Hvad er crowdfunding?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er crowdfunding?"

Transkript

1 - 1 -

2 - 2 -

3 Crowdfunding er et koncept, der går sin sejrsgang i erhvervslivet i disse år. Mange virksomheder og iværksættere har haft stor gavn af at få adgang til finansiering fra hele verden. For mange udgør det et værdifuldt supplement, for andre et livsvigtigt alternativ til den traditionelle finansiering fx via en bank eller stor investor. Selvom crowdfunding i omfang og betydning for det samlede erhvervsliv endnu er en dværg, er det en finansieringstype, som vokser meget hastigt i udbredelse, og for nogle virksomheder og forretningskoncepter allerede i dag er af afgørende betydning. Fremkomsten af crowdfunding er i høj grad baseret på it-systemer og -platforme, der tillader virksomheder og iværksættere at indsamle funding fra hele verden; både fra professionelle investorer, der øjner en lovende investeringsmulighed i en iværksætter eller et nystartet firma, og donationsbaseret fra fans og andre venligtsindede personer, der ønsker at støtte udviklingen af et bestemt produkt, koncept e.l. Crowdfunding er et eksempel på den disruptive effekt, som ny teknologi og navnlig internet- og informationsteknologier har. I dag er crowdfunding en nichetilgang til finansiering snarere end et stort alternativ til den traditionelle finansiering via banker og større investeringsforeninger mv., og supplement til andre alternative finansieringsformer såsom business angels og venturekapital. Med den vækst, som crowdfunding er inde i, synes finansieringsformen at have potentialet til at blive en vigtig finansieringskilde for mange virksomheder i årene fremover. Denne rapport ser nærmere på koncepterne bag crowdfunding såvel som omfanget og de centrale udviklingstendenser inden for crowdfunding i Danmark og globalt

4 Hvad er crowdfunding? Crowdfunding er en alternativ finansieringsform, hvor virksomheder kan skaffe risikovillig kapital, og hvor enkeltpersoner aktivt fundraiser en ide, et produkt eller en virksomhed. Som navnet antyder, samles der beløb og typisk små beløb ind fra crowden. I stedet for at en virksomheds funding er afhængig af relationen til banken, som i en traditionel finansieringsmodel, har nogle virksomheder altså haft held til at tiltrække finansiering fra en lang række investorer, der kan spænde over alt fra småsparere til store investorer. Med en række nye it-platforme, der enten kan være placeret fx på en virksomheds egen hjemmeside eller i en af de store crowdfunding platforme som kickstarter.com o.l., der samler en lang række crowdfunding-projekter, er det blevet nemt at danne en forbindelse mellem en virksomhed og potentielle kunder og investorer udenom de traditionelle finansieringskanaler. Der kan overordnet skelnes mellem crowdfunding, som fungerer som en egentlig donation til en virksomhed, der tilføjes midler af personer, der ønsker at støtte foretagendet (fx udviklingen af et bestemt produkt, man er fan af), og crowdfunding som en egentlig investering, hvor midlerne overføres af en person, der ser et lovende potentiale og ønsker at profitere fra det. Virksomheder, der ikke er børsnoterede, har traditionelt fået funding fra banker, og i mindre grad fra andre finansieringskilder såsom business angels og lignende. De forskellige crowdfunding-modeller og -koncepter befinder sig således et sted i spændfeltet imellem at være en rendyrket donation (fans der støtter et produkt, business angels mv.) og rendyrket investering (alternative investorer, dvs. ikke banken eller traditionelle børshandler). Crowdfunding-kontinuummet Donation Investering Indplaceret i dette kontinuum mellem pro bono donationer og egentlige investeringer med forventning om et afkast findes de fire overordnede crowdfunding-koncepter: Donations-crowdfunding, hvor der doneres midler til et givent formål uden modydelse Reward-crowdfunding, hvor donorerne modtager en belønning for deres støtte Låne-crowdfunding, hvor individer yder mikrolån Aktie-crowdfunding, hvor investorer opnår en ejerandel i den støttede virksomhed en slags børsnotering i miniformat Naturligvis vil en virksomhed kunne benytte flere forskellige koncepter. Ofte lægger brug af crowdfunding-koncept sig dog op ad virksomhedens overordnede forretningsmodel. Den nedenstående figur viser en oversigt over, hvor udbredte forskellige typer platforme er (dog ikke vægtet for, hvor store de er). Som det ses, udgør donations- og belønningsbaseret crowdfunding langt størstedelen af de forskellige internetplatforme mv., der findes

5 Crowdfunding-platforme efter type 5% 19% 8% 25% 19% 17% 15% 19% 20% 14% Equity Lending 76% 67% 62% 63% 71% Donations and rewards Kilde: Europakommissionen Eksempelvis har computerspilsudviklere og andre aktører i underholdningsindustrien i flere tilfælde haft held til at få fans (herunder potentielle fans for nye produkter) til at bidrage med betydelige beløb. Humanitære og lignende organisationer har længe gjort brug af donationer, også før konceptet crowdfunding for alvor blev udviklet, i kraft af at kunne trække på it-systemer og internetplatforme til at indsamle bidrag. Låne- og aktiecrowdfunding vil derimod typisk være relevant for iværksættere, der håber på, at det produkt eller koncept, de har lanceret, vil få stor succes. Mange af de virksomheder, der senere blev enten store kæmper som Apple og Google eller opkøbt for store summer af udenlandske it-selskaber som Skype, startede som små iværksætterfirmaer, der typisk havde svært ved at finde investorer, der ville støtte deres idé. Med crowdfunding-sider, it-platforme o.l. er det nu nemmere end nogensinde før for dygtige iværksættere med levedygtige forretningskoncepter at få adgang til alternative finansieringskilder. Nedenfor er givet nogle eksempler på virksomheder, der har fået funding via de fire overordnede typer crowdfunding. Donationsbaseret (ingen modydelse) Kampagnen An hour of code for every student er den største gennemførte donationscrowdfunding kampagne til dato. Målet var at indsamle 5 mio. USD til at give én times undervisning i it til 100 mio. studerende verden over. Der er i alt blevet doneret USD fra donorer. https://www.indiegogo.com/projects/an-hour-of-code-for-every-student Belønningsbaseret (donation med modydelse) Kampagnen Coolest Cooler er den største gennemførte rewardcrowdfundingkampagne til dato. Målet var at indsamle USD til at udvikle og producere en moderne udgave af en køleboks til picnicture osv. Projektet endte med at blive finansieret med USD fra backers. https://www.kickstarter.com/projects/ryangrepper/coolest-cooler-21st-century-cooler-thats-actually Kampagnen Exploding Kittens er den crowdfundingkampagne med størst antal backere. Exploding Kittens er et kortspil, og folkene bag havde et kapitalbehov på USD. De har på nuværende tidspunkt modtaget USD fra backers Kampagnen blev succesfuld finansieret i februar 2015 med USD fra backers. https://www.kickstarter.com/projects/elanlee/exploding-kittens?ref=nav_search - 5 -

6 Kampagnen Star Citizen er et godt eksempel på, at kapital fra en vellykket crowdfundingkampagne kan medføre endnu mere kapital, hvis virksomheden holder momentum. Star Citizen er et computerspil under udvikling, og udviklerne havde et finansieringsbehov på USD. De modtog USD fra købere. Efterfølgende har virksomheden dog holdt så godt fast i deres kunder, at de efterfølgende har modtaget yderligere finansiering og i dag har rejst 72 mio. USD ifølge udviklerne selv. https://www.kickstarter.com/projects/cig/star-citizen?ref=nav_search Investeringsbaseret (långivning) Det hidtil største crowdfundede lån blev givet i 2014 til ejendomsvirksomheden, Kersfield, til at købe og istandsætte en historisk bygning i Bristol. Lånet lød på 10,8 mio. GPB og blev gennemført på lånecrowdfundingplatformen, Wellesley. Investeringsbaseret (ejerandel) Kampagnen Weissenhaus blev i 2014 den største succesfulde aktiecrowdfundingkampagne. Weissenhaus er et ejendoms- og resort projekt, hvor investorer opnår ejerandel i projektet samt mulighed for afkast for investeringen. Der er gennemført investeringer for 5 mio. EUR fra i alt investorer. Weissenhaus har efter successen besluttet at hæve kampagnen til 7,5 mio. EUR. Fordele ved crowdfunding Set fra den enkelte virksomheds synsvinkel er crowdfunding som overordnet koncept forbundet med en række fordele i forhold til de traditionelle finansieringsformer. Det er især værd at hæfte sig ved at: Det giver mulighed for mikrofinansiering, hvor hver investor indskyder meget små beløb i et projekt, en virksomhed e.l. Det betyder, at også småsparere og fans, der gerne vil donere et mindre beløb til et projekt, de synes lyder spændende, o.l. kan finde på at bidrage. Der åbnes således et helt nyt plateau for finansiering i form af mange mikroinvestorer og bidragsydere, som virksomheder ikke normalt vil have adgang til. Donationsbaseret finansiering har tidligere været forbeholdt humanitære og religiøse organisationer mv. Med fremkomsten af nye it-platforme o.l. er det blevet muligt for virksomheder med projekter, der kan vække en eller anden interesse blandt et bestemt publikum, ligeledes at få adgang til donationer fra folk, der ønsker, at et bestemt produkt, koncept e.l. skal kunne færdiggøres. Derved åbner crowdfunding for et helt nyt finansieringsparadigme. Traditionelt har dansk erhvervsliv været meget bundet op på en længerevarende relation til en eller et mindre antal banker, som lærer virksomheden at kende og får en forståelse for om en virksomhedsejer er dygtig eller ej. Bankbaseret finansiering giver generelt bankerne gode forudsætninger for at vurdere kreditværdighed, hvilket kan komme nogle virksomheder til gode. Omvendt betyder det også, at en virksomhed står overfor et relativt begrænset antal mulige kilder til finansiering, og det er tidskrævende og vanskeligt at etablere kontakt til andre mulige finansielle aktører. Samtidig bliver virksomheden sårbar overfor, at de banker, man traditionelt har samarbejdet med, selv kommer i problemer, og får sværere ved at finansiere projekter, fordi bankerne er for konservative eller simpelthen fejlvurderer potentialet i en investering, projekt e.l. Crowdfunding giver derimod populært sagt virksomheder adgang til investorer fra hele verden, der kan være interesseret i at levere mikrofinansiering. Crowdfunding er udover at være alternativ finansiering også et værdifuldt markedsføringsværktøj. Når en virksomhed crowdfunder udviklingen af et givent produkt, har den unik afgang til slutbrugerne og dermed de potentielle kunder. Virksomheden kan meget altså hurtigt få et billede af, om der er efterspørgsel efter deres produkt eller ydelse i markedet og få solgt produktet på forhånd eller finansieret selve udviklingen af det. Hvis der omvendt ikke er efterspørgsel i markedet, kan virksomheden helt undgå at bruge ressourcer og dyre udviklingskroner på at udvikle produkter til lossepladsen. Vi ser i stigende grad store virksomheder som fx Sony bruge denne metode i udviklingen af nye, innovative produkter

7 Når alt kommer til alt er crowdfunding uden tvivl et nicheområde i dag, og vil også være det de kommende år. Men udviklingen går stærkt, og meget taler for, at potentialet er til stede, for at det kan blive en vigtig finansieringskilde. Det gælder navnlig for nogle bestemte typer virksomheder og brancher, der kan drage fordel af donationsbaserede investeringsformer, og iværksættere og nystartede virksomheder, der med et lovende koncept eller idé kan få nytte af investeringsbaseret crowdfunding, særligt indtil man bliver etablerede nok og demonstrerer tilstrækkelig succes til at kunne overbevise store investorer eller banker om, at man er værd at satse på. Omfang og vækst i crowdfunding Selvom crowdfundingmarkedet stadig er i sin vorden, er det vokset eksponentielt de senere år. Som det ses af nedenstående, der er baseret på tal fra den amerikanske finanssektor-analysevirksomhed TABB Group, er crowdfunding-infrastrukturen nærmest eksploderet. Hvor der i 2009 blot var 53 platforme, var tallet i 2013 tidoblet til 536. Tallet vurderes at blive yderligere fordoblet frem til udgangen af Også den samlede volumen af crowdfunding på verdensplan er vokset markant fra et ganske beskedent beløb på under 1 mia. USD i 2009 til ca. 5 mia. USD i 2013, og med udgangspunkt i den voldsomme vækstrate en forventet yderligere vækst til 10 mia. USD i 2014 og 17 mia. USD i Det er altså langtfra trivielle beløb, der crowdfundes selvom det selvfølgelig fortsat er uanseelige beløb i forhold til de samlede virksomhedsudlån. Væksten i crowdfunding på verdensplan, Antal crowdfunding-portaler 1200 Mia. dollars * 2015* 0 Antal crowdfunding-portaler Beløb, mia. dollars Kilde: TABB Group 2014 * estimeret Der findes ikke tilsvarende tal alene for Danmark, men det vurderes, at en tilsvarende eksponentiel vækst opleves herhjemme. Og selvom det samlede omfang af crowdfunding fortsat er relativt beskedent, er der mange enkeltstående projekter og virksomheder, der har opnået en del finansiering. De 10 virksomheder, der ved en opgørelse i april 2014 havde - 7 -

8 opnået størst crowdfunding, har således kunnet hente mere end en million dollars ind. Disse kampagner er dog usædvanlige, idet projekter typisk indtjener langt mindre beløb. På platformen Kickstarter er det kun 41 pct. af projekterne, der får funding (og Kickstarter screener på forhånd projekter og fravælger at samarbejde med nogle), og typisk under dollars 1. Som de ovenstående eksempler på s. 4-5 viser, er der dog siden denne opgørelse blevet indsamlet endnu større beløb via crowdfunding i nogle af de beskrevne projekter. Top 10 crowdfunding kampagner, mio. dollars Pebble Smartwatch 10,2 OUYA 8,5 PonoMusic 6 Bitvore 4,5 The Dash Form 13D Printer 2,9 3,3 Oculus Rift 3Doodler Canary Scanadu 2,4 2,3 1,9 1,6 Kilde: Forbes, 16. april 2014: Top 10 Business Crowdfunding Campaigns of All Time Eksempler på danske crowdfundede virksomheder Airtame Den danske virksomhed Airtame havde en ide om at skabe HDMI-dongle, der tråløst kan sende et HDMI videosignal fra fx en computer til en tv skærm. De igangsatte i november 2013 en crowdfundingkampagne på platformen Indiegogo med et ønske om at rejse USD til udvikling af produktet. Da kampagnen sluttede i januar 2014, havde Airtame samlet næsten 800 pct. mere end det oprindelige mål, og stod med en kapital på 1,268 mio. USD. Jagged Alliance Flashback Jagged Alliance Flashback er et danskudviklet computerspil, som søgte finansiering gennem en kampagne på platformen Kickstarter. Projektet blev med et mål om USD og et reelt indsamlet beløb på USD succesfuldt fundet af bidragsydere. Robocat Den danske softwarevirksomhed Robocat fik den ide, at udvikle et lille elektrisk termometer til mobile enheder såsom iphone, ipad og Android enheder. Produktet hedder Thermodo og er lavet som en lille nøglering, man kobler direkte til sin device med et minijackstik. Virksomheden havde et kapitalbehov på USD for at kunne udvikle produktet og sætte det i produktion, men endte med at indsamle USD. Burning Suns Burning Suns er et dansk udviklet brætspil, som havde behov for risikovillig kapital til at producere et salgbart produkt. Burning Suns kampagnen kørte på crowdfundingplatformen Kickstarter med et mål om at indsamle GPB. Projektet blev succesfuldt finansieret den 5. oktober 2013 med GPB fra bidragsydere. 1 Forbes 20. oktober 2014: The Myth of Magical Crowdfunding and what actually works - 8 -

9 2013M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04 Retap Retap designer og producerer miljøvenlige og genanvendelig vandflasker og ønskede efter dansk succes at etablere sig på det amerikanske marked. Da vilkårene og mulighederne for at låne kapital på traditionel vis gennem en bank var for dårlige, henvendte virksomheden sig til den danske lånecrowdfundingplatform, Lendino, der formidler lån direkte mellem forbruger og virksomhed uden om banken. Retap fik på kort tid dækket deres lånebehov på kroner fra 11 långivere, som udlånte mellem og kroner til en forrentning på 7,7 pct. Danmarks største crowdfundede lån til Social Care Det var ligeledes på lånecrowdfundingplatformen Lendino, at danmarkshistoriens største crowdfundede lån blev gennemført i starten af Virksomheden BakkeNielsen lykkedes med at rejse 1,9 mio. koner til et gennemføre et ejerskifte i den sociale virksomhed Social Care, der arbejder med udsatte børn og unge. I alt 62 långivere investerede mellem og kroner i lånet. Én af disse låntagere skiller sig markant ud fra crowden, idet pengeinstituttet Fælleskassen var den største långiver af de 62. Dette er en interessant udvikling, da den viser potentialet i, at nye, alternative spillere begynder at samarbejde med traditionelle finansielle virksomheder. Finansieringsudfordringer i dansk erhvervsliv Siden finanskrisens begyndelse har det været vanskeligt for virksomheder at få kredit og lån i bankerne til investeringsprojekter o.l. Konsekvensen er ofte, at selv sunde og veldrevne virksomheder kan komme i vanskeligheder, og at dansk økonomi derfor fastholdes i krybesporet. Det er en afgørende udfordring for dansk økonomi og understreger nytten ved, at alternative finansieringsmodeller inddrages af virksomheder for at skabe grundlag for kontakt til og funding gennem nye investorer udenom fx den traditionelle bankforbindelse. Den nedenstående figur viser udviklingen i udlån til erhvervslivet de senere år fra den samlede finansielle sektor. Som det fremgår, er der sket et betragteligt fald i udlånene til erhvervslivet. Det har skabt et stort finansieringsunderskud, som for mange virksomheder, herunder ikke mindst startups, har medført finansiel åndenød. Crowdfunding og andre alternative finansieringsformer kan være et vigtigt bidrag til at lukke dette hul og har derfor fået stor bevågenhed i lyset af oplevelsen af kreditklemme i dansk økonomi. Udlån til erhverv fra pengeinstitutter og realkreditinstitutter, faste priser Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Kilde: Nationalbanken og Dansk Erhverv Anm.: Deflateret med prisudviklingen på indenlandsk vareforsyning, og opgjort i 2013-kr. I Dansk Erhvervs seneste likviditetsmåling, som blev gennemført i juli 2014, var det således 30 pct. af de medvirkende virksomheder, der indenfor en tre måneders periode havde søgt om lån eller forlængelse af kredit, som havde fået et af

10 slag, jf. tabellen nedenfor. Det er et fortsat relativt højt niveau og illustrerer, at kreditsituationen fortsat er dårlig og nogenlunde på niveau med situationen i 2010, hvor 2008-finanskrisens konsekvenser trak tydelige spor gennem dansk økonomi. Så længe kreditsituationen er så opstrammet, er det vanskeligt at se, hvordan erhvervslivet for alvor skal komme tilbage på vækstsporet. I denne konjunktursituation er det særligt relevant for erhvervslivet at forsøge at løse finansieringsudfordringen ved at ty til blandt andet crowdfunding som ny kilde til kapital. Andel af virksomhederne, der inden for de seneste 3 måneder har fået afslag på anmodning om lån eller forlængelse af eksisterende kredit (kun virksomheder, der har ansøgt om lån i perioden). Pct. apr-10 jul-10 jan/feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 jun-12 Okt-12 Feb-13 Juni-13 Sep-13 Juli Kilde: resultaterne bygger på jævnlige undersøgelser, senest gennemført i juli 2013 med 435 virksomheder, hvoraf 82 havde ansøgt om finansiering indenfor de seneste 3 måneder Anm.: Der er stillet spørgsmålet Har din virksomhed i denne periode [seneste 3 måneder] fået afslag på anmodning om lån eller forlængelse af eksisterende lån? Likviditetsmanglen betyder ikke blot, at virksomheder kan blive presset på deres daglige drift, men også, at mange forventeligt rentable investeringer ikke kan gennemføres. Med andre ord bremses også de tiltag, der i hvert fald af virksomhedsejerne selv vurderes at blive profitable. Det blev tydeligt udmalet i en Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, hvor tre ud af fire af de virksomheder, der ikke havde fået adgang til den ønskede finansiering eller likviditet, vurderede, at det forhindrer dem i at gennemføre rentable og profitable investeringer. Hvor godt passer denne beskrivelse på din virksomhed: Hvis vi kunne få adgang til mere likviditet i banken, ville vi få mulighed for at gennemføre rentable og profitable investeringer eller lignende tiltag 74% 12% 10% 3% Passer godt Passer mindre godt Passer ikke Ved ikke Kilde: Dansk Erhverv, april n=97. Virksomheder, der har ansøgt og fået afslag, eller har opgivet at ansøge, fordi de forventede at få afslag Selv under de mest gunstige konjunkturforhold vil nogle virksomheder imidlertid opleve vanskeligheder ved at få adgang til funding, på trods af at de står med, hvad de selv oplever som gode projekter. Det vil naturligvis aldrig være sådan og bør ikke være sådan at alle virksomheder og iværksættere kan få funding til projekter og investeringer. Alligevel er der ingen tvivl om, at det vil være nyttigt for mange virksomheder at anvende crowdfunding til at få adgang til flere investorer og mere kapital, end de vil kunne alene via den traditionelle kontakt til banken. Følelsen af, at der er en kreditklemme i dansk erhvervsliv, har således uden tvivl været afgørende for at anspore mange virksomheder til at forsøge sig med crowdfunding

11 Hvad er potentialet i Danmark? Udbredelsen af crowdfunding er vokset hastigt de senere år, men der er fortsat tale om et relativt nyt koncept og finansieringsmodel, som mange virksomhedsledere og iværksættere såvel som potentielle investorer og donorer ikke har kendskab til. Og selvom crowdfunding er et af de hotteste nye koncepter, buzzwords om man vil, fra 2014, er der alligevel et stykke vej for en typisk virksomhedsleder eller iværksætter fra at have hørt det omtalt og til at bruge det i praksis. I takt med at crowdfunding vokser og bliver en mere alment kendt finansieringskilde og markedsføringsværktøj, vil udviklingen have en selvforstærkende effekt, så flere virksomheder bliver opmærksomme på mulighederne, og flere investorer vælger at anvende deres midler via crowdfunding. I en medlemsundersøgelse blandt et udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer, der havde ønsket at få adgang til likviditet, men ikke fået det, og ikke forsøgt via alternative finansieringskilder, blev det således konstateret, at mange af virksomhederne ikke kender alternative finansieringsmetoder, ikke opfatter dem som relevante eller ikke har tid til at sætte sig ind i dem, jf. nedenstående figur. Det taler for, at den vigtigste barriere for crowdfunding udover at det formentlig egner sig bedst til blandt andet startup/early stage virksomheder, og virksomheder inden for brancher med stærk fankultur er manglende kendskab; ikke nødvendigvis til crowdfunding som koncept, men hvordan det praktisk og konkret fungerer. Hvorfor har virksomheden ikke forsøgt at få likviditet andre steder end en bank? (angiv evt. flere svar) Opfatter dem ikke som relevante 33% Kender dem ikke 29% Har ikke haft tid til at sætte os ind i mulighederne 23% Vurderer, at de ikke ville give os kredit 15% Har fået igennem banken/ikke haft behov 14% Andre årsager 9% Ved ikke 5% Kilde: Dansk Erhverv, april n=150 Anm.: Virksomheder, der enten har ansøgt om finansiering i banker, eller opgivet at søge, fordi man ikke forventede at få det, og ikke har forsøgt hos alternative kilder til finansiering. Det har været muligt at opgive flere svar Verdensbanken har skønnet, at crowdfunding har potentialet til at nå op på 95 mia. USD årligt 2. I realiteten er det dog ekstremt svært at komme med et kvalificeret estimat, så længe crowdfunding fortsat er så nyt et koncept. Det samme gælder derfor i sagens natur for Danmark. Det forekommer evident, at crowdfunding har potentialet til at få en betydningsfuld rolle på nogle områder. Spørgsmålet er, i hvilket omfang det vil udvikle sig til at være en vigtig kilde til finansiering af iværksættervirksomheder og virksomheder i de tidligere stadier af livscyklussen, og måske med tiden også for veletablerede større firmaer. Alt peger dog entydigt i retning af, at crowdfunding vil fortsætte med at vokse eksplosivt de kommende år og i tiltagende grad blive et værdifuldt markedsføringsværktøj og en interessant alternativ kilde til finansiering for dansk erhvervsliv

12 - 12 -

Det danske crowdfunding marked anno 2017

Det danske crowdfunding marked anno 2017 Det danske crowdfunding marked anno 2017 Om analysen Om analysen: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde fulgt op på sidste års pioner opgørelse af aktiviteten på det danske crowdfunding

Læs mere

Det danske crowdfundingmarked anno 2016

Det danske crowdfundingmarked anno 2016 Det danske crowdfundingmarked anno 2016 Om analysen Om analysen: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde gennemført den første kortlægning af det danske crowdfundingmarked nogensinde.

Læs mere

Det danske crowdfunding marked anno 2016

Det danske crowdfunding marked anno 2016 Det danske crowdfunding marked anno 2016 Om analysen Om analysen: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde gennemført den første kortlægning af det danske crowdfunding marked nogensinde.

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

VÆKSTFONDEN INDSIGT. Crowdfunding en ny finansieringsform

VÆKSTFONDEN INDSIGT. Crowdfunding en ny finansieringsform VÆKSTFONDEN INDSIGT Crowdfunding en ny finansieringsform CROWDFUNDING EN NY FINANSIERINGSFORM Den alternative finansieringsform crowdfunding vinder meget frem i disse år. Fænomenet, hvor mange privatpersoner

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

CROWDFUNDING UNDGÅ FALDGRUBER OG UDNYT POTENTIALET

CROWDFUNDING UNDGÅ FALDGRUBER OG UDNYT POTENTIALET CROWDFUNDING UNDGÅ FALDGRUBER OG UDNYT POTENTIALET Torben Waage Jeppe Buskov Michael Nørremark Partner Partner Partner CROWDFUNDING - UNDGÅ FALDGRUBER OG UDNYT POTENTIALET Crowdfunding er i stor vækst

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Långiverguide. Lær hvordan du kommer i gang med at investere gennem Lendino. Side 1! af! 11

Långiverguide. Lær hvordan du kommer i gang med at investere gennem Lendino. Side 1! af! 11 Långiverguide Lær hvordan du kommer i gang med at investere gennem Lendino Side 1! af! 11 Forord Efter finanskrisen har det stået klart, at finansieringsmulighederne er blevet færre for mindre virksomheder.

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Insolvensrettens Dag - finansiering af fremtidens virksomheder

Insolvensrettens Dag - finansiering af fremtidens virksomheder Insolvensrettens Dag - finansiering af fremtidens virksomheder hvor kloge penge finder gode projekter Crowdfunding Donationsbaseret Belønningsbaseret Aktiebaseret Lånebaseret Verdensmarkedet udsnit af

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og Thürmer Tools Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og dybere kendskab til kunderne banede vejen ud af krisen. Fremadrettet ser Thürmer Tools store

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Positive vurderinger af finansieringsklimaet

Positive vurderinger af finansieringsklimaet ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE januar 216 Positive vurderinger af finansieringsklimaet 2 blev året med de mest positive vurderinger af finansieringssituationen. Virksomhederne vurderede finansieringsklimaet

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere