MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 7. december 2011 hb/ls

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 7. december 2011 hb/ls"

Transkript

1 MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Herning, den 7. december 2011 hb/ls BoConcept har trods vanskelige markedsvilkår formået at fastholde momentum og øge markedsandele, drevet af specielt Tyskland, Frankrig samt vækstmarkederne i Sydamerika og Asien. Trods dette må ledelsen konstatere, at de globale markedsmæssige forudsætninger for en realisering af målsætningerne for regnskabsåret 2011/12 ikke er til stede på nuværende tidspunkt 2. kvartal 2011/12 (1. august 2011 til 31. oktober 2011) Nettoomsætning udgør 287,0 mio. kr., svarende til en vækst på 6,2% i forhold til samme periode sidste år Same-store-sales (ordreindgang) er reduceret med 1,7% Overskudsgraden (EBIT%) er realiseret med 5,5% mod 5,2% sidste år År til dato (1. maj 2011 til 31. oktober 2011) Omsætningen udgør 506,0 mio. kr., svarende til en vækst på 0,5% (2,5% ved uændrede valutakurser) i forhold til samme periode sidste år Den samlede ordreindgang for hele kæden er øget med 3,0% i forhold til sidste år, mens same-store-sales (ordreindgang) er reduceret med 0,1% Bruttoavancen udgør 42,7% mod 41,6% sidste år Overskudsgraden (EBIT%) udgør 2,8% mod 3,6% sidste år Resultat før skat udgør 16,4 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. sidste år Der er siden regnskabsårets begyndelse åbnet otte nye BoConcept Brand Stores og lukket 12 Balancesummen udgør pr. 31. oktober 2011 i alt 548,4 mio. kr. mod 539,3 mio. kr. sidste år Periodens pengestrømme udgør 3,6 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld mod -3,2 mio. kr. sidste år Forventninger til regnskabsåret 2011/12 Forventningerne ændres som følge af vanskeligere globale markedsvilkår, der har medført, at udviklingen i 1. halvår har været under det forventede. Under forudsætning af at de makroøkonomiske forhold ikke forværres yderligere, ændres forventningerne til indeværende år til: Koncernomsætningen forventes at vokse med 2-4% (mod tidligere 7-10%) Same-store-sales forventes at være flad (mod tidligere 0-3%) Åbning af ca nye butikker (tidligere ca. 35 nyåbninger) Overskudsgraden (EBIT%) vil udgøre 3-4% (mod tidligere 5%) Pengestrømme før afdrag på langfristet gæld vil udgøre i niveauet 1% af omsætningen (mod tidligere 2%) Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncerndirektør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 1 af 17

2 KONCERNENS HOVEDTAL 2011/12 2. kvartal 2. kvartal År til dato År til dato 1. maj / / / / april 2011 Resultatopgørelse (mio. kr.) Nettoomsætning 287,0 270,3 506,0 503, ,1 Bruttooverskud 123,0 111,6 216,0 209,3 421,4 Resultat før finansielle poster 15,8 14,1 14,1 18,0 35,1 Finansielle poster 0,6 1,5 2,3 2,6 4,9 Resultat før skat 16,4 12,6 16,4 15,4 30,2 Resultat efter skat 11,8 9,1 11,8 11,1 19,7 Balance (mio. kr.) Langfristede aktiver 251,4 265,7 251,6 Kortfristede aktiver 296,9 273,6 256,0 Balancesum 548,4 539,3 507,6 Egenkapital ultimo 209,1 193,8 199,7 Rentebærende gæld 113,0 129,7 109,2 Pengestrøm (mio. kr.) Pengestrøm fra driftsaktivitet 16,1 18,7 32,6 Pengestrøm fra investeringsaktivitet 12,5 22,0 29,0 Heraf til investering i materielle aktiver 6,9 9,4 4,2 Pengestrømme før finansieringsaktivitet 3,6 3,2 3,7 Nøgletal Overskudsgrad, % 5,5 5,2 2,8 3,6 3,6 Afkastningsgrad (for perioden), % 2,7 3,4 6,9 Resultat før skat pr. aktie 5,7 4,4 5,7 5,4 11 Indre værdi Egenkapitalforrentning før skat, % 9,3 9,0 10,0 Egenkapitalandel, % 38,1 35,9 39,3 Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids Aktierelaterede nøgletal Aktieudbytte mio. kr. 0,0 0,0 5,7 Børskurs Aktiekapital mio. kr. 28,6 28,6 28,6 Kurs/indre værdi 1,3 2,7 2,4 Price/earning ratio N/A N/A 24,7 Perioderegnskabet, der ikke er revideret, omfatter perioden fra 1. maj 2011 til 31. oktober Perioderegnskabet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskabet 2010/11. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 2 af 17

3 MARKEDSUDVIKLING Den makro-økonomiske uro og usikkerhed, som kendetegnede mange vestlige økonomier i foråret 2011, tog til i styrke hen over sommeren og har siden domineret og stærkt påvirket markedsbetingelserne på flere af BoConcepts hovedmarkeder. Svækkede globale vækstudsigter samt fortsat uro vedrørende den offentlige gældskrise har reduceret forbrugertilliden i Europa og USA yderligere og dermed skærpet afsætningsbetingelserne for langvarige forbrugsgoder. BoConcept har trods de vanskelige markedsvilkår formået at fastholde momentum og øge omsætningen, men må konstatere, at de markedsmæssige forudsætninger for en realisering af målsætningerne for regnskabsåret 2011/12 ikke er til stede på nuværende tidspunkt. OMSÆTNINGSUDVIKLING Omsætningsfremgang trods yderligere skærpede markedsforhold BoConcept Holding har i 2. kvartal 2011/12 realiseret en omsætning på 287,0 mio. kr. mod 270,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningsfremgangen svarer til en vækst på 6,2%, hvoraf ca. 4,0% skyldes en periodisering mellem første og andet kvartal som følge af etableringen af det asiatiske distributionscenter og udskudt fremsendelse af nye kollektionsvarer til butikkerne. I 1. halvår 2011/12 udgør BoConcept Holdings omsætning 506,0 mio. kr., svarende til en tilvækst på 0,5% i forhold til sidste år eller 2,5% i uændrede valutakurser, da ændring i valutakurser, primært USD, påvirker omsætningen negativt med 2,0% i forhold til sidste år. Omsætningen i brand stores er øget med 3,6%, hvorimod der er omsætningstilbagegang til studios. Væksten for 1. halvår 2011/12 er mindre end forventet. Omsætningsudvikling mio. kr. Realiseret år til dato 2010/11 503,5 Valutaeffekt 10,2 Nettoudvikling i brand stores 16,7 Nettoudvikling i studios 4,0 Realiseret år til dato 2011/12 506,0 Den samlede ordreindgang til BoConcept A/S er øget med 3,0% i 1. halvår 2011/12 og 2,6% i 2. kvartal 2011/12. I et presset marked er den positive udvikling i ordreindgang resultatet af en succesfuld lancering af BoConcepts 2012-kollektion med betydelig kampagneaktivitet på online, i print og på TV samt nettoeffekten af flere butikker i butikskæden. Kollektionslancering afbøder nedgang i trafik Same-store-sales er efter 1. halvår 2011/12 reduceret med 0,1% målt på ordreindgang og faldet med 3,9% målt på udfakturering sammenlignet med vækst på henholdsvis 8,3% og 6,5% samme tidspunkt sidste år. I 2. kvartal 2011/12 er same-store-sales -1,7% (ordreindgang) og -1,8% (udfakturering). De svagt positive takter, som indledte august, blev sidst på måneden aflyst af et fald i same-storesales. I september og oktober har same-store-sales dog rettet sig og er således på niveau med sidste år. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 3 af 17

4 Udviklingen i same-store-sales er mindre end budgetteret som følge af meget udfordrende markedsvilkår, hvor tiltagende usikkerhed reducerer forbrugernes købevillighed. Både trafik til butikkerne og basket size er under pres, mens en attraktiv kollektion og en fortsat fokus på veluddannede butikspersonale har øget hit raten. BoConcept-kollektionen for 2012 er med afsæt i en nydesignet kommunikationsplatform om 'Urban Danish design since 1952' blevet markedsført massivt siden den internationale lancering primo september. Kampagneaktiviteterne har udover trykning af 2,4 mio. kataloger fokuseret kraftigt på online-annoncering via hjemmesider, annoncering og sociale medier, men også TVspots og printannoncer. De nye produkter i kollektionen, både i entry-kategorierne og i de øvre dele af prisspektret, er blevet godt modtaget og har på tilfredsstillende vis siden lanceringen repræsenteret knap 30% af salget. Vækst på nye markeder På vækstmarkederne i Sydamerika og Asien (eksklusiv Japan) oplever BoConcept fortsat betydelig fremgang i aktivitet og omsætning som følge af bedre underliggende markedsforhold og en massiv indsats for at øge kendskabet til BoConcept-brandet. Flere af vækstmarkederne indgår dog ikke i opgørelsen af samestore-sales, da de endnu ikke er på Axapta-systemet. Det japanske marked er igen i vækst, efter at afsætningsbetingelserne har normaliseret sig oven på naturkatastrofen og atomkraftulykken i marts De skærpede globale vækstudsigter samt den finans- og pengepolitiske uro i Europa har i 2. kvartal 2011/12 gjort markedsforholdene for langvarige forbrugsgoder i Skandinavien samt Øst- og Sydeuropa vanskeligere. Specielt i Danmark er efterspørgslen reduceret, mens afsætningen i Sverige og Spanien har stabiliseret sig på lave niveauer, efter BoConcept overtog masterrollen begge steder sidste år. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 4 af 17

5 I Centraleuropa er der fortsat godt momentum. Same-store-sales i Tyskland og Frankrig udviser en stabil positiv udvikling. De amerikanske og engelske markeder præges fortsat af svingende salgstal, men tendensen er svagt stigende i forhold til de foregående kvartaler. Færre butiksåbninger end forventet, men pipeline styrkes Af koncernens omsætning er 94% i 1. halvår 2011/12 genereret i franchisekædens brand stores. Den resterende del kommer fra BoConcept Studios, som planmæssigt udgør en faldende andel af aktiviteten. ÅTD ÅTD Pr. 31. oktober 2011 Pr. 31. oktober 2010 Åbninger Lukninger Stores Studios Stores Studios Frankrig Tyskland USA England Spanien Japan Danmark Sverige Norge 7 40 Kina A markeder total B &C markeder Total Der er i 2. kvartal 2011/12 åbnet fire nye butikker heraf tre i Kina samt en i Mexico og lukket syv butikker. BoConcept har i kvartalet overtaget to butikker i Stockholm, Sverige, og antallet af egne butikker udgør dermed 28 på balancedagen. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 5 af 17

6 Siden maj 2011 er der åbnet i alt otte butikker og lukket 12, hvilket repræsenterer en nettoreduktion på fire butikker siden regnskabsårets start, men en nettotilgang på 12 butikker i forhold til samme tidspunkt sidste år. Antallet af nyåbninger påvirkes af skærpede detailhandelsvilkår samt et tilfrosset kreditmarked som konsekvensen af den finansielle sektors likviditetsmæssige udfordringer. Franchisetageres adgang til finansiering i Europa og USA er dermed forsinket og besværliggjort, hvilket betyder, at antallet af åbninger år-til-dato er lavere end forventet ved regnskabsårets begyndelse. Selvom hastigheden, hvormed nyåbninger finder sted, er lavere end ønsket, øges pipelinen for åbning af nye butikker fortsat. I 2. kvartal 2011/12 er pipelinen blevet udvidet med flere nye projekter på det vigtige tyske marked, hvor en fokuseret rekrutteringsindsats giver afkast i form af flere potentielle franchisetagere. Der forberedes ligeledes flere franske nyåbninger i det kommende år, mens interessen i Asien og Latinamerika, specielt i Kina og Indien, er usvækket høj og på længere sigt forventes at bidrage signifikant til aktivitetsudviklingen. RESULTATMÆSSIG UDVIKLING I 1. HALVÅR 2010/11 Et moderat højere salg i franchisekæden medfører en positiv resultatmæssig udvikling i BoConcept fra 1. halvår 2010/11 til 1. halvår 2011/12, mens en stigning i antallet af egne butikker øger omkostningerne med 4,9 mio. kr. mere, end det bidrager med yderligere omsætning. Udviklingen i valutakurser bevirker samlet en negativ resultatpåvirkning med 1,0 mio. kr. Forretnings model og optimering Flere egne butikker Valuta 2011/ /11 Nettoomsætning 503,5 5,6 7,1 10,2 506,0 Produktionsomkostninger 294,2 2,9 0,0 7,1 290,0 Bruttoavance 209,3 2,7 7,1 3,1 216,0 Kapacitetsomkostninger 191,3 0,7 12,0 2,1 201,9 Resultat af primær drift 18,0 2,0 4,9 1,0 14,1 I % af nettoomsætning 3,6% 35,7% 69,0% 9,8% 2,8% Reguleret for effekten fra valuta og flere egne butikker viser ovenstående, at forretningsmodellen holder med hensyn til en marginalindtjening på min. 25%. Fortsat stigning i bruttoavancen Koncernens bruttoavance er steget fra 41,6% sidste år til 42,7% i år efter første halvår. I 2. kvartal 2011/12 udgør bruttoavancen 42,9%, hvilket er en stigning i forhold til sidste års 41,3%. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 6 af 17

7 Bruttoavancen er som normalt i andet kvartal negativt påvirket af udsendelse af kataloger, hvis indtjeningsbidrag er begrænset. Omvendt har effektivitetsgevinster og de prisstigninger, som er gennemført i forbindelse med kollektionsopdateringen, påvirket dækningsgraden positivt trods øgede råvarepriser. Ændringer i valutakurser har gennem reducerede produktionsomkostninger medført en stigning i dækningsgraden på 0,2%-point, og sourcingandelen udgør efter 1. halvår 2011/12 76% af omsætningen. Flere egne butikker påvirker bruttoavancen positivt med 0,8%-point. Flere egne butikker øger salgs- og distributionsomkostninger Koncernens salgs- og distributionsomkostninger i 1. halvår 2011/12 udgør 164,6 mio. kr. (32,5% af omsætningen) mod 151,7 mio. kr. (30,1% af omsætningen) sidste år. Stigningen afspejler dels et større antal egne butikker, som øger kapacitetsomkostningerne med 11,7 mio. kr. dels øgede omkostninger til udvikling og lancering af kommunikationsplatformen. Tab og hensættelser på debitorer er på niveau med sidste år. Administrationsomkostningerne er i 1. halvår 2011/12 realiseret med 36,3 mio. kr. (7,2% af omsætningen) mod 38,4 mio. kr. i 1. halvår 2010/11. Samlet set udgør kapacitetsomkostningerne 39,9% af omsætningen i 1. halvår 2011/12 mod 38,0% i samme periode året før. Lavere omsætningsvækst påvirker resultatet I 1. halvår 2011/12 udgør resultat af primær drift (EBIT) herefter 14,1 mio. kr., svarende til en overskudsgrad (EBIT%) på 2,8% mod 18,0 mio. kr. og 3,6% sidste år. I 2. kvartal 2011/12 er EBIT realiseret med 15,8 mio. kr. eller 5,5% af omsætningen mod en overskudgrad på 5,2% sidste år. Koncernens finansielle poster udgør for 1. halvår 2011/12 en nettoindtægt på 2,3 mio. kr. mod en omkostning på 2,6 mio. kr. i 1. halvår 2010/11. Den væsentligste årsag til forskellen er valutakurseffekt fra balancen. Efter 1. halvår 2011/12 realiserer koncernen dermed et resultat før skat på 16,4 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. sidste år. Resultatet er mindre end forventet, men skønnes relativt til den skærpede udvikling på de underliggende markeder at være acceptabelt. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 7 af 17

8 BALANCE Fokus på implementering af igangværende projekter reducerer investeringer I forhold til samme tidspunkt sidste år er BoConcept Holdings samlede aktiver øget med 9,1 mio. kr. til 548,4 mio. kr. pr. 31. oktober. BoConcept har prioriteret færdiggørelse og implementering af en række igangværende salgs- og indtjeningsfremmende projekter inden for supply chain og Multi Channel Retail, herunder lancering af MyBoConcept og e-handelsløsningerne i slutningen af Det indebærer, at de annoncerede investeringer i opgradering af koncernens ERP-system udsættes. Investeringstakten i immaterielle anlægsaktiver er i 1. halvår 2011/12 derfor mindre end oprindeligt budgetteret. Investeringer i egenproduktionen i Ølgod og i ejendomme har været mindre end afskrivningerne, hvorfor kapitalbindingen i materielle anlægsaktiver er reduceret med 22,8 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Nettoarbejdskapital fastholdes inden for langsigtet målsætning Ved udgangen af 1. halvår 2011/12 udgør nettoarbejdskapitalen 103,8 mio. kr. mod 66,2 mio. kr. sidste år. I forhold til de seneste 12 måneders omsætning svarer nettoarbejdskapitalen til 10,0% pr. 31. oktober Lanceringen af den nye kollektion har som sædvanligt på dette tidspunkt af året medført lageropbygning. Varebeholdningen er derfor øget til 127,9 mio. kr. mod 107,8 mio. kr. ved regnskabsårets begyndelse. Koncernens tilgodehavender udgør 31. oktober ,5 mio. kr. mod 115,3 mio. kr. ultimo april 2011 og 113,3 mio. kr. samme tidspunkt sidste år. Debitordagene er steget fra gennemsnitligt 40 dage sidste år til 44 dage efter 1. halvår 2011/12, og afspejler dermed en begrænset udvidelse af kreditrammerne fra BoConcept til franchisetagerne. Leverandørgæld og anden gæld er på niveau med samme tidspunkt sidste år. Stærkt kapitalberedskab fastholdes Egenkapitalen i BoConcept Holding er pr. 31. oktober 2011 opgjort til 209,1 mio. kr. efter udbetaling af udbytte for 2010/11 på i alt 5,7 mio. kr. og tillagt periodens resultat. Egenkapitalen svarer til en egenkapitalandel på 38,1%, og fastholdes således i den øvre del af koncernens langsigtede målsætning på 30-40%. Den rentebærende gæld udgør 113,0 mio. kr. efter 1. halvår 2011/12 og er dermed reduceret med 16,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Den rentebærende gæld er fordelt med 59,6 mio. kr. på langfristede forpligtelser og 53,4 mio. kr. på kortfristede forpligtelser. Koncernens likvide beholdning udgør 12,9 mio. kr., hvortil kommer uudnyttede kreditfaciliteter på 79,8 mio. kr. Koncernens kapitalberedskab er således fortsat solidt, og det finansielle råderum er efter ledelsens vurdering passende til at understøtte de strategiske målsætninger. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 8 af 17

9 PENGESTRØMME Positive pengestrømme Pengestrømmene før afdrag på langfristet gæld afspejler dels udviklingen i driften, dels det reducerede nettoinvesteringsbehov, der har nedbragt investeringer fra 22,0 mio. kr. sidste år til 12,5 mio. kr. i år, og er således øget fra -3,2 mio. kr. til 3,6 mio. kr., svarende til 0,7% af periodens omsætning. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING Bestyrelsen og direktionen er ikke bekendt med begivenheder indtruffet efter den 31. oktober 2011, som vil have væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL 2011/12 Skærpelse af markedsvilkår og fortsat usikkerhed medfører nedjustering af vækstforventninger Efter 2. kvartal 2011/12 kan det konstateres, at den realøkonomiske udvikling på flere af BoConcepts hovedmarkeder er blevet yderligere skærpet som følge af gældskrisen i Europa og vigende globale vækstudsigter. Udviklingen har blandt andet aflejret sig i faldende forbrugertillid og forbrugstilbøjelighed og dermed skærpet de i forvejen vanskelige betingelser for afsætning af langvarige forbrugsgoder. Uagtet det forhold, at BoConcepts nye kollektion er blevet godt modtaget, og at pipelinen af nye butikker udvikler sig positivt, vurderer ledelsen ikke længere, at de markedsmæssige forudsætninger for at opretholde de hidtidige vækstforventninger er tilstede. Moderat vækst i 1. halvår 2011/12 og en meget begrænset visibilitet med fortsat høj usikkerhed gør således, at BoConcept nu forventer, at omsætningen i regnskabsåret 2011/12 vokser med 2-4% (tidligere 7-10%). Same-store-sales forventes i regnskabsåret at være flad (tidligere 0-3%), og antallet af nye butikker forventes at blive (tidligere ca. 35). Som konsekvens forventes overskudsgraden (EBIT%) at blive realiseret i niveauet 3-4% (tidligere 5%), og pengestrømme før afdrag på langfristet gæld at blive i niveauet 1% (tidligere 2%). Det forventede investeringsniveau er reduceret fra 35 mio. kr. til 25 mio. kr. Forventninger til regnskabsåret 2011/12 Forventet Realiseret 2011/ /11 Vækst i omsætning 2 4% 10% (1.001 mio. kr.) Same store sales 0% 5,7% Ændring i antal brand stores åbninger (nettotilgang: 0 5) 39 åbninger (nettotilgang: 18) EBIT% 3 4% 3,6% Pengestrømme i % af oms. 1% 0% Investeringer 25 mio. kr. 29 mio. kr. Ledelsens revurderede forventninger er baseret på, at de nuværende markedsmæssige og makroøkonomiske forhold ikke forværres yderligere. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 9 af 17

10 INVESTOROPLYSNINGER Udsendte fondsbørsmeddelelser fra 1. maj 2011 til 31. oktober Regnskabsmeddelelse for 2010/ Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Kvartalsrapport, 1. kvartal 2011/ Forløb af ordinær generalforsamling Reviderede vedtægter Insiderhandel Ordliste Brand Store: BoConcept-butik Same-store- Udviklingen i omsætningen i samme butik ift. sales: samme periode sidste år Trafik: Hit rate: Antal besøgende/kunder i butikken Andel af de potentielle kunder, der finder et produkt, de køber Basket size: Størrelsen af den enkelte kundeordre Pipeline: Butikker hvor der er indgået kontrakt om åbning Finanskalender : 3. kvartal 2011/12 Investorkontakt Hans Barslund, CFO Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om BoConcept samt tilmelding til investornyheder på Denne kvartalsmeddelelse er udarbejdet på dansk og oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske kvartalsmeddelelse og den engelske oversættelse, er den danske kvartalsmeddelelse gældende. Disclaimer Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn og forventninger til bl.a. resultat, balance og pengestrømme. BoConcept Holding påpeger, at der til de fremadrettede udsagn knytter sig betydelig usikkerhed som følge af kraftigt reduceret markedstransparens og omsætningsvisibilitet. Franchisekædens og BoConcepts omsætning er således følsom over for udsving i makroøkonomiske faktorer som BNPvækst, antal bolighandler, forbrugertillid og udvikling i disponibel indkomst. En forværring i disse variable vil indebære en yderligere skærpelse af franchisekædens afsætningsbetingelser, hvilket potentielt kan medføre, at ledelsens forventninger til den fremtidige udvikling ikke kan opretholdes. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 10 af 17

11 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. maj 2010 til 31. oktober 2011 for BoConcept Holding A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 'Interim Financial Reporting' som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delperioden. Herning, den 7. december 2011 Direktion Viggo Mølholm Hans Barslund Bestyrelse Ebbe Pelle Jacobsen Rolf Eriksen Morten Windfeldt Jensen Formand Poul Brændgaard Joan Bjørnholdt Nielsen Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 11 af 17

12 RESULTATOPGØRELSE / / / /11 tkr. tkr. tkr. tkr. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie 4,15 3,23 4,16 3,91 Udvandet resultat pr. aktie 4,16 3,21 4,18 3,95 Totalindkomstopgørelse for koncernen Periodens resultat Kursregulering udenlandske enheder Periodens andre indregnede indtægter og omkostninger Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 12 af 17

13 BALANCE tkr. tkr. tkr. AKTIVER Goodwill Masterrettigheder Software Immaterielle aktiver under udførelse Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Indretning lejede lokaler Teknisk anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver i alt Udskudt skat Andre finansielle aktiver Deposita Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Anlægsaktiver bestemt for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER tkr. tkr. tkr. Aktiekapital Reserve for kursregulering Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Udskudt skat Medarbejderobligationer Realkredit- og kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Realkredit- og kreditinstitutter Leverandørgæld Forudbetaling fra kunder Skyldig selskabsskat Andre gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 13 af 17

14 EGENKAPITAL Aktie- Reserve for Overført Foreslået kapital kursreguleringer resultat udbytte I alt Egenkapital 1. maj Køb egne aktier 0 0 Salg egne aktier 0 0 Udloddet udbytte Foreslået udbytte 0 0 Udbytte egne aktier Omkostninger aktieoptioner Periodens totalindkomst Egenkapital 31. oktober Egenkapital 1. maj Køb egne aktier 0 0 Salg egne aktier 0 0 Udloddet udbytte Foreslået udbytte Udbytte egne aktier Omkostninger aktieoptioner Periodens totalindkomst Egenkapital 31. oktober Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 14 af 17

15 KONCERNPENGESTRØMSOPGØRELSE / /11 tkr. tkr. Omsætning og andre driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Ændringer i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver 0 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver Køb af virksomheder Salg af virksomheder 0 0 Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrøm før finansieringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Optagelse af langfristet gæld 0 0 Aktionærerne: Kapitaludvidelse 0 0 Salg egne aktier 0 0 Køb egne aktier 63 0 Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider med fradrag af kortfristet bankgæld, primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Beløbet kan specificeres således Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsninger Kortfristet gæld til kreditinstitutter Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 15 af 17

16 NOTER PR. 31. OKTOBER Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 'Præsentation af delårsrapporter', som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Bortset fra effekten af nye IAS/IFRS implementeret i perioden er regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for 2010/11. Årsrapporten for 2010/11 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises. Nye IAS/IFRS implementeret i perioden Med virkning fra 1. maj 2011 har BoConcept implementeret ændringen til IAS 24 om 'Oplysninger vedrørende nærtstående parter', IFRIC 14 om 'Begrænsninger ved indregning af pensionsaktiver' og IFRIC 19 om 'Konvertering af gæld til egenkapital'. Ændringerne og fortolkningsbidragene har ikke haft indflydelse på regnskabsaflæggelsen for perioden og forventes ikke at få indflydelse fremadrettet. For yderligere information om ovenstående standarder og fortolkningsbidrag henvises til side 36 i årsrapporten 2010/ Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport, som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. april Segmenter Det identificerede rapporteringspligtige segment udgør hele koncernens eksterne omsætning, som er opnået ved salg af møbler og øvrigt boligtilbehør. Det rapporteringspligtige segment er identificeret på baggrund af koncernens interne ledelsesstruktur og den deraf følgende rapportering til hovedbeslutningstagerne, direktionen. Det rapporteringspligtige segment er tillige en sammenlægning af operationelle segmenter i BoConcept-koncernen, som det er muligt efter IFRS 8. Opgørelsen af resultat, omsætning og omkostninger indeholdt i segmentoplysningerne er foretaget på samme måde som i koncernårsrapporten. Segmentoplysningerne fremgår direkte af koncernens resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 16 af 17

17 4. Aktiebaseret vederlæggelse BoConcept-koncernen etablerede i 2005 et aktieoptionsprogram for direktionen og ledende medarbejdere. Ordningen er beskrevet i årsrapporten for 2008/09. I august 2010 etableredes et warrants-program for bestyrelse, direktion og andre ledende medarbejdere. Ordningen er beskrevet i årsrapporten for 2010/ Skat af periodens resultat Koncernens effektive skatteprocent for delårsperioden 2011 er 28%, samme som for delårsperioden Den effektive skattesats på 28%, består af skat af periodens resultat 25%, samt ikkefradragsberettigede omkostninger og merskat i udlandet, som følge af tilvalgt international sambeskatning, 3%. 6. Nærtstående parter BoConcept-koncernens nærtstående parter er uændret i forhold til oplysninger i årsrapporten for 2010/11, hvortil der henvises. Der har i delårsperioden ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter, ej heller i delårsperioden sidste år. Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2011/12 side 17 af 17

Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til at øge forventningerne til antallet af nyåbninger af brand stores.

Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til at øge forventningerne til antallet af nyåbninger af brand stores. MEDDELELSE 5/2010 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Herning, den 25. august 2010 hb/ls Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S MEDDELELSE 2/2015 Herning, den 5. marts 2015 hb/ls REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Vækst i omsætningen på 8,9% og på 16,7% i same-store-sales skaber sammen med færre

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S

Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S Herning, den 5. marts 2008 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 5. marts

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

MEDDELELSE 1/2011. REGNSKABSMEDDELELSE FOR kvartal 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 9. marts 2011 hb/ls

MEDDELELSE 1/2011. REGNSKABSMEDDELELSE FOR kvartal 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 9. marts 2011 hb/ls MEDDELELSE 1/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR - kvartal 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Herning, den 9. marts 2011 hb/ls Stabile afsætningsvilkår og øget salgsindsats medfører stigende aktivitet og øget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. maj juli 2015 / Meddelelse nr. 8/2015. CVR no

Kvartalsrapport. 1. maj juli 2015 / Meddelelse nr. 8/2015. CVR no Kvartalsrapport 1. maj - 31. juli 2015 / Meddelelse nr. 8/2015 CVR no. 34 01 84 13 Finansielle hovedpunkter FRA BOCONCEPT HOLDING A/S' KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015/16 BoConcept har i 1. kvartal 2015/16

Læs mere

For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncerndirektør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf

For yderligere oplysninger kontakt venligst adm. koncerndirektør Viggo Mølholm eller koncerndirektør Hans Barslund på tlf NASDAQ OMX Herning, den 4. marts 2009 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2008/09 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 4. marts 2009 godkendt regnskabet for 1.-3.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

hb/ls Åbning butikker mio. kr. ine (ordreindgang), Åbning af 40 nye 10 EBIT% på ca. -1%

hb/ls Åbning butikker mio. kr. ine (ordreindgang), Åbning af 40 nye 10 EBIT% på ca. -1% MEDDELELSE 4/ /2014 Herning, den 10. marts 2014 hb/ls REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2013/14 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S BoConcept har i 3. kvartal fortsat investeringer i butikskæden, der r nu er

Læs mere