ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD"

Transkript

1 ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD

2 Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles arven uden testamente 4 Arveklasserne 5 Både børn og ægtefælle 5 Skiftet eller uskiftet bo 6 Hvor meget kan man råde over ved testamente? 6 Hvornår er der brug for testamente? 6 Sådan opretter man testamente 8 Er testamentet ajour? 9 Hvad koster det at oprette testamente? 10 Hvad skal der betales i afgift? 10 Måske kan testamentet ikke stå alene 11 Ægtepagt 12 Gaver og arveforskud 14 RET&RÅD er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af folderen, så indhent venligst skriftlig tilladelse.

3 Nogle ord om denne folder Der er mange lovregler forbundet med ægteskab, arv og skifte. Ved at skrive testamente har du i høj grad mulighed for selv at få indflydelse på, hvordan alt, hvad du efterlader, når du engang dør, skal fordeles. Dermed skåner du din familie for at tage stilling til fordeling af arv. Det samme gælder, hvis du driver selvstændig virksomhed. Et testamente betyder også, at behandlingen af dødsboet kan foregå helt problemfrit, og at din arv ikke belastes unødigt af afgifter. Præcis hvordan dit testamente skal udformes, må afgøres konkret for dig. Din advokat kender reglerne og skaber det nødvendige overblik, så du får det bedst tænkelige grundlag at beslutte dig på. 3. udgave, juli 2001 Arv, gave & testamente Af advokat Dorte Jensen, RET&RÅD, Gentofte, advokat Birgitte Loiborg, RET&RÅD, Næstved, advokat Erik Øvlisen, RET&RÅD, Roskilde Driver du virksomhed, råder vi dig til også at læse folderen fra RET&RÅD/Erhverv om generationsskifte med titlen Veldrevet virksomhed søger ny ejer. Lever du papirløst, kan du hente yderligere information i folderen Papirløse? Sådan gør I. Du kan bestille disse foldere via Internet på adressen eller på dit lokale RET&RÅDkontor. Der er skrevet tykke bøger om arv og testamente, og en folder som denne kan ikke være udtømmende. Formålet er først og fremmest at give dig stof til eftertanke. Læs den og dan dig det første overblik. Og snak derefter videre med din RET&RÅD-advokat

4 Testamentet Hvad er et testamente? Et testamente er et dokument, der afgør, hvordan arven skal fordeles ved død. Den, der har skrevet eller oprettet testamente, kaldes testator. Hvem kan oprette et testamente? Enhver, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, kan oprette et testamente. Desuden skal man være ved sin fornufts fulde brug, så man er klar over, hvad det er, man beslutter. Hvorfor opretter man testamente? Først og fremmest fordi man ikke ønsker at lade lovgivningen bestemme, hvordan arven efter én skal fordeles. I dagens Danmark har mange mennesker behov for at bestemme en anden fordeling af arven, end arveloven foreskriver. Det gælder især familier med sammenbragte børn, ugifte samboende og barnløse. Sådan fordeles arven uden testamente Har du ikke oprettet testamente, bestemmer arveloven, hvordan der arves. Ifølge loven arver ægtefælle og børn først. Er børnene døde, går arven videre til børnebørnene. Er der hverken børn eller ægtefælle, men kun forældre, går arven til dem

5 BESØG VORES HJEMMESIDE Arveklasserne Arveloven opdeler arvinger i tre klasser: 1. arveklasse: Ægtefælle og børn Børnebørn træder i afdøde børns sted. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går man videre til 2. arveklasse. 2. arveklasse: Forældre, søskende og nevøer/niecer Forældre arver hver halvdelen. Er én eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, hvad enten de er afdødes søskende eller halvsøskende. Er afdødes søskende også døde, arver deres børn, det vil sige afdødes nevøer og niecer. Hvis der heller ikke er nogen arvinger i 2. arveklasse, går man videre til 3.arveklasse. 3. arveklasse: Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre/mostre Er bedsteforældrene døde, arver deres børn, det vil sige afdødes far- og morbrødre, fastre/mostre. Men så går man heller ikke videre. Børn af far- og morbrødre, fastre og mostre, altså afdødes fætre og kusiner, arver ikke efter loven. Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse, går arven i statskassen. Både børn og ægtefælle Når en gift person dør, går både halvdelen af den afdødes og ægtefællens fælleseje i arv og alt, hvad afdøde måtte eje som en eller anden form for særeje, i arv. Er der fuldstændigt særeje i ægteskabet, er det kun afdødes særeje, der skal deles mellem arvingerne. Arven fordeles efter loven med 1/3 til ægtefællen og 2/3 til børnene. Hvis du har oprettet testamente, kan du i et vist omfang ændre på denne fordeling. Der er visse tvangsarveregler, man ikke kan komme uden om halvdelen af formuen skal tilfalde tvangsarvingerne, hvis der er nogen, og halvdelen kan man selv disponere over. Den længstlevende ægtefælle kan kun frit vælge at sidde i uskiftet bo med fællesbørn. Hvis afdøde efterlader sig særbørn, skal der skiftes, medmindre særbørnene giver samtykke til uskiftet bo

6 Skiftet eller uskiftet bo Hvis du sidder i uskiftet bo, bevarer du den fulde rådighed over alle midlerne i fællesboet uden at skulle udbetale arv til børnene, der først får arv efter begge forældre, når den sidste afgår ved døden. Den længstlevende skal dog disponere loyalt over for førstafdødes arvinger og må ikke misbruge sin rådighed over boet. Almindeligt brug/forbrug er tilladt, men ikke misbrug. Det kan have stor indflydelse på din og din families fremtid, om du vælger at skifte eller at sidde i uskiftet bo. Er du i tvivl, må du tale med din advokat, inden du går i skifteretten. Hvis afdøde havde særbørn altså børn fra tidligere forhold eller ægteskab skal disse give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Er afdødes særbørn under 18 år, skal børnenes værge give samtykke til, at ægtefællen kan sidde i uskiftet bo. Sådan et samtykke er ikke altid nemt at få. Den længstlevende ægtefælle kan eventuelt skifte med afdødes særbørn og sidde i uskiftet bo med fællesbørnene. Efterlader afdøde sig kun ægtefælle og ingen børn, arver ægtefællen det hele. Efterlader afdøde sig kun børn og ingen ægtefælle, arver børnene det hele til lige deling. Hvor meget kan man råde over ved testamente? Du kan altid oprette testamente. Ægtefælle, børn, børnebørn, oldebørn og så videre er tvangsarvinger, og dem kan du efter loven ikke gøre arveløse. Hvis du har tvangsarvinger, har du mulighed for at råde over halvdelen af, hvad du ejer og har efter dit eget valg. Har du ingen tvangsarvinger, kan du råde over det hele. Du kan altså hverken gøre din ægtefælle eller dine børn arveløse. Hvornår er der brug for testamente? Denne folder kan som nævnt indledningsvis ikke være udtømmende. Derfor omfatter den kun nogle af de mest typiske situationer, hvor der er behov for testamente. Papirløse forhold Man arver ikke noget som helst efter hinanden, når man lever sammen uden at være gift, medmindre man har oprettet testamente til fordel for hinanden. Det gælder uanset, hvor mange år man har boet sammen. Læs mere i vores folder Papirløse? Sådan gør I. Den efterladte skal betale boafgift af arven. Hvis man har boet sammen i mindst to år og kan bevise det, kan man få nedsat boafgiften fra ca. 36,25 procent til 15 procent. Men fuldstændig afgiftsfrihed som for gifte kan man aldrig opnå

7 Hvis du eller din ægtefælle har særbørn Særbørn er børn af tidligere forhold eller ægteskaber. Alle, der har særbørn, bør i forbindelse med ægteskab eller papirløst forhold overveje at oprette testamente. Med et testamente kan man nemlig udvide eller begrænse arven til sine arvinger. Man kan for eksempel sikre den længstlevende og begrænse børnenes arv til den såkaldte tvangsarv eller man kan ligestille alle børnene, som om de var fællesbørn. Opretter man desuden ægtepagt, kan man yderligere forøge eller formindske arven. Hvis I er et barnløst ægtepar Når den første ægtefælle i et barnløst ægteskab dør, arver den anden ægtefælle det hele. Hvis længstlevende dør uden, at der er oprettet testamente, vil halvdelen af arven falde tilbage til den førstafdødes slægt, for eksempel søskende, nevøer eller niecer. Kun den anden halvdel af arven går til længstlevendes egne slægtninge. Hvis længstlevende ikke har kontakt med førstafdødes familie, vil der meget ofte være et ønske om, at formuen efter længstlevende alene skal tilfalde hans eller hendes familie. Måske skal formuen gå til andre formål, herunder velgørende organisationer. Den længstlevende bør oprette testamente, hvoraf det klart fremgår, hvad der ønskes. Undgå statskassen Har man hverken testamente eller arvinger i 1., 2. eller 3. arveklasse, går hele arven direkte i statskassen. Den eneste måde at undgå dette på er altså at oprette testamente, hvor der står, hvem der skal arve

8 VIL DU VIDE MERE Arv som særeje Man kan ved testamente bestemme, at en arving får sin arv som særeje. Dette betyder, at arven vil være særeje i arvingernes ægteskab. Dermed skal arvingen ikke dele sin arv med sin ægtefælle, hvis de måtte blive skilt. Man kan vælge mellem flere former for særeje. Se side 12. Båndlagt arv Man kan i et testamente i vidt omfang bestemme, at arven skal båndlægges, så arvingen ikke kan formøble den. Man kan selv stort set bestemme de nærmere vilkår. Er arvingen umyndig, bliver arven automatisk indsat i et anerkendt pengeinstituts forvaltningsafdeling indtil det fyldte 18. år. Sådan en automatisk forvaltning kan dog i en vis udstrækning gøres mindre omfattende gennem et testamente. Arveafkald Man kan give afkald på arv, inden den person, man skal arve, afgår ved døden. Det hedder afkald på forventet arv. Man kan også give afkald på arv, når den person, man skal arve, er død. Det hedder afkald på falden arv. Man kan ønske at give afkald på arv og i stedet lade arven gå videre til næste generation. Der findes nærmere regler for, hvordan afkald på arv skal udformes. Bobestyrer Man kan i et testamente bestemme, hvem man ønsker skal behandle ens dødsbo. Det sker ved at indsætte en bobestyrer, oftest en advokat. Begrundelsen kan være, at man har tillid til vedkommende, og at denne nøje kender ens ønsker. Sådan opretter man et testamente Husk! Der er ikke noget, der hedder et standardtestamente. Et testamente er individuelt og skal altid afpasses efter netop dine forhold og ønsker. Sker det ikke, kan testamentet få helt utilsigtede virkninger. Desuden skal testamentet for at være gyldigt opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven. Ønsker du at oprette testamente, er den sikreste fremgangsmåde at kontakte en advokat. Advokaten lytter til dine ønsker og foreslår på baggrund heraf, hvad der skal stå i dit testamente. Når I er enige om testamentets indhold, underskrives det hos notaren, ofte sammen med advokaten. Notaren er dommerfuldmægtigen eller retsassessoren ved den lokale ret. Notaren indberetter til et centralt register for alle landets testamenter, at du har oprettet testamente. Dermed kan du være sikker på, at testamentet kommer frem, når du afgår ved døden, selv - 8 -

9 om dit eksemplar er blevet væk eller fjernet. Derfor er notartestamentet at foretrække frem for de andre typer testamenter vidnetestamente eller nødtestamente der er nævnt i arvelovgivningen. Er testamentet ajour? Man skal hele tiden være opmærksom på, om ens testamente er ajour. Et testamente kan normalt altid ændres. Hvis ens forhold har forandret sig væsentligt, bør man tage sit testamente frem og overveje, om det skal ændres, eller om noget skal tilføjes. Måske har dine formueforhold ændret sig. Måske skal andre eller flere personer begunstiges. Måske er nogle, der skulle være begunstiget, afgået ved døden. Der kan også være andre grunde til at ændre sit testamente, herunder nye afgiftsregler. Specielt virksomhedsejere bør sikre sig, at testamentet og en eventuel ægtepagt er koordineret med virksomhedens strategi og fremtidsplaner. Se herom i folderen fra RET&RÅD/ Erhverv Veldrevet virksomhed søger ny ejer

10 Hvad koster det at oprette testamente? Der er ikke nogen standardpris for et testamente. For et testamente kan aldrig blive nogen hyldevare. Et testamente skal altid laves til den enkelte. Advokaten skal først have et overblik over din situation, før han eller hun kan give dig en pris. Prisen hænger sammen med den tid, advokaten bruger, og det ansvar, der er forbundet med at rådgive om og udfærdige testamentet. Ring derfor til advokaten og få et overslag over, hvad det vil koste. Hvis din husstandsindkomst ikke overstiger visse grænser, der løbende ændres, kan du muligvis få tilskud fra det offentlige. Advokaten kender reglerne og kan forklare nærmere om dem. Men udgiften til testamente vil ofte være meget lille i forhold til den økonomiske sikring af dine nærmeste, som testamentet kan sørge for. Hvad skal der betales i afgift? Der er to afgifter, som arvingerne kan komme til at betale af arv: Boafgift og tillægsboafgift. Disse to afgifter erstatter det, der før hed arveafgift. De fleste arvinger stifter kun bekendtskab med boafgiften. Arv til ægtefælle er fritaget for afgift. Det samme gælder arv til velgørende organisationer. Alle andre skal betale boafgift. Boafgift Boafgiften beregnes af værdien af afdødes samlede bo, det vil sige den samlede formue. De første kroner* af det samlede bo er dog boafgiftsfri. Arv derudover bliver pålagt boafgift på 15 procent. Det afgiftsfrie beløb ændres hvert år i takt med pristallet. Følgende arvinger betaler kun boafgift: Afdødes børn (børn, børnebørn, oldebørn osv.) Afdødes stedbørn og deres børn

11 Afdødes forældre Afdødes svigerbørn Samboende/samlevende, der har haft bopæl sammen med afdøde de sidste to år før dødsfaldet (med særlige regler ved institutionsophold) Visse plejebørn Adoptivbørn arver oftest som øvrige børn, men det kan kun afgøres af adoptionsbevillingen. Er du i tvivl, om dit adoptivbarn er arveberettiget, bør du kontakte din RET&RÅD-advokat. Tillægsboafgift Arv, der tilfalder andre end de oven for nævnte personer, belægges med en tillægsboafgift på 25 procent. Det gælder for eksempel arv til: Fjernere familiemedlemmer Samboende/samlevende, der ikke har haft bopæl sammen med afdøde de sidste to år før dødsfaldet Ubeslægtede er det utrolig vigtigt at tegne en god livsforsikring, der kan sikre familiens økonomiske grundlag, hvis man pludselig skulle dø i en ung alder. Den, der skal have udbetalt livsforsikringen, kapitalpensionen eller ratepensionen, skal være noteret som begunstiget hos forsikringsselskabet eller banken. Det er altså ikke nok at skrive i testamentet, at en bestemt person skal arve ens formue, hvis man også ønsker, at vedkommende skal have udbetalt ens livsforsikring eller pensionsordning. Man skal selv sørge for, eventuelt gennem sin advokat, at få ønsket om en bestemt begunstiget person noteret på forsikringspolicen eller i pensionsvilkårene. Det er ligeså vigtigt at gøre sig klart, at man ikke kan indsætte hvem som helst, hvis man er gift eller har børn. Specielt er der begrænset mulighed for at indsætte ens ugifte samlever som begunstiget, hvis man har børn. Tillægsboafgiften beregnes af den samlede arv. Der er intet bundfradrag, men boafgiften fratrækkes i arven, inden tillægsboafgiften beregnes. Den samlede afgift for deres del af arven bliver således op til 36,25 procent. * Tallet er fra år 2001 Måske kan testamentet ikke stå alene Livsforsikring og pensionsordninger Mange mennesker har tegnet en livsforsikring og indskudt penge på en kapitalpension eller en ratepension. Specielt for yngre mennesker Ægtepagt Er du gift, kan du kombinere testamentet med en ægtepagt. Sådan får du flere muligheder for at tilgodese din ægtefælle, så han eller hun bliver så lidt økonomisk berørt som muligt ved din død. Se nærmere om ægtepagt på de næste sider.

12 Ægtepagt Der findes flere forskellige formueordninger for gifte: Fælleseje Ved ægteskab får ægtefællerne automatisk fælleseje, også kaldet almindeligt formuefællesskab. Mens ægtefællerne er gift og lever, ejer de hver deres egen formue, ligesom de hver har deres egen gæld. Det kaldes ægtefællernes bodele. Ved separation og skilsmisse eller ved død skal formuen skiftes. Det betyder, at hver ægtefælle skal aflevere halvdelen af det, han eller hun ejer, til den anden ægtefælle eller dennes dødsbo. Har ægtefællerne fælleseje, kan den længstlevende sidde i uskiftet bo med fællesbørn, når den første dør. Ønsker ægtefæller ikke at have fælleseje, kan de oprette ægtepagt. En ægtepagt er et dokument om en særlig formueordning. Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig. Skilsmissesæreje Ved skilsmissesæreje beholder hver ægtefælle sin egen formue (eget særeje), hvis ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Går ægtefællerne imidlertid ikke fra hinanden, bortfalder skilsmissesærejet, når den første afgår ved døden. Ved dødsfaldet bliver formuen til fælleseje, og så gælder reglerne om fælleseje og uskiftet bo (se ovenfor)

13 Kombinationssæreje De tre formueordninger fælleseje, skilsmisseeje og fuldstændigt særeje kan kombineres på forskellig vis. For eksempel kan du holde din egen og din ægtefælles formue adskilt og undgå deling, hvis I bliver separeret eller skilt. Du kan dog alligevel sikre din ægtefælle maksimal rådighed over både hans eller hendes formue og din egen ved din død. Denne kombination kaldes for kombinationssæreje. Kun halvdelen af din formue skal fordeles mellem arvingerne. Heraf arver din ægtefælle 1/3 og børnene 2/3. Denne fordeling kan du ved testamente rykke således, at din ægtefælle får 2/3 og børnene 1/3 altså det omvendte forhold. I alle ægteskaber, hvor en eller begge ægtefæller har særbørn i modsætning til fællesbørn bør man overveje at oprette ægtepagt om kombinationssæreje. Fuldstændigt særeje Fuldstændigt særeje opretholder særejet for hver af ægtefællerne, både ved separation og skilsmisse og ved død. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo, men skal skifte ved ægtefællens død. Mange ulykkelige situationer, hvor en enke eller enkemand måtte aflevere en stor del af sin formue til den afdødes børn, kunne være undgået, hvis der havde været taget højde herfor i tide

14 Gaver og arveforskud Gaver mellem ægtefæller Gaver mellem ægtefæller er nu i enhver henseende afgiftsfri. Men der skal oprettes ægtepagt, som skal tinglyses, hvis gaven står i misforhold til din formue. Ellers anses gaven for ugyldig. Gaver til børn, børnebørn, forældre m.fl. Den kreds af personer, der kan få gaver på særligt lempelige vilkår, er børn herunder stedbørn og disses børn børnebørn, oldebørn osv., forældre, stedforældre og bedsteforældre. Den afgiftsfri grænse for gaver til disse er kroner* og justeres årligt. Overstiger gaven dette beløb, skal der indgives gaveanmeldelse, og der skal betales gaveafgift af det overskydende beløb på 15 procent. Gaver til stedforældre og bedsteforældre bliver yderligere belagt med tillægsafgiften på 25 procent

15 Gaver til svigerbørn For gaver til svigerbørn er den årlige afgiftsgrænse kroner*. Også her skal indgives gaveanmeldelse, hvis grænsen overskrides, og der skal betales afgift af overskydende beløb med 15 procent. Gaver til andre Gaver til alle andre skal indkomstbeskattes hos modtageren. Dog kan personer, der har boet sammen i mindst to år, afgiftsfrit give hinanden gaver på op til kroner*. Af gaver over dette beløb betales en afgift på 15 procent. Arveforskud Arveforskud betragtes som gaver, når det gælder afgifter. Arveforskud skal kunne dokumenteres, så der kan tages højde for det, når arven skal fordeles ellers er der tale om en gave. * Tallet er fra år 2001 RET&RÅD er Danmarks førende advokatkæde. RET&RÅD har specialiseret sig i: Erhverv Rettidig Rådgivning Privatrådgivning Bolig Købers Mand RET&RÅD har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Telefon Fax Mail:

16 RET&RÅD er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 70 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. RET&RÅD/Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, man kan støde på livet igennem. Inden for Bolig har vi valgt side til fordel for boligkøberne. Med baggrund i vores erfaringer fra mere end boligkøb har vi specialudviklet rådgivningspakken Købers Mand, der sikrer køberne uafhængig ekspertrådgivning ved køb og finansiering af boligen. Få oplyst dit nærmeste RET&RÅD-kontor på eller gå ind på vores hjemmeside og læs mere. Få oplyst nærmeste RET&RÅD-kontor på eller gå ind på vores hjemmeside Klausen & Partners

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente 1 Skriv kræft ud af historien Indhold Din arv kan være med til at finde kuren mod kræft 3 Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv

Læs mere

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed.

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer du dig, at dine efterladte får mest og længst mulig

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

Fransk arveret og franske arveafgifter

Fransk arveret og franske arveafgifter Fransk arveret og franske arveafgifter De færreste danskere er opmærksomme på, at deres franske bolig er underlagt fransk arveret, selvom der kun er tale om en feriebolig og ejerne er fast bosiddende i

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Testamentsmønstre. Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn.

Testamentsmønstre. Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn. Tallene bag afsnit 3. Undersøgelsens væsentligste resultater Tabel 1. Samtlige testamentshenvendelser fordelt efter civilstand Antal Personer Antal henvendelser, hvor respondenten er gift 1.088 2.113 Antal

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

En række alvorlige emner

En række alvorlige emner Revideret udgave juni 2012 Forbered dig i tide 1 Forbered dig i tide En række alvorlige emner 2 Forbered dig i tide Indhold Side Praktiske oplysninger om, hvad man kan forberede før et dødsfald... 4 Når

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet Arv og testamente Forord Arv og testamente er emner, som det kan være vanskeligt at forholde sig til og tale om. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi hver især gør op med os selv, hvem der skal arve

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere