Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne Sådan bruger du høreapparaterne 15 Trin 1. Bliv fortrolig med høreapparaterne 15 Trin 2. Klargør batteriet 18 Trin 3. Sæt batteriet i 18 Trin 4. Tænd for høreapparaterne 19 Trin 5. Sådan sætter du høreapparaterne på 20 Trin 6. Indstil lydstyrken 26 Trin 7. Valg af lytteprogram 28 2

3 Trin 8. Sådan tager du høreapparaterne af 29 Trin 9. Sluk for høreapparaterne 31 Trin 10. Sådan udskifter du batteriet 32 Trin 11. Sådan udskifter du batteriet i høreapparater, hvor batterikammeret er sikret med et låsesystem Vedligeholdelse Fejlfinding Trådløst tilbehør og FM-systemer Service og garanti Information om overensstemmelse Information og forklaring på symboler 43 3

4 1. Velkommen Tillykke med dine nye høreapparater. De anvender de nyeste tiltag inden for digital lydbehandling for automatisk at kunne tilpasse sig dine lyttebehov. Du får derved den bedste lydkvalitet, taleforståelighed, optimal lyttekomfort og trådløse forbindelsesmuligheder. Dine høreapparater er et Schweizisk kvalitetsprodukt udviklet af Phonak en af verdens førende inden for høreapparatteknologi, nytænkning og pålidelighed. Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt igennem for at udnytte alle de muligheder, dine nye høreapparater kan tilbyde dig. Med den rette vedligeholdelse vil de dække dine høre- og kommunikationsbehov i mange år. 4

5 Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din høreapparatspecialist. Phonak - life is on

6 2. Vigtigt Læs oplysningerne på de følgende sider, før du tager høreapparaterne i brug. Et høreapparat giver dig ikke din normale hørelse tilbage, og det vil ikke forhindre eller forbedre hørenedsættelse, der skyldes en fysisk lidelse. Uregelmæssig brug af høreapparatet betyder, at brugeren ikke får optimalt udbytte af det. Brug af høreapparatet er kun en del af høretilpasningen, og det er muligvis nødvendigt at supplere med høreundervisning og undervisning i mundaflæsning. 2.1 Advarsler Anvend kun høreapparater, der er specielt programmeret til dig af en professionel høreapparatspecialist. Andre høreapparater kan være virkningsløse eller kan i værste fald skade hørelsen. Der må ikke foretages ændringer af høreapparaterne, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Phonak. Sådanne ændringer kan skade din hørelse eller høreapparaterne. 6

7 Høreapparatbatterier er farlige og må ikke sluges. Opbevar dem utilgængeligt for børn og kæledyr. Søg omgående læge, hvis batterierne sluges. I tilfælde af smerter i eller bag øret, betændelse, hudirritation eller hurtige ophobninger af ørevoks, bedes du kontakte din høreapparatspecialist eller læge. I meget sjældne tilfælde kan lydkuplen forblive i øregangen, når slangen tages ud af øret. Hvis det mod forventning skulle ske, bør du søge læge eller kontakte din høreapparatspecialist for at få den fjernet. Høreapparater med retningsmikrofoner dæmper de fleste lyde, der identificeres som baggrundsstøj. Vær opmærksom på, at advarselssignaler eller støj, der kommer bagfra, f.eks. biler, fjernes helt eller delvist fra lydbilledet. Høresystemet består af diverse små dele, børn kan komme til at sluge. 7

8 2. Vigtigt Tilslut kun eksternt udstyr, hvis det er blevet testet i henhold til gældende IECXXXXX-standarder. Brug kun tilbehør, som er godkendt af Phonak AG. 2.2 Information om produktsikkerhed Læg aldrig høreapparaterne i vand! Beskyt dem mod for meget fugt. Tag altid høreapparaterne ud, før du går i bad eller tager ud og svømmer. Beskyt høreapparaterne mod varme (læg dem aldrig i nærheden af et vindue eller i en bil). Brug aldrig en mikrobølgeovn eller andre opvarmningsapparater til at tørre høreapparaterne. Spørg din høreapparatspecialist om, hvordan du kan tørre høreapparaterne. Lad batterikammeret stå åbent, når du ikke bruger høreapparaterne, så eventuel fugt kan slippe ud. Sørg for at høreapparaterne er helt tørre, inden du lukker æsken og opbevar dem altid et sikkert, tørt og rent sted. 8

9 Pas på ikke at tabe høreapparaterne! Hvis du taber dem på en hård overflade, kan de blive beskadigede. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge høreapparaterne i længere tid. Brug altid nye batterier i høreapparaterne. Du kan aflevere brugte batterier hos din høreapparatspecialist. Røntgenstråler (f.eks. CT-scanning, MRI-scanning) kan påvirke høreapparaterne, så de ikke længere fungerer korrekt. Vi anbefaler, at du tager dem ud før behandling med røntgenstråler og lægger dem uden for lokalet. Brug ikke høreapparaterne på steder, hvor det er forbudt at bruge elektronisk udstyr. 9

10 3. Beskrivelse af høreapparaterne I den følgende brugervejledning beskrives tre høreapparatmodeller: standard høreapparater, micro høreapparater og micro Petite høreapparater. Høreapparaterne kan tilpasses med en række forskellige ørepropper. Ud fra tegningerne på de følgende sider kan du se, hvilket høreapparat og hvilken øreprop du bruger. Din høreapparatspecialist kan fortælle dig, hvilken størrelse batterier du skal bruge til dine høreapparater. 10

11 Standard model Version A: med øreprop e d c b a f g h a Markering for højre eller venstre øre (højre = rød, venstre = blå) på batterikammeret b Batterikammer med On/Off-kontakt c Lydstyrkekontrol d Omskifter e Mikrofonindgang med mikrofonbeskyttelse f Hook, lydudgang g Slange h Øreprop 11

12 3. Beskrivelse af høreapparaterne Standard model Version B: med lydkuppel g i Version C: med SlimTip g k j l g Slange i Øreprop: Lydkuppel j Slange til fastholdelse k Øreprop: SlimTip l Greb til udtagning 12

13 micro modell Version A: med øreprop d c b a e f g a Markering for højre eller venstre øre (højre = rød, venstre = blå) på batterikammeret b Batterikammer med On/Off-kontakt c Omskifter d Mikrofonindgang med mikrofonbeskyttelse e Hook, lydudgang f Slange g Øreprop 13

14 3. Beskrivelse af høreapparaterne micro model Version B: med lydkuppel f h Version C: med SlimTip f j i k f Slange h Lydkuppel i Slange til fastholdelse j SlimTip k Greb til udtagning 14

15 4. Sådan bruger du høreapparaterne Dette afsnit indeholder anvisninger, der trin for trin fortæller dig, hvordan du bruger høreapparaterne. Følg trinene omhyggeligt. De dele, der er særlig vigtige, er vist med grønt i tegningerne. Trin 1. Bliv fortrolig med høreapparaterne! Tag høreapparaterne i hånden og prøv at trykke på knapperne. Det gør det nemmere for dig at finde og bruge dem, når du har høreapparaterne på. 15

16 4. Sådan bruger du høreapparaterne Standard model Øg lydstyrken ved at trykke knappen til styrkekontrollen opad. Nedsæt lydstyrken ved at trykke knappen til styrkekontrollen nedad (Fig. 1a) (kun muligt på standard modeller. micro modellen er ikke udstyret med knap til styrkekontrol). Øg lydstyrken Nedsæt lydstyrken Fig. 1a Tryk på den viste omskifter for at skifte program (Fig. 1b). Fig. 1b 16

17 micro model Din høreapparatspecialist kan indstille knappen på dine høreapparater til enten at virke som programomskifter eller lydstyrkekontrol. For at øge lydstyrken, brug knappen på dit højre høreapparat. For at nedsætte lydstyrken brug knappen på dit venstre høreapparat (Fig. 1c). Nedsæt lydstyrken Øg lydstyrken Venstre høreapparat Fig. 1c Højre høreapparat Tryk på den viste omskifter for at skifte program (Fig. 1d). Fig. 1d 17

18 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 2. Klargør batteriet Fjern den lille slip fra det nye batteri (Fig. 2). Vent to minutter, før du sætter batteriet i, for at aktivere batteriet. Fig. 2 Trin 3. Sæt batteriet i Tag høreapparatet i hånden (Fig. 3a), og åbn batteridækslet. Sæt batteriet i, så du kan se + -tegnet på batteriet (Fig. 3b). Fig. 3a Fig. 3b 18

19 Trin 4. Tænd for høreapparaterne Du tænder for høreapparaterne ved at lukke batteridækslet (Fig. 4). Fig. 4 Åbn og luk batteridækslet forsigtigt. Stop hvis du mærker modstand, når du lukker batteridækslet. Kontrollér at du har sat batteriet rigtigt i, og at det vender rigtigt. Hvis batteriet vender forkert, fungerer høreapparatet ikke, og batteridækslet kan blive beskadiget. 19

20 4. Sådan bruger du høreapparaterne Nu er der tændt for høreapparaterne. Der kan gå op til 15 sekunder, før de starter. (Når du har høreapparaterne på, vil du høre et akustisk signal). Trin 5. Sæt høreapparaterne på I dette trin får du vist, hvordan du sætter høreapparaterne rigtigt på. Instruktionerne gælder for standard, micro og micro Petite modellerne. Øreproptypen bestemmer, hvordan høreapparaterne sættes i. Hvert høreapparat er individuelt programmeret, så det passer til dit højre eller venstre øre. Start med at finde ud af, om høreapparatet passer til det højre eller venstre øre, så du kan sætte det i det rigtige øre. 20

21 Trin 5.1 Sådan ser du, om høreapparaterne passer til højre eller venstre øre Farveindikator: Højre = rød Venstre = blå Fig. 5a 21

22 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 5.2 Sådan sætter du høreapparater med klassisk øreprop på Hold øreproppen til højre øre (rød markering på høreapparatet, se trin 5.1) med højre hånds tommelfinger og pegefinger (Fig. 5b). Hold øreproppen ud for øret (Fig. 5b). Placér den del af øreproppen, der skal ind i øregangen, i øregangen (vist med en grøn cirkel i Fig. 5b). Placér derefter høreapparatet bag øret (Fig. 5c). Indsæt til slut den øverste del af øreproppen i hulrummet i øret (Fig. 5d). Fig. 5b Fig. 5c Fig. 5d 22

23 Hvis du har problemer med at sætte høreapparatet på, kan du prøve forsigtigt at trække ned i øreflippen med den anden hånd. Derved åbnes øregangen lidt mere, og du kan gradvist dreje lydkuplen, indtil den sidder rigtigt. Kontrollér, at høreapparatet sidder korrekt ved at køre fingeren over hulrummet i øret. Høreapparatet sidder korrekt, hvis du kun kan føle hulrummets kontur og ikke høreapparatet (Fig. 5e). I starten kan du bruge et spejl til at kontrollere. Fig. 5e Nu har du sat det højre høreapparat på. Sæt nu det venstre høreapparat i på samme måde (blå markering, se trin 5.1). 23

24 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 5.3 Sådan sætter du høreapparater med lydkuppel på Hold høreapparatet i højre hånd og placér det højre høreapparat (rød markering på høreapparatet, se trin 5.1) bag højre øre (Fig. 5f). Hold slangen mellem tommelog pegefingeren. Sæt lydkuplen så langt ind i øregangen, at slangen ligger fladt mod øret (Fig. 5g). Hvis høreapparatet har en slange til fastholdelse, skal du trykke den ind i hulrummet i øret, så lydkuplen ikke falder ud af øregangen (Fig. 5h). Fig. 5f Fig. 5g Fig. 5h 24

25 Hvis du har problemer med at sætte høreapparatet på, kan du prøve forsigtigt at trække ned i øreflippen med den anden hånd. Derved åbnes øregangen lidt mere, og du kan gradvist dreje lydkuplen, indtil den sidder rigtigt. Nu har du sat det højre høreapparat på. Sæt nu det venstre høreapparat i på samme måde (blå markering, se trin 5.1). Trin 5.4 Sådan sætter du høreapparater med SlimTip på Følg anvisningerne i trin 5.3, da det er samme fremgangsmåde, der skal bruges. 25

26 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 6. Indstil lydstyrken Øg lydstyrken ved at trykke knappen til styrkekontrollen opad (kun muligt på standardmodeller. micro modellen er ikke udstyret med en knap til styrkekontrol). Sænk lydstyrken ved at trykke knappen til styrkekontrollen nedad med pegefingeren. Hold let på høreapparatet med tommelfingeren, så det ikke falder af (Fig. 6a). Øg lydstyrken Sænk lydstyrken Fig. 6a 26

27 Din høreapparatspecialist kan indstille knappen på dine høreapparater til enten at virke som programomskifter eller lydstyrkekontrol. For at øge lydstyrken på en micro model, brug knappen på dit højre høreapparat. For at nedsætte lydstyrken brug knappen på dit venstre høreapparat. Støt ved høreapparatet med din tommelfinger for at holde det på plads (Fig. 6b). Nedsæt lydstyrken Øg lydstyrken Venstra høreapparat Fig. 6b Højre høreapparat 27

28 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 7. Vælg et lytteprogram Tryk på omskifteren som vist i (Fig. 7a), for at skifte til et andet lytteprogram end standardlytteprogrammet. Tryk på omskifteren, der er vist i fig. 7b, hvis der er tale om micro høreapparater. Fig. 7a: Standard model Fig. 7b: Micro model Tryk igen for at skifte til næste program. Der lyder en tone, når du skifter program. Du kan nemmest høre tonen, hvis du har tændt for høreapparatet, og hvis det sidder korrekt bag øret. 28

29 Trin 8. Tag høreapparaterne af Trin 8.1 Sådan tager du høreapparater med klassisk øreprop af Tag fat i høreapparatet bag øret (rør ikke ved slangen), løft det over den øverste del af øret, og slip det forsigtigt (Fig. 8a). Fig. 8a Tag fat i øreproppen (ikke slangen) i øret med tommel- og pegefingeren, og tag den forsigtigt ud af øret (Fig. 8b). Fig. 8b 29

30 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 8.2 Sådan tager du høreapparater med lydkuppel af Tag fat i slangen og træk den forsigtigt ud af øret (Fig. 8c). Fig. 8c I meget sjældne tilfælde kan lydkuplen forblive i øregangen, når den tynde slange tages ud af øret. Hvis det mod forventning skulle ske, bør du søge læge eller kontakte din høreapparatspecialist for at få den fjernet. Trin 8.3 Sådan tager du høreapparater med SlimTip af Følg anvisningerne i trin 8.2, da det er samme fremgangsmåde, der skal bruges. 30

31 Trin 9. Sluk for høreapparaterne Du slukker for høreapparaterne ved at åbne batteridækslet (Fig. 9). Fig. 9 31

32 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 10. Sådan skifter du batteri En tone vil tidligt indikere, at batteriet er ved at være opbrugt. Du har herefter normalt ca. 30 minutter til at skifte til et nyt batteri. Vi anbefaler, at du altid har et ekstra batteri med. Trin 11. Sådan udskifter du batteriet i høreapparater, hvor batterikammeret er sikret med et låsesystem Høreapparaterne kan udstyres med et specielt låsesystem, der sikrer at børn ikke kan få fat i batterierne. 32

33 Åbn batterikammeret, og træk den grønne plasttap tilbage, brug evt. en en kuglepen eller lignende, indtil der er fri adgang til batteriet (Fig. 11a-11b). Fig. 11a Fig. 11b Nu kan du udskifte det gamle batteri med et nyt (Fig. 11c). Luk batterikammeret og batteriet bliver automatisk sikret af låsesystemet (Fig. 11d). Fig. 11c Fig. 11d 33

34 5. Vedligeholdelse Omhyggelig og daglig vedligeholdelse af høreapparaterne er med til at sikre lang levetid og mindre behov for service/reparationer. Tag udgangspunkt i følgende anvisninger: Generelt Tag høreapparaterne ud, før du bruger hårspray eller kosmetik, da disse produkter kan beskadige dem. Vask og rens aldrig mikrofonfiltrene (se kapitel 3), da det kan betyde, at de mister de specielle akustiske egenskaber. 34

35 Dagligt Kontrollér øreproppen og slangen for ørevoks og fugt. Rengør overfladen med en fnugfri klud. Brug aldrig rengøringsmidler, som f.eks. opvaskemiddel, sæbe osv. til rengøring af høreapparaterne. Hvis høreapparaterne kræver en grundigere rengøring, kan du bede din høreapparatspecialist om råd og vejledning med hensyn til filtre og brug af tørretabletter. Ugentligt Rengør øreproppen med en blød, fugtig klud eller med en specialklud, der er beregnet til rengøring af høreapparater. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du ønsker flere anvisninger om rengøring. Månedligt Kontrollér, om slangen har skiftet farve, om den er blevet hård, og om der er kommet revner i den. Hvis det er tilfældet, skal den udskiftes. Kontakt høreapparatspecialisten. 35

36 6. Fejlfinding Lyden i høreapparaterne er svagere end normalt/ der er slet ingen lyd Start med at kontrollere, om du kan justere og skrue op for lyden med knappen til styrkekontrollen. Kontrollér derefter øreproppen for ørevoks og rens den, hvis det er nødvendigt. Kontrollér, om batteriet vender rigtigt og sidder korrekt, og justér det, hvis det er nødvendigt. Skift batteriet, hvis det ikke hjælper. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis problemet fortsætter. Batteriet bliver afladet for hurtigt Sæt et nyt batteri i og læg mærke til, hvor længe det holder. Kontakt din høreapparatspecialist og oplys hvor længe batteriet holder. De kan give dig gode råd og vejledning. Skratten eller summende støj Kontrollér slangen og øreproppen for ørevoks. Kontrollér slangen for skader (farveændringer og revner, og om den er blevet hård). Kontakt høreapparatspecialisten, hvis slangen skal udskiftes. 36

37 Hyletone Kontrollér at øreproppen sidder rigtigt, og om den sidder ordentligt fast. Hvis den gør det, men problemet fortsætter, skal du kontakte din høreapparatspecialist. Smerter eller betændelse i øret Tag høreapparaterne ud og kontakt din høreapparatspecialist. Kontakt din læge, hvis der er tale om et alvorligt problem. 7. Trådløst tilbehør og FM-systemer 7.1 Trådløst tilbehør Phonak har udviklet et stort udvalg af trådløst tilbehør, så du kan bruge dine høreapparater optimalt og diskret. Det omfatter for eksempel fjernbetjeninger, trådløse enheder til TV, computer og meget mere. Dette produktudvalg omfatter også programmer og tilbehør, der kan gøre telefonsamtaler nemmere og mere behagelige. 37

38 7. Trådløst tilbehør og FM-systemer 7.2 FM-systemer FM-systemer er trådløse kommunikationssystemer, der består af en FM-sender og en FM-modtager. Senderen placeres i nærheden af lydkilden (f.eks. TV/ radio/forelæser). Lyden sendes tydeligt og direkte til høreapparaterne via radiobølger uden forstyrrende baggrundsstøj eller ekko. Phonak er førende inden for FM-kommunikation. Kontakt din høreapparatspecialist for at få glæde af fordelene ved disse højteknologiske FM-systemer. Hvis du i forvejen har et FM-system og har behov for yderligere information til at bruge det, se venligst den medfølgende betjeningsvejledning til FM-senderen eller FM-modtageren. Du finder meget mere information på eller hos din høreapparatspecialist. 38

39 8. Service og garanti Phonak yder en omfattende global garanti, der træder i kraft på anskaffelsesdatoen. Bed din høreapparatspecialist om de garantivilkår, der gælder i Danmark. Garantien dækker reparationer i tilfælde af materialeeller fabrikationsfejl. Krav, der fremsættes med henvisning til garantien, dækkes ikke, hvis der er tale om normal slitage eller forkert håndtering, eller hvis høreapparatet har været udsat for kemikalier, været nedsænket i vand eller er blevet udsat for unødig belastning. Hvis der er tale om skade forårsaget af tredje person eller ikke-autoriseret service, bortfalder Phonak s garanti. Garantien dækker ikke reparationer eller lignende foretaget af høreapparatspecialisten i hans/hendes kontor/forretning. Serienummer på venstre høreapparat Serienummer på højre høreapparat Anskaffelsesdato: 39

40 9. Information om overensstemmelse Overensstemmelseserklæring Phonak AG erklærer hermed, at dette Phonak-produkt opfylder kravene i Direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EØF samt R&TTE-direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr. Overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan fås ved henvendelse til producenten. Høreapparatet, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er certificeret iht.: Standard høreapparater USA FCC ID: KWC-WHSBTE1 Canada IC: 2262A-WHSBTE1 Micro høreapparater USA FCC ID: KWC-WHSSAN1 Canada IC: 2262A-WHSSAN1 40

41 Note 1: Enheden overholder kravene i Del 15 i FCC-bestemmelserne og RSS-210 i Industry Canada. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: 1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. 2) Enheden skal kunne tolerere den interferens, den modtager, herunder også interferens som kan forårsage uønskede funktioner. Note 2: Ændringer eller modificeringer af enheden, som Phonak ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan resultere i, at FCC-tilladelsen til brug af udstyret inddrages. 41

42 9. Information om overensstemmelse Note 3: Enheden er blevet testet og overholder grænserne for en digital klasse B-enhed i henhold til Del 15 i FCC-bestemmelserne og ICES-003 i Industry Canada. Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Enheden genererer, bruger og kan udsende radiofrekvenser, og hvis den ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens ved radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens ved en given installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: J Modtagerantennen skal drejes eller anbringes et andet sted. J Afstanden mellem enheden og modtageren skal øges. J Enheden skal sluttes til et udtag i et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er sluttet til. J Bed forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjælp. 42

43 10. Information og forklaring på symboler XXXX Phonak AG bekræfter med CE-symbolet, at dette produkt fra Phonak, inklusive tilbehør, overholder kravene i direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr samt R&TTE-direktivet 1999/5/EF om radio- og telekommunikationssendere. Tallene efter CE-symbo-lerne er nummeret fra de myndigheder, vi har rådført os med, i henhold til de ovennævnte direktiver. Dette symbol betyder, at produkterne, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, overholder kravene til et apparat af BF-typen iht. EN Høreapparatets overflade er specificeret som et apparat af BF-typen. 43

44 10. Information og forklaring på symboler Dette symbol angiver det er vigtigt, at brugeren læser og tager hensyn til de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning. Dette symbol angiver det er vigtigt, at brugeren er opmærksom på de relevante advarsler i denne betjeningsvejledning. Vigtig information om håndtering og produktsikkerhed. Brugsforhold Produktet er konstrueret sådan, at det fungerer uden problemer eller begrænsninger, hvis det bruges efter hensigten, medmindre andet er angivet i denne betjeningsvejledning. 44

45 Transport og opbevaring Under transport og opbevaring skal temperaturen ligge mellem 20 og +60 C og den relative luftfugtighed må ikke overstige 65% i længere tid ad gangen. Lufttrykket skal ligge mellem 500 og 1100 hpa. Symbolet med krydset over skraldespanden betyder, at du ikke må bortskaffe høreapparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Gamle og brugte høreapparater skal afleveres til din høreapparatspecialist. Korrekt bortskaffelse er med til at beskytte miljøet. 45

46 46 Noter

47

48 Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej Middelfart / /A+W/FO Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-0077-08/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in Switzerland

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-1016-08/V2.00/2011-01/A+W Printed in Switzerland Phonak

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Phonak Dalia Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed

Læs mere

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30 Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 6 2.1 Advarsler

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige punkter 6 3. Advarsler 7 4. Beskrivelse af FM-modtageren 8 5. MyLink+ statusindikator 10 6. Sådan fungerer din MyLink+ 16 7. Opladning af MyLink+

Læs mere

Phonak Virto Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning

Phonak Virto Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning Phonak Virto Q Q90, Q70, Q50, Q30 Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 2 6 2.1 Advarsler

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Repræsentant for EU: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Tyskland.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Repræsentant for EU: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Tyskland. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.com 0459 029-0719-08/2011-03/A+W/FO Printed in Switzerland

Læs mere

Phonak Bolero Q. Betjeningsvejledning

Phonak Bolero Q. Betjeningsvejledning Phonak Bolero Q Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 6 2.1 Advarsler 6 2.2 Information

Læs mere

(V90/V70/V50/V30) Betjeningsvejledning

(V90/V70/V50/V30) Betjeningsvejledning (V90/V70/V50/V30) Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning gælder for: Trådløse modeller Phonak Bolero V90-M Phonak Bolero V90-P Phonak Bolero V90-SP Phonak Bolero V70-M Phonak Bolero V70-P Phonak

Læs mere

Phonak CROS. Betjeningsvejledning

Phonak CROS. Betjeningsvejledning Phonak CROS Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsinformationer: Læs dette, før du tager dit Phonak CROS-system i brug 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 9 3. Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Naída S. UltraPower-, SuperPower- og CRThøreapparater

Betjeningsvejledning. Naída S. UltraPower-, SuperPower- og CRThøreapparater Betjeningsvejledning Naída S UltraPower-, SuperPower- og CRThøreapparater Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første

Læs mere

Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning

Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din Roger MyLink at kende 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivelse af enheden 7 2.3 Indikatorlys 9 3. Sådan kommer du i gang 14 Trin 1. Oplad

Læs mere

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning Phonak RemoteMic Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din RemoteMic at kende 6 2.1 Beskrivelse af enheden 7 2.2 Kompatibilitetsbemærkning 8 2.3 Bemærkning om streamingstabilitet

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Vejledning til fjernbetjening 2

Vejledning til fjernbetjening 2 Vejledning til fjernbetjening 2 Tak Tak, fordi du har valgt en fjernbetjening 2 til dit Unitron høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Fejlfindingsvejledning

Fejlfindingsvejledning Fejlfindingsvejledning Børn 0 5 år Life is on Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der

Læs mere

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Moxi Kiss BTE (bag øret)- høreapparat

Moxi Kiss BTE (bag øret)- høreapparat Moxi Kiss BTE (bag øret)- høreapparat Tak Tak, fordi du har valgt et Unitron Moxi Kisshøreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelse. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Basestation. Betjeningsvejledning

Basestation. Betjeningsvejledning Basestation Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær dit TVLink S at kende 6 3. Introduktion 11 Trin 1. Installation af strømforsyningen 11 Trin 2. Tilslutning af TVLink S-basestationen 12 Trin

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat

Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat Tak Tak, fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater. En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater. En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater 6 En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater Denne brochure er nummer 6 i en serie fra Widex om hørelse og

Læs mere

Vejledning til Quantum 2 bag-øret (BTE)- og i-øret (ITE)-høreapparat

Vejledning til Quantum 2 bag-øret (BTE)- og i-øret (ITE)-høreapparat Vejledning til Quantum 2 bag-øret (BTE)- og i-øret (ITE)-høreapparat Tak Tak, fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelse. Vi er i tæt samarbejde

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Pure 13 BT primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Pure 13 BT primax. Brugsanvisning. Høresystemer Pure 13 BT primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller 9 Indstillinger 10 Batterier

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SELECTICBOLERO (R9/R7/R5/R3) (B90/B70/B50/B30) Betjeningsvejledning

SELECTICBOLERO (R9/R7/R5/R3) (B90/B70/B50/B30) Betjeningsvejledning SELECTIC SELECTICBOLERO LUNA R B (B90/B70/B50/B30) (R9/R7/R5/R3) Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning gælder for: Trådløse modeller CE mærkning Selectic Luna R9-10 Selectic Luna R9-312 Selectic

Læs mere

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk 029-4004-02/V1.00/2016-01/SH Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes Roger Table Mic Betjeningsvejledning Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland www.phonak.dk Indhold 1. Velkommen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Tak Tak fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med professionelle indenfor

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere