Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017"

Transkript

1 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september

2 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2

3 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst? OG hvorda vil I bruge det i projektarbejdet? 3

4 Arbejde mellem semiarer? Valgfrit gruppearbejde mellem semiar K og L: Myers-Briggs Type Idikator (MBTI) persolighedstest Brug det hvis I har lyst. 4

5 CASE PRÆSENTATION 5

6 Casepræsetatio I skal komme med abefaliger til: Akademiet for Taletfulde Uge vil i løbet af efteråret 2017 geemføre e omstrukturerig af det uværede 2-årige tilbud til gymasieelever. Omstrukturerig hadler både om de overordede struktur og idhold. Målet er at gøre det 2-årige ATU program edu stærkere og aktuelt i forhold: 1. vide om taletudviklig 2. vide om de uværede ugdomsgeeratioe 3. vide om samfudets behov Udvælg jer et eme I skal ede ud i e præsetatio Det er ikke et krav, at I laver oget på skrift, me I må gere

7 Mulige emer Kampage: Rekrutterig af ye deltagere Optagelseskriterier Hjemmeside Iput til idhold i det faglige modul Iput til idhold i taletmodulet Iput til idhold i studietekikmodulet Iput til de overordede programstruktur Iput til socialt idhold/atu fællesskabet Iput til defiitio af udfordrig

8 Idégeererig 8

9 De kreative platform Udviklet på Aalborg Uiversitet E pædagogisk metode der gør det let for deltagere at avede deres vide og erfarig i e skabede proces, hvor de føler sig værdsat geem de fælles oplevelse det er at skabe. 9

10 De kreative platform God til aktivitetsudviklig God til teambuildig Eergiboost 10

11 De kreative platform 11

12 4 pricipper Parallel tækig - betyder at alle deltagere har fokus på samme sted på samme tid. E opgave af gage Fokus på opgave betyder at fokus ALTID er på opgave og ALDRIG på deltagere Ige bedømmelse betyder at du (og de adre) aldrig syes eller meer oget om det der foregår. Der er ige vurderig, evaluerig eller aalyse af det der sker. På De Kreative Platform bliver det lettere at være sig selv fordi ma ikke behøver at forsvare sig selv eller leve op til oget. Ma deltager som de ma er, med det ma ka. Derigeem vokser ma. Vides-magfoldighed På De Kreative Platform tager vi udgagspukt i at deltagere, tilsamme, har e vide og erfarig der er tilstrækkelig til at idgå i de skabede proces. 12

13 Hvad blokerer os Frygte for at lave fejl Frygte for at det ikke vil virke Frygte for at træffe forkerte valg Frygte for at virke dum Frygte for at miste kotrolle Frygte får os til at vælge det sikre NEJ Eller det afvisede JA MEN 13

14 14

15 Møstertækig Hvorda får vi hele ladkortet i brug? 15

16 Møstertækig Ka forstås ved at forestille sig et meeskes vide som det daske ladkort. I så tilfælde fides oget vide i Århus, oget vide i Købehav, oget i Esbjerg, i Thy, i Gjerlev, i Spetrup der er altså vide over hele ladkortet. Byrge & Hase Kreativitetslaboratoriet, AAU 2007 (Workig Paper ) Hvorda får vi hele ladkortet i brug? 16

17 Møstertækig Møstertækige er daet via uddaelse, arbejde, fritid og ligede. Dette ka ses i form af jerbaeettet på ladkortet. De områder, der er i direkte kotakt med jerbaeettet er lette at avede vide fra og bliver derfor de foretruke vide for dee perso (Vertikal Tækig). Vide, der ikke er i direkte kotakt med jerbaeettet, er svært at avede og bliver derfor sjældet avedt. Jerbaeettet er de begræsig, der skaber møstertækig, da ma ku ka komme ud til visse områder på ladkortet og er afgræset fra alle adre område. Horisotal Tækig vil være at tage e taxi ud til det videsområde, som ma gere vil avede vide fra. Ved Vertikal Tækig vil ma have begræset si vide til e brøkdel af sit potetiale. Ved at gøre brug af hele sit ladkort bibliotek, ka ma opå uhæmmet adgag til alle sektioer af si vide. 17

18 Hjere som bibliotek Fodbold El-master Tadbørstig Bjøre Das Lommekive Helikoptere 18

19 Horisotal tækig Fremmer kreativ tækig geem måde at arbejde og være samme på Træig i horisotal tækig, som betyder at gå på tværs af faglige, sociale og kulturelle græser i si avedelse af vide. 19

20 Radikal ytækig (iovatio) 20

21 Defiitio på Radikal Nytækig Radikal Nytækig er at avede pricipper fra e sektio i biblioteket til at løse et problem, der er relateret til e ade sektio i biblioteket. Et eksempel herpå er opfidelse af kuvøse til at holde yfødte babyer i live. Idee til kuvøse kom fra Fraskmade Stephae Tarier, da ha observerede, hvorda datides rugemaskier til høseæg fugerede. Ha opdagede, at pricippet for rugemaskie kue avedes til at afhjælpe det stigede problem med baredød kort efter fødsle. Made, der opfadt rugemaskie til høseæg blev sat til at udvikle kuvøse til babyer. Det lyder ret simpelt, og det er det også. Radikal Nytækig går basalt set ud på at stjæle pricipper fra e sektio i biblioteket til at løse sit problem i e ade sektio. I dette eksempel fider ma et problem i de del af biblioteket, der har med hospitaler at høre. Ma fider løsige til dette problem ved at lede efter pricipper i de del af biblioteket, der har med ladbrug at gøre. (Byrge & Hase) 21

22 Pricipper Fjere ure, mobiler, borde og skabe god plads til at lege på (stole i halvcirkel) Ige præsetatio af deltagere Præsetatio af tema for ideudviklige Op på de røde løber mod de kreative platform Diverse lege bladet med braistorm Flere lege bladet med kokretiserig af opgaver Præsetatio af ideer De blå løber 22

23 23

24 Ideer har vi uedeligt mage af, det hadler bare om at se dem. Det skal vi træe u 24

25 Ideer til: e omstrukturerig af det uværede 2- årige tilbud til gymasieelever. Hvad ka ma lave? Skriv kategoriere ed (alle I ka komme i take om) 25

26 E ide pr post it E ide er et ord, e sætig eller e tegig 26

27 Tøm hovedet for idéer.. 27

28 Hvilke ideer får du om omstrukturerig, år du tæker på Kaj og Adrea? 28

29 Hvilke ideer har myrere om omstrukturerig? 29

30 Hvad er omstrukturerig for disse deltagere? 30

31 Hvilke ideer har dee bil om omstrukturerig? 31

32 Hvilke ideer har hu om omstrukturerig? 32

33 Hvilke ideer har besætige på skibet om omstrukturerig? 33

34 Hvilke ideer får Team Easy-O om omstrukturerig? 34

35 Alle jeres idéer sorteres 35

36 Det hadler u om at sige ja til adres ideer og samme få ideere til at vokse Det skal vi træe u J 36

37 37

38 I må gere sætte jer ed 38

39 Det var e øvelse I at sige JA til ALT Sig aldrig NEJ Sig aldrig JA MEN Sig altid JA OG Tag imod de tilbud du får og brug dem 39

40 NYT BUD Vi leder ysgerrigt efter adre muligheder og alterativer Gå ud til jeres mage idéer hvad bliver I optaget af? 40

41 41

42 I må gere sætte jer ed 42

43 De Blå Løber (6) De Blå løber forbereder deltagere på ige at blive bedømt De Blå Løber giver mulighed for at tage e (beskyttede) maske på beståede af es faglige, sociale og kulturelle idetitet 43

44 Idéer til at bruge det Hvor og hvorda i projektet ka du avede De Kreative Platform? Hvor i di dagligdag ka du avede De Kreative Platform? E ide pr post it 44

45

46 MØDELEDELSE OG -FACILITERING 46

47 Hvor udbredt er det? Hvorår har du sidst være til et møde, der var kreativt og foryede i si måde at være på? Hvad gjorde det godt? Har du gode idéer, du gere vil dele med adre? 47

48 Dask mødekultur Vi ka oget uikt i Damark, som vi ofte bliver beudret for i udladet: orgaiserig Mødekultur som i 50 ere med et tvist af de glade 60 ere (Kai Holger møder Jytte Abildstrøm modelle) Vi sidder om et bord (og der bliver vi siddede) Vi har e dagsorde med side sidst og orieterig Vi har alle ret til at sige oget, år vi føler for det Vi getager gere, hvad to adre lige har sagt Vi taler så læge vi har lyst 48

49 Dask mødekultur Side sidst og orieterig er lev fra Kai Holger! Er e sag ikke vigtigt ok til at få et pukt, er det ikke vigtigt ok til at komme på bestyrelsesmødet! Det ka udsedes som skriftlig orieterig. Side sidst er død sygt, for hvem gider spilde tide på at høre om oget, der har fudet sted? 49

50 Mødeform Defier på forhåd: hvilke emer der skal tales om hvor lag tid hvert eme skal tildeles (og hvem der har asvaret for at føre beslutige ud i praksis) God mødeledelse er et spørgsmål om at gøre selve mødeforme lige så vigtig som mødeidholdet. 50

51 Det gode møde: rammere Ide mødet: - 2 uger før mødet: formad seder mail med remider om mødet + deadlie for agivelse af øsker om pukter til dagsorde og bilag - 1 uge før mødet: formad udseder edelig dagsorde på mail icl. alle relevate bilag + tidsramme for hvert ekelt pukt 51

52 Det gode møde: tovholder Vedr. dagsorde - Alle pukter skal have e tovholder - Alle pukter skal have et fremsedt bilag v. tovholder - Alle pukter har e tidsramme fastsat af formad efter øske fra tovholder - Tovholder er mødeleder uder puktet 52

53 Det gode møde: mødeleder Mødefacilitator (tovholder) Det er e mødeleder, som har asvaret for mødets form, det vil sige de perso, der er opmærksom på mødeprocesse og sørger for at holde fokus, altså vurderer om mødet bevæger sig fremad, om spørgsmål bliver afklaret, om tide bliver holdt, om koklusioere bliver draget, og om asvaret bliver fordelt. Dee opgave behøver ikke ødvedigvis tilfalde chefe/formade, tværtimod, for hvis e ade overtager dee rolle, giver det chefe/formade bedre mulighed for at kocetrere sig om mødets idhold. Det lyder meget baalt, me Ib Rav, Learig Lab Demark uderstreger, at det ikke er ligetil at være facilitator: Det stiller særlige krav til at kue styre processe stramt, samtidig med at alle skal høres. Ma skal være i stad til at kue joglere med folks vide og vide præcist, hvorår ma skal stille et spørgsmål til e bestemt perso. Ma skal kue være diplomatisk og være i stad til at afbryde folk på e pæ og elegat måde. Og alt dette ka læres. Kilde: Learig Lab Demark 53

54 Gruppearbejde: tovholder Hvad er e god tovholder? Hvad er persoes opgave? 54

55 Det gode møde: rammere Når du sidder til et møde på gymasiet, elevrådet, plalægig af Roskilde Festival, i e foreig, på arbejdet osv.: hvor meget fylder drift og udviklig i proceter på dagsordee? Hvor meget må drift fylde i fx frivilligt (elevråds)arbejde? 55

56 Det gode møde: rammere Tilrettelæggelse af dagsorde: - Udviklig: miimum 50% - Drift: maksimum 50% 56

57 Hvor ka vi holde møder IKEA På e bar Svømmehal Løbetur Tivoli år puktet har været vedt 3 gage i loope er det vedtaget J Få meesker/uveer: ma kommer ikke ed, før emet er løst Saua (det bliver virkelig varmt på et tidspukt!!) Pariserhjul i grupper (Lodo Eye) Picic Zoo (forskellige emer ved forskellige dyr) Bruge fredagscafée (der er kreative vægge) Kaotur sejle rudt og bytte makkere Cykeltur Lave mad Køretur vi behøver ikke se på hiade hele tide og vi behøver ikke sige oget hele tide Tag ud og lære oget fx surfe, hjere lærer yt og kommer i ye baer E tur med offetlig trasport: metro, bus, S tog osv. Swiger klub 57

58 METODER 58

59 Det gode møde: metoder Udvikligspukter brug kreative mødeformer Driftspukter få dem baket hurtigt af! 59

60 Det gode møde: metoder Walk ad talk Ma går to og to. Der tales ud fra et aftalt eme det ka fx være om et dagsordespukt, det ka være som optakt til e visios sak eller lig. Gå ture skal vare ca. 20 miutter. Det er ok at sakke om adet udervejs 60

61 Det gode møde: metoder Walk ad talk Sæt deltagere samme to og to. Det er bedst, hvis de ikke keder hiade på forhåd. Herefter skal de to deltagere gå e tur ud i det fri, rudt om blokke og tale om et eme. I får mest ud af walk ad talk metode, hvis I ide gåture har defieret et eme eller et spørgsmål, som de to deltagere skal diskutere på ture. Dee metode ka være med til at give ogle ye idspark, da ma ofte vil komme til at tale samme på e ade måde ed ormalt. Det er e god måde til at få deltagere i gag med at sakke samme og lære hiade bedre at kede og give dem mulighed for at forholde sig til emet, ide det skal diskuteres i pleum. Omvedt ka ma også bruge e walk ad talk til at give modspil og kritik efter et gruppearbejde, hvor de ekelte grupper har fået til opgave at diskutere et eme og komme med forslag til e hadligspla. Efter gruppearbejdet mixer ma to deltagere fra forskellige grupper og bruger gåture til at præsetere og diskutere de hadligsforslag, som de ekelte grupper er kommet frem til. 61

62 Det gode møde: metoder De Boos tækehatte Hvid: Fid fakta om dit eme, jo mere des bedre. Vær ikke kritisk eller begejstret, me eutral: alt skal med. Der ka sorteres seere. Rød: Vær etusiastisk og ivrig. Hvorda har die følelser det med sage? Hvilke aspekter ved sage taler til dig? Hvad begejstrer dig? Sort: Sig: ja, me.... Problematisér og tag de bekymrede mie på. Er der risici forbudet med sage? Gul: Vær positiv og kostruktiv. Hvilke perspektiver åber sage, og hvilke værdier er der forbudet med sage? Grø: Vær sprudlede og kreativ. Nu er alle ideer gode, og selv de mest radikale forslag ka ideholde oget værdifuldt. Hvilke muligheder er der i sage? Blå: Tæk over di tækig. Vurder processe og orgaisér det videre forløb. Er der hatte du bør tage på ige, og er der hatte du er færdig med? 62

63 Det gode møde: metoder Ope Space Techology blev skabt i midte af 1980ére af orgaisatioskosulet Harriso Owe da ha opdagede, at de meesker, der deltog i has koferecer elskede kaffepausere mere ed de formelle præsetatioer og gruppearbejder. Ved at kombiere dee opdagelse med has erfariger fra has ophold i e afrikask ladsby skabte Owe e totalt y form for koferece: Ope Space 63

64 Det gode møde: metoder Ope Space deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager deltager 64

65 Det gode møde: metoder Ope Space 1. Hovedemet/emere er udvalg på forhåd de præseteres 2. Braistorm proces (på papir med sprittusch) 3. Facilitatore iddeler u alle ideere i kategorier 4. Efter pause præseteres kategoriere ved facilitator 5. Deltagere går u ud til de emer, som de har lyst til at sakke om 6. Noter udervejs, hvad I sakker om (referat) 7. Husk at bruge de to fødders lov udervejs 8. Når Ope Space er slut og alle de midre møder har været holdt sluttes mødet af - usædvaligt, me meget effektivt ved at referatet fra alle møder deles ud til deltagere. Referatet ka bestå af flipover papirer eller af egetlige referater. 65

66 Det gode møde: metoder Metode der kaldes Vid to gratis kosuleter 66

67 Det gode møde: metoder Idéudviklig med LEGO 67

68 Såda gør du: Café-dialog Hvad er Café-dialog Øsker I at skabe e dialog, hvor e-vejskommuikatio er badlyst, er café-dialog metode oplagt. Idee er at lade dialoge blomstre, så ye taker udvikles, og ye ideer kommer på bordet. Metode giver mulighed for, at alle bliver hørt, alle lytter, og der kommuikeres på tværs af faggræser, iteresser, persolige splittelser og de slags. Hvorår er det oplagt at bruge café-dialoge Har I brug for at sætte fokus på et eme, og øsker I, at det bliver udersøgt i dybde, ka café-dialog metode bruges. Her gør I brug af erfariger fra jeres foreig og udveksler ideer mellem hiade. Metode er oplagt, hvis det er e stor forsamlig, som er svær at splitte op i midre grupper. Det gode ved metode er, at de skaber mulighed for, at alle får udvekslet holdiger og erfariger mellem hiade. Café-dialog metode er ikke særlig god, hvis jeres mål er at få vedtaget budgetter, kokrete projektplaer, prioriteriger af opgaver og ligede. Målet skal være at skabe y vide og forståelse. Hvor meget tid kræver det Café-dialoge ka afvikles på et par timer. Erfariger har derudover vist, at forløbet højst ka vare timer, da det er svært for deltagere at være i e så ites fordybelses- og læreproces i lægere tid ed det. 68

69 Det gode møde: metoder Biografmøde Dee metode kaldes også visualiserig. Det er e sjov lille øvelse, som går ud på at forestille sig si idé udført i praksis. Biografe er jeres fatasi, og de billeder der vises, er jeres forvetiger og ispiratio til det kommede resultat. Begyd selv rude med at beskrive jeres idé. Start med at beskrive idee med e række ord, der er meget billedlige. Helst så udførligt som muligt, både med lugte, foremmelser, kulde og varme, så de adre ka se filme for sig. Når de første er færdig med at beskrive de idre film, starter de æste. Metode ligger også op til, at deltagere ka tege og male, dramatisere, fotografere og meget mere, år de viser deres film. Visualiserigsmetode er god at bruge i idé-fase, da de ka være med til at klargøre selve idee. Samtidig ka de være med til at give et godt idblik i deltageres billede af det edelige mål ( Fra idé til projekt ). 69

70 Det gode møde: metoder Astroautmetode Har I e idé, I gere vil sætte i perspektiv og måske se ogle ye muligheder i, er dette e god metode. De er veleget, hvis I har e projekt-idé, som I ikke rigtig ved om holder til at blive realiseret. Helt kokret går metode ud på, at ma udsætter idee for e række ekstreme påvirkiger. Påvirkiger som: Hvorda ser idee ud i si allermidste form? Hvorda vil de se ud, hvis det er e verdesbegivehed? Hvorda ser idee ud, hvis alt går galt? Hvad ka gå galt, hvis alt skal gå galt? Hvad er idees kotraster/modsætiger? Dette er bare ogle forslag. Prøv selv at udvikle ogle flere påvirkiger. 70

71 Det gode møde: metoder Djæveles advokat Djæveles advokat er et ekelt rollespil, hvor e eller flere uder e diskussio idtager "djæveles rolle" i forhold til e givet idé eller e beslutig. Djæveles rolle er at forsøge at sabotere et stadpukt, med alle tækelige gode og midre gode argumeter. Der skal selvfølgelig også være oge, der påtager sig "forsvareres" rolle, så det ka udersøges, om projektet ka forsvares imod djæveles advokat. Det ka være e idé at bytte roller udervejs i forløbet. Djæveles advokat ka være e måde, at udgå at kritik af e idé eller holdig bliver givet eller taget persoligt. Persoere i rollespillet er jo ikke sig selv, me leger blot "djævle" eller "forsvarere" for e give idé. 71

72 Det gode møde: metoder Talkig stick Har I brug for at pifte e pleumdiskussio op, ka I vælge at bruge e talkig stick. I stedet for at have e traditioel ordstyrer, ka I itroducere e talestav. Det betyder, at ma ku ka få ordet, år ma har talestave. Det gør mødet lidt mere festligt, og talerække holdes ude alt for mage formalia. Ordstyrere giver talestave videre til de æste på taleliste og ka samtidig vælge at give de til oge, som ikke har sagt oget edu. Metode fugerer bedst, hvis der ikke er for mage deltagere, da det ellers ka blive uoverskueligt og besværligt. 72

73 Det gode møde: metoder Tædstik: sig hvad du bræder for ide tædstikke bræder ud Stem med kroppe, ja/ej, eig i udsag Relevat >< iteressat et skilt med hhv. relevat og iteressat på hver si side. Skiltet vedes fra relevat til iteressat, hvis der er problemer med at holde sig til sage. Hvis det blot er er iteressat skal der ikke bruges mødetid på det. Braistorm, pleum, gå rudt og skriv på sedler i forskellige temaer, sig videre hvad du kommer til at tæke på ved de ades ord. Skriv oget aerkedede på de adres rygge, ma ved ikke selv hvad der står Summe med sidemad/bord e.l. f.eks. Hvad er det vigtigste for jer ved at være medlemmer? Skriv ed/reflekter/hurtigskrivig over et eme eller ogle taker Gå et adet sted he hold møde det sted, det hadler om (idé-udviklig: plalæg løbet der, hvor det skal være i stedet for rudt om et bord) 73

74 Det gode møde: metoder Visualiserig Flip over Brut papir (brow paper) Post it sedler 74

75 Pauser Brug pause til aktiv etværksdaelse: 1. Hver perso fortæller tre tig, som ha er god til og tre tig, som ha har brug for hjælp til 2. Tag e stak visitkort i lomme 3. Gå u rudt til de, der ka oget du har brug for hjælp til, eller som magler hjælp til oget af det, du ka 75

76 Idividuel opgave Med oplægget i mete, er der da oget, du øsker at ædre, ved de møder, du deltager i? Skriv ed for dig selv og del derefter med de adre 76

77 Litteraturliste Learig Lab Demark: De gule bog, Learig Lab Damark v. Ib Rav og Nia Tage. Kreativ problemløsig og praktisk idéudviklig af Ole Striim (Gyldedal) Idéudviklig ved kreativ iovatio v. Heig Jakobse & Simo Rebsdorf (Gyldedal) 77

Akademiet for talentfulde Unge Seminar L 20. september 2016

Akademiet for talentfulde Unge Seminar L 20. september 2016 Akademiet for talentfulde Unge Seminar L 20. september 2016 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefacilitering Definition på et projekt Projektfaser Idégenerering Projektbeskrivelse 2 Arbejde mellem seminarer?

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge. Seminar K psykologi og intro

Akademiet for talentfulde unge. Seminar K psykologi og intro Akademiet for talentfulde unge Seminar K psykologi og intro Dagen i overskrifter Intro/velkomst Oplæg: psykologi og gruppedynamik Gruppearbejde Ca. 18.00 Aftensmad Mødeledelse/facilitering værktøjer Casepræsentation

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne HALLO o e hjemme? Eksperte forklarer, hvorfor det er så svært for små ører at høre efter. Se, hvorda det går, år Elie Holm tester de gode råd på si datter Liva, og få idblik i, hvad der sker i de lille

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere

Leica Lino. Præcise, selvnivellerende punkt- og linje-lasere Leica Lio Præcise, selvivellerede pukt- og lije-lasere Opsæt, tæd, klar! Med Leica Lio er alt i lod og perfekt lige Leica Lios projekterer lijer eller pukter med milimeterøjagtighed, så du har hædere fri

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende F O A F A G O G A R B E J D E Fysisk arbejdsmiljø Sudhedsfremmede ikke edslidede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Fysisk arbejdsmiljø Idhold Forskig skal bidrage til at

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18 ermodyamik. Første og ade hovedsætig /8 ermodyamik Idhold. Isoterme og adiabatiske tilstadsædriger for gasser...3 3. ermodyamikkes. hovedsætig....5 4. Reversibilitet...6 5. Reversibel maskie og maksimalt

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Statistik ved Bachelor-uddaelse i folkesudhedsvideskab Græseværdisætiger Det hadler om geemsit Statistikere elsker geemsit Det er oplagt e god ide at tage geemsit. Hvis jeg f.eks skal gætte på vægte af

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 4. Arbitrage. Obligationsprisfastsættelse. Ingen-Arbitrage princippet. Illustration af arbitrage Dages forelæsig Ige-Arbirage pricippe Claus Muk kap. 4 Nulkupoobligaioer Simpel og geerel boosrappig Forwardreer Obligaiosprisfassæelse Arbirage Værdie af e obligaio Nuidsværdie af obligaioes fremidige

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

antal gange krone sker i første n kast = n

antal gange krone sker i første n kast = n 1 Uge 15 Teoretisk Statistik, 5. april 004 1. Store tals lov Eksempel: møtkast Koverges i sadsylighed Tchebychevs ulighed Sætig: Store tals lov. De cetrale græseværdisætig 3. Approksimatio af sadsyligheder

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner TEKNISKGYMNASIUM VOL. 5 09/10 HTXPRESS Sige Juul Kraft er ved at uddae sig til jouralist, me dyrker stadig iteresse for aturvideskab. (Foto: Jacob Ljørrig) Alla var klasses lyse hoved s. 4 Ha har foreløbig

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer bare VIA CFU

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet

Læs mere

Ref erat Inte grat ions råd et's mø de Ons dag den Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5

Ref erat Inte grat ions råd et's mø de Ons dag den Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5 Ref erat Ite grat ios råd et's mø de Os dag de 06-05- 200 9 Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5 Delt ager e: Kim Ngu ye, Fad il Buc a, Kobr a Kari mi, Ahm et Cora p, G reily Mikk else, B ete Kjæ r, C urt Søre

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner TEKNISKGYMNASIUM VOL. 5 09/10 HTXPRESS Sige Juul Kraft er ved at uddae sig til jouralist, me dyrker stadig iteresse for aturvideskab. (Foto: Jacob Ljørrig) HTX er ture værd s. 4 Trasporttide udyttes da

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere