Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion)."

Transkript

1 VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). Disse Vilkår er tillige grundlag for indgåelse af Låneaftale mellem Långiver og Låntager... Hvis du beslutter dig for at blive kunde hos Flex Funding som Långiver, er du forpligtet til at overholde disse Vilkår og øvrige vilkår, som knytter sig til lån, herunder Flex Fundings persondatapolitik. Ved at anvende Flex Fundings systemer og tjenester via platformen, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse Vilkår. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår, skal du straks ophøre med at anvende platformen. Hvis du handler på vegne af en anden juridisk enhed (eksempelvis en virksomhed, fond eller offentlig institution), accepterer denne juridiske enhed ligeledes disse Vilkår. Læs venligst disse Vilkår omhyggeligt og udskriv/gem gerne en kopi. Vilkårene vil sammen med øvrige vilkår for dit kundeforhold kunne læses og printes fra https://www.flexfunding.com/da/vilkaer/ Flex Fundings rolle og ansvar Det er Flex Fundings rolle at matche Låntagere og Långivere på markedspladsen, at håndtere betalinger, forestå opkrævning af låneydelser og at viderefordele midlerne m.v. Flex Funding er således udelukkende formidler og administrator og er ikke part i Låneaftaler. Flex Funding kreditvurderer låneansøgninger og stiller opdaterede data om Låntagere til Långivernes rådighed. Flex Funding foretager en risikoklassifikation af hver enkelt låntager, som er baseret på interne kreditmodeller og vurderinger fra eksterne kreditbureauer. I forbindelse med lån, der helt eller delvist sikres ved pant eller kaution, foretages tillige undersøgelser vedrørende dette. Flex Fundings vigtigste rolle er at udføre formidlingsopgaver på vegne af Låntagere og Långivere med henblik på at matche potentielle Låntagere og Långivere, at tilbyde en strømlinet ensartet proces til at indgå standardiserede Låneaftaler at forestå betalinger mellem Långiver og Låntager, låneudbetaling og afvikling af ydelser at formidle inddrivelse ved Låntagers misligholdelse. Flex Funding giver hver Låntager en risikoklassifikation, når en låneansøgning er behandlet. Den valgte risikoklasse er baseret på et mix af traditionel bank kreditvurdering, algoritmer samt eksterne Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 1 af 9

2 kreditvurderinger. Flex Funding redigerer ikke i de indsendte oplysninger, der uploades af en Låntager, men kontrollerer, i det omfang det er muligt, de afgivne oplysninger via eksterne registre, eksempelvis Erhvervsstyrelsen i forhold til ledelsen, registrerede regnskabstal, revision o.l. Hvis Flex Funding konstaterer uoverensstemmelser, anmodes låntager om at kommentere og rette de konkrete oplysninger. Selvom Flex Funding tilføjer værdi med kreditanalysen som en del af vores service, er Flex Fundings risikoklassificering af Låntager kun beregnet til at være af informativ karakter. Långiver skal danne sin egen mening om kreditværdigheden af en Låntager og foretage sin egen undersøgelse, analyse og vurdering af de enkelte Låntagere for hvert enkelt lån, og hvor det vurderes relevant søge uafhængig rådgivning. Flex Funding påtager sig intet ansvar og fralægger sig ethvert ansvar for enhver oplysning, som en låntager stiller til rådighed for potentielle Långivere gennem Flex Fundings platform eller enhver disposition, som Långiver foretager, herunder baseret på Flex Fundings risikoklasser. Flex Funding kan beslutte, men har ikke nogen pligt hertil, på ethvert tidspunkt at opdatere eller ændre Låntagers oplysninger eller risikoklasse. Det gælder også i tidsrummet mellem låneanmodningen er udfærdiget og lånet effektueres samt gennem hele afviklingsperioden. Flex Funding påtager sig således intet ansvar for, hvis en Låntager ikke opfylder sine finansielle forpligtelser over for Långiver. Flex Fundings inddrivelsesprocedurer vil dog træde i kraft, såfremt Låntager ikke opfylder sine finansielle forpligtelser, se venligst Vilkår og betingelser for Flex Fundings formidling og administration af lån. Disse vilkår og øvrige vilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v., udgør ingen treparts aftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelse på Flex Fundings platform og er således bundet af dette. Hvordan bliver du kunde i Flex Funding For at blive Långiver hos Flex Funding skal du opfylde følgende kriterier: a. du skal være en fysisk person eller en juridisk person (eksempelvis en virksomhed, forening, fond eller offentlig institution) b. hvis du er en fysisk person, skal du være minimum 18 år gammel og være fast bosiddende i Danmark (dansk cpr.nr. og bopæl) c. hvis du er en juridisk person, skal du have et dansk CVR-nummer og have et fast forretningssted i Danmark. d. hvis du er en offentlig myndighed (stat, region, kommune), skal du være registreret eller dannet med den relevante myndighed i Danmark e. du skal have en bankkonto i en bank i Danmark f. Du skal registrere de ønskede oplysninger på hjemmesiden g. Hvis en potentiel Långiver ikke opfylder ovennævnte kriterier, kan du eventuelt blive Långiver hos Flex Funding ved skriftlig bekræftelse fra Flex Funding. Som långiver er du ansvarlig for, at al information som du afgiver til Flex Funding i forbindelse med registrering og udlån, er sande og korrekte i alle henseender. Du er forpligtet til at opdatere din profil på platformen, hvis nogle af de oplysninger, du har givet, ændrer sig. Når du registrerer dig på platformen og ansøger om at udlåne gennem Flex Funding, foretages en identitetskontrol, som du skal godkende og underskrive med elektronisk signatur (NemID). Hvis du er en Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 2 af 9

3 juridisk person, foretages identitetskontrol af ejerforhold m.v. ved hjælp af opslag i eksterne registre samt kopier af relevant legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort o.l.). Flex Funding anvender sine egne interne retningslinjer og politikker, når ansøgninger vurderes, men Flex Funding har fuldstændig frit skøn med hensyn til, om vi vil tillade dig at være en Långiver på Flex Funding platform. Hvis vi ikke kan få tilstrækkelig information fra eksterne referencer, vil vi bede dig om at sende os kopier af relevant legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort o.l.). Flex Funding er til enhver tid berettiget til suspendere eller indføre begrænsninger med handel på din konto, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at overholde vores lovmæssige forpligtelser. For flere detaljer om, hvordan vi bruger dine oplysninger, se venligst vores persondatapolitik. Kundekonto i Flex Funding For at kunne oprette og administrere lån etableres interne kundekonti for alle Långivere i Flex Fundings kundedatabase. Der er ingen gebyrer for at oprette en Flex Funding kundekonto. For at kunne deltage i auktion på platformen skal du overføre penge til Flex Funding. Det kan du gøre via din netbank eller via en anden betalingsform, som er accepteret af Flex Funding. Beløbet registreres herefter på din interne kundekonto. Det er vigtigt, at du oplyser dit Flex Funding kundekonto-nummer i referencefeltet. Der kan kun overføres beløb fra en konto i et pengeinstitut i Danmark. Når vi har modtaget og registreret beløb på din Flex Funding kundekonto, kan du deltage på markedspladsen og begynde at udlåne. Indbetalte renter og afdrag på allerede etablerede lån registreres ligeledes på din kundekonto. Du kan frit tilbageføre penge fra din Flex Funding kundekonto til din pengeinstitutkonto. Pengene kan kun overføres til et pengeinstitut i Danmark og kun til en konto, som er registreret hos Flex Funding. Såfremt du har afgivet bindende bud på auktionen, kan beløb dog ikke overføres, idet dine samlede bud er reserveret, indtil auktion er afsluttet, og dit bud ikke er accepteret. MiFID proces Udlån via Flex Funding platformen er ikke omfattet af EUs MiFID-direktiv. Flex Funding rådgiver ikke vedrørende investeringer eller finansielle produkter, men den første adgang til Flex Funding platformen er betinget af, at der gennemføres en MiFID-test, som fastlægger den enkelte Långivers risikoprofil. Testen skal sikre en høj beskyttelse af vores kunder. I henhold til MiFID-reglerne inddeles kunder i tre kundegrupper: Detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Klassificeringen har betydning for kundens beskyttelsesniveau. Detailkunder: Flertallet af Flex Fundings kunder klassificeres som detailkunder. Privatpersoner og mindre virksomheder betragtes som detailkunder, og denne kategori har den højeste grad af beskyttelse. Alle nye kunder klassificeres som detailkunder indtil andet aftales. Professionelle kunder: Denne kategori omfatter blandt andet kommuner samt store virksomheder, der opfylder mindst to af følgende krav: a) balancesum på EUR 20 mio., b) nettoomsætning på EUR 40 mio. og c) egenkapital på EUR 2 mio. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 3 af 9

4 Godkendte modparter: Denne kategori omfatter centralbanker og statslige myndigheder samt finansielle virksomheder under tilsyn fx pengeinstitutter. Første gang du ønsker adgang til markedspladsen som detailkunde, vil du blive ledt igennem en obligatorisk såkaldt MiFID-test (egnethedstest). MiFID testen vurderer: Om du har den fornødne erfaring og det fornødne kendskab til at kunne forstå de relevante produkter og risiciene ved transaktionen Om udlån opfylder dine investeringsformål Om du finansielt er i stand til at bære de med udlånene forbundne risici Om udlån er i overensstemmelse med din risikovillighed. Testens resultat angiver, hvordan du bør fordele dine penge i opsparing, udlån og værdipapirer (aftaleindlån, udlån, aktier, investeringsbeviser m.v.) i forhold til din besvarelse. Flex Funding kan vurdere, men er ikke forpligtet hertil, at resultatet af din individuelle risikoprofil er for høj i forhold til din profil. Testens resultat kan derfor indeholde to resultater: Et resultat baseret på din individuelle test og et resultat, hvor Flex Funding ud fra en generel vurdering anbefaler, at du reducerer din risiko. Flex Funding anbefaler dig aldrig at øge risikoen i forhold til testens resultat. Hvis testens resultat måtte angive, at du ikke bør udlåne dine penge, vil du ikke få adgang til at udlåne penge på markedspladsen. I stedet vil du blive opfordret til at søge rådgivning og vejledning hos din bankrådgiver, revisor o.l. Du vil ved en senere tilfredsstillende test kunne få adgang til at udlåne penge på Flex Fundings markedsplads. Brugernavn og adgangskode Ved registrering hos os skal du angive en -adresse som brugernavn, indtaste en adgangskode og give svar på tre sikkerhedsspørgsmål. Disse skal anvendes til at få adgang til platformen. Dit brugernavn og adgangskode er unikke for din Flex Funding kundekonto og kan ikke overdrages uden vores forudgående skriftlige samtykke. Når du skal foretage transaktioner, udlåne penge, foretage ændringer i din profil o.l. skal du anvende NemID som digital signatur. Dit brugernavn, kodeord og svar på sikkerhedsspørgsmål indgår i den proces, hvorved vi identificerer dig, så du skal altid opbevare dem sikkert. Du er ansvarlig for al information og aktivitet på platformen, som foretages med dit brugernavn, adgangskode og digital signatur. Hvis du godkender en medarbejder, underleverandør, rådgiver e.l. til at bruge din Flex Funding konto, vil du være ansvarlig for deres aktivitet på platformen. Ethvert brud på sikkerheden, tab, tyveri eller uautoriseret brug af et brugernavn, en adgangskode eller sikkerhedsoplysninger skal straks anmeldes til os ved hjælp af kontaktoplysningerne på hjemmesiden. Tilsidesættelse af disse forskrifter for brug af platformen indebærer, at du er ansvarlig for alle uautoriserede transaktioner på kundekontoen og på platformen. Du accepterer, at du ikke vil tilpasse eller omgå platformens systemer eller at forsøge at få adgang til vores platform og systemer på andre måder end ved hjælp af de legitimationsoplysninger, som du har fået tildelt og ved at følge vores instruktioner. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 4 af 9

5 Information via platformen Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængeligt via Flex Fundings platform. Flex Funding anbefaler derfor Låntager og Långiver til jævnligt at tjekke platformen for eventuel ny information. Långivningsprocessen Der er følgende måder at udlåne penge på Flex Fundings markedsplads: 1. Anvende vores søgefunktion til at identificere alle de virksomheder, som søger om lån og byde på de låneansøgninger på markedspladsen (onlineauktionen), som du kan være interesseret i 2. Ved at vælge kriterierne for, hvilke typer og profiler af virksomheder, som du ønsker at låne til og derefter byde på de låneansøgninger på markedspladsen, som du kan være interesseret i 3. Ved at bruge et Flex Funding værktøj kaldet autobud til automatisk at vælge de låneansøgninger (som matcher dine kriterier) på markedspladsen, som du vil byde på, til at købe disse låneandele (NB: Denne funktion sættes først i drift senere); og / eller 4. Ved at vælge at købe dele af et lån (vi kalder disse låneandele ) allerede udlånt fra en eksisterende långiver, ved hjælp af søgeværktøjet eller autobid. (NB: Denne funktion sættes først i drift senere). Du kan også bruge en blanding af de ovennævnte metoder til at udlåne. Der er mere information på hjemmesiden, der forklarer, hvordan du udlåner dine penge, og om udbudsprocessen på Udbudsprocessen Alle ansøgninger fra virksomheder om at låne via Flex Fundings platform er nøje gennemgået af vores kreditmedarbejdere. Låntagere klassificeres på grundlag af en kreditvurdering efter samme principper som i pengeinstitutter. Derudover anvendes en avanceret vurdering baseret på algoritmer, og der benyttes eksterne kreditbureauer. For de virksomheder, som godkendes af Flex Funding i denne proces, fremlægges en låneansøgning, som alle Långivere på platformen har adgang til på Der udbydes følgende typer af udlån: Hele lån med en på forhånd fastsat rente, hvor der kun kan være én Långiver (min DKK ) Lån med en på forhånd fastsat rente til flere Långivere Lån med flere långivere hvor renten fastsættes individuelt ved bud på platformen. Lån med på forhånd fastsat rente Hvis låntager har anmodet om et helt lån eller lån med en på forhånd fastsat rente vil rentesatsen blive fastsat af Flex Funding efter godkendelse af låneanmodningen, og auktionen afvikles til den angivne faste rente. Såfremt to Långivere byder det samme beløb vil Långiveren, der byder først, få højere prioritet (præference). Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 5 af 9

6 Du skal godkende dit bud med NemID. Under forudsætning af, at du har tilstrækkelige midler på din Flex Funding kundekonto, er dit valg et bindende tilbud til at udlåne til virksomheden med det angivne beløb. Tilbuddet (buddet) bortfalder først, når auktionen er lukket, og buddet ikke er valgt. Herefter er beløbet igen til Långivers fri disposition. Du vil kunne se dit tilbud i menuen ( Aktive bud ) og på auktionen under den konkrete låneanmodning. Minimumsbuddet per virksomhed er DKK 200, som kan øges i trin på DKK 100 til et maksimum bud per virksomhed svarende til 20 % af den samlede låneanmodning. Dette gælder dog ikke hele lån. Lån med rente som fastsættes på auktion Når du har besluttet, hvilke(n) virksomhed(r), du ønsker at udlåne til, skal du vælge den årlige rente og det beløb, som du tilbyder at udlåne. Herefter skal du godkende dit valg med NemID. Under forudsætning af, at du har tilstrækkelige midler på din Flex Funding konto, vil dit valg blive betragtet som et tilbud til at udlåne til virksomheden med det angivne beløb og rente. Du vil kunne se dit bud i menuen Aktive bud og på auktionen under den konkrete låneanmodning. Minimumsbuddet per virksomhed er DKK 200, som kan øges i trin på DKK 100 til et maksimum bud per virksomhed svarende til 20 % af det samlede lånebeløb. Såfremt to Långivere byder det samme beløb med samme rente, vil Långiveren, der byder først, få prioritet (præference). Hvis det beløb, du byder, overstiger det beløb, der kræves af Låntageren til fuldt ud at finansiere lånet, vil Låntager være berettiget til at låne en del af det beløb, du har budt. Dette vil skabe en lånandel for et beløb mindre end dit oprindelige bud, hvilket betyder, at dit bud er blevet delvist opfyldt. Alle bud på markedspladsen omfattes af en minimums budrente, som fastsættes af Flex Funding. Bud på auktionen er bindende Alle dine bud på auktionen er bindende og kan ikke trækkes tilbage eller bortfalde, medmindre: Der er tilstrækkelige aktive bud fra andre långivere på lavere renter til fuldt ud at finansiere det samlede ansøgte lån Auktionsperioden vedrørende låneanmodning udløber, og lånet er ikke fuldt finansieret Låntager afviser et aggregeret lånetilbud fra dig og/eller andre långivere Flex Funding trækker en låneanmodning eller et autobud tilbage fra auktionen. Autobud-funktionen (NB! denne funktion sættes først i drift senere) Hvis du bruger Flex Fundings autobud-funktion, vælger du den gennemsnitlige rente, du ønsker, og aktiverer Autobud. Flex Funding vil automatisk byde for de midler, du har til rådighed i din Flex Funding konto på alle tilgængelige låneansøgninger, som matcher dine kriterier. Den sats der tilbydes, beregnes for hver enkelt risikoklasse ved at justere for den forventede tabsprocent for hver risikoklasse. Den gennemsnitlige rente du tilbyder, kan være højere eller lavere afhængigt af blandingen af de forskellige risikoklasser, du låner ud til. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 6 af 9

7 Autobud-funktionen ved Låneandele Med undtagelse af hele lån, vil autobud også automatisk købe lånandele (som allerede er udlånt fra en eksisterende långiver) udbudt til salg, og hvor der tilbydes en sats svarende til eller over tilbuddet for hver risikoklasse. Autobud vil kun købe låneandele uden tillæg eller fradrag i forhold til lånets restgæld. Autobud og enhver gennemsnitlig tilbudssats valgt på autobud vil være på alle tidspunkter til enhver budrente inden for det rentespænd, som Flex Funding har fastsat for det relevante lån. Autobud vil byde blandt de højeste relevante budsatser og ikke lavere end den højeste blandt den valgte minimum budrente eller den laveste sats i rentespændet. Autobud vil højst udlåne 1 % af de samlede midler på din konto til en hvilken som helst virksomhed, medmindre de samlede midler er mindre end DKK Hvis de samlede midler på din konto er mindre end DKK vil Autobud automatisk byde budbeløb på DKK 500 pr. virksomhed. De forventede tabsprocenter for hver risikoklasse er kun et skøn, og du kan opleve lavere eller højere tabsprocenter afhængig af de virksomheder, du vælger at udlåne til det aktuelle skøn kan findes på Flex Funding platform. Hvis du klikker på Avancerede indstillinger kan du vælge de risikoklasser, du ønsker at byde på. Du kan indstille en tilsvarende tilbudt rente pr. risikoklasse og ændre den maksimale procentdel af dine penge, som du vil låne til en enkelt virksomhed. Effektuering af låneanmodning Når Låneaftale og sikkerhedsdokumenter er underskrevet, og sikkerheder gyldigt etableret, udbetales lånet til Låntager ved udbetaling via Långivernes kundekonto. Renten på lån beregnes fra udbetalingstidspunktet. Ved forsinkelse med udbetaling af lån eller såfremt der opstår uforudsete hændelser, som påvirker effektuering af lånet, herunder vedrørende etablering af sikkerheder, er Långivers bud fortsat gældende, dog max. 20 dage fra tidspunktet fra auktionens afslutning. Ved lån, hvor renten fastsættes på auktion, opgøres lånet som summen af de bud med den laveste årlige rente, der er tilstrækkelig til fuldt ud at finansiere låneanmodningen på det tidspunkt, Låntager accepterer lånet, eller auktionen udløber. Renten fastsættes over for Låntager som en vægtet gennemsnitsrente af samtlige accepterede bud, og denne rente er herefter fast i hele lånets løbetid. Flex Funding kan ændre vilkår for afholdelse af auktion Flex Funding forbeholder sig til enhver tid retten til at fjerne låneanmodninger på auktionen eller til at begrænse adgangen til autobud funktionen eller forlænge en auktion uanset årsag. Auktionsperioden på det enkelte lån vil til en hver tid fremgå af markedspladsen. Flex Funding forbeholder sig ret til at vedtage begrænsninger eller betingelser vedrørende Långiveres adgang og brug af platformen, herunder vedrørende beløbsgrænser. Flex Funding forbeholder sig ret til ikke at handle på dine vegne, hvis vi har mistanke om, at personen der er logget ind på din Flex Funding konto ikke er dig, eller vi har mistanke om ulovlig eller svigagtig aktivitet eller uautoriseret brug. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 7 af 9

8 Salg af låneandele Flex Fundings platform giver mulighed for at købe/sælge låneandele. I praksis er der tale om at en låneandel indfries og der oprettes en ny låneandel med en ny långiver. Ønsker du at få adgang til de penge, du har udlånt, før de er blevet tilbagebetalt, kan du sælge dine låneandele til andre långivere på Flex Fundings platform, enten ved hjælp af en Flex Funding funktion kaldet Autosale eller ved at sælge dine låneandele individuelt. Bemærk, at du ikke kan sælge låneandele: a. hvor der kun er én ydelse tilbage b. hvor lånet er blevet ændret med mere end én risikoklasse eller har ingen risikoklasse c. hvor det er i restance (der mangler at blive betalt én ydelse) d. hvor lånet er misligholdt (lånet er i restance med flere på hinanden følgende ydelser) e. hvis den påtænkte transaktion er en del af en påtænkt securitization af lånet (bortset fra en påtænkt securitization, som er blevet godkendt af Flex Funding). Du kan fradrage/ tillægge en præmie eller et fradrag på op til 3 % af låneandelens restgæld, hvis du beslutter at sælge. Salgsprisen for låneandele vil være den udestående restgæld med tillæg eller fradrag af op til 3 % samt påløbne renter fra seneste ultimo måned. De påløbne renter vil automatisk blive opdateret ved slutningen af hver dag. Hvis du beslutter dig for at sælge en låneandel, vil vi opkræve kurtage af det samlede salgsprovenu for låneandelen. Kurtagen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. For at anvende Autosalg, skal du vælge det samlede beløb, som du ønsker at få udbetalt til din konto ved at sælge dine låneandele. Autosalg vil derefter liste låneandele med en samlet salgsværdi tæt på det beløb, du ønsker at få udbetalt. Låneandelene vil blive sat til salg på markedspladsen i 14 dage, hvorefter de låneandele, der ikke er solgt, vil blive fjernet fra markedspladsen, og du vil fortsætte med at være långiver for disse lån. Du kan med det samme vælge at genoptage salget af låneandelene, hvis du ønsker det. (Denne funktion sættes først i drift senere.) Du kan også sælge låneandele på et individuelt grundlag uden for Autosalg funktionen, som giver dig mulighed for at afgøre præcist, hvilke låneandele, du ønsker at sælge. Du kan vælge de låneandele, du ønsker at sælge i under menuen Min konto, og disse låneandele vil blive sat til salg på markedspladsen i 14 dage, hvorefter de låneandele, der ikke er solgt, vil blive fjernet fra markedspladsen, og du vil fortsætte med at være långiver for disse lån. Du kan med det samme vælge at genoptage salget af låneandelene, hvis du ønsker det. Tilbyder en ny långiver at indfri din låneandel til den pris, du har angivet på markedspladsen, er du forpligtet til at sælge din låneandel til denne pris. Der er dermed ikke mulighed for, at afholde auktion over låneandele da prisen er fast. Hvis du sælger låneandele, vil provenuet fra salget blive overført til din Flex Funding kundekonto fra køberens Flex Funding kundekonto efter fradrag af Flex Fundings kurtage. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 8 af 9

9 Flex Funding kan uden varsel beslutte at udvide eller reducere salgsperioden på 14 dage for en kortere eller længere periode. Priser for serviceydelser opkræves i henhold til Flex Fundings prisliste. Disse vilkår er gældende fra den 10. april 2015 Disse Vilkår kan ændres med en måneds varsel. Långiver modtager underretning via platformen om ændrede vilkår. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 9 af 9

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Før du går i gang med at oprette jeres nye kreditornummer skal du først sikre at du har følgende oplysninger klar: Afdelingens kontonummer

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere