BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) bruges til isolering og identifikation af Staphylococcus aureus og direkte, kvalitativ påvisning af methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) fra kliniske præparater. RESUMÉ OG FORKLARING Staphylococcus aureus er et veldokumenteret patogen. Det er ansvarligt for infektioner, der spænder fra superficielle til systemiske. 1,2 På grund af denne organismes prævalens og dens kliniske betydning er påvisning af største vigtighed. Methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) er en væsentlig årsag til nosokomielle og livstruende infektioner. MRSA-infektioner er blevet forbundet med signifikant højere morbiditet, mortalitet og omkostninger end methicillinfølsomme S. aureus (MSSA) infektioner. Tilstedeværelse af disse organismer har været mest udbredt inden for sundhedssektoren, men MRSA ses nu også i større udstrækning i samfundet generelt. 3,4 BBL CHROMagar Staph aureus er beregnet til isolation, optælling og identifikation af S. aureus baseret på dannelse af grålilla kolonier efter 20 til 24 timers inkubation. Tilsætning af chromogene substrater i mediet letter differentieringen af S. aureus fra andre organismer. BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ påvisning af methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) fra kliniske præparater. Testen kan udføres på luftvejs-, nedre gastrointestinale (=GI), hud- og sårprøver, på næseborsprøver for screening for nasal kolonisering som en hjælp til forebyggelse og kontrol af MRSA-infektioner i sundhedssektoren og på positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. Kombinationen af disse to medier på en dobbeltplade giver mulighed for isolering af Staphylococcus aureus og MRSA på én plade. BBL CHROMagar Staph aureus og BBL CHROMagar MRSA blev oprindeligt udviklet af A. Rambach, CHROMagar, Paris, Frankrig. BD har under en licensaftale optimeret denne formulering ved brug af navnebeskyttet åndelig ejendom anvendt ved fremstilling af præparerede plademedier. PROCEDURENS PRINCIPPER Mikrobiologisk metode. Særligt udvalgte peptoner supplerer næringsstofferne på begge medier. Tilsætningen af selektive stoffer hæmmer væksten af Gram-negative organismer, gær og visse Gram-positive kokker. Chromogenblandingen består af kunstige substrater (chromogener), som frigiver en ikke-opløselig, farvet forbindelse, når den hydrolyseres af specifikke enzymer. Dette letter påvisning og differentiering af S. aureus fra andre organismer. S. aureus anvender ét af de chromogene substrater, som producerer grålilla kolonier. Vækst af grålilla kolonier ved 24 timer betragtes som positiv for S. aureus og MRSA på henholdsvis BBL CHROMagar Staph aureus og BBL CHROMagar MRSA II. Andre bakterier end S. aureus kan anvende andre chromogene substrater, der giver blå, blågrønne eller, hvis der ikke anvendes chromogene substrater, PA Side 1 af 8

2 naturligt farvede kolonier. I BBL CHROMagar MRSA II tilføjes cefoxitin for at gøre mediet selektivt til påvisning af MRSA. For nemt at kunne differentiere medierne fra hinanden føjes titanoxid til BBL CHROMagar Staph aureus. Denne uopløselige forbindelse gør BBL CHROMagar Staph aureus hvid og uigennemsigtig, mens BBL CHROMagar MRSA II er ravgul og gennemsigtig. REAGENSER Omtrentlige formler* pr. liter renset vand BBL CHROMagar Staph aureus BBL CHROMagar MRSA II Chromopepton 40,0 g Chromopepton 35,0 g Natriumchlorid 25,0 g Natriumchlorid 17,5 g Chromogen blanding 0,5 g Kromogenblanding 0,5 g Hæmmende stoffer 0,07 g Hæmmende stoffer 7,52 g Titanoxid 0,5 g Cefoxitin 5,2 mg Agar 14,0 g Agar 14,0 g ph: 6,8 +/- 0,2 ph: 7,0 +/- 0,2 *Justeret og/eller suppleret, som krævet for at opfylde funktionskriterierne. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på nedbrydning. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og human immundefekt virus (HIV), kan være til stede i kliniske prøver. Standard sikkerhedsforanstaltninger 5-8 og institutionelle retningslinjer skal overholdes ved håndtering af alle emner, der er kontamineret med blod og andre kropsvæsker. Overhold aseptiske teknikker og fastlagte forholdsregler mod mikrobiologiske farer under alle procedurer. Efter brug skal præparerede plader, prøvebeholdere og andre kontaminerede materialer steriliseres ved autoklavering, inden de kasseres. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologiske farer og bortskaffelse af brugte produkter. OPBEVARING OG HOLDBARHED Efter modtagelsen skal pladerne opbevares i den oprindelige indpakning og æske ved 2 8 C indtil inokuleringen. Begræns eksponeringen (< 4 timer) for lys både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolaterne. Undgå nedfrysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres op til udløbsdatoen (se datoen, som er trykt på pladen eller etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationsperioder. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i en uge, når de opbevares i et rent område ved 2 8 C i mørke. BRUGERKVALITETSKONTROL Undersøg effektiviteten ved at inokulere en repræsentativ prøve af plader med rene dyrkninger af stabile kontrolorganismer, som producerer kendte, ønskede reaktioner (se dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for flere detaljer). Teststammerne nævnt i tabellen nedenfor anbefales. Inkubér BBL CHROMagar Staph aureus i timer og BBL CHROMagar MRSA II i timer aerobt ved 35 til 37 C, i omvendt position og i mørke. Stammer Vækstresultater C-Staph aureus Vækstresultater C-MRSA II Staphylococcus aureus ATCC Vækst af grålilla kolonier Vækst af grålilla kolonier (MRSA) Staphylococcus aureus ATCC (MSSA) Vækst, grålilla kolonier Ingen vækst PA Side 2 af 8

3 Staphylococcus saprophyticus Vækst, grønne til blågrønne Ingen vækst ATCC kolonier Proteus mirabilis ATCC Hæmning (delvis til fuldstændig) Ingen vækst Ikke-inokuleret Uigennemsigtig, hvid til cremefarvet Lys ravgul, gennemsigtig Krav til kvalitetskontrol skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale og/eller nationale regulativer eller akkrediteringskrav samt laboratoriets standardkvalitetskontrolprocedurer. Det anbefales, at den kliniske bruger henviser til relevante Clinical and Laboratory Standards Institute (tidligere NCCLS)-retningslinjer mht. passende kvalitetskontrolprocedurer. PROCEDURE Vedlagte materialer BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate), leveres i opdelte 90 mm Stacker-skåle. Mikrobiologisk kontrolleret. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Konfirmatorisk test som f.eks. koagulase eller Staphylococcus latex-agglutinationstestreagenser (f.eks. Staphyloslide), kvalitetskontrolorganismer, ekstra dyrkningsmedium og andet laboratorieudstyr efter behov. Præparattyper Yderligere oplysninger om metoder til prøveindsamling og -håndtering findes i relevante tekster eller standarder. 9,10 Testen kan udføres på luftvejs-, nedre gastrointestinale (=GI), hud- og sårprøver, på næseborsprøver til screening for nasal kolonisering som en hjælp til forebyggelse og kontrol af Staphylococcus aureus- og MRSA-infektioner i sundhedssektoren og på positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. Se også FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER. Testprocedure Overhold aseptisk teknik. Agaroverfladen skal være glat og fugtig, men uden overdreven fugt. Snarest muligt efter modtagelse på laboratoriet skal præparater først inokuleres på et lille område af BBL CHROMagar Staph aureus-mediet (uigennemsigtigt, hvidligt medium). Derefter skal podepinden drejes, og så skal et lille område af BBL CHROMagar MRSA II-mediet inokuleres (klart, ravgult medium). Derefter skal der udstryges med en podenål for isolering fra områder fra første inokulering, først på BBL CHROMagar Staph aureus og derefter på BBL CHROMagar MRSA II. Denne ikokuleringsekvens må ikke ændres. Inkubér aerobt ved C i omvendt position og i mørke. Se tabel 1 3 for inkubationstider og fortolkning. RESULTATER Kolonier af henholdsvis Staphylococcus aureus og MRSA vil se grålilla ud på begge kromogene medier på dobbeltpladen. Andre organismer vil være hæmmet eller producere blå til blågrønne, hvide eller farveløse kolonier. Der henvises til tabel 1 3 for tolkning af resultater. I princippet følgende vækstmønstre opnås på BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate): BBL CHROMagar Staph aureus (uigennemsigtigt, hvidt medium) BBL CHROMagar MRSA II (gennemsigtigt, ravgult medium) Tolkning Grålilla kolonier Ingen vækst Staphylococcus aureus (MSSA*) påvist Grålilla kolonier Grålilla kolonier MRSA påvist Ingen vækst Ingen vækst Staphylococcus aureus (MSSA og MRSA) ikke påvist Ikke-grålilla kolonier Ikke-grålilla kolonier Staphylococcus aureus (MSSA eller MRSA) ikke påvist *MSSA= methicillin-følsom Staphylococcus aureus PA Side 3 af 8

4 Tabel 1: Tolkning af resultater for næseborsprøver Inkubation: Tolkning/anbefalet handling CStaph aureus: t CMRSAII: t BBL CHROMagar Staph aureus (uigennemsigtigt, hvidt medium) BBL CHROMagar MRSA II (gennemsigtigt, ravgult medium) Grålilla kolonier, der morfologisk Positiv Staphylococcus aureus Positiv - MRSA påvist ligner stafylokokker* påvist Påvisning af ikke-grålilla kolonier Negativ Ingen Staphylococcus aureus påvist Negativ - MRSA ikke påvist * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" Tabel 2: Tolkning af resultater for positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker Inkubation: CStaph aureus: t CMRSAII: t Grålilla kolonier, der morfologisk ligner stafylokokker* Påvisning af ikke-grålilla kolonier PA Side 4 af 8 Tolkning/anbefalet handling BBL CHROMagar Staph aureus BBL CHROMagar MRSA II (uigennemsigtigt, hvidt medium) (gennemsigtigt, ravgult medium) Positiv Staphylococcus aureus Positiv - MRSA påvist påvist Negativ Ingen Staphylococcus aureus påvist * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" Negativ - MRSA ikke påvist Tabel 3: Tolkning af resultater for hals-, ekspektorat-, nedre GI-, hud- og sårprøver Inkubation: CStaph aureus: t CMRSAII: t Grålilla kolonier, der morfologisk ligner stafylokokker* Påvisning af ikke-grålilla kolonier Inkubation: CStaph aureus: t CMRSAII: t Grålilla kolonier* Tolkning/anbefalet handling BBL CHROMagar Staph aureus BBL CHROMagar MRSA II (uigennemsigtigt, hvidt medium) (gennemsigtigt, ravgult medium) Positiv Staphylococcus aureus Positiv - MRSA påvist påvist Negativ Ingen Staphylococcus aureus påvist Negativ - MRSA ikke påvist. Geninkubér i yderligere 18 til 24 t for at opnå en samlet inkuberingstid på timer) Tolkning/anbefalet handling BBL CHROMagar Staph aureus (uigennemsigtigt, hvidt medium) BBL CHROMagar MRSA II (gennemsigtigt, ravgult medium) Tolkning ud over 24 timers Udfør en direkte konfirmatorisk test inkubation anbefales ikke på (f.eks. koagulasetest eller dette medie på grund af et øget Staphylococcus latex-agglutination). antal mulige falske positiver. Hvis Hvis koagulase eller Staphylococcus inkubationstiden overskrides, latex-agglutination er positiv MRSA skal grålilla kolonier bekræftes, påvist før de rapporteres som S. Hvis koagulase eller Staphylococcus aureus. latex-agglutination er negativ MRSA Ingen grålilla kolonier Negativ Ingen Staphylococcus aureus påvist * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" ikke påvist Negativ MRSA ikke påvist FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Effektivitetsresultater på BBL CHROMagar Staph aureus Ved en feltundersøgelse på et stort amerikansk hospital i en storby blev 201 hals- og spytpræparater fra patienter med cystisk fibrose og 459 nasalpræparater fra andre hospitalpatienter evalueret på BBL CHROMagar Staph aureus. BBL CHROMagar Staph aureus blev sammenlignet med blodagar eller Mannitolsaltagar med isolat-konfirmation ved coagulase-objektglas. S. aureus blev isoleret fra 190 kombinerede præparater. BBL CHROMagar Staph aureus påviste yderligere 9 S. aureus positive kulturer, der ikke kunne isoleres på konventionelle medier. Efter 24 timers inkubation blev der også observeret fire potentielt falsk-positive på BBL CHROMagar Staph aureus-mediet: To korynebakterier og to coagulase-negative stafylokokker. BBL CHROMagar Staph aureus gav en samlet sensitivitet på 99,5 % og en specificitet på 99,2 %. 11

5 2. I en europæisk undersøgelse blev ethundredogfemogtres (165) kliniske præparater (76 sårpræparater, 27 kirurgiske præparater, 20 byldpræparater og 42 præparater fra forskellige klinikker) fra et rutinelaboratorium, som bestod af 100 kendte præparater med S. aureus by standard methods (= kendte positive præparater) og 65 kendte negative præparater, strøget på BBL CHROMagar Staph aureus, Mannitol Salt Agar og Columbia Agar with 5% Sheep Blood (Columbia Agar med 5 % fåreblod). Præparattyperne vises i tabel 1. Pladerne blev inkuberet i 20 til 24 timer ved 35 til 37 C og blev aflæst for kolonier mistænkt for S. aureus. Koagulasetest i prøveglas blev opstillet fra alle mistænkelige kolonier på alle tre medier. Af de 165 præparater fremgik det, at på BBL CHROMagar Staph aureus gav 100 præparater vækst af S. aureus, på Mannitol Salt Agar gav 91 S. aureus, på Columbia Agar (sammen med koagulasetestning) var 98 præparater positive for S. aureus. Der var én falsk positiv på BBL CHROMagar Staph aureus, som viste sig at være Streptococcus agalactiae. Ved genstrygning af stammen på BBL CHROMagar Staph aureus blev kolonierne violette frem for rosa til grålilla. Der var 5 kulturer blandt de kendte negative præparater med violette eller lilla kolonier, som lignede farven på S. aureus. De var dog lette at differentiere fra S. aureus-kolonier (=rosa til grålilla). Sensitiviteterne af BBL CHROMagar Staph aureus (baseret på rosa til grålilla kolonifarve), Mannitol Salt Agar (baseret på kolonier omringet af gul mediefarve) og Columbia Agar (vækst af typiske S. aureus-kolonier sammen med koagulasetestning) var 100 %, 91 % og 98 %. Specificiteten af BBL CHROMagar Staph aureus var 98,5 %. 11 For yderligere information henvises til brugsanvisningen til BBL CHROMagar Staph aureus (PA ). Effektivitetsresultater på BBL CHROMagar MRSA II Et kombineret samlet antal på 5051 præparater (bestående af 1446 præparater fra luftveje, 694 gastrointestinale præparater, 1275 hudpræparater, 948 sårpræparater og 688 positive blodkulturer for Gram-positive kokker) blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader (f.eks. Tryptic Soy Agar with 5% Sheep Blood (Tryptic Soy Agar med 5 % fåreblod), Columbia Agar with 5% Sheep Blood (Columbia Agar med 5 % fåreblod) eller CNA [colistinnalidixinsyreagar]) til BBL CHROMagar MRSA II-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II var med 95,6 % (744/778) højere sammenlignet med en påvisning på 79,8 % (621/778) på traditionelle dyrkningsplader for alle kombinerede præparattyper (luftvej, nedre GI, hud, sår og positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker). Ved aflæsningen efter t blev der observeret 2 falsk positive grålilla kolonier på BBL CHROMagar MRSA II med en specificitet på 99,9 % (4271/4273). Ved brug af koloniers farve til aflæsning efter t for BBL CHROMagar MRSA II og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter t var den samlede, kombinerede overensstemmelse for BBL CHROMagar MRSA II ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten 99,3 % (5015/5051) for alle præparattyper.11,12 For yderligere information henvises til brugsanvisningen til BBL CHROMagar MRSA II (PA ). PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Generelle oplysninger: Mindsk eksponering af BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) over for lys (< 4 t) både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolater. Inkubation i CO 2 anbefales ikke og kan resultere i falsk negative dyrkninger. Et højt bakterieniveau og/eller visse præparater kan frembringe uspecifik farvning af det primære udstrygningsområde på mediet. Dette kan resultere i, at mediet udviser grålilla, lilla, grøn eller blå farvning eller et let sløret udseende på toppen af mediet, men uden tydelige kolonier. Uspecifik farvning af mediet skal tolkes som et negativt resultat. Et enkeltstående negativt resultat må ikke anvendes som den eneste basis for diagnostiske, behandlings- eller håndteringsbeslutninger. Samtidige dyrkninger kan PA Side 5 af 8

6 være nødvendige med henblik på identifikation af organismen, følsomhedstestning eller epidemiologisk typebestemmelse. Inden BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) bruges for første gang, anbefales det, at brugeren øver sig i observation af den typiske S. aureus- og MRSA-kolonis udseende ved hjælp af definerede stammer, f.eks. de stammer, der er nævnt i afsnittet BrugerKVALITETSKontrol. BBL CHROMagar Staph aureus: En gang imellem producerer visse andre stafylokok-stammer end S. aureus, f.eks.: S. cohnii, S. intermedius og S. schleiferi samt korynebakterier og gær, muligvis grålillafarvede kolonier ved 24 timer. 11 Differentiering af S. aureus froa ikke-s. aureus kan udføres med koagulase, andre biokemiske metoder eller Gram-farvning. Resistente Gram-negative baciller, der typisk forekommer som små blå kolonier, bryder muligvis også igennem. Inkubation af BBL CHROMagar Staph aureus ud over 24 timer anbefales ikke på grund af et øget antal mulige falsk positive. Hvis inkubationstiden overskrides, skal grålilla kolonier bekræftes, før de rapporteres som S. aureus. Kortere inkubation end de anbefalede 20 timer medfører muligvis, at man opnår en mindre procentdel korrekte resultater. Det naturlige gyldne pigment af visse S. aureus-stammer kan få kolonifarven til at fremtræde orange-grålilla. BBL CHROMagar MRSA II: Inkuberingstider over t anbefales ikke. Til næseborsprøver er ydelsen af, BBL CHROMagar MRSA II blevet optimeret til inkubering i t ved C. Lavere inkuberingstemperaturer (<35 C) og/eller kortere inkuberingstider (<20 t) kan reducere sensitiviteten af BBL CHROMagar MRSA II. Bemærk, at hyppig åbning af inkubatordørene kan reducere inkubatortemperaturen. Det anbefales derfor, at nedsætte åbning af inkubatordørene til det mindst mulige, og at gøre åbningsperioderne så korte som muligt. Efter inkubering i 24 t eller længere kan visse stammer af Chryseobacterium meningosepticum, Corynebacterium jeikeium, Enterococcus faecalis (VRE), Rhodococcus equi og Bacillus cereus frembringe grålillafarvede kolonier. Hvis det ønskes, kan der udføres en gramfarvning. Efter inkubering i 24 t eller længere kan Staphylococcus simulans, S. epidermidis, og methicillin-følsomme Staphylococcus aureus omend sjældent også frembringe grålillafarvede kolonier. Hvis der ikke er mistanke om MRSA, kan der udføres en koagulasetest og en antimikrobiel følsomhedstest (AST). Sjældne MRSA-stammer har demonstreret sensitivitet over for BBL CHROMagar MRSA II-basen. Denne sensitivitet er urelateret til methicillin-resistens, men skyldes en bestanddel i basen. Som resultat kan disse stammer forekomme at være falskt følsomme over for methicillin. Der findes sjældne MRSA-stammer, som kan frembringe ikke-grålilla kolonier på BBL CHROMagar MRSA II. Hvis der er mistanke om MRSA, kan disse ikke-grålilla kolonier efter behov videredyrkes med henblik på yderligere identifikation og følsomhedstestning. meca-negativ S. aureus kan vokse, hvis oxacillin- eller cefoxitin-mic'er ligger på eller nær resistensgrænsen. Andre resistensmekanismer end meca (f.eks. borderline oxacillin-resistent Staphylococcus aureus-borsa og modificeret Staphylococcus aureus-modsa) har ikke været underkastet nogen grundigere evaluering med CMRSA II. Derfor er CMRSA II s ydelse med sådanne resistensmekanismer ukendt. Da isoleringen af MRSA er afhængig af antallet af organismer, der findes i prøven, afhænger opnåelsen af pålidelige resultater af korrekt prøveindsamling, -håndtering og - opbevaring. PA Side 6 af 8

7 LITTERATUR 1. Bannerman, T.L Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci that grow aerobically. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller, and R.H. Yolken (eds.), Manual of clinical microbiology, 8 th edition. ASM, Washington DC. 2. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: Calfee, D. P., C. D. Salgado, D. Classen, K.M. Arias, K. Podgorny, D.J. Anderson, H. Burstin, S. E. Coffin, E. R. Dubberke, V. Fraser, D. N. Gerding, F. A. Griffin, P. Gross, K.S. Kaye, M. Klompas, E. Lo, J. Marschall, L. A. Mermel, L. Nicolle, D. A. Pegues, T. M. Perl, S. Saint, R. A. Weinstein, R. Wise, D. S. Yokoe Supplement Article: SHEA/ IDSA Practice Recommendation Strategies to prevent Transmission of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Acute Care Hospitals. Infect. Control and Hospital Epidemiol. Oct: 29: supplement 1, Klein E., D. A. Smith, and R. Lazminarayan Hospitalizations and deaths caused by methicillinresistant Staphylococcus aureus, United States, Emerging Infectious Diseases, (12) CDC website, 5. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3 rd ed., CLSI, Wayne, PA. 6. The Public Health Services, US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings CDC website, 7. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health Biosafety in microbiological and biomedical laboratories (BMBL) 5 th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, DC. CDC website, 8. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Linscott, A.J Specimen collection and transport. In L.S. Gracia, and H.D.Isenberg, (eds.), Clinical microbiology procedures handbook, 2 nd ed. ASM, Washington DC. 10. Miller, J.M., K. Krisher, and H.T. Holmes General principles of specimen collection and handling. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology. 9 th ed., ASM, Washington DC. 11. Data on file, BD Diagnostic Systems. 12. Wendt C., N. L. Havill, and K. C. Chapin et al. Evaluation of a new selective medium, BD BBL CHROMagar MRSA II, for detection of methicillin-resistent Staphylococcus aureus in different specimens. J. Clin. Microbiol., 48: EMBALLERING/BESTILLING BD BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) Kat. Nr. Beskrivelse REF Plademedier klar til brug, cpu 120 REF Plademedier klar til brug, cpu 20 YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD-repræsentant angående yderligere oplysninger. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse Heidelberg/Germany Phone: Fax: PA Side 7 af 8

8 ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach 2017 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. PA Side 8 af 8

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Problembaggrund... 2 Problemformulering... 2 Teori... 3 Hudflora... 3 Cellevæggen... 3 Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3 Staphylococcus... 4 S. aureus... 4 Behandling...

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Mikrobiologisk overvågning og beredskab

Mikrobiologisk overvågning og beredskab 30. september 2010 Proj. nr.: 1378570-02 SUM/LHAN Værktøjsområde Mikrobiologisk overvågning og beredskab Årsrapport 2010 Susanne Mansdal Hovedansvarlig for værktøjsområdet Flemming Hansen Medansvarlig

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC NAP TB-differentieringstest er en test til at differentiere Mycobacterium tuberculosis komplekset fra andre mycobacteria.

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254104.08 Rev.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella U.S. patentnr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er et selektivt og differentielt

Læs mere

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 DA-273157.00-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 BD BBL Mycoslide TILSIGTET BRUG BBL Mycoslide er et treside dyppeobjektglas, der indeholder medier til påvisning

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr. Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.: Stilling: Kompetencekrav Mål: Medicinsk ekspert: 1. Kunne varetage

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk Tre spor på konferencen The Basics of

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Isolationsregimer og resistente bakterier

Isolationsregimer og resistente bakterier Isolationsregimer og resistente bakterier HOC Fokus Netværk 4. September 2017 Infektionshygiejnisk Enhed Præsentation Navn/afsnit Hvilke afsnit har du været på tidligere? Erfaring med isolationspatienter

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere