REV. 1 / SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REV. 1 / 07.08.06 SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100"

Transkript

1 REV. 1 / SMH/jj 70135DK INSTRUKTIONSBOG SÆKKEVÆGT S100

2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FIGURER ADVARSEL FUNKTIONSBESKRIVELSE MONTAGE Kontrol af levering Nødvendigt montageværktøj Retningslinier for montage Samling af beholder Montage af snegle Montage af vejeplatform Tilslutning af computer OPSTART Programmering af computer Adgangskode for programmering Programmering af Set Up værdier Programmering af filterværdier (dæmpning af signal) Kalibrering af vægt Programmering af doseringsparametre Programmering af ønsket afvejningsmængde Alarmtekster Igangsætning BRUGERVEJLEDNING Anvendelsesområde Betjening VEDLIGEHOLDELSE Mekanisk Rengøring FEJLFINDING Mekaniske fejl Fejl i afvejning DEMONTERING AF SÆKKEVÆGT TEKNISKE SPECIFIKATIONER Målskitse Tekniske data Støjniveau Kapacitet EX-ZONEANGIVELSE RESERVEDELSLISTE TILSLUTNINGSDIAGRAM CE/ATEX OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

3 2.0.0 FIGURER Fig. 1. Sækkevægt... 4 Fig. 2. Montering af doseringsbeholder... 6 Fig. 3. Montering af ben... 6 Fig. 4. Montering af snegle... 7 Fig. 5. Placering af platform... 8 Fig. 6. Tilslutning af computer... 8 Fig. 7. Adgangskode for programmering... 9 Fig. 8. Betjeningspanel Fig. 9. Målskitse Fig. 10. Ex-zoner ADVARSEL Ved enhver form for servicering af sækkevægten sikres, at vægten ikke kan startes, mens servicering finder sted. Dette gøres ved, at operatøren afbryder strømmen til hovedafbryder og sikrer den med en nøgle, som kun beholdes hos operatøren, så længe servicering finder sted. Alternativt fjerner operatøren sikringerne til vægten og beholder sikringerne, indtil serviceringen er afsluttet. El-installationer SKAL foretages af en autoriseret el-installatør, og DS/EN samt DS/EN/ skal overholdelses. Alle regler ifølge Atex zone 21 skal overholdes. Alle lokale standards skal overholdes. Sækkevægtens beholder kan indeholde eksplosionsfarlig atmosfære i form af støvsky, hvorfor udstyr og komponenter, der placeres i beholderen, skal være Ex-mærkede for anvendelse i zone 21 ifølge harmoniserede standarder DS/EN 50014, DS/EN og DS/EN For overholdelse af harmoniserede standarder vedrørende støveksplosioner DS/EN og DS/EN skal doseringsbeholderens låg altid være monteret. Sækkevægten må ikke uden forudgående konsultation hos producenten anvendes til afvejning af andre produkter end de i afsnit 7.1 foreskrevne

4 4.0.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE Fig. 1. Sækkevægt Sækkevægten består af en doseringsbeholder pos. 1, en grov doseringssnegl pos. 2, en fin doseringssnegl pos. 3, en sækkeholder pos. 4 og en platform monteret på vejeceller pos. 5 samt en eltavle med vejecomputer. Materiale tilføres vægtens doseringbeholder pos. 1. Der anbringes en sæk i sækkeholderen pos. 4. Uddosering startes med en fodpedal, som starter begge uddoseringssnegle pos. 2 og 3. Udvejningen foregår i 2 steps. I step 1 foretages en grovdosering, hvor begge snegle kører, indtil den indprogrammerede værdi for grovdosering nås. Herefter fortsætter findoseringssneglen alene, indtil den ønskede vægt opnås

5 5.0.0 MONTAGE Kontrol af levering Ved modtagelsen af sækkevægten kontrolleres, at den er leveret i henhold til detailspecifikation Nødvendigt montageværktøj - Hammer - 1 sæt ring- gaffelnøgler - Skruetrækker - Vaterpas - Boremaskine - 10 mm betonbor - 1 sæt metalbor - Skævbider Retningslinier for montage Vægten skal placeres på et stabilt gulv, hvor der ikke forekommer vibrationer fra andre maskiner. Hvis der er vibrationer i det udstyr, der transporterer materiale til vægten, skal monteres fleksibel overgang mellem transportudstyret og vægten. For at vægten fungerer korrekt, er det vigtigt, at vejeplatformen placeres korrekt lodret under snegleudløbet. Endvidere er det vigtigt, at platformen kan bevæge sig frit uden at berøre ben fra doseringsbeholderen eller andre konstruktionsmaterialer. Vægten skal placeres således, at der er sikret plads til placering af de sække, som er afvejede. Endvidere bør det nøje overvejes, hvorledes de afvejede sække fjernes fra afsækningsområdet

6 5.4.0 Samling af beholder Ved montage af vægten startes med at samle doseringsbeholderen. Beholderen boltes sammen som vist på fig. 2. Fig. 2. Montering af doseringsbeholder Efter samling af beholderen boltes benene på beholderen som vist på fig. 3. Fig. 3. Montering af ben - 6 -

7 5.5.0 Montage af snegle Beholderen med ben rejses, og doseringssneglene monteres. Fig. 4. Montering af snegle Sneglene leveres færdigsamlede i trug som enhed pos. 2 klar til at bolte på beholderens flanger pos. 1. Til sækkevægten medleveres en tube silikone tætningsmasse, som anvendes til tætning af eventuelle revner og sprækker i beholderen

8 5.6.0 Montage af vejeplatform Fig. 5. Placering af platform Platformen placeres således, at indløbet er lodret under udløbet fra doseringssneglene. Platformen boltes til gulv, og ind- og udløb forbindes med fleksibelt overgangsstykke i filterposestof Tilslutning af computer Tilslutning af kabler og vejeceller fremgår af fig. 6. Fig. 6. Tilslutning af computer - 8 -

9 6.0.0 OPSTART Programmering af computer Inden sækkevægten tages i brug, skal computeren programmeres. Fra fabrikken er indprogrammeret standardværdier, men da der er forskel på de produkter, som skal afvejes, kan det være nødvendigt at omprogrammere nogle af værdierne. Værdierne nævnt i nedenstående skal opfattes som eksempler på værdier, der kan anvendes til en stor mængde af de materialer, som vægten normalt anvendes til. Værdierne skal dog opfattes som vejledende, og afhængig af produkter, som ønskes vejet, kan man forsøge at ændre værdierne og dermed optimere afvejningen Adgangskode for programmering For at hindre at data ændres uforvarende eller af personer, som ikke har tilladelse til dette, skal computeren låses op af følgende kode der skal trykkes i rækkefølge: Programmeringen af koden skal ske i rigtig rækkefølge og ske inden for 7 sekunder. Vigtigt: I det følgende eksempel på programmering er angivet værdier, hvor der ikke er programmeret decimalpunktum. Computeren giver mulighed for at programmere et decimalpunktum, hvis man f. eks. ønsker at aflæse kg i stedet for g, indsættes et decimalpunktum 3 pladser fra højre under punkt Ind 6. I de tilfælde, hvor der indsættes et decimalpunktum, skal programmeres værdier med tilsvarende decimalpunktum. Eksempel: Ved Ind 1 ændres til Ved Ind 2 ændres 12 til 0,.012 Ved Ind 3 ændres 12 til 0, Fig. 7. Adgangskode for programmering - 9 -

10 6.1.2 Programmering af Set Up værdier I det følgende vises eksempel på programmering af værdier, som vil passe på de fleste produkter. For at få adgang til at ændre data tastes koden i anførte rækkefølge inden for 7 sekunder. I displayet vises følgende tekst - - Ind Der trykkes pil tilbage - - Ind 1 (Maksimal display værdi) Der trykkes pil tilbage Der tastes og derefter return Den nye værdi er nu lagret, og displayet skifter til følgende tekst - - Ind 2 (No motion band) Der tastes 12 og derefter return - - Ind 3 (Zero tracking band) Der tastes 12 og derefter return - - Ind 4 (Digital overall filter) Der tastes 5 og derefter return - - Ind 5 (Digital step size) Der tastes 1 og derefter return - - Ind 6 (Decimal point position)

11 Her kan decimalpunktum placeres efter ønske. Indsættes decimalpunktum, ændres allerede indprogrammerede værdier automatisk. Derefter return - - Ind 7 (Display refreshment speed) Der tastes 3 og derefter return - - Ind 8 (Industrial Certifed) Der tastes 3 og derefter return - - Ind 9 (Sampling rate) Der tastes 7 og derefter return - - Ind A (Stabilisating time 1/10 sec.) Der tastes 5 og derefter return Efter sidste tastning af return er alle værdier lagret i computeren Programmering af filterværdier (dæmpning af signal) I det følgende vises eksempel på programmering af værdier, som vil passe på de fleste produkter. For at få adgang til programmering startes med at taste adgangskoden. I displayet vises følgende tekst - - Ind Der trykkes pil ned - - FIL (Display Filter Settings) Og displayet skifter til følgende tekst - - FIL 1 (Display Filter Band)

12 Der tastes 4 og derefter return - - FIL 2 (Display Filter Factor) Der tastes 1 og derefter return - - FIL 3 (Zero Suppressing) Der tastes 8 og derefter return Når der er tastet return sidste gang, er alle filterværdier programmerede Kalibrering af vægt Tast adgangskoden. Der trykkes pil ned - - Ind Der trykkes pil ned indtil - - CAL (Calibration) --CAL 1 (Calibration the Instrument) Der trykkes pil ned indtil Points) --CAL 3 (Check and or Delete Calibration Tidligere indtastede calibreringsværdier slettes ved at holde pil tilbage inde i minimum 3 sekunder. (minimum 3 sek. = slet værdi) For at sikre at alle calibreringsværdier er slettede, holdes pil tilbage inde i minimum 3 sekunder. (minimum 3 sek. = slet værdi) Er der stadig en calibreringsværdi, holdes pil tilbage endnu en gang inde i minimum 3 sekunder

13 Når alle værdier er slettede, står et af følgende billeder i displayet: 0 eller --CAL 3 eller Err 20 Der tastes return 2 gange Skift til --CAL 3 (Calibration the Instrument) --CAL 1 (Calibration the Instrument) Der trykkes pil tilbage - CP 1 - (Calibration the zero point) Der trykkes pil tilbage Vægten skal være tom og der indtastes 0 Og derefter return - CP 2 - (Calibration point 2) Der trykkes pil tilbage Vægten belastes med en kendt vægt, denne vægt indtastes. Og derefter return Vægten er nu kalibreret, og der kan tastes return, indtil man når hovedmenu Programmering af doseringsparametre I det følgende vises eksempel på programmering af værdier, som vil passe på de fleste produkter. For at få adgang til at ændre data tastes koden Der trykkes pil ned - - Ind

14 Der trykkes pil ned -- FIL Der trykkes pil ned kalibreret, henvises til computerens manual) - - CAL (Kalibrering, hvis vægten ønskes Der trykkes pil ned signaler, benyttes ikke) -- dac (programmering af analoge Der trykkes pil ned D isplayet skifter til følgende tekst -- dar (Display konfiguration) Der trykkes pil ned --CFG 1 (Stabiliserings tid) Der tastes 0 og derefter return --CFG 2 (Po Der tastes 1 og derefter return --CFG 3 (N Der tastes 1 og derefter return --CFG 4 (Væ efter grovdosering) Der tastes 225 og derefter return sitiv eller negativ vejning) etto eller bruttovejning) rdi for kompensation af kinetisk --CFG 5 (Korrektionsfaktor) Der tastes 1 og derefter return

15 --CFG 6 (Ventetid efter dosering ms) Der tastes 4000 og derefter return --CFG 7 (Standtid for display ms) Der tastes 4000 og derefter return --CFG 8 (Ti efter start signal ms) Der tastes 50 og derefter return d for forsinkelse af grovdosering --CFG 9 efter start signal) (Tid for forsinkelse af findosering Der tastes 200 og derefter return Efter tastning af return sidste gang er alle parametre for dosering programmeret Programmering af ønsket afvejningsmængde Fig. 8. Betjeningspanel Pres M mere end 3 sekunder

16 Ved programmering af den mængde, der ønskes afvejet, trykkes M -tasten kortvarigt, og displayet begynder at blinke. Herefter programmeres den mængde, der ønskes afvejet. Ønskes f. eks. 50 kg, indtastes 50000, og afsluttes med enter (hvis der er valgt decimaler i decimal point position ind 6, indtastes 50). For at få en nøjagtig afvejning skal den mængde, hvor findoseringssneglen kører alene, programmeres. Ønskes f. eks. 47 kg med begge snegle, og 3 kg, hvor findoseringssneglen doserer alene, skal de 3 kg programmeres. Dette punkt kaldes skift-over-punktet og sker i forlængelse af programmeringen af den ønskede afvejede mængde. Når den ønskede totalmængde er programmeret og afsluttet med enter, trykkes M -tasten igen i minimum 3 sekunder. I displayet vises ds1, og der indtastes pil tilbage, og derefter tastes 3000, (eller 3, hvis der er valgt ecimaler, og visningen er i kilo). Der afsluttes med 2 x enter. Herefter foretages 5 prøvevejninger, som kontrolleres på en nøjagtig vægt, og gennemsnitsvægten udregnes. Denne vægt vil normalt afvige lidt fra den ønskede mængde, da der vil være en vis mængde materiale, der svæver i luften, når findoseringssneglen stoppes af computeren. For at kompensere for denne mængde, beregnes den korrektionsfaktor, som den indprogrammerede mængde skal reguleres med. Hvis gennemsnittet af disse prøvevejninger er lavere end den ønskede værdi, reguleres den ønskede vægt tilsvarende op. Eksempel: Der er programmeret g som ønsket vægt. Der afvejes i gennemsnit g. Det vil sige, at der mangler 250 g pr. vejning. Den korrigerede ønskede vægt programmeres derfor til g. Hvis den afvejede mængde er højere end den ønskede, reguleres den ønskede vægt ned med den mængde, som er kommet for meget. Under prøvevejningerne kontrolleres ligeledes, at skift-over-punktet er programmeret således, at findoseringssneglen kører alene den sidste tid af uddoseringen. Programmeres skift-over-punktet, så tiden bliver for lang, vil afvejningstiden blive længere end nødvendig

17 6.2.0 Alarmtekster Input value too large Dead load instable Overflow CAL4. The shift is too large (it was larger than 32,000 internal parts) ADC underflow ADC overflow No calibration points available Resolution too low for calibration segment 1. Resolution too low for the calibration segments indicated by the last digit of this error message Resolution too low for calibration segment 4 No calibration points left or CAL. point is not existing After changing the step size. Resolution too low for calibration segment 1 After changing the step size and recalculation the resolution is too low for the calibration segments indicated by the last digit of this error message After changing the step size. Resolution too low for calibration segment 4 No proper calibration available Underflow Overflow Display overflow Press the M button to proceed

18 6.3.0 Igangsætning Inden sækkevægten tages i brug, kontrolleres det: - Om der ligger fremmedlegemer i sneglerenderne og i de maskiner, der er i forbindelse med vægten. - Om boltene er spændte. Strømmen sluttes: - Kører sneglene den korrekte vej?

19 7.0.0 BRUGERVEJLEDNING Anvendelsesområde Sækkevægten anvendes til afvejning af tørre materialer så som korn, mel og pelleteret materiale. Såfremt sækkevægten ønskes anvendt til andre materialer/ områder, skal fabrikanten kontaktes inden, ellers bortfalder garantien Betjening Under afvejning bør det tilstræbes, at der er så meget materiale i doseringsbeholderen, at sneglevindingerne er dækket. Hvis der fyldes materiale i en tom silo under udvejning, kan det forekomme, at der passerer materiale gennem sneglevindingerne, som danner en støvsky, ligesom udvejningen kan blive unøjagtig. Ved udvejning placeres en tom sæk på vejeplatformen, og der aktiveres en fodpedal, som giver startsignal til de 2 doseringssnegle. For at opnå en god afvejningsnøjagtighed stopper den store snegl, inden den ønskede vægt nås, og findoseringssneglen fortsætter, til der opnås den korrekte mængde. Det er vigtigt, at sæk og vejeplatform ikke berøres, når afvejning er i gang. Da materialet falder fra sneglene ned i sækken, vil inertien i det faldende materiale påvirke vejecellen, således at materialet vejer mindre, når det ligger i sækken. Det er derfor helt normalt, at den værdi, som programmeres som ønsket mængde, skal programmeres højere end den ønskede mængde. Der foretages derfor nogle prøvevejninger for at finde den værdi, der skal korrigeres for. Se endvidere afsnittet Programmering af computer, specielt Programmering af doseringsparametre

20 8.0.0 VEDLIGEHOLDELSE Mekanisk Sækkevægten er konstrueret, så den kræver et minimum af vedligeholdelse. Alle lejer er levetidssmurte. Efter en måneds drift: - Kontroller bolte og møtrikker og efterspænd om nødvendigt. Herefter kontrolleres: Hver måned: - Kontroller lejer. - Motorer og elektriske styringer rengøres for støv og fugt. - Fjern eventuelle ansamlinger i trug samt ind- og udløb. - Slid af snegl, rør og kontrol af spændebånd Rengøring Al rengøring skal ske på en måde, så der ikke dannes eksplosionsfarlige støvskyer. Trykluft må derfor ikke anvendes. Anvend i stedet kost og støvsuger. For at sikre nødvendig køling og dermed mindske risikoen for brand skal motor og gear holdes fri for støv. Hvis sneglen ikke har været brug i længere tid, kontrolleres trug samt ind- og udløb for ansamlinger og urenheder

21 9.0.0 FEJLFINDING Mekaniske fejl FEJL ÅRSAG UDBEDRING Snegle starter ikke Snegle stopper efter kort tid og termorelæ slår ud Snegle kører, men der kommer ingen materiale Sikring sprunget Termorelæ er udløst Motor brændt sammen Motor ikke tilsluttet korrekt, eller termorelæ indstillet forkert. Motor løber med forkert omdrejningsretning Urenheder eller vådt materiale blokerer snegl Brodannelse over sneglevindinger. Rens snegle og skift sikring. Hvis sikring springer igen, kontakt el-installatør. Rens snegle og indkobl termorelæ. Kontakt el-installatør Kontroller tilslutning af motor, og kontroller at termorelæ er indstillet efter motor Vend omdrejningsretning på begge snegle Rens snegl Rengør snegle, kontroller om materiale er fugtigt. Hvis problem fortsætter kan silovibrator monteres. Hvis silovibrator er monteret, ændres tid, så vibratoren ryster ca. 4 sekunder, hver gang dosering starter

22 9.2.0 Fejl i afvejning FEJL ÅRSAG UDBEDRING Den afvejede mængde har den samme afvigelse hver gang For store afvigelser i afvejet mængde Vægten er ustabil Der er ikke korrigeret korrekt for at materialet er i bevægelse, når det rammer sækken Vejeplatformen kan ikke bevæge sig frit Sæk eller vejeplatform er berørt under afvejning. Grovdoseringssneglen kører for længe Programmeringsværdier passer ikke til ønskede parametre for afvejning. Vejecelle defekt. Korriger i henhold til afsnit Programmering af doseringsparametre Rengør omkring vejeplatformen, og kontroller at den ikke støder på fremmedlegemer. Korriger manuelt for indhold i sækken. Placer sæk nøjagtigt, eventuelt flyt vejeplatform. Skift-over-punktet programmeres til en længere tid, se afsnit Programmering af doseringsparametre Programmer en mindre værdi for Ind2 og for IndA, se afsnit Programmering af computer. Udskift vejecelle

23 DEMONTERING AF SÆKKEVÆGT Demontering af sækkevægten sker i modsat rækkefælge som montage, og der anvendes samme værktøj som til montagen, se afsnit Nødvendigt montageværktøj. Anvendelse af vinkelsliber eller skærebrænder kan ikke anbefales og må kun finde sted, når alle sikkerhedsregler overholdes. Ud over normale sikkerhedsregler betyder det ligeledes, at sækkevægten skal være rengjort for brandfarligt materiale og være uden for brand eller eksplosionsfarligt miljø. Bortskaffelse af sækkevægten kan ske i containere for jernskrot, dog skal styretavlen bortskaffes i container for elektronikdele

24 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Målskitse Fig. 9. Målskitse Tekniske data Volumen af doseringsbeholder Motor for findosering 700 l 0.09 kw Gear snekke for findosering i = 20 Motor for grovdosering 0,37 kw Gear snekke for grovdosering i = 15 Doseringsnøjagtighed Bedre end 1 % Støjniveau Ved normal produktion med materiale har sækkevægten et støjniveau på 72 dba Kapacitet Kapaciteten på sækkevægten afhænger af materiale, der skal afvejes samt af sækkestørrelse og af, hvorledes sække flyttes fra sækkevægten (sækkebånd eller sækkevogn, betjeningspersonale osv). Normalt vil kapaciteten være ca. 3 tons pr time, når der anvendes 50 kg sække

25 EX-ZONEANGIVELSE Fig. 10. Ex-zoner Ex-zoner i.h.t. harmoniserede standarder DS/EN , DS/EN , DS/EN Omkring sækkevægtens doseringsbeholder og snegle og i en afstand af minimum 1 m til det yderligste punkt er zone 22. Inden i doseringsbeholderen med snegle er zone 21. Sækkevægten skal holdes fri for aflejret støv, der kan hvirvles op og danne eksplosionsfarlig atmosfære. Hvis sækkevægten placeres i nærheden af andet udstyr med en mere eksplosionsfarlig zoneangivelse, og således at zonerne overlapper hinanden, er det den mest betydelige zoneangivelse, der gælder idet overlappende område

26 RESERVEDELSLISTE Pos Best. Nr. Betegnelse Motor 0.09 kw Snekkegear i= Motor 0.37 kw Snekkegear i= Snegleaksel stor Snegleaksel lille Kugleleje Lejehus 9 DT2800/200 Vejecelle TILSLUTNINGSDIAGRAM Tilslutning af computer/vejecelle i henhold til afsnit Tilslutning af computer. Ved tilslutning af motorer og eventuel vibrator henvises til el-diagram, som leveres med eltavlen

27 CE/ATEX OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Underskriveren SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3, DK-9300 Sæby, Danmark, tlf.nr erklærer herved, at produktet Betegnelse Sækkevægt Type S100 er konstrueret for montage i ATEX-zone 22 og i øvrigt i overensstemmelse med følgende direktiver: Direktiv Standard CE/ATEX direktiver med opdateringer DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Sæby, Danmark, Udstedelsessted/-dato Samuel Waldorph Adm. Direktør

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Konusblander 119000467

INSTRUKTIONSBOG. Konusblander 119000467 REV. 3 / 08.11.2011 CE/KS/JJ 700145DK SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Denmark Tel.: +45 99 89 88 87 Fax: +45 99 89 88 77 skiold@skiold.com www.skiold.com INSTRUKTIONSBOG Konusblander 119000467

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER REV. 4 / 02.04.13 SMH/jj 70139DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER TYPE NR. 200114 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0 ADVARSEL... 3 4.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200

INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 251104 CE/asn 70086DK INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 Type Nummer 1400534-1 - 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2.0 ADVARSEL...2 3.0 MONTAGE...3 3.1 Montage af styreboks...3 3.2

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER REV. 3 / 08.08.2011 HH/jj 70141DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD VEJEBEHOLDER TYPE WB500 (1700040) 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500 REV. 2 / 08.11.11 CE/asn 70003DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD UNI-MIX 300/500 TYPE NR. 590027, 590030, 590032 OG 590034 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ADVARSEL side 2 2.0 MONTAGE side 3 2.1 Fundament side 3 2.2 Installationsværktøj

Læs mere

Original brugermanual for Kropstromle

Original brugermanual for Kropstromle Original brugermanual for Kropstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Kropstromle

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

JASOPELS SAVSMULDSVARMER

JASOPELS SAVSMULDSVARMER BRUGERMANUAL JASOPELS SAVSMULDSVARMER VARENR. 32500058 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring... 6 Maskine introduktion...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm 01.08.01 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.0 Advarsel side 3 2.0 Installationsværktøj side 4 3.0 Retningslinier for indbygning af flexsnegle side 4 3.1

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Gennemløbstromle Type : 22-0000 Jasopels A/S erklærer,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 8 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

FR 60 PE KÆDETRANSPORTØR

FR 60 PE KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 20 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Teknisk vejledning Buffertank

Teknisk vejledning Buffertank Teknisk vejledning Buffertank 3600 773 Buffertank 2. udgave 11.2003 1. INDLEDNING... 2 1.1. Installation og service... 2 1.2. Sikkerhedsforskrifter... 2 2. KORREKT BRUG AF... 2 2.1. Styrekasse... 2 2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

JASOPELS SKINDRENSER T3

JASOPELS SKINDRENSER T3 BRUGERMANUAL JASOPELS SKINDRENSER T3 VARENR. 32300014 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring............................................................................

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Brugervejledning. HG Miljøtromle

Brugervejledning. HG Miljøtromle Brugervejledning HG Miljøtromle Miljøtromle side 2 Indhold Sikkerhedsforeskrifter...................................... 3 Før maskinen startes....................................... 3 HG Miljøtromle, tegning.....................................

Læs mere

Original brugermanual for Skindaftager

Original brugermanual for Skindaftager Original brugermanual for Skindaftager 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindaftager

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Original brugermanual for Transportbånd

Original brugermanual for Transportbånd Original brugermanual for Transportbånd 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Type : Transportbånd

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Brugsanvisning Stegeplade

Brugsanvisning Stegeplade Brugsanvisning Stegeplade GL 9640, GL 9660 Version 2.0 APRIL 2016 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Generelt... 3 3.1. Fabrikant... 3 3.2. Maskinens betegnelse...

Læs mere

INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MINI-FLOTT. kartoffelskræller med hulskiver eller karborundumskiver 1. GENERELT STØJFORHOLD...

INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MINI-FLOTT. kartoffelskræller med hulskiver eller karborundumskiver 1. GENERELT STØJFORHOLD... INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE af MINI-FLOTT kartoffelskræller med hulskiver eller karborundumskiver Indhold 1. GENERELT... 2 2. STØJFORHOLD... 2 3. TILTÆNKT ANVENDLESE... 2 4. INSTALLATION, OPSTART...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 Control Master MII 700 spiritus & øl kontrol- & doserings system Bruger- & programmerings manual Aflæsning af spiritus salg pr. prop (kan ikke 0-stilles) Denne aflæsning benyttes kun hvis man ønsker at

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle

Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle Original brugermanual for Jasopels gennemløbstromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine:

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

PAJ Kornkaster T 1S Til transport af korn, gødning, majs, sand og kerner m.m.

PAJ Kornkaster T 1S Til transport af korn, gødning, majs, sand og kerner m.m. PAJ Kornkaster T 1S Til transport af korn, gødning, majs, sand og kerner m.m. Motor Kapacitet Kastelængde Kastehøjde 11 kw 1500 omdr/min 3 fod 100 m³/h 22 m 7 m Vægt 455 kg Mål l x b x h 1.200 x 1.100

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Original Brugsanvisning TOFI PATIENTSTOL MOD. 2015

Original Brugsanvisning TOFI PATIENTSTOL MOD. 2015 Original Brugsanvisning TOFI PATIENTSTOL MOD. 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Før brug af stolen 2. Brug af stolen 3. Rengøring og vedligeholdelse 4. Sikkerhed 5. Problemløsning 6. Teknisk information 7.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Flåmaskine T11 Type : 19-0000 Jasopels A/S erklærer,

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugsanvisning. TL-serie Combi Toaster

Brugsanvisning. TL-serie Combi Toaster Brugsanvisning TL-serie Combi Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. 2 INDEXLISTE: Generel information...4 Produktbeskrivelse...5 Vægt...5 Montage...6 Reparation...6 Vedligeholdelse...7 Demontage...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 Sikkerhedsanordninger...7

Læs mere