Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus)"

Transkript

1 Katharina Jespersen 9. oktober 2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) JOB- OG KRAVPROFIL

2 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 OM TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR... 5 STILLINGEN SOM PLAN- OG KULTURCHEF... 6 DEN IDEELLE PROFIL... 8 ANSÆTTELSESVILKÅR... 9 PROCES- OG TIDSPLAN... 9 FORMÅL MED JOB- OG KRAVPROFIL ANSÆTTELSESUDVALG KONTAKTOPLYSNINGER OG ANSØGNING... 10

3 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 3 Indledning Nordfyns Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af en planog kulturchef med tiltrædelse den 1. januar Der er tale om en attraktiv chefstilling i en ambitiøs landkommune med knap indbyggere, hvor der er højt til loftet og kort fra tanke til handling. Som chef for både plan- og kulturområdet byder stillingen på masser af muligheder for at være med til at udvikle og sætte sit præg på fremtidens Nordfyns Kommune. Du kan læse mere om stillingens indhold, udfordringer og muligheder i nærværende notat. Stillingen er placeret på Otterup Rådhus. Om Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune er godt på vej mod de indbyggere. Nordfyns Kommune byder på stærke fællesskaber i en ramme af smuk natur, skov og strand med mange muligheder for et alsidigt og aktivt kultur- og fritidsliv. Ca. halvdelen af kommunens borgere bor i de fire større byer, Otterup, Bogense, Søndersø og Morud, og den anden halvdel bor i de mindre landsby- og lokalsamfund. Der er alle nuancer i by- og landdistriktsudvikling at bygge videre på. Fra den smukke og velbevarede gamle købstad Bogense i vest, henover den nordfynske slette med store naturområder til pendlerbyen Otterup i øst med kun minutter til Odense. Mod syd og midt i kommunen ligger Morud, tæt på motorvejen og Odense samt Søndersø med et større industriområde også tæt på Odense. Til at binde det hele sammen, er der et velfungerende overordnet vejnet med mange muligheder for at stikke af på små veje og stier for at opleve hyggelige landsbyer og lokalsamfund med masser af muligheder for natur-, kultur- og fritidsoplevelser. Overordnet beskrivelse af indsatsområderne i Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune har udarbejdet og besluttet Nordfyn vision 2021 Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen, som beskriver ambitioner og perspektiver for kommunens udvikling de kommende år. Vision 2021: På Nordfyn vil vi styrke bosætningen. Vi vil være flere, helst mange flere. Vi ønsker at udvikle vores erhvervsliv og øge vores indtægter. Og vi vil arbejde for et løft af uddannelsesniveauet. Sådan udfolder vi Nordfyns fulde potentiale og skaber vækst. Turisme og event er en anden hjørnesten i kommunens udvikling frem mod Vi ønsker at øge kommunens tiltrækningskraft over for nye borgere, gæster og turister. Innovation er et vigtigt redskab i den nye og anderledes satsning. Det er de nye partnerskaber med lokalsamfundene, virksomhederne, foreningerne og uddannelsesinstitutionerne også. Dem vil vi dyrke. Visionen er blevet til i samspil med kommunens borgere, forenings- og erhvervslivet og kommunalbestyrelsen, og det er også i dette udviklende rum, man gør visionen til virkelighed. Direktionen arbejder ud fra Vision 2021 og har udarbejdet Direktionens strategi- og udviklingsplan, der sætter den overordnede administrative fælles retning og udvikling frem mod I strategi- og udviklingsplanen har direktionen fokus på fire Must-Win-Battles: 1) Vækst, 2) Kerneopgaverne, 3) Samskabelse og samarbejde på tværs og 4) Den nordfynske styringstænkning. Du kan læse mere her: Direktionens strategi- og udviklingsplan

4 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 4 Administrativ organisation pr. 1. januar 2014 Borgmesteren Direktionen Strategi og Politik It Økonomi og Løn Børn og Unge Social og Arbejdsmarked Teknik, Erhverv og Kultur Børn og Familie Skole og Dagtilbud Aktiv plejle og omsorg Arbejdsmarked Drift Natur og Miljø Sundhed og Rehabilitering Socialcenter Plan og Kultur Ledelse i Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune ledes gennem koncerntankegangen, hvor løsninger findes og de nødvendige prioriteringer gøres i et fællesskab på tværs. I Nordfyns Kommune er man meget ambitiøs på borgernes og virksomhedernes vegne. Det kræver et fokus på effektivitet og resultatskabelse, og man har i Nordfyns Kommune derfor et særligt fokus på ledelse, implementeringen af initiativer og opfølgning på fastlagte mål. Kurs, Koordinering og Commitment er kernen i kommunens ledelses- og medarbejdergrundlag: Kurs: Etablering af fælles, engagerende og realistiske visioner, politikker, strategi- og udviklingsplaner samt tydelige mål og opgaver for organisationen. Håndtering af prioriteringer og konkurrerende interesser. Etablering af strategisk ledelseskommunikation, opfølgning og justeringer i forhold til vision, politikker og strategier. Koordinering: Udvikling af organisationsstruktur, samarbejdsformer og -flader samt koordineringsmekanismer horisontalt og vertikalt i organisationen. Deling og frembringelse af viden, information, feedback og sparring. Udvikling af mødekultur, -struktur, ansvar og roller. Commitment: Udvikling af gensidig forpligtelse igennem inddragelse og åbenhed, lederskab og følgeskab som hinandens forudsætning. Fastholdelse og opbygning af netværk, tillid og sammenhængskraft. Håndtering af trivsel, tvivl, frustration og usikkerhed. I Nordfyns Kommune har man både lysten og modet til at udvikle kommunen i fællesskab, hvilket stiller krav til lederens evne til at indgå i samspil på tværs både i og uden for organisationen og til at inddrage både ledere, medarbejdere, borgere og virksomheder i udviklings- og beslutningsprocesser. Som leder i Nordfyns Kommune bliver man en del af en flad administrativ organisationsstruktur og skal have lyst til og se mulighederne i, at nærhedsprincippet til politikere, ledere, medarbejdere, borgere, interessegrupper og virksomheder er en central del af kommunens DNA. Du kan læse mere i Nordfyns Kommunes ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag

5 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 5 Om Teknik, Erhverv og Kultur Plan og Kultur er en del af direktørområdet Teknik, Erhverv og Kultur: Teknik, Erhverv og Kulturs kerneopgaver: At skabe og sikre de bedste fysiske rammer for borgere, foreninger og erhvervsliv. Det gælder både de rammer, naturen har skabt, og de rammer, kommunen er med til at skabe. At finde balancen mellem hensynet til at udvikle og hensynet til at bevare. At understøtte og medvirke til at udvikle frivillige og alment dannende fælleskaber, som kan give mennesker kompetencer til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i. Indsatsen tager afsæt i kulturen og fritidslivet på Nordfyn og bidrager til, at den enkelte bliver i stand til at leve og deltage aktivt i et moderne samfund. Teknik, Erhverv og Kultur arbejder med nedenstående 6 strategiske indsatser: 1. Udviklingen af ledelsesteamet i TEK 2. Let at være virksomhed i Nordfyns Kommune 3. Kundeservice den gode oplevelse 4. Bosætning, oplevelser og et aktivt fritidsliv 5. Klima og energi 6. Digitalisering information og formidling Det skal bemærkes, at udviklingsplanen er under revision, men ovennævnte indsatsområder vil fortsat være et fokus i en revideret plan. Teknik, Erhverv og Kultur er organiseret i tre enheder, der hver ledes af en chef: 1. Natur og miljø, der blandt andet har ansvaret for myndighedsopgaver samt Genbrug og Renovation 2. Driftsafdelingen, der blandt andet har ansvaret for Vej og Park samt Bogense Havn og Marina 3. Plan og Kultur, der blandt andet har ansvaret for Bibliotek og Borgerservice. Derudover refererer it-afdelingen også til Teknik, Erhverv og Kultur, men den udgør en del af stabene. Alle cheferne, herunder plan- og kulturchefen refererer til direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur.

6 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 6 De politiske ansvarsområder tilknyttet Teknik, Erhverv og Kultur er erhvervs-, kultur- og fritidsudvalget samt teknik- og miljøudvalget. Samarbejdet mellem Teknik, Erhverv og Kultur og de politiske udvalg er velfungerende og præget af gensidig respekt og tillid. Plan og Kultur Plan og Kultur varetager administration af planloven, bygge- og boligforhold, GIS, energiplanlægning, forpagtninger, kultur- og fritidsområdet, landdistriktsudvikling, folkeoplysning, bibliotek og borgerservice samt Bogensehallerne. Derudover varetager afdelingen også projektledelsen af Task Force Erhverv, som er en særlig enhed, der er rettet mod fortsat at forbedre vilkårene for virksomhederne i kommunen. Afdelingen er også bindeled mellem en række lokale og regionale organisationer og samarbejder, fx organisationen Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET), Byregion Fyn mv. Der er 18 medarbejdere i Plan og Kulturs administrative del - inkl. den nye plan- og kulturchef. Mange af medarbejderne er organiseret i faglige teams, men medarbejderne indgår også i tværfaglige/tværsektorielle projekter og indsatser. Plan- og kulturafdelingen er organiseret i tre teams og en decentral enhed: Team Byggesag, hvis kerneopgave er at give borgeren en hurtig og kompetent sagsbehandling og via god dialog og vejledning at fremme godt og sikkert byggeri med særlig fokus på tilgængelighed. Endvidere at sikre, at BBR-systemet er opdateret med korrekte og retvisende oplysninger, samt fastsætte og revidere nye og eksisterende adresser, så beredskabet hurtigt kan finde frem, hvis uheldet er ude. Team Plan, hvis kerneopgave er at sikre, at kommunens udvikling sker hensigtsmæssigt, således at arealerne anvendes på den bedst mulige måde samlet set. Opgaverne udføres gennem udarbejdelse af planstrategi, kommuneplan, lokalplaner og mere uformelle masterplaner og udviklingsplaner, samt gennem vurderinger af konkrete projekter og forespørgsler. Team Kultur og Fritid består af 5 medarbejdere inkl. en teamleder. Teamets kerneopgave er at udvikle, udvide og anvende mulighedsrum og potentialer for værdiskabende aktiviteter og støttefaciliteter inden for kultur og fritid, det frivillige folkeoplysende foreningsliv, den lokale kulturarv, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Den decentrale enhed, Bibliotek og Borgerservice, beskæftiger ca. 20 medarbejdere inkl. en leder. Bibliotek og Borgerservice har fokus på social, digital og kulturel velfærd gennem forskellige indsatser som fx. information og rådgivning, fleksible betjeningsformer, facilitere frivillige tiltag, styrke og udvikle samsskabelse og partnerskaber, oplyse om samfundstendenser og understøtte den lokale kultur. Plan- og kulturafdelingen har et budget på ca. 43 mio. kroner. Dertil kommer, at der er afsat ca. 100 mio. kroner til anlægsprojekter inden for erhvervs-, kultur- og fritidsudvalgets område i Stillingen som plan- og kulturchef Som plan- og kulturchef får du en nøgleposition i realiseringen af Nordfyns Kommunes vision om at styrke bosætningen, både nu og i fremtiden. Du bliver chef for en velfungerende afdeling med dygtige og engagerede medarbejdere, der brænder for at udvikle kommunen. Derudover bliver du en del af Teknik, Erhverv og Kulturs lederteam, der prioriterer samarbejdet med hinanden og arbejder på at skabe sammenhæng på tværs i Teknik, Erhverv og Kultur.

7 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 7 For den rigtige person er der således en unik platform for at skabe udvikling og fremdrift på plan- og kulturområdet. Det betyder også, at der er store forventninger til den nye plan- og kulturchef, særligt inden for nedenstående områder. Opgaver og ansvar Udvikling af plan- og kulturområdet Som chef for Plan og Kultur bliver du ansvarlig for at sikre udviklingen af plan- og kulturområdet i Nordfyns Kommune. Her er det helt centralt, at sikker drift udgør fundamentet for udviklingen af området. Du skal således sikre, at der er styr på arbejdsrutiner og arbejdsgange, samt at der er fokus på kerneopgaven. Du skal sikre, at ressourcer og kompetencer fordeles optimalt, og at opgaver prioriteres og løses mest effektivt og med høj kvalitet. Det kræver blandt andet, at du som plan- og kulturchef har styr på økonomien på området. En væsentlig opgave i udviklingen af området bliver desuden at udarbejde beslutningsoplæg til det politiske niveau. Derudover bliver det en væsentlig opgave for den nye plan- og kulturchef at skabe sammenhæng mellem kultur og fritid og den strategiske og fysiske planlægning, herunder identificere og omsætte potentielle synergier på tværs af plan- og kulturområdet til konkrete samarbejder og løsninger. Derudover skal plan- og kulturchefen i højere grad integrere arbejdet i Bibliotek og Borgerservice med arbejdet i administrationen i Teknik, Erhverv og Kultur. Helt konkret er der et ønske om, at udnytte de muligheder, der er i samspillet mellem Bibliotek og Borgerservice og Teknik, Erhverv og Kulturs opgaveportefølje og formidlingsopgave, fx kultur, fritid, anlæg, miljøindsatser, erhvervsfremme og bosætning. Ledelse Du bliver chef for 1 decentral leder, der har 17 medarbejdere i reference, samt tre selvkørende teams med i alt 1 teamleder og 16 medarbejdere. En vigtig del af din ledelsesopgave bliver at arbejde videre med udviklingen af de tre teams med et særligt fokus på at skabe et stærkt og effektivt samarbejde i teamene, der i højere og højere grad forventes at kunne være selvkørende. Det kræver blandt andet, at du som leder formår at oversætte og omsætte de politiske visioner og mål til en tydelig retning og konkrete mål for området. Det er særligt kendetegnende for området, at der er høj grad af selvledelse medarbejderne kan og vil meget selv. Der er derfor en forventning om, at du evner at uddelegere både opgave, ansvar og kompetence til medarbejderne, at følge relevant op, og stå til rådighed for sparring og udvise handlekraft, når det er påkrævet. Derudover har du som plan- og kulturchef et særligt ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø og en høj medarbejdertrivsel. En del af ledelsesteamet i Teknik, Erhverv og Kultur Du bliver en del af ledelsesteamet i Teknik, Erhverv og Kultur, der består af direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur, natur- og miljøchefen, driftschefen og it-chefen. Teknik, Erhverv og Kultur er et team, der i fællesskab arbejder mod at skabe resultater på området. Det er afgørende, at du kan se dig selv indgå i og bidrage konstruktivt til udviklingen af ledelsesteamet. Udviklingen af ledelsesteamet er et af de 6 strategiske indsatsområder i Teknik, Erhverv og Kultur, og man arbejder med at blive endnu bedre til at arbejde mod fælles mål og få struktur på samarbejdet. Det er derfor væsentligt, at du som ny plan- og kulturchef vil prioritere, at få lederteamet til at lykkes i fællesskab.

8 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 8 Ambassadør for Nordfyns Kommune Du har som plan- og kulturchef en væsentlig rolle som ambassadør for Nordfyns Kommune. Som tidligere skrevet, er der tale om en kommune, hvor nærhedsprincippet leves fuldt ud, og det forventes, at du som chef er synlig i lokalområdet og kommer ud blandt borgere, interessegrupper og virksomheder. Det forventes, at du professionelt og kompetent repræsenterer Nordfyns Kommune i alle relevante sammenhænge og kan møde folk i øjenhøjde og skabe dialog. Derudover forventes det, at du proaktivt skaber netværk og relationer til de vigtigste samarbejdspartnere. Succeskriterier Plan- og kulturchefens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hovedkriterier, idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som plan- og kulturchefen skal tilpasse sig: Efter 6 måneder vil plan- og kulturchefen primært blive vurderet på: At have afsluttet godkendelsen af kommuneplanen I samarbejde med ledere og medarbejdere at have igangsat konkrete initiativer, samarbejder/ projekter på tværs af plan- og kulturområdet I samarbejde med ledere og medarbejdere taget initiativ til at skabe et tættere samspil mellem administrationen i Teknik, Erhverv og Kultur og Bibliotek og Borgerservice At have et strategisk fokus på arbejdsgange og -rutiner med henblik på at sikre prioritering af kerneopgaven At have skabt sig et overblik over anvendelsen af ressourcer og kompetencer i afdelingen Etableret netværk og relationer til vigtige samarbejdspartnere, fx NEET, Byregion Fyn mv. Har arbejdet med udviklingen af teamene i Plan og Kultur Har bidraget aktivt og etableret sig som konstruktiv med- og modspiller i lederteamet i Teknik, Erhverv og Kultur Har været synlig både i organisationen og i lokalsamfundet - har været ude og møde ledere, medarbejdere, borgere og virksomheder Har skabt tillid og respekt omkring sin egen person. Den ideelle profil Forskellige indgange og erfaringsbaggrunde kan være relevante. Du kan komme fra en offentlig eller en privat virksomhed. Du kan have erfaring med personaleledelse eller være et ledertalent, der er på vej. Det vigtigste er, at du kan dokumentere at have haft ansvar for større og komplicerede projekter med mange aktører. I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige kompetencer blive vægtet. Erfaringer og færdigheder Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: Erfaring med strategisk planlægning (planstrategi og kommuneplan) Gerne erfaring med byudvikling Gerne en uddannelse inden for det tekniske område; arkitekt, ingeniør eller lignende Har kendskab til en politisk styret organisation og forståelse herfor Har økonomisk forståelse og indsigt - kan administrere og overholde budgetter Har gode både mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk.

9 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 9 Som nævnt er ledelseserfaring ikke en forudsætning, men det vil naturligvis indgå i den samlede vurdering. Personlige kompetencer og egenskaber Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber: Har gode strategiske og analytiske kompetencer evner at bevæge sig i både det strategiske, taktiske og operationelle ledelsesrum Er tydeligt retningssættende og vedholdende omkring resultatskabelsen kan omsætte og oversætte politiske mål og visioner til konkrete handleplaner Er handlingsorienteret og beslutningsdygtig får ting til at ske og håndterer de udfordringer og barrierer, der kan opstå undervejs Er løsningsorienteret har blik for helheden og kan skabe resultater sammen med andre Har gode relationelle kompetencer - er empatisk og imødekommende, formår at tale med alle og har gode kontaktskabende evner Er uddelegerende har tillid til, at medarbejderen kan løse opgaverne og sikrer samtidig relevant opfølgning Er loyal og teamorienteret prioriterer fællesskabet og trives med at være en del af et team Er robust og afbalanceret kan håndtere modstand og agerer roligt under pres Har en positiv indstilling og et godt humør. Ansættelsesvilkår Stillingen bliver besat på overenskomstvilkår. Lønnen udgør ca kr. årligt ekskl. pension. Arbejdsstedet er Rådhuset i Otterup. Der forventes tiltrædelse den 1. januar Proces- og tidsplan AKTIVITET DATO Annoncering / sourcing / search Fra uge 41 Ansøgningsfrist 7. november 2017, kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 9. november 2017, kl Indledende samtaler 14. november 2017 Test, personvurdering og referencetagning november 2017 Mulighed for personligt møde med direktøren 23. november 2017 Rapportering og anden samtalerunde 23. november 2017 Forhandling og ansættelse Efter 23. november 2017 Tiltrædelse Tidligst 1. januar 2018

10 Plan- og kulturchef hos Nordfyns Kommune (Otterup Rådhus) 10 Formål med job- og kravprofil Nærværende job- og kravprofil er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt fokusgruppeinterview med ansættelsesudvalget. Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til opgaveområdet og profilen for plan- og kulturchefen, og danner således grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed. Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen/ rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til de formulerede krav og forventninger. Ansættelsesudvalg Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som består af følgende: Henrik Gregers Boesen, direktør Teknik, Erhverv og Kultur Mette Højby Petersen, Natur- og miljøchef Dorthe Schmidt Temberg, Biblioteks- og borgerservicechef Anja Bech Knudsen, Teamleder i team kultur og fritid Carina Balding Høj, medarbejderrepræsentant Marianne Greve, medarbejderrepræsentant Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive indstilling til direktør for Teknik, Erhverv og Kultur, Henrik G. Boesen, der har ansættelseskompetencen. Kontaktoplysninger og ansøgning Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Katharina Jespersen, Mercuri Urval, på telefon eller samt Henrik G. Boesen, direktør for Teknik, Erhverv og Kultur på telefon Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK-04096). Ansøgningsfristen udløber den 7. november 2017, kl

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune

Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune Evald Eriksen/Katharina Jespersen 26-01-2018 Executive Search Professional Recruitment Talent og Leadership Advisory Worldwide Digitaliserings- og It-chef Esbjerg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Digitaliserings-

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil Pædagogisk leder distrikt Havrehed Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 7 1 Pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør Jan Kjeldsmark Aarhus, den 17. november 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som kommunaldirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil Pædagogisk leder distrikt Havrehed Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 7 1 Pædagogisk

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid

Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid Indledning Vesthimmerlands Kommune ønsker at genbesætte stillingen som afdelingschef til Kultur og Fritid, da nuværende afdelingschef går på pension.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017

Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017 Chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid Horsens Kommune Stillings- og personprofil Juli 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Chef til nyetableret organisation... 3 2. Horsens Kommune

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Chef for Lydens By JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Camilla Sommer

Chef for Lydens By JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Camilla Sommer Jesper Lund/Camilla Sommer 30-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Chef for Lydens By JOB- OG KRAVPROFIL Chef for Lydens By 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Inspektør hos Hobro Boligforening

Inspektør hos Hobro Boligforening Evald Eriksen 06-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Inspektør hos Hobro Boligforening JOB- OG KRAVPROFIL Inspektør hos Hobro Boligforening 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Viceskoleleder. Særslev-Hårslev-Skolen Job- og Kravprofil

Viceskoleleder. Særslev-Hårslev-Skolen Job- og Kravprofil Viceskoleleder Særslev-Hårslev-Skolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning 2 Ansættelsesudvalg 2 Tidsplan 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen 3 Særslev-Hårslev-Skolen 4 Ledelsesopgaven 4 Lederprofil 5 Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014 JOB- OG KRAVPROFIL Horsens, 1. december 2014 Vicerektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL

STILLINGS- OG PERSONPROFIL STILLINGS- OG PERSONPROFIL Vicedirektør til Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Denne stillings- og personprofil indeholder følgende afsnit: 1. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Sekretariatschef Ældre og Sundhed, Ældre- og Handicapforvaltningen

Sekretariatschef Ældre og Sundhed, Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Kjeldsmark 25-08-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Sekretariatschef Ældre og Sundhed, Ældre- og Handicapforvaltningen JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Vision 2021. Nordfyns Kommune

Vision 2021. Nordfyns Kommune Vision 2021 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vision 2021 Baggrund hvorfor dette Visionspapir? Ved den ny kommunalbestyrelses tiltræden den 1. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Fakultetsdirektør til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Fakultetsdirektør til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Susanne Bentkjær & Louise Aagaard 14-09-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Fakultetsdirektør til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet JOB- OG

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune

Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh, Mia Hvilshøj Dal og Natalia Holst-Pedersen Hellerup, den 14. oktober 2016 Skoleleder til Trekløverskolen Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme 11. marts 2014 1. Baggrund Hillerød Kommune søger en leder til kommunens afdeling for Ejendomme. Afdelingen med 26 medarbejdere blev

Læs mere

Skoleleder og viceskoleleder til Rosendalskolen

Skoleleder og viceskoleleder til Rosendalskolen Anja Lange/Jesper Lund 26-01-2018 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Skoleleder og viceskoleleder til Rosendalskolen JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder og viceskoleleder

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere