Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning"

Transkript

1 Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

2 Synscenter Refsnæs 2016 Tak til Johan, Nicoline og Sigurd samt forældre for tilladelse til at bruge foto til kursuskataloget

3 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs kursuskatalog i hånden. Kataloget indeholder en beskrivelse af de kurser, vi afholder fra januar 2017 til og med juli Kursuskataloget er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Ugeoversigt over alle kurser findes forrest i kataloget. Tilmelding og betaling Tilmeldings-/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser. Kurser for børn og forældre er finansieret via statslige midler og derfor gratis. Forældre kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres kommunale sagsbehandler. Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. Framelding Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af kursusafgiften. Melder du fra dage før refunderes 25 %. Ved senere framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme institution. Fysiske rammer Alle kurser afholdes på Stausgård, som er en del af Synscenter Refsnæs, der er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser, og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der adgang til svømmehal og gymnastiksal. Mere information Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og fremgår af kursusbeskrivelserne.

4 Ugeoversigt Ugeplan til kursuskatalog 2017 og foråret 2018 Uge 2017 Kursustitel Observationsophold for svagsynede 2 3 årige børn og deres forældre Inspirationsdage for synshandicappede skolebørn 7 17 år, med andre funktionsnedsættelser Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter i institutioner, der arbejder med synshandicappede børn Kursus for svagsynede skolebørn i klasse Kursus for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen Førstegangskursus for forældre med 0 3 årige småbørn med synshandicap Observationsophold for blinde 0 4 årige børn og deres forældre Kursus for personale, der underviser svagsynede skolebørn Kursus for personale, der underviser blinde og svagsynede skolebørn med yderligere funktionsnedsættelser Kursus for blinde skolebørn i klasse Inspirationskursus/førstegangsophold for 0 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen Sommerskole Inspirationskursus/førstegangsophold for 0 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre Observationsophold for svagsynede 3 5 årige børn og deres forældre Kursus for personale, der underviser punktlæsende skoleelever Kursus for svagsynede skolebørn i klasse Kursus for svagsynede skolebørn i klasse Spielmeyer-Vogt Forældrekursus Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 5-6 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for skoleelever i klasse og deres forældre Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 5-6 årige svagsynede børn og deres forældre Førstegangskursus for forældre med 0 3 årige småbørn med synshandicap Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 5-6 årige svagsynede børn og deres forældre Kursus for blinde og svagsynede skoleelever i klasse, der ikke skal til folkeskolens prøver Uge 2018 Kursustitel Kursus for blinde og svagsynede elever i klasse Observationsophold og skolestartsvurdering for blinde 3 6 årige børn og deres forældre Inspirationsdage for synshandicappede skolebørn, 7 17 år, med yderligere funktionsnedsættelser Kursus for svagsynede skolebørn i klasse Kursus for svagsynede skolebørn i klasse Inspirationskursus/førstegangsophold for 0 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre Observationsophold for svagsynede 0 2 årige børn og deres forældre Førstegangskursus for forældre med 0 3 årige småbørn med synshandicap Inspirationskursus/førstegangsophold for 0 6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen Sommerskole

5 Indholdsfortegnelse Kurser for småbørn Førstegangskursus side 6-7 Kurser for svagsynede småbørn side 8-13 Kurser for blinde småbørn side Kurser for synshandicappede småbørn med andre funktionsnedsættelser side Skolestartsvurdering for svagsynede småbørn side Kurser for skolebørn Kurser for svagsynede skolebørn side Kurser for blinde skolebørn side Kurser for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser side Sommerskole side Sommerskole for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen side Personalekurser Kurser for pædagoger side Kurser for lærere side Kurser for personale der arbejder med børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen side Særligt tilrettelagte kurser Kurser uden for Synscenter Refsnæs side 48

6 Førstegangskursus for forældre med årige småbørn med synshandicap Introduktionskursus for forældre som har et barn med synshandicap Dato 2017 Uge 16 onsdag d. 19. til fredag d. 21. april Uge 48 tirsdag d. 28. til torsdag d. 30. november Uge 20 tirsdag d. 15. til torsdag d. 17. maj Hvem henvender kurset sig til? Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn, der er blindt eller svagsynet og som umiddelbart ikke har andre handicapkombinationer. Effekten af kurset For forældrene : Teoretisk og praktisk viden om deres barns udvikling, set i forhold til synsog øvrige handicaps. Inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give barnet optimale udviklingsbetingelser. Mulighed for at møde forældre i samme situation, til gensidig inspiration og evt. dannelse af netværk. Kursets indhold Forældrene vil modtage generel og specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Synsnedsættelser og synsstimulering Orientering og Mobility Samvær og kommunikation Motorik og brug af sanser Udvikling, kontakt, interaktion og motivation Oplægsholderne er synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, mobilityinstruktør og psykolog. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet. Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, kan børnene blive passet i kursus- 6

7 afdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn. Der vil typisk være mellem 6 og 12 familier på denne type kurser. Opfølgning Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Synskonsulent Mariane Larsen Mail: Tlf.: Mobil: Indstillingsfrist Indstillingsskema 1a kan indsendes løbende til Synscenter Refsnæs, dog senest 1 mdr. før kursets start. Mail: Når Synscenter Refsnæs modtager indstillingen, vil forældrene blive inviteret og skal efterfølgende udfylde et skema på SR s hjemmeside, med oplysninger vedr. antal deltagere samt særlige ønsker vedr. kost og logi. 7

8 Observationsophold for svagsynede 0--2 årige børn og deres forældre Observationskursus for forældre til synshandicappede småbørn i alderen 0 2 år, med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet. Dato 2018 Uge 17 mandag d. 23. til fredag d. 27. april Hvem henvender kurset sig til? Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for en udredning af barnet. Effekt af kurset Det forventes at forældrene får viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. viden om betydningen af barnets synshandicap. generel viden om syn og synskompenserende materialer. viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap. rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn. samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at børnene får begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som en selv. erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. (Børnene har en alder og et udviklingsniveau, der bevirker at effekten for dem endnu ikke er målbar.) Det forventes at professionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet i daginstitutionen. Kursets indhold Forældrene vil modtage generel og specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Brug af syn og synsstimulation Ideer til lege og samvær Kommunikation Sansernes betydning for børn med synshandicap Synets indflydelse på den motoriske udvikling Udvikling, kontakt, interaktion og motivation 8

9 Oplægsholderne er synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, mobilityinstruktør og psykolog. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og psykolog. En af kursusdagene vil foregå i ergo-/ fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene indgår i observationen af deres barn og dermed får inspiration fra såvel det tværfaglige team som andre forældre. Der kan deltage 5 6 børn/familier på dette kursus. Opfølgning Kurset afsluttes med en individuel samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursusleder, synskonsulent, ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon Mobil Indstillingsfrist Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Ansøgningen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursets afholdelse. Ca. 2 måneder før kursusstart, får familien besked på, om de er optaget på kurset. Det udfyldte indstillingsskema, sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Andre relevante kursustilbud Uge Observationsophold for svagsynede 2 3 årige børn og deres forældre Uge Observationsophold for svagsynede 3 5 årige børn og deres forældre Uge Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter, der arbejder med synshandicappede børn 9

10 Observationsophold for svagsynede 2--3 årige børn og deres forældre Udredningsforløb for svagsynede 2-3 årige børn, med behov for en tværfaglig syns-og udviklingsvurdering samt specialrådgivning til forældre. Dato Uge 4 mandag d. 23. til fredag d. 27. januar Hvem henvender kurset sig til? Forældre til synshandicappede småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team. Effekt af kurset For forældrene: Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder Viden om betydningen af barnets synshandicap Generel viden om syn og synskompenserende materialer Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation For børnene: Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som én selv Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe (Børnene har måske en alder og et udviklingsniveau, der bevirker at effekten for dem endnu ikke er målbar.) For professionelle: Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet Kursets indhold Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Funktionelt syn og synsforståelse Leg/samvær Sprog og kommunikation Synets indflydelse på den motoriske udvikling Udvikling, kontakt, interaktion og motivation Oplægsholderne er synspædagog, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, mobilityinstruktør og psykolog. 10

11 Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger, talepædagoger og evt. psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo / fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 4 6 børn/familier på dette kursus. Opfølgning Kurset afsluttes med en individuel samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældre, kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursusleder, synskonsulent, ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon Mobil Indstillingsfrist Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger om barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Indstillingsskema, sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg senest 3 mdr. før kursets start. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset, samt program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge Observationsophold for svagsynede 3 5 årige børn og deres forældre Efterår 2018 Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter i institutioner, der arbejder med synshandicappede børn 11

12 Observationsophold for svagsynede 3--5 årige børn og deres forældre Udredningsforløb for svagsynede 3-5 årige børn, med behov for tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt specialrådgivning til forældre. Dato Uge 36 mandag d. 4. til fredag d. 8. september Hvem henvender kurset sig til? Forældre til småbørn med synshandicap, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team. Effekt af kurset For forældrene: Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder Viden om betydningen af barnets synshandicap Generel viden om syn og synskompenserende materialer Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synshandicap Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til tiltag i forhold til deres barn Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation For barnet: Begyndende erkendelse af at andre er i samme situation som én selv Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe For professionelle: Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet Kursets indhold Forældrene undervises i synshandicappets betydning for barnets udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale Auditiv opmærksomhed Synets indflydelse på den motoriske udvikling ADL, aktiviteter i dagliglivet, praktiske færdigheder Udvikling, kontakt, interaktion og motivation Oplægsholderne er synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ADL instruktør og psykolog. 12

13 Kursets organisering Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synskonsulenter, talepædagoger og psykolog. En eftermiddag vil foregå i ergo / fysioterapeutens lokale, hvor der foretages sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Der kan deltage 5 6 børn/familier på dette kursus. Opfølgning Kurset afsluttes med en individuel samtale, hvor synskonsulent/talepædagog, ergo-/ fysioterapeut og eventuelt psykolog, giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson: Kursusleder, synskonsulent, ADL instruktør Mariane Larsen Mail: Telefon Mobil Indstillingsfrist Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 2, til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger omkring barnets syn og øvrige udvikling, samt samtykkeerklæring og fototilladelse, som findes på hjemmesiden under ovennævnte kursus. Indstillingsskema, sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg senest 3 mdr. før kursets start. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien om de er optaget på kurset, samt program og deltagerliste. Andre relevante kursus muligheder Uge 44, 46 og Skolestartsvurdering, et tværfagligt udredningsforløb for svagsynede 5 6 årige børn og deres forældre Uge Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter, der arbejder med synshandicappede børn 13

14 Observationsophold for blinde 0--4 årige børn og deres forældre Dato Uge 17 mandag d. 24. til fredag d. 28. april Hvem henvender kurset sig til? Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres levealder, og hvor der er behov for observation og rådgivning ved tværfagligt team. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation, at være forældre til et blindt barn. Effekt af kurset Der iværksættes en tidlig og fortløbende indsats for, at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser. Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset: Forældre Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn. Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder. Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til deres barn. Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Barnet Samvær og begyndende erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn. En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation. Nye færdigheder i en lille gruppe af blinde børn. Professionelle En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling. Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. Konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet. Kursets indhold Der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau samt forslag til tiltag, med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Kurset er et supplement til den lokale vejledning. Kursets organisering I dagtimerne beskæftiges og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave, af et flerfagligt team med særlig viden om blinde børn, f.eks. synspædagoger, psykolog, talepædagog, fysioterapeut samt ergoterapeut. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældrene undervises og vejledes sideløbende af synsfagligt personale i synshandicappets betydning. Der vil være fokus på tidlig indsats samt blindepædagogiske principper og metoder, set i forhold til de enkelte børns udviklingsniveau. 14

15 Undervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punktskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Opfølgning Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet og udfylder indstillingsskema i samarbejde med forældrene. Indstillingsskema 2 Observationsophold for blinde og svagsynede småbørn Indstillingsskema sendes senest 3 måneder før kursusstart til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurset, samt evt. program og deltagerliste. Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 5 børn i kurset. Andre relevante kursustilbud Uge 16 og uge 48, 2017; uge 20, 2018 Førstegangskursus for forældre med 0-3 årige småbørn med synshandicap Uge 4, 2018 Observationsophold og skolestartsvurdering for blinde 3 6 årige børn og deres forældre Uge 10, 2017 Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter, der arbejder med synshandicappede børn 15

16 Observationsophold og skolestartsvurdering for blinde 3--6 årige børn og deres forældre Dato Uge 4 mandag d. 22. til fredag d. 26. januar Hvem henvender kurset sig til? Blinde børn på 3-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb med observation og rådgivning ved et tværfagligt team. Blinde børn på 5-6 år, hvor der ønskes en skolestartsvurdering, og hvor barnet er på et udviklingsniveau, der gør det i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset. Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation, at være forældre til et blindt barn. Effekt af kurset Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset: Forældre Større viden om betydningen af barnets synsmæssige udfordringer, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle vanskeligheder, som der skal tages højde for Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til de ældste børn og kommende skolestart Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation Barnet Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation Nye oplevelser, færdigheder og større krav ved opgaveløsning Professionelle En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger Konkrete anvisninger til, hvordan de kan arbejde videre med barnet Viden om hvilket undervisningstilbud, der vil være optimalt for barnet Kursets indhold Børnene får foretaget en pædagogisk og en sansemotorisk observation, og eventuelt en psykologisk observation og test. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau samt forslag til tiltag, med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent. Kurset er et supplement til den lokale vejledning. Kursets organisering I dagtimerne beskæftiges, afprøves og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave, af det tværfaglige team med særlig viden om blinde børn. 16

17 Forældrene modtager sideløbende teoretisk og praktisk vejledning og undervisning i blindepædagogiske principper og metoder, samt aktuelle emner og problemstillinger. Emnerne kan være: brug af intakte sanser, orientering og mobility, før-punkt og punktskrift, sansemotorik, kommunikation, skoleparathed, leg, samvær og sociale kompetencer samt kompenserende hjælpemidler. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. Opfølgning Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 5 børn i kurset. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Synskonsulent og instruktør i orientering og mobility Lene Kreuter Mail: Telefon: Indstillingsfrist Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet og udfylder indstillingsskema i samarbejde med forældrene. Indstillingsskema 2 Observationsophold for blinde og svagsynede småbørn Indstillingsskema sendes senest 3 måneder før kursusstart til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurser, samt evt. program og deltagerliste. Andre relevante kursustilbud Uge 16 og uge 48, 2017; uge 20, 2018 Førstegangskursus for forældre med 0-3 årige småbørn med synshandicap Uge 17; 2017 Observationsophold for blinde 0 4 årige børn og deres forældre Uge 10; 2017 Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter i institutioner der arbejder med blinde og svagsynede børn 17

18 Inspirationskursus/ førstegangsophold for 0--6 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre Dato: 2017 Uge 34 mandag d. 21. til fredag d. 25. august Uge 39 mandag d. 25. september til fredag d. 29. september Uge 15 mandag d. 9. til fredag d. 13. april Uge 23 mandag d. 4. til fredag d. 8. juni 2018 Hvem henvender kurset sig til? Forældre der har et barn med synshandicap i alderen 0-6 år, med forsinket synsudvikling, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer. Kurset henvender sig både til nye familier, og til familier, som tidligere har været på kursus på Synscenter Refsnæs. Effekt af kurset Det forventes at forældrene får viden om barnets generelle udvikling. viden om barnets synsmæssige ressourcer og begrænsninger. viden om syn og synskompenserende materialer. tværfaglig rådgivning, forslag og praktiske anvisninger om tiltag og hjælpemidler til barnet. konkrete forslag til, hvordan barnets videre trivsel, udvikling og læring kan støttes. mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation. Det forventes at barnet får oplevelser og erfaringer der fremmer barnets synsmæssige opmærksomhed. oplevelser og erfaringer der fremmer barnets øvrige sansemæssige opmærksomhed. begyndende kendskab til alternativ kommunikation. Det forventes at de fagprofessionelle får viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger. viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling og spiller sammen med barnets andre funktionsnedsættelser. en tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning. konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med barnets trivsel, udvikling og læring i daginstitutionen. Kursusindhold Forældrene vil modtage generel og specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive undervist i følgende emner: Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse Sanser, samvær og kommunikation Synets indflydelse på den motoriske udvikling Orientering og mobility Alternativ kommunikation - Aktiv læring og leg Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service Udvikling, kontakt, interaktion og motivation 18

19 Oplægsholderne er synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog. Kursets organisering Kursusdagene kan afholdes på Synscenter Refsnæs eller lokalt. Afholdes kurset på Synscentret opholder børnene sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med det tværfaglige team. Igennem samvær og leg observeres børnene løbende. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden. Hvis kurset afholdes lokalt vil det blive tilrettelagt i samarbejde med den lokale synskonsulent og pædagoger i specialinstitutioner. Opfølgning Kurset afsluttes med en individuel samtale, hvor det tværfaglige team giver specialrådgivning omkring barnets videre trivsel, udvikling og læring. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker dette. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursustilrettelægger, synskonsulent Connie Horndrup Mail: Telefon: og Indstillingsfrist Kursustilrettelægger tilstræber, at børnene i kursusforløbet matcher hinanden så vidt det er muligt, så programmet kan udarbejdes i forhold til børnenes alder, udviklingsniveau og kompetencer. Derfor er der fælles ansøgningsfrist til kursustilbud for synshandicappede førskolebørn med andre funktionsnedsættelser. Synskonsulent og forældre udfylder indstillingsskema 4 (det med slangen), til ansøgning af kurset, med relevante oplysninger omkring barnets syn, øvrige handicap, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. Samtykkeerklæring og fototilladelse findes på hjemmesiden og udfyldes inden kurset. Indstillingsskema sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg senest onsdag den 1. maj 2017 Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien om hvilket kursus de er optaget på, samt foreløbigt program. Familien skal efterfølgende bekræfte at de ønsker at deltage. Deltagerantal Der kan deltage 4 6 børn/familier på dette kursus Andre relevante kursustilbud Uge Kursus for personale, der underviser blinde og svagsynede skolebørn med yderligere funktionsnedsættelser 19

20 Skolestartsvurdering Tværfagligt udredningsforløb med fokus på syn, motorik og generel udvikling, for svagsynede 5 6 årige børn og deres forældre. Dato Uge 44 mandag d. 30. oktober til fredag d. 3. november Uge 46 mandag d. 13. til fredag d. 17. november Uge 49 mandag d. 4. til fredag d. 8. december Hvem henvender kurset sig til? Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af testen, Wechler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-IV) det seneste år før kurset. Effekt af kurset For forældrene: Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer, psykologiske testmaterialer, ADL og sansemotorik. Alt set i relation til skolestart Viden om deres barns udvikling, ressourcer og begrænsninger via en tværfaglig vurdering Redskaber til at hjælpe barnet med, at kompensere for eventuelle vanskeligheder For børnene: Viden om at andre end de selv har en synsnedsættelse Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe Opleve at få mere formaliserede krav i forbindelse med opgaveløsning og via psykologisk testning For professionelle: Viden om barnets udvikling, ressourcer og begrænsninger Viden om barnets behov omkring læring og stimulering inden skolestart Viden om hvilke synskompenserende materialer barnet kan profitere af Kursets indhold Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en psykologisk udredning og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med tiden op til skolestart og ved skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugen løb. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo-/ og fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus. 20

21 Opfølgning Kurset afsluttes med en individuel samtale, hvor synspædagog, psykolog og ergo-/fysioterapeut gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældrene kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, forældrene har givet skriftligt samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursustilrettelægger, synskonsulent Lis Ourø Hansen Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset, indstillingsskema 3. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio august Indstillingen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: Senest 2 måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken uge, de vil blive tilbudt. Andre relevante kursustilbud Uge 19, 2017 Kursus for personale, der underviser svagsynede elever i folkeskolen. 21

22 Kursus for svagsynede skolebørn i klasse Dato 2017 Uge 12 søndag d. 19. til fredag d. 24. marts Uge 38 søndag d. 17. til fredag d. 22. september Uge 40 søndag d. 1. til fredag d. 6. oktober Uge 10 søndag d. 4. til fredag d. 9. marts Uge 12 søndag d. 18. til fredag d. 23. marts Hvem henvender kurset sig til? Svagsynede elever fra folkeskoler og specialskoler. Kurserne forudsætter at eleverne er mobile, er i stand til at kommunikere samt er i stand til at klare basal personlig pleje. Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag, med mulighed for individuel samtale fredag formiddag. Effekt af kurset Eleverne får mulighed for at etablere sociale kontakter med ligestillede. opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer ved deltagelse i undervisning og aktiviteter tilrettelagt for synshandicappede. opnå øget indsigt i egen synsfunktion. stifte bekendtskab med synskompenserende IKT og materialer. Kursets indhold Den enkelte kursusuge tilrettelægges så vidt muligt efter de ønsker og behov som synskonsulenten og forældrene beskriver i indstillingen. Dog vægtes samværet med ligestillede højt i såvel undervisningen som i fritiden og fokus er blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Kurserne kan derudover blandt andet indeholde undervisning og aktiviteter inden for følgende områder: Syn, diagnoser Læseprøve og staveprøve Orientering og mobility Synskompenserende IKT Forskellige faglige emner tilrettelagt for svagsynede Idræt, svømning, bevægelse ADL Lektielæsning Sociale kompetencer 22

23 Kursets organisering Eleverne ankommer søndag eftermiddag og kurset forløber frem til fredag middag. Under kurset vil eleverne modtage undervisning og deltage i aktiviteter, efter et program der er fastlagt på forhånd. Kursusarrangørerne tilstræber at eleverne i de enkelte kursusuger matcher hinanden, så programmerne vil blive udarbejdet i forhold til elevens alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer inden for de rammer Synscenter Refsnæs kan tilbyde. Forældrene indbydes til en overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag middag. Der vil være mulighed for at danne netværk med andre forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen. Fredag formiddag tilbydes forældrene en individuel samtale om ugens forløb. Transport til og fra kurset afholdes af familien. Opfølgning På baggrund af den afsluttende samtale udarbejdes en individuel rapport, som tilsendes de fagpersoner og institutioner forældrene har givet samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktperson Kursustilrettelægger Skolekonsulent Dorte Larsen Mail: Telefon: Kursustilrettelægger Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Telefon: Indstillingsfrist Fredag d. 20. januar 2017 for kursus uge 12, 2017 Fredag d. 23. juni 2017 for kursus uge 38 og 40, 2017 Mandag d. 8. januar 2018 for kursus uge 10 og 12, 2018 Indstillingsskema 7B Ansøgningsfrist Fredag d. 10. februar 2017 for kursus uge 12, 2017 Fredag d. 18. august 2017 for kursus uge 38 og 40, 2017 Fredag d. 2. februar 2018 for kursus uge 10 og 12, 2018 Deltagerantal Mellem 6 og 12 elever 23

24 Kursus for skoleelever i klasse og deres forældre Intro til skolekurser på Refsnæs Dato Uge 45 mandag d. 6. til torsdag d. 9. november Hvem henvender kurset sig til? Svagsynede og punktlæsende elever i folkeskolens klasse og deres forældre. Effekt af kurset Det forventes at eleverne får mulighed for at møde og etablere sociale kontakter med ligestillede. stifter bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud. Det forventes at forældrene får mulighed for samvær med ligestillede familier med henblik på fremtidig netværksdannelse. stifter bekendtskab med de tilbud Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen. får kendskab til aktuelle emner i relation til børnenes alder og udviklingsniveau. Kursusindhold Børnene undervises i en række relevante emner, blandt andet IKT, krop og bevægelse, lyd og ADL og mobility. Forældrene undervises samlet blandt andet i sociale kompetencer og auditiv opmærksomhed. Forældre til punktlæsende elever undervises i IKT og de introduceres for punktforkortelser samt taktile skolematerialer. Forældre til svagsynede elever undervises i synskompenserende IKT, lys og optik. Kursets organisering Elever og forældre ankommer mandag eftermiddag og kurset afsluttes torsdag middag. Elever og forældre bor sammen på værelser. Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. I fritiden er der mulighed for socialt samvær og netværksdannelse. Opfølgning Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældre samt de fagpersoner/institutioner forældrene har givet samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. 24

25 Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktpersoner Kursustilrettelæggere: Skolekonsulent Dorte Larsen Mail: Telefon: Synskonsulent Lone Ibsen Mail: Telefon: Kursusleder: Synskonsulent Randi Møllebro Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene familien til kurset senest fredag d. 8. september Indstillingen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen Kystvejen Kalundborg Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsskema til familien. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til kurset er senest fredag d. 13. oktober Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 12 familier på kurset. 25

26 Kursus for blinde og svagsynede skoleelever i klasse, der ikke skal til folkeskolens prøver Dato Uge 50 søndag d. 10. til fredag d. 15. december Hvem henvender kurset sig til? Svagsynede og blinde elever fra 7. skoleår til max 17 år, der er mobile, i stand til at kommunikere samt til at klare basal personlig pleje. Effekt af kurset Det forventes at deltagerne får mulighed for at etablere sociale kontakter med jævnaldrende ligestillede i en mindre gruppe. introduceres til et konkret emneområde samt metoder til løsning af opgaver i tilknytning til emnet. får kendskab til IKT og de synskompenserende muligheder, der er i forskellige medier. Kursusindhold Kursusdagenes program vil indeholde forskelligartede aktiviteter, der er tilpasset eleverne, deres synsmæssige status og årstidens muligheder. Du får mulighed for samvær og samarbejde. at afprøve nye sider af dig selv. aktiviteter indenfor IKT, ADL, orientering & mobility, sundhed eller musik. Samvær med ligestillede vægtes højt med fokus blandt andet på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. Kursets organisering Eleverne ankommer søndag eftermiddag til kursusafdeling Stausgård og kurset forløber frem til fredag middag. På kursusafdelingen bor eleverne på værelser sammen to og to eller tre og tre. Transport til og fra kurset er kursistens/familiens eget anliggende. Opfølgning Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en beskrivelse af de emner der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældrene samt til de fagpersoner/institutioner, som forældrene har givet samtykke til. Kursusafgift Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. 26

27 Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktpersoner Kursustilrettelægger, skolekonsulent Dorte Larsen Mail: Telefon: Kursusleder, synskonsulent Randi Møllebro Mail: Telefon: Indstillingsfrist Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene eleven til kurset senest fredag d. 6. oktober Indstillingen sendes til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsskema til eleven og forældrene. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist til kurset er senest d. 10. november Deltagerantal Der kan maksimalt deltage 8 elever på kurset. 27

28 Kursus for blinde og svagsynede elever i klasse Dato Uge 2 søndag d. 7. til fredag d. 12. januar Hvem henvender kurset sig til? Svagsynede og blinde skoleelever fra klasse, der forventer at deltage i folkeskolens prøver Effekt af kurset Det forventes at deltagerne erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet såvel fagligt som socialt. får kendskab til muligheder for egen videre uddannelse. opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede. Kursusindhold Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse Du får information om uddannelsesmuligheder og folkeskolens prøver. viden om dig selv og din krop. motion og fysisk aktivitet. øvet de engelske punktforkortelser - for blinde elever. viden om synskompenserende teknologi, lys og optik - for svagsynede elever. mulighed for samvær med jævnaldrende. Blinde og svagsynede deltagere undervises delvist sammen og delvist hver for sig. Opfølgning Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport om undervisning og aktiviteter under elevens ophold. Pris Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis. Sted Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen Kalundborg. Kontaktpersoner Kursusleder, synskonsulent Randi Møllebro Mail: Tlf

29 Kursustilrettelægger, skolekonsulent Dorte Larsen Mail: Tlf Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen Mail: Tlf Indstillingsfrist Den lokale synskonsulent indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset senest fredag d. 20. november 2017 til Synscenter Refsnæs. Mail: Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. Ansøgningsfrist Fredag d. 1. december

30 Kursus for blinde skolebørn i klasse Dato Uge 20 søndag d. 14. til fredag d. 19. maj Hvem henvender kurset sig til? Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens klasse Forældrene tilbydes et kort ophold torsdag til fredag med mulighed for en individuel samtale. Effekt af kurset Det forventes at deltagerne bliver mere selvhjulpne i dagligdagen via kursets ADL-aktiviteter. styrkes i at anvende deres punktapparat og relevante teknologiske hjælpemidler. via resultatet af kursets læse- og stavetest får afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet. får kendskab til engelske punktforkortelser. inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid. har sociale relationer med ligestillede. opnår indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for blinde børn. Forældrene får tilbagemelding og vejledning med afsæt i barnets færden i ugens løb. Kursets indhold På dette kursus er det overordnede tema Superhelte. Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen. Elevernes faglige niveau testes i læsning, stavning og matematik med særligt fokus på det manglende syns indflydelse på dette. Der undervises endvidere i idræt, svømning og engelske punktforkortelser. Eleverne instrueres i og anvender relevante ADL-teknikker, i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt. Mulighed for socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater vægtes højt i alle sammenhænge. I kurset indgår lektielæsning som et særligt punkt, hvor det iagttages hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. Kursets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet Superhelte-temaet er gennemgående for aktiviteter i skole og fritid. Forældrene indbydes til en overnatning fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne netværk med de øvrige forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i ugens løb. Fredag formiddag tilbydes forældrene en individuel samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i kurset. 30

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning. Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og specialrådgivning Kurser på Udredning og Specialrådgivning Kurser på Udredning og specialrådgivning 2017-2018 Forord afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene.

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs

Kurser på Synscenter Refsnæs Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2014. Forår 2015 Synscenter Refsnæs 2014 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene.

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Tak til: Gustav J., Noah, Isabella, Gustav W. og Marius

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs

Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs 21. april 2014 Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs Med dette notat afrapporteres udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ), der er gennemført i perioden april 2012 april 2014. Notatet

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Indledning Ydelseskataloget indeholder beskrivelser af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR s) ydelser til og omkring børn og unge i alderen

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser

Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser Patientinformation Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser H.C. Andersen Børnehospital OUH Odense Universitetshospital En funktionel lidelse kan komme til udtryk på mange forskellige

Læs mere

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus Alene med et barn med ADHD Forældrekursus for forældre der er alene med et barn med ADHD 11. - 13. maj 2007 Hotel Scandic Hvidkærvej 25 5250

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Samarbejdsaftale mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Fortsættes næste side Denne samarbejdsaftale omfatter

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 2013 O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 1 Indhold O&M - Orientering og Mobilityuddannelsen...3 Formål...3 Uddannelsesplan...3 Eksamen...4 Uddannelsesbevis...4 2 uger børnedel på Synscenter

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

STU. Linie. estegnen. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov JOB & AKTIVITETSCENTER

STU. Linie. estegnen. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov JOB & AKTIVITETSCENTER STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse K Linie Unge med fysiske, sansemæssige og kognitive hjælpebehov estegnen JOB & AKTIVITETSCENTER Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen Hos os kan

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse

Læs mere