BRUGERVEJLEDNING D250SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING D250SA"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye CTEK oplader, som yder professionel batteripleje. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning. Med CTEK D250SA og kan du være sikker på at få maksimal ydelse fra dit batterisystem. SIKKERHED D250SA og er udviklet til 12V bly-syre batterier. Anvend ikke enheden til andre batterityper. Brug beskyttelsesbriller, når du tilslutter og afbryder batterier. Batterisyre virker korroderende. Rens øjeblikkeligt med meget vand, hvis du har fået syre på huden eller i øjnene. Søg lægehjælp. Brug aldrig en oplader med beskadigede elektriske kabler. Kontroller, at kablerne ikke er blevet beskadiget af varme flader, skarpe kanter eller på anden måde. Der opstår eksplosive gasarter, når bly-syre batterier oplades. Undgå gnister i nærheden af batteriet. Brug et godt ventileret lokale. Anbring aldrig opladeren oven på batteriet, og dæk ikke opladeren til under opladningen. Afbryd batteriets polklemmer før installationen. D250SA og er ikke gnistfri. Installationen skal omfatte en sikringen iht. anbefalingerne i tabellen KABEL- OG SIKRINGSANBEFALINGER. D250SA Indgang solpanel Jordforbindelse Temperatursensor 2 m/6 ft. Smart generatorkabel (rød) 0,2 m/0,6 ft. Indgang generator Udgang servicebatteri Indgang generator Udgang servicebatteri AGM kabel (sort) 0,2 m/0,6 ft. DA ADVARSEL! D250SA og SMARTPASS 120 er ikke beskyttet mod omvendt polaritet. Negativ kabeltilslutning (M8) 0,3 m/1 ft. Husk at alle installationer i både skal være i overensstemmelse med ISO 10133! 1. Ledningsførelsen fra batterierne skal have sikringer tæt på batterierne. 2. Batterierne skal fastgøres sikkert på et ventileret sted. 3. Ledningsførelsen skal foregå separat gennem en rørføring fra 230V/110V ledning (strømforsyningsnet) eller sikres med clips hver 30 cm/1 ft. 4. Ledningsførelsen i motorrummet skal være ved en nominel temperatur på 700C/ 1580F. Temperatursensor 2 m/6 ft. Udgang forbrugere Forbindelsesplade DA 87

2 D250SA D250SA er en DC til DC batterioplader til et dualt batterisystem med et startbatteri og et servicebatteri. D250SA oplader servicebatteriet enten fra en generator eller et solpanel eller fra en kombination af begge dele. D250SA adskiller batterierne i et dualt batterisystem og erstatter herved f.eks et skillerelæ, VSR (Voltage Sensitive Relay), diodeisolator eller en mekanisk batterivælger. D250SA kan bruges alene eller i kombination med. I kombination kan D250SA og oplade op til 140A. FUNKTIONER: Opladning af et servicebatteri fra en konventionel generator (konstant ladespænding) D250SA oplader et servicebatteri op til 20A fra startbatteriet, hvis en konventionel generator kører. Denne funktion er slået fra, hvis motoren ikke kører for at undgå afladning af startbatteriet. Opladning af et servicebatteri fra en smart generator (med variabel ladespænding) D250SA kan oplade et servicebatteri op til 20A fra startbatteriet, hvis en smart generator kører. Denne funktion er slået fra, hvis motoren ikke kører, så afladning af startbatteriet undgås. Afsnit Installation beskriver, hvordan D250SA skal tilsluttes for at smart generator funktionerne kan aktiveres. Opladning af et servicebatteri fra et solpanel D250SA kan oplade og vedligeholdelsesoplade et servicebatteri fra et solpanel op til 20A. D250SA bruger MPPT (Maximum Power Point Tracker) for at maksimere effekten fra solpanelet. Adskillelse af startbatteri og servicebatteri D250SA adskiller startbatteriet fra servicebatteriet, når motoren ikke kører. Temperaturkompenseret ladespænding D250SA optimerer ladespændingen ved at øge den ved temperaturer under 25 C/77 F og reducere den ved temperaturer over 25 C/77 F. Funktionerne er altid aktive. Vedligeholdelsesopladning af startbatteri fra et solpanel D250SA vedligeholdelsesoplader startbatteriet fra et solpanel i intervaller på 3 sekunder, hvis servicebatteriet er fuldt opladet. Optimeret opladning af AGM batterier D250SA kan yde en passende ladespænding til optimal opladning af AGM (Absorbent Glass Mat) batterier, hvad der kræver en højere ladespænding end andre typer bly-syre batterier. Afsnit Installation beskriver, hvordan D250SA skal tilsluttes for at aktivere AGM batterifunktionen. er en løsning for tilførsel af strøm til opladning og styring af forbruger i en batteriopsætning bestående af et startbatteri og et servicebatteri. adskiller batterierne i et dualt batterisystem og erstatter herved f.eks et skillerelæ, VSR (Voltage Sensitive Relay), diodeisolator eller en mekanisk batterivælger. kobler start- og servicebatteriet sammen for at oplade begge fra generatoren. beskytter servicebatteriet mod dyb afladning, hvad der ville skade batteriet. forsyner forbrugere fra generatoren i stedet for fra servicebatteriet, mens servicebatteriet bliver opladet, hvad der muliggør en hurtigere opladning. kan bruges alene eller i kombination med D250SA. I kombination kan D250SA og oplade op til 140A. FUNKTIONER: Opladning af et servicebatteri oplader servicebatteriet fra startbatteriet eller en anden strømkilde, som er tilsluttet, når generatoren kører eller når startbatteriets spænding er høj nok. Batteribeskyttelse afbryder forbrugersdelen, når servicebatteriets spænding er lav for at undgå dyb afladning, hvad der ville skade batteriet. Forbrugsdelene tilsluttes igen, når servicebatteriets spænding er øget. Tilslut kritiske forbrugskilder direkte til servicebatteriet, så de ikke bliver afbrudt, hvis spændingen falder til under 11,5V. Starthjælp tilslutter automatisk servicebatteriet til startbatteriet i 10 sekunder for at hjæpe, hvis startbatteriet alene ikke er i stand til at starte motoren. Når starthjælp-funktionen er aktiveret, viser en fejlmelding, indtil der er startet uden brug af starthjælp-funktionen. Adskillelse af startbatteri og servicebatteri adskiller startbatteriet fra servicebatteriet, når motoren ikke kører. Tildeling af strømkildeprioritet kan føle, når generatoren kører og i det tilfælde forsyne forbrugerskilder med strøm fra startbatteriet, så det kører sammen med D250SA og maksimerer opladningens effektivitet. Ellers forsynes forbrugerne med strøm fra servicebatteriet. Dynamisk beskyttelse mod overstrøm har beskyttelse mod overstrøm, så produktet beskyttes. Beskyttelsen mod overstrøm muliggør, at der midlertidigt sendes maksimal strøm, så at opladningen fremskyndes. Beskyttelse af batteritemperatur beskytter batteriet ved at afbryde opladningen, hvis servicebatteriets temperatur stiger for meget. Vedligeholdelsesopladning af startbatteri Servicebatteriet vedligeholdelsesoplader startbatteriet uden hjælp fra solpanel eller generator for at kompensere selvafladning af startbatteriet. Servicebatteriet oplader i 3-sekunders impulser, når dets spænding er højere end startbatteriets og starbatteriets spænding er lav. 88 DA

3 FUNKTIONSVISNINGER D250SA Forklaring 1 Servicebatteriet oplades af generator. KABEL- OG SIKRINGSANBEFALINGER ENHED KABEL 0,5 m 2 ft MIN. KABELSTØRRELSE 1 m 3 ft. 2 m 6 ft. 5 m 15 ft. 10 m 30 ft. SIKRING 2 Servicebatteriet oplades af solpanel. 3 Servicebatteriet oplades af både generator og solpanel. 4 Servicebatteriet er fuldt opladet. Servicebatteriet vedligeholdelsesoplades af solpanel. 5 Strømsparemodus, ingen opladning i gang. Forklaring D250SA Forbindelsesplade 35 mm 2 AWG2 35 mm 2 AWG2 6 mm 2 / AWG10 6 mm 2 / AWG10 35 mm 2 AWG2 35 mm 2 AWG2 10 mm 2 / AWG8 10 mm 2 / AWG8 35 mm 2 AWG2 35 mm 2 AWG2 6 mm 2 / AWG10 10 mm 2 / AWG8 50 mm 2 AWG1 10 mm 2 / AWG8 10 mm 2 / AWG8 50 mm 2 AWG1 30A 30A 300A 300A DA 1 Strøm fra generator til servicebatteri og forbrugskilder. Strøm fra servicebatteri til forbrugskilder. Hvis D250SA og installeres på forskellige steder og den vedlagte forbindelsesplade ikke bruges, følg så anbefalingerne i tabellen. 2 Strøm fra generator til servicebatteri og forbrugskilder. 3 Strøm fra generator til forbrugskilder Servicebatteri oplades af D250SA. 4 Vedligeholdelsesopladning af startbatteri fra servicebatteri. DA 89

4 INSTALLATION 1. Monter enheden på en glat flade, hvor det kan fastgøres sikkert og hvor det ikke udsættes for brændstof, olie eller snavs. For at opnå den korrekte afstand samles de to enheder først med den vedlagte forbindelsesplade (se figur 3), før de så fastgøres på den glatte undergrund. 2. Fastgør apparatet f.eks. med M4 eller ST4.2 skruer i hvert hjørne (se figur 1). 3. Sørg for at den negative polklemme ikke er tilsluttet, før du tilslutter kablerne. 4. Tilslut kablerne til apparatets tilslutninger med sikringsskruer (M8) (se figur 2). Brug en unbrakonøgle - fastspænding med håndkraft uden værktøj er ikke nok. 5. Brug tape (se figur 4) til at fastgøre temperatursensoren på en ren glat flade oven over servicebatteriet. Anbring sensoren så tæt som muligt ved den positive polklemme. 6. Tilslut batteriets negative polklemme. Figur 4 DIMENSIONER 240mm / 9,44inches ANBEFALEDE TILSPÆNDINGSMOMENTER Figur 1 Figur 2 65mm / 2,53 inches 210mm/8,29 inches 120mm/4,72 inches Figur 3 Ø4,9 mm 0,19 inches 90mm/3,57 inches 168mm/6⅝ inches ADVARSEL! D250SA og er ikke beskyttet mod omvendt polaritet. Afbryd batteriets polklemmer før installation. ADVARSEL! D250SA og er ikke gnistfri. Sørg for god ventilation. 8 Nm/71 lb-in 250mm / 9,84inches Unbrakonøgle 2 Nm/18 lb-in 90 DA

5 INDSTILLINGER D250SA Smart generatorkabel (rød) Ikke tilsluttet SYMBOLER Generatortype AGM kabel (sort) Ladespænding Konventionel generator Smart generatorkabel (rød) AGM kabel (sort) Ikke tilsluttet 14,4V Tilsluttet Smart generator Jord 14,7V Chassis/jord Tændingssignal, +15 klemme (DIN 72552) Indgang solpanel Indgang generator Tilslutning Udgang servicebatteri Jordforbindelse D250SA Tilsluttet til Solpanel ( se Tekniske specifikationer) Vindgenerator Anden DC kilde Startbatteri Indgang generator via forbindelsesplade eller kabel Servicebatteri Udgang servicebatteri Chassis/jord Solpanel (-) (-) Smart generatorkabel (rød) Tændingssignal, +15 klemme (DIN 72552) AGM kabel (sort) Chassis/jord Indgang generator Startbatteri Indgang generator D250SA via forbindelsesplade eller kabel DA SYMBOLER Sikring Blinkende lampe Konstant tændt lampe Udgang servicebatteri Udgang servicebatteri D250SA Udgang forbrugere Ikke-kritiske forbrugere Solpanel Ikke-kritisk forbruger Generator Kritisk forbruger DA 91

6 INSTALLATIONSEKSEMPLER 1. Solpanel 2. Lille servicebatteri FORUDSÆTNINGER Solpanel som kan oplade et Ah servicebatteri. D250SA bruger MPPT (Maximum Power Point Tracker) for at maksimere effekten fra et solpanel. TIP 1 Serieforbind ikke to solpaneler. Maks. indgangsspænding 23V. FORUDSÆTNINGER Et dualt batterisystem hvor D250SA oplader et Ah servicebatteri fra en generator, som også oplader et startbatteri. Det er hensigtsmæssigt at bruge denne installation, hvis: generatoren ikke er i stand til at levere den ønskede ladespænding. TIP 2 Hvis generatoren har ekstern spændingsdetektering for servicebatteriet, skal denne tilsluttes til startbatteriet. TIP 3 Suppler D250SA med en, hvis servicebatteriets kapacitet er større end 100Ah eller har parallelt forbrug, mens opladningen er i gang. Det reducerer opladningstiden. SERVICE START SERVICE 92 DA

7 3. Lille servicebatteri og solpanel FORUDSÆTNINGER Et dualt batterisystem hvor D250SA oplader et Ah servicebatteri fra et solpanel, en generator eller begge, som også oplader et startbatteri. Det er hensigtsmæssigt at bruge denne installation, hvis: Generatoren ikke er i stand til at levere den ønskede ladespænding. Opladning fra et solpanel. Se også tip 1, 2 og Servicebatteri med parallelle forbrugere FORUDSÆTNINGER Et dualt batterisystem hvor oplader et Ah servicebatteri fra en generator, som også oplader et startbatteri. Det er hensigtsmæssigt at bruge denne installation, hvis: generatoren er i stand til at levere den ønskede ladespænding. Servicebatteriets kapacitet er større end 100 Ah. Forbrugsenhederne forsynes direkte fra generatoren samtidig med at servicebatteriet oplades. Se også tip 2 og 3. DA START START SERVICE SERVICE DA 93

8 MODE NORMAL RECOND NIGHT RECOND 5. Stort servicebatteri med parallelle forbrugere 6. Tilslut en AC/DC oplader FORUDSÆTNINGER Et dualt batterisystem hvor en D250SA sammen med en oplader et Ah servicebatteri. Strøm tilføres fra et solpanel eller en generator. Startbatteriet oplades fra en generator. Det er hensigtsmæssigt at bruge denne installation, hvis: generatoren ikke er i stand til at levere den ønskede ladespænding. Servicebatteriets kapacitet er større end 100 Ah. Parallelt forbrug finder sted under opladningen. Ved tilslutning af forbrugerne til Udgang forbrugere på er servicebatteriet i stand til at oplade uden parallelt forbrug og forbrugerne forsynes i stedet for med strøm fra generatoren. Servicebatteriet skal beskyttes mod dyb afladning. Tilslut ikke-kritiske forbrugsenheder til forbrugere på udgang. Tilslut kritiske forbrugere direkte til servicebatteriet. afbryder i det tilfælde ikke de kritiske forbrugere, når servicebatteriet er fuldstændig afladet. TIP 4 Tilslut kablerne fra start- og servicebatteriet til og ikke til D250SA. Se også tip 1, 2 og 3. FORUDSÆTNINGER Et dualt batterisystem hvor der findes en 230/110V oplader og en D250SA, som sammen med en oplader et servicebatteri med en kapacitet på Ah. Strøm tilføres fra et solpanel og/eller en generator til servicebatteriet. Startbatteriet oplades fra en generator. Det er hensigtsmæssigt at bruge denne installation, hvis: opladning fra generatoren, som oplader (motoren kører), ikke er nok, så den skal suppleres med en 230/110V oplader. Generatoren ikke er i stand til at levere den ønskede ladespænding. Servicebatteriets kapacitet er større end 150 Ah. Parallelt forbrug mens opladningen finder sted. Ved tilslutning af forbrugerne til Udgang forbrugere på er servicebatteriet i stand til at oplade uden parallelt forbrug og forbrugerne forsynes i stedet for med strøm fra generatoren. TIP 5 Tilslut en 230/110V oplader til startbatteriet, hvis det skal oplades. I det tilfælde bliver både startbatteriet og servicebatteriet optimalt opladet fra 230/110V opladeren. TIP 6 Stærke strømforbrugere (mere end 80A) skal tilsluttes direkte til service- eller startbatteriet. Se også tip 1, 2, 3 og 4. 12V START SERVICE START SERVICE 94 DA

9 D250SA OPLADNINGSPROGRAM DESULPHATION BULK ABSORPTION FLOAT PULSE SPÆNDING (V) STRØM (A) AGM 15,8V 15,8V Stigende spænding 14,4V. 20A Stigende spænding 14,7V. 20A Aftagende strømstyrke 14,4V Aftagende strømstyrke 14,7V 13,6V 0,6A 13,6V 0,6A 12,6V 14,4V 1,4A 12,6V 14,7V 1,4A DA Timeout 4 t 8 t 12 t 2 t TRIN 1 DESULPHATION Registrerer sulfaterede batterier. Pulserende strøm og spænding fjerner sulfater fra batteriets ledere og genskaber derved batteriets kapacitet. TRIN 2 BULK Opladning med maksimum strøm til ca. 80 % batterikapacitet. TRIN 3 ABSORPTION Opladning med faldende strøm for at maksimere op til 100 % batterikapacitet. TRIN 4 FLOAT Opretholder batterispændingen på et maksimumsniveau ved at sørge for en konstant spændingsopladning. TRIN 5 PULSE Vedligeholder batteriet ved en % kapacitet. Opladeren overvåger batteriets spænding og giver en impuls, når det er nødvendigt at holde batteriet helt opladet. DA 95

10 D250SA FEJLMELDINGER Årsag: Apparatet og/eller servicebatteriet har for høj temperatur. Anbefaling: Overvej at flytte apparatet og/eller servicebatteriet til et koldere sted. Årsag: Servicebatteriet har et tilslutningsproblem. Anbefaling: Kontroller tilslutningerne på servicebatteriet og dets sikring. Årsag: Servicebatteriet har et tilslutningsproblem. Anbefaling: Kontroller tilslutningerne på servicebatteriet og dets sikring. Årsag: Servicebatteriet har et tilslutningsproblem. Anbefaling: Kontroller tilslutningerne på servicebatteriet og dets sikring. FEJLMELDINGER Årsag: Servicebatteriet er for varmt. Anbefaling: Kontroller servicebatteriet med en batteritester og/ eller kontroller installationen. Årsag: For stærk strøm eller intern temperatur for høj. Ladestrøm for høj for servicebatteriet. Anbefaling: Kontroller servicebatteriet med en batteritester. Reducer generatorens størrelse eller parallelforbind en anden D250SA. Servicebatteriet er dybt afladet. Årsag: For stærk strøm eller intern temperatur for høj. For mange forbrugere tilsluttet samtidig. Anbefaling: Overvej at flytte apparatet til et koldere sted elle reducer brugen af forbrugere. Årsag: For stærk strøm eller intern temperatur for høj. Strømmen til startbatterier er for høj. Anbefaling: Kontroller startbatteriet med en batteritester. Udskift startbatteriet, hvis advarslen kommer igen. Årsag: For stærk strøm eller intern temperatur for høj. Der er tilsluttet for mange forbrugsenheder. Anbefaling: Overvej at flytte apparatet til et koldere sted elle reducer brugen af forbrugere. Årsag: Batteribeskyttelse aktiveret. Servicebatteriet ikke opladet nok. Anbefaling: Oplad servicebatteriet. Årsag: Starthjælp aktiveret. Anbefaling: Oplad startbatteriet. Udskift startbatteriet, hvis advarslen kommer igen. 96 DA

11 TEKNISKE SPECIFIKATIONER PRODUKT D250SA Modelnummer Indgang 11;5 23V, 25A 11;5 23V, maks. 120A (350A temporært i 10 sekunder.) Udgang Maks. 14,4V (14,7V i AGM), 20A Maks.23V, 120A Afladning ved tilbageføringsstrøm Mindre end 1Ah/måned Mindre end 7Ah/måned Ripple Mindre end 4% Ikke tilgængelig Omgivelsestemperatur Effektreduktion Temperaturkompenseret ladespænding Batterityper 30 C 16A, 50 C 13A 23 mv/ C fra 25 C/77 F -20 C til +50 C (-4 F til +122 F) Alle typer 12V bly-syre batterier (WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM og GEL) Batterikapacitet Ah Ah Dimensioner 192 x 110 x 65mm (L x B x H) Beskyttelsesklasse Vægt Anbefalet solpanelstørrelse W IP65 (stænk- og støvtæt) 0,7 kg (1.5 lbs) MPPT Ja Nej Konventionel generator indkobling Konventionel generator frakobling Smart generator indkobling Smart generator frakobling Batteribeskyttelse indkobling Batteribeskyttelse frakobling Temperatubeskyttelse indkobling >13,1V, i 5 sek. (Motor kører, generator oplader) <12,8V, i 10 sek. (Motor kører, generator oplader ikke) eller servicebatteri spænding > startbatteri spænding >11,8V, i 5 sek. (Motor kører, generator oplader) <11,4V, for 10 sek. (Motor kører, generator oplader ikke) eller servicebatteri spænding > startbatteri spænding <11,5V >12,0V >60 C (140 F) Starthjælp aktivering Startbatteri <6V Vedligeholdelsesopladning startbatteri Startbatteri 11,5V 12,6V. DA DA 97

12 ) Ladespænding og ladestrøm er meget vigtigt. En høj strømripple opheder batteriet, hvilket slider på den positive elektrode. Høj spændingsripple kan også beskadige andet udstyr, der er forbundet med batteriet. CTEK-batteriopladere producerer meget ren spænding og strøm med lavt ripple. ) MPPT (Maximum Power Point Tracker) finder den bedste kombination af strøm og spænding, så at udgangseffekten maksimeres. BEGRÆNSET GARANTI CTEK udsteder denne begrænsede garanti til den oprindelige køber af dette produkt. Denne begrænsede garanti kan ikke overdrages. Garantien gælder for produktions- og materialefejl. Kunden skal returnere produktet sammen med købsnota til salgsstedet. Denne garanti bortfalder, hvis produktet har været åbnet, behandlet uforsigtigt eller er blevet repareret af andre end CTEK eller deres autoriserede repræsentanter. Et af skruehullerne i bunden af produktet kan være plomberet. Garantien bortfalder, hvis forseglingen fjernes eller beskadiges. CTEK yder ingen garanti ud over denne begrænsede garanti og kan ikke gøres ansvarlig for nogen anden omkostning end ovenfor nævnte, f.eks. ikke for følgeskader. Derudover er CTEK ikke forpligtet til anden garanti end denne garanti. SUPPORT Se: for support, FAQ, den seneste version af brugervejledninger og anden information vedrørende CTEK produkter. 98 DA A

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING D250TS

BRUGERVEJLEDNING D250TS BRUGERVEJLEDNING TIL LYKKE Til lykke med købet af din nye CTEK professional 24 V DC/DC switch mode-batterilader, 12 V omformer og batteri-equalizer. Denne lader er en del af serien af professionelle batteriopladere

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner.

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner. MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

MANUAL D250S DUAL D250S DUAL

MANUAL D250S DUAL D250S DUAL MANUAL TILLYKKE med købet af din nye, professionelle CTEK-batteristyringsenhed. Denne enhed er en del af serien af professionelle batteriopladere fra CTEK SWEDEN AB. Den repræsenterer den sidste nye teknologi

Læs mere

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANuAL XS 0.8. tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i. teknologi inden for batteriopladning.

MANuAL XS 0.8. tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i. teknologi inden for batteriopladning. 12V/0.8A MANuAL tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

OPLaDEr. FEJLLaMPE. STrØM- FOrSYNiNgSSTik* indikator TiL TEMPEraTUrE- SENSOr. LaMPE

OPLaDEr. FEJLLaMPE. STrØM- FOrSYNiNgSSTik* indikator TiL TEMPEraTUrE- SENSOr. LaMPE MODE NORMAL 24V/14A MaNUaL MXT 14 TiLLYkkE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

MXS 5.0 DK 45 12V/5A STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

MXS 5.0 DK 45 12V/5A STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

FEJLLAMPE MODE- KNAP INDIKATOR TIL TEMPERATURE- SENSOR TEMPERATUR- SENSOR STRØM- LAMPE

FEJLLAMPE MODE- KNAP INDIKATOR TIL TEMPERATURE- SENSOR TEMPERATUR- SENSOR STRØM- LAMPE MODE NORMAL 12V/25A MANUAL MXS 25 TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE MODE VOLTAGE CHECK PROGRAM BATTERY START POWER ALTERNATOR MXS 5.0 CHECK BY BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Tryk på MODE-knappen flere gange, indtil den ønskede kombination af opladningsprogram

BRUGERVEJLEDNING. Tryk på MODE-knappen flere gange, indtil den ønskede kombination af opladningsprogram BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs sikkerhedsanvisningerne MANUAL TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs sikkerhedsanvisningerne MANUAL TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

MULTI XS 4003 Batterilader

MULTI XS 4003 Batterilader MULTI XS 4003 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 140Ah DK Model 1035 Brugsanvisning og vejledning til professionel batteriopladning til start- og deep cycling-batterier INDLEDNING Tillykke med dit

Læs mere

MANUAL. KOM hurtigt I GANG Opladning med sidst brugte programindstillinger

MANUAL. KOM hurtigt I GANG Opladning med sidst brugte programindstillinger MANUAL TILLyKKE med din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

MULTI XS 3600 Batterioplader

MULTI XS 3600 Batterioplader MULTI XS 3600 Batterioplader Til bly/syre batterier 1,2-120Ah Brugsanvisning og guide til professionel ladning af start- og forbrugsbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

MULTI XS 7000 Batterilader

MULTI XS 7000 Batterilader MULTI XS 7000 Batterilader Til blysyre-batterier 14 225Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1007 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

MULTI XT 4000 Batterilader

MULTI XT 4000 Batterilader MULTI XT 4000 Batterilader Til blysyre-batterier 8 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1008 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000 Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M200 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

G1100 V2.0. Brugsanvisning

G1100 V2.0. Brugsanvisning G1100 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

PRO60 PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIOPLADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. FLEKSIBEL. EFFEKTIV.

PRO60 PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIOPLADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. FLEKSIBEL. EFFEKTIV. PRO60 PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIOPLADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. FLEKSIBEL. EFFEKTIV. Til alle typer 12Vbatterier, inklusive litium (LiFeP04) Unik adaptiv opladningsmode (patent anmeldt) Stabil strømforsyning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

G3500 V2.0. Brugsanvisning

G3500 V2.0. Brugsanvisning G3500 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

KORREKT LADNING HVER GANG

KORREKT LADNING HVER GANG Stay in charge KORREKT LADNING HVER GANG EN NY GENERATION AF LADERE FRA EXIDE Pas godt på dine batterier, så holder de længere. Exide Technologies har som verdens førende batteriproducent, al den nødvendige

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

G7200 V2.0. Brugsanvisning

G7200 V2.0. Brugsanvisning G7200 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 Denne geniale batterilader oplader vedlige-holdelsesfrie og almindelige batterier. Displayet med indikationslamperne fortæller om batteriets tilstand, og en test af

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Med en LPS får du 230V & 12V hvor som helst uden at din bil holder med dyr og forurenende tomgangskørsel. Clayton Power LITHIUM BATTERY ADAPTABLE POWER SYSTEMS TECHNOLOGY

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Batterikapacitet 2BATT170 Batterier 2 x 170 Ah 2BATT225 Batterier 2 x 225 Ah 2BAT210B Gelbatterier 2 x 210 Ah

Batterikapacitet 2BATT170 Batterier 2 x 170 Ah 2BATT225 Batterier 2 x 225 Ah 2BAT210B Gelbatterier 2 x 210 Ah Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD Det er blevet mere og mere vigtigt at vælge de rigtige batterier og den rigtige installation til de forskellige transportformål. Dette faktablad fokuserer på de

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf GNB Guide batteri og -lader»så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« spillere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's GF-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01

SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01 SCI12 Dansk...Side 10 0099001291WB-01 DANSK Model: SCI12 Batterioplader/vedligeholdsenhed BRUGERVEJLEDNING Læs vejledningen, før produktet tages i brug. Må ikke udsættes for regn eller sne. Beskyt øjnene.

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer Tekniske specifikationer TeKnologi Kode gel flat em em AGM mca* A (Ci) Ah (2h) A (en) l 42 7 26 + skruepol 6 g86 5 8 26 + skruepol 8 g4 24 + skruepol g en 5 5 5 2 l en 6 6 62 54 5 l2 en 75 75 74 68 8 l

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

uden opsyn i længere tid. igennem længere tid. Hvis laderen

uden opsyn i længere tid. igennem længere tid. Hvis laderen BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af din nye professionelle batterilader med switch mode. Denne lader er én i rækken af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Exide df batteri og lader. Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri

Exide df batteri og lader. Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri Exide df batteri og lader Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri Golfspillere har brug for EXIDE Det afhænger af det rigtige batteri df-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere