DM531 - Softwarearkitektur Projekt - TaxaTracer, Statisk Kort. Martin Dissing-Hansen Alexander Poopeiko Jens Riise Danielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM531 - Softwarearkitektur Projekt - TaxaTracer, Statisk Kort. Martin Dissing-Hansen 251088 Alexander Poopeiko 090288 Jens Riise Danielsen 100267"

Transkript

1 DM531 - Softwarearkitektur Projekt - TaxaTracer, Statisk Kort Martin Dissing-Hansen Alexander Poopeiko Jens Riise Danielsen December 17, 2009

2 3.1 Valg at brugsmønster til udvidelse Vi har valgt KS03 (TT skal have mulighed for opdatering og tilføjelse af kort), da det har stor indydelse på skalerbarhed og dermed softwarearktitektur. Det antages at delen med kort er implementeret således at der kan tilføjes kort og at de ikke bare hentes ned løbende fra nettet (som med Google Maps). Antaget at der er statisk kort. Analyse om udvidelse Under antagelse af et statisk kort kan rækkevidden være begrænset. Hvis kundekredsen blev udvidet kunne det være fordelagtigt at udvide kortet således at disse kunder også kan blive set. Hvis taxa-rmaet ville udvide til en anden by, som ikke er på kortet, så ville det være nødvendigt at kunne implementere et kort med byen på. Forklaring af brugsmønstre Måden hvorpå man på nuværende tidspunkt får kortet ind, er ved hjælp af Googles API til dette. Det betyder at når der skal ses et kort, så bliver det hentet fra Google. Det vi har tænkt os, er at implementere statiske kort i stedet for. For at gøre det skal vi oprette en ny klasse der kan holde kortet, og det skal være mulig for brugeren at se kortene, opdatere dem og slette dem. Vi forestiller os at dette skal gøres af en TTC Admin, hvis det var en fuld implementering. 1

3 3.2 Arkitekturanalyse: Arkitekturstilarter, faktortabeller, tekniske memoer Bagvedliggende arkitekturstilarter Der er benyttet 3-tiered arkitektur, hvor de har lagt snittene således at præsentations tier indeholder Presentation og Dialog Control. Og Logic Tier indeholder Application Kernel og Database Access. Til sidst indeholder Data tier Databasen. Det ønskes også at gøre det muligt at have ere klienter som ikke påvirker det resterende system. Derudover skal der kun ligge kommunikationssoftware og brugerade. Der ønskes ydermere at holde database væk fra applikations server, da det giver mulighed for at placere den andetsteds (det giver blandt andet mulighed for at en tredjepart kan tage sig af vedligeholdelse). Remote Database (hos tredjepart) Det har den ulempe at dine data ikke er i din egen fysiske kontrol, og derved potentielt set kan lækkes til en konkurrent. Muligt alternativ: Datawarehousing I stedet for at skulle udregne informationerne til statistikken on the y, så kunne man komme data i et datawarehouse således at man k muligheden for at precompute informationerne. Dette ville drastisk forbedre udregnings tiden, hvis man fx ville kigge på informationer hen over et par år. En ulempe kunne selvfølgelig være at udgift til yderligere database. Konklusion Det virker som om der er blevet truet det logiske valg, og vi er derfor enige i deres argumenter for hvorfor de har valgt at inddele arktitekturen på denne måde. Deres valg har ført til en løsning hvor der er minimum afhængighed mellem de forskellige lag. Benyttede frameworks og mekanismer Der er blevet valgt at benytte MVCframeworket PCMEF. Denne framework model er så blevet bygget sammen med 3- lags arkitekturen. Deres implementering overholder alle principperne fra PCMEF, samtidig med at den overholder inddelingen fra arkitekturstilen. Benyttede views Logical-View forklares i slutningen af 5.2, hvor pakkediagrammet bliver forklaret. Da Logical-view går ud på at forklare den konceptuelle opbygning af systemet, i form af de vigtigste lag, subsystemer, og pakker, så mener vi at deres forklaring er meget gennemført. Process view bliver forklaret sammen med dette, der hvor hver del af deres PCMEF implementation er beskrevet og under 5.1. Proces view har til opgave at forklare samarbejde mellem processer, samt ansvar og allokation af elementer. 2

4 Dette view skal udtrækkes af ere forskellige sider, så derfor mener vi godt at denne del kunne have været mere tydeligt beskrevet. Deployment View bliver forklaret under 5.3. Deployment view har til opgave at beskrive den fysiske placering af komponenter og proces dele. Denne del er godt stillet op og det giver et nemt overblik over hvordan den fysiske opbygning af systemet er. I 5.1 forklares Data-View, som har til opgave at forklare data-ow mellem komponenter i systemet og informationer imellem. Det fremgår ikke klart, der er altså ikke helt konsistens, i deres brug af remote database, det ser ud som om at de opstiller to scenarier, men kun behandler det som 1. Scenarie 1 hvor remote betyder at man afvikler databasen på en anden server end applikationsserveren men de to er forbundet i et intranet. Scenarie 2 hvor remote betyder at databaseserveren er placeret i en internet forbindelse, altså en tredje part. Faktorer Faktortabellerne er meget godt underbygget og godt forklaret, så der er intet at bemærke her. Tekniske memoer De tekniske memoer opsummerer nt de arkitektoniske beslutninger der er blevet truet mht. Software Arkitekturen. Nyt teknisk memo: Statiske Kort Krav: - KS03: TT Skal have mulighed for opdatering og tilføjelse af kort. Løsning: Vi opretter ImageMap objektet I Java og viser kortet på den måde. I vores tilfælde kortet er et statisk objekt (et billede). Taxa markører tegnes så oven på billedet igennem Java's inbyggede funktioner. Motivation: På den måde kan man tilføje ere kort (bliver gemt i et array i Java) og så skifte igennem dem løbende. Ikke løste problemer: Nye kort, der bliver tilføjet bliver ikke gemt, efter programmets afslutning. Sletning af kort er ikke implementeret ordentligt. Alternative løsninger: Man kunne evt bruge samme implementering som programmet havde fra starten af, dog opsætte en dedikeret kort server, som så havde statisk kort liggende. 3

5 3.3 Logisk arkitektur Grundlæggende begreber En afhængighedsbrandmur er noget der forhindrer afhængigheder i at forplante sig. Når man benytter sig af et framework som fx PCMEF, så er der, hvis man overholder frameworkets principper, indbygget brandmure i form af regler for afhængigheder mellem pakker og klasser. Det er dette som er de såkaldte frozen spots, altså de låste dele af frameworket. Et eksempel på en afhængighedsbrandmur kunne være det som kaldes Downward Dependency Principle (DDP), hvilket gør at øvre lag kan blive afhængige af nedre lag, men ikke omvendt. Dette forhindrer en del koblinger. På grund af at der er blevet benyttet PCMEF frameworket, så er der ikke blevet etableret nogle særligt problematiske afhængigheder, som fx cirkulære afhængigheder. De problematiske og neutrale afhængigheder er også håndteret således at de ikke giver problemer for arkitekturen, dvs. de afhængigheder der er, overholder alle PCMEF principperne. Af de hjælpsomme afhængigheder nder vi interfacer, men også denne er envejsafhængighed, så den har en meget lav og dermed optimal kobling. Da der er benyttet lagdeling af strukturen, hvilket har til mål bl.a. at opbygge hierarkiet sådan så det minimerer afhængigheden mellem pakker, så må afhængighederne være søgt minimeret i den logiske arkitektur. 4

6 3.4 Frameworks og PCMEF+ Vores sekvensdiagram over oprettelse af nyt kort: Klassediagram: ImageMaps er tilføjet med komposition over TaxiCompany Det ændrer måden hvorpå systemet ser kortet. I øjeblikket bliver der brugt et API fra Google, men dette skal ændres til at være et statisk kort som skal kunne anvendes. Opdateringsintervallet kan minimeres, eftersom der ikke skal tilgås tredjepart, men at det hele bliver opdateret internt i systemet. Der tilføjes en ekstra klasse til klassediagrammet, dette giver en lidt højere kobling for Taxi- Company klassen. Dette er imidlertid en nødvendighed som skal implementeres. Da der er tale om en associationsafhængighed og der er dermed tale om en neutral afhængighed. I vores tilfælde er der ikke mulighed for at minimere mere. Generelt er vores vurdering af afhængighederne som optræder i arkitekturen rimelig god. Pga. valget af framework har de minimeret antallet af afhængigheder og vores implementering vil heller ikke ændre på dette. 5

7 3.5 Designmønstre Et designmønster er et navngivet problem og løsning dertil, som er så abstrakt at det kan anvendes til andre lignende problemer. Et designmønster til objektorienterede design indeholder gerne selv standardtyper af klasser der skal bruges for at kunne løse det givne problem. Designmønstre er eektive fordi de er abstrakte løsninger til problemer og kan derfor anvendes i andre lignende situationer eller problemstillinger. Ulempen ved designmønstre er at man låser sig fast på en løsningsmodel, og den mindsker eksibiliteten. Ideen bag Facade, Observatør, Delegering, Mediator, Abstrakt Fabrik og Singleton er alle basis for PCMEF+ arkitekturen: Facade indgår ved nedadgående kommunikation. Observatør for opadgående notikation. Delegering for kommunikation med ikke-naboer. Mediator bruges til adskillelse mellem objekter. Abstrakt fabrik bruges til objekt instantiering. Singleton bliver brugt til at forsikre at der kun er en instans af en klasse, og giver et globalt sted man kan tilgås. Observatør Der bruges observatør designmønstret for at overholde PCMEF's princip om ikke at have opadgående kald. Det bliver brugt for at Centralklienten skal have mulighed for at blive oplyst om hvilken taxavogn der har ændret position, og da Centralklienten ligger i et højere lag end taxavognen, da kan den ikke bare blive kaldt direkte. Mediator Mediator designmønstret er beregnet til at adskille objekter, og i projektet er denne pakke brugt til at adskille objekterne og forbindelsen til databasen, som her ligger i Foundation-laget. Delegering Delegering har til opgave at skabe en sti igennem objekter for at give ere objekter mulighed for at besvare en forespørgsel. Vi har ikke kunnet læse os til at de har brugt dette i rapporten, men der må være en implementering af dette. De bruger nemlig samme funktionalitet som Delegerings designmønstret ville give, når der skal forespørges på en specik taxa. Fx når Centralklienten forespørger en taxa. 6

8 Facade Facade designmønstret har til opgave at give et samlet interface til en række af interfaces i et subsystem. I projektet er dette implementeret som en Connectorpakke der håndterer og delegerer forespørgsler mellem klienternes interfaces og resten af subsystemet. Abstrakt fabrik Abstrakt fabrik designmønstret har til hensigt at give et generelt interface til at oprette og håndtere familier af relaterede objekter, og i dette tilfælde er der tale om en Taxa Fabrik, der holder styr på de forskellige taxaer der indgår i rmaet og sørger for at man kan tilgå de forskellige taxaer. Singleton Dette designmønster har til opgave at sikre at der kun bliver oprettet en instans af et objekt. Dette er implementeret ved hjælp af Mediator pakken som indeholder klassen Mbroker der har en metoder der hedder getinstance(), denne sørger for at der kun bliver hentet et af dette objekt. Singleton benyttes også i forbindelse med kontakten til databasen, hvor det er vigtigt kun at have en enkelt udgave af et element. Vurdering Vores vurdering er at der generelt er godt belæg for og udnyttelse af designmønstrene der indgår i PCMEF+. Det eneste designmønster vi ikke har kunnet læse os til er implementeret er Delegering, dog fandt vi alligevel en implementering ud fra diverse pakke diagrammer. Dette betyder at de har udnyttet samtlige designmønstre der indgår i PCMEF+. 7

9 3.6 Distribueret arkitektur: Klient Server Arkitektur Klient server struktur Den inddeling de har valgt, passer meget godt til formålet, nemlig at lave en IT infrastruktur til taxaselskabet, samtidigt med at der ikke kræves mange penge til hardware eller f.eks. industriel database software. Som de selv skriver, så pga deres inddeling, skal de ikke bruge tyk og avanceret klient i taxaen. Den skal kunne sende positioner og modtage bestillinger. Det kan en lille computer-on-a-chip klare. Eller en gammel bærbar, spørgsmål er så hvad er billigst. De har også valgt at lave central klienten tynd, da den også har en begrænset funktionalitet den skal vise hvor taxaerne er og placer ordre. Der er ikke nogen grund til at CentralClient skal tage sig af central serverens funktioner. Derfor har de valgt at lave en applikation server, hvor central klienter tilsluttes til. På den måde kan de have en reserve central server (hvis den første bryder ned) eller også kan de bruge load-balancing (de får dog ikke brug for det; en gennemsnitlige webhost provider hoster hjemmesider på en server, hvor hver af hjemmesiderne modtager utrolig mange forespørgsler; det vil svare til at have taxaer kørende samtidigt). Og ved at fraskille database serveren fra applikation serveren, gør de det kun godt. Ideen med klient server struktur er netop at opdele klienter fra server, og her er applikationsserveren en klient på database serveren, og det er en god ting til da det giver god mulighed for skalering. DB server kræver normalt en lidt anderledes hardware opsætning, end andre maskiner (mere RAM og pålidelig lagrings system), og på den måde nedsætter det kravene til applikationsserveren ved at opdele på denne måde. Ved at skille applikation og database servere fra hinanden, bliver backup af data også meget nemmere. Og igen, de har ikke brug for DB cluster og loadbalancing før der er rigtigt mange taxaer der er ud og køre. For at konkludere på det hele, så er det en rigtig hensigtsmæssig opdeling de har valgt. Nye brugsmønster giver nye behov? Vores nye brugsmønster medfører ikke behov for ændringer i den distribuerede arkitektur. Vi tilføjer endnu en klient-type TTC-Admin til udvalget af klienter. Der skabes ikke nye forbindelser ud over dem der allerede er med Presentation og Dialog Control lagene, idet alle ændringer i vores implementering ligger på centralklienten. Forbedringer ved hjælp af Fowlers distributionsmønstre? Remote facade Remote Facade giver et bud på en løsning til, at formindske forbindelser mellem objekter, ved at bruge en facade på objektet der bliver kaldt på, som så tager sig af kaldene til selve objektet. I vores implementering tilgår vi bare ImageMapobjekterne direkte, og dette virker i forhold til vores meget simple Proof of Concept implementering af vores brugsmønster. Vi kunne vælge at lave en ImageMap 8

10 facade, men det ville bare være at kalde de samme metoder som der ville blive kaldt til ImageMap selv. I vores tilfælde er der ikke nogen direkte kontakt med andre lag end control.connector og presentation laget, og når først et billede er blevet hentet ind, så bliver er det gemt i presentation laget indtil programmet lukkes. Det kunne have været hensigtsmæssigt hvis nu vi skulle have mange informationer fra ImageMap objekterne, da ideen bag Remote Facade er jo at spare på forbindelserne, og der ville ikke blive opnået noget som kunne retfærdiggøre implementeringen. Data Transfer Objekter Data Transfer Objekter kunne være, når vi arbejder med Remote Facade, det objekt der bliver sendt tilbage ved kaldet til facaden. Objektet ville så indeholde alle data for kaldet. Her er det vigtigt at den er serializable for at kunne komme over forbindelsen. Grunden til at man ville bruge Data Transfer Objekter er for at mindske netværkstrakken. I vores tilfælde ligger både objektet der kalder ImageMap og ImageMap selv på Central Clienten, og denne forbindelse mellem objekterne har derfor ikke nogen betydning for netværkstrakken, og der er derfor ingen forbedring, men mere en forværring, hvis vi implementerer dette, da det ville forøge netværkstrakken at sætte ImageMap over på applikationsserveren 9

11 3.7 Integrationstest Test af udskiftning af nuværende billede Vi har brug for at kunne opdatere eller udskifte kort. Her skal kort2.png udskiftes med et andet. Det bemærkes at navnet er lavet ud fra det første lnavn som billedet har og vil derfor ikke være ændret. Som man kan se herunder, så kan man ved at trykke på Change Image, vælge et andet billede til dette kort. Dette svarer til at brugsmønstret opdatering af kort. Som det følger af billederne i bilagene, kan man se at denne del også er funktionsdygtig. Og så hvor billedet er udskiftet: 10

12 Test af tilføjelse af kort Vi har brug for at kunne indsætte nye kort, her antages det at kort2.png allerede er indsat, og newmap.png skal indsættes. Denne test går på brugsmønstret Indsæt Kort. Hvis man følger billederne herunder vil man kunne se at det nye kort, newmap.png, er blevet tilføjet til listen over kort, og kan nu vælges. Samtidig testes der også valg mellem billeder, denne del virker også upåklageligt. 11

13 Test af gpsconvert Vi har brug for at kunne oversætte gps koordinater fra taxaerne til pixel koordinater på kortene Ud fra vores test, bliver denne del gjort ganske udmærket. Og hvis man trykker ere gange på Opdater Taxi, så ytter taxaen sig også i forhold til vejen og følger den GPS rute vi har lagt. Dette er vist på billedet for Test af taxa tracing. Test af taxa tracing Denne del tester om vores program egentlig fungerer. Vi har opstillet en test, hvor man kan trykke på "Flyt Taxi", hvorefter der bliver tegnet en taxa, og hvis man trykker ere gange, så kan man følge den prædenerede testrute. Som man kan se ud fra vores bilag, så virker denne del også som den skal. Konklusion Vores implmentering er en proof of concept implementering, hvilket betyder at data der er blevet behandlet under afviklingen af programmet går tabt når programmet lukkes. Havde dette været en fuld implementering, så ville kortene være gemt. Der er ikke lagt fokus på at få programmet til at crashe, men nærmere at vise at konceptet bag implementeringen virker som det skal. For at konkludere, så virker alle dele af vores implementering efter hensigten, og testene har dermed været en succes. 3.8 Review Denne del er ikke nået pga. tidsmangel. 12

Semesterprojekt - TaxaTracer. Statistik I Programudvikling

Semesterprojekt - TaxaTracer. Statistik I Programudvikling Semesterprojekt - TaxaTracer Statistik I Programudvikling Udarbejdet af: Daryosh (Danni) Derakhshan [dader06] dader06@student.sdu.dk Anders Steffen Andersen [ander06] ander06@student.sdu.dk Kasper Rytter

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Ole Borch Slide 1 Doc Bud på arkitektur (som mange andre steder) Sygehus Hemmelig Meget hemmelig WWW browser WWW Server Dataplejer Staklen Internet

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

IT-Basecamp 2013. Real World Java EE Patterns Adam Bien. Real World Java EE Patterns, Adam Bien Copyright Lund&Bendsen A/S

IT-Basecamp 2013. Real World Java EE Patterns Adam Bien. Real World Java EE Patterns, Adam Bien Copyright Lund&Bendsen A/S IT-Basecamp 2013 Real World Java EE Patterns Adam Bien 1 Indhold Lidt om mig Baggrund for valg af emnet Bogens opbygning Fra J2EE til JEE 5/6 Overflødiggjorte patterns Fremhæve et par patterns 2 Kenneth

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

EasyRun En løbers bedste ven

EasyRun En løbers bedste ven En løbers bedsteven Anders Arnfast 06525, Martin Søberg 0655, Ken Falk 06504 09 . INDHOLD. Indhold... 2 2. Introduktion... 3 Opsætning... 3 3. System arkitekturdesign... 4 4. Hardware Design... 5 Ethernet

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Begreber og principper Arkitekturframeworket PCMEF. Det er softwarearkitekturen der gør den store forskel mht.

Begreber og principper Arkitekturframeworket PCMEF. Det er softwarearkitekturen der gør den store forskel mht. Softwarearkitektur Begreber og principper Arkitekturframeworket PCMEF Arkitekturdesignmønstre Indledning Det er softwarearkitekturen der gør den store forskel mht. Forståelighed, dvs hvor let det er at

Læs mere

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Trin 1: Hvem skal købe en Server? Trin 1: Hvem skal købe en Server? Lyt efter nøgle-ord der kan identificiere en kunde der endnu

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

ITONK1 Obligatorisk opgave 2 Badger Brewery Surveillance System

ITONK1 Obligatorisk opgave 2 Badger Brewery Surveillance System Ingeniørhøjskolen i Århus 2. juni 2006 IKT Dalgas Avenue 2 8000 Århus C ITONK1 Obligatorisk opgave 2 Badger Brewery Surveillance System Studerende: Henrik Brix Andersen, 01079 Tomas Stæhr Berg, 03539 Benjamin

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Målet for disse slides er at beskrive nogle algoritmer og datastrukturer relateret til at gemme og hente data effektivt.

Målet for disse slides er at beskrive nogle algoritmer og datastrukturer relateret til at gemme og hente data effektivt. Merging og hashing Mål Målet for disse slides er at beskrive nogle algoritmer og datastrukturer relateret til at gemme og hente data effektivt. Dette emne er et uddrag af kurset DM507 Algoritmer og datastrukturer

Læs mere

Øvrige kurser fra Technology College Aalborg

Øvrige kurser fra Technology College Aalborg Øvrige kurser fra Technology College Aalborg Migrering af Linux version til nyere versioner Du får kendskab til at migrere og opdatere en Linux Workstation til en anden Linux Server (eks. fra RedHat WS

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Kaminsky DNS exploit

Kaminsky DNS exploit Syddansk Universitet DM829 Kaminsky DNS exploit Jan Christensen - 241189 Anders Knudsen 150885 12. maj 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Introduktion til DNS 2 2.1 Cache............................... 3 2.2

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Miriam Tang Jacob Jensen Lars Christensen Jacob Atzen Onsdag 9/3 Dagens program Definitioner Analyseværktøjer Designprocessen Raffinering Afrunding Design

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Merging og Hashing (del I)

Merging og Hashing (del I) Merging og Hashing (del I) Tilgang til data To udbredte metoder for at tilgå data: Sekventiel tilgang Random access: tilgang via ID (også kaldet key, nøgle) for dataelementer. API for sekventiel tilgang

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Cloud Failover Appliance

Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten. Med

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Tilgang til data. To udbredte metoder for at tilgå data: Sekventiel tilgang Random access: tilgang via ID (også kaldet key, nøgle) for dataelementer.

Tilgang til data. To udbredte metoder for at tilgå data: Sekventiel tilgang Random access: tilgang via ID (også kaldet key, nøgle) for dataelementer. Merging og Hashing Tilgang til data To udbredte metoder for at tilgå data: Sekventiel tilgang Random access: tilgang via ID (også kaldet key, nøgle) for dataelementer. API for sekventiel tilgang (API =

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer

Skriftlig opgave. Designtanker i database-nære systemer Skriftlig opgave til eksamen for faget»databaser«designtanker i database-nære systemer Martin Ancher Holm Juni 2010 1 Intro Denne skriftlige opgave indeholder kort de daglige tanker jeg har omkring design

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Agenda. Exchange 2010 Client Access Server arkitektur. Outlook Web App (OWA) Office Outlook Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA)

Agenda. Exchange 2010 Client Access Server arkitektur. Outlook Web App (OWA) Office Outlook Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA) Agenda Exchange 2010 Client Access Server arkitektur Outlook Web App (OWA) Office Outlook 2010 Outlook Mobile (EAS) Outlook Voice Access (OVA) Client Access Server Arkitektur Internt Netværk Telefonsystem

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

4. Semesterprojekt System Arkitektur. MyP3000 I4PRJ4 E2004

4. Semesterprojekt System Arkitektur. MyP3000 I4PRJ4 E2004 Ingeniørhøjskolen i Århus 20. december 2004 IKT Dalgas Avenue 2 8000 Århus C 4. Semesterprojekt System Arkitektur MyP3000 I4PRJ4 E2004 Gruppe 4: Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Berg, 03539 Nikki Ashton,

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Copyright 2010 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2010 Netcompany A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Version: 1.7 Status: Endelig Godkender:. Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, oversættelse eller kopiering af dette dokument

Læs mere

Klient-server og tre-lags-arkitekturen Version 1.0

Klient-server og tre-lags-arkitekturen Version 1.0 Klient-server og tre-lags-arkitekturen Version 1.0 Henrik Bærbak Christensen Datalogisk Institut Aarhus Universitet September 2011 Denne note beskriver de arkitekturer, klient-server og tre-lags-arkitekturen,

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF isyn Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF isyn Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK isyn Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 2 Teknisk niveau... 2 1 Definitioner...

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt Foto-Applikation Dokumentation Et Kod-i-Ferien projekt 1 Indholdsfortegnelse Systemets generelle opsætning... 3 Systemets elementer... 4 iphone applikation... 4 PHP-script... 4 Wordpress-plugin... 4 Website...

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot administration Vedr. moduler: Basis + API + Reservation solide onlineløsninger boligspot administration Et friskt pust i udlejningen Et friskt pust i udlejningen

Læs mere

Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server

Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server 10-03-2008 EN/TUK v. 1 1 Indhold 1. Forudsætninger i vejledningen... 3 2. Forberedelse... 3 2.1 Oracle Application Server... 3 2.2 Oprettelse af mapper...

Læs mere

IT-arkitektur. IT-arkitektur Arkitektur på forskellige niveauer. Efter denne lektion skal du:

IT-arkitektur. IT-arkitektur Arkitektur på forskellige niveauer. Efter denne lektion skal du: IT-arkitektur IT-arkitektur Arkitektur på forskellige niveauer Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kunne gøre rede for de centrale elementer der kan indgå i en IT-arkitektur Kunne gøre rede for IT-arkitektur

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS)

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Bilag 4: Dokumentation Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Indhold bilag 4 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav...

Læs mere

Katrines Kælder Kasseapparat

Katrines Kælder Kasseapparat Katrines Kælder Kasseapparat Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 4-4. Semester - E15 Vejleder: Lars Mortensen Dato 11-09-2015 David Heilesen Danielewicz - 201400148 - IKT Kalle Rønlev Møller

Læs mere