FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008"

Transkript

1 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

2 Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen Søg tilskud til friluftsliv 3 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 4 Grønne områder og parker 29 Faste anlæg 35 Kulturmiljø 37 Kursusvirksomhed 38 Forsknings- og udviklingsprojekter 39 Naturvejledning 41 Driftstilskud 44 Friluftsrådet bestyrelse 2008: Lars Mortensen (formand) Jane Lund Henriksen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Ove Gasbjerg Nanna Ilmer Jeppe Jørgensen Torben Kaas Lis Nielsen Erik Preisler Flemming O. Torp Egon Østergaard Årsregnskabet er ikke indeholdt i denne beretning. Det skyldes ønsket om at udsende beretningen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, hvorfor regnskabet endnu ikke er revisorpåtegnet ved redaktionens deadline. Regnskabet offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside og kan rekvireres fra sekretariatet fra midten af april Besøg også vores hjemmeside: Billederne i denne beretning er venligst stillet til rådighed af blandt andre: Casper Lindemann Esben Haugland Henrik Schilling Johanne Leth Nielsen Lars Gejl N. P. Dreyer, Dansk Ornitologisk Forening Per Boysen, Dansk Kano og Kajak Forbund Peter Erkmann, Køge Spejderne Søren Brøndum Børnekulturhuset, Århus Morsland Historiske Museum Naturgruppen, Tjele Strøgårdsvang Høslætlaug Tranehøj Bofællesskab Troldebo, Randers Vadehavscentret Redaktion: Johanne Leth Nielsen og Sune Møller Petersen Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Oplag: eks.

3 Formandens beretning I Friluftsrådets bestyrelse er vi lidt stolte over, at det er lykkedes at dele hele 61,6 mio. kr. ud i Det er det næsthøjeste beløb, der er delt ud i den tid, Friluftsrådet har haft ansvaret for Tips- og lottomidler til friluftsliv. Kun i 2004, da arbejdet med nationalparkpilotprojekterne var på sit højeste, blev der uddelt mere. Når vi glæder os så meget over det store beløb, er det ikke fordi store tal og rekorder i sig selv er noget at jage efter. Men når man kigger lidt nærmere på, hvordan de 61,6 mio. kr. er delt ud, er der grund til at være lidt glad på friluftslivets vegne. Det trives nemlig, udvikler og forgrener sig. Kommunerne Ét af de steder, vi ser udvikling, er i kommunerne, som nu er kommet på plads organisatorisk og klar til at tage ansvar for egen udvikling, også for deres nye ansvar på friluftsområdet. Det betyder, at vi ser ansøgninger fra kommuner, som er opmærksomme på, at deres egne ideer på friluftsområdet også skal kunne tjene som eksempler for andre kommuner. Her er Guldborgsund Kommune et eksempel, hvor der er givet tilskud til at konkretisere naturparkbegrebet lokalt, men også med nationalt perspektiv. Klima Klimaet får stadig større bevågenhed. Mange initiativer handler om at sætte fokus på dette alvorlige samfundsproblem. I Friluftsrådets bestyrelse har vi i overensstemmelse med vores normale principper valgt at fokusere på det nære og prioritere projekter, der formidler indvirkningen af klimaændringer på den lokale natur. Der er bl.a. givet støtte til en klimakoordinator for naturvejledere, der skal samle naturvejledernes erfaringer samt udvikle og publicere nye formidlingsformer om emnet. Grejbanker Tipsmidlerne har i mange år ydet tilskud til det netværk af grejbanker, som findes spredt ud over landet på efterskoler og ungdomsskoler samt på visse naturcentre. Her kan foreninger og institutioner låne udstyr billigt og ad denne vej få en introduktion til forskellige grene af friluftslivet. Denne gode idé betyder, at grej og udstyr kan komme en masse unge mennesker til gode. Samtidig kan grejbankerne fungere som en slags laboratorium for afprøvning af nye emner og nye typer af udstyr. I år har flere af grejbankerne deltaget i et udviklingsprojekt, hvor de har undersøgt mulighederne for at integrere GPSer i naturformidling og friluftsaktiviteter. Ny teknologi kan ofte være dét, som lokker en ellers naturforskrækket yngre generation ud i det fri. Derfor har Friluftsrådets bestyrelse på baggrund af anbefalingerne fra grejbankerne valgt at støtte indkøb af GPSer i sammenhænge, hvor de lånes ud til større målgrupper. Fælles Mødested Det er bestyrelsens holdning, at tipsmidlerne skal støtte konkrete, lokale aktiviteter. Derfor er der også i år givet mange materialetilskud til bådebroer, bålhytter, shelters, fugletårne osv. Men en gang imellem skal den gode idé hjælpes lidt på vej, før den har en chance for at blive realiseret, og derfor blev der i efteråret 2008 lanceret en idékonkurrence, hvor der var mulighed for at vinde starthjælp f.eks. til konsulenttimer eller arkitekttegninger for at give begrebet Fælles Mødested et mere konkret indhold. Et Fælles Mødested er et sted i byen, hvor forskellige grønne foreninger kan være sammen om fælles faciliteter og samtidig inspirere hinanden. I alt blev fire bidrag præmieret, og vi glæder os meget til at se, hvordan de spændende ideer forløses til sidst. Der kan læses mere om konkurrencen og de vindende projekter på Friluftsrådets hjemmeside. Nationalparker De første fem nationalparker er på vej. I Thy er etableringen af den første godt i gang, og de næste følger snart efter. Friluftsrådet vægter indsatsen for naturformidling i nationalparkerne højt, og der er bevilget tilskud med fokus på at koordinere de mange aktører inden for naturformidling foreløbig i Vadehavet, Mols og Skjern Å. I Vadehavet er der bl.a. lanceret et stort internetbaseret undervisningsmateriale til grundskolen Mit Vadehav som danner model for den samlede indsats over for skoler i alle nationalparkerne. På Mols har partnerskabet foreløbig udmøntet sig i arbejdet med støttepunkter langs kysten og et udeskoleprojekt. I Skjern er vi stadig i startfasen, men der er god samarbejdsvilje fra alle parter. Alt peger også her på, at Friluftsrådet får bidraget til en slagkraftig koordineret naturformidling og en bred lokal interesse for driften af nationalparkerne. Lars Mortensen Friluftsrådets formand 1

4 Om uddelingen 2008 Der er i 2008 uddelt 61,6 mio. kr. fordelt på 618 projekter. 476 ansøgninger har modtaget afslag. Det samlede antal behandlede ansøgninger, 1094, er lidt højere end i 2007, hvor der blev behandlet Der er givet tilskud til flere projekter og givet færre afslag i 2008, hvilket skyldes, at der har været en større andel af gode ansøgninger, som har levet op til tilskudskriterierne. Uddelingen til projekter i kategorien Frilufts- og Naturformidlingsprojekter er steget med ca. 4 mio. kr. i forhold til Det skyldes primært en stigning af antal bevillinger i denne kategori, der er steget fra 337 i 2007 til 412 i Uddelingen til Grønne områder og parker er steget med ca. 4 mio. kr. Her er der tale om, at der både er sket en stigning i antal bevillinger, og at der er givet flere store bevillinger. Faste anlæg er øget med ca. 3 mio. kr. Det skyldes en stigning i antal bevillinger i kategorien. Forsknings- og udviklingsprojekter er steget med små 2 mio. kr. Det dækker over, at der er givet færre bevillinger, men til flere store projekter i kategorien. Uddelingen i kategorien Naturvejledning er faldet med ca. 2 mio. kr. Det skyldes, at der i 2007 blev bevilget 22 løntilskud mod 18 i Hvad er der givet tilskud til? % Kr. Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 22, Grønne områder og parker 10, Faste anlæg 8, Kulturmiljø 1, Kursusvirksomhed 1, Forsknings- og udviklingsprojekter 12, Naturvejledning 18, Driftstilskud 25, Total 100, Uddelingen til Kursusvirksomhed er faldet med ca. 1 mio. kr. Der er givet et større antal bevillinger, men til flere mindre projekter i denne kategori, hvorfor det samlede beløb er mindre end året før. Antal tilskud: 618. Antal afslag: 476. Total antal behandlede ansøgninger i 2008:

5 Søg tilskud til friluftsliv Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, der forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Alle kan søge! Så hvis du har en idé til et projekt, kan du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Friluftsrådet. Ansøgningsskemaet kan rekvireres fra Friluftsrådets sekretariat, eller du kan hente det fra vores hjemmeside Vi vægter frivillig arbejdskraft højt i vurderingen af ansøgningen, ligesom projekter, der er nyskabende eller henvender sig til nye målgrupper, prioriteres. Det er sjældent, at vi støtter et projekt med hele beløbet, der søges om, men et tilskud fra os får ofte andre bidragydere på banen. Vi har ansøgningsfrister 3 gange om året: 1. marts, 1. juli og 1. november. Det tager 3-4 måneder fra ansøgningsfristen, til du får svar på din ansøgning. Når du ansøger, kan du vedlægge ekstra oplysninger, som f.eks. tegninger, budget, finansieringsplan og en mere uddybende projektbeskrivelse. Jo flere relevante oplysninger du giver os, jo lettere har vi ved at tage stilling til din ansøgning. Hvis du søger på vegne af en forening eller klub, skal du vedlægge det seneste årsregnskab og et sæt vedtægter. Projekter Friluftsrådet giver støtte til projekter inden for disse områder: Friluftsaktiviteter, f.eks. til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter. Naturformidling, f.eks. til materialer og udstyr, der øger forståelsen for naturen. Grønne områder, f.eks. til materialer, som forbedrer muligheden for friluftsliv i offentligt tilgængelige grønne områder. Faste anlæg, f.eks. til primitive overnatningsmuligheder, informationscentre og skibe. Forskning og udvikling, f.eks. til udvikling og forbedring af friluftslivets vilkår. Kursusvirksomhed, f.eks. til afholdelse af kurser om friluftsliv. Kulturmiljø, f.eks. til formidling af samspillet mellem natur og kulturhistorie. Løntilskud til naturvejledere Der kan søges om løntilskud til ansættelse af naturvejledere. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. marts. Driftstilskud Der kan søges om driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. november. Vi støtter ikke alt Det er ikke alle projekter, der kan opnå støtte, selv om de foregår i det fri. Det er f.eks. idrætsaktiviteter, herunder bl.a. petanquebaner og legepladser, naturlegepladser og kanoer. Vi giver heller ikke tilskud til projekter, som er en del af myndighedernes normale opgaver, projekter, der allerede er sat i gang på ansøgningstidspunktet, eller projekter, som foregår uden for Danmark. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside under Tips/Lotto, eller du kan ringe på og tale med en tipskonsulent om dit projekt. 3

6 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Adgang til verden! kr. Lysholmskolen Tilskud til specialskoles udeskole-faciliteter. Til 50 % af udgifterne til et multihus, der skal anvendes til udendørs undervisning i bl.a. natur og teknik op til kr. Multihuset placeres nær en skoleskov og omgives af buske, frugttræer og en sansehave. Der er offentlig adgang til området udenfor skolen/sfo ens åbningstid. Adventuresport kr. Lystruphave Efterskole Tilskud til naturaktiviteter på efterskole. Til 50 % af materialeudgifterne til bådebro, op til kr. Til 50 % af udgifterne til robåd, op til kr. Til materialer til 2 sheltere, op til 2 I alt op til kr. Sheltere og bådebro opsættes af eleverne og frivillig arbejdskraft. Shelterne tilmeldes Der er offentlig adgang til faciliteterne. Affalds effekt på vilde dyr i naturen kr. Bispebjerg Miljøcenter Tilskud til udstilling om affalds effekt på vilde dyr i naturen. Til 50 % af udgifterne til udstillingsmaterialer, informationsmaterialer til husstandsomdeling og til stationære informationstavler, op til kr. ekskl. moms. Afsted til fælleden i cykel Børnehaven Ryumgaard Forældrekredsen Tilskud til Christianiacykler til børnehave. pr. cykel til 2 cykler op til Aktivitetshytte m.m. Vonsbæk Børnehave Tilskud til bålkøkken med redskaber. Til 50 % af udgifterne, op til Bjælkehytten kan ikke støttes, da disse tips- og lottomidler kun støtter åbne primitive støttepunkter, f.eks. sheltere eller bålhytter. Aktivitetsskurvogn 1 Landsbyordningen Regnbuen ved Ørebroskolen Tilskud til aktivitetsskurvogn, som ligger på udeareal ved skole og SFO og skal være base for naturaktiviteter. Til 50 % af udgifterne, op til 1 ekskl. moms. Aktivitetstrampesti 1 Midtsjællands Efterskole Tilskud til etablering af bro ved trampesti. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til 1 Etablering af stier og motorikbaner støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Aktivt friluftsliv kr. Det Danske Spejderkorps, Klintekongens Gruppe Tilskud til spejdergruppes aktive friluftsliv. Til 50 % af udgifterne til klatreudstyr, flytbart bålsted og naturkasse, op til kr. Amphibian Ark udstilling 2 Selskabet for Dansk Amfibiecenter Tilskud til fremstilling af en udstillingsvæg og trykning af folder omhandlende truslen mod og vigtigheden af padder for miljø og mennesker. Udstillingsvæg støttes med op til 30 % op til Folder støttes med op til I alt op til 2 Anemonen kr. Lolland Kommune Tilskud til renovering af turbåd, som sejler på Maribosøerne. Til 50 % af udgifterne til materialer til front, kaleche, underdækning og borde med kort, op til kr. ekskl. moms. Arbejdet udføres som beskæftigelsesprojekt. Anløbsbro til kanoer ved Bindslev Gl. Elværk kr. Brugerrådet for Uggerby Å Tilskud til anløbsbro for kanoer m.v. på Uggerby Å. Til 50 % af materialeudgifterne til tømmer, op til 3 Til 50 % af materialeudgifterne til grus og sten til sikring af åbrinken i forbindelse med anløbsbroen, op til Samlet bevillingssum kr. Der gives ikke støtte til lønomkostninger eller udvidelse af gangsti. Arbejdet udføres fortrinsvis af frivillige. Atlantic Challenge Roskilde kr. Atlantic Challenge Roskilde Tilskud til renovering af Solidarité. Til udgifter til materialer, op til kr. Skibet sejler med unge fra år, der selv står for almindelige vedligehold af båden. Badebro Bøjden Beboerforening Tilskud til beboerforenings badebro ved Bøjden. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til Foreningens medlemmer deltager i arbejdet og broen er tilgængelig for offentligheden. Besøg et vandhul om foråret kr. Finn Therkildsen Tilskud til bog til klassetrin Besøg et vandhul om foråret. Til 50 % af udgifterne til trykning, op til kr. Bevægende omgivelser en antologi kr. Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik Tilskud til antologien Bevægende omgivelser, Syddansk Universitet. Antologien henvender sig til forvaltere og til beslutningstagere inden for bymæssige rekreative arealer. Til 50 % af udgifterne til trykning, omslag, illustrationer og frieksemplarer, i alt op til kr. ekskl. moms. Bi Lidt Naturskolen i Rude Skov Tilskud til bidragter, støvler og demo-bier, så Rude Skov Naturskole kan formidle om bier og biavl og afholde bi-ture for skoler og daginstitutioner: Bjedstrup Udeskole kr. Bjedstrup Skole Tilskud til udeskole for alle klasser (0.-6. klasse). Til lavvo, tipier og klatreudstyr, i alt op til kr. ekskl. moms. Borgere planter klimaskov på jernbaneterræn 2 Ryvang Lokalråd Tilskud til klimaskov-projekt. Til 50 % af udgifterne til træer, op til 1 Til informationsstandere, der fortæller om projektet, I alt op til 2 Frivillige børn og voksne fra lokalområdet planter træerne. BrandbjergBASEN for udeliv og bevægelse kr. Brandbjerg Højskole Tilskud til BrandbjergBASEN for udeliv og bevægelse, Brandbjerg Højskole og Natur & Kultur Vejle. Til 50 % af udgifterne til 12 stk. havkajakker op til pr. havkajak i alt op til kr. Det gængse princip om max. 5 kajakker fraviges, da der er tale om usædvanligt mange borgere. Havkajakkerne vil udover højskolen og alle Natur & Kultur Vejles medlemmer blive stillet til rådighed for lokalbefolkningen, skoler, foreninger og turister. Brug af naturen som læringsrum Visby Børnehus Tilskud til naturformidlingsmaterialer til børnehus. Til bestemmelsesduge, fuglekasser, luppe og cykeltrailer m.m.: ekskl. moms. Børnene skal undersøge naturen i en nærliggende skov. Byens Dyr og Sæsonbog i pixiformat kr. Grøn Vesterbro/Sydhavn Lokal Agenda21 Tilskud til projekt Byens Dyr, herunder pixibøger. Til 50 % af udgifterne til tegninger, layout og tryk af 6 x 500 pixibøger, op til kr. samt til 50 % af udgifterne til materialer og udstoppede dyr, op til kr. I alt op til kr. Bygning af shelter 1 FDF, Gamborg Tilskud til shelter til FDF kreds. Til materialeudgifter til et shelter, op til 1, inkl. moms. Lejrpladsen anlægges af frivillige og er åben for offentligheden. Børn og natur kr. Kilen Børnehave Tilskud til stereomikroskop til børnehave: kr. ekskl. moms. Løn til naturvejledere støttes centralt og kan derfor ikke støttes med projekttilskud. 4

7 Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, der forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Alle kan søge! Så hvis du har en idé til et projekt, kan du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Friluftsrådet. Børn på opdagelse i naturens eventyrverden kr. Daginstitutionen Regnbuen i Hampen Tilskud til naturformidling til daginstitution. Til illustration, layout og tryk af 4 hæfter, hvor børnene beskriver ruter og oplevelsessteder fra institutionens udeområde. Til 50 % af udgifterne, op til kr. ekskl. moms. Børn på tur Vandreforeningen Fodslaw, Viborg Tilskud til projekt om at få børn ud på traveture i naturen. Der udarbejdes stempelbøger med naturhistorier, hvori der kan sættes naturklistermærker efter deltagelse i traveture. Der gives til mapper/tasker, stempelbøger og selvklæbende ark i projektets første 3 år. Det er en betingelse for bevillingen, at foreningen egenfinansierer en del af projektet, som det fremgår af indsendte budget. Børn ud af huset og ind i naturen Rudolf Steiner Skolens SFO Tilskud til bålhytte ved SFO. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til Hytten opføres af pædagoger og forældre, og der bliver mulighed for, at lokale kan bruge den. Børn ved stranden 1 Børnehuset Blans Tilskud til aktiviteter ved stranden for børnehavebørn. Til 50 % af udgifterne til 2 ladcykler, max. op til ekskl. moms, og til 50 % af udgifterne til naturundersøgelsesudstyr iflg. indsendte liste, op til I alt op til 1 ekskl. moms. Børn, klima og naturoplevelser kr. Miljøtjenesten i København Tilskud til aktiviteter i forbindelse med Københavns Kommunes særlige klima- og naturformidlingsindsats. Aktiviteterne finder sted sideløbende på 20 forskellige natur- og miljøskoler. Til naturundersøgelses- og formidlingsudstyr jf. indsendt budget, op til kr. Til undervisningsmaterialer, der bliver tilgængelige på Til eksterne udgifter, kr. I alt kr. Der lægges vægt på, at ansøger selv finansierer 2 klimakataloger, samt løn til formidlere i alt kr. Børneworkshops kr. Sjællands Drageklub Tilskud til børneworkshops i forbindelse med dragebygning og drageflyvning. Til 50 % af udgifterne til materialer og telt op til kr. inkl. moms. Det vil være gratis at deltage, og arbejdet udføres af frivillige. Båd i Sjørup Sø, Vesthimmerland kr. Trend Aa Lystfiskerforening Tilskud til jolle til lystfiskerforening. Til 50 % af udgifterne op til kr. Bådmotor Hesteskoen kr. Aalborg Kommune, Dag- og Beskæftigelsestilbuddene i Socialpsykiatrien. Tilskud til bådmotor til socialpsykiatrisk dagtilbud i Aalborg. Til 50 % af udgifterne, op til kr. ekskl. moms. Stedet har mange naturaktiviteter. Bålhus kr. FDF, Klinkby Tilskud til bålhus ved FDF-grund. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr. Kredsens medlemmer og forældre deltager i opførelsen. 5

8 Bålhus FDF, Spandet/Roager Tilskud til bålhus på FDF-grund. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til FDF erne bygger selv. Bålhus Farsø Efterskole Tilskud til bålhus på efterskoles friluftsgrund. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til Bålhuset bliver tilgængeligt for offentligheden, kano- og kajakfolk samt KFUM-spejderne, som skolen samarbejder med. Bålhus kr. KFUM-Spejderne, Skibbild-Nøvling Tilskud til bålhytte og udekøkken med indlagt lys og vand til KFUM-spejderne i Skibbild-Nøvling. Til 50 % af udgifterne til materialer. I alt op til kr. Bålhus kr. Det Danske Spejderkorps, Marselisspejderne 15. Århus Tilskud til bålhytte på spejdergrund. Til 50 % af materialeudgifterne, op til kr. Bålhytten opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Bålhus lærketræ kr. Puljepasningen Kastaniehuset Tilskud til bålhus, der skal ligge ved børnehave, SFO og skole i lille landsby. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr. Huset bruges også af landsbyens beboere. Bålhus/bålhytte kr. Det Danske Spejderkorps, Skjoldhøj Gruppe Tilskud til bålhus på spejdergrund. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Bålhus/bålsted 2 De Grønne Pigespejdere, Slagelse Gruppe Tilskud til indretning af spejderes grund. Til 50 % af udgifterne til 4 træer, bålhus og bålplads max. op til 2 Bålhus i Randalskov Børnehuset Voldly Tilskud til bålhus i lille skov i Fredericia. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til Flere institutioner vil bruge huset, ligesom byens borgere kan benytte det. Bålhus med flere funktioner Børnehaven Løvspring Tilskud til multifunktionelt bålhus i forbindelse med privat børnehave. Til materialeudgifter til bålhus, op til Bålhuset bygges af frivillige og kan benyttes af andre end institutionens børn. Bålhus og sheltere i spejderskov kr. KFUM-Spejderne, Langhøjgruppen Tilskud til forbedring af spejderskov. Til 50 % af udgifterne til planter, op til kr. Til 50 % af udgifterne til bålhus, op til kr., og til 2 sheltere, op til kr. I alt op til kr. Jordarbejde og arbejdsløn støttes ikke. Det er en forudsætning for bevillingen, at pladsen tilmeldes Bålhus til friluftsliv og rollespil 1 Efterskolen Østergård Tilskud til bålhus til efterskoles friluftslivsaktiviteter. Til 50 % af materialeudgifterne til bålhuset op til 1 inkl. moms. Bålhytte Det Danske Spejderkorps, Grænsetroppen, Padborg Gruppe Tilskud til bålhytte på Grænsetroppen Padborg Gruppes grund i Padborg skov. Til 50 % af materialeudgifterne, op til inkl. moms. Bålhytten er offentlig tilgængelig og kan bruges af alle. Bålhytte Det Danske Spejderkorps, Hørning Tilskud til bålhytte til spejdergruppe.til 50 % af udgifterne til materialer til bålhytte op til Bålhytte kr. FDF, Næsbjerg-Øse Tilskud til bålhytte på FDF-grund. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr. Bålhytte kr. Bøgeskov Skoles SFO Tilskud til bålhytte som støttepunkt for skolens og SFO ens udeskolepraksis. Til 50 % af udgifterne op til kr. ekskl. moms. Bålhytten er desuden omdrejningspunkt for lokale arrangementer og bruges af idrætsforeningen og børnehaven. Bålhytte Det Danske Spejderkorps, 1. Ringkøbing Gruppe Tilskud til bålhytte på spejdergrund. Til 50 % af materialeudgifterne, op til Bålhytten er offentlig tilgængelig og opføres af frivillige. Bålhytte 1 KFUM-Spejderne, Højby Tilskud til bålhytte på KFUM-Spejderes grund. Til 50 % af materialeudgifterne til bålhytten op til 1 Bålhytten vil blive opført af spejderne og deres forældre og vil kunne bruges af andre lokale grupper. 6

9 Bålhytte kr. Beboerforeningen Pilkærvej Tilskud til bålhytte, der vil styrke lokalsamfunds friluftsliv. Til 50 % af udgifterne til bålhytte op til kr. inkl. moms. Transport støttes ikke. Frivillige bygger hytten. Bålhytte kr. KFUM-Spejderne i Danmark, Lintrup Tilskud til bålhytte til KFUM-spejderne i Lintrup Gruppe. Til 50 % af de samlede materialeudgifter, i alt op til kr. Bålhytte i baghaven Det Danske Spejderkorps, Hadsund Tilskud til bålhytte på spejdergrund. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til Frivillige opfører hytten. Bålhytte og shelter på friluftsområde kr. Hardsyssel Efterskole Tilskud til bålshelter på efterskole. Til materialeudgifter til kombineret bålhus og shelter: kr. Frivillige deltager i etableringen og bygningen er offentlig tilgængelig. Bålhytte til friluftsplads kr. Ikast Nordre Skole Nordre Distrikt Tilskud til bålhytte på friluftsplads ved skole. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr. ekskl. moms. Hytten vil få mange brugere. Bålmad på stenbroen Fritidsklubben Eskild Tilskud til bålmad på stenbroen til fritidsklub. Til bålbøjle og bålkasse: Båloverdækning KFUM-Spejderne, Gerding/Blenstrup Tilskud til bålhytte på offentlig plads i landsby. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til Bålplads og sheltere samt udendørs vikingebord kr. KFUM-Spejderne, Hallund Tilskud til sheltere og bålplads på spejdergrund. Til materialer til 2 sheltere, Til 50 % af materialeudgifterne til vikingebord, op til kr. Til 50 % af materialeudgifterne til båludstyr, op til kr. I alt op til kr. Opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Bålsted og badebro 2 Luthersk Missionsforening, Sønderjyllands Afdeling Tilskud til bålplads og badebro ved lejrskole. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til 2 Frivillige deltager i etableringen. Camping kr. Dagplejen Knebel Tilskud til telt til dagplejeres campingaktiviteter med 1-3 årige børn. Til 50 % af udgifterne til erhvervelse af telt, op til kr. Center for Planteressourcer Langeland 10 Modus 2 Consult Tilskud til oprettelse af formidlingscenter for medicinplanter og plantemedicin. Til udgifter til indkøb af ca. 250 planter, op til 2 og til 50 % af udgifterne til tryk, materialer, brochure og plancher, op til kr. I alt op til 10 Centret vil på en nyskabende måde formidle alle aspekter af medicinsk udviklingshistorie og plantekendskab. Christiania-bike Børnehuset Ternebo Tilskud til Christianiacykel til vuggestue. Til 50 % af udgifterne til 1 Christianiacykel, op til ekskl. moms. Christianiacykler Vonsbæk Børnehave Tilskud til 2 Christianiacykler til børnehave: ekskl. moms. Christianiacykler Daginstitutionen Slottet Tilskud til Christianiacykler til vuggestue. Til 50 % af udgifterne til 2 cykler op til pr. cykel i alt op til Christianiacykler Klemensker Børnehus Tilskud til Christianiacykler til børnehus. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler op til pr. cykel i alt op til Christianiacykler Vuggestuen Kongensgade Tilskud til Christianiacykler til vuggestue. Til 2 cykler, op til Christianiacykler Selmers Børnehus Tilskud til Christianiacykler til børnehus. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler op til pr. cykel i alt op til ekskl. moms. Christianiacykler Vuggestuen Fuglegården Tilskud til Christianiacykler til vuggestue. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler op til pr. cykel i alt op til Christianiacykler Dronning Louises Asyl Skattekisten Tilskud til Christianiacykler til børnehave, hvor mange af børnene har forskellige diagnoser. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til kr. pr. cykel I alt op til Christianiacykler Daginstitutionen Bakkehuset Tilskud til Christianiacykler til Daginstitutionen Bakkehuset. Til 2 Christianiacykler til vuggestuegruppe, op til pr. cykel I alt op til Christianiacykler Jystrup Vuggestue Tilskud til Christianiacykler til Jystrup Vuggestue. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel I alt op til inkl. moms. Christianiacykler Utterslev Kirkes Børnegård Tilskud til Christianiacykler til Utterslev Kirkes Børnegård. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel I alt op til ekskl. moms. Christianiacykler Dagplejecenter Tarup Tilskud til Christianiacykler, der kan fremme et mere aktivt udeliv for dagplejere og børn. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel I alt op til Christianiacykler Børnehuset Elmegaard Tilskud til Christianiacykler til børnehus. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler op til pr. cykel i alt op til Christianiacykler til dagplejen Dagplejen Vest Tilskud til Christianiacykler til dagplejegruppe, Dagpleje Vest. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel i alt op til kr. ekskl. moms. 2 Christianiacykler Børnehaven Mosebo Tilskud til Christianiacykler til børneinstitution. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler op til pr. cykel i alt op til ekskl. moms. Cykeltur til skov og strand Børnehuset Kasserollen Tilskud til ladcykler til Børnehuset Kasserollen. Til 50 % af udgifterne til 2 ladcykler, op til pr. cykel i alt op til ekskl. moms. 7

10 De fire elementer 2 Institutionen Egholmgård Tilskud til bålhytte og udstyr ved gammel gård, der indeholder 4 institutioner. 2 ud fra et budget på 8 Faciliteterne skal bl.a. bruges i forbindelse med naturformidlingskurser for andre institutioner. Det er en betingelse for tilskuddet, at tilbuddet udbydes til andre kommunale institutioner, f.eks. via kommunens og egen hjemmeside. De multitarskende sheltere kr. Trente Mølle Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Center Tilskud til lejrpladser ved naturcenter. Til 50 % af udgifterne til materialer til bålsteder, familiegrej til udlån og brochure, op til kr. samt til materialer til 3 sheltere, op til 4 I alt op til kr. Shelterne bliver udformet i forskellige materialer og former. Den Grønne Karavane 2008 Grøn Guide i Allerød Tilskud til projekter på skoler om fuglekasser og planter, i forbindelse med den grønne guide. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til Den grønne skole kr. Reventlow Lilleskole Tilskud til Reventlow Lille Skoles naturaktiviteter. Til 50 % af udgifterne til brugt skurvogn op til kr. Til 50 % af udgifterne til fiskestænger, waders m.m. jf. indsendte liste op til kr. I alt op til kr. Skurvognen bruges i forbindelse med naturundervisningsture og overnatninger på naturlokaliteter. Skolen tager kontakt til omkringliggende institutioner og foreninger, som gives mulighed for at låne skurvognen. Der gives afslag på tilskud til havkajakker, da kajakker til enkelte skoler almindeligvis ikke støttes. Der henvises til lån af udstyr i grejbankerne, Det Ruller kr. Fur Museum Tilskud til naturformidling på Fur. Til 50 % af udgifterne til materialer til 2 trailere med indretning, op til kr. Naturformidlingsudstyret er betalt af Arbejdsmarkedets Feriefond, og udstyret skal stå til rådighed for områdets skoler. Målsætningen for projektet er i overensstemmelse med naturvejlederens målsætning ved løntilskuddet. Det vilde Danmark 1 Regnskovsgruppen Nepenthes Tilskud til formidling af biodiversitet over for nye målgrupper på Roskilde Festival. Til kampagnematerialer: 1 Dyr ved kysterne alm. fisk og snegle kr. BIOS Tilskud til udgivelse af bog omkring artsbestemmelse af fisk, snegle og muslinger beregnet til snorklere og dykkere. Til 50 % af trykudgifterne til kr. eksemplarer, op til kr. Vejledende udsalgspris for bogen er maximalt 89 kr. El-fiskning af havørreder til opformering Løgstør Sportsfiskerforening Tilskud til foreningens el-fiskeri for at sikre den lokale havørredbestand. Til joller og generator, ud af et samlet budget på 7 En langsigtet sikring af skibets sødygtighed kr. Den Selvejende Institution Spejderskibet Klitta Tilskud til større renovering af spejderskibet Klitta. Til 15 % af udgifterne, op til kr. Energimålerskab til vindmølle kr. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park Tilskud til energimålerskab til vindmølle ved naturværksted som et led i formidling af energibesparelser. Til 50 % af udgifterne op til kr. ekskl. moms. Etablering af faciliteter for vinterbadning Vinterbadeklubben Anholt Tilskud til badebro til Vinterbadeklubben Anholt. Til 50 % af udgifterne til materialer til etablering af badebro, op til Vinterbadeklubben står selv for arbejdet. Etablering af juniorafdeling 2 Sportsdykkerklubben Moby Dick Tilskud til kompressor, der skal bruges i forbindelse med juniorafdelingens dykkeraktiviteter og ture i nærområdet: 2 Etablering af ny pontonbro Guldborgsund Kajak- og Havkajakklub Tilskud til etablering af pontonbro i forbindelse med nystartet havkajakklub. Til 50 % af materialeudgifterne, op til Etablering af slyngerum til honning Østfyns Biavlerforening Tilskud til indretning af slyngerum til biavlerforening. Til 50 % af udgifterne, op til Etablering af udeskoleklasseværelse 1 Nordby Skole Tilskud til udeskole-læskur. Til materialeudgifterne til læskuret op til 1 Faciliteter i marsklandet Øster Vedsted Idrætsforening Tilskud til etablering af borde/bænke og infotavle om å-slynge i marsken ved Ribe. Til materialer: Familiebaseret havkajaksejlads kr. Tambohus Kajakklub Tilskud til flydebro til kajakklub ved Limfjorden. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr. Fanøs flora Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Fanø Tilskud til flora om blomsterne på Fanø: Faste poster i byen kr. Horsens Orienteringsklub Tilskud til faste orienteringsposter. Til udgifterne til kortmateriale og trykning af kort, op til kr. Til 50 % af materialeudgifterne til stolper til faste poster, op til I alt op til kr. Lønninger og transport støttes ikke. Posterne opsættes af frivillige. FDF Sejlcenter Limfjord kr. FDF, Sejlcenter Limfjord Tilskud til FDF Sejlcenter Limfjord, som skal fungere som nationalt sejlcenter. Til 50 % af materialerne til bålhus, op til Til 50 % af udgifterne til 12 havkajakker inkl. udstyr, op til kr. Til 50 % af udgifterne til 80 redningsveste/svømmeveste, op til Til 50 % af udgifterne til VHFradio, op til kr. Til 50 % af udgifterne til våddragter, op til Til materialer til 4 shelter, op til kr. Til materialer til handicapvenligt shelter, op til 2 Til 50 % til udgifterne til handicapsejlbåd, op til Til 50 % af materialerne til borde/bænke, op til kr. Til 50 % af udgifterne til nødhjælpsudstyr, op til kr. Til 50 % af udgifterne til materialer til 2 bålpladser, op til Desuden støttes ombygningen på havnen til undervisningsrum, magasin og observationspost: kr. svarende til 30 % af et budget på kr. I alt kr. Grej og faciliteter skal kunne bruges af en lang række grupper, herunder FDF er, højskoler, lokale skoler og institutioner. Shelterne tilmeldes Feltudstyr til naturaktiviteter kr. Storstrøms 4H Tilskud til naturundersøgelsesudstyr til 4H klubber. Til 50 % af udgifterne ifølge indsendte liste op til kr. Festival NATUR ligvis kr. Grønt Forum Tilskud til kampagne på festival, der har til formål at fremme unges forståelse for sammenhængen mellem natur, miljø og forbrug. Til materialeudgifter og udstyr til udstillinger, telt til bod mv. jf. indsendte budget, op til kr. Til markedsføring af projektet i form af plancher, foldere og klistermærker, op til kr. I alt op til kr. Bevillingen gives ud fra et budget på kr. Der indgår frivillig arbejdskraft i store dele af projektet og det udføres i samarbejde med festival, højskoler, lokale foreninger, spejdere, naturvejledere og kommune. 8

11 Find naturen kr. Det Danske Spejderkorps, Klintekongens Gruppe Tilskud til spejdergruppes aktiviteter med GPS-udstyr. Til 50 % af udgifterne til indkøb af 10 GPSer, op til kr. Udstyret skal bl.a. bruges til sommerferieaktiviteter for børn og unge i kommunen. GPSerne kan lånes af andre spejdergrupper, foreninger og institutioner. Relevante lokale foreninger kontaktes, og der annonceres i dagblade og på hjemmeside for at gøre opmærksom på muligheden for lån af udstyr. Find vej i dit nærområde Rindum Skole Tilskud til faste poster til orienteringsløb i Femhøjsande ved Ringkøbing, som skal bruges af skoleelever. Til 50 % af udgifterne til skilte, stolper, klippetænger og kort, op til ekskl. moms. Finsk svedehytte og koldvandsbassin Skårupskolen Tilskud til finsk svedhytte og koldtvandsbassin på husholdningsskolen Skårupskolen. Der gives tilskud til 50 % af materialerne, i alt op til kr. Det er en betingelse for tilskuddet, at faciliteterne opføres ved frivillig arbejdskraft. Finurlige Naturligheder kr. Fredericia Kommune Tilskud til formidlingen af særlige naturseværdigheder i Fredericia Kommune. Til 50 % af trykkeudgifterne til postkort med naturmotiver, op til kr. ekskl. moms. På bagsiden af kortene sættes motiverne ind i en større naturmæssig sammenhæng. Fiskepladser kr. Dronningens Feriebys Venner Tilskud til etablering af 2 fiskepladser ved Grenå Å. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Pladserne er handicapvenlige og kommunen har lovet at vedligeholde dem. Fiskernes Hus 3 Blokhus Strand Baadlaug Tilskud til information om fiskerne og Blokhus, som skal bruges i forbindelse med Fiskernes Hus i Blokhus. Til en populær udgave af kort over fiskepladser i området og til tryksag om fiskeriet i Blokhus, op til 3 Det er en forudsætning for tilskuddet, at huset bliver realiseret. Fjordens Dag 2008 Ringkøbing og Stadil Fjorde Ringkøbing-Skjern Ny Kommune, Teknik & Miljø Tilskud til afholdelse af Fjordens Dag ved Ringkøbing og Stadil Fjorde. Til udgifterne til annoncer, tryk af programmer samt infotavler: Flere friluftsaktiviteter kr. Støtteforeningen for Værestedet Blæksprutten Tilskud til friluftsudstyr til værested for psykisk syge børn og voksne og deres pårørende. Til 50 % af udgifterne til telte, op til kr. Til 50 % af udgifterne til fiskeredskaber, op til kr. Til 50 % af udgifterne til friluftskogegrej, op til kr. I alt op til kr. Der gives ikke tilskud til transport eller transportmidler gennem disse tips- og lottomidler, hvorfor anhængertræk, tagbøjler o.l. ikke støttes. Flere spejdere i Frydenlundhytten KFUM-Spejderne, Harlev-Framlev Gruppe Tilskud til 2 bålpladser på spejdergrund. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til Disse tips- og lottomidler støtter ikke almindelig vedligeholdelse. Foreningen for Aktiv Natur Velvære 7 Foreningen f. Aktiv Natur Velvære v. Bildsø Skov og Strand Tilskud til naturaktiviteter i lokal forening. Til 50 % af udgifterne til 3 havkajakker, op til pr. stk., i alt op til 1 inkl. moms, og til materialeudgifterne til 4 sheltere, op til 1 pr. stk., i alt op til kr. inkl. moms. Samlet bevilling 7 inkl. moms. Shelterne opføres af frivillige og er åbne for alle. Formidling ved stiprojekt kr. Kerteminde Kommune, Teknisk Forvaltning Tilskud til natur- og kulturhistorisk formidling i forbindelse med kommunalt stiprojekt. Til materialeudgifter, grafisk opsætning og trykning af infotavler, folder og plancher, op til kr., samt til 50 % af udgifterne til bord/ bænkesæt, op til kr. I alt op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Formidlings- og bevægelsesbane i Ll. Vildmose kr. Lille Vildmosecentret Tilskud til udeområde, der formidler vildmosens natur for børn og voksne. Til infotavler og formidlingshytte, i alt kr. ekskl. moms. Fornyelse af sejlende materiel Det Danske Spejderkorps, Søspejderne på Orø Børreklan Tilskud til udskiftning af træningsjoller til søspejdere. Til 50 % af udgifterne til 4 joller op til Fra atriumgård til grøn oase og naturværksted kr. BFO Nordlys Tilskud til at ændre atriumgård til naturværksted. Til 50 % af udgifterne til væksthus op til kr. ekskl. moms. Værkstedet etableres i brugerfællesskab mellem 5 forskellige institutioner, og børnehaven har ansat en naturvejleder til at formidle naturen. 9

12 Fra istid til rumtid kr. Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn Tilskud til Lokalhistorisk Forenings naturture. Til undersøgelseskasser: kr. og til bålgryder: kr. i alt op til kr. Freerslev Hus kr. Hillerød Ungdomsskole Tilskud til Freerslev Hus et Natur- og aktivitetscenter for børn og unge i Hillerød. Til materialer til 3 sheltere: 4, til materialer til grovudekøkken: 7, samt til de resterende materialer til naturformidling ifølge den indsendte liste (budget på kr.): kr. I alt op til kr. ekskl. moms. Fritidsfiskeriet en del af naturen! kr. Dansk Fritidsfiskerforbund Tilskud til folder, som skal agitere for fritidsfiskeri. Til 50 % af udgifterne, op til kr. ekskl. moms. Friluftsgrej 4 Langeskov Skole Tilskud til friluftsliv for skoleelever og institutioner i landsby. Til 50 % af udgifterne til materialer til 2 sheltere, 3 lavvoer og diverse lejr- og klatreudstyr ifølge liste op til 4 ekskl. moms. Friluftsgrej kr. Søndersø Produktionshøjskole Tilskud til produktionsskoles friluftsliv. Til 50 % af udgifterne til 28-personers lavvoer med bund samt til mobilt båludstyr op til kr. I øvrigt henvises til hvor det er muligt at låne udstyr til friluftsliv. Friluftsliv på kanten af Skjern Å 6 Ikast-Brande Kommune Tilskud til friluftsplads i Brande ved Skjern Å. Til materialer til 3 sheltere: 4, og til 50 % af udgifterne til materialer til bålplads, langborde, multtoilet og brændeskjul: op til I alt op til 6 Kommunen stiller arbejdskraft til rådighed, og der er indledt samarbejde med spejdere og FDF er om projektet. Friluftsliv på vandet Foreningen Frie Fugle Tilskud til foreningens friluftsliv på vandet. Til 50 % af udgifterne til 4 havkajakker inkl. udstyr op til kr. Kajakkerne skal bruges til bl.a. kurser og overnatningsture for foreningens medlemmer. Friluftsudstyr Strib Ro- og Kajakklub Tilskud til havkajakker. Til 50 % af udgifterne til 2 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. havkajak I alt op til FUN i Århus kr. Naturvejlederne, Natur og Miljø Tilskud til stationære og mobile grejbaser omkring Århus. Til friluftsgrej og formidlingsudstyr til 4 stationære og 2 mobile grejbaser jf. indsendte budget, op til kr. Til 50 % af udgifterne til 12 havkajakker, op til pr. havkajak inkl. udstyr, op til kr. Til 50 % af udgifterne til 2 trailere til mobile grejbaser, op til kr. Til materialer til maxi-bålhytte, op til Til 50 % af udgifterne til udendørs borde-/bænkesæt og sejldugsoverdækninger i forbindelse med grejbaser, op til kr. I alt kr. ekskl. moms. Indretning af grejbaser, lønudgifter, kontorhold, administration, kursusdeltagelse og møder støttes ikke. Projektet er del af en større plan for naturvejledning og friluftsliv i Århus kommune og bygger på et styrket samarbejdet mellem organisationer og foreninger med interesse i friluftsliv i området. Der oprettes en styregruppe omkring grejbaserne bestående af Århus Kommune, grønne foreninger, seminarier og Århus Universitet. De deltagende organisationer og foreninger kan benytte grejet efter nærmere aftale på lige fod med skoler, institutioner mv. Der er desuden indgået samarbejdsaftale med Grejbank UNO. Fælles bålhus kr. Faster Integrerede Institution Mariehønen Tilskud til bålhytte til KFUM-spejderne i Astrup i fællesskab med den integrerede institution Mariehønen. Til 50 % af de samlede materialeudgifter, i alt op til kr. ekskl. moms. Genetablering af møllerimaskiner kr. Ulbølle Mølles Venner Tilskud til projekt, som skal vise den gamle møllekultur ved Ulbølle Mølle. Til materialer: kr. Frivillige deltager i arbejdet. Gi en hånd til et pusterum shelter 1 Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn Tilskud til shelter ved Slivsø. Til materialer: 1 Shelteret opføres af frivillige. Det er en betingelse for tilskuddet, at der er offentlig adgang, og at det er tilmeldt Gimlebanden, vi lærer ind ude kr. Naturbørnehaven Gimle Tilskud til naturbørnehaves base i skoven. Til 50 % af udgifterne til brugt skurvogn inkl. stolper op til kr. Skurvognen kan også bruges af lokale foreninger. Giv os luft Christianiacykler Børnehuset Nyhammeren Tilskud til Christianiacykler til børnehus. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler op til pr. cykel i alt op til Godthåb-shelter 1 Sct. Georgs Gilderne, Haderslev 4. Tilskud til shelter til spejdere i Haderslev-området. Til materialer, op til 1 Shelteret bliver tilgængeligt for alle spejderne i lokalområdet. GPS udstyr kr. DGI Karpenhøj Tilskud til grejbankens GPS-baserede naturformidling. Til 15 GPSer: kr. Udstyret skal bruges i forbindelse med naturformidlingsaktiviteter, som grejbanken har udviklet særligt med henblik på brug af GPSer. Grejbank supplering kr. Kattinge Værk Tilskud til supplerende grej til grejbanken på Kattinge Værk. Til båludstyr: kr. Til 10 GPSer med mulighed for kortlagring: kr. Til 2 kajakker til overvægtige børn: kr. I alt kr. Grejbank supplering 1 Grejbanken i Karrebæksminde Tilskud til supplerende grej til grejbanken i Karrebæksminde. Til 2 smakkejoller: 1 Grejbank supplering kr. DGI Karpenhøj Tilskud til supplerende grej til grejbanken på Karpenhøj. Til 6 våddragter, 10 paddeljakker og 10 juniorvåddragter: kr. Til øvrigt udstyr til havkajaksejlads: I alt kr. Grejbank supplering kr. Korsløkke Ungdomsskole Tilskud til Grejbank Fyns særlige indsats for sikkerhed i forbindelse med havkajaksejlads. Til 10 våddragter store størrelser,, til spraytops,, samt til 20 GPSer, kr. I alt op til kr. Grejbank supplering 2 Efterskolen Blykobbe Tilskud til Grejbank Bornholms udviklingsprojekt om GPS-løb i naturen. Projektet udføres i samarbejde med DGI Bornholm. Til 50 % af materialeudgifterne, op til 2 Grejbank supplering kr. Efterskolen Blykobbe Tilskud til Grejbank Bornholms særlige indsats for vinterfriluftsliv. Til 15 vintersoveposer og 15 liggeunderlag, kr. ud fra et samlet budget på kr. Grejbank supplering kr. Natur- og Friluftscenter Pibergården Tilskud til supplerende grej til grejbanken på Pibergården. Til 16 pagajer, 16 svømmeveste, 16 junior-våddragter, 6 neoprenjakker samt øvrigt sikkerhedsudstyr: Til 3 mindre havkajakker: kr. I alt kr. Grejbanken indkøber selv yderligere 3 havkajakker samt trailer. 10

13 Grejbank supplering kr. Thorsgaard Efterskole Tilskud til supplerende grej til grejbanken på Thorsgaard Efterskole. Til 8 kajakvogne til landværts transport: og til 15 pakposer til brug for overnatningsture: kr. I alt kr. Grejbank supplering Thorsgaard Efterskole Tilskud til supplerende grej til grejbanken på Thorsgaard Efterskole. Til 8 GPSer og 16 kompasser, som bl.a. skal bruges til grejbankens særlige indsats om navigation: kr. Der ydes ikke tilskud til o-skærme og -tænger, da disse tips- og lottomidler ikke støtter idrætsformål. Grejbank supplering Thorsgaard Efterskole Tilskud til supplering af grej til grejbank. Til 50 % af udgifterne til en trailer til Megin-joller: kr. Til lavvo, bålstativer og grydesæt: kr. I alt op til Grejbank til eleverne på institutionen kr. Kastaniely Interne Skole Tilskud til friluftsliv på døgninstitution. Til 1/3 af udgifterne til telte, fiskegrej, kogegrej og undervisningsmaterialer, op til kr. ekskl. moms. Grej-trailer Lars Ravn Tilskud til trailer, der bruges som led i landsdelscentrets tilbud om friluftsaktiviteter til børnehaver, skoler og lokale foreninger: Halmhus-byggeri kr. Bjarke Dahl Mogensen Tilskud til byggeri af halmhus på Sct. Georg Gildernes grund. Til 50 % af udgifterne til materialer op til kr. Byggeriet udføres af frivillige. Halmhytten benyttes til overnatning. HANSA s ræling og skandæk Bornholms Sportsfiskerforening Tilskud til reparation af båden HANSA. Til 50 % af udgifterne til udskiftning af ræling og skandæk, op til Hasseris Å Hasserisstuerne Tilskud til udgivelse af skrift om Hasseris Å, dens natur, kulturmiljø og potentialer som fritidsområde. Til trykudgifter til kr. eksemplarer I alt op til ekskl. moms. Havet i skolen Fjord&Bælt Tilskud til en trailer, der skal bruges som basis for Fjord&Bælt centrets mobile naturformidling rettet mod skoler og institutioner: Det er en betingelse for tilskuddet, at der indsendes en rapport over projektets første driftssæson med erfaringer, statistik og fotos ved afregning af projektet. Havkajakker 1 Skamlingsbanke Ungdomsskole Tilskud til havkajakker til efterskole. Til 50 % af udgiften til 3 havkajakker op til 1 Gruppeture og lejre Det Danske Spejderkorps, Stilledals Spejderne Tilskud til telte til nystartet spejdergruppe: 11

14 Havkajakker Jels Roklub Tilskud til 2 havkajakker til roklubs nye aktivitet. Til 50 % af udgifterne, op til pr. havkajak inkl. udstyr. I alt op til Havkajakker 2 Kajakklubben Krogen Tilskud til 5 havkajakker. Til 50 % af udgifterne, op til 2 Havkajakker til gammel roklub 1 Saxkjøbing Roklub Tilskud til havkajakker til roklub. Til 50 % af udgifterne op til 5.00 kr. pr. havkajak til 3 havkajakker I alt op til 1 Havkajakker til bogligt svage 2 Farsø Efterskole Tilskud til havkajakker til Farsø Efterskole. Til 50 % af udgifterne til 5 havkajakker, op til pr. kajak. I alt op til 2 Havkajakkerne kan også benyttes af de lokale idrætsforeninger, spejderne og den lokale skole. Helårsrum med udelys til friluftstræning kr. De Blå Spejdere, Stjernegruppen Tilskud til etablering af udelys på spejdergrund, så spejderne kan øve sig i friluftsaktiviteter i vintermånederne. Til 50 % af udgifterne til lamper, som skal monteres i træerne, op til kr. Huggepladser 2 Østsjællands Museum Tilskud til huggepladser ved Faxe Kalkbrug. Da museet tidligere er støttet, gives et mindre tilskud på 2 til materialer til huggepladserne. Højbede for handicappede kr. H/F Humlehaven Tilskud til etablering af højbede i haveforening, så det bliver muligt også for handicappede at deltage i havearbejdet. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til kr. Arbejdet udføres af frivillige. Høsterkøbhus kr. Høsterkøbhus, Institution Ravnsnæs Tilskud til naturaktiviteter for børneinstitutioner i Ravnsnæs området. Til 50 % af udgifterne til naturundersøgelsesudstyr og bålgrej, op til kr. Til 50 % af udgifterne til transportabel tipi, op til kr. I alt op til kr. ekskl. moms. Idræt på tværs Idrætslinie kr. Give Skole Tilskud til lejrliv på skole. Til 50 % af udgifterne til 3 lavvoer, op til kr. ekskl. moms. Traditionelle idrætsprojekter støttes ikke, men gerne projekter med et væsentligt indhold af friluftsliv og formidling om naturen. Det er en betingelse, at projektet efter 1 år præsenteres i relevante blade, f.eks. Folkeskolen. Ild i spejderarbejdet KFUM-Spejderne, Karrebæk Gruppe Tilskud til bålpladser til spejdergruppe. Til 50 % af udgifterne til 3 bålpladser op til Ild og vand kr. Hovslund Skoledistrikts Fremme Tilskud til naturformidling i landsby. Til 2 havkajakker, og til 50 % af udgifterne til materialer til bålhus, op til I alt op til kr. Bålhuset opføres ved frivillig arbejdskraft. Indkøb af kajakker Fanø Efterskole Tilskud til havkajakker til efterskole. Til 50 % af udgifterne til 5 havkajakker, op til Indkøb af kajakker 1 Gørlev Idrætsefterskole Tilskud til 3 havkajakker til efterskolens undervisningsaktiviteter i friluftsfagene. Til 50 % af udgifterne, op til pr. havkajak inkl. udstyr I alt op til 1 inkl. moms. Integration og friluftsliv Undersøgelser viser, at indvandrere fra ikke-vestlige lande benytter den danske natur i langt mindre grad end gennemsnittet, og det har Indvandrerradioen i Århus gjort en indsats for at ændre. Radioen, som sender på 7 sprog, har blandt andet ved hjælp af kr. produceret en programrække med information om danske naturseværdigheder og friluftsmuligheder, afklaring af misforståelser samt oplysning om adgangsregler og transportmuligheder til naturen. Programmerne indeholdt indslag fra naturvejledere, rollemodeller og lokale foreninger og gav efter indslagene lytterne mulighed for at ringe ind og stille opklarende spørgsmål og komme med kommentarer. Friluftsrådet har givet indvandrere mulighed for at opleve dansk natur på lige fod med danskere. Projektet præsenterede naturen for en del af befolkningen, som har boet i landet i mange år uden at kunne nyde og opleve den på grund af frygt og manglende viden. Naturen er for denne befolkningsgruppe oprindeligt forbundet med fare for vilde dyr og uvejsomme terræner, og derfor er den ikke et sted, hvor man tager ud for at hygge sig eller dyrke motion. Projektet fik stor ros fra mange indvandrerforeninger, og en statistik viser, at over halvdelen af radioens lyttere har fulgt programmerne. Souhail Ibrahim, daglig leder af radioen 12

15 Indkøb af klatregrej kr. Brandvæsenets Bjergklub Tilskud til klatregrej til træer og klipper. Til 50 % af udgifterne op til kr. Indkøb af lavvo kr. Grenaa Naturlaug Tilskud til lavvo til naturlaug. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Informationstavler/udstilling Maritimt Center Danmark Tilskud til information omkring sejlskibsbroen og livet i Øhavet. Til 50 % af udgifterne til materialer til udstilling og skilte: ekskl. moms. Integration og friluftsliv kr. Indvandrerradioen i Århus Tilskud til produktion af radioprogrammer om danske naturforhold og muligheder for friluftsliv: kr. Transport, forplejning, revision og konsulenthonorar støttes ikke. Programmernes indhold udvikles i samarbejde med naturvejledere og foreningsfolk. Det er en forudsætning for tilskuddet, at der medsendes en oversigt over udsendelser, sendetidspunkter m.v. ved afregningen. I forbindelse med programrækken evaluerer Indvandrerradioen programmets gennemslagskraft over for målgruppen. Kajak KFUM-Spejderne, Hørdum Gruppe Tilskud til havkajakker til spejdergruppe. pr. stk. til 2 havkajakker op til Kendskab til fugle og dyr i området kr. Hedehusene Skole Tilskud til projekt i skolens to 2. klasser, som skal opsætte kasser og observere dyr og fugle. Til kasser: kr. ekskl. moms. Klatrerne skal ud i naturen kr. Klatreklubben Giraffen Tilskud til klatreklubbens naturaktiviteter. Til 50 % af udgifterne til udstyr: kr. Klimakaravanen debatmagasin kr. Danmarks Naturfredningsforening Tilskud til debathæfte om dilemmaer og udfordringer som følge af klimaændringer. Til eksterne udgifter til tryk, illustrationer og layout, kr. ud af et samlet budget på kr. Der gives særskilt støtte til hæftets belysning af effekten af klimaforandringer på den lokale natur, som omfatter 2 af hæftets 14 opslag. Klimaskærm/pælehytte til naturoplevelser 5 Egeris Borgerforening Tilskud til samlingssted i Egeris. Til materialer til pælehytte: og til træbeskyttelse af samme: 1 Til 50 % af trykudgifterne til informationsmateriale, op til I alt op til 5 Frivillige deltager i etableringen. Kom rundt i naturen med en GPS kr. Den Selvejende Institution Søndermølle Tilskud til GPSer, som indgår i kommunens materialebank, der har skoler og familier m.fl. som målgrupper for udlån. Til 50 % af udgifterne til 13 GPSer, op til kr. Kom ud i naturen vi har den så tæt på kr. Pileby Børnehave Tilskud til naturformidling ved børnehave. Til 50 % af udgifterne til udstyr ifølge indsendte liste op til kr. Kombi-både kr. Adventure Efterskolen Sønderjylland Tilskud til efterskolens maritime linie. Til 10 % af udgifterne til 2 Rügen Kombibåde, op til kr. Kulturhistorisk bog om Enebærodde kr. Bjarne Kim Pedersen Tilskud til kulturhistorisk bog, der fortæller om natur og kulturhistorie på Enebærodde samt til en naturudstilling i forbindelse med bogudgivelsen og Fjordens Dag. Til 50 % af eksterne udgifter i forbindelse med opsætning og trykning af bogen: Op til kr. samt til 50 % af materialeudgifterne til naturudstillingen Ordet i Naturen : Op til 700 kr. i alt op til kr. Kulturhistoriske kano- og kajakture i Vejle Ådal kr. Vejleegnens Museer Tilskud til formidlingsmaterialer til kano- og kajakture på Vejle Å: kr. ekskl. moms. Museerne betaler selv turvejledere og leje af både. Køb af stærekasser til Stadion Sdr. Felding GIF Tilskud til stærekasser til fodboldklub. Til 50 % af materialeudgifterne til stærekasser og infoskilt, op til Frivillige og børn fra klubben fremstiller nogle kasser og sætter dem op. Der bliver lavet infoskilt omkring formålet med kasserne. Køkkentelt og grej til friluftsaktivitet kr. Det Danske Spejderkorps, 3. Silkeborg Gruppe Tilskud til spejderes familiespejd-projekt. Til 50 % af udgifterne til køkken-/ stabstelt samt grydesæt m.m., op til kr. Udstyret skal bl.a. bruges i forbindelse med aktiviteter for familiemedlemmer og andre ikke-spejdere. Ladcykelprojektet Daginstitutionen Haletudsen Tilskud til Christianiacykler til store vuggestuebørn. Til 50 % af udgiften til 2 cykler, op til Lavvo kr. Svalebækgård Landbørnehave Tilskud til lavvo til børnehaves naturoplevelser. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Lavvo Pegasus Bo- og Aktivitetssted Tilskud til lavvo til bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede. Op til Der lægges i bevillingen vægt på, at offentligheden har adgang til lavvoen. Lavvo for begyndere kr. Kajakklubben Esrum Sø Tilskud til lavvoer, der skal fremme friluftslivet i kajakklubben. Til 50 % af udgifterne til 2 lavvoer, op til kr. Lavvo og ovn kr. FDF, Fredericia Vejlby Tilskud til FDF-kreds friluftsliv. Til 50 % af udgifterne til lavvo med ovn, op til kr. Lavvo, bålsted og båludstyr kr. Hjarbæk Havkajak Klub Tilskud til havkajakklubs friluftsliv. Til 50 % af udgifterne til 2 lavvoer og båludstyr, op til kr. Lejr- og bålplads med bålhytte 2 Natur- og Friluftscenter Pibergården Tilskud til lejr- og bålplads på friluftscenter ved Grib Skov. Til materialer og bålsted: 2 Lille Mølle kr. Poul Erik Poulsen Tilskud til bålhus samt båludstyr til bålplads i forbindelse med Ådum Borgerforenings stisystem. Til 50 % af materialeudgifterne, op til kr. Arbejdet udføres ved frivillig arbejdskraft. Linder 410 Fishing kr. Sportsfiskerforeningen Fladså Tilskud til båd til sportsfiskerforening. Til 50 % af udgifterne op til kr. Båden skal bruges på Tystrup-Bavelse søerne. 13

16 Lyt lær og forstå kr. Nordre Skoles SFO Tilskud til udeskoleprojekt i Silkeborg. Til 50 % af udgifterne til mastesejl, som skal placeres i nærliggende skov, op til kr. ekskl. moms. Læderudstyr, GPS og projektører kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Holme Gruppe Tilskud til udstyr til læderarbejde til spejdergruppe. Til materialer: kr. Læhus/pavillon 1 Fristrup og Omegns Beboerforening Tilskud til læhytte i landsby. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til 1 Lær og forstå i naturen med de små Vuggestuen Åboulevarden Tilskud til Christianiacykler til 2 institutioner. Til køb af 4 Christianiacykler 2 stk. til hver institution. Til 50 % af udgifterne, op til pr. cykel. I alt op til ekskl. moms. Lær om vedvarende energiproduktion på Økobasen Sascha Ethelberg Tilskud til formidlingseffekter, der skal øge elevers forståelse for, hvordan sol og vind kan omsættes til energi. Til 50 % af udgifterne til solovn, solceller, lille vindmølle og solfanger, jf. indsendt budget op til Erfaringerne fra projektet videregives til de øvrige afdelinger af Københavns Naturskoler. Mad over bål i naturen DUI-Leg og Virke, Region Øst Tilskud til båludstyr til brug for afholdelse af DUI-lejre: Mastesejl KFUM-Spejderne, Jens Høghs Gruppe, Nørresundby Tilskud til mastesejl til spejdergruppe. Til 50 % af udgifterne, op til Mastesejl kr. Det Danske Spejderkorps, Toftlund Frie Rovfugle Tilskud til mastesejl til spejdergruppe. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Mastesejl kr. Det Danske Spejderkorps, Chr. d. IV gruppe Tilskud til mastesejl til spejdergruppe. Til 50 % af udgifterne op til kr. Mastesejl kr. KFUM-Spejderne, Nr. Lyndelse Gruppe Tilskud til mastesejl til spejdergruppe. Til 50 % af materialeudgifterne, op til kr. Mastesejl til udendørs aktiviteter kr. KFUM-Spejderne, Lund Gruppe Tilskud til mastesejl til spejdergruppe. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Materialer og udstyr til fiskeklub Micro Matic Fiskeklub Tilskud til fiske- og fluebindergrej til nystartet firma-fiskeklub. Til udgifterne til begynderudstyr: Materialeskur KFUM-Spejderne, Alslev Tilskud til opførelse af materialeskur til spejderes udstyr og redskaber. Til 50 % af materialeudgifterne, i alt op til Skuret vil blive opført primært ved frivillig arbejdskraft. Med skolen til spejdermøde Det Danske Spejderkorps, 12. Århus Gruppe Tilskud til grej, som skal bruges, når spejderne inviterer skoleklasser til spejdermøde. Til 50 % af udgifterne, op til Medlemskampagne og naturformidling kr. Biologisk Forening for Nordvestjylland Tilskud til medlemskampagne for Biologisk Forening. Til 50 % af udgifterne til annoncering af arrangementer op til kr. Min fantastiske hule kr. Danmarks Naturfredningsforening Tilskud til landsdækkende hulebygningskonkurrence. Til eksterne udgifter til tryk og layout af foldere og plakater, op til Til ekstern produktion af video om bygning af huler, op til Til ekstern opsætning af videodel på hjemmeside, op til Til ekstern produktion af fotos/animationer til plakat og hjemmeside, op til kr. Til ekstern produktion af tekster til hjemmeside, op til kr. Til 50 % af udgifterne til porto til udsendelse af plakater og foldere, op til kr. I alt op til kr. Projektet indeholder naturformidling vedr. adgangsforhold, overnatning i det fri m.v. Alle kan deltage i konkurrencen. Min fantastiske hule Alle familier og børn i Danmark får nu chancen for at vise flotte huler i naturen. Danmarks Naturfredningsforening har fået bevilget kr. til afholdelse af en stor landsdækkende hulebygningskonkurrence. Uden tilskud fra Friluftsrådet kunne vi ikke gennemføre projektet. Nu kan vi invitere alle børn og deres familier på tværs af køn, alder og baggrund til fælles, sjove naturoplevelser og udendørs aktiviteter. Børn i Danmark er alt for lidt ude i naturen. Vi vil med hulebygningskonkurrencen sætte fokus på de sunde, enkle og nære natur-familieaktiviteter og samtidig oplyse familierne om de mange muligheder, der er, for at bruge den danske natur. Børn og unge er fremtidens brugere og beskyttere, af naturen og for at øge deres nysgerrighed, viden om og glæde for naturen, skal de have masser af førstehåndsoplevelser med forskellig natur i Danmark. Ole Laursen, funktionsleder, Børn og unge. 14

17 Natur- og friluftseksperimentarium på Hjortholm Kostskole Hjortholm Kostskole ved Fuglebjerg er en døgninstitution for anbragte børn. Kostskolens elever er normaltbegavede børn med et særligt behandlingsbehov. Skolen har fået bevilget 4 til etablering af et natur- og friluftseksperimentarium på deres koloni på Agersø. Eksperimentariet kommer til at indeholde shelter, robåd, båludstyr og forskelligt naturvidenskabeligt undervisningsudstyr som net, kikkerter, waders og håndbøger. Eksperimentariet skal bruges af kostskolen på ekskursioner og kolonier, sætte udelivet i fokus og styrke børnenes omverdensforståelse og naturvidenskabelige kompetencer. Eksperimentariet vil yderligere komme øens lokale befolkning, turister, julemærkehjem, børnehave og skole til gode, da disse vil få adgang til udstyret. Tilskuddet har betydet, at vi nu kan lægge vores undervisning an på en helt anderledes praksisorienteret måde, som aktiverer børnene. Det er en stor styrke især for vores relations- og opmærksomhedsforstyrrede børn, at de nu kan lære, samtidig med, at de bruger arme og ben, og derigennem forbruge den energi positivt, som måske ellers ville blive brugt på en måde, der hverken gavnede dem selv eller deres kammerater. I stedet for at vælte borde og stole kan de røre sig, tænde bål og dissekere en fisk. Knud Karl Kristiansen, viceforstander Mobil lejrplads KFUM-Spejderne, Frøslev-Mollerup Tilskud til spejdergruppes lejrliv. Til 50 % af udgifterne til mobil lejrplads (mastesejl, rafter m.m. jf. indsendt budget) op til Mobil naturbase kr. Rødding Friskole Tilskud til naturbase i nærliggende skov. Naturbasen skal bruges af skolens elever til udeskole, af skovbørnehaven og en lokal rideklub. Til 50 % af materialeudgifterne til bålhus inkl. aflåst skur op til 2, til 50 % af udgifterne til bøger, skov- og biologiudstyr ifølge indsendt liste op til kr. Køkkenudstyr støttes ikke. Frivillige anlægger pladsen, der er åben for andre og tilmeldes overnatning i det fri. Desuden tilskud til 2 Christianiacykler, der skal bringe børnehavebørnene ud til skoven pr. cykel, op til I alt op til kr. Mobile naturlaboratorier for børnehaver 2 Børneinstitutionen Hjallese Tilskud til Mobile naturlaboratorier til børneinstitutionen Hjallese i form af støtte til Christianiacykler og laboratorieudstyr. Det store børnetal (250) taget i betragtning, fraviges det gængse princip om max. 2 ladcykler pr. institution. Til 50 % af udgifterne til 4 Christianiacykler, pr. cykel op til Til 50 % af udgifterne til laboratorieudstyr op til kr. I alt op til 2 Multihus 2 Klinkby Børnehave Ekstraordinært tilskud til multihus i landsby. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til 2 Huset ligger på åben grund ved børnehave og bruges foruden af børnehavens børn af skoleelever, SFO, dagplejebørn og ældrecenter. Multtoiletter til Gadkjærgaards Naturlaboratorium 3 Gadkjærgaard Børnehave Tilskud til multtoiletter ved naturcenter ved Vejle. Til 50 % af udgifterne til materialer til 4 multtoiletter op til 3 Nationalparkdag 3 Undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å Tilskud til nationalpark-dag, der skal fastholde og udbygge netværk af frivillige i den kommende nationalpark. Til 50 % af udgifterne til tryk af program og annonceudgifter i alt 3 ekskl. moms. NaTour de Danmark ud med Landsforening kr. Landsforeningen Natur og Ungdom Tilskud til NaTour de Danmark. Til udgifter til feltudstyr i en trailer, kr. inkl. moms. Udstyret skal bruges af frivillige naturformidlere til arrangementer i hele landet. Natur- og friluftseksperimentarium 4 Hjortholm Kostskole Tilskud til natur- og friluftseksperimentarium for socialt belastede børn på Hjortholm Kostskole. Til materialeudgifter til shelter, 1 og til 50 % af udgifterne til materialer til depotrum, op til kr., til 50 % af udgifterne til robåd, op til kr. og til 50 % af udgifterne til båludstyr og naturvidenskabeligt udstyr, op til I alt op til 4 ekskl. moms. Etablering af shelter og depotrum udføres som en del af et undervisningsforløb. Både shelter og robåd vil kunne anvendes af det lokale julemærkehjem, børnehave, skole, øens befolkning, turister m.v. Natur og friluftsliv for unge sent udviklede kr. Sdr. Lundgård Undervisnings- og Aktivitetscenter Tilskud til natur- og friluftsområde omkring undervisnings- og aktivitetscenter for unge sent udviklede. Til materialer til shelter, op til Til 50 % af materialerne til naturbænke, op til kr. Til 50 % af udgifterne til indkøb af planter og buske, op til kr. I alt op til kr. ekskl. moms. Elever, lærere og frivillige udfører byggeri og plantning. Daginstitutioner, skoler og spejdere benytter området. Der etableres et egentligt samarbejde med lokale foreninger og institutioner omkring brugen af faciliteter. Natur- og snittekasse med aktivitetsark kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Ribe Trop Tilskud til spejdergruppes udforskning af naturen og praktisk arbejde med naturmaterialer. Til 50 % af udgifterne til naturkasse med indhold, snittekasse med indhold samt natur- og idébøger op til kr. inkl. moms. Udstyret stilles til rådighed for spejdergruppens ildflue i forbindelse med dennes formidlingsarbejde for andre spejdere i Sydjylland. Natur og teknik kr. Hanstholm Friskole Tilskud til udeundervisning. Til 50 % af udgifterne til emnekasser og trækvogn, i alt op til kr. 15

18 Naturaktivitetskasser kr. FDF, Selsmose Tilskud til naturformidling i FDF-kreds. Til 50 % af udgifterne til 2 cykelanhængere med undersøgelsesudstyr op til kr. Natur-arbejdsplads Møn Friskole Tilskud til natur-arbejdsplads. Til lavvo, arbejdsborde og aktivitetsmaterialer i alt op til inkl. moms. Det er en forudsætning, at området er tilgængeligt for øvrige skoler/kolonier i området. Naturbasen Norske Hus i Søndermarken kr. Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet Tilskud til oprettelse af naturbase i Søndermarken. Til naturformidlingsudstyr: Mikroskoper, stereolupper, håndbøger og feltudstyr ( opstartspakke ) samt stålbord og køle-/svaleskab: I alt kr. ekskl. moms ud fra et budget på kr. AV-udstyr og IT-udstyret støttes ikke. Naturbasen Vælderskovgaard Naturbasen, Vælderskovgaard, Rold Skov Tilskud til grej til naturformidling på naturbasen Vælderskovgaard i Rold Skov. Til 50 % af udgifterne ifølge indsendte liste op til Naturbørn på tur i det blå Børnehaven Østergård Tilskud til Christianiacykel til børnehave. Til 50 % af udgifterne til en Christianiacykel op til Naturcenter Vestamager Udstyr kr. Skov- og Naturstyrelsen Tilskud til udstyr til det uorganiserede friluftsliv. Til 50 % af udgifterne til bålkasser, feltkasser, fødselsdagskasser og snittekasser, trækvogne, informationsmateriale og folder i alt op til kr. ekskl. moms. Cykler og cykeludstyr støttes ikke. Naturdagpleje Naturdagplejegruppen i Tinglev Tilskud til Christianiacykler til naturdagplejere. Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel I alt op til inkl. moms. Naturdagplejere i Odsherred 4 Odsherreds Dagpleje Tilskud til 10 naturdagplejere i Odsherred. Til 50 % af materialeudgifterne til 10 minisheltere, 5 basiskasser og 5 naturudstyrssæt, op til 3 Til 50 % af udgifterne til 2 Christianiacykler, op til pr. cykel, i alt op til I alt op til 4 ekskl. moms. Naturen i børnehaven Naturskolen i Rude Skov Tilskud til Naturen i børnesangen, hvor naturformidlingen tager sit udgangspunkt i børnesange om natur. Sangene skal ligge på CD i aktivitetskasse sammen med andet materiale: ekskl. moms. Kasserne skal udlånes til børneinstitutioner. Natur-feltarbejde med børn i en SFO kr. SFO Krudtuglen, Bolderslev Skole Tilskud til materialer til SFO s naturformidling. Til 50 % af udgifterne til materialer iflg. indsendte liste, op til kr. ekskl. moms. Naturformidling ved Fuglsang Sø kr. Midtjyllands Kristne Friskole Tilskud til naturformidling ved Fuglsang Sø. Til 50 % af udgifterne til materialer til orienteringsløb ved søen, op til kr. Naturformidling ved Lindum kr. Lindum Landsbykulturhus Tilskud til infostandere og bedre vejvisning på etableret lokalt stisystem ved Lindum, Tjele. Til materialer op til kr. Naturklub på hjul kr. Århus Naturklub Tilskud til naturudstyr til naturklub. Til 50 % af udgifterne til cykelanhænger, båludstyr og naturformidlingsmaterialer, ifølge indsendte liste, op til kr. Natur, kultur og trivsel kr. Sjælsøskolen, Rudersdal Tilskud til udeskole og naturformidling. Til 50 % af udgifterne til naturundersøgelsesudstyr, lavvo m.v., jf. indsendte liste, op til kr. ekskl. moms. Transport støttes ikke. NaturKulturVarde kr. DSI NaturKulturVarde Tilskud til projekt NaturKulturVarde. Til materialeudgifter til skiltning om natur, op til, til klatreudstyr, op til 1, til fiskegrej, op til, til formidlingsmaterialer, op til 1 I alt op til kr. ekskl. moms. Naturlejrplads 5 Bo- og Aktivitetsstedet Søholm Tilskud til naturlejrplads ved bosted og aktivitetssted for udviklingshæmmede. Til 50 % af udgifterne til materialer til 3 sheltere (max. 1 pr. stk.), båludstyr, tømmer til borde og bænke og fåreskind i alt op til kr. ekskl. moms. Toiletter støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Beboerne deltager i etableringen, og der vil blive offentlig adgang. Shelterne tilmeldes Naturlejrplads med 3 sheltere ved Sejr 1 FDF, Virum Tilskud til sheltere ved FDF-lejrplads. Til materialer til 3 sheltere, op til 1 Naturlig læring! 1 Grønhøjskolen Tilskud til udeskoleprojekt, der skal tjene som pilotprojekt for kommunens øvrige skoler. Til materialer til udeundervisning ( Videnskabskasser ), samt til materialer til etablering af et støttepunkt i et nærliggende naturområde ( Undervisningsskoven ), i alt 1 ekskl. moms. Naturlig leg til læring kr. Den rullende naturbørnehave Muldvarpen Tilskud til naturformidlingsmaterialer til naturbørnehave. Til 50 % af udgifterne til bålstedet, Ole-opfinder og natur-eksperimentet ifølge indsendte liste op til kr. ekskl. moms. Naturliv om vinteren kr. KFUM-Spejderne, Kaløvig Tilskud til tipi, så spejdergruppe kan ligge i telt om vinteren. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Natur- lytte-, føle-, sansevogn kr. Forældreforeningen ved Børnehuset Solgården Tilskud til udstyr til naturformidling til børnehus. Til 50 % af udgifterne ifølge indsendte liste op til kr. Natur-mobil kr. Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilskud til kommunens opsøgende naturvejledningsaktiviteter for skoler, daginstitutioner og kommunens borgere. Til 50 % af udgifterne til naturvejledningsudstyr jf. indsendt liste, op til kr. Kommunen afholder lønudgifter og driftsudgifter til ordningen. Naturoplevelser Værkstedsskolen i Rugsted Tilskud til værkstedsskoles friluftsliv. Til materialer til shelter, som skolens elever selv bygger: Andre lokale grupper vil kunne benytte shelteret. Naturoplevelser i lavvo Skovbørnehaven på Samsø Tilskud til skovbørnehaves friluftsliv. Til 50 % af udgifterne til lavvo og børnewaders, op til Det er en betingelse for tilskuddet, at I indsender kopi af henvendelser til andre institutioner om muligheder for at låne udstyret, når I afregner. Naturpixibog til nydanskere kr. Børnehuset Stjernen Tilskud til natur-pixibog for nydanskere. Til layout og tryk, kr. ekskl. moms. 16

19 Naturrum 2 FDF, Aulum Tilskud til bålhytte og beplantning på FDF-grund. Til materialer til bålhytte: og til beplantning: I alt op til 2 Naturtrailer kr. Daginstitutionen Onkel og Tante Tilskud til vogn med naturundersøgelsesudstyr til børneinstitution. Til 50 % af udgifterne til vogn og naturundersøgelsesudstyr jf. indsendte liste, op til kr. Naturturisme i Det Sydfynske Øhav kr. Naturturisme I/S Tilskud til udvikling af tværkommunale initiativer for friluftslivet på Sydfyn. Til undervisningsmaterialer, portal m.v. i forbindelse med udvikling af et lejrskolekoncept, kr. ekskl. moms ud af et budget på kr. Til 50 % af udgifterne til plancher, plakater og layout til Øbo-udstilling, op til kr. ekskl. moms. I alt op til kr. ekskl. moms. Naturvejledning i Karrebæksminde 2 Fritidscentret AFK Tilskud til grejbankens forsøgsordning med naturformidling. Til foldere og info-materialer samt annoncering: 2 Naturvejledning på egen hånd kr. Roskilde Museum Tilskud til naturformidling omkring Tadre Mølle og Lejre Museum. Til 50 % af udgifterne til 3 skovrygsække, 2 vandløbsvogne og 2 mark- og engrygsække inkl. udstyr ifølge indsendt liste: I alt op til kr. Rygsække og vogne inkl. udstyr udlånes gratis til museernes besøgende. Naturværktøjskasser kr. Vetterslev-Høm Skole Tilskud til værktøjskasser til skoles undersøgelser af naturen. Til 50 % af udgifterne, op til kr. Nordstierne på Lolland 7 Bandholm-Reersnæs-Blans Beboerforening Tilskud til oprettelse af 5 Spor i landskabet på Nordlolland. Til materialer til markering og info: 7 Nors, Tved, søen og nationalparken 1 Nors-Tved Borgerforening Tilskud til projekt, som skal formidle lokalområdes natur, historie og kultur ved hjælp af GPS-skattejagter. Til udarbejdelse af formidlingsmateriale, som historier og faktatekster om lokalområdet, op til 1 iflg. indsendte budget. Flere lokale grupper er involveret i projektet. Ny bådebro Augustenborg Roklub Tilskud til bådebro til roklub. Til aluminiumsbro, som foreningens medlemmer selv sætter op: Broen opfylder desuden et stort behov for lokalbefolkningen. Ny spiler og radio 25 års jubilæum kr. FDF, Mytilus Tilskud til FDFers sejlbåd. Til 50 % af udgifterne til spiler, op til kr. Nye infostandere til strandene i Toppen kr. Frederikshavn Kommune, Park & Vejforsyningen Tilskud til skiltning ved strande i Hjørring og Frederikshavn kommuner. Informationerne omhandler flora, fauna og lokalhistorisk baggrund. Til udgifterne til 56 standere: kr. ud af et budget på kr. Nye naturaktiviteter for nye målgrupper kr. Vedbæk Kano- og Kajakklub Tilskud til udstyr til kajaklejre i naturen. Til 50 % af udgifterne til telte, lygter og båludstyr, ifølge indsendte liste op til kr. Nye spejdertelte kr. KFUM-Spejderne i Danmark, Bankager Tilskud til lavvoer til samling og overnatning for KFUM-spejderne Bankager gruppens medlemmer. Til 50 % af udgifterne til 3 lavvoer i alt op til kr. Der lægges med bevillingen særlig vægt på, at teltene kan skabe mulighed for overnatning udendørs i de koldere måneder. Nyrup tur/natur Nyrupskolens SFO Tilskud til naturvejledningsprojekt i SFO. Til 50 % af udgifterne til naturvejledningsudstyr, håndbøger og trækvogne, op til ekskl. moms. Nyt liv i naturfagene kr. Onsild Idrætsefterskole Tilskud til naturformidlingsmaterialer Nyt liv i naturfagene på Onsild Idrætsefterskole. Udstyret vil komme skolens elever og den lokale børnehave og skole til gavn gennem naturværksteder, hvor skolens elever står for formidlingen. Til 50 % af udgifterne til undersøgelsesudstyr I alt op til kr. inkl. moms. Nyt tiltag til udnyttelse af Faaborgs Øhav Samarbejdsgruppen mellem Faaborg Gymnasium og Faaborg Roklub Tilskud til havkajakker, som skal bruges i samarbejde mellem gymnasium, roklub og andre. pr. havkajak til 4 havkajakker, op til 17

20 Fælles Mødested byens mødested Som afslutning på idékonkurrencen Fælles Mødested byens mødested har Friluftsrådet præmieret fire idéprojekter, der alle udviser nytænkning for friluftslivet, fremmer byens friluftsliv og kan inspirere endnu flere til at dyrke friluftsliv. De fire præmierede projekter og ansøgere er: Søbase i Amager Strandpark (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i København) Hareskov Pavillon et skovkulturhus i Hareskoven (Ravnehus Gruppe, Det Danske Spejderkorps) Fælles Mødested til udeliv i Tarup-Davinde (Tarup-Davinde I/S) Hanstholm Aktive Kulturparker og Kulturrådhus (Hanstholm Kommune) Der har været mange spændende projektforslag, og jeg vil gerne opfordre alle til at tage del i den nytænkning og udvikling, som kommer til udtryk i projekterne. Som erfaren i organisationslivet glæder det mig, at vi med Fælles Mødested byens mødested måske kan samle de nye udviklingstendenser op i en tid, hvor mere fritid foregår uorganiseret og uden for foreningslivets rammer. Kirsten Nielsen, næstformand i Friluftsrådet Nærå Strand, naturformidling fra vandsiden kr. Egeby Efterskole Tilskud til Egeby Efterskoles naturformidling fra vandsiden. Til 50 % af udgifterne til 5 havkajakker, op til 2 og til 50 % af udgifterne til 5 naturundersøgelsessæt, op til kr. I alt op til kr. Nåletræer i Danmark og Norden 1 Dansk Dendrologisk Forening Tilskud til udgivelse af bog om nåletræer. Til trykning: 1 Opbygning af ekstern base i skoven kr. Starup Skole Tilskud til naturbase for skoleelever i Sdr. Starup Plantage. Til 50 % af udgifterne til mulithus og materialer til friluftsaktiviteter, op til kr. Basen opføres ved forældres hjælp. Opførelse af shelter 1 Det Danske Spejderkorps, Ejby Gruppe Tilskud til shelter på spejdergrund. Til materialer: 1 Shelteret byges af spejderne selv. Opholds- og grillhus 3 Thorsminde Borgerforening Tilskud til opholds- og grillhus i Thorsminde Havn. Til 50 % af udgifterne til materialer, op til 3 Frivillige deltager i arbejdet, og huset kan bruges af mange forskellige målgrupper. Oplevelsescentre i Det Sydfynske Øhav kr. Naturturisme I/S Tilskud til udvikling og etablering af oplevelsescentre i det sydfynske. Til materialer til aktivitetsudstyr, etablering af bålpladser, bålhytte, fiskeplatform og aktivitetsguider, op til kr. ekskl. moms ud af et samlet budget på kr. Projektet har særlig fokus på at engagere familier på gør det selv ture. Det forudsættes, at projektet udbreder erfaringerne bl.a. gennem temadag og artikler. Oplevelsesvogne til naturfagene Vemmelev Skole Tilskud til oplevelsesvogne med udstyr til udeundervisning. Til 50 % af udgifterne, i alt op til ekskl. moms. Oplysningsfolder om natursti i Grejsdale Lokalrådet for Grejs Tilskud til information ved natursti i Grejsdalen. Til tryk af oplysningsfolder samt til folderkasser og informationstavler om dalen, op til 18 Friluftsrådet Årsrapport 2008

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter 35 Grønne områder og parker 44 Faste anlæg

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen 2007 2 Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Frivillighed i naturen

Frivillighed i naturen Frivillighed i naturen Nordre Fælled Nuværende brug: -Gåture x9 - Løbeture x6 - Orienteringsløb - Hunde luftning x4 - Foto- naturbilleder - er glad for 5 km ruten - Teltlager - Bord og bænke - Ser på rådyr

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2004 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Forsidefoto: Fra fotoudstillingen Mennesket og naturen Fotograf: Kirsten Dyrberg Vi gør en forskel...........................

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2006 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, som forbedrer befolkningens

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2011 6 Lokaleprojekter

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv "Tips- og lottomidler til friluftslivet" støtter projekter, som forbedrer

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL

Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL HINDSGAVL RNATURVEJLEDE Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL FORENI NGEN Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af lærere og pædagoger i Middelfart Kommune.

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv SØREN ANDKJÆR, LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK RUM, FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED SYDDANSK UNIVERSITET Temperatur??? Historisk

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk Beretning om Friluftsrådets arbejde i Kreds 19, Nordsjælland år 2010 v/ Kreds- og Regionsformand Poul Erik Pedersen, medlem af Det Danske Spejderkorps. Arbejdet i vores Kredsbestyrelse. Det har været et

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Hvad er friluftsliv? 2. Samarbejde på tværs af forvaltninger 3. Kombinationen af friluftsliv

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011)

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Nedenstående skema benyttes til ansøgning. Alle hvide felter udfyldes. I skemaet er indsat

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 v/ Trine Bergholtz Friis Disposition 1. Hvad er friluftsliv 2. Hvorfor tænke

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Tips- og Lottomidler

Tips- og Lottomidler Uddeling i 201 201 Uddeling i 201 Indhold Friluftsrådets uddeling af tips- og lottomidler i 201 Anlæg og faciliteter 2 Formidlingscentre, naturskoler og overnatningshytter 2 Grej og udstyr Kulturmiljø

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Dato Måned August 2012 13 Friluftsrådet bekendtgør, at Svendborg Kommune er valgt

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen Skolespor Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri Projekt til udskolingen Et Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen.

Læs mere

E;CF32423!*B!,64$<,!,4$!=*274>*?G<2$43! :+(!H.(...! I$4%<+!;(G(!,4$!=*274>*?!*73*23!J!97<27&+%! :+(!K.(...!

E;CF32423!*B!,64$<,!,4$!=*274>*?G<2$43! :+(!H.(...! I$4%<+!;(G(!,4$!=*274>*?!*73*23!J!97<27&+%! :+(!K.(...! " #$%&'()*+,%-./0 Norddjurs Kommune Att.: handicaprœdet v/ Randi Boll Johnsen Torvet 3 8500 Grenaa 12%&32423,4$56+7789+%:6;;92*?+@7%,4$3A23

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

For booking af udstyr - skriv til. KONTAKT

For booking af udstyr - skriv til. KONTAKT KONTAKT Grejbank Guldborgsund Ungdomsskole Thorsensvej 11, 2., 4800 Nykøbing Falster www.guldborgung.dk ungdomsskolen@guldborgsund.dk 5473 1422 / 5473 1423 / 2518 0315 For booking af udstyr - skriv til

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

Er de frivillige naturen og friluftslivets helte?

Er de frivillige naturen og friluftslivets helte? Er de frivillige naturen og friluftslivets helte? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud,

Læs mere

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode. Falster Statsskovdistrikt Landsdelscenter Storstrøm J.nr. Ref. Juni 2007 Nyt brugerråd efter kommunalreformen Brugerrådets sammensætning Efter kommunalreformen er det nødvendigt at ændre sammensætningen

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Friluftsliv i byens grønne områder. Opsamling om spørgeskemaer til organisationer

Friluftsliv i byens grønne områder. Opsamling om spørgeskemaer til organisationer Opsamling om spørgeskemaer til organisationer 1. Om spørgeskemaundersøgelserne 2. Omfang a. Medlemsorganisationer på spørgeskema b. Medlemsorganisationer på kontaktpersoner c. Analyse centralt kontra lokalt

Læs mere

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE BKO CHARLOTTENLUND FORT INTRODUKTIONSKURSER TEMAKURSER RETNINGSLINJER RESERVATION MEDLEMSSKAB MAJ 2013 Baggrund BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitiks:

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 30. januar 2009 Afrapportering af projekt - Renovering af Orangeri i De Gamles By Orangeriet i De Gamles By har i lang tid trængt til en renovering, for at tilpasse beboernes/brugernes

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge

Læs mere

Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler. Indstilling

Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler. Indstilling Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler Indstilling 1 Skibbild-Nøvling Borgerforening Nye skilte til gå/løbeture i området kr 12.000,00 kr 6.000,00 Tilsagn 2 Skibbild-Nøvling Borgerforening

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere