Serviceydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceydelser 1.12.2013"

Transkript

1 Serviceydelser V Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter i e-boks er gratis. Hvis du ønsker det, kan du få kontoudskrifter på papir. Oprettelse af konto Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 20,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt og lignende fra arkiv 35,00 kr. Dankort, Visa/Dankort og MasterCard Udstedelse Hastebestilling Dankort og Visa/Dankort Aktivering 50,00 kr. via Nets. Dankort gebyr pr. år Visa/Dankort gebyr pr. år 150,00 kr. MasterCard gebyr pr. år 150,00 kr. for kunder under 18 år. Kontantudbetaling Forbrug i forretning *1) Dankort kontantudbetaling i dansk automat 4,00 kr. Visa/Dankort kontantudbetaling i dansk automat 4,00 kr. MasterCard kontantudbetaling i dansk automat 5,00 kr. for kunder under 18 år. Visa/Dankort kontantudbetaling i udenlandsk automat 30,00 kr. *1) MasterCard kontantudbetaling i udenlandsk automat 50,00 kr. Ekspeditioner vedr. betalingskort Ændring af beløbsgrænse Nulstilling af forbrugsgrænse Spærring af kort ved bortkomst, tyveri, mv. *1) Ved brug af Visa/Dankort i udlandet, gælder følgende omregningskurser: - Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Danmarks Nationalbanks valutakurs på ekspeditionsdagen i Fælleskassen med tillæg. Dette varierer for de enkelte valutaer, og oplyses på forlangende. - Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der igen omregnes til danske kroner, jf. ovenfor. Webbank Fuld adgang inkl. mobilbank Oprettelse 90,00 kr. Abonnement pr. måned 10,00 kr. Overførsel til egen konto i Fælleskassen Overførsel til anden persons konto 1,50 kr. Sammedagsoverførsel fra privat konto 1,50 kr. Sammedagsoverførsel fra erhvervskonto 5,00 kr. Oprettelse af fast overførsel til anden persons konto 1,50 kr. Overførslerne er derefter gratis Betaling af indbetalingskort (girokort/fi-kort) 1,50 kr. Kvittering af betaling på papir 6,00 kr. Afvisning af betaling fra BetalingsService (Nets-betaling) Udlandsoverførsler via webbank Overførsel til udenlandsk konto (2 dage) 60,00 kr. *1) Ekspresoverførsel til udenlandsk konto (1 dag) ½ + *1) Udlandsoverførsler: Betaling af modtagers gebyr *1) Dækker danske omkostninger. Udenlandske omkostninger betales af modtageren. Andelskassen Fælleskassen, Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C, CVR Side 1

2 Webbank - Kontokig Kontokig giver dig adgang til at se dine konti i webbank. Du kan se dine transaktioner, men du kan ikke overføre penge, betale regninger osv. Oprettelse Abonnement Anvendelse BetalingsService (Netsbetalinger) Oprettelse af BetalingsServiceaftale Overførsel af BetalingsServiceaftale fra andet pengeinstitut Løbende betalinger via BetalingsService Diverse ekspeditioner Du er altid velkommen til at henvende dig til Fælleskassen, og få hjælp til stort og småt. Du kan kontakte os personligt eller via mail eller telefon. Mange af nedenstående ekspeditioner kan du selv udføre via webbank, hvor det er gratis eller billigere. Forespørgsel om saldo, kontobevægelser o.l. 25,00 kr. i webbank Diverse opgaver pr. time 212,50 kr. pr. påbegyndt kvarter Særlig rådgivning, pr. time, herunder aften/weekend rådgivning 1.700,00 kr. Ekspedition af betalinger og overførsler Overførsel til egen konto i Fælleskassen Overførsel til anden persons konto 25,00 kr. 1,50 kr. i webbank Oprettelse af fast overførsel til anden persons konto 25,00 kr. 1,50 kr. i webbank Sammedagsoverførsel 30,00 kr. 1,50 / 5,00 kr. i webbank Check indsættelse på konto Check fra udlandet indsættelse på konto 250,00 kr. Betaling af indbetalingskort (girokort/fi-kort) 25,00 kr. 1,50 kr. i webbank Afvisning af betaling fra BetalingsService på kundens foranledning 25,00 kr. i webbank Ekspedition af overførsler til/fra udlandet Overførsel til udenlandsk konto (2 dage) 120,00 kr. *1), 60,00 kr. i webbank Ekspresoverførsel til udenlandsk konto (1 dag) 250,00 kr. *1) + ½ i webbank + ½ Udlandsoverførsler, betaling af modtagers gebyr Sikkerhedskontrol af udenlandsk check Udlandsoverførsler efterbehandling 30,00 kr. (meddelelse til bank eller fejl i IBAN/ BIC) Udlandsoverførsler, fejl i oplysninger om beløbsmodtager Kunden betaler omkostninger fra udenlandsk bank, som pålægges Fælleskassen. Modtagelse af overførsel fra udlandet 30,00 kr. *1) Dækker danske omkostninger. Udenlandske omkostninger betales af modtageren. FI-kreditorer (erhvervskunder) Oprettelse af FI kreditor Flytning af FI-kreditor fra andet pengeinstitut Ændring af FI kreditor Produktion af FI kort, pr. stk. 2,00 kr. Andelskassen Fælleskassen, Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C, CVR Side 2

3 Pension Delhævning på pension Overførsel af pension til andet pengeinstitut eller forsikringsselskab Opgørelse af pension i utide Omlægning af kapitalpension til aldersopsparing 1. gratis, efterfølgende 600,00 kr. pr. gang 600,00 kr. 600,00 kr. 600,00 kr. Overtræksbehandling Bevilling af overtræk Bevilling af overtræk Bevilling af overtræk Bevilling af overtræk ,00 kr. Bevilling af overtræk over Rykkerskrivelse Telefonrykning 75,00 kr. Spærring af betalingskort Tilbageførsel af betaling fra BetalingsService (Netsbetaling) Tilbageførsel af betaling fra Leverandørservice, Dataløn mv. (erhverv) Checks Udlevering af 25 stk. lommecheck Udlevering af 25 stk. brevcheck Dækningskontrol check Noteringer, pr. stk. Returnering/afvisning ved manglende dækning, pr. stk. Returnering/afvisning ved kontramandering, pr. stk. Bankcheck, udstedelse 250,00 kr. 450,00 kr. 400,00 kr. 300,00 kr. 50,00 kr. Lån og kreditter Etableringsomkostninger alle lån og kreditter - Stiftelsesprovision 2 % af kredit eller forhøjelse - Lånedokument Dokumenter til notering (sekundær panteret) Dokumenter, udfærdigelse/påtegning pr. sag Dokumenter, ændring Oprettelse/tinglysning af ejerpantebrev Fremsendelse af dokumenter til underskrift til kunde Frigivelse af sikkerhed Ydelseshenstand i op til 3 måneder Soliditetsoplysning indhentning og afgivelse Dokumenter til underskrift i andet pengeinstitut Fremsendelse eller modtagelse Kautionserklæring Udfærdigelse af virksomhedspantebrev 1.700,00 kr. Kredit, genforhandling Kredit, genforhandling over % af kreditmaximum Kreditforeningslån ved køb af ejendom Standardpakke inkl. købesumsgaranti og 2 kreditforeningslån 7.000,00 kr. Ved lån i Totalkredit og DLR Standardpakke anden kreditforening, inkl. købesumsgaranti og 1 kreditforeningslån Gebyret træder i kraft ,00 kr. Ved lån i andre kreditforeninger Andelskassen Fælleskassen, Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C, CVR Side 3

4 Kreditforeningslån ved salg af ejendom Standardpakke inkl. deponeringskonto og indfrielse af op til 2 4. kreditforeningslån Kreditforeningslån, omlægning og tillægslån Omlægning eller tillægslån 5.000,00 kr. Ved lån i Totalkredit og DLR Omlægning eller tillægslån i anden kreditforening 7.000,00 kr. Ved lån i andre kreditforeninger Gebyret træder i kraft Byggelån Standardpakke inkl. vurdering, opfølgning og endelig vurdering ,00 kr. Stiftelsesprovision 2 % af kreditmaximum Lånedokument Oprettelse/tinglysning af ejerpantebrev Forlængelsesprovision 0,5 %, af kreditmaximum min. Ekspeditionsgebyr ved dokumentændring Ekspeditioner ved køb og salg af andelsbolig Standardpakke køb af andelsbolig, inkl. købesumsgaranti, tingbog 4. og adkomsterklæring Standardpakke salg af andelsbolig 2.000,00 kr. Ekspeditioner ved køb og salg af ejendom Indfrielse af realkreditlån pr. stk. Indfrielse af private pantebreve pr. stk. Profilskifte ved rentetilpasning af realkreditlån Ekstraordinær indfrielse eller delvis indfrielse Fastkursaftale (kurskontrakt) Respektpåtegning, anmodning til/fra andet pengeinstitut 1000,00 kr. pr. stk. Deponeringskonto Timepris ved større sager Besigtigelse af ejendom/byggeri, timepris Fastsættelse af kontant ejendomsværdi Ændring af ejerpantebrev til direkte pant 3.000,00 kr. (stempeloverdragelse) Ændring af direkte pant til ejerpantebrev 3.000,00 kr. (stempeloverdragelse) Registrering af underpanthaver Udfærdigelse og notering af transport Garantier Oprettelsesgebyr 1. Kan være omfattet af standardpakke Udbetalingsgaranti Totalkredit/DLR/LR Garantiprovision, købesumsgaranti 1,5 % p.a. min. 500,- Øvrige garantier 2,25 % p.a. min. 500,- Forlængelse af garanti Nedskrivning af garanti Offentlige afgifter og andre afgifter Gebyrmærke til panthaverdeklaration af bil (forsikringsselskab) 920,00 kr. Tinglysning af pantebrev, fast afgift 1.660,00 kr. Tinglysning af pantebrev, variabel afgift 1,5 % af hovedstol eller forhøjelse Andelskassen Fælleskassen, Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C, CVR Side 4

5 Depotgebyrer danske værdipapirer Depotgebyrer beregnes og opkræves automatisk halvårligt bagud. Alle priser er pr. transaktion eller pr. stk., medmindre andet er nævnt. Årlig samleudskrift, der indeholder depotudskrift udsendes i januar Oprettelse af sikkerhedsdepot Renteadvisering 15,00 kr. *1) Udbytteadvisering. 15,00 kr. uden moms, *1) Udtrækningsadvisering 15,00 kr. uden moms, Nominel ændring 10,00 kr. uden moms, *1) Ændringsmeddelelse 20,00 kr. uden moms, *1) Øvrige udskrifter 25,00 kr. uden moms, *1) Fondskode pr. år 20,00 kr. uden moms, *1) Kontogebyr pr. VP-konto pr. år 30,00 kr. uden moms, *1) Transaktionsgebyr 15,00 kr. uden moms, *1) Indlæggelse af handels-/spørgefuldmagt VP-konto til VP-konto overførsel pr. fondskode 150,00 kr. max. kr. pr. depot *1) For aktier, konvertible obligationer og investeringsbeviser betales gebyret af aktieselskabet. Kurtager for danske værdipapirer registreret i Værdipapircentralen Kurtagen beregnes som en %-del af kursværdien. Satserne for aktier, aktieretter og tegningsretter beregnes på basis af kursværdien, hvis kursen er over pari, ellers af den nominelle værdi. Børsnoterede aktier samt investeringsbeviser - handler op til kr. 0,75 % af kursværdi min. 200 kr./max. 500 kr. - handler med investeringsbeviser 0,75 % af kursværdi min. 200 kr./max. 500 kr. - handler over i kursværdi 0,50 % af kursværdi - handler via webbank 0,25 % af kursværdi min. 45 kr./max. 500 kr. Børsnoterede obligationer - handler op til kr. 1,5 af kursværdi min. 200 kr./max kr. - alle handler over nominelt ,0 af kursværdi - Handler via webbank 0,25 % af kursværdi min. 45 kr./max. 500 kr. Limiteret handel - via Fælleskassen - via webbank 50,00 kr. Afkøb af kundens egne værdipapirer Der beregnes almindelig kurtage for den ene handel (Salg af egne værdipapirer i pensionsdepot til eget åbent depot i forbindelse med ophævelse af pensionsordning eller ved salg fra åbent depot til pensionsdepot) Omkostninger ved udenlandske værdipapirer Opbevaring pr. depot pr. år Handel - kurtage 0,75 % af kursværdi min. 500 kr. Handel via webbank - kurtage 0,75 % af kursværdi min. 350 kr. Andelskassen Fælleskassen, Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C, CVR Side 5

6 Afregningskurser for værdipapirer Gennemsnitskurshandler noteret på Københavns Fondsbørs Værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs afregnes til en kurs, der ligger på eller indenfor den aktuelle bedste kurs og udbud. Handel til gennemsnitskurs afregnes som den af Københavns Fondsbørs vægtede gennemsnitskurs kl for alle handler. Udover handelsprisen beregnes i nogle tilfælde et kurstillæg eller kursfradrag. Se nedenfor. Obligationer Handler under nom. Kr kunders køb tillægges 0,2 kurspoint - kunders salg fratrækkes 0,2 kurspoint Handler på nom. Kr og derover Intet tillæg/fradrag Aktier Handler med kursværdi under kr kunders køb tillægges 0,5 % af handlekursen - kunders salg fratrækkes 0,5 % af handlekursen Handler med kursværdi på kr og derover Intet tillæg/fradrag Futures og optioner uanset kursværdi Intet tillæg/fradrag Afregning Uanset hvilken handelsform du vælger, gælder det, at en ordre om køb eller salg af danske værdipapirer enten afregnes ved direkte handel over Københavns Fondsbørs eller afregnes til samme eller bedre kurs, som der kunne være afregnet med på Københavns Fondsbørs på samme tidspunkt (ekskl. omkostninger). Fælleskassen vil bestræbe sig på altid at opnå de bedste vilkår for afregning under iagttagelse af tid, mængde og handelsvilkår i øvrigt. Efter at vi er blevet bekendt med din ordre, sikrer vi os, at ordren indeholder tilstrækkelige oplysninger til korrekt behandling, og desuden om fuldmagtsforhold mv. er opfyldt. Herefter påbegyndes overvågning af/ekspederes din ordre uden ugrundet ophold og som regel inden for en time. Hvor lang tid, der skal bruges til kontrol af ordren, afhænger blandt andet af henvendelsens karakter, (om ordren er modtaget via Fælleskassens webbank, ved personlig henvendelse, pr. brev eller pr. telefon), værdipapiret, handelsform og forholdene i øvrigt. Andelskassen Fælleskassen, Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C, CVR Side 6

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere