KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: JP Food ApS Udbyhøjvej Randers NØ Indklagede: [A] Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet kagemand.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. april 2016 med fire bilag (bilag 1-4), svarskrift af 4. maj 2016 med seks bilag (bilag A-F), replik af 18. maj 2016 med tre bilag (bilag 5-7), duplik af 6. juni 2016 uden bilag og supplerende processkrift 1 af 27. juni 2016 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet kagemand.dk er registreret den 21. januar Sagsfremstilling: Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister ( er registreret under navnet JP Food ApS med startdato den 19. juni Selskabets formål er at fremstille og sælge bageriprodukter, og selskabet er registreret under branchekode Fremstilling af friske bageriprodukter. Som bibranche er registreret Fremstilling af færdigretter. Det er oplyst i klageskriftet blandt andet, at klageren er registrant af domænenavnet kageman.dk, og at klageren gør brug af dette domænenavn i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag den 18. november 2016 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet kageman.dk er registreret den 12. maj 2009, og at Anders Hjorth Pedersen Præst som ifølge CVR er direktør hos klageren er registrant af det pågældende domænenavn. Ved opslag den 18. november 2016 på kageman.dk har sekretariatet taget følgende kopi: 1

2 I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet: Siden 14. januar 2014 har domainet kagemand.dk været registreret i WHOIS af en ukendt privat person, med hemmelig adresse i CPR. Jeg har fået oplyst fra DK Hostmaster at der er tale om en privat person (bilag 1). Derfor er det umuligt for mig og min virksomhed at henvende sig direkte til personen. Domainet kagemand.dk har ikke været i brug siden medio Bilagt er to billeder fra wayback.machine.org. Disse viser de sidste to kendte opbygninger af siden. Som det fremgår har domænenavnet været brugt til en bagerforretning tidligere (bilag 3) som er dateret helt tilbage til Her efter har siden været anvendt som en privat side som omhandler Aalborg Karneval. Siden medio 2013 har siden været taget ned og der er ingen nye sider fremkommet. Min virksomhed har siden 12. maj 2009 drevet webshop på adressen kageman.dk. Webshoppen sælger udelukkende bager og konditorvarer. Deriblandt også kagemænd. Idet domainet kagemand.dk ikke ejes professionelt og ej heller er i brug vil det rent SEO mæssigt være en stor fordel for min virksomhed. 2

3 Det vil også med bringe af undgå mange misforståelser. Rigtigt mange af mine kunder forveksler mit domain kageman.dk med kagemand.dk og kan derfor ikke finde os. Ligesom det giver store forvekslinger når adressen skal forklares over telefonen. Det vil derfor være en forretningsmæssig fordel om domænet overdrages til mig. Man ville kunne postulere at domænet kan benyttes til mail. Det er da også en lidt sjov, men også infantil mailadresse, f.eks. Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af en korrespondance, hvor DK Hostmaster bekræfter at domænenavnet kagemand.dk allerede er registreret af en privatperson. Bilag 2 og 3 er udskrifter fra Internet Archive Wayback Machine ( der ifølge klageren viser, at domænenavnet kagemand.dk tilbage i 2003 har været anvendt til brug for en bagerforretning, og at domænenavnet efterfølgende ses at have været anvendt som en privat side vedrørende Aalborg karneval. Bilag 4 er en kopi af et generalforsamlingsprotokollat af 19. juni 2012 vedrørende selskabet JP Food ApS, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling i selskabet. Endvidere indeholder bilaget stiftelsesdokument og vedtægter for JP Food ApS samt registreringsbevis af 26. juni 2012 fra SKAT. Ved sekretariatets opslag den 15. april 2016 og fornyet opslag den 18. november 2016 på kagemand.dk fremkom der ingen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede blandt andet anført følgende: Jeg er ikke bekendt med hele historikken for domænets registrering før jeg overtog det, men det er korrekt at det af DK Hostmaster registreringen fremgår at det senest er registreret 21. januar Selv har jeg overtaget domænet for ca. et år siden, ved overførsel 12. marts 2015 (se bilag A). Domænet blev 3. marts 2015 udbudt på iværksætterportalen Amino, sammen med en række andre domæner, som den tidligere registrant havde konstateret, at han ikke ville arbejde videre med. Via mail aftalte jeg med den tidligere registrant, at jeg ville overtage domænet fra ham. Jeg har i forvejen en række forskellige hjemmesider, hvoraf nogle drives erhvervsmæssigt, og nogle fungerer som ren hobby. Min interesse i domænet kagemand.dk stammer fra min store interesse for at bage. Tanken har hele tiden været at lægge opskrifter og billeder op af de produkter jeg og familien får lavet når vi bager sammen. Et eksempel herpå kan ses på domænet brunkager.dk, hvor jeg har videregivet min families opskrift på brunkager, ledsaget af billeder af bage processen med min niece og mine nevøer (se bilag B). Fra december måned i 2015 har jeg i øvrigt en lang række billeder og 15 testskemaer 3

4 fra en stor smagstest af købte brunkager, som vil komme online når jeg har fået lavet grafik over resultatet. Det er altså helt klart meningen at der skal selvproduceret indhold på domænet kagemand.dk, og det har været tanken fra jeg først registrerede domænet sidste år. I vores række af bageprojekter er vi dog ikke nået dertil endnu, da der pludselig kom fokus på cupcakes sidste efterår. Jeg havde ikke på daværende tidspunkt forestillet mig at nogen ville forsøge at fravriste mig domænet før der kom indhold på. Jeg forventer dog at der vil være både opskrifter og billeder på hjemmesiden i løbet af efteråret, og det har siden vi overtog domænet været planen, at familiens opskrifter på kagemænd skulle videreformidles til andre gennem hjemmesiden. Sagen må skulle vurderes efter 25 i lov om internetdomæner, hvoraf det fremgår, at registranter ikke må: registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Som det fremgår af ovenstående sagsfremstilling har der på intet tidspunkt været planer om at videresælge eller udleje domænet, men alene at tage det i brug, og fortsætte denne brug, så længe der er nogen som har glæde af at læse med. I forhold til registrering og opretholdelse i strid med god domænenavnsskik skal følgende bemærkes: Ifølge klagers oplysninger har siden været taget ned siden 2013, hvorfor han rimeligvis har antaget, at domænet har været forsømt i en periode på 3 år. Indklagede har dog først i marts 2015 overtaget domænet. Ordet kagemand er et generisk udtryk som dækker over en stor varietet af bagværk. Klager har ikke et registreret eller indarbejdet varemærke omfattende ordet kagemand, og det faktum at han har brugt domænet kageman.dk bør ikke ændre ved dette. Klager benytter godt nok kageman.dk som hjemmesiden (på klagetidspunktet), men hjemmesiden på domænet svarer med et logo som hedder bageren.dk (bilag C). Da klager allerede har registreret og benytter domænet bageren.dk ses behovet for at overtage kagemand.dk ikke at være til stede, da klager uden problemer kan drive sin virksomhed på domænet bageren.dk. At det, med klagerens ord, rent SEO mæssigt vil være en stor fordel at have domænet kan ikke være afgørende. Ved søgning i Google på ordet kagemand er 4 af de 5 første resultater opskrifter på kagemænd, ikke bagere som sælger dem (bilag D). Det kan tages som udtryk for at langt de fleste som søger efter kagemand ønsker at se opskrifter og billeder af hjemmebagte kagemænd, ikke kommercielle udbydere. Der forekommer ikke grund til at lægge vægt på klagers udsagn om at rigtig mange kunder forveksler hans domæne med kagemand.dk. Primært var klager på tidspunktet han registrerede kageman.dk klar over at domænet kagemand.dk eksisterede, hvorfor 4

5 det er en risiko han må have indkalkuleret på registreringstidspunktet. Sekundært vil der næppe kunne ske forveksling, da der ikke vil blive udbudt kommercielle kageprodukter på hjemmesiden kagemand.dk fremover, men alene private opskrifter og billeder. Tertiært forekommer det useriøst at postulere forvekslingsrisiko, når hans egen hjemmeside benytter navnet bageren.dk og i sidetitlen ikke nævner ordet kagemand overhovedet (bilag E). Det vil være betænkeligt, hvis enhver erhvervsdrivende kan overtage domæner fra private, alene fordi de sælger en variant af det (generiske) produkt domænet relaterer til. Det bemærkes, at ordet kagemand ikke findes et eneste sted på forsiden af klagers hjemmeside, men alene findes som en af 14 produktkategorier på en underside. Det bemærkes, at klager benytter adressen som afsender på klagen, men på forsiden af hjemmesiden kageman.dk benytter adressen (som dækker over adressen - bilag F). Som bilag A har indklagede fremlagt en overdragelsesbekræftelse af 12. marts 2015, hvor DK Hostmaster bekræfter, at blandt andet domænenavnet kagemand.dk er overdraget til indklagede. Bilag B er ifølge indklagede en udskrift fra hjemmesiden under domænenavnet brunkager.dk, som indklagede er registrant af. Bilag C er et udateret skærmprint fra klagerens hjemmeside Bilag D er et skærmprint fra indklagedes søgning i Google ( på ordet kagemand. Af søgeresultaterne fremgår en række forskellige opskrifter på kagemænd. I replikken har klageren blandt andet anført følgende: Siden 2011, da vi valgte at opbygge en webshop var valget klart det skulle handle om kagemænd, da vores force er netop kagemænd i alle afskygninger. På det tidspunkt var domænet kagemand.dk optaget. Vi valgte derfor at benytte domænet kageman.dk i mangel af bedre. På det tidspunkt var det en privat person i Brovst som ejede domænet og benyttede det til nogle billeder af årets festival i Aalborg. Vi har skrevet til personen et utal af gange uden held. 17. maj 2014 valgte vi at lade os opskrive på venteliste hos DK Hostmaster. Bilag 4. Det kom derfor som en overraskelse, at domænet senere samme år pludseligt var tomt og indhold. Jeg rettede derfor henvendelse til DK Hostmaster om hvordan man skulle forholde sig. Netop da jeg stod på venteliste som nr. 1 og jeg kunne konstatere på DK Hostmasters side at kagemand.dk havde netop mit venteliste nummer, så foretog jeg mig ikke noget. Ultimo 2015 forsøgte jeg at sende klage til klagenævnet, men denne blev afvist pga. formalia. 5

6 Indklagede forklare at han overtog domænet. Det fremgår dog ikke tydeligt at indklagedes forklaring at han overtog flere domænenavne mod betaling. Det fremgår tydeligt at udskrift fra iværksætter sitet amino.dk, bilag 5, hvor sælgeren den 4. marts 2015 kl. 7:10 fortæller at bl.a. kagemand.dk er overdraget til en ny køber. Når man så samtidigt læser indklagedes egen forklaring fremgår det, at han også har indkøbt andre helt forskellige domænenavne. Indklagede har ved gennemtrawling af min side kageman.dk konstateret at jeg benytter bageren.dk flere steder på sitet. Det er mere af nød end af nødvendighed. Netop som forklaret i klagen, så har rigtigt mange kunder svært ved det faktum at mit site er uden d. Indklagede forklarer også at kagemænd kun indgår som 1 af i alt 14 kategorier. Det er korrekt, at vi i dag har udvidet sortimentet. Den lange plan er og har hele tiden været at have en webshop kun med kagemænd og en anden nemlig bageren.dk til det store sortiment. Vi har dog valgt dette som en midlertidig løsning. Oprindeligt var siden med såvel kageman.dk logo og mailadresser, bilag 6. Jeg vil medgive indgive indklagede, at sagen må skulle vurderes efter 25 i lov om internetdomæner, hvor det fremgår at registranter ikke må: Registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Som det fremgår af sagsfremstillingen, har indklagede netop overtaget en række vidt forskellige domænenavne mod et ukendt beløb. Idet de navne som i denne omgang er indkøbt ikke på nogen måde er genetisk beslægtet er der ikke grund til at tro på historien om at det er som en lille hygge side for familie og venner. Som bilag 5 har klageren fremlagt en udskrift fra DK Hostmaster, hvoraf fremgår at Anders Hjorth Pedersen Præst siden den 17. maj 2014 har været på venteliste til domænenavnet kagemand.dk. Bilag 6 er en udateret udskrift fra hjemmesiden hvorefter domænenavnet kagemand.dk er blevet overdraget til en ny køber efter at være blevet udbudt til salg. Bilag 7 er en udskrift fra Internet Archive Wayback Machine ( vedrørende domænenavnet kageman.dk. I duplikken har indklagede blandt andet anført følgende: 6

7 Jeg skal starte med at fastholde helt utvetydigt, at domænet kagemand.dk er erhvervet med henblik på aktiv brug. Jeg har ingen intentioner om at sælge eller udleje domænet. Jeg har med vilje undladt, som reaktion på domæneklagen, at aktivere domænet og lægge en tynd side med et billede af en kagemand op, eller påstå at jeg benytter den til s. Jeg har sådan set ikke noget at skjule, jeg er bare ikke nået til at lægge indhold op siden jeg registrerede domænet. Jeg har både privat og i virksomhedsregi registreret en mængde domæner som bliver brugt flittigt. Et fåtal af dem er erhvervet ved køb af fungerende hjemmesider eller domænet alene. Jeg har tidligere bortgivet domæner til andre som havde bedre nytte af dem, men jeg har ALDRIG solgt eller udlejet et domæne. ALDRIG. Klager har i sin replik valgt at mistænkeliggøre overtagelsen af domænet, da det er sket samtidig med to andre domæner, og mod betaling. Klager anfører, at det må være bevis på at domænerne er registreret udelukkende med videresalg for øje. Det er naturligvis ikke tilfældet. De tre domæner blev overtaget af den tidligere registrant for en samlet sum af kr. 150, svarende til hvad det ville have kostet at registrere domænerne fra ny, gennem en billig dansk registrator. Det ene af de to domæner har været aktivt brugt til test af produktfeeds siden jeg overtog det, mens det andet (flora.dk) er indkøbt for begge mine forældre er biologer, og har været medforfattere på danske floraer gennem mange år. Til klagers insisteren på at domænerne må være købt med henblik på videresalg kan jeg tilføje, at ingen af dem er solgt eller udlejet siden jeg overtog dem. De har heller ikke været udbudt til salg nogen steder, og bliver det heller ikke. Til klagers argument om at der er overtaget domæner fra forskellige fagområder, kan jeg tilføje, at jeg for ganske nylig ligeledes har overtaget hjemmesiderne pizzasnegle.dk og aebletaerte.dk med indhold, da de passer sammen med mine andre bagerelaterede hjemmesider, som eksempelvis brunkager.dk. På linje med mit klagesvar, skal jeg henholde mig til 25 i lov om internetdomæner, og igen understrege, at registreringen af domænenavnet på ingen måde er sket alene med videresalg eller udlejning for øje. Videresalg eller udlejning er på intet tidspunkt indgået i overvejelserne, og gør det heller ikke nu. At der er betalt hvad der svarer til kr. 50 for overtagelse af domænet, svarer alene til at jeg har holdt overdrageren skadesløs for hans domæneregistreringsafgift i et år. Jeg skal gentage, at kagemand er et generisk udtryk som dækker over en stor varietet af bagværk, samt at klager ikke har registreret eller indarbejdet varemærke omfattende ordet kagemand. 7

8 Der er ingen planer om at sælge bagværk af nogen form fra hjemmesiden, og der vil således heller ikke være nogen som helst risiko for forveksling af kagemand.dk og kageman.dk i relation til klagers udbud af bagværk. I processkrift 1 har klageren blandt andet anført følgende: Klagenævnet bør se at der ikke er dokumenteret en købspris. Indklagede beretter en pris i alt for 3 domæner. Dette er næppe sandsynligt, da den sælgende part jo sætter domænerne til salg. Skulle indklagedes beretning stå til troende om at prisen svare overens med de billigste steder man kan registrere et domænenavn, kunne sælgeren jo blot lade navnene udgå og lade dem gå den rette vej gennem DK Hostmaster. Men der er ganske enkelt fundet et salg sted. Prisen kan være 100 kr., den kan være kr. eller noget helt tredje vi ved det ikke. Derfor skal sagen ligeledes vurderes som vindikation eller først i tid, bedst i ret. Dette gør sig gældende, fordi jeg allerede den 17. maj 2014 registrerede domænenavnet kagemand.dk på venteliste hos DK Hostmaster, mens salget af domænenavnet først skete medio marts Sekretariatet har ved af 7. oktober 2016 anmodet DK Hostmaster om at oplyse i hvilket omfang indklagede er registrant af andre domænenavne end det omtvistede. DK Hostmaster har i den anledning oplyst, at indklagede under forskellige bruger-id er registrant af i alt 277 yderligere domænenavne under.dk -domænet. Sekretariatet har ved opslag den 18. november 2016 på de 20 første domænenavne konstateret, at der i 14 tilfælde fremkom aktive hjemmesider. Hovedparten af hjemmesiderne indeholdt mindre artikler eller nyheder om forskellige emner såsom bilforsikring, elektronik og sundhed, og i hvert fald en række af disse hjemmesider fremstod umiddelbart uden nogen eller kun med en begrænset forbindelse til det pågældende domænenavn. Ved sekretariatets søgning i Google ( den 18. november 2016 på kagemand blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte et enkelt søgeresultat klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende 49 søgeresultater vedrørte enten opskrifter på kagemænd eller bagerier, hvor kagemænd indgik i sortimentet. Ved opslag den 18. november 2016 på hjemmesiden har sekretariatet ikke kunnet konstatere, at domænenavnet kagemand.dk udbydes eller har været udbudt til salg eller udlejning. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden den 12. maj 2009 har drevet webshop med salg af bageriprodukter fra domænenavnet kageman.dk, 8

9 at klageren blandt andet sælger kagemænd fra domænenavnet kageman.dk, men at intentionen er på sigt alene at sælge kagemænd fra webshoppen, at klageren i så fald vil sælge de øvrige bageriprodukter fra domænenavnet bageren.dk, at domænenavnet kagemand.dk allerede var optaget, da klageren registrerede domænenavnet kageman.dk, hvorfor klageren valgte at benytte dette domænenavn i mangel af bedre, at klageren samtidig også lod sig opskrive på venteliste hos DK Hostmaster den 17. maj 2014 til domænenavnet kagemand.dk, at klageren har konstateret, at domænenavnet kagemand.dk siden er blevet overdraget til indklagede fra den daværende registrant via hjemmesiden amino.dk, at indklagede fik overdraget domænenavnet kagemand.dk sammen med en række vidt forskellige domænenavne mod et ukendt beløb, at indklagede ikke har fremlagt nogen dokumentation for den anførte pris for erhvervelsen af blandt andet domænenavnet kagemand.dk, at indklagede erhvervede domænenavnet kagemand.dk på et tidspunkt, hvor klageren stod opført på venteliste til det pågældende domænenavn, at klageren finder grund til at betvivle indklagedes forklaring om den påtænkte brug af domænenavnet kagemand.dk, at indklagede ikke på nuværende tidspunkt gør brug af domænenavnet kagemand.dk, at indklagede således alene må antages at have erhvervet domænenavnet kagemand.dk med henblik på videresalg, at klageren har oplevet, at mange kunder forveksler klagerens domænenavn kageman.dk med indklagedes domænenavn kagemand.dk, at klageren har en stor forretningsmæssig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet kagemand.dk, således at blandt andet forvekslinger helt undgås, at indklagede har handlet i strid med domænelovens 25, som sagen må skulle vurderes efter, og at domænenavnet kagemand.dk på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at indklagede fik overdraget domænenavnet kagemand.dk ved en overførsel den 12. marts 2015 fra den daværende registrant, at indklagede i øvrigt ikke er nærmere bekendt med hele historikken for registreringen af domænenavnet kagemand.dk, at indklagede erhvervede domænenavnet kagemand.dk via iværksætterhjemmesiden amino.dk, hvor domænenavnet blev udbudt til salg sammen med andre domænenavne, at indklagede erhvervede domænenavnet kagemand.dk sammen med to andre domænenavne for et samlet beløb på 150 kr., at indklagede i forvejen driver en række forskellige hjemmesider, hvoraf nogle af hjemmesiderne drives erhvervsmæssigt, mens andre fungerer som ren hobby, at disse domænenavne, som indklagede har registreret, bliver brugt flittigt, at indklagedes interesse i domænenavnet kagemand.dk skyldes en stor interesse for at bage, at indklagede som et eksempel herpå kan henvise til domænenavnet brunkager.dk, hvor indklagede har formidlet familiens opskrift på brunkager, at indklagedes tanke således hele tiden har været, at familiens opskrifter på kagemænd skal videreformidles gennem domænenavnet kagemand.dk, at indklagede dog ikke er nået dertil endnu, da der pludselig kom fokus på cupcakes sidste år, at indklagede bevidst har undladt at aktivere domænenavnet kagemand.dk som reaktion på klagesagen ved nævnet, 9

10 at indklagede på intet tidspunkt har haft nogen som helst planer om at videresælge eller udleje domænenavnet kagemand.dk, at indklagede aldrig tidligere har solgt eller udlejet et af sine domænenavne, men at indklagede derimod har bortgivet domænenavne ud fra en nyttevurdering, at ordet kagemand er en generisk betegnelse, som dækker over en stor varietet af bagværk, at klageren ikke har et registreret eller indarbejdet varemærke omfattende ordet kagemand, hvilket klagerens brug af domænenavnet kageman.dk ikke ændrer ved, at klageren allerede har registreret og benytter domænenavnet bageren.dk, hvorfor klagerens behov for at overtage domænenavnet kagemand.dk ikke er til stede, at klagerens hjemmeside under domænenavnet kageman.dk endda indeholder et logo med relation til domænenavnet bageren.dk, at ordet kagemand heller ikke findes et eneste sted på forsiden af klagerens hjemmeside under domænenavnet kageman.dk, at klagerens udsagn om, at mange kunder forveksler indklagedes og klagerens domænenavne ikke bør tillægges nogen vægt, at klageren på tidspunktet for registreringen af domænenavnet kageman.dk var klar over, at domænenavnet kagemand.dk eksisterede, at der under alle omstændigheder ikke kan ske forveksling, idet indklagede ikke har til hensigt at udbyde kommercielle bageriprodukter fra domænenavnet kagemand.dk, at indklagede finder, at det vil være betænkeligt, hvis enhver erhvervsdrivende kan overtage domænenavne fra private, og at domænenavnet kagemand.dk på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. Nævnets bemærkninger: Da indklagede over for klagenævnet har oplyst, at domænenavnet kagemand.dk ikke har erhvervsmæssig betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Klageren har gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens 25, stk. 2. Som sagen foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet kagemand.dk er i strid med domænelovens 25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet kagemand.dk med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet konstatere, at indklagede udbyder eller har udbudt domænenavnet til salg eller udlejning. På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens 25, stk. 2. Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder selve den omstændighed, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under.dk -domænet. Endelig kan forholdene omkring selve overdragelsen af domænenavnet kagemand.dk til indklagede ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes i den 10

11 forbindelse, at det ikke er ulovligt at betale et beløb for et domænenavn, og at dette efter fast praksis ikke anses for stridende mod princippet først i tid bedst i ret. Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens 25, stk. 2, har indklagede imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. 11

12 Klageren har siden den 19. juni 2012 drevet virksomhed med salg af bageriprodukter under navnet JP Food ApS. Desuden er klageren registrant af domænenavnet kageman.dk, som klageren anvender til en webshop, hvorfra der sker salg af bageriprodukter, herunder kagemænd. Klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet kagemand.dk i forbindelse med sin virksomhed. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet kagemand.dk til sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet kagemand.dk er et almindeligt kendt dansk ord, der er beskrivende for den aktivitet som er klagerens virksomhed. Det må endvidere indgå i denne interesseafvejning, at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. Indklagede fik overdraget domænenavnet kagemand.dk den 12. marts 2015 fra den daværende registrant, jf. sagens bilag A. Indklagede har anført, at han i forvejen driver en række forskellige hjemmesider, hvoraf nogle af hjemmesiderne drives erhvervsmæssigt, mens andre fungerer som ren hobby. Domænenavnet kagemand.dk blev ifølge indklagede erhvervet, da indklagede har en stor interesse for at bage, og planen har hele tiden været, at familiens opskrifter på kagemænd skulle videreformidles gennem en hjemmeside under domænenavnet. Det er ubestridt, at indklagede ikke på nuværende tidspunkt har gjort brug af domænenavnet kagemand.dk. Indklagede har imidlertid anført, at indklagede påtænker at tage domænenavnet i brug inden for kort tid på den over for beskrevne måde. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet kagemand.dk overstiger indklagedes. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet kagemand.dk ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet kagemand.dk i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, JP Food ApS, medhold i, at indklagede, [A], skal overdrage registreringen af domænenavnet kagemand.dk til klageren. Dato: 20. december 2016 Knud Wallberg Jacob Waage (Formand) Jens Schovsbo 12

13 Mette M. Andersen Jeppe Juul 13

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0091 Klager: Gilleleje Fodboldklub c/o Brian Mogensen Husmandsvej 28 3250 Gilleleje Danmark Indklagede: Mads Nordskov Århusgade 138, 4. tv. 2150 Nordhavn Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0135 Klager: Mathias Rekling Jakobsen Herninggade 9, 3. th. 2100 København Ø Indklagede: HORNVAREFABRIKKEN ApS Storbjergvej 2 7650 Bøvlingbjerg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0038 Klager: Dragsbæk K/S Vingårdsvej 16-20 9000 Aalborg Danmark v/ advokat Peter Gustav Olson Indklagede: RADIO LOFT ApS Hovedgaden 57 8220 Brabrand Danmark v/

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0124 Klager: Forenede Danske Motorejere, FDM Firskovvej 32 2800 Kongens Lyngby Indklagede: MedieMaskinen Kuchlersgade 4 1774 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0156 Klager: Dansk Hockey Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Indklagede: Nethandelskompagniet ApS Kildebakkegårds Allé 121 2860 Søborg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0075 Klager: ACCORD A/S Vesterbrogade 63 1620 København V v/ Advokat Jakob Heebøll Indklagede: bc2m ejendomme CPH ApS Granvej 7 3650 Ølstykke Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0138 Klager: JETSKI.DK ApS Stenildhøjdalen 27 9600 Aars Indklagede: Indklagede 1 (registranten): MIRA INTERNET A/S (opløst efter konkurs) Nybovej 19 7500 Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 810 Klager: Lind & Risør A/S v/ advokat Jørgen Matthiesen Indklagede: Claus Christiansen Agerkrogen 4 4040 Jyllinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0054 Klager: Juul Schouenborg Advokatfirma v/david Schouenborg Bruunbjergvej 1 8240 Risskov Indklagede: Evelina Bendinskaite Naujakuriu 51, Maciuni K 59157 Prienai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0032 Klager: OneStep Marketing Toldboden 3 8800 Viborg v/nicolai Kolding Sørensen Indklagede: Morten Eskild Moreira Nielsen Strandgade 39, 4,-20 1401 København K

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0011 Klager: Partybus (Image Original Gifts ApS) Ledreborg Alle 22 4000 Roskilde Indklagede: John Hartvig Holm Haslevgade 22 2630 Taastrup v/advokat David Nikolaj

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1408 Klager: Skallerup Klit Feriecenter A/S Ndr. Klitvej 21 Sønderlev 9800 Hjørring Indklagede: Ib Rolighed Larsen Krøyersvej 4 9000 Aalborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0061 Klager: Lej En DJ v/klaus Finn Hansen Lyngbyvej 420, 1. tv 2820 Gentofte v/advokatfuldmægtig Jesper Brock Indklagede: Asbjørn Weile Nonboe Amagerfælledvej 43,4

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0075 Klager: SMS.dk ApS Birkemosevej 11 a 6000 Kolding Indklagede: OKS Service A/S Naverland 2 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal

Læs mere