Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion)."

Transkript

1 VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN Disse Vilkår regulerer Hvordan Flex Funding fungerer Hvordan du bliver kunde i Flex Funding Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion). Disse Vilkår er tillige grundlag for indgåelse af Låneaftale mellem Långiver og Låntager... Hvis du beslutter dig for at blive kunde hos Flex Funding som Långiver, er du forpligtet til at overholde disse Vilkår og øvrige vilkår, som knytter sig til lån, herunder Flex Fundings persondatapolitik. Ved at anvende Flex Fundings systemer og tjenester via platformen, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse Vilkår. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår, skal du straks ophøre med at anvende platformen. Hvis du handler på vegne af en anden juridisk enhed (eksempelvis en virksomhed, fond eller offentlig institution), accepterer denne juridiske enhed ligeledes disse Vilkår. Læs venligst disse Vilkår omhyggeligt og udskriv/gem gerne en kopi. Vilkårene vil sammen med øvrige vilkår for dit kundeforhold kunne læses og printes fra https://www.flexfunding.com/da/vilkaer/ Flex Fundings rolle og ansvar Det er Flex Fundings rolle at matche Låntagere og Långivere på markedspladsen, at håndtere betalinger, forestå opkrævning af låneydelser og at viderefordele midlerne m.v. Flex Funding er således udelukkende formidler og administrator og er ikke part i Låneaftaler. Flex Funding kreditvurderer låneansøgninger og stiller opdaterede data om Låntagere til Långivernes rådighed. Flex Funding foretager en risikoklassifikation af hver enkelt låntager, som er baseret på interne kreditmodeller og vurderinger fra eksterne kreditbureauer. I forbindelse med lån, der helt eller delvist sikres ved pant eller kaution, foretages tillige undersøgelser vedrørende dette. Flex Fundings vigtigste rolle er at udføre formidlingsopgaver på vegne af Låntagere og Långivere med henblik på at matche potentielle Låntagere og Långivere, at tilbyde en strømlinet ensartet proces til at indgå standardiserede Låneaftaler at forestå betalinger mellem Långiver og Låntager, låneudbetaling og afvikling af ydelser at formidle inddrivelse ved Låntagers misligholdelse. Flex Funding giver hver Låntager en risikoklassifikation, når en låneansøgning er behandlet. Den valgte risikoklasse er baseret på et mix af traditionel bank kreditvurdering, algoritmer samt eksterne Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 1 af 9

2 kreditvurderinger. Flex Funding redigerer ikke i de indsendte oplysninger, der uploades af en Låntager, men kontrollerer, i det omfang det er muligt, de afgivne oplysninger via eksterne registre, eksempelvis Erhvervsstyrelsen i forhold til ledelsen, registrerede regnskabstal, revision o.l. Hvis Flex Funding konstaterer uoverensstemmelser, anmodes låntager om at kommentere og rette de konkrete oplysninger. Selvom Flex Funding tilføjer værdi med kreditanalysen som en del af vores service, er Flex Fundings risikoklassificering af Låntager kun beregnet til at være af informativ karakter. Långiver skal danne sin egen mening om kreditværdigheden af en Låntager og foretage sin egen undersøgelse, analyse og vurdering af de enkelte Låntagere for hvert enkelt lån, og hvor det vurderes relevant søge uafhængig rådgivning. Flex Funding påtager sig intet ansvar og fralægger sig ethvert ansvar for enhver oplysning, som en låntager stiller til rådighed for potentielle Långivere gennem Flex Fundings platform eller enhver disposition, som Långiver foretager, herunder baseret på Flex Fundings risikoklasser. Flex Funding kan beslutte, men har ikke nogen pligt hertil, på ethvert tidspunkt at opdatere eller ændre Låntagers oplysninger eller risikoklasse. Det gælder også i tidsrummet mellem låneanmodningen er udfærdiget og lånet effektueres samt gennem hele afviklingsperioden. Flex Funding påtager sig således intet ansvar for, hvis en Låntager ikke opfylder sine finansielle forpligtelser over for Långiver. Flex Fundings inddrivelsesprocedurer vil dog træde i kraft, såfremt Låntager ikke opfylder sine finansielle forpligtelser, se venligst Vilkår og betingelser for Flex Fundings formidling og administration af lån. Disse vilkår og øvrige vilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v., udgør ingen treparts aftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelse på Flex Fundings platform og er således bundet af dette. Hvordan bliver du kunde i Flex Funding For at blive Långiver hos Flex Funding skal du opfylde følgende kriterier: a. du skal være en fysisk person eller en juridisk person (eksempelvis en virksomhed, forening, fond eller offentlig institution) b. hvis du er en fysisk person, skal du være minimum 18 år gammel og være fast bosiddende i Danmark (dansk cpr.nr. og bopæl) c. hvis du er en juridisk person, skal du have et dansk CVR-nummer og have et fast forretningssted i Danmark. d. hvis du er en offentlig myndighed (stat, region, kommune), skal du være registreret eller dannet med den relevante myndighed i Danmark e. du skal have en bankkonto i en bank i Danmark f. Du skal registrere de ønskede oplysninger på hjemmesiden g. Hvis en potentiel Långiver ikke opfylder ovennævnte kriterier, kan du eventuelt blive Långiver hos Flex Funding ved skriftlig bekræftelse fra Flex Funding. Som långiver er du ansvarlig for, at al information som du afgiver til Flex Funding i forbindelse med registrering og udlån, er sande og korrekte i alle henseender. Du er forpligtet til at opdatere din profil på platformen, hvis nogle af de oplysninger, du har givet, ændrer sig. Når du registrerer dig på platformen og ansøger om at udlåne gennem Flex Funding, foretages en identitetskontrol, som du skal godkende og underskrive med elektronisk signatur (NemID). Hvis du er en Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 2 af 9

3 juridisk person, foretages identitetskontrol af ejerforhold m.v. ved hjælp af opslag i eksterne registre samt kopier af relevant legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort o.l.). Flex Funding anvender sine egne interne retningslinjer og politikker, når ansøgninger vurderes, men Flex Funding har fuldstændig frit skøn med hensyn til, om vi vil tillade dig at være en Långiver på Flex Funding platform. Hvis vi ikke kan få tilstrækkelig information fra eksterne referencer, vil vi bede dig om at sende os kopier af relevant legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort o.l.). Flex Funding er til enhver tid berettiget til suspendere eller indføre begrænsninger med handel på din konto, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at overholde vores lovmæssige forpligtelser. For flere detaljer om, hvordan vi bruger dine oplysninger, se venligst vores persondatapolitik. Kundekonto i Flex Funding For at kunne oprette og administrere lån etableres interne kundekonti for alle Långivere i Flex Fundings kundedatabase. Der er ingen gebyrer for at oprette en Flex Funding kundekonto. For at kunne deltage i auktion på platformen skal du overføre penge til Flex Funding. Det kan du gøre via din netbank eller via en anden betalingsform, som er accepteret af Flex Funding. Beløbet registreres herefter på din interne kundekonto. Det er vigtigt, at du oplyser dit Flex Funding kundekonto-nummer i referencefeltet. Der kan kun overføres beløb fra en konto i et pengeinstitut i Danmark. Når vi har modtaget og registreret beløb på din Flex Funding kundekonto, kan du deltage på markedspladsen og begynde at udlåne. Indbetalte renter og afdrag på allerede etablerede lån registreres ligeledes på din kundekonto. Du kan frit tilbageføre penge fra din Flex Funding kundekonto til din pengeinstitutkonto. Pengene kan kun overføres til et pengeinstitut i Danmark og kun til en konto, som er registreret hos Flex Funding. Såfremt du har afgivet bindende bud på auktionen, kan beløb dog ikke overføres, idet dine samlede bud er reserveret, indtil auktion er afsluttet, og dit bud ikke er accepteret. MiFID proces Udlån via Flex Funding platformen er ikke omfattet af EUs MiFID-direktiv. Flex Funding rådgiver ikke vedrørende investeringer eller finansielle produkter, men den første adgang til Flex Funding platformen er betinget af, at der gennemføres en MiFID-test, som fastlægger den enkelte Långivers risikoprofil. Testen skal sikre en høj beskyttelse af vores kunder. I henhold til MiFID-reglerne inddeles kunder i tre kundegrupper: Detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. Klassificeringen har betydning for kundens beskyttelsesniveau. Detailkunder: Flertallet af Flex Fundings kunder klassificeres som detailkunder. Privatpersoner og mindre virksomheder betragtes som detailkunder, og denne kategori har den højeste grad af beskyttelse. Alle nye kunder klassificeres som detailkunder indtil andet aftales. Professionelle kunder: Denne kategori omfatter blandt andet kommuner samt store virksomheder, der opfylder mindst to af følgende krav: a) balancesum på EUR 20 mio., b) nettoomsætning på EUR 40 mio. og c) egenkapital på EUR 2 mio. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 3 af 9

4 Godkendte modparter: Denne kategori omfatter centralbanker og statslige myndigheder samt finansielle virksomheder under tilsyn fx pengeinstitutter. Første gang du ønsker adgang til markedspladsen som detailkunde, vil du blive ledt igennem en obligatorisk såkaldt MiFID-test (egnethedstest). MiFID testen vurderer: Om du har den fornødne erfaring og det fornødne kendskab til at kunne forstå de relevante produkter og risiciene ved transaktionen Om udlån opfylder dine investeringsformål Om du finansielt er i stand til at bære de med udlånene forbundne risici Om udlån er i overensstemmelse med din risikovillighed. Testens resultat angiver, hvordan du bør fordele dine penge i opsparing, udlån og værdipapirer (aftaleindlån, udlån, aktier, investeringsbeviser m.v.) i forhold til din besvarelse. Flex Funding kan vurdere, men er ikke forpligtet hertil, at resultatet af din individuelle risikoprofil er for høj i forhold til din profil. Testens resultat kan derfor indeholde to resultater: Et resultat baseret på din individuelle test og et resultat, hvor Flex Funding ud fra en generel vurdering anbefaler, at du reducerer din risiko. Flex Funding anbefaler dig aldrig at øge risikoen i forhold til testens resultat. Hvis testens resultat måtte angive, at du ikke bør udlåne dine penge, vil du ikke få adgang til at udlåne penge på markedspladsen. I stedet vil du blive opfordret til at søge rådgivning og vejledning hos din bankrådgiver, revisor o.l. Du vil ved en senere tilfredsstillende test kunne få adgang til at udlåne penge på Flex Fundings markedsplads. Brugernavn og adgangskode Ved registrering hos os skal du angive en -adresse som brugernavn, indtaste en adgangskode og give svar på tre sikkerhedsspørgsmål. Disse skal anvendes til at få adgang til platformen. Dit brugernavn og adgangskode er unikke for din Flex Funding kundekonto og kan ikke overdrages uden vores forudgående skriftlige samtykke. Når du skal foretage transaktioner, udlåne penge, foretage ændringer i din profil o.l. skal du anvende NemID som digital signatur. Dit brugernavn, kodeord og svar på sikkerhedsspørgsmål indgår i den proces, hvorved vi identificerer dig, så du skal altid opbevare dem sikkert. Du er ansvarlig for al information og aktivitet på platformen, som foretages med dit brugernavn, adgangskode og digital signatur. Hvis du godkender en medarbejder, underleverandør, rådgiver e.l. til at bruge din Flex Funding konto, vil du være ansvarlig for deres aktivitet på platformen. Ethvert brud på sikkerheden, tab, tyveri eller uautoriseret brug af et brugernavn, en adgangskode eller sikkerhedsoplysninger skal straks anmeldes til os ved hjælp af kontaktoplysningerne på hjemmesiden. Tilsidesættelse af disse forskrifter for brug af platformen indebærer, at du er ansvarlig for alle uautoriserede transaktioner på kundekontoen og på platformen. Du accepterer, at du ikke vil tilpasse eller omgå platformens systemer eller at forsøge at få adgang til vores platform og systemer på andre måder end ved hjælp af de legitimationsoplysninger, som du har fået tildelt og ved at følge vores instruktioner. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 4 af 9

5 Information via platformen Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængeligt via Flex Fundings platform. Flex Funding anbefaler derfor Låntager og Långiver til jævnligt at tjekke platformen for eventuel ny information. Långivningsprocessen Der er følgende måder at udlåne penge på Flex Fundings markedsplads: 1. Anvende vores søgefunktion til at identificere alle de virksomheder, som søger om lån og byde på de låneansøgninger på markedspladsen (onlineauktionen), som du kan være interesseret i 2. Ved at vælge kriterierne for, hvilke typer og profiler af virksomheder, som du ønsker at låne til og derefter byde på de låneansøgninger på markedspladsen, som du kan være interesseret i 3. Ved at bruge et Flex Funding værktøj kaldet autobud til automatisk at vælge de låneansøgninger (som matcher dine kriterier) på markedspladsen, som du vil byde på, til at købe disse låneandele (NB: Denne funktion sættes først i drift senere); og / eller 4. Ved at vælge at købe dele af et lån (vi kalder disse låneandele ) allerede udlånt fra en eksisterende långiver, ved hjælp af søgeværktøjet eller autobid. (NB: Denne funktion sættes først i drift senere). Du kan også bruge en blanding af de ovennævnte metoder til at udlåne. Der er mere information på hjemmesiden, der forklarer, hvordan du udlåner dine penge, og om udbudsprocessen på Udbudsprocessen Alle ansøgninger fra virksomheder om at låne via Flex Fundings platform er nøje gennemgået af vores kreditmedarbejdere. Låntagere klassificeres på grundlag af en kreditvurdering efter samme principper som i pengeinstitutter. Derudover anvendes en avanceret vurdering baseret på algoritmer, og der benyttes eksterne kreditbureauer. For de virksomheder, som godkendes af Flex Funding i denne proces, fremlægges en låneansøgning, som alle Långivere på platformen har adgang til på Der udbydes følgende typer af udlån: Hele lån med en på forhånd fastsat rente, hvor der kun kan være én Långiver (min DKK ) Lån med en på forhånd fastsat rente til flere Långivere Lån med flere långivere hvor renten fastsættes individuelt ved bud på platformen. Lån med på forhånd fastsat rente Hvis låntager har anmodet om et helt lån eller lån med en på forhånd fastsat rente vil rentesatsen blive fastsat af Flex Funding efter godkendelse af låneanmodningen, og auktionen afvikles til den angivne faste rente. Såfremt to Långivere byder det samme beløb vil Långiveren, der byder først, få højere prioritet (præference). Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 5 af 9

6 Du skal godkende dit bud med NemID. Under forudsætning af, at du har tilstrækkelige midler på din Flex Funding kundekonto, er dit valg et bindende tilbud til at udlåne til virksomheden med det angivne beløb. Tilbuddet (buddet) bortfalder først, når auktionen er lukket, og buddet ikke er valgt. Herefter er beløbet igen til Långivers fri disposition. Du vil kunne se dit tilbud i menuen ( Aktive bud ) og på auktionen under den konkrete låneanmodning. Minimumsbuddet per virksomhed er DKK 200, som kan øges i trin på DKK 100 til et maksimum bud per virksomhed svarende til 20 % af den samlede låneanmodning. Dette gælder dog ikke hele lån. Lån med rente som fastsættes på auktion Når du har besluttet, hvilke(n) virksomhed(r), du ønsker at udlåne til, skal du vælge den årlige rente og det beløb, som du tilbyder at udlåne. Herefter skal du godkende dit valg med NemID. Under forudsætning af, at du har tilstrækkelige midler på din Flex Funding konto, vil dit valg blive betragtet som et tilbud til at udlåne til virksomheden med det angivne beløb og rente. Du vil kunne se dit bud i menuen Aktive bud og på auktionen under den konkrete låneanmodning. Minimumsbuddet per virksomhed er DKK 200, som kan øges i trin på DKK 100 til et maksimum bud per virksomhed svarende til 20 % af det samlede lånebeløb. Såfremt to Långivere byder det samme beløb med samme rente, vil Långiveren, der byder først, få prioritet (præference). Hvis det beløb, du byder, overstiger det beløb, der kræves af Låntageren til fuldt ud at finansiere lånet, vil Låntager være berettiget til at låne en del af det beløb, du har budt. Dette vil skabe en lånandel for et beløb mindre end dit oprindelige bud, hvilket betyder, at dit bud er blevet delvist opfyldt. Alle bud på markedspladsen omfattes af en minimums budrente, som fastsættes af Flex Funding. Bud på auktionen er bindende Alle dine bud på auktionen er bindende og kan ikke trækkes tilbage eller bortfalde, medmindre: Der er tilstrækkelige aktive bud fra andre långivere på lavere renter til fuldt ud at finansiere det samlede ansøgte lån Auktionsperioden vedrørende låneanmodning udløber, og lånet er ikke fuldt finansieret Låntager afviser et aggregeret lånetilbud fra dig og/eller andre långivere Flex Funding trækker en låneanmodning eller et autobud tilbage fra auktionen. Autobud-funktionen (NB! denne funktion sættes først i drift senere) Hvis du bruger Flex Fundings autobud-funktion, vælger du den gennemsnitlige rente, du ønsker, og aktiverer Autobud. Flex Funding vil automatisk byde for de midler, du har til rådighed i din Flex Funding konto på alle tilgængelige låneansøgninger, som matcher dine kriterier. Den sats der tilbydes, beregnes for hver enkelt risikoklasse ved at justere for den forventede tabsprocent for hver risikoklasse. Den gennemsnitlige rente du tilbyder, kan være højere eller lavere afhængigt af blandingen af de forskellige risikoklasser, du låner ud til. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 6 af 9

7 Autobud-funktionen ved Låneandele Med undtagelse af hele lån, vil autobud også automatisk købe lånandele (som allerede er udlånt fra en eksisterende långiver) udbudt til salg, og hvor der tilbydes en sats svarende til eller over tilbuddet for hver risikoklasse. Autobud vil kun købe låneandele uden tillæg eller fradrag i forhold til lånets restgæld. Autobud og enhver gennemsnitlig tilbudssats valgt på autobud vil være på alle tidspunkter til enhver budrente inden for det rentespænd, som Flex Funding har fastsat for det relevante lån. Autobud vil byde blandt de højeste relevante budsatser og ikke lavere end den højeste blandt den valgte minimum budrente eller den laveste sats i rentespændet. Autobud vil højst udlåne 1 % af de samlede midler på din konto til en hvilken som helst virksomhed, medmindre de samlede midler er mindre end DKK Hvis de samlede midler på din konto er mindre end DKK vil Autobud automatisk byde budbeløb på DKK 500 pr. virksomhed. De forventede tabsprocenter for hver risikoklasse er kun et skøn, og du kan opleve lavere eller højere tabsprocenter afhængig af de virksomheder, du vælger at udlåne til det aktuelle skøn kan findes på Flex Funding platform. Hvis du klikker på Avancerede indstillinger kan du vælge de risikoklasser, du ønsker at byde på. Du kan indstille en tilsvarende tilbudt rente pr. risikoklasse og ændre den maksimale procentdel af dine penge, som du vil låne til en enkelt virksomhed. Effektuering af låneanmodning Når Låneaftale og sikkerhedsdokumenter er underskrevet, og sikkerheder gyldigt etableret, udbetales lånet til Låntager ved udbetaling via Långivernes kundekonto. Renten på lån beregnes fra udbetalingstidspunktet. Ved forsinkelse med udbetaling af lån eller såfremt der opstår uforudsete hændelser, som påvirker effektuering af lånet, herunder vedrørende etablering af sikkerheder, er Långivers bud fortsat gældende, dog max. 20 dage fra tidspunktet fra auktionens afslutning. Ved lån, hvor renten fastsættes på auktion, opgøres lånet som summen af de bud med den laveste årlige rente, der er tilstrækkelig til fuldt ud at finansiere låneanmodningen på det tidspunkt, Låntager accepterer lånet, eller auktionen udløber. Renten fastsættes over for Låntager som en vægtet gennemsnitsrente af samtlige accepterede bud, og denne rente er herefter fast i hele lånets løbetid. Flex Funding kan ændre vilkår for afholdelse af auktion Flex Funding forbeholder sig til enhver tid retten til at fjerne låneanmodninger på auktionen eller til at begrænse adgangen til autobud funktionen eller forlænge en auktion uanset årsag. Auktionsperioden på det enkelte lån vil til en hver tid fremgå af markedspladsen. Flex Funding forbeholder sig ret til at vedtage begrænsninger eller betingelser vedrørende Långiveres adgang og brug af platformen, herunder vedrørende beløbsgrænser. Flex Funding forbeholder sig ret til ikke at handle på dine vegne, hvis vi har mistanke om, at personen der er logget ind på din Flex Funding konto ikke er dig, eller vi har mistanke om ulovlig eller svigagtig aktivitet eller uautoriseret brug. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 7 af 9

8 Salg af låneandele Flex Fundings platform giver mulighed for at købe/sælge låneandele. I praksis er der tale om at en låneandel indfries og der oprettes en ny låneandel med en ny långiver. Ønsker du at få adgang til de penge, du har udlånt, før de er blevet tilbagebetalt, kan du sælge dine låneandele til andre långivere på Flex Fundings platform, enten ved hjælp af en Flex Funding funktion kaldet Autosale eller ved at sælge dine låneandele individuelt. Bemærk, at du ikke kan sælge låneandele: a. hvor der kun er én ydelse tilbage b. hvor lånet er blevet ændret med mere end én risikoklasse eller har ingen risikoklasse c. hvor det er i restance (der mangler at blive betalt én ydelse) d. hvor lånet er misligholdt (lånet er i restance med flere på hinanden følgende ydelser) e. hvis den påtænkte transaktion er en del af en påtænkt securitization af lånet (bortset fra en påtænkt securitization, som er blevet godkendt af Flex Funding). Du kan fradrage/ tillægge en præmie eller et fradrag på op til 3 % af låneandelens restgæld, hvis du beslutter at sælge. Salgsprisen for låneandele vil være den udestående restgæld med tillæg eller fradrag af op til 3 % samt påløbne renter fra seneste ultimo måned. De påløbne renter vil automatisk blive opdateret ved slutningen af hver dag. Hvis du beslutter dig for at sælge en låneandel, vil vi opkræve kurtage af det samlede salgsprovenu for låneandelen. Kurtagen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. For at anvende Autosalg, skal du vælge det samlede beløb, som du ønsker at få udbetalt til din konto ved at sælge dine låneandele. Autosalg vil derefter liste låneandele med en samlet salgsværdi tæt på det beløb, du ønsker at få udbetalt. Låneandelene vil blive sat til salg på markedspladsen i 14 dage, hvorefter de låneandele, der ikke er solgt, vil blive fjernet fra markedspladsen, og du vil fortsætte med at være långiver for disse lån. Du kan med det samme vælge at genoptage salget af låneandelene, hvis du ønsker det. (Denne funktion sættes først i drift senere.) Du kan også sælge låneandele på et individuelt grundlag uden for Autosalg funktionen, som giver dig mulighed for at afgøre præcist, hvilke låneandele, du ønsker at sælge. Du kan vælge de låneandele, du ønsker at sælge i under menuen Min konto, og disse låneandele vil blive sat til salg på markedspladsen i 14 dage, hvorefter de låneandele, der ikke er solgt, vil blive fjernet fra markedspladsen, og du vil fortsætte med at være långiver for disse lån. Du kan med det samme vælge at genoptage salget af låneandelene, hvis du ønsker det. Tilbyder en ny långiver at indfri din låneandel til den pris, du har angivet på markedspladsen, er du forpligtet til at sælge din låneandel til denne pris. Der er dermed ikke mulighed for, at afholde auktion over låneandele da prisen er fast. Hvis du sælger låneandele, vil provenuet fra salget blive overført til din Flex Funding kundekonto fra køberens Flex Funding kundekonto efter fradrag af Flex Fundings kurtage. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 8 af 9

9 Flex Funding kan uden varsel beslutte at udvide eller reducere salgsperioden på 14 dage for en kortere eller længere periode. Priser for serviceydelser opkræves i henhold til Flex Fundings prisliste. Disse vilkår er gældende fra den 10. april 2015 Disse Vilkår kan ændres med en måneds varsel. Långiver modtager underretning via platformen om ændrede vilkår. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 9 af 9

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere