Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres"

Transkript

1 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, og heraf svarede 2.228, hvilket giver en svarprocent på 47. Dette notat indeholder dog kun svar fra erhvervsaktive medlemmer af panelet. Hovedresultaterne fra undersøgelsen er: En femtedel (19 %) af FOAs medlemmer oplever, at der er flere konflikter med brugere/pårørende nu end for to år siden. Omkring halvdelen (48 %) mener, der er den samme mængde, og kun 6 procent mener, at der er færre konflikter. I undersøgelsen er medlemmerne blevet spurgt, hvor ofte de oplever konflikter med brugere/pårørende, fordi de pårørende/brugerne synes, serviceniveauet er for lavt. 10 procent svarer, at de oplever konflikter ca. en gang om ugen eller oftere. 24 procent oplever konflikter en eller flere gange om måneden, 25 procent oplever konflikter sjældnere end en gang om måneden, og 32 procent oplever stort set aldrig konflikter med brugere/pårørende. En femtedel (17 %) af de deltagende medlemmer svarer, at de sjældent eller næsten aldrig/aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. En tredjedel (32 %) svarer, at de sommetider har tid nok, og den sidste halvdel (50 %) svarer, at de ofte eller altid har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. 6 ud af 10 (63 %) af de medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, oplever konflikter med brugere/pårørende mindst en gang om måneden om for lavt serviceniveau. Blandt de medlemmer, der svarer, at de altid har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, svarer blot 6 procent, at de oplever konflikter med brugere/pårørende mindst en gang om måneden. I forhold til medlemmer fra de andre sektorer føler medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren i højere grad, at der er kommet flere konflikter nu end for to år siden, og de oplever i højere grad konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt. Svarene på de enkelte spørgsmål følger på de næste sider. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Katrine Bonde Nielsen Tlf Siff Gadgaard Tlf

2 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 2 Udvikling i konflikter med brugere/pårørende Figur 1: Har du flere eller færre konflikter med brugere/ pårørende nu end for to år siden? Flere 19% Det er det samme 48% Færre Ved ikke/ikke relevant 19% Jeg var ikke ansat på min nuværende arbejdsplads for to år siden 7% Antal svar: Procenterne i den ovenstående figur er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er mellem 1,1 og 2,3 procent. Det fremgår af ovenstående figur 1, at omkring halvdelen (48 %) af de deltagende medlemmer svarer, at der er den samme mængde konflikter med brugere/pårørende som for to år siden. En femtedel (19 %) svarer, at der er flere konflikter med brugere/pårørende i forhold til for 2 år siden. 6 procent svarer, at der er færre konflikter. 7 procent har ikke mulighed for at sammenligne, da de ikke arbejdede på deres nuværende arbejdsplads for to år siden. Og en femtedel (19 %) svarer Ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet.

3 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 3 Figur 2: Oplever du konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt? 2014 Ja, ca. en gang om ugen eller oftere 10% Ja, en eller flere gange om måneden 24% Ja, sjældnere end en gang om måneden 25% Nej, det oplever jeg stort set aldrig 32% Ved ikke 9% Antal svar: Procenterne i ovenstående tabel er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er mellem 1,3 og 2,1 procent. Det fremgår af figur 2, at 6 ud af 10 (59 %) af de deltagende medlemmer har oplevet konflikter med brugere/pårørende, fordi de pårørende synes, at serviceniveauet er for lavt. 10 procent oplever dette ca. en gang om ugen eller oftere. En fjerdedel (24 %) oplever det en eller flere gange om måneden, og en fjerdedel (25 %) oplever det sjældnere end en gang om måneden. 3 ud af 10 (32 %) svarer, at de stort set aldrig har konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt. 9 procent svarer Ved ikke. Dette spørgsmål blev også stillet i Svarene ses i figur 3.

4 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 4 Figur 3: Oplever du konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt? 2010 Ja, ca. en gang om ugen eller oftere 9% Ja, en eller flere gange om måneden 19% Ja, sjældnere 2 Nej, det oplever jeg stort set aldrig 42% Ved ikke 3% Svarene er fra en FOA undersøgelse udsendt til forbundets elektroniske medlemspanel i juni Undersøgelsen handlede ud over dette spørgsmål om arbejdsmiljø generelt. Antal svar: Procenterne i ovenstående tabel er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er mellem 0,7 og 2,1 procent. Der er kun få statistisk sikre afvigelser i svarene fra 2010 i forhold til svarene fra I 2014 er der flere, der har svaret at de oplever konflikter en eller flere gange om måneden. Det svarede 19 procent i 2010 og 24 procent i Forskellen er statistisk sikker. I 2014 er der færre, der svarer, at de stort set aldrig oplever konflikter i forhold til i I 2014 svarer 32 procent at de stort set aldrig oplever konflikter, i 2010 svarede 42 procent dette. Forskellen er statistisk sikker. Dog kan disse sammenhænge blandt andet skyldes, at en større andel svarer Ved ikke i 2014 i forhold til i I 2014 svarer 9 procent Ved ikke, hvorimod kun 3 procent svarede Ved ikke i 2010.

5 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 5 Arbejdspres Figur 4: Har du tid nok til at udføre dit arbejde tilfredsstillende? Altid 8% Ofte 42% Sommetider 32% Sjældent 13% Næsten aldrig/aldrig 4% Ved ikke 0% Antal svar: Procenterne i den ovenstående figur er furbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er mellem 0,3 og 2,2 procent. Figur 3 viser, at halvdelen (50 %) af de deltagende medlemmer svarer, at de altid eller ofte har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Det er dog kun 8 procent, der svarer altid. En tredjedel (32 %) svarer at de sommetider har tid nok til at udføre arbejdet tilfredsstillende. 13 procent svarer, at de kun sjældent har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, og 4 procent svarer næsten aldrig eller aldrig.

6 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 6 Sammenhængen mellem konflikter og arbejdspres Figur 5: Har du flere eller færre konflikter med brugere/pårørende nu end for to år siden? Krydset med: Har du tid nok til at udføre dit arbejde tilfredsstillende? Altid 4% 37% 10% 35% 13% Ofte 9% 54% 7% 22% 7% Flere Det er det samme Færre Sommetider 25% 50% 5% 15% Ved ikke/ikke relevant Sjældent Næsten aldrig/aldrig 38% 45% 38% 3 11% 10% 7% 8% Jeg var ikke ansat på min nuværende arbejdsplads for to år siden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: De syv, der har svaret Ved ikke/ikke relevant til om de mener der er flere eller færre konflikter med brugere/pårørende, er ikke medtaget i denne figur. Procenterne i ovenstående figur er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er mellem 1,7 og 11,7 procent. Figur 4 viser en tendens til, at de medlemmer, der i mindre grad føler, at de har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, i højere grad oplever flere konflikter med brugere/pårørende nu i forhold til for to år siden. Af de medlemmer, der svarer, at de sjældent eller næsten aldrig/aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, svarer henholdsvis 38 og 45 procent, at de oplever flere konflikter med brugere/pårørende i forhold til for to år siden. Blandt de medlemmer, der svarer, at de altid eller ofte har tid nok til at udfører deres arbejde tilfredsstillende svarer henholdsvis 4 og 9 procent, at de mener der er flere konflikter med brugere/pårørende. De medlemmer, der svarer, at de sommetider har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, svarer 25 procent, at de mener der er flere konflikter med brugere/pårørende i forhold til for to år siden.

7 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 7 Figur 6: Oplever du konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt? Krydset med: Har du tid nok til at udføre dit arbejde tilfredsstillende? Altid 4% 15% 61% 18% Ofte 4% 17% 27% 43% 10% Ja, ca. en gang om ugen eller oftere Sommetider 11% 33% 28% 22% Ja, en eller flere gange om måneden Sjældent Næsten aldrig/aldrig 22% 27% 32% 3 24% 13% 14% 7% 11% 12% Ja, sjældnere end en gang om måneden Nej, det oplever jeg stort set aldrig Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: De syv, der har svaret Ved ikke/ikke relevant til om de mener der er flere eller færre konflikter med brugere/pårørende, er ikke medtaget i denne figur. Procenterne i ovenstående tabel er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er mellem 1,4 og 11,4 procent. Ud fra figur 5 kan der ses en tendens til, at de medlemmer, der i mindre grad føler, at de har tid nok til at gøre deres arbejde tilfredsstillende, også i højere grad oplever konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt. Det fremgår, at 6 ud af 10 (63 %) af de medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, oplever konflikter med brugere/pårørende mindst en gang om måneden. Af disse svarer 27 procent, at de oplever konflikter ca. en gang om ugen eller oftere, og 36 procent svarer, at de oplever konflikter en eller flere gange om måneden. Blandt de medlemmer, der svarer, at de altid har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, svarer blot 6 procent, at de oplever konflikter med pårørende mindst en gang om måneden. 6 ud af 10 (61 %) svarer derimod, at de stort set aldrig oplever konflikter med pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt. Af de medlemmer, der svarer, at de sjældent eller sommetider har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, svarer henholdsvis 54 procent og 44 procent, at de oplever konflikter med brugere/pårørende mindst en gang om måneden, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt. Blandt de medlemmer, der svarer, at de ofte har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, svarer en femtedel (21 %), at de oplever konflikter med brugere/pårørende mindst en gang om måneden.

8 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8 Konflikter med brugere/pårørende i forhold til sektor Figur 7: Har du flere eller færre konflikter med brugere/pårørende nu end for to år siden? Krydset med: Sektor Social- og Sundhedssektoren 23% 48% 15% 8% Flere Pædagogisk Sektor 14% 54% 5% 21% Det er det samme Færre Ved ikke/ikke relevant Kost- og Servicesektoren Teknik- og Servicesektoren 5% 14% 30% 43% 8% 10% 47% 30% 9% 3% Jeg var ikke ansat på min nuværende arbejdsplads for to år siden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: Tre medlemmer er angivet uden sektor og er derfor ikke medtaget i ovenstående tabel. Procenterne i ovenstående figur er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er mellem 1,3 og 9,9 procent. Den ovenstående figur viser, at det særligt er medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der oplever flere konflikter med brugere/pårørende nu i forhold til for to år siden. Blandt medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren svarer 23 procent, at de oplever flere konflikter. Det kan skyldes, at de arbejdsopgaver, der typisk udføres i Social- og Sundhedssektoren, involverer tæt kontakt med såvel brugere som pårørende i følsomme og vigtige perioder i brugerne og de pårørendes liv. I såvel Pædagogisk Sektor som i Teknik- og Servicesektoren svarer 14 procent, at de oplever flere konflikter med brugere/pårørende nu i forhold til for to år siden. I Kost- og Servicesektoren svarer 5 procent, at de oplever flere konflikter. Der er en stor andel (47 %) i Kost- og Servicesektoren, der svarer Ved ikke/ikke relevant. Det kan skyldes, at den type arbejde medlemmerne i denne sektor typisk udfører, som rengøring eller køkkenarbejde, i mindre grad involverer direkte kontakt med brugere og i særdeleshed mindre kontakt med pårørende.

9 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 9 Figur 8: Oplever du konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt? Krydset med: Sektor Social- og Sundhedssektoren 13% 29% 27% 25% Ja, ca. en gang om ugen eller oftere Pædagogisk Sektor 4% 15% 23% 44% 14% Ja, en eller flere gange om måneden Kost- og Servicesektoren 3% 14% 18% 45% 20% Ja, sjældnere end en gang om måneden Teknik- og Servicesektoren 7% 21% 1 41% 15% Nej, det oplever jeg stort set aldrig Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I alt Antal svar: Tre medlemmer er angivet uden sektor og er derfor ikke medtaget i ovenstående tabel. Procenterne i ovenstående figur er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er mellem 1,3 og 9,9procent. Figur 7 viser en tendens til, at medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren i højere grad oplever konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt. Blandt medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren har blot en fjerdedel (25 %) svaret, at de stort set aldrig oplever konflikter med brugere/pårørende, fordi de synes, serviceniveauet er for lavt. Blandt medlemmerne fra de andre sektorer svarer en større andel på henholdsvis 44, 45 og 41 procent, at de stort set aldrig oplever konflikter med brugere/pårørende, fordi de mener, serviceniveauet er for lavt. 13 procent af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren har svaret, at de oplever konflikter ca. en gang om ugen, 29 procent har svaret, at de oplevet det en eller flere gange om måneden og 27 procent har svaret, at de oplever det sjældnere end en gang om måneden.

10 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 10 Uddybende kommentarer Efter spørgsmålet om konflikter med brugere/pårørende havde de deltagende medlemmer mulighed for at komme med yderligere kommentarer. Det har 122 deltagere benyttet sig af. Mange af de deltagende medlemmer, omkring 30, nævner, at brugere og pårørende i høj grad er krævende og stiller store krav til den service, de eller deres pårørende modtager. Mange nævner, at det især er de pårørende, der til tider stiller urealistiske krav. En social- og sundhedsassistent, der arbejder på et rehabiliteringscenter, nævner: Både pårørende og brugere af systemet er i dag meget bevidste om at stille krav - også urealistiske krav. De vil have noget for deres skattepenge! Social- og Sundhedsassistent på et rehabiliteringscenter En social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem, beskriver yderligere: Jeg oplever ikke nødvendigvis et lavere serviceniveau, blot højere og ofte urealistiske forventninger fra de pårørendes side. Social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem Dog er der også mange, omkring 25, der kommenterer, at serviceniveauet er faldet, hvilket skaber grobund for mange konflikter mellem medarbejdere og brugere/pårørende. En social- og sundhedsassistent, der arbejder i socialpsykiatrien, skriver således: Konflikter opstår ofte, fordi vi netop er for få til at udføre arbejdet forsvarligt/godt nok. Det er politisk besluttet, at vi er skåret så langt ned, og et politisk ansvar, som politikerne hele tiden forsøger at løbe fra. Der kan IKKE skæres mere i budgetterne på det sociale område, og vi kan IKKE være færre på arbejde. Vi løber stærkt. Brugerne bliver frustrerede over den manglende tid. Vi, som personale, kører ned psykisk. Social- og Sundhedsassistent, der arbejder i socialpsykiatrien

11 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 11 I den forbindelse nævner flere dog også, at brugere og pårørende ofte har forståelse for travlhed blandt personalet. Men at frustrationer skaber konflikter. En sygehjælper, der arbejder i hjemmeplejen beskriver eksempelvis: Jeg har ikke konflikter med brugere eller pårørende, men oplever ofte at de ikke forstår, at der ikke er bevilget mere hjælp, end det er tilfældet. I den situation er det svært at være loyal over for sin arbejdsgiver, når man godt kan se problemet. Sygehjælper, der arbejder i hjemmeplejen Flere nævner, at det kan være hårdt at tage i mod kritik fra brugere/pårørende, selvom det ikke er medarbejderens skyld, at serviceniveauet mindskes som følge af nedskæringer. En pædagogmedhjælper, der arbejder i en daginstitution eller SFO, beskriver: Der kommer indimellem sure opstød fra forældre, selvom de godt ved, hvor pressede vi er angående normering. Men jeg forstår det delvist godt, da det er deres børn, det går ud over, og der er vi jo de nærmeste at give skylden og kritikken til i den givne situation. Men det er hårdt at tage imod, når vi ikke kan få lov og tid til at udføre vores arbejde, som vi er fantastisk gode til, hvis vi ellers havde tiden og ressourcerne. Vi har jo selv børn og kan føle med dem. Pædagogmedhjælper, der arbejder i en daginstitution eller SFO Slutteligt nævner omkring 10 at de er frustrerede over ledelsens håndtering af klager og konflikter. En social- og sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem, skriver: Det er ofte medarbejdere, som må stå til måls for pårørendes frustrationer, da ledelsen ikke tager ansvar. Social- og Sundhedsassistent, der arbejder på et plejehjem

12 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 12 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen blev gennemført i dagene maj Medlemmerne fik en påmindelse i perioden. Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til medlemmer af forbundets medlemspanel. Dette notet indeholder svarerene på de spørgsmål, der omhandler konflikter med pårørende og arbejdspres. Ud over disse spørgsmål indeholdt undersøgelsen emnerne: ulighed, kollegaskab, kost til ældre, følelsesmæssig belastning i arbejdet, læsekurser, alenetid med børn, personalemøder og forældresamtaler. Målgruppen Samtlige medlemmer af forbundets medlemspanel blev inviteret til undersøgelsen pr. mail. Spørgsmålene om konflikter med pårørende og arbejdspres blev kun stillet til erhvervsaktive medlemmer, hvorfor det kun er deres svar, der indgår i dette notat. Antal besvarelser og svarprocent 138 mails nåede imidlertid ikke frem, så det reelle antal inviterede var medlemmer gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 140 afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var 47. Vægtning af data Der er vægtet for sektortilhørsforhold i alle tabeller. Med undtagelse af dem, der er opdelt efter sektor.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere