan sættes ned.

28 S. 28 hjælpens betydning for andre ydelser ANdrE YdElsEr Kontakt Borgerservice hvis du er i tvivl om, hvorvidt hjælpen påvirker din ret til andre sociale ydelser. Se adresser og telefonnumre på

29 kontaktoplysninger S. 29 YdElsEssErVicE KØBENHAVN Du kan finde oplysninger vedrørende vores åbningstider til Kontanthjælp og til K-kassen på kommunens hjemmeside og på vores telefonsvarer. Kontanthjælp: Telefon: Telefax: Mail: Skriftlig henvendelse: Postboks 431, 2500 Valby K-kassen: Telefon: BorGErsErVicE Telefon:

30 SÅDAN KOMMUNIKERER DU MED YDELSESSERVICE Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage al din post fra det offentlige elektronisk. Men du kan allerede nu slippe for papir, porto og breve i ringbind. Digital post bliver sendt til en sikker elektronisk postkasse. Den er knyttet til dit cpr-nr. og beskyttet af dit NemID-login. Din digitale postkasse ligger på og vær opmærksom på, at du kan få vist din post fra e-boks i din digitale postkasse, hvis du tilvælger det. Læs mere om digital post på

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP SEPTEMBER 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 04 Integrationsydelse,

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? APRIL 2015 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge? 9 Hvilke krav

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? FEBRUAR 2016 Indhold Kontanthjælp Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge?

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

ANSØGNING OM GÆLDSSANERING

ANSØGNING OM GÆLDSSANERING ANSØGNING OM GÆLDSSANERING 1 ANSØGNING OM GÆLDSSANERING I. Personlige oplysninger: Fulde navn Cpr.nr. Stilling Telefon privat Postadresse Telefon arbejde Bopælsadresse Postnr. og by II. Oplysninger om

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG Læs først nedenstående vigtige information om reglerne samt om hvad du videre skal gøre. Udfyld dernæst skemaet og returner det til receptionen. For at modtage uddannelseshjælp

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Personoplysninger. Årsag til, at du søger hjælp til forsørgelse (vedlæg dokumentation) Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej Holte

Personoplysninger. Årsag til, at du søger hjælp til forsørgelse (vedlæg dokumentation) Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej Holte Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej 2 2840 Holte Kontaktperson Navn Telefon E-mail 21.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 039577 Ansøgning om hjælp til forsørgelse Kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

SÅDAN SØGER DU SU. En guide til su.dk

SÅDAN SØGER DU SU. En guide til su.dk SÅDAN SØGER DU SU En guide til su.dk SØG SU PÅ SU.DK Gå ind på www.su.dk - søg SU Log på med dit Nem ID på Min SU. Når du har logget ind, ser din side sådan ud: Vælg din uddannelse Du skal nu angive hvilken

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Der har igennem lang tid været meget opmærksomhed omkring halveringen af dagpengeperioden, skærpelsen

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER:

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 1 uddannelsesparate LAB 2, nr. 12 Visitation: - vil blive udmøntet i en bekendtgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom KEN nr 9217 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-4024-36419 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere