Analyse af Columbus 30. august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Columbus 30. august 2017"

Transkript

1 Columbus fastholder forventningerne til Forretningsmodellen er skalerbar med et højt dækningsbidrag, der øges ved tilbagevendende omsætning. Dette element udgør nu 27 % af koncernens salg. Målet er, at denne form for kernekunder i 2019 skal udgøre 30 % af koncernens omsætning. Den igangværende Columbus2020 plan sætter kunder og medarbejdere i centrum. Intentionen er at knytte tætte bånd og opnå langvarige kundeforhold ved at levere produkter i høj kvalitet produkter der løbende videreudvikles for at leve op til kundernes ændrede behov og de markant voksende krav fra myndighedernes side mht. produktsikkerhed og kvalitet. Høj kundetilfredshed er derfor et afgørende punkt, og udviklingen i første halvår bekræfter høj tilfredshed hos kunderne. Columbus opererer i en branche med stor konkurrence. Udfordringen imødegås ved at oparbejde og fastholde en førende stilling med IT-løsninger beregnet for fødevare-, detail- og produktionsvirksomheder en satsning på udvalgte kunder. Løbende produktudvikling er vigtigt i bestræbelsen på at fastholde kunderne for life time. Det er Columbus dygtig til. Digitaliseringsprocessen vil tage yderligere fart i de kommende år, hvorfor der er basis for mersalg af produkter, der hjælper kunderne til at leve op til myndighedernes og deres kunders (End Users) stigende krav. Konstruktiv udnyttelse af de enorme mængder af opsamlede informationer (Big Data) udgør en spændende vinkel med nye tilbud til styring for virksomheder. Support udgør en vigtig parameter for at fastholde kunderne for life. Her spiller udviklings- og supportcentret i Indien med 150 ansatte en vigtig rolle. Centret sikrer ensartethed i løsningen af opgaver og giver kunderne support døgnet rundt. Frem mod 2019 er målsætningen via organisk vækst og opkøb at løfte salget med gennemsnitligt 10 % årligt og at forbedre EBITDA-marginen til 11 %. Baseret på opnåelse af disse målsætninger handles aktien til en fremtidig (teoretisk) P/E 2019E på 12,5-13,9, hvilket er betydeligt under både selskabets danske Peer-gruppe (RTX, SimCorp, NNIT) og udenlandske aktier. Columbus må ses som et muligt Take over emne pga. et forestående generationsskifte på ejersiden, men det kan tage år. Anbefaling: Aktuel Kurs: 12,5 Børs: NASDAQ OMX Smallcap Kort sigt: Hold Langt sigt: Køb Markedsværdi: mio. DKK Kursudvikling 0-6 mdr.: (før 14-16) Antal aktier: 119,9 mio. styk Kursudvikling mdr.: (før 16-18)) Næste regnskab: Q3 regnskab den Tidligere anbefaling: Hold/Køb d v/ kurs 14,1. Selskabets forventninger til 2017 Columbus fastholder forventningerne til 2017, dvs. en omsætning på mio. kr., EBITDA før aktiebaseret aflønning på 150 mio. kr. (144 i 2016), et salg af Columbus Software på 80 mio. kr. EBITDA for Service angives til at blive 140 mio. kr. De langsigtede mål til og med 2019 er en gennemsnitlig årlig vækst i salget på 10 %, en EBITDA-margin på 11 % samt at det tilbagevendende salg skal forøges til at udgøre 30 % af omsætningen (2016: 25 %). Kursgraf fra 2010 og frem til dags dato: Seneste 12 måneder: høj: 15,5 / lav: 7,5 Muligheder Columbus er en ledende leverandør af værdiskabende IT-løsninger til fødevare-, detail- og produktionsvirksomheder. Business-modellen er skalerbar og giver stordriftsfordele. Løbende opkøb sikrer vækst og stigende indtjening. Global Delivery Center i Indien sikrer ensartethed i support og udviklingen af kundeopgaver med en lav udgift og høj kvalitet. Tætte bånd til kunderne skal give mulighed for langvarige relationer og supplerende ordrer. Risici Den organiske vækst er for lav. De gentagne opkøb rummer risiko for nedskrivning af bogført goodwill ved eventuelle problemer. Koncernen vokser via de fortsatte opkøb, hvorfor styring af ressourcer og tidsforbrug stiller krav til ledelsen om konstant at have hands-on hele vejen rundt i den stadig større koncern. Enhver afsporing af de udmeldte planer kan få store negative konsekvenser. Fastholdelse af nøglemedarbejdere er et særdeles vigtigt punkt. 1 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om Columbus Columbus blev etableret i 1989 og børsnoteret i Selskabet beskæftigede ved halvårsskiftet ansatte (1.088 på samme tid sidste år). Væksten i medarbejdertallet skyldes sidste års tre opkøb og indlemmelsen i år af amerikanske Tridea Partners, der er ledende inden for ERP og CRM til den voksende fødevare- og drikkeindustri i USA. Columbus er en international IT-konsulentvirksomhed, der sælger softwareløsninger og ledsagende, værdiskabende konsulentydelser primært til fødevare- og detailhandelssektoren samt produktionsvirksomheder (Food, Retail og Manufacturing), dvs. IT-løsninger rettet mod en veldefineret kundekreds. Der er tale om ERP-systemer og Cloudbaserede løsninger beregnet til at styre kundens økonomi, logistik og produktion altså værdiskabende produkter for erhvervskunder (Business-to-Business). Salget fokuserer på egne softwareløsninger, licenser, konsulentydelser og support. Her er indtjeningen højere end ved salg af løsninger baseret på eksternt udviklet software. Microsoft er en vigtig samarbejdspartner. Microsoft Dynamics 365, der blev lanceret i oktober 2016, er velegnet til brug for Cloud-løsninger, som Columbus og deres kunder i stigende grad satser på. Selskabets fælles udviklings- og kompetencecenter i Indien styrker konkurrenceevnen og giver ensartethed i løsningen af opgaver for kunderne, ligesom support varetages herfra (120 personer var ansat i Indien ultimo 2016). Omkostningsmæssigt og operationelt indebærer denne struktur store fordele, hvilket i H1 har resulteret i stigende indtjening herfra. Hovedkontoret ligger i Ballerup, Danmark. Salget er koncentreret om Danmark, Norge, England, Baltikum, Rusland og Nordamerika. Geografisk står Vesteuropa for 52 % af omsætningen i H1, Nordamerika for 37 %, mens resten af salget sker i Østeuropa (11 %). Ledelse: Thomas Honoré (født 1969) er koncernchef. Hans Henrik Thrane (født 1968) er CFO. Ib Kunøe (født 1943) er bestyrelsesformand og storaktionær. Ultimo 2016 havde selskabet aktionærer (5.646 ultimo 2015) med en høj navnenoteret andel på 97 %. Consolidated Holding (Ib Kunøe) ejede ultimo 2016 i 48,8 % af aktierne og ledelsesgruppen 2,9 %. Free flow af aktier udgør dermed ca. 48 %. Aktien er noteret i Nasdaq OMX Small-Cap indekset under tickerkoden COLUM. Børsomsætningen er kraftigt stigende, idet den daglige omsætning i 2014 på kr. voksede til kr. i 2015 og videre op til 2,3 mio. kr. i Hver børsdag i 2016 blev der foretaget 124 handler i aktien. I første halvår har der i gennemsnit været foretaget 205 handler med en daglig omsætning på 4,4 mio. kr. Det er et højt niveau for en Small-Cap-aktie med et frit flow på ca. 50 %. Columbus har til hensigt årligt at udlodde et udbytte på min.10 % af den nominelle aktiekapital, svarende til 0,125 kr. pr. aktie, hvilket sidste gang foregik ved udlodningen den i år. Derudover kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der betales ekstraordinært udbytte for et specifikt regnskabsår. Selskabets virkefelt Columbus udvikler og sælger ERP-systemer og Cloud-baserede løsninger, som skaber værdi for kunderne ved effektiv styring af økonomi, logistik og produktion. Voksende konkurrence som følge af globaliseringen har ført til stigende behov for risiko- og kvalitetsstyring igennem hele varekæden og omkring økonomien ude hos kunderne. Et højt konkurrencepres i fødevare-, detail- og produktionserhvervene (Columbus primære kundemålgrupper) kræver optimal intern styring hos disse kunder. Forretningsprocesser kan eksempelvis styres via produktet ColumbusRapidValue. Eksempler på kunder, der gør brug af software fra Columbus, er Hardi International, Augustinus Fonden, Fleggaard, MHI Vestas Offshore Wind, Lagkagehuset, Georg Jensen m.v. I alt er der leveret softwareløsninger til kunder i over 40 lande. Da mange kundevirksomheder er koncerner med datterselskaber i en række lande, må Columbus også håndtere disse underafdelinger omkring implementering af nye IT-systemer og yde support i den efterfølgende drift. Columbus sætter kundernes ønsker og behov i højsædet. Det sikrer og forbedrer deres tilfredshed og loyalitet, hvilket ledelsen konstant følger op på via loyalitetsprogrammet ColumbusPulse, der er fuldt integreret i koncernen. Målsætningen er at styrke kundefokus og skabe den ønskede loyalitet ved konstant at tilbyde de rette produkter på det rette tidspunkt. Det er et erklæret mål, at Columbus vil være best in class for at opbygge langvarige og tætte kunderelationer med deraf afledt udsigt til stigende omfang af tilbagevendende salg af nye produkter. En positiv effekt af kundefokuseringen er, at den tilbagevendende omsætning i første halvår er steget til 27 % af omsætningen (25 % for et år siden). ColumbusCare support-produktet er en vigtig service, der giver kunderne adgang til support døgnet rundt året rundt. Service fungerer som en meget vigtig parameter. Ensartethed i service og produktudviklingen sikres via det globale center i Indien. 2 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

3 Udover service er produktudvikling (løsninger) naturligvis også et afgørende punkt. Columbus skal kunne lede kunderne sikkert igennem digitaliseringsprocessen, der i stigende grad kræver Cloud-baserede løsninger. Columbus Dynamic Security Management, der er en ERP-løsning med det formål at sikre kunderne mod svindel og tyveri af data, er et eksempel på et af de nyeste kundetilbud. Der findes også løsninger til behandling og lagring af Big Data, så kunderne kan få let adgang til at udnytte mulighederne heri. Microsoft er en vigtig samarbejdspartner. I oktober sidste år lanceredes Microsoft Dynamics 365 programmet, der er en Cloud-baseret løsning og eksempel på nytænkning. Denne nye service kommer Columbus og siden deres End User kunder til gavn. Ved samme lejlighed blev der indført en ny opkrævningsmetode overfor kunderne med skift til løbende abonnementsordninger mod tidligere et regulært køb med fuld betaling upfront. På kort sigt belaster denne ændring regnskabet med færre upfront indtægter og lavere abonnementsbetalinger, der dog i stedet vil strække sig over mange år, såfremt kunderne vedbliver med at samarbejde med Columbus. Tal for første halvår viser, at kunderne forlænger deres abonnementer på Columbus Software, idet der er opnået en vækst i abonnementsbetalingerne på 17 %. Forventningerne til 2017 fastholdes Overordnet har første halvår udviklet sig i henhold til ledelsens forventninger, hvorfor prognosen for 2017 fastholdes. Salget ventes fortsat at nå op i mio. kr. med et EBITDA-resultat før aktiebaseret aflønning på 150 mio. kr. Columbus Software salget ventes at nå 80 mio. kr. Omlægningen til løbende betaling i stedet for køb påvirker regnskabet (strukturændring). Nettovirkningen skulle gerne vise sig at være forbedret kundeloyalitet og større villighed fra kundernes side til at skifte over til brug af nye tilbud, dvs. hurtigere udrulning af nye løsninger, og dermed at der opnås indtjening herfra. Halvåret bød på en vækst i salget på 8 % til 642 mio. kr. Den primære driver for salgsfremgangen er en stigning på 10 % i Service til 431 mio. kr. i omsætning. Den største del af væksten kommer fra sidste års tilkøbte virksomheder, ligesom årets køb af Tridea Partners også har bidraget positivt. Salg af Columbus Software steg med 11 % til 40,7 mio. kr. Tilbagevendende omsætning blev løftet med 16 % til 173 mio. kr., og udgør dermed 27 % af omsætningen. Stigningen i andelen af tilbagevendende salg er positivt, idet det er udtryk for kundernes loyalitet, hvilket er et nøglepunkt. Høj kundeloyalitet, gentagne forlængelser af abonnementer samt brug af konsulenters kompetencer giver større stabilitet i forretningen. Service EBITDA steg med 14 % til 47,9 mio. kr. Stigningen sker som konsekvens af højere opnåede priser for konsulenternes timeforbrug og en øget kapacitetsudnyttelse af servicecentret i Indien. Nettoresultatet endte på 40,1 mio. kr. svarende til et resultat pr. aktie på 0,33 kr. Bundlinjeresultatet voksede således kun med 1 %, hvilket er utilfredsstillende henset til en vækst på toplinjen på hele 8 %. Valutamæssig modgang med fald i værdien på USD, GBP og RUB medvirker ved at give et lavere resultat omregnet til kroner. Et specifikt problem er et tab på 4 mio. kr. på en amerikansk kunde. Hidtil har Columbus ellers haft begrænsede tab på kontrakter med kunder. Af halvårsregnskabet fremgår det da også, at de amerikanske aktiviteter gav et negativt driftsresultat (EBIT) på -5,6 mio. kr. Markedet for mindre og mellemstore amerikanske kunder har udvist en svag udvikling i første halvår, og markedet betegnes af ledelsen som tøvende. Af samme årsag har Columbus også fået et fald i andelen af fakturerbare konsulenttimer fra 58 til 54 %. Ledelsen har straks iværksat initiativer for at vende den skuffende udvikling, og Columbus venter en klar forbedring på dette punkt i resten af året. Derfor fastholdes forventningerne til hele Halvåret har været præget af visse udfordringer, men resultaterne lever overordnet op til selskabets prognose. Efter statusdagen har vi set et fortsat fald i værdien af USD og GBP. Derfor er det vores vurdering, at Columbus kun i bedste fald når i mål med ledelsens egen guidance, men en eventuel negativ afvigelse herfra vil næppe blive markant. Det bliver ikke et decideret problem, der vil ændre vores langsigtet positive syn på aktien. Columbus2020 planen Columbus styres ud fra strategiske fem-års planer. Den første plan for perioden 2011 til 2016 blev efterlevet til punkt og prikke. Nu gælder det så perioden frem til 2020 med afsæt i Columbus2020 planen. Denne tager udgangspunkt i kundernes behov med fokus på tilbud om værdiskabende produkter og services, der sikrer og forbedrer kundernes tilfredshed og loyalitet i forhold til Columbus som leverandør og betroet IT-partner. Målsætningen er at opbygge og fastholde langsigtede kunderelationer med deraf afledt voksende omfang af tilbagevendende salg af nye produkter. Målsætningen er, at den tilbagevende kundeomsætning i 2019 skal udgøre 30 % af salget mod 27 % i første halvår Denne proces er således på rette spor. På dette salg vil man alt andet lige kunne opnå et højere dækningsbidrag end på salg til helt nye kunder. Columbus skal desuden profilmæssigt fremstå som en digital markedsleder. Lederskabet skal sikres via innovation med udvikling af produkter, der forbedrer værdien af kundernes ERP-investeringer og giver øget brug af Cloud platforme. Mange virksomheder vil i de kommende år få behov for udskiftning eller optimering af deres bestående ERP-løsninger. Denne vurdering deles af de fleste ledende eksperter inden for IT og kan henføres til store, nye muligheder og et efterslæb i software. Der har været udført for lave investeringer i IT i erhvervslivet igennem en række år, så der er oparbejdet behov for opgraderinger mange steder. 3 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

4 Columbus2020 planen omfatter tre værdiskabende elementer: 1. Columbus skal forbedre indtjeningen i sin serviceforretning. 2. Brugen af eget software skal skaleres op salgsmæssigt. 3. Man vil øge andelen af tilbagevendende omsætning hos kunderne. Disse mål skal opfyldes ved, at Columbus og dets kunder kommer forrest i digitaliseringsprocessen. Det kræver, at Columbus altid har de rigtige, værdiskabende produktløsninger. Desuden er det vigtigt, at arbejdsprocesserne udføres i en meget høj kvalitet hele vejen igennem, dvs. lige fra den første samtale med en kunde over salgsprocessen og videre til design og implementering ude i virksomheden. Endelig er supportfunktionen med til at sikre, at kunderne forbliver længe hos Columbus. Alt dette er kun muligt ved at have en dedikeret medarbejderstab, hvilket synes at være tilfældet. Internt har eksekveringen udvist de ønskede resultater, idet man har redefineret og standardiseret marketing og salg med ekstra fokus på høj kvalitet og service samt en forbedret ColumbusCare support funktion. Med ColumbusPulse er kunderne sat i højsædet, og man har meget hurtigt kunne spore en stigende kundetilfredshed, hvilket blandet andet ses af en stor stigning i antallet af forlængelser af abonnementer. At kunderne forlænger indgåede aftaler er et klart bevis på succes. Fremtiden Målsætningen med Columbus2020 planen er, at der skal opnås en gennemsnitlig årlig salgsvækst på 10 %, en EBITDA-margin på % og at 30 % af salget skal være såkaldt tilbagevendende. Opkøb indgår som en væsentlig del af strategien. Under forudsætning af, at målene frem til og med 2019 indfries, vil omsætningen i 2019 kunne nå op på mio. kr. EBITDA før aktiebaseret aflønning vil stige til niveauet 180 mio. kr. Vi skønner på denne baggrund et nettoresultat på mio. kr. svarende til 0,9-1,0 kr. pr. aktie. P/E 2019E kan således udregnes (12,5/0,9-1,0) til 12,5-13,9. Set i forhold til andre IT-selskaber (RTX, SimCorp og NNIT) forekommer dette niveau lavt. Imidlertid indeholder en fremskrivning helt frem til 2019 en række usikkerhedsfaktorer. Efter de senere års mange opkøb er især amortiseringsposten (A) behæftet med stor usikkerhed. A-posten låses fast i størrelse efter opkøbet af en virksomhed og det er en positiv mekanisme så længe alt forløber planmæssigt. Men der kan let opstå behov for en stor nedskrivning, hvis indtjeningen svigter. I sig selv vil den løbende vækst ellers over tid føre til større omsætning og dermed højere EBITDA-bidrag, som dermed automatisk vil medføre en relativt større stigning i EBIT driftsoverskuddet. Goodwill posten er som følge af de senere års opkøb pr vokset til hele 449 mio.kr. (til sammenligning er aktionærernes egenkapital bogført til 500 mio. kr.). Det er derfor særdeles vigtigt, at ledelsen har fuld kontrol over driftsindtjeningen i de pågældende nye datterselskaber, så man undgår afbræk i processen med integrationen af de tilkøbte enheder. Problemer vil straks udløse krav fra revisor om nedskrivninger på disse regnskabsposter (impairment). Hidtil er integrationsprocessen heldigvis forløbet tilfredsstillende, og ledelsen har altså formået nøje at udvælge og vurdere sådanne opkøbskandidater med succes. Købet af det amerikanske selskab Tridea Partners er delvist blevet betalt med aktier i Columbus. Derfor er antallet af udestående aktier steget med 3,7 mio. styk. Denne form for finansiering af opkøb indebærer en udvanding af de bestående aktionærer, hvis købsprisen er for høj og omvendt en indvanding (forbedring), hvis købsprisen har været gunstig for Columbus. Tiden vil vise det. Pointen er, at når et selskab optræder meget aktivt inden for opkøb vil disse købspriser få stor betydning, men det vil i reglen fortone sig i de løbende årsregnskaber. Det er vanskeligt at vurdere og beregne den korrekte gevinst eller tab opstået ved brug af denne metode for udvidelse af en generelt dynamisk koncern. Det er derfor ekstra vigtigt, at ledelsen formår at levere de resultater og den vækst, der er stillet i udsigt. Enhver afsporing i et tilkøbt datterselskab, der jo vurderes individuelt, vil udløse en nedskrivning og kunne ramme aktiekursen hårdt. Det er vores vurdering, at Columbus får travlt for at opfylde målet i årets guidance. Alligevel anser vi fortsat Columbus som en interessant langsigtet investeringscase med en prissætning betydeligt under Peer-gruppen. Columbus15 planen blev nøje gennemført, og vi forventer, at det også vil gælde for Columbus2020 planen. Den bogførte værdi af de senere års opkøb er vores største bekymring, altså risikoen for nedskrivninger (impairment). Selvom Columbus fremdeles er aktiv omkring opkøb, så anser vi selskabet selv for at udgøre et take-over emne. Vi anser det for sandsynligt, at storaktionær Ib Kunøe (født 1943) på et tidspunkt i løbet af de nærmest kommende år vil afhænde sin ejerandel på 48,8 % af virksomheden. Et sådant frasalg vil i kraft af den store ejerandel og hans aktive involvering i bestyrelsen givetvis kunne komme de øvrige aktionærer til gavn i form af et egentligt bud på hele selskabet fra en ny aktiv ejers side. En høj pris kan kun opnås ved en samlet, direkte aftale med en køber frem for et bredt salg af aktieposten ud i det åbne børsmarked. 4 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal I mio. kr E Omsætning EBITDA Afskrivninger EBIT EBT Netto efter minoriteter Balance Immaterielle aktiver Egenkapital (moder) Gns. antal ansatte EBITDA-margin i % 8,0 9,0 9,2 12,1 11,1 Res. pr. aktie 0,18 0,46 0,57 0,70 0,70 Indre værdi 2,64 2,96 3,40 4,04 4,55 Udbytte 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 Egenkapitalforrentning% 8,0 16,8 18,2 18,9 16,4 Seneste fire analyser: Anbefaling: Dato Kurs Kort sigt Langt sigt ,1 Hold Køb ,8 Hold Køb ,3 Køb Køb ,0 Hold Køb Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, John Stihøj og Lau Svenssen ejer ikke aktier i selskabet på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af Columbus udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Columbus 2. maj 2017

Analyse af Columbus 2. maj 2017 Derfor er Columbus en interessant langsigtet investeringscase: Selskabet har en skalerbar forretningsmodel med højt dækningsbidrag på såkaldt tilbagevendende omsætning. Det er hensigten, at dette salg

Læs mere

Analyse af Columbus 1. september 2016

Analyse af Columbus 1. september 2016 Derfor er Columbus fortsat en god langsigtet placeringsmulighed: Columbus fortsætter med at levere resultater i henhold til udstukne planer, hvilket øger investorernes tillid til selskabet. Salget er i

Læs mere

Analyse af Columbus 27. marts 2015

Analyse af Columbus 27. marts 2015 Konklusion Målsætningerne for 2014 blev lige knapt indfriet omkring omsætningen og andelen af fakturerbart arbejde. Til gengæld oversteg indtjeningen ledelsens seneste prognose, og overordnet holder selskabet

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Investordagen 22. september 2015 2 AGENDA Præsentation af Columbus Columbus turnaround Værdi til aktionærerne Spørgsmål COLUMBUS HVEM VI ER Global

Læs mere

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Meddelelse nr. 15, 217 Periodemeddelelse for første kvartal 217 25. april 217 Meddelelse nr. 15/217 Periodemeddelelse for 1. kvartal 217 Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Columbus

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71%

Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71% Meddelelse nr. 29, 2016 Periodemeddelelse for tredje kvartal 2016 2. november 2016 Meddelelse nr. 29/2016 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2016 Columbus leverer indtjeningsvækst 1 på 71% Columbus leverer

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Analyse af Solar A/S 27. august 2015

Analyse af Solar A/S 27. august 2015 Konklusion Solar ser ud til at have passeret bundfasen i selskabets konjunkturcyklus. En organisk salgsvækst på 7% i første halvår bekræfter dette, samtidig med at indtjeningen er blevet væsentligt forbedret.

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015

Analyse af H+H International A/S 2. september 2015 Konklusion I forhold til samme periode sidste år, er omsætningen vokset med 20,8 %. Et underskud på 22,8 mio. kr. er vendt til et nettooverskud i første halvår på 25,7 mio. kr. Gælden er blevet reduceret

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012

Analyse af Trifork A/S 12. juni 2012 Konklusion Sidste år købte Trifork Erlang Solutions i England og ejerandelen i Basho Technologies blev forøget. Derved fik selskabet fodfæste i England og adgang til vigtig databaseteknologi. Målet i år

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017

Analyse af Solar A/S 4. maj 2017 God start på 2017 for Solar. Forventningerne fastholdes. Vi ser positivt på Solar fordi: Solar fortsætter sin transformationsproces med satsning på øget handel via Internettet og digitalisering. Målsætningen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012

Analyse af Trifork A/S 8. november 2012 Konklusion Strategien om at vokse med 15-25 % årligt de næste 3-4 år er fortsat gældende, hvilket primært skal ske ved at øge den udenlandske andel af omsætningen via løbende opkøb. Imidlertid koster det

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012

Analyse af Trifork A/S 11. april 2012 Konklusion Trifork opnåede en vækst i omsætningen på 23 % i 2011, hvilket er i den øvre del af det udmeldte interval om en årlig vækst på15-25 %. Indtjeningen følger med op og overstiger selskabets egen

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 28. september 2012

Analyse af ChemoMetec 28. september 2012 Konklusion Selskabet er i færd med en modernisering af sit produktprogram og introducerede i november 2011 analyseapparatet NucleoCounter NC- 200. Apparatet skal afløse NC-100 som dog videreføres til specielle

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere