Hvad er crowdfunding?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er crowdfunding?"

Transkript

1 - 1 -

2 - 2 -

3 Crowdfunding er et koncept, der går sin sejrsgang i erhvervslivet i disse år. Mange virksomheder og iværksættere har haft stor gavn af at få adgang til finansiering fra hele verden. For mange udgør det et værdifuldt supplement, for andre et livsvigtigt alternativ til den traditionelle finansiering fx via en bank eller stor investor. Selvom crowdfunding i omfang og betydning for det samlede erhvervsliv endnu er en dværg, er det en finansieringstype, som vokser meget hastigt i udbredelse, og for nogle virksomheder og forretningskoncepter allerede i dag er af afgørende betydning. Fremkomsten af crowdfunding er i høj grad baseret på it-systemer og -platforme, der tillader virksomheder og iværksættere at indsamle funding fra hele verden; både fra professionelle investorer, der øjner en lovende investeringsmulighed i en iværksætter eller et nystartet firma, og donationsbaseret fra fans og andre venligtsindede personer, der ønsker at støtte udviklingen af et bestemt produkt, koncept e.l. Crowdfunding er et eksempel på den disruptive effekt, som ny teknologi og navnlig internet- og informationsteknologier har. I dag er crowdfunding en nichetilgang til finansiering snarere end et stort alternativ til den traditionelle finansiering via banker og større investeringsforeninger mv., og supplement til andre alternative finansieringsformer såsom business angels og venturekapital. Med den vækst, som crowdfunding er inde i, synes finansieringsformen at have potentialet til at blive en vigtig finansieringskilde for mange virksomheder i årene fremover. Denne rapport ser nærmere på koncepterne bag crowdfunding såvel som omfanget og de centrale udviklingstendenser inden for crowdfunding i Danmark og globalt

4 Hvad er crowdfunding? Crowdfunding er en alternativ finansieringsform, hvor virksomheder kan skaffe risikovillig kapital, og hvor enkeltpersoner aktivt fundraiser en ide, et produkt eller en virksomhed. Som navnet antyder, samles der beløb og typisk små beløb ind fra crowden. I stedet for at en virksomheds funding er afhængig af relationen til banken, som i en traditionel finansieringsmodel, har nogle virksomheder altså haft held til at tiltrække finansiering fra en lang række investorer, der kan spænde over alt fra småsparere til store investorer. Med en række nye it-platforme, der enten kan være placeret fx på en virksomheds egen hjemmeside eller i en af de store crowdfunding platforme som kickstarter.com o.l., der samler en lang række crowdfunding-projekter, er det blevet nemt at danne en forbindelse mellem en virksomhed og potentielle kunder og investorer udenom de traditionelle finansieringskanaler. Der kan overordnet skelnes mellem crowdfunding, som fungerer som en egentlig donation til en virksomhed, der tilføjes midler af personer, der ønsker at støtte foretagendet (fx udviklingen af et bestemt produkt, man er fan af), og crowdfunding som en egentlig investering, hvor midlerne overføres af en person, der ser et lovende potentiale og ønsker at profitere fra det. Virksomheder, der ikke er børsnoterede, har traditionelt fået funding fra banker, og i mindre grad fra andre finansieringskilder såsom business angels og lignende. De forskellige crowdfunding-modeller og -koncepter befinder sig således et sted i spændfeltet imellem at være en rendyrket donation (fans der støtter et produkt, business angels mv.) og rendyrket investering (alternative investorer, dvs. ikke banken eller traditionelle børshandler). Crowdfunding-kontinuummet Donation Investering Indplaceret i dette kontinuum mellem pro bono donationer og egentlige investeringer med forventning om et afkast findes de fire overordnede crowdfunding-koncepter: Donations-crowdfunding, hvor der doneres midler til et givent formål uden modydelse Reward-crowdfunding, hvor donorerne modtager en belønning for deres støtte Låne-crowdfunding, hvor individer yder mikrolån Aktie-crowdfunding, hvor investorer opnår en ejerandel i den støttede virksomhed en slags børsnotering i miniformat Naturligvis vil en virksomhed kunne benytte flere forskellige koncepter. Ofte lægger brug af crowdfunding-koncept sig dog op ad virksomhedens overordnede forretningsmodel. Den nedenstående figur viser en oversigt over, hvor udbredte forskellige typer platforme er (dog ikke vægtet for, hvor store de er). Som det ses, udgør donations- og belønningsbaseret crowdfunding langt størstedelen af de forskellige internetplatforme mv., der findes

5 Crowdfunding-platforme efter type 5% 19% 8% 25% 19% 17% 15% 19% 20% 14% Equity Lending 76% 67% 62% 63% 71% Donations and rewards Kilde: Europakommissionen Eksempelvis har computerspilsudviklere og andre aktører i underholdningsindustrien i flere tilfælde haft held til at få fans (herunder potentielle fans for nye produkter) til at bidrage med betydelige beløb. Humanitære og lignende organisationer har længe gjort brug af donationer, også før konceptet crowdfunding for alvor blev udviklet, i kraft af at kunne trække på it-systemer og internetplatforme til at indsamle bidrag. Låne- og aktiecrowdfunding vil derimod typisk være relevant for iværksættere, der håber på, at det produkt eller koncept, de har lanceret, vil få stor succes. Mange af de virksomheder, der senere blev enten store kæmper som Apple og Google eller opkøbt for store summer af udenlandske it-selskaber som Skype, startede som små iværksætterfirmaer, der typisk havde svært ved at finde investorer, der ville støtte deres idé. Med crowdfunding-sider, it-platforme o.l. er det nu nemmere end nogensinde før for dygtige iværksættere med levedygtige forretningskoncepter at få adgang til alternative finansieringskilder. Nedenfor er givet nogle eksempler på virksomheder, der har fået funding via de fire overordnede typer crowdfunding. Donationsbaseret (ingen modydelse) Kampagnen An hour of code for every student er den største gennemførte donationscrowdfunding kampagne til dato. Målet var at indsamle 5 mio. USD til at give én times undervisning i it til 100 mio. studerende verden over. Der er i alt blevet doneret USD fra donorer. https://www.indiegogo.com/projects/an-hour-of-code-for-every-student Belønningsbaseret (donation med modydelse) Kampagnen Coolest Cooler er den største gennemførte rewardcrowdfundingkampagne til dato. Målet var at indsamle USD til at udvikle og producere en moderne udgave af en køleboks til picnicture osv. Projektet endte med at blive finansieret med USD fra backers. https://www.kickstarter.com/projects/ryangrepper/coolest-cooler-21st-century-cooler-thats-actually Kampagnen Exploding Kittens er den crowdfundingkampagne med størst antal backere. Exploding Kittens er et kortspil, og folkene bag havde et kapitalbehov på USD. De har på nuværende tidspunkt modtaget USD fra backers Kampagnen blev succesfuld finansieret i februar 2015 med USD fra backers. https://www.kickstarter.com/projects/elanlee/exploding-kittens?ref=nav_search - 5 -

6 Kampagnen Star Citizen er et godt eksempel på, at kapital fra en vellykket crowdfundingkampagne kan medføre endnu mere kapital, hvis virksomheden holder momentum. Star Citizen er et computerspil under udvikling, og udviklerne havde et finansieringsbehov på USD. De modtog USD fra købere. Efterfølgende har virksomheden dog holdt så godt fast i deres kunder, at de efterfølgende har modtaget yderligere finansiering og i dag har rejst 72 mio. USD ifølge udviklerne selv. https://www.kickstarter.com/projects/cig/star-citizen?ref=nav_search Investeringsbaseret (långivning) Det hidtil største crowdfundede lån blev givet i 2014 til ejendomsvirksomheden, Kersfield, til at købe og istandsætte en historisk bygning i Bristol. Lånet lød på 10,8 mio. GPB og blev gennemført på lånecrowdfundingplatformen, Wellesley. Investeringsbaseret (ejerandel) Kampagnen Weissenhaus blev i 2014 den største succesfulde aktiecrowdfundingkampagne. Weissenhaus er et ejendoms- og resort projekt, hvor investorer opnår ejerandel i projektet samt mulighed for afkast for investeringen. Der er gennemført investeringer for 5 mio. EUR fra i alt investorer. Weissenhaus har efter successen besluttet at hæve kampagnen til 7,5 mio. EUR. Fordele ved crowdfunding Set fra den enkelte virksomheds synsvinkel er crowdfunding som overordnet koncept forbundet med en række fordele i forhold til de traditionelle finansieringsformer. Det er især værd at hæfte sig ved at: Det giver mulighed for mikrofinansiering, hvor hver investor indskyder meget små beløb i et projekt, en virksomhed e.l. Det betyder, at også småsparere og fans, der gerne vil donere et mindre beløb til et projekt, de synes lyder spændende, o.l. kan finde på at bidrage. Der åbnes således et helt nyt plateau for finansiering i form af mange mikroinvestorer og bidragsydere, som virksomheder ikke normalt vil have adgang til. Donationsbaseret finansiering har tidligere været forbeholdt humanitære og religiøse organisationer mv. Med fremkomsten af nye it-platforme o.l. er det blevet muligt for virksomheder med projekter, der kan vække en eller anden interesse blandt et bestemt publikum, ligeledes at få adgang til donationer fra folk, der ønsker, at et bestemt produkt, koncept e.l. skal kunne færdiggøres. Derved åbner crowdfunding for et helt nyt finansieringsparadigme. Traditionelt har dansk erhvervsliv været meget bundet op på en længerevarende relation til en eller et mindre antal banker, som lærer virksomheden at kende og får en forståelse for om en virksomhedsejer er dygtig eller ej. Bankbaseret finansiering giver generelt bankerne gode forudsætninger for at vurdere kreditværdighed, hvilket kan komme nogle virksomheder til gode. Omvendt betyder det også, at en virksomhed står overfor et relativt begrænset antal mulige kilder til finansiering, og det er tidskrævende og vanskeligt at etablere kontakt til andre mulige finansielle aktører. Samtidig bliver virksomheden sårbar overfor, at de banker, man traditionelt har samarbejdet med, selv kommer i problemer, og får sværere ved at finansiere projekter, fordi bankerne er for konservative eller simpelthen fejlvurderer potentialet i en investering, projekt e.l. Crowdfunding giver derimod populært sagt virksomheder adgang til investorer fra hele verden, der kan være interesseret i at levere mikrofinansiering. Crowdfunding er udover at være alternativ finansiering også et værdifuldt markedsføringsværktøj. Når en virksomhed crowdfunder udviklingen af et givent produkt, har den unik afgang til slutbrugerne og dermed de potentielle kunder. Virksomheden kan meget altså hurtigt få et billede af, om der er efterspørgsel efter deres produkt eller ydelse i markedet og få solgt produktet på forhånd eller finansieret selve udviklingen af det. Hvis der omvendt ikke er efterspørgsel i markedet, kan virksomheden helt undgå at bruge ressourcer og dyre udviklingskroner på at udvikle produkter til lossepladsen. Vi ser i stigende grad store virksomheder som fx Sony bruge denne metode i udviklingen af nye, innovative produkter

7 Når alt kommer til alt er crowdfunding uden tvivl et nicheområde i dag, og vil også være det de kommende år. Men udviklingen går stærkt, og meget taler for, at potentialet er til stede, for at det kan blive en vigtig finansieringskilde. Det gælder navnlig for nogle bestemte typer virksomheder og brancher, der kan drage fordel af donationsbaserede investeringsformer, og iværksættere og nystartede virksomheder, der med et lovende koncept eller idé kan få nytte af investeringsbaseret crowdfunding, særligt indtil man bliver etablerede nok og demonstrerer tilstrækkelig succes til at kunne overbevise store investorer eller banker om, at man er værd at satse på. Omfang og vækst i crowdfunding Selvom crowdfundingmarkedet stadig er i sin vorden, er det vokset eksponentielt de senere år. Som det ses af nedenstående, der er baseret på tal fra den amerikanske finanssektor-analysevirksomhed TABB Group, er crowdfunding-infrastrukturen nærmest eksploderet. Hvor der i 2009 blot var 53 platforme, var tallet i 2013 tidoblet til 536. Tallet vurderes at blive yderligere fordoblet frem til udgangen af Også den samlede volumen af crowdfunding på verdensplan er vokset markant fra et ganske beskedent beløb på under 1 mia. USD i 2009 til ca. 5 mia. USD i 2013, og med udgangspunkt i den voldsomme vækstrate en forventet yderligere vækst til 10 mia. USD i 2014 og 17 mia. USD i Det er altså langtfra trivielle beløb, der crowdfundes selvom det selvfølgelig fortsat er uanseelige beløb i forhold til de samlede virksomhedsudlån. Væksten i crowdfunding på verdensplan, Antal crowdfunding-portaler 1200 Mia. dollars * 2015* 0 Antal crowdfunding-portaler Beløb, mia. dollars Kilde: TABB Group 2014 * estimeret Der findes ikke tilsvarende tal alene for Danmark, men det vurderes, at en tilsvarende eksponentiel vækst opleves herhjemme. Og selvom det samlede omfang af crowdfunding fortsat er relativt beskedent, er der mange enkeltstående projekter og virksomheder, der har opnået en del finansiering. De 10 virksomheder, der ved en opgørelse i april 2014 havde - 7 -

8 opnået størst crowdfunding, har således kunnet hente mere end en million dollars ind. Disse kampagner er dog usædvanlige, idet projekter typisk indtjener langt mindre beløb. På platformen Kickstarter er det kun 41 pct. af projekterne, der får funding (og Kickstarter screener på forhånd projekter og fravælger at samarbejde med nogle), og typisk under dollars 1. Som de ovenstående eksempler på s. 4-5 viser, er der dog siden denne opgørelse blevet indsamlet endnu større beløb via crowdfunding i nogle af de beskrevne projekter. Top 10 crowdfunding kampagner, mio. dollars Pebble Smartwatch 10,2 OUYA 8,5 PonoMusic 6 Bitvore 4,5 The Dash Form 13D Printer 2,9 3,3 Oculus Rift 3Doodler Canary Scanadu 2,4 2,3 1,9 1,6 Kilde: Forbes, 16. april 2014: Top 10 Business Crowdfunding Campaigns of All Time Eksempler på danske crowdfundede virksomheder Airtame Den danske virksomhed Airtame havde en ide om at skabe HDMI-dongle, der tråløst kan sende et HDMI videosignal fra fx en computer til en tv skærm. De igangsatte i november 2013 en crowdfundingkampagne på platformen Indiegogo med et ønske om at rejse USD til udvikling af produktet. Da kampagnen sluttede i januar 2014, havde Airtame samlet næsten 800 pct. mere end det oprindelige mål, og stod med en kapital på 1,268 mio. USD. Jagged Alliance Flashback Jagged Alliance Flashback er et danskudviklet computerspil, som søgte finansiering gennem en kampagne på platformen Kickstarter. Projektet blev med et mål om USD og et reelt indsamlet beløb på USD succesfuldt fundet af bidragsydere. Robocat Den danske softwarevirksomhed Robocat fik den ide, at udvikle et lille elektrisk termometer til mobile enheder såsom iphone, ipad og Android enheder. Produktet hedder Thermodo og er lavet som en lille nøglering, man kobler direkte til sin device med et minijackstik. Virksomheden havde et kapitalbehov på USD for at kunne udvikle produktet og sætte det i produktion, men endte med at indsamle USD. Burning Suns Burning Suns er et dansk udviklet brætspil, som havde behov for risikovillig kapital til at producere et salgbart produkt. Burning Suns kampagnen kørte på crowdfundingplatformen Kickstarter med et mål om at indsamle GPB. Projektet blev succesfuldt finansieret den 5. oktober 2013 med GPB fra bidragsydere. 1 Forbes 20. oktober 2014: The Myth of Magical Crowdfunding and what actually works - 8 -

9 2013M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04 Retap Retap designer og producerer miljøvenlige og genanvendelig vandflasker og ønskede efter dansk succes at etablere sig på det amerikanske marked. Da vilkårene og mulighederne for at låne kapital på traditionel vis gennem en bank var for dårlige, henvendte virksomheden sig til den danske lånecrowdfundingplatform, Lendino, der formidler lån direkte mellem forbruger og virksomhed uden om banken. Retap fik på kort tid dækket deres lånebehov på kroner fra 11 långivere, som udlånte mellem og kroner til en forrentning på 7,7 pct. Danmarks største crowdfundede lån til Social Care Det var ligeledes på lånecrowdfundingplatformen Lendino, at danmarkshistoriens største crowdfundede lån blev gennemført i starten af Virksomheden BakkeNielsen lykkedes med at rejse 1,9 mio. koner til et gennemføre et ejerskifte i den sociale virksomhed Social Care, der arbejder med udsatte børn og unge. I alt 62 långivere investerede mellem og kroner i lånet. Én af disse låntagere skiller sig markant ud fra crowden, idet pengeinstituttet Fælleskassen var den største långiver af de 62. Dette er en interessant udvikling, da den viser potentialet i, at nye, alternative spillere begynder at samarbejde med traditionelle finansielle virksomheder. Finansieringsudfordringer i dansk erhvervsliv Siden finanskrisens begyndelse har det været vanskeligt for virksomheder at få kredit og lån i bankerne til investeringsprojekter o.l. Konsekvensen er ofte, at selv sunde og veldrevne virksomheder kan komme i vanskeligheder, og at dansk økonomi derfor fastholdes i krybesporet. Det er en afgørende udfordring for dansk økonomi og understreger nytten ved, at alternative finansieringsmodeller inddrages af virksomheder for at skabe grundlag for kontakt til og funding gennem nye investorer udenom fx den traditionelle bankforbindelse. Den nedenstående figur viser udviklingen i udlån til erhvervslivet de senere år fra den samlede finansielle sektor. Som det fremgår, er der sket et betragteligt fald i udlånene til erhvervslivet. Det har skabt et stort finansieringsunderskud, som for mange virksomheder, herunder ikke mindst startups, har medført finansiel åndenød. Crowdfunding og andre alternative finansieringsformer kan være et vigtigt bidrag til at lukke dette hul og har derfor fået stor bevågenhed i lyset af oplevelsen af kreditklemme i dansk økonomi. Udlån til erhverv fra pengeinstitutter og realkreditinstitutter, faste priser Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Kilde: Nationalbanken og Dansk Erhverv Anm.: Deflateret med prisudviklingen på indenlandsk vareforsyning, og opgjort i 2013-kr. I Dansk Erhvervs seneste likviditetsmåling, som blev gennemført i juli 2014, var det således 30 pct. af de medvirkende virksomheder, der indenfor en tre måneders periode havde søgt om lån eller forlængelse af kredit, som havde fået et af

10 slag, jf. tabellen nedenfor. Det er et fortsat relativt højt niveau og illustrerer, at kreditsituationen fortsat er dårlig og nogenlunde på niveau med situationen i 2010, hvor 2008-finanskrisens konsekvenser trak tydelige spor gennem dansk økonomi. Så længe kreditsituationen er så opstrammet, er det vanskeligt at se, hvordan erhvervslivet for alvor skal komme tilbage på vækstsporet. I denne konjunktursituation er det særligt relevant for erhvervslivet at forsøge at løse finansieringsudfordringen ved at ty til blandt andet crowdfunding som ny kilde til kapital. Andel af virksomhederne, der inden for de seneste 3 måneder har fået afslag på anmodning om lån eller forlængelse af eksisterende kredit (kun virksomheder, der har ansøgt om lån i perioden). Pct. apr-10 jul-10 jan/feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 jun-12 Okt-12 Feb-13 Juni-13 Sep-13 Juli Kilde: resultaterne bygger på jævnlige undersøgelser, senest gennemført i juli 2013 med 435 virksomheder, hvoraf 82 havde ansøgt om finansiering indenfor de seneste 3 måneder Anm.: Der er stillet spørgsmålet Har din virksomhed i denne periode [seneste 3 måneder] fået afslag på anmodning om lån eller forlængelse af eksisterende lån? Likviditetsmanglen betyder ikke blot, at virksomheder kan blive presset på deres daglige drift, men også, at mange forventeligt rentable investeringer ikke kan gennemføres. Med andre ord bremses også de tiltag, der i hvert fald af virksomhedsejerne selv vurderes at blive profitable. Det blev tydeligt udmalet i en Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, hvor tre ud af fire af de virksomheder, der ikke havde fået adgang til den ønskede finansiering eller likviditet, vurderede, at det forhindrer dem i at gennemføre rentable og profitable investeringer. Hvor godt passer denne beskrivelse på din virksomhed: Hvis vi kunne få adgang til mere likviditet i banken, ville vi få mulighed for at gennemføre rentable og profitable investeringer eller lignende tiltag 74% 12% 10% 3% Passer godt Passer mindre godt Passer ikke Ved ikke Kilde: Dansk Erhverv, april n=97. Virksomheder, der har ansøgt og fået afslag, eller har opgivet at ansøge, fordi de forventede at få afslag Selv under de mest gunstige konjunkturforhold vil nogle virksomheder imidlertid opleve vanskeligheder ved at få adgang til funding, på trods af at de står med, hvad de selv oplever som gode projekter. Det vil naturligvis aldrig være sådan og bør ikke være sådan at alle virksomheder og iværksættere kan få funding til projekter og investeringer. Alligevel er der ingen tvivl om, at det vil være nyttigt for mange virksomheder at anvende crowdfunding til at få adgang til flere investorer og mere kapital, end de vil kunne alene via den traditionelle kontakt til banken. Følelsen af, at der er en kreditklemme i dansk erhvervsliv, har således uden tvivl været afgørende for at anspore mange virksomheder til at forsøge sig med crowdfunding

11 Hvad er potentialet i Danmark? Udbredelsen af crowdfunding er vokset hastigt de senere år, men der er fortsat tale om et relativt nyt koncept og finansieringsmodel, som mange virksomhedsledere og iværksættere såvel som potentielle investorer og donorer ikke har kendskab til. Og selvom crowdfunding er et af de hotteste nye koncepter, buzzwords om man vil, fra 2014, er der alligevel et stykke vej for en typisk virksomhedsleder eller iværksætter fra at have hørt det omtalt og til at bruge det i praksis. I takt med at crowdfunding vokser og bliver en mere alment kendt finansieringskilde og markedsføringsværktøj, vil udviklingen have en selvforstærkende effekt, så flere virksomheder bliver opmærksomme på mulighederne, og flere investorer vælger at anvende deres midler via crowdfunding. I en medlemsundersøgelse blandt et udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer, der havde ønsket at få adgang til likviditet, men ikke fået det, og ikke forsøgt via alternative finansieringskilder, blev det således konstateret, at mange af virksomhederne ikke kender alternative finansieringsmetoder, ikke opfatter dem som relevante eller ikke har tid til at sætte sig ind i dem, jf. nedenstående figur. Det taler for, at den vigtigste barriere for crowdfunding udover at det formentlig egner sig bedst til blandt andet startup/early stage virksomheder, og virksomheder inden for brancher med stærk fankultur er manglende kendskab; ikke nødvendigvis til crowdfunding som koncept, men hvordan det praktisk og konkret fungerer. Hvorfor har virksomheden ikke forsøgt at få likviditet andre steder end en bank? (angiv evt. flere svar) Opfatter dem ikke som relevante 33% Kender dem ikke 29% Har ikke haft tid til at sætte os ind i mulighederne 23% Vurderer, at de ikke ville give os kredit 15% Har fået igennem banken/ikke haft behov 14% Andre årsager 9% Ved ikke 5% Kilde: Dansk Erhverv, april n=150 Anm.: Virksomheder, der enten har ansøgt om finansiering i banker, eller opgivet at søge, fordi man ikke forventede at få det, og ikke har forsøgt hos alternative kilder til finansiering. Det har været muligt at opgive flere svar Verdensbanken har skønnet, at crowdfunding har potentialet til at nå op på 95 mia. USD årligt 2. I realiteten er det dog ekstremt svært at komme med et kvalificeret estimat, så længe crowdfunding fortsat er så nyt et koncept. Det samme gælder derfor i sagens natur for Danmark. Det forekommer evident, at crowdfunding har potentialet til at få en betydningsfuld rolle på nogle områder. Spørgsmålet er, i hvilket omfang det vil udvikle sig til at være en vigtig kilde til finansiering af iværksættervirksomheder og virksomheder i de tidligere stadier af livscyklussen, og måske med tiden også for veletablerede større firmaer. Alt peger dog entydigt i retning af, at crowdfunding vil fortsætte med at vokse eksplosivt de kommende år og i tiltagende grad blive et værdifuldt markedsføringsværktøj og en interessant alternativ kilde til finansiering for dansk erhvervsliv

12 - 12 -

VÆKSTFONDEN INDSIGT. Crowdfunding en ny finansieringsform

VÆKSTFONDEN INDSIGT. Crowdfunding en ny finansieringsform VÆKSTFONDEN INDSIGT Crowdfunding en ny finansieringsform CROWDFUNDING EN NY FINANSIERINGSFORM Den alternative finansieringsform crowdfunding vinder meget frem i disse år. Fænomenet, hvor mange privatpersoner

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Personen, præsentationen tti og pengene

Personen, præsentationen tti og pengene Personen, præsentationen tti og pengene Finansieringsdagen 08 Om Mthi Mathias Ejer og direktør, Rhetorica Rådgiver vækstvirksomheder i Dansk Iværksætter Forening Medlem af tænketanken CEVEAs advisory board

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF. Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009

Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF. Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009 Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009 EKF s mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på internationale

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

60% af de bedste jobs indenfor de næste ti år er ikke opfundet endnu. -Thomas Frey

60% af de bedste jobs indenfor de næste ti år er ikke opfundet endnu. -Thomas Frey 19 JOB I FREMTIDEN 60% af de bedste jobs indenfor de næste ti år er ikke opfundet endnu. -Thomas Frey Før i tiden var karrierer stabile, lineære og enkle. Folk valgte en sti og forfulgte den i løbet af

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere