Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion)."

Transkript

1 VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). Disse Vilkår er tillige grundlag for indgåelse af Låneaftale mellem Långiver og Låntager... Hvis du beslutter dig for at blive kunde hos Flex Funding som Långiver, er du forpligtet til at overholde disse Vilkår og øvrige vilkår, som knytter sig til lån, herunder Flex Fundings persondatapolitik. Ved at anvende Flex Fundings systemer og tjenester via platformen, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse Vilkår. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår, skal du straks ophøre med at anvende platformen. Hvis du handler på vegne af en anden juridisk enhed (eksempelvis en virksomhed, fond eller offentlig institution), accepterer denne juridiske enhed ligeledes disse Vilkår. Læs venligst disse Vilkår omhyggeligt og udskriv/gem gerne en kopi. Vilkårene vil sammen med øvrige vilkår for dit kundeforhold kunne læses og printes fra https://www.flexfunding.com/da/vilkaer/ Flex Fundings rolle og ansvar Det er Flex Fundings rolle at matche Låntagere og Långivere på markedspladsen, at håndtere betalinger, forestå opkrævning af låneydelser og at viderefordele midlerne m.v. Flex Funding er således udelukkende formidler og administrator og er ikke part i Låneaftaler. Flex Funding kreditvurderer låneansøgninger og stiller opdaterede data om Låntagere til Långivernes rådighed. Flex Funding foretager en risikoklassifikation af hver enkelt låntager, som er baseret på interne kreditmodeller og vurderinger fra eksterne kreditbureauer. I forbindelse med lån, der helt eller delvist sikres ved pant eller kaution, foretages tillige undersøgelser vedrørende dette. Flex Fundings vigtigste rolle er at udføre formidlingsopgaver på vegne af Låntagere og Långivere med henblik på at matche potentielle Låntagere og Långivere, at tilbyde en strømlinet ensartet proces til at indgå standardiserede Låneaftaler at forestå betalinger mellem Långiver og Låntager, låneudbetaling og afvikling af ydelser at formidle inddrivelse ved Låntagers misligholdelse. Flex Funding giver hver Låntager en risikoklassifikation, når en låneansøgning er behandlet. Den valgte risikoklasse er baseret på et mix af traditionel bank kreditvurdering, algoritmer samt eksterne Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 1 af 9

2 kreditvurderinger. Flex Funding redigerer ikke i de indsendte oplysninger, der uploades af en Låntager, men kontrollerer, i det omfang det er muligt, de afgivne oplysninger via eksterne registre, eksempelvis Erhvervsstyrelsen i forhold til ledelsen, registrerede regnskabstal, revision o.l. Hvis Flex Funding konstaterer uoverensstemmelser, anmodes låntager om at kommentere og rette de konkrete oplysninger. Selvom Flex Funding tilføjer værdi med kreditanalysen som en del af vores service, er Flex Fundings risikoklassificering af Låntager kun beregnet til at være af informativ karakter. Långiver skal danne sin egen mening om kreditværdigheden af en Låntager og foretage sin egen undersøgelse, analyse og vurdering af de enkelte Låntagere for hvert enkelt lån, og hvor det vurderes relevant søge uafhængig rådgivning. Flex Funding påtager sig intet ansvar og fralægger sig ethvert ansvar for enhver oplysning, som en låntager stiller til rådighed for potentielle Långivere gennem Flex Fundings platform eller enhver disposition, som Långiver foretager, herunder baseret på Flex Fundings risikoklasser. Flex Funding kan beslutte, men har ikke nogen pligt hertil, på ethvert tidspunkt at opdatere eller ændre Låntagers oplysninger eller risikoklasse. Det gælder også i tidsrummet mellem låneanmodningen er udfærdiget og lånet effektueres samt gennem hele afviklingsperioden. Flex Funding påtager sig således intet ansvar for, hvis en Låntager ikke opfylder sine finansielle forpligtelser over for Långiver. Flex Fundings inddrivelsesprocedurer vil dog træde i kraft, såfremt Låntager ikke opfylder sine finansielle forpligtelser, se venligst Vilkår og betingelser for Flex Fundings formidling og administration af lån. Disse vilkår og øvrige vilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v., udgør ingen treparts aftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelse på Flex Fundings platform og er således bundet af dette. Hvordan bliver du kunde i Flex Funding For at blive Långiver hos Flex Funding skal du opfylde følgende kriterier: a. du skal være en fysisk person eller en juridisk person (eksempelvis en virksomhed, forening, fond eller offentlig institution) b. hvis du er en fysisk person, skal du være minimum 18 år gammel og være fast bosiddende i Danmark (dansk cpr.nr. og bopæl) c. hvis du er en juridisk person, skal du have et dansk CVR-nummer og have et fast forretningssted i Danmark. d. hvis du er en offentlig myndighed (stat, region, kommune), skal du være registreret eller dannet med den relevante myndighed i Danmark e. du skal have en bankkonto i en bank i Danmark f. Du skal registrere de ønskede oplysninger på hjemmesiden g. Hvis en potentiel Långiver ikke opfylder ovennævnte kriterier, kan du eventuelt blive Långiver hos Flex Funding ved skriftlig bekræftelse fra Flex Funding. Som långiver er du ansvarlig for, at al information som du afgiver til Flex Funding i forbindelse med registrering og udlån, er sande og korrekte i alle henseender. Du er forpligtet til at opdatere din profil på platformen, hvis nogle af de oplysninger, du har givet, ændrer sig. Når du registrerer dig på platformen og ansøger om at udlåne gennem Flex Funding, foretages en identitetskontrol, som du skal godkende og underskrive med elektronisk signatur (NemID). Hvis du er en Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 2 af 9

3 juridisk person, foretages identitetskontrol af ejerforhold m.v. ved hjælp af opslag i eksterne registre samt kopier af relevant legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort o.l.). Flex Funding anvender sine egne interne retningslinjer og politikker, når ansøgninger vurderes, men Flex Funding har fuldstændig frit skøn med hensyn til, om vi vil tillade dig at være en Långiver på Flex Funding platform. Hvis vi ikke kan få tilstrækkelig information fra eksterne referencer, vil vi bede dig om at sende os kopier af relevant legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort o.l.). Flex Funding er til enhver tid berettiget til suspendere eller indføre begrænsninger med handel på din konto, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at overholde vores lovmæssige forpligtelser. For flere detaljer om, hvordan vi bruger dine oplysninger, se venligst vores persondatapolitik. Kundekonto i Flex Funding For at kunne oprette og administrere lån etableres interne kundekonti for alle Långivere i Flex Fundings kundedatabase. Der er ingen gebyrer for at oprette en Flex Funding kundekonto. For at kunne deltage i auktion på platformen skal du overføre penge til Flex Funding. Det kan du gøre via din netbank eller via en anden betalingsform, som er accepteret af Flex Funding. Beløbet registreres herefter på din interne kundekonto. Det er vigtigt, at du oplyser dit Flex Funding kundekonto-nummer i referencefeltet. Der kan kun overføres beløb fra en konto i et pengeinstitut i Danmark. Når vi har modtaget og registreret beløb på din Flex Funding kundekonto, kan du deltage på markedspladsen og begynde at udlåne. Indbetalte renter og afdrag på allerede etablerede lån registreres ligeledes på din kundekonto. Du kan frit tilbageføre penge fra din Flex Funding kundekonto til din pengeinstitutkonto. Pengene kan kun overføres til et pengeinstitut i Danmark og kun til en konto, som er registreret hos Flex Funding. Såfremt du har afgivet bindende bud på auktionen, kan beløb dog ikke overføres, idet dine samlede bud er reserveret, indtil auktion er afsluttet, og dit bud ikke er accepteret. MiFID proces Udlån via Flex Funding platformen er ikke omfattet af EUs MiFID-direktiv. Flex Funding rådgiver ikke vedrørende investeringer eller finansielle produkter, men den første adgang til Flex Funding platformen er betinget af, at der gennemføres en MiFID-test, som fastlægger den enkelte Långivers risikoprofil. Testen skal sikre en høj beskyttelse af vores kunder. I henhold til MiFID-reglerne inddeles kunder i tre kundegrupper: Detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Klassificeringen har betydning for kundens beskyttelsesniveau. Detailkunder: Flertallet af Flex Fundings kunder klassificeres som detailkunder. Privatpersoner og mindre virksomheder betragtes som detailkunder, og denne kategori har den højeste grad af beskyttelse. Alle nye kunder klassificeres som detailkunder indtil andet aftales. Professionelle kunder: Denne kategori omfatter blandt andet kommuner samt store virksomheder, der opfylder mindst to af følgende krav: a) balancesum på EUR 20 mio., b) nettoomsætning på EUR 40 mio. og c) egenkapital på EUR 2 mio. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 3 af 9

4 Godkendte modparter: Denne kategori omfatter centralbanker og statslige myndigheder samt finansielle virksomheder under tilsyn fx pengeinstitutter. Første gang du ønsker adgang til markedspladsen som detailkunde, vil du blive ledt igennem en obligatorisk såkaldt MiFID-test (egnethedstest). MiFID testen vurderer: Om du har den fornødne erfaring og det fornødne kendskab til at kunne forstå de relevante produkter og risiciene ved transaktionen Om udlån opfylder dine investeringsformål Om du finansielt er i stand til at bære de med udlånene forbundne risici Om udlån er i overensstemmelse med din risikovillighed. Testens resultat angiver, hvordan du bør fordele dine penge i opsparing, udlån og værdipapirer (aftaleindlån, udlån, aktier, investeringsbeviser m.v.) i forhold til din besvarelse. Flex Funding kan vurdere, men er ikke forpligtet hertil, at resultatet af din individuelle risikoprofil er for høj i forhold til din profil. Testens resultat kan derfor indeholde to resultater: Et resultat baseret på din individuelle test og et resultat, hvor Flex Funding ud fra en generel vurdering anbefaler, at du reducerer din risiko. Flex Funding anbefaler dig aldrig at øge risikoen i forhold til testens resultat. Hvis testens resultat måtte angive, at du ikke bør udlåne dine penge, vil du ikke få adgang til at udlåne penge på markedspladsen. I stedet vil du blive opfordret til at søge rådgivning og vejledning hos din bankrådgiver, revisor o.l. Du vil ved en senere tilfredsstillende test kunne få adgang til at udlåne penge på Flex Fundings markedsplads. Brugernavn og adgangskode Ved registrering hos os skal du angive en -adresse som brugernavn, indtaste en adgangskode og give svar på tre sikkerhedsspørgsmål. Disse skal anvendes til at få adgang til platformen. Dit brugernavn og adgangskode er unikke for din Flex Funding kundekonto og kan ikke overdrages uden vores forudgående skriftlige samtykke. Når du skal foretage transaktioner, udlåne penge, foretage ændringer i din profil o.l. skal du anvende NemID som digital signatur. Dit brugernavn, kodeord og svar på sikkerhedsspørgsmål indgår i den proces, hvorved vi identificerer dig, så du skal altid opbevare dem sikkert. Du er ansvarlig for al information og aktivitet på platformen, som foretages med dit brugernavn, adgangskode og digital signatur. Hvis du godkender en medarbejder, underleverandør, rådgiver e.l. til at bruge din Flex Funding konto, vil du være ansvarlig for deres aktivitet på platformen. Ethvert brud på sikkerheden, tab, tyveri eller uautoriseret brug af et brugernavn, en adgangskode eller sikkerhedsoplysninger skal straks anmeldes til os ved hjælp af kontaktoplysningerne på hjemmesiden. Tilsidesættelse af disse forskrifter for brug af platformen indebærer, at du er ansvarlig for alle uautoriserede transaktioner på kundekontoen og på platformen. Du accepterer, at du ikke vil tilpasse eller omgå platformens systemer eller at forsøge at få adgang til vores platform og systemer på andre måder end ved hjælp af de legitimationsoplysninger, som du har fået tildelt og ved at følge vores instruktioner. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 4 af 9

5 Information via platformen Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængeligt via Flex Fundings platform. Flex Funding anbefaler derfor Låntager og Långiver til jævnligt at tjekke platformen for eventuel ny information. Långivningsprocessen Der er følgende måder at udlåne penge på Flex Fundings markedsplads: 1. Anvende vores søgefunktion til at identificere alle de virksomheder, som søger om lån og byde på de låneansøgninger på markedspladsen (onlineauktionen), som du kan være interesseret i 2. Ved at vælge kriterierne for, hvilke typer og profiler af virksomheder, som du ønsker at låne til og derefter byde på de låneansøgninger på markedspladsen, som du kan være interesseret i 3. Ved at bruge et Flex Funding værktøj kaldet autobud til automatisk at vælge de låneansøgninger (som matcher dine kriterier) på markedspladsen, som du vil byde på, til at købe disse låneandele (NB: Denne funktion sættes først i drift senere); og / eller 4. Ved at vælge at købe dele af et lån (vi kalder disse låneandele ) allerede udlånt fra en eksisterende långiver, ved hjælp af søgeværktøjet eller autobid. (NB: Denne funktion sættes først i drift senere). Du kan også bruge en blanding af de ovennævnte metoder til at udlåne. Der er mere information på hjemmesiden, der forklarer, hvordan du udlåner dine penge, og om udbudsprocessen på Udbudsprocessen Alle ansøgninger fra virksomheder om at låne via Flex Fundings platform er nøje gennemgået af vores kreditmedarbejdere. Låntagere klassificeres på grundlag af en kreditvurdering efter samme principper som i pengeinstitutter. Derudover anvendes en avanceret vurdering baseret på algoritmer, og der benyttes eksterne kreditbureauer. For de virksomheder, som godkendes af Flex Funding i denne proces, fremlægges en låneansøgning, som alle Långivere på platformen har adgang til på Der udbydes følgende typer af udlån: Hele lån med en på forhånd fastsat rente, hvor der kun kan være én Långiver (min DKK ) Lån med en på forhånd fastsat rente til flere Långivere Lån med flere långivere hvor renten fastsættes individuelt ved bud på platformen. Lån med på forhånd fastsat rente Hvis låntager har anmodet om et helt lån eller lån med en på forhånd fastsat rente vil rentesatsen blive fastsat af Flex Funding efter godkendelse af låneanmodningen, og auktionen afvikles til den angivne faste rente. Såfremt to Långivere byder det samme beløb vil Långiveren, der byder først, få højere prioritet (præference). Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 5 af 9

6 Du skal godkende dit bud med NemID. Under forudsætning af, at du har tilstrækkelige midler på din Flex Funding kundekonto, er dit valg et bindende tilbud til at udlåne til virksomheden med det angivne beløb. Tilbuddet (buddet) bortfalder først, når auktionen er lukket, og buddet ikke er valgt. Herefter er beløbet igen til Långivers fri disposition. Du vil kunne se dit tilbud i menuen ( Aktive bud ) og på auktionen under den konkrete låneanmodning. Minimumsbuddet per virksomhed er DKK 200, som kan øges i trin på DKK 100 til et maksimum bud per virksomhed svarende til 20 % af den samlede låneanmodning. Dette gælder dog ikke hele lån. Lån med rente som fastsættes på auktion Når du har besluttet, hvilke(n) virksomhed(r), du ønsker at udlåne til, skal du vælge den årlige rente og det beløb, som du tilbyder at udlåne. Herefter skal du godkende dit valg med NemID. Under forudsætning af, at du har tilstrækkelige midler på din Flex Funding konto, vil dit valg blive betragtet som et tilbud til at udlåne til virksomheden med det angivne beløb og rente. Du vil kunne se dit bud i menuen Aktive bud og på auktionen under den konkrete låneanmodning. Minimumsbuddet per virksomhed er DKK 200, som kan øges i trin på DKK 100 til et maksimum bud per virksomhed svarende til 20 % af det samlede lånebeløb. Såfremt to Långivere byder det samme beløb med samme rente, vil Långiveren, der byder først, få prioritet (præference). Hvis det beløb, du byder, overstiger det beløb, der kræves af Låntageren til fuldt ud at finansiere lånet, vil Låntager være berettiget til at låne en del af det beløb, du har budt. Dette vil skabe en lånandel for et beløb mindre end dit oprindelige bud, hvilket betyder, at dit bud er blevet delvist opfyldt. Alle bud på markedspladsen omfattes af en minimums budrente, som fastsættes af Flex Funding. Bud på auktionen er bindende Alle dine bud på auktionen er bindende og kan ikke trækkes tilbage eller bortfalde, medmindre: Der er tilstrækkelige aktive bud fra andre långivere på lavere renter til fuldt ud at finansiere det samlede ansøgte lån Auktionsperioden vedrørende låneanmodning udløber, og lånet er ikke fuldt finansieret Låntager afviser et aggregeret lånetilbud fra dig og/eller andre långivere Flex Funding trækker en låneanmodning eller et autobud tilbage fra auktionen. Autobud-funktionen (NB! denne funktion sættes først i drift senere) Hvis du bruger Flex Fundings autobud-funktion, vælger du den gennemsnitlige rente, du ønsker, og aktiverer Autobud. Flex Funding vil automatisk byde for de midler, du har til rådighed i din Flex Funding konto på alle tilgængelige låneansøgninger, som matcher dine kriterier. Den sats der tilbydes, beregnes for hver enkelt risikoklasse ved at justere for den forventede tabsprocent for hver risikoklasse. Den gennemsnitlige rente du tilbyder, kan være højere eller lavere afhængigt af blandingen af de forskellige risikoklasser, du låner ud til. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 6 af 9

7 Autobud-funktionen ved Låneandele Med undtagelse af hele lån, vil autobud også automatisk købe lånandele (som allerede er udlånt fra en eksisterende långiver) udbudt til salg, og hvor der tilbydes en sats svarende til eller over tilbuddet for hver risikoklasse. Autobud vil kun købe låneandele uden tillæg eller fradrag i forhold til lånets restgæld. Autobud og enhver gennemsnitlig tilbudssats valgt på autobud vil være på alle tidspunkter til enhver budrente inden for det rentespænd, som Flex Funding har fastsat for det relevante lån. Autobud vil byde blandt de højeste relevante budsatser og ikke lavere end den højeste blandt den valgte minimum budrente eller den laveste sats i rentespændet. Autobud vil højst udlåne 1 % af de samlede midler på din konto til en hvilken som helst virksomhed, medmindre de samlede midler er mindre end DKK Hvis de samlede midler på din konto er mindre end DKK vil Autobud automatisk byde budbeløb på DKK 500 pr. virksomhed. De forventede tabsprocenter for hver risikoklasse er kun et skøn, og du kan opleve lavere eller højere tabsprocenter afhængig af de virksomheder, du vælger at udlåne til det aktuelle skøn kan findes på Flex Funding platform. Hvis du klikker på Avancerede indstillinger kan du vælge de risikoklasser, du ønsker at byde på. Du kan indstille en tilsvarende tilbudt rente pr. risikoklasse og ændre den maksimale procentdel af dine penge, som du vil låne til en enkelt virksomhed. Effektuering af låneanmodning Når Låneaftale og sikkerhedsdokumenter er underskrevet, og sikkerheder gyldigt etableret, udbetales lånet til Låntager ved udbetaling via Långivernes kundekonto. Renten på lån beregnes fra udbetalingstidspunktet. Ved forsinkelse med udbetaling af lån eller såfremt der opstår uforudsete hændelser, som påvirker effektuering af lånet, herunder vedrørende etablering af sikkerheder, er Långivers bud fortsat gældende, dog max. 20 dage fra tidspunktet fra auktionens afslutning. Ved lån, hvor renten fastsættes på auktion, opgøres lånet som summen af de bud med den laveste årlige rente, der er tilstrækkelig til fuldt ud at finansiere låneanmodningen på det tidspunkt, Låntager accepterer lånet, eller auktionen udløber. Renten fastsættes over for Låntager som en vægtet gennemsnitsrente af samtlige accepterede bud, og denne rente er herefter fast i hele lånets løbetid. Flex Funding kan ændre vilkår for afholdelse af auktion Flex Funding forbeholder sig til enhver tid retten til at fjerne låneanmodninger på auktionen eller til at begrænse adgangen til autobud funktionen eller forlænge en auktion uanset årsag. Auktionsperioden på det enkelte lån vil til en hver tid fremgå af markedspladsen. Flex Funding forbeholder sig ret til at vedtage begrænsninger eller betingelser vedrørende Långiveres adgang og brug af platformen, herunder vedrørende beløbsgrænser. Flex Funding forbeholder sig ret til ikke at handle på dine vegne, hvis vi har mistanke om, at personen der er logget ind på din Flex Funding konto ikke er dig, eller vi har mistanke om ulovlig eller svigagtig aktivitet eller uautoriseret brug. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 7 af 9

8 Salg af låneandele Flex Fundings platform giver mulighed for at købe/sælge låneandele. I praksis er der tale om at en låneandel indfries og der oprettes en ny låneandel med en ny långiver. Ønsker du at få adgang til de penge, du har udlånt, før de er blevet tilbagebetalt, kan du sælge dine låneandele til andre långivere på Flex Fundings platform, enten ved hjælp af en Flex Funding funktion kaldet Autosale eller ved at sælge dine låneandele individuelt. Bemærk, at du ikke kan sælge låneandele: a. hvor der kun er én ydelse tilbage b. hvor lånet er blevet ændret med mere end én risikoklasse eller har ingen risikoklasse c. hvor det er i restance (der mangler at blive betalt én ydelse) d. hvor lånet er misligholdt (lånet er i restance med flere på hinanden følgende ydelser) e. hvis den påtænkte transaktion er en del af en påtænkt securitization af lånet (bortset fra en påtænkt securitization, som er blevet godkendt af Flex Funding). Du kan fradrage/ tillægge en præmie eller et fradrag på op til 3 % af låneandelens restgæld, hvis du beslutter at sælge. Salgsprisen for låneandele vil være den udestående restgæld med tillæg eller fradrag af op til 3 % samt påløbne renter fra seneste ultimo måned. De påløbne renter vil automatisk blive opdateret ved slutningen af hver dag. Hvis du beslutter dig for at sælge en låneandel, vil vi opkræve kurtage af det samlede salgsprovenu for låneandelen. Kurtagen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. For at anvende Autosalg, skal du vælge det samlede beløb, som du ønsker at få udbetalt til din konto ved at sælge dine låneandele. Autosalg vil derefter liste låneandele med en samlet salgsværdi tæt på det beløb, du ønsker at få udbetalt. Låneandelene vil blive sat til salg på markedspladsen i 14 dage, hvorefter de låneandele, der ikke er solgt, vil blive fjernet fra markedspladsen, og du vil fortsætte med at være långiver for disse lån. Du kan med det samme vælge at genoptage salget af låneandelene, hvis du ønsker det. (Denne funktion sættes først i drift senere.) Du kan også sælge låneandele på et individuelt grundlag uden for Autosalg funktionen, som giver dig mulighed for at afgøre præcist, hvilke låneandele, du ønsker at sælge. Du kan vælge de låneandele, du ønsker at sælge i under menuen Min konto, og disse låneandele vil blive sat til salg på markedspladsen i 14 dage, hvorefter de låneandele, der ikke er solgt, vil blive fjernet fra markedspladsen, og du vil fortsætte med at være långiver for disse lån. Du kan med det samme vælge at genoptage salget af låneandelene, hvis du ønsker det. Tilbyder en ny långiver at indfri din låneandel til den pris, du har angivet på markedspladsen, er du forpligtet til at sælge din låneandel til denne pris. Der er dermed ikke mulighed for, at afholde auktion over låneandele da prisen er fast. Hvis du sælger låneandele, vil provenuet fra salget blive overført til din Flex Funding kundekonto fra køberens Flex Funding kundekonto efter fradrag af Flex Fundings kurtage. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 8 af 9

9 Flex Funding kan uden varsel beslutte at udvide eller reducere salgsperioden på 14 dage for en kortere eller længere periode. Priser for serviceydelser opkræves i henhold til Flex Fundings prisliste. Disse vilkår er gældende fra den 10. april 2015 Disse Vilkår kan ændres med en måneds varsel. Långiver modtager underretning via platformen om ændrede vilkår. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 9 af 9

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration af

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Långiverguide. Lær hvordan du kommer i gang med at investere gennem Lendino. Side 1! af! 11

Långiverguide. Lær hvordan du kommer i gang med at investere gennem Lendino. Side 1! af! 11 Långiverguide Lær hvordan du kommer i gang med at investere gennem Lendino Side 1! af! 11 Forord Efter finanskrisen har det stået klart, at finansieringsmulighederne er blevet færre for mindre virksomheder.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE KLAGER: INDKLAGEDE: Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab KLAGEEMNE: LEDETEKST: Salg

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER)

AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) AUKTIONSBETINGELSER REKVIRENTEN (SÆLGER) 1. Kundeforhold: 1.1.For at få adgang til at sælge genstande på auktion på se link på http://hillerødauktioner.dk (i det følgende kaldet on-line siden, skal rekvirenten

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN SIDE 1 AF 7 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN Nedenstående er Almindelige Betingelser, der er gældende i det omfang der ikke er truffet særlige aftaler under punkt 4, der fraviger disse. 1 LÅNETS

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation Inden for EU er en standardiseret form for forbrugerkreditoplysninger udformet. Informationen afspejler præcist det tilbud, vi giver under de nuværende

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere