Når væren bliver terapiens fundament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når væren bliver terapiens fundament"

Transkript

1 Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet gennem tiderne. Både terapeuter og mennesker i almindelighed har nu en helt anden bevidsthed omkring emnet. Det betyder, at det er helt naturligt, at terapeuter i dag kan lægge deres opmærksomhed et nyt sted. Vi har tidligere haft en forestilling om, at børn kommer til verden som tomme hylstre, og at det gælder om at få puttet noget i dem. De fleste i dag mener dog noget andet, og hvad sker der egentlig, hvis vi i stedet har fokus på det, der allerede er til stede, når vi kommer til verden? Som psykolog er jeg trænet i sætte fokus på de steder hos mennesker, hvor der ikke er kontakt. Men i stedet for at gå ind i den smertelige livshistorie, der ofte ligger i personligheden, så finder jeg det mere hensigtsmæssigt at holde fokus på de små tegn fra et andet sted inden i mennesket, et sted, der ved noget mere, og hvor der findes hidtil ukendte kvaliteter og ressourcer. Uanset hvilken historie et menneske bærer på, vil der altid være noget helt og uberørt indeni Ofte fokuserer vi på personligheden og de oplevelser, som et menneske har været udsat for, i stedet for at udforske, hvordan vi kan spotte alle de fine ting, vi også 1

2 indeholder, alt det, der udgør hele vores væren. I mit arbejde har jeg erfaret, at når mennesker har oplevet forfærdelige ting, eller er i chok, er det ikke, som man tidligere antog, optimalt at gå ind i oplevelsen eller chokket og være i det. I dag ved de fleste, at det blot er med til at aktivere kroppen, så vi oplever det hele igen, og hele vores system kommer i alarmberedskab. Man kan sige, at vi dermed kommer til at retraumatisere de mennesker, vi egentlig ville hjælpe. I mit arbejde med mennesker, der har oplevet store kriser eller på anden vis bærer på smertelige og traumatiske oplevelser, har jeg lagt mærke til, at hos de mennesker er der også noget, der stadig er intakt. Selvom personen er meget såret, er der alligevel noget et sted indeni, der er helt. Det berørte mig dybt at opdage det og det gav håb. Uanset hvilken historie et menneske bærer på, vil der altid være noget helt og uberørt indeni. Derfor begyndte jeg i stedet at lægge mit fokus der i første omgang hos de mennesker, hvor fokus ikke kunne ligge andre steder. Og dermed opdagede jeg, at vi mennesker er meget mere end blot vores personlighed og de oplevelser, som har formet en del af vores personlighed. At have fokus på værenskvaliteterne Det betyder, at vores værenskvaliteter i virkeligheden er en langt større og ofte ukendt del af, hvem vi er. Derfor arbejder jeg ud fra forståelsen af, at 2

3 personligheden er det, vi lærer i samspillet med omverdenen, mens værensdelen er det, som er der helt fra starten af, det oprindelige, det iboende. Når mennesker kommer i terapi, vil det derfor være et kæmpe skift for dem, når deres opmærksomhed vendes væk fra personligheden eller hele den tradition med at fokusere på alt det, der ikke fungerer, til i stedet at holde fokus på alt det, der altid er der og i det, vi er dybest inde i vores væren. Hvis vi nu antager, at personligheden kun er en lille del af helheden, så kan man sige, at kun 5 % af personligheden består af den smerte, der ligger i alle de gange, vi er blevet chokeret, eller de gange, vi ikke er blevet mødt og har følt os afvist, ikke har følt os gode nok. Resten af personligheden er overlevelsesstrategier og selvfølgelig også andre tillærte færdigheder. Personligheden er således en tilpasning til familien og samfundet, og alle overlevelsesstrategierne går ud på at få anerkendelse gennem forskellige præstationer, som alle er bevægelser væk fra smerten fra at være "forkert" og "adskilt. Fra personligheden er der en grundlæggende følelse af mangel og et håb om at få anerkendelse udefra at blive hel igen. Hver gang vi som terapeuter foreslår en klient en øvelse eller andre handlinger, der skal forbedre eller ændre noget, er det underliggende budskab en bekræftelse af klienternes egen smerte over ikke at være gode nok. Denne tanke om menneskets ufuldkommenhed er gennem tiderne blevet støttet af religioner, der har adskilt det fuldkomne/guddommelige og det menneskelige/jordiske. Nogle religioner går derfor ud på, at vi er adskilte, og at vi kan gøre os fortjent til at komme hen til noget udenfor os selv. I mit arbejde har jeg ofte beskæftiget mig med chakraerne, de syv energicentre, der går langs kroppens midterlinje. Det øverste chakra, kronechakret, på toppen af hovedet, er i flere traditioner forbundet med himlens energi det, der er over os, det ophøjede og det 3

4 ikke fysiske. Det nederste chakra, rodchakret, har sit udspring mellem kønnet og anus. Rodchakret er forbundet med jordens energi, det sanselige, seksuelle og fysiske. Jeg har flere gange oplevet en ubalance i den værdi, de to chakra tillægges. Der er en tendens til at fokusere på og favorisere kronechakret. Den samme ubalance ser jeg i vægtningen mellem højre og venstre hjernehalvdel. Man kan sige, at højre hjernehalvdel står for forbindelsen til den venstre side, som er det kvindelige eller værensdelen, og venstre hjernehalvdel står for det logiske, det lineære, det mandlige princip. Det er nærliggende at se denne ubalance som et udtryk for den kulturelle og religiøse påvirkning, der har sat dagsordenen i Vesten siden 1400-tallet og som naturligt har påvirket vores opfattelse af mennesket. Det er, som om vi nærmer os en mere holografisk tilgang, perception kunne man sige, hvor det, der ellers dominerer i kulturen, er det lineære, som går ud fra, at der er en årsag og en virkning, og at vi er adskilte fra et punkt til et andet fra fortid til nutid. Det holografiske eller det flerdimensionelle handler om, at vi i vores nu er både i fortiden i forskellige lag og på en måde også i fremtiden i forskellige energifrekvenser. Så det handler ikke om at ændre noget eller om noget, der ikke må være der, det handler mere om vores opmærksomhed, og hvor vi vælger at lægge vores opmærksomhed. Jeg er rigtig optaget af, at vi er i et energifelt, eller holografisk at vi er i en bold, som kan udvide sig og trække sig sammen, og der er ikke nogen verden uden for os selv. Det hele er i os selv. 4

5 Når værensdelen bliver fundamentet Barnet kommer hertil i en værenstilstand med de kvaliteter, der hører til det at komme på jorden som en sjæl, uanset om man tror på tidligere liv eller ej. Personen bliver dannet i et samspil med omgivelserne, og personligheden er noget, vi alle har, og den er en naturlig del af det at udvikle sig som menneske. Det er grundlæggende fint. Ubalancen opstår, hvis forældrene til et barn ikke i overvejende grad er i stand til at møde barnets væren. Så er det personligheden, der bliver fundamentet, og værensdelen eller sjælsdelen bliver en meget lille del af det, vi er i kontakt med. For at vi kan tale om en sund udvikling, skal begge dele mødes. Så personligheden bliver blandt andet dannet af den smerte, der nu kan være de steder, hvor man ikke bliver mødt, og alle de andre ting, der ligger i det at blive en identitet. Når barnet så bliver et ungt menneske eller voksent, har man tilegnet sig en række overlevelsesstrategier, der betyder, at man er fjernet fra at være den, man er. Det vil sige, at man hele tiden har sin opmærksomhed i det ydre felt, i det kollektive, hvor man svinger med den energi, der er uden for en selv. Og det vil sige, at hvis folk er glade for at være sammen med en og synes, man er dejlig, så er det godt og spændende, men hvis der er nogle, der er kritiske over for en, så ruller man lige tilbage til den smerte, der ligger hos barnet. Hvis ens væren bliver mødt med væren, så bliver det ens identitet, og så kan man sige, at de aktiviteter og bevægelser, man har ud i verden, kommer fra fundamentet af væren, og når ens fundament er væren, så betyder det, at man har en helt anden måde at bevæge sig ud i verden på. Man har meget mere fornemmelse for helheden. Man kommer jo fra sin egen helhed. Men man lærer også, hvad der er hjemme, hvad der er mig. Når jeg er i min væren, er jeg tryg, fra det sted ved jeg, at jeg er forbundet. Derfra kan man stille ind på det 5

6 ydre i en bevidst resonans, hvor der både er en indlevelse og forståelse for den anden, samtidig med at man ikke bliver identificeret med energien. Jeg tager udgangspunkt i det, vi bliver født ind i. Men samtidig tror jeg på, at noget allerede er i os, en helhed, som man kunne kalde en sjæl, det inderste, eller som jeg siger det store hjerte Man kan sige, at barnet kommer med de kvaliteter og i den forbundethed, som det er i, og det eneste, som den, der er sammen med barnet, skal kunne, er at lade barnet være der, hvor det er, og i rimelig høj grad forstå dets signaler. Rigtig mange af dem, der kommer hos mig, har ikke haft forældre med det overskud. Hvis det overskud ikke er der, vil det opleves livstruende for barnet. Hvis den helhed, man er i som lille, ikke bliver mødt, kan det være her, at den tidlige angst begynder. Barnet må flytte sin opmærksomhed fra sig selv og sin værenstilstand ind i en gøren og dermed også flytte opmærksomheden derhen. Her begynder alle overlevelsesstrategierne: Jeg skal være sød, jeg skal være klog, jeg skal være stille og flere af alle de overlevelsesmønstre, som mange kender. De beskytter ganske vist, og det er nødvendigt for barnet, men mange mennesker bliver desværre hængende i ren overlevelse. Hvis vi nu kalder alt det fra barndommen personligheden for "det lille hjerte", så har meget terapi tidligere gået ud på at gå ind i smerten fra fortiden, og så er terapeuten blevet den gode forælder og den, der har overskud. Når terapien er forbi, kan det godt være, at det lille hjerte er blevet tilfredsstillet, er blevet set og nu føler sig glad, men når man så går ud i verden, er det med den alder, man er blevet mødt i. Det har ingen brug for, og det er svært at leve sit voksenliv ud fra en 2-årigs perspektiv. Den smerte, der ligger i personligheden, kan vi aldrig ændre på. Vi kan ikke flyve tilbage og lave tingene om, men jeg oplever, at det, der i den unge eller voksne sidder tilbage af personligheden, måske er 5 % af helheden. Tilbage er der så uendelig meget andet. 6

7 Rigtig meget af den terapi, som jeg har oplevet de sidste år, har koncentreret sig om den personlige historie, dvs. vores fortid. Rigtig meget terapi er gået ud på at kende sin fortid, at dykke ind i den, ind i de traumer, der har været. På en måde er terapeuten blevet "den gode forælder", der har kunnet møde de steder, der ikke tidligere er blevet mødt. Min erfaring er dog, at når man laver den form for terapi, risikerer man at skabe en afhængighed hos klienten, for klienten vil stadigvæk gå ud fra barnets stade, dvs. fra en lille person indeni. Hvis terapien har været god, er det ganske vist fra en glad lille en indeni, men dog en lille en. For mig er vores fortid og de strategier, vi har udviklet gennem vores opvækst, i virkeligheden kun en meget lille del af, hvem vi dybest set er. Min erfaring er, at bliver vi identificeret med vores fortid og de oplevelser, som ligger i den, ryger vi ind i den fastlåshed, som barnet havde. Vi kan ikke komme ud, ligesom det lille barn ikke kunne komme væk hjemmefra, fordi det var afhængigt af sine forældre. Det er den samme følelse, man får som voksen. Man kan slet ikke se en ende på tingene, man føler sig som offer, og alle de fornemmelser, der kommer, svarer til, hvordan barnet helt reelt har haft det. Men eftersom det jo ikke længere er den voksnes virkelighed, og eftersom klienten ikke længere er et lille barn, vil det ikke være udviklende eller hensigtsmæssigt at gå ind i de lag, fordi det blot aktiverer alle følelser og sansninger omkring lige præcis det, vi snakker om. Hvis det er et traume og noget, der har været meget overvældende, så skaber vi en retraumatisering eller en gentagelse af de oplevelser, der har været engang. Og på den måde risikerer det spor så blot at blive dybere. 7

8 Vi kan selv møde det, der ikke er blevet mødt Det er min erfaring, at terapeuten må hjælpe og støtte klienten til ikke at blive identificeret med de gamle traumer og heller ikke forsøge at skubbe noget væk, men opdage det, der også er, når vi er helt små, nemlig væren. Finde det sted i os selv, da det i min erfaring er det eneste sted, der kan "møde" det, der i fortiden ikke blev mødt, og "holde" det, der ikke blev holdt. Mennesker, der kommer hos mig, og som er fuldstændig identificeret med fortiden, med det lille hjerte, føler sig virkelig låst fast og har svært ved at finde en udvej. Hvis jeg så spørger: "Er du klar over, hvor du er?", så har jeg aldrig oplevet, at folk ikke har vidst, at "ja, jeg er i det lille hjerte". Til det kan jeg så svare: "Kan du, selvom du måske ikke kan mærke noget andet lige nu, bare vide af, at du også er noget andet, kan du huske situationer, hvor du har været i kontakt med alt det andet, du er?" Det kan folk stort set altid, og det betyder, at noget af den identifikation, der er låst i det lille sted, automatisk flytter sig tilbage. Man kan sige, at man kommer lidt mere hjem til det, der er virkeligt nu. Og det sted, ens sjæl eller væren, eller det inderste, er i min erfaring det eneste, der kan holde den gamle smerte. Altså det, vi før i tiden prøvede at få terapeuter til at holde for os, det findes et sted i os selv, hvor det kan lande. Altså ikke ved at gå ind i det, men på en måde forstå, at smerten kommer derfra. Og den har et rum at være i, så når barnet ikke kunne være nogen steder, ikke kunne blive holdt nogen steder, så kan den voksne selv, fordi alle mennesker har adgang til det sted af væren eller hjem eller sjæl, eller hvad vi nu vil kalde det. 8

9 Alt er fuldkomment Når man som terapeut har en dyb tillid til, at helheden er der, uanset om mennesker er fuldstændig identificerede med det lille hjerte eller deres fortid, deres smerte, og har tillid til, at smerten fra fortiden i virkeligheden er en meget lille del af, hvem man er, så bliver konklusionen helt naturligt, at der grundlæggende absolut ikke er noget, der skal tilføres eller laves om på. Der er ikke noget, man som terapeut skal ordne eller fikse eller gøre, men snarere noget, der skal mødes, noget, der skal opdages, og klienten skal have hjælp til at blive bevidst om, hvordan han eller hun bruger sin opmærksomhed i forhold til den helhed, han eller hun er. Det kræver selvfølgelig, at terapeuten selv har en erfaring og adgang til den fornemmelse i sig selv og kender til alle de måder, vi kommer væk fra os selv på, væk fra den fornemmelse af at være hel og ud i en fornemmelse af at være isoleret og adskilt og ikke-fuldendt. Når du oplever, du har et valg, er du ikke længere det lille sted Det er min erfaring, at når vi er identificeret med det lille hjerte med fortidens smerte, vil det energetisk også være det, vi sender ud, og derfor vil det ofte også være nøjagtigt det samme, man bliver tiltrukket af det samme, man møder så man kan sige, at fra det sted vil der typisk være flere dramaer med den lave energi. Men jo mere vi kan opdage, at vi har et valg, altså opdage, at når vi er det sted, som jo faktisk ikke er virkeligheden, som den er nu det er virkeligheden på den måde, at 9

10 det er et lag i vores helhed eller i vores personlighed, som ikke er blevet mødt, ikke er blevet holdt når vi opdager det, og vi ikke bliver identificeret med det, så kan vi i den bevidste opmærksomhed holde det, og det betyder, at vi pludselig har valget, at vi kan fokusere vores opmærksomhed på noget andet. Vi er alle guddommelige væsner med alle muligheder iboende Når man mærker sig selv på den måde, forbundet med alt og med alle muligheder iboende, bliver vi ikke trukket ind i det. Dvs. at vi kan give vores opmærksomhed til det, der er virkeligt, at vi er guddommelige væsner. For mig er det helt tydeligt, at det, vi giver vores opmærksomhed til, det er det, der vokser. Så jo mere af vores opmærksomhed, der går til at blive identificeret med det gamle spor, jo mere er det derhen, energien søger til. I stedet begynder vi at kunne holde os selv, og valget opstår, og vi begynder at kunne bruge vores opmærksomhed til selv at sige: Det er ikke den vej, jeg skal, det er ikke det, jeg skal lige nu. I stedet skal jeg bare lige blive her og ikke ud i alle de tanker eller handlinger, eller hvad det nu er, så kan vi give vores opmærksomhed til det andet, og det vil så være i den frekvens, at vi begynder at tiltrække helt andre ting. Uanset hvad man har oplevet, så er det det eneste sted, hvor smerten kan lande, inde i en selv. Man må selv holde den. 10

11 Hvis man kun arbejder med personligheden, sådan som der har været tradition for i vestens, så styrker man på en måde en afhængighed af, at man tror, man skal have hjælp udefra, hvorimod den tilgang jeg læner mig op ad, har en dyb tro på og viden om, at vi alle har det hele inde i os selv. At tillade alt, hvad der er, og opdage, at du allerede er hjemme: Mange mennesker kender det at føle sig fanget og være i det lille hjerte, og hvor følelsesmæssigt voldsomt er. Hvis jeg har kendt klienten i længere tid, og vedkommende er fyldt med enorm stress, kan det være nok, at jeg siger: "Er du klar over, hvor du er?" Så har vi den terminologi på plads sammen, og vedkommende svarer: "Ja, i det lille hjerte. Det viser, at klienten godt ved, at hun ikke skal gå ind i det. Jeg kan så sige: "Men vi ved jo begge to, at det her ikke er hele dig, for vi har været sammen flere gange, og jeg har oplevet dig være nogle andre steder." Alene det, at man ved, at det ikke er hele virkeligheden, flytter balancen. Det handler om, at alt gerne må være der smerten skal ikke væk. Vi behøver bare ikke gå ind i den. Hvis man forsøger at holde det lille sted væk, vil det være som at holde en toårig bag en lukket dør.det går ikke og man bruger bare al sin livsenergi på noget, der ikke nytter. Rigtig mange mennesker, som har det dårligt, kommer på den måde til at bruge energi på noget, der ikke gavner dem. Mennesker, der ikke har meget overskud, 11

12 kommer til at bruge deres energi på at prøve at holde noget af sig selv væk. Eller de bruger rigtig meget energi gennem terapi på at gå ind i fortidens smerte. Begge dele fører efter min mening ingen steder hen. Det er ikke sådan, vi får fat i det, vi mennesker inderst inde er, og heller ikke sådan, vi opnår fornemmelsen af at være hjemme. Men kan sige, at hvis der fra starten havde været overskud nok til barnet, så ville den værensfornemmelse, som barnet har med sig, og som er svær at sætte ord på, fordi den kommer fra et ordløst sted, være ligesom en rygsøjle indeni. Når der sker noget voldsomt uden for os selv, vil vi, hvis vi er blevet støttet, have en fornemmelse af, at der er ro indeni. Det er udenfor en selv, at det er svært, men det er stadigvæk udenfor en selv. Hvis man ikke har fået den støtte, vil man være i et med det, der står derude og larmer. Og det vil selvfølgelig forstærke det, for i det felt er der meget stærke kræfter af uro. Livet er en spændende eventyrrejse i virkelighedens magi Vi kan nu bruge den dybe viden og de mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet gennem tiderne. Både terapeuter og mennesker i almindelighed har i dag en helt anden bevidsthed omkring emnet. Det betyder, at det er helt naturligt at terapeuter i dag kan lægge deres opmærksomhed et nyt sted. 12

13 Når terapeuten er i nuet hvilende i sin væren, kan hun opdage tydelige eller subtile spor fra det lille hjerte, som for de fleste viser sig hele tiden i måden, vi tænker på og taler om os selv. F.eks. Jeg er altid så hård ved mig selv i den tanke ligger præcis den frekvens den hårdhed som barnet engang blev mødt med udefra. Den er nu flyttet ind og peger mod fortidens smerte. Hvis vi ikke går med personlighedens historie, men derimod vender os mod den del af os selv det lag i personligheden, der er selvkritisk og vurderende og spørger, om den del også kan få lov at være der så er det muligt at hele. Så får vi endnu mere kontakt til alt det, vi er, og på den måde vil de ubevidste sår i personligheden tjene til transformation og integration. Så bliver livet en spændende eventyrrejse i den virkelige verdens magi, og vi kan komme hjem til det, vi er i det inderste, nemlig fuldendte, forbundne, kærlige væsner. 13

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd.

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. 15-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 3 kanaliseret af Merethe Bonnesen Indstrømningen bliver stærkere her efter den 12/12 og fuldmånen og indtil nytårsaften,

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

At blive vækket til live igen

At blive vækket til live igen At blive vækket til live igen v/ David Beermann, Psykoterapeut MPF, SE Practitioner, SOMA Hvad skete der egentlig med Snehvide? Snehvide lå nu i lang lang tid i kisten og så ud som om hun sov, for hun

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog.

Indledning. Hej kære læser. Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Indledning Hej kære læser Hjerteligt tak for at du læser med i denne e-bog. Jeg hedder Kirsten og er en 24 årig blogger, som interesserer mig for selvkærlighed og personlig udvikling og det at få det bedste

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved

Hjertetræning. Så dån holder du dit hjerte å bent. Birgitte Hånsen. Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved Hjertetræning Så dån holder du dit hjerte å bent Birgitte Hånsen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights reserved 1 Indledning Når vi føler os sårede og forurettede, er det en instinktiv reaktion at

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

BOOST DIN SELVKÆRLIGHED AF METTE HOLM

BOOST DIN SELVKÆRLIGHED AF METTE HOLM BOOST DIN SELVKÆRLIGHED AF METTE HOLM H vem du elsker er ligegyldigt... Det er lige meget, hvem du er sammen med. Det er ligegyldigt, hvem du sender alle dine følelser over på. Det er lige meget, hvem

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om INDLEDNING Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om selvværd med håb om, at så mange som muligt kan få indblik i selvværdets grundlæggende betydning for vores velbefindende og for at give nogle

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Forældre Loungen Juli 2015

Forældre Loungen Juli 2015 Forældre Loungen Juli 2015 De fleste af os ar et meget hektisk liv med mange ansvarsområder: børn, arbejde, familie, venner og andre aktiviteter. Det kræver en konstant udadrettet opmærksomhed, og derfor

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Psykoedukation for traumatiserede voksne flygtninge og deres familier. også børnene!

Psykoedukation for traumatiserede voksne flygtninge og deres familier. også børnene! Psykoedukation for traumatiserede voksne flygtninge og deres familier også børnene! 1 D. Stern, hjerneforskningen og alle erfaringer siger: Måden mennesker bliver mødt på er afgørende for hvordan vi udvikler

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl. 10.00. Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Denne 14. søndag efter trinitatis

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en 1 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Nærvær, tilknytning og relationer

Nærvær, tilknytning og relationer Nærvær, tilknytning og relationer Refleksionsøvelse Ikke eksistens 1 Fødsel Ikke eksistens 2 Døden Hvad er meningen med det her liv? Hvis ansvar er livet? EU? Staten/regeringen/folketinget? Regionerne?

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Vore børns sygdom rører os dybt på mange måder. Vore børns død rører os på samme måde som sygdom, bare endnu dybere og stærkere.

Vore børns sygdom rører os dybt på mange måder. Vore børns død rører os på samme måde som sygdom, bare endnu dybere og stærkere. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. oktober 2013 Kirkedag: 21.s.e.Trin/A Tekst: Joh 4,46-53 Salmer: SK: 732 * 580 * 631 * 582 * 192,9 * 6 LL: 732 * 447 * 631 * 582 * 192,9 * 6 Der er

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Velkommen )l onlineforedraget. Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d.

Velkommen )l onlineforedraget. Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d. Velkommen )l onlineforedraget Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d. Cand. negot. og Coach Mor )l Sebas)an og Oliver Gi< med Morten Specialist i stresshåndtering siden

Læs mere

Mirakel Kernebegrebers ABC

Mirakel Kernebegrebers ABC Mirakel Kernebegrebers ABC - en gave til dig fra Mirakelskolen A Ansvar: I Mirakelskolen arbejder vi med det perspektiv, at vi selv er ansvarlige for hvad end vi oplever i vores liv. Mange ting tiltrækker

Læs mere

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup VÆR PROFESSIONEL VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup Individualisme & eksistens Når jobbet skal bære vores eksistens Vi vandt individualiteten & uafhængigheden og tabte: Religionens

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn Et nyt perspektiv Når du er kommet godt i gang med meditation, er du trådt ind på en sti, som kan føre dig til ny udvikling igennem hele livet. Der er mange måder at meditere på. Alle har som mål at skabe

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere