Finansrapport. pr. 1. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansrapport. pr. 1. april 2015"

Transkript

1 Finansrapport pr. 1. april 215

2 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler. Slutteligt redegøres for passivsiden, der vedrører kommunens låneportefølje. Renteudviklingen Resultatet af kommunens investeringer afhænger blandt andet af renteudviklingen. Der tales om udviklingen indenfor de korte og lange renter, og for Assens Kommune er de korte renter interessante i forhold til Sale- og leaseback ordningerne. Kommunens leasingafgift er afhængig af den variable 3 måneders rente omtalt CIBOR. Herudover forrentes kommunens likvide aktiver efter Nationalbankens Indskudsbevisrente omtalt NIBS. Udviklingen i renterne skitseres i nedenstående tabel Procent Dag til dag 3 mdr. 12 mdr. 5 år 1 år NIBS 7. august 214,7,38,77,94 1,68,5 1.april 215 -,33 -,16,25,97 2,18 -,75 Data: Udtræk fra database fra Finansrådet samt Nationalbanken Aktivsiden Aktivsiden henviser til de likvide midler som kommunen har stående, men som ikke umiddelbart anvendes i den daglige drift. Der er således tale om overskudslikviditet. Nedenfor beskrives udviklingen i kommunens kassebeholdning og dernæst afkast samt Sale- og leaseback. Udviklingen i kassebeholdningen Udviklingen i likviditeten er vist i nedenstående graf, som viser den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage for perioden I henhold til måltallet i den økonomiske politik skal den gennemsnitlige kassebeholdning i forhold til kassekreditreglen være på minimum 1 mio. kr. Dette måltal er opfyldt med undtagelse af regnskabsårene 27, 29 samt 21. Den aktuelle værdi for regnskabsåret 214 er på 419 mio. kr.

3 2 Gennemsnitlig kassebeholdning Millioner kr Såfremt den gennemsnitlige kassebeholdning deles ud på antal indbyggere viser nedenstående opgørelse, at landsgennemsnittet er 6.45 kr. pr. indbygger mod kr. i Assens Kommune for 214. Gennemsnitlig kassebeholdning pr indbygger Hele landet Assens Der er 4 kommuner som har en større gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger end Assens, og disse kommuner er Tårnby, Brøndby, København og Stevns. Tårnby er den kommune, der har det højeste beløb pr. indbygger, og dette er på kr. i 214. Til sammenligning er Fredensborg den kommune der har den laveste likviditet på 553 kr. pr. indbygger i 214. Den høje likviditet pr. indbygger i Assens Kommune har haft en medvirkende årsag til afslaget på puljeansøgningen for tilskud til vanskeligt stillede kommune for budgetårene 214 og 215.

4 3 Afkast Kassebeholdningens størrelse bevirker, at kommunen har placeret likvide aktiver i obligationer og aktier. Der var ultimo 214 placeret 371 mio. kr. Renten på den løbende konto er afhængig af Nationalbankens rente på indskudsbeviser, og denne er på nuværende tidspunkt -,75 %. Hertil kommer et tillæg på,45 % i henhold til aftalen med Sydbank. Dette medfører, at kontantindestående forrentes med -,3 %. Ovenstående betyder, at kommunen på nuværende tidspunkt betaler renteudgifter for indestående saldi på hovedkontoen. Tendensen vil formentlig forsætte i resten af 215 i henhold til udmeldingerne fra de finansielle markeder, idet disse forventer et renteniveau på,75 % for resten af året. Renteudgiften kan til dels modsvares ved at placere flere likvide midler i obligationer, men inden dette gøres skal der foretages en nærmere analyse af den daglige beholdning samt forfald af regninger på igangværende anlægsarbejde. Analysen skal sikre, at likviditeten ikke kommer under trækningsretten på 15 mio. kr. som er aftalt med kommunens bankforbindelser. Gennemsnitlig beholdning 214 efter kassekreditreglen Millions Gennemsnitlig kassebeholdning Ekstra deponering Likviditet i alt Ovenstående figur viser, at den gennemsnitlige beholdning er stabil og over 4 mio. kr., men det er ikke et udtryk for et muligt forbrug. Den reale købekraft er mindre, da der blandt andet skal fratrækkes kortfristet gæld, deponering og risikofond samt overførsler. Den daglige beholdning består af en obligationsbeholdning, aktier samt en kontantbeholdning. Kontantbeholdningen er variabel og har i regnskabsåret 214 svinget mellem 15 mio. kr. og minus 88 mio. kr. Se nedenstående

5 4 Millioner kr Daglig beholdning Beholdning i alt Obligationer Kontant Trækningsret Afkastudviklingen for 214 indenfor samtlige porteføljer har været omkring de 5 %. Der er investeret i henhold til den finansielle strategi. I strategien er besluttet, at investeringerne foretages ud fra en moderat konservativ profil, og fordeles med 7 % i obligationer og 3 % i investeringsbeviser. Det største afkast kom fra aktier og kreditobligationer. Afkastrapporterne for 1. kvartal 215 viser samme tendens, som de der afsluttede 214. Det er især aktierne som har forsat den positive udvikling, mens afkastet på obligationerne er lavt. Der forekommer lige nu store udtræk på obligationsserierne via den generelle låneomlægning i privatøkonomien, og disse midler genplaceres i henhold til den finansielle strategi. Sale- og leaseback De bevægelser, der har været i første kvartal viser at regnskabsresultat forventeligt vil stemme overens med det afsatte budget. De mekanismer som påvirker regnskabet er den korte rente samt swapaftalerne. Den korte rente er lav, og dette medfører en lav leasingafgift, men også et mindre afkast på investeringerne. Modposten hertil er betalingerne på de swaps, som er tilknyttet en del af kontrakterne for at sikre, at renten ikke overstiger 3,25 %. Det betyder, at jo lavere rente des mere skal kommunen betale på de indgåede swaps. Der er 3 swaps tilknyttet Sale- og leaseback ordningen, og 2 af disse er tilknyttet den variable 3 måneders rente, mens den sidste er tilknyttet dag til dag renten.

6 5 Kroner Forbrug ult. marts 215 Forventet Regnskab 215 Korr. budget 215 Samlet resultat Swap/optioner vedrørende Sale leaseback 727 Sydbank Leje/leasing af grunde og bygninger, tj Passivsiden Passivsiden viser til kommunens låneportefølje eksklusiv ældreboliger. Der redegøres for sammensætningen af gælden i forhold til den finansielle strategi samt den nuværende afdragsprofil. Låneportefølje Assens Kommunes låneportefølje, eksklusiv ældreboliger, udgør pr. 1. april 488,2 mio. kr. med følgende fordeling: Strategi Aktuel andel Lån med fast rente 6-1 pct. 87 pct. Lån med variabel rente -4 pct. 13 pct. Det skal bemærkes, at fordelingen er et her og nu niveau, idet der er iværksat 3 låneomlægninger frem til december 215. Disse omlægger fastforrentede lån til variable lån. Den første omlægning sker i september mens de to sidste sker ultimo december. Efter endt omlægning er fordelingen mellem fastforrentede og variable lån henholdsvis 55 % og 45 %. Kommunen kan låne i DKK og EUR. Den aktuelle renteforskel angives nedenstående: Valuta Aktuel KK 3 mdr. rente Forskel DKK -,16 pct. EUR,51 pct. -,67 pct. Data: Værdier fra afrapporteringsrapport pr 19 marts 215 fra Kommune Kredit Ovenstående viser, at renten i DKK i øjeblikket er lavere end i EUR, og dette betyder, at en omlægning til lånoptagning i EUR ikke er gunstig.

7 6 Afdrag på den langfristede gæld Afdrag på lån er budgetteret til 29,1 mio. kr. i indeværende år, og der er ikke budgetlagt med lånoptagelse i 215. Nedenstående grafer viser fremtidig ydelses - samt afdragsprofil. Graferne angiver, at de nuværende lån har en tilnærmelsesvis ens udgift pr. år indtil 22. Herefter falder ydelserne, og de eksisterende lån vil stort set være indfriet i 235. Ydelsesprofil Afdrag AFDRAG Samlede Afdragsprofil AFDRAG RENTE RESTGÆLD Restgæld Det lave afdrag I 215 for ovenstående figur skyldes, at denne kun viser de kommende afdrag, og ikke de afdrag som er forfaldet i indeværende år.

8 7 Forventninger til 215 Markedets udmelding er på nuværende tidspunkt, at der forventes en rentestigning i USA på grund af udviklingen i ledighedstallene og inflationen. Rentestigningen forventes at komme i 2. halvår 215. I Danmark er den korte rente steget gradvist efter presset på kronen er aftaget, men markedet forventer ikke, at Nationalbanken ændrer indskudsbevisrenten fra de nuværende,75 %. Aktiemarkedet har forsat dets optur, og afkastet for 1. kvartal 215 er det største kvartalsafkast siden 1999, hvor IT feberen rasede. Forventningerne til resten af året er positive. Derimod udfordrer de negative renter afkastmulighederne på obligationer med kort og mellemlang varighed. Aktuelle ændringer i porteføljen Det lave renteniveau medfører, at der er mulighed for at optage fastforrentede lån til en lav ydelse. Såfremt kommunen omlægger de variable lån til fastforrentede lån kan dette gøres til en fast rent på,8 procent i hele lånets løbetid. Der er tale om en omlægning af 21 mio. kr. med udløb i februar 232. Såfremt omlægningen foretages udnytter kommunen de aktuelle lave renter, og den gennemsnitlige restgældsvægtede rente på alle af kommunens lån, vil herefter være på cirka 1,56 %.

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere