Algebra, ligninger og uligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Algebra, ligninger og uligheder"

Transkript

1 Alger, ligninger og uligheder I dette kpitel skl du rejde med lger, ligninger og uligheder. Et esøg på Bkken kn give nledning til mnge overvejelser over priser. Det kunne f være den smlede pris for turen og det ntl forlystelser, der kn prøves. Hvor mnge forlystelser skl mn prøve, før det edst kn etle sig t køe et Turånd? Du hr tidligere rejdet med lger og ligninger i forindelse med forskellige prolemstillinger. I dette kpitel skl du også rejde med uligheder. Hensigten er, t du får flere erfringer med t ruge lger, ligninger og uligheder som redsker til t løse mtemtiske prolemer. Det kn være hensigtsmæssigt t nvende digitle værktøjer, når du rejder med kpitlet. MÅL, FAGORD OG BEGREBER Målet er, t du: kn ruge vrile i regneudtryk og formler kn nvende og få overlik over forskellige prentesregler kn undersøge og udvikle regler til t løse ligninger og uligheder med og uden digitle værktøjer kn løse ligninger og uligheder åde lgerisk og grfisk kn nvende ligninger og uligheder til prolemløsning i mtemtik. FORHÅNDSVIDEN OPGAVE 1 Her ser du et regneudtryk: A Hvor mnge led er der i regneudtrykket? B Reducer regneudtrykket mest muligt. C Hvor mnge led er der i det reducerede regneudtryk? D Giv to forskellige eksempler på, hvilke værdier og kn hve, hvis regneudtrykket skl give 4. Du skl rejde med: prentesregler kvdrtsætninger reduktion ligninger uligheder intervller. OPGAVE 1 A Skriv et regneudtryk, der viser, hvordn du kn eregne omkredsen f rektnglet. Udtrykket skl være så kort som muligt. B Hvilke f nedenstående seks regneudtryk kn du ruge til t eregne rektnglets rel? 6 1 ( 1) ( 1) C Beregn relet og omkredsen f rektnglet, når = 9, cm. OPGAVE Krl hr en tendens til t skrive lt for mnge prenteser i sine regneudtryk. Herunder kn du se tre f Krls regneudtryk. + () + ( 4 (6 + ) + 7) ( + ()) ( + ) 4() + (4 6) () Se på de tre regneudtryk, og A fjern de unødvendige prenteser. B gør rede for, hvorfor de er unødvendige. C reducer regneudtrykkene. OPGAVE 4 Ptrick og Mikkel er rødre, og tilsmmen er de 1 år. Ptrick er år ældre end Mikkel. A Hvor gmle er Mikkel og Ptrick? B Forklr, hvordn du fndt ud f, hvor gmle de er. C Brug ligninger til t eregne, hvor gmle Mikkel og Ptrick er. D Lv en lignende opgve med din egen fmilie. E Byt opgve med din mkker og løs hinndens opgver. OPGAVE Mille og Mikkel får en smiley, hver gng de hjælper til derhjemme. Efter fire måneder ser regnsket sådn ud: Antl smileys Mille 80 Mikkel 0 Mille og Mikkels mor tilyder t veksle deres smlede ntl smileys til en tlet, der koster 00 kr. Den pris, Mille og Mikkels mor vil etle for en smiley, klder vi. A Opstil en ligning, der kn ruges til t eregne denne pris. B Hvor mnge penge er én smiley værd, hvis Mille og Mikkel veksler lle smileys til en tlet? Mille og Mikkels mor giver dem også et tilud om t vente, til de hr tjent 110 smileys, som de så kn veksle til en computer, der koster 609 kr. C Kn det edst etle sig t veksle til en fælles tlet eller en fælles computer, hvis Mille og Mikkel vil hve den edste pris pr. smiley? ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 9 OPGAVE 6 Mrinne hr løst ligningen ( + ) + = Hun hr løst den som vist herunder = = 18 = = 1 A Skriv forklringer ud for hvert skridt i ligningsløsningen, hvor du lndt ndet ngiver, hvilke regler der er rugt. B Løs ligningerne herunder. For hvert skridt du tger i løsningen, skl du forklre, hvd du gør og ngive, hvilken regel du hr rugt.. 4( ) = = (4 0) : OPGAVE 7 Adrin er kommet til t viske for meget f sine ligninger ud: + 9 = + 4 ( + ) = = ( ) = Nu kn hn ikke huske, om = 7 eller = 9. A Hvordn kunne de færdige ligninger se ud, hvis = 9? B Hvordn kunne de færdige ligninger se ud, hvis = 7?

2 60 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 61 PARENTESREGLER Tl, der i et regneudtryk dskilles f + (plustegn) eller (minustegn), kldes led. I regneudtryk, hvori der indgår en plusprentes eller en minusprentes, tælles prentesen som ét led. OMSKRIVNING OPGAVE 8 Reducer regneudtrykkene. Hvor mnge led er der, før og efter du hr reduceret? A B ( + 7 c + 4) C ( c) D E F ( ) G + ( ) OPGAVE 11 Skriv to forskellige regneudtryk til hver figur, der eskriver figurens smlede omkreds. Det stiplede linjestykke er en åning, og det skl trækkes fr. Det ene udtryk skl indeholde mindst én prentes. 4 A OPGAVE 1 Omskriv regneudtrykkene ved t gnge ind i prenteserne. A ( + ) B ( + c d) C ( + 6) D c ( + c) E c( + ) + d( + ) Plusprenteser kn mn hæve uden t ændre fortegn. + ( c + d) = + cc + d OPGAVE 9 Tegn figurer, der psser til regneudtrykkene. A 4 ( ) 7 Minusprenteser kn mn hæve, hvis mn smtidig ændrer fortegn på lle leddene i prentesen. ( + c d) = c + d d B ( + + ) C ( + + c) D Omskriv regneudtrykkene ved t gnge ind i prenteserne. MULTIPLIKATION AF EN FLERLEDDET STØRRELSE MED ET TAL Mn gnger en flerleddet størrelse med et ndet tl ved t gnge hvert led med tllet. c d OPGAVE 10 A Beregn B Beregn 4 (8 + ) C Beregn (7 + ) 4 D Beregn 4 (9 + + c ) B 6 c d E Beregn 7 (9 7) F I regneudtrykket fr punkt B sætter vi = 7. 6 Hvilken værdi skl c i udtrykket i punkt D så ( + c + d) = + c + d = + c + d F ( ) = = 1 ( + c d) = + c d = + c d F ( + 4 1) = = 1 mindst hve, hvis resulttet f dette regneudtryk skl være det største f de fem resultter i A-E? G I regneudtrykket fr punkt D sætter vi c =. Hvilken værdi kn i udtrykket i punkt B så højst hve, hvis resulttet f dette regneudtryk skl være det mindste f de fem resultter i punkt A-E? C 7 OPGAVE 1 Emilie, Ien og Alm deler to visruter. De hr fået udetlt 1070 kr. i lt i løn, som de skl dele imellem sig. På grund f ferie og sygdom hr de ikke delt lige mnge viser ud, hvorfor de heller ikke deler pengene ligeligt imellem sig. Emilie får kroner Ien får 80 kr. mere end Emilie. Alm får tre gnge så mnge penge som Ien. A Vis med et regneudtryk (udtrykt ved ), hvor mnge penge Ien får. B Vis med et regneudtryk (udtrykt ved ), hvor mnge penge Alm får. C Vis med et regneudtryk (udtrykt ved ), hvor mnge penge de tre piger får til smmen. D Skriv en ligning, og find ud f, hvor mnge penge Emilie får. E Hvor mnge penge får Ien? F Hvor mnge penge får Alm?

3 6 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 6 FLERE PARENTESREGLER MULTIPLIKATION AF FLERLEDDEDE STØRRELSER Mn gnger to prenteser med flere led ved t gnge hvert led i den ene prentes med hvert led i den nden prentes. ( + ) (c + d) = c + d + c + d OPGAVE 1 Brug evt. tegningen i teorioksen, og forklr reglen A ( + ) (c + d) = c + d + c + d B ( + ) (c d) = c d + c d OPGAVE 16 Tegn og forklr, hvordn I kn omskrive regneudtrykkene. A ( + 4) (1 ) B (4 ) (6 + 6) C ( ) ( 7) D (11 ) (4 + 7) E ( + 10) (0 ) OPGAVE 0 OPGAVE 4 1 Figur 1 Figur Figur c c d d ( + ) (c d) = c d + c d c d OPGAVE 17 Find resulttet f regneudtrykkene. A ( + 4) (1 + ) B ( + ) ( + ) C ( + ) ( + y) D (8 + ) ( + 1) E ( + ) ( + ) OPGAVE 18 A Hvor mnge rektngler med forskellige reler er der på tegningen ovenfor? B Hvd er relet f hvert f de fire urudte rektngler på tegningen? C Brug tegningen til t forklre og udregne (1 + ) ( ). D Skift et f tllene på tegningen ud med tllet 4 og vis, hvilken etydning det får for udregningerne i punkt A. Figur 4 OPGAVE 14 d 4 d d c Omkreds: Beregn A værdien f. B reknglets rel. OPGAVE 19 Omkreds: 70 OPGAVE 1 A Tegn det kvdrt, der hr dette rel: ( ) (6 + ). B Forklr, hvordn mn kn gnge to prenteser, hvor den ene eller egge prenteser indeholder mere end to led. OPGAVE A Skriv et vlgfrit regneudtryk, hvor to prenteser med mindst to led i hver prentes liver gnget med hinnden. B Tegn en skitse f det rektngel, som regneudtrykket fr punkt A viser. C Beregn rektnglets sidelængder og dets rel. D Byt regneudtryk med din mkker og gentg punkt B og C. Skriv et regneudtryk, og reducer mest muligt, for relet f A figur 1. B figur. C figur. D figur 4. E figur 1 + figur + figur. F den smlede figur. G Skriv to forskellige regneudtryk for omkredsen f den smlede figur. A Brug tegningen til t forklre, hvorfor ( + 4) ( + ) = ( + ) + 4( + ). B Skriv to ndre regneudtryk, der psser til tegningen. ( + ) Beregn rektnglets A længde. B redde. C rel. OPGAVE Tegn og reducer regneudtrykkene. A ( + ) (4 + ) B (4 ) ( + )

4 64 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 6 KVADRATSÆTNINGERNE En prentes med de to led, og, multipliceret med en nden prentes med de smme to led og, kn skrives på tre forskellige måder. ( + ) ( + ) ( ) ( ) ( + ) ( ) Disse tre smmenhænge er kendt som kvdrtsætningerne. Her er en udregning f de tre kvdrtsætninger. KVADRATET PÅ EN TOLEDDET STØRRELSE MED ADDITION ( + ) = ( + ) ( + ) = + + Kvdrtet på en toleddet størrelse med ddition er lig med kvdrtet på første led plus kvdrtet på ndet led plus det doelte produkt f de to led. KVADRATET PÅ EN TOLEDDET STØRRELSE MED SUBTRAKTION ( ) = ( ) ( ) = + Kvdrtet på en toleddet størrelse med sutrktion er lig med kvdrtet på første led plus kvdrtet på ndet led minus det doelte produkt f de to led. TO TALS SUM GANGE DE SAMME TO TALS DIFFERENS ( + ) ( ) = To tls sum gnge de smme to tls differens er lig med første tls kvdrt minus ndet tls kvdrt. OPGAVE OPGAVE 8 Tegn og forklr, hvordn du kn omskrive regneudtrykkene. A (4 + ) B ( + ) C ( + ) D ( + ) A Hvilken f de tre kvdrtsætninger psser den geometriske repræsenttion til? OPGAVE 9 B Kvdrtet er opdelt i fire dele. Hvd kn relet Beregn værdien f regneudtrykkene i opgve 8, når f hver f de fire dele udtrykkes ved? A = og = C Udregn kvdrtets størrelse, når = 4 og =. B = og = D Forklr kvdrtsætningen ved rug f figuren. C = 4 og = OPGAVE 6 OPGAVE 0 Reducer regneudtrykkene. A ( ) B ( ) C ( + ) ( ) D (4 ) (4 + ) A Hvilken f de tre kvdrtsætninger psser den OPGAVE 1 geometriske repræsenttion til? Beregn værdien f regneudtrykkene i opgve 0, når B Udregn det frvede kvdrts størrelse, når = A = 4 og = 6 og =. B = og = 6 C Forklr kvdrtsætningen ved rug f figuren. OPGAVE OPGAVE 7 Egil står på en plde med en pind i hver hånd. Hn siger Pldens ene side er lige så lng som egge mine pinde tilsmmen, og den nden side er lige så lng som den længste pind minus den korteste pind. A Tegn en skitse f situtionen. B Skriv et regneudtryk, der eskriver pldens mål. = C Hvd er pldens rel, hvis den ene pind er 1 meter, og den nden pind er 1, meter? D Skriv et regneudtryk og rel for en nden plde, hvor pindene hr smme længde som i punkt C, og denne plde på egge ledder hr plds til de to pinde i forlængelse f hinnden to gnge. A Hvilken f de tre kvdrtsætninger, psser den E Hvor store er plderne i punkt C og D, hvis geometriske repræsenttion til? egge pinde er 1, m? B Udregn det frvede områdes størrelse, når = 8 og =. C Forklr kvdrtsætningen ved rug f figuren. OPGAVE Du skl rejde smmen med din mkker i denne opgve. A Udregn følgende multipliktionsstykker: De sidste fire multipliktionsstykker kn opskrives som (1 + ) (1 ), hvor er et f tllene 1,, eller 4. For eksempel er = (1 + 1) (1 1). B Hvd er i hver er de tre sidste multipliktionsstykker? C Gør rede for, hvordn reglen om to tls sum gnge de smme to tls differens kn ruges til t udregne produkterne. D Udregn følgende multipliktionsstykker: E Multipliktionsstykkerne kn opskrives som ( + ) ( ), hvor er det smme tl i lle tre opgver. Hvd er og i hver f opgverne? F Fremstil tre opgver efter smme mønster. G Byt med din mkker og regn hinndens opgver. H Tl smmen om opgverne, og gør rede for, hvilke værdier f og I hver især hr nvendt.

5 66 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 67 GRAFISK LØSNING AF LIGNINGER Du kn løse ligninger grfisk. Ligningen herunder kn løses grfisk. + = + 4 Hver side i ligningen er regneudtrykket for en lineær funktion med forskrifterne: y = + y = + 4 I koordintsystemet er grferne for de to funktioner tegnet ind. ( 1, ) y Løsningen til ligningen er t finde den -værdi, hvor egge sider f lighedstegnet får smme værdi. De to grfer skærer hinnden i punktet ( 1, ). Det etyder, t for = 1 vil egge sider f ligheds tegnet være. Løsningen til ligningen + = + 4 er = 1. Du kn ruge et digitlt værktøj til løsning f en del f opgverne på dette opslg. OPGAVE 4 A Kontroller ved en eregning, t = 1 er løsningen til ligningen i teorioksen. OPGAVE Løs ligningerne grfisk. A + = 7 4 B 7 = + OPGAVE 6 Berit og Louise strter med smme elø. Berit køer tre nner og hr fem kroner tilge. Louise køer fem nner og hr to kroner tilge. De skriver ligningen: + = +. Løs ligningen grfisk og find ud f A hvd nnerne koster pr. stk? B hvor mnge penge de to piger hvde, før de køte nnerne. OPGAVE 7 Kj hr kroner mere end Ketil. Hun køer fire lotterisedler og hr 10 kroner tilge. Ketil køer syv lotterisedler, men liver nødt til t låne fire kroner f Kj. Alln og Brin kigger på en hjemmeside, hvor lle spil koster det smme. De får det smme elø f deres mor. Alln køer tre spil og hr 60 kroner tilge. Brin køer fem spil og hr 10 kroner tilge. A Skriv en ligning til hver f de to historier. Løs ligningerne grfisk og find ud f B hvd lotterisedlerne og spillene koster? C hvor mnge penge ørnene hver især hvde, før deres kø? OPGAVE 8 Reducer ligningerne og løs dem åde grfisk og ved hjælp f et CAS-progrm. A ( + 1) ( + ) = ( ) B ( ) = ( + 1) + ( + ) ( ) C ( + ) ( + ) = ( ) + ( 1) D ( + 1) 8 = 4 E Hvilket digitlt værktøj kn du edst løse ligningerne med? Forklr hvorfor. Løs opgverne smmen med din mkker. OPGAVE 9 Pernille, Peder, Henning og Kristin tger hver 180 skridt i minuttet, når de løer, men deres skridtlængder er meget forskellige. Pernille hr en skridtlængde på 0,9 m. Peder hr en skridtlængde på 1 m. Henning hr en skridtlængde på 1,1 m. Kristin hr en skridtlængde på 1, m. Den ene f jer skl løse nedenstående opgver, punkt A-C, grfisk og den nden ved hjælp f et CAS-progrm. A Kristin og Peder løer smtidig, men Peder hr et forspring på 0 m. Skriv en ligning, der viser, hvornår Kristin overhler Peder. B Henning og Pernille løer smtidig, men Pernille her et forspring på m. Skriv en ligning, der viser, hvornår Henning overhler Pernille. C Kristin og Pernille løer smtidig, men Pernille hr et forspring på 1 m. Skriv en ligning, der viser, hvornår Kristin overhler Pernille. D Tl om, hvilket digitlt værktøj I helst vil ruge til løsning f opgverne. E Mål jeres egen skridtlængde og lv en ligning, der viser, hvilket forspring en f jer skl hve, hvis I skl løe lige lngt efter 100 skridt. OPGAVE 40 I skl løse opgven med digitle værktøjer. Det er i dg lovpligtigt t energimærke en række forskelligt elektronisk udstyr. Energimærket viser, hvor meget strøm f et kølesk ruger om året. I kn også se oplysninger om f volumen (L) og lydniveuet på energimærket. Køleske, frysere og køle-/fryseske er energimærket på en skl fr A+++ til D. De mest energieffektive modeller er mærket med A+++. I skl i denne opgve undersøge, om det kn etle sig t køe et illigt køle-/frysesk med et lidt dårligere energimærke, eller om det edre kn etle sig t køe et dyrere køle-/frysesk med et edre energimærke. Et køle-/frysesk hr en gennemsnitlig levetid på cirk 1 år. 1 kwh koster, kr. (016). KØLE-/FRYSESKAB A+++ Pris 4700 kr. Energiforrug 178,00 kwh/år KØLE-/FRYSESKAB A++ Pris 400 kr. Energiforrug,00 kwh/år KØLE-/FRYSESKAB A+ Pris 00 kr. Energiforrug,00 kwh/år A Hvd koster elforruget for de tre køle-/fryseske pr. år? B Beregn de smlede udgifter for de tre køle-/fryseske, hvis I regner med, t de hr en levetid på 1 år. C Tegn i smme koordintsystem tre grfer, der år for år viser, hvd udgifterne til de tre køle-/fryseske hr været. Sæt ntl år ud d -ksen (0 1), og sæt de smlede udgifter op d y-ksen. D Forklr ud fr grferne, hvilket køle-/frysesk I vil nefle t køe. Begrund jeres svr. E Angiv forskriften for hver f de tre udgiftsfunktioner. F Skriv en ligning, der viser, hvilket år den smlede udgift for køle-/fryseske A+++ og A++ er ens. Løs ligningen. G Tl med et ndet mkkerpr om, hvilke digitle værktøjer I hr rugt til t løse de forskellige opgver. Diskuter fordele/ulemper ved t løse opgven med det/de nvendte værktøjer.

6 68 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 69 ULIGHEDSTEGN, ULIGHEDER OG REGNEREGLER ULIGHEDER REGNEREGLER FOR ULIGHEDER En ulighed er to tl eller regneudtryk med et Mn kn regne på uligheder næsten ligesom, ulighedstegn mellem. mn kn regne på ligninger. Eksempler på uligheder: Mn kn lægge smme tl til på egge sider < 4 6 f ulighedstegnet Mn kn trække smme tl fr på egge sider ULIGHEDSTEGN f ulighedstegnet. Der er fire forskellige ulighedstegn. Mn kn gnge med smme positive tl på Tegnet < læses mindre end. egge sider f ulighedstegnet. Mn kn også Hvis mn skriver <, etyder det, t tllet er gnge med smme negtive tl på egge sider, mindre end tllet. men så skl mn vende ulighedstegnet. Tegnet læses mindre end eller lig med. Mn kn dividere med smme positive tl på Hvis mn skriver, etyder det, t tllet er egge sider f ulighedstegnet. Mn kn også mindre end eller lig med tllet. dividere med smme negtive tl på egge sider, Tegnet > læses større end. men så skl mn vende ulighedstegnet. Hvis mn skriver >, etyder det, t tllet er Eksempel på multipliktion med et negtivt tl: større end tllet. Der gælder 7 >. Hvis 7 gnges med, liver resulttet 1. Hvis gnges med, liver Tegnet læses større end eller lig med. resulttet 6, og 1 er mindre end 6. Hvis mn skriver, etyder det, t tllet er større end eller lig med tllet. Altså får vi 7 >, men ( ) 7 < ( ) Du kn ruge digitle værktøjer, f et CAS-progrm, til nogle f opgverne på dette opslg. OPGAVE 4 Oversæt nedenstående udsgn til symoler, og vis, hvilke værdier f der gør udsgnet sndt. OPGAVE 41 Undersøg, hvilke f tllene 1,,, 4,, 6, 7 og 8 der er løsninger til ulighederne, og løs ulighederne med et CAS-progrm. A + > B 4 < 10 C 7 D A Summen f og 1 er mindre end eller lig med 10. B mulipliceret med 7 er større end eller lig med 1. C sutrheret med er større end dderet med. D Det hlve f multipliceret med 16 er mindre end 4 dderet med 4. OPGAVE 4 A Løs uligheden + 9 > B Løs uligheden + 9 > OPGAVE 44 Løs mindst seks f ulighederne uden et digitlt værktøj og forklr, hvilke regler du ruger. A 6 < + 8 B 7 > + C 1 4 < 9 F 7 + > G H < 7 8 D 14 4 > + E OPGAVE 4 I 18 1( + ) Skriv ligningerne og ulighederne og løs dem evt. med et CAS-progrm. Ysin skl køe tre liter mælk, og hn hr fået 0 kr. med ud t hndle. Hn hr fået lov til t køe en is, og hn vil gerne hve en til 6 kr. A Hvor meget må én liter mælk højst koste, hvis hn skl hve isen? Jespers fr er 4 år. For 7 år siden vr hn fem gnge så gmmel som Alm. B Hvor gmmel er Alm nu? Tllet plus fire og gnget med tre er større end 4. C Hvilke værdier kn tllet hve? Det doelte f tllet plus tre gnget med fem er lig med tllet gnge fire minus tre gnget med syv. D Hvd er tllet? OPGAVE 46 Muhmmed og Jens hr løst denne ulighed: , men de hr løst den på to forskellige måder. Muhmmed Jens : ( ) 1 : ( ) 1 : : 0, 0, A Løs uligheden. B Hvem f de to drenge hr løst uligheden forkert? Hvd kn hn hve gjort glt? Skriv en forklring til den f drengene, der hr løst uligheden forkert. OPGAVE 47 Peter tjener 760 kr. om måneden på trppevsk. En måned hr hn etlt 00 kr. i moilonnement, og derudover hr hn køt en trøje til 480 kr. Det er ikke ltid, hn husker sin mdpkke, og de dge køer hn en sndwich til 17 kr. i kntinen. A Opstil en ulighed, der viser, hvor mnge gnge hn højst kn køe frokost i kntinen. B Løs uligheden. OPGAVE 48 En kueformet eholder skl indeholde mindst 8000 cm vnd. A Skriv en ulighed, du kn ruge til t eregne, hvor lng kuens kntlængde mindst skl være. B Hvor lng skl kntlængden mindst være? En nden kueformet eholder skl mindst indeholde 1000 cm og højst 7 cm. C Skriv en ulighed, som du kn ruge til t eregne, hvor lng kuens kntlængde mindst skl være. D Skriv en ulighed, som du kn ruge til t eregne, hvor lng kuens kntlængde højst må være. E Hvor lng skl kntlængden mindst være, og hvor lng må den højst være? OPGAVE 49 Skriv en regnehistorie til hver ulighed. A > cm B 1000 dm < C 7 kr.

7 70 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 71 GRAFISK LØSNING AF ULIGHEDER Du kn på smme måde som med ligninger løse uligheder ved t tegne grfer og flæse i koordintsystemet. Uligheden herunder kn løses grfisk. 4 < + Hver side i uligheden er regneudtrykket for en lineær funktion med forskrifterne y = 4 y = + I koordintsystemet herunder er grferne for de to funktioner tegnet ind y INTERVALLER Løsningerne på uligheder er ofte mere end et enkelt tl. Derfor er det hensigtsmæssigt t skrive disse løsninger som intervller. Mn kn vise, hvilket intervl løsningen til en ulighed tilhører ved f t mrkere det på -ksen som vist i eksemplet eller på en tllinje. Løsningen til uligheden 4 < + eller 4 > + er et åent intervl. Det er på tegningen mrkeret med en åen cirkel ud for tllet 7. Det etyder i dette tilfælde, t = 7 ikke er en løsning. De to hlvlinjer fr den åne cirkel mrkerer, for hvilke -værdier de to uligheder er snde. 4 < + OPGAVE 0 Løs ulighederne grfisk. Vis på tegningen det intervl, der er løsning. A + > 1 B 7 < 4 + C D OPGAVE 1 Reducer ulighederne, og løs dem grfisk. A ( + ) ( + ) ( 1) B ( 4) < ( + ) + (4 + ) (4 ) C ( 1) ( + ) ( ) + ( 4) D ( 1) E ( + ) + (1 ) > (( + 4)) OPGAVE Dette er grferne for to lineære funktioner. y A Tegn uligheden ind i et koordintsystem og find ud f, hvilket helt ntl kroner, en frugt højst koster. B Argumenter for, hvor mnge penge Thøger hvde, før hn køte frugter. C Mrker i hvilket intervl løsningen til uligheden ligger. OPGAVE 4 Arejd smmen med din mkker. Thilde ønsker sig en ny telefon i fødselsdgs gve. Hendes forældre er i tvivl om, hvorvidt de skl køe den kontnt, på fetling eller med onnement. De regner med, t Thilde skl hve et onnement, der koster 199 kr. pr. måned. Aonnementet inde holder fri tle, sms og mms og 0 GB dt, og det er muligt t ruge onnementet frit i en række forskellige lnde. Det er smme onnementstype, der nvendes i de tre nedenstående muligheder. De hr følgende muligheder, som de gerne vil undersøge: Af figuren ses, t de to grfer skærer hinnden for = 7, og t grfen for y = 4 ligger under grfen for y = +, når < 7. For < 7 er funktionsværdierne for y = 4 ltså mindre end funktionsværdierne for y = +. Det etyder, t uligheden 4 < + er opfyldt for < 7. Alle de -værdier, som er mindre end 7, er løsninger til uligheden, og vi skriver løsningen: < > Løsningen til uligheden 4 + eller 4 + er et hlvåent intervl. Det er på tegningen mrkeret med en lukket cirkel ud for tllet 7. Det etyder i dette tilfælde, t = 7 også er en del f løsningen. De to hlvlinjer fr og med den lukkede cirkel mrkerer, for hvilke -værdier de to uligheder er snde. 4 <_ A Skriv de fire uligheder og ligningen, der kn løses grfisk, ved hjælp f figuren. B Angiv løsningerne til de fire uligheder og til ligningen. OPGAVE Thøger hr flere penge end Hnne. Thøger køer tre frugter og hr 4 kroner tilge. Hnne køer fire frugter og hr 1 krone tilge. De opskriver uligheden + 4 > Telefonen kn køes kontnt til 609 kr. Telefonen kn køes på fetling med 8 kr. om måneden over 1 måneder. Telefonen kn køes med onnement, hvor de etler kontnt 400 kr. ved kø, og derefter inder sig i 6 måneder til et onnement til 199 kr. pr. måned. A Skriv for hver f de tre muligheder en ligning for den rette linje, der viser smmenhængen mellem prisen i kr. (y), og de første 1 måneder () Thilde hr telefonen. Tegn de tilhørende grfer ind i smme koordintsystem. B Undersøg, hvilket tilud der edst kn etle sig efter 1 måneder. C Hvor stor en forskel er der ved kø med onnement og fetling efter 6 måneder? D Undersøg, hvornår prisen for fetling er den smme som ved kø kontnt. E Hvd liver den smlede pris for Thildes forældre i hvert f de tre tilfælde? F Smmenlign de tre forskellige typer finnsiering og eskriv fordele og ulemper ved dem. I kn f lve en video, skærmoptgelse eller lign.

8 7 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 7 TEMA GRAFISK LØSNING AF LIGNINGER OG ULIGHEDER EVALUERING Tem for to personer. Mteriler: Et digitlt værktøj. DEL 1 LIGNINGER A Konstruer de to rette linjer y = + og y = c + d med et digitlt værktøj, således t,, c og d er vrile (skydere). Indstil skyderne til t fungere i intervllet [ ; ] og en tilvækst på 0,. B Indstil til og til. Undersøg, hvilke værdier c og d kn hve, for t skæringen mellem de to rette linjer er et punkt med hele koordinter. C Diskuter, hvordn I kn lve en systemtisk undersøgelse, så I kn være sikre på, t I får lle løsninger med. D Brug,, c og d til t undersøge disse tilfælde: Brug skyderne til t estemme værdier f,, c og d, således t de to linjer står vinkelret på hinnden. Hvilke etingelser opfylder tllene,, c og d, hvis de to linjer er prllelle. E Vi ser nu på ligningen + = c + d Bestem værdier f,, c og d, således, t = 0 er løsning. = er løsning. DEL ULIGHEDER A Tegn de rette linjer for disse to ligninger y = + og y = 4 med et digitlt værktøj. B Brug tegningen til t løse disse fire uligheder grfisk: + > 4 + < C Forklr forskellen på >, <, og. DEL I skl rejde videre med de to rette linjer fr DEL 1. I skl måle vinklen mellem de to linjer, så I kn se, hvornår vinklen mellem de to linjer er ret. A Indstil til, til 4, c til 0, og d til 1 og find koordintsættet til linjernes skæringspunkt smt vinklerne mellem de to linjer. B Undersøg ved t ændre på,, c og d en række tilfælde, hvor de to linjer står vinkelret på hinnden. Skriv værdierne for,, c og d i et skem som det herunder. Find mindst tre tilfælde. c d c 4 0, 1 C Beregn for hvert tilfælde, hvd c er. D Forklr, hvilken smmenhæng der er mellem og c, når de to rette linjer står vinkelret på hinnden. E Undersøg, hvd forskriften er for en ret linje, som står vinkelret på linjen y = + 4, og som går gennem punktet P( 1, ). F Løs uligheden 4 > 0, + 1. Hvordn kn I vise løsningen i med et digitlt værktøj? På denne side skl I enten ruge rket Begreer og fgord - Alger, ligninger og uligheder (E) eller jeres egen egresog. I kn ruge relevnte digitle værktøjer. DEL 1 I denne evlueringsopgve skl I rejde to til fire elever smmen. A Lv seks kort. Skriv ét f egreerne herunder på hvert kort og læg dem på ordet med forsiden opd. REDUKTION PARENTESREGLER LIGNINGER KVADRATSÆTNINGER ULIGHEDERINTERVALLER B Vælg på skift et kort, og forklr egreet for de ndre i gruppen. Når lle i gruppen hr forstået egreet, lægges kortet til side. Fortsæt til lle egreer er forklret og skriv stikord undervejs. Hvis der er kort med egreer, som ingen i gruppen kn forklre, hænger I kortene op på tvlen. C Når lle grupper hr forklret de egreer, de kn, så skl egreerne på tvlen forklres for hele klssen. Det kn være en nden elev eller jeres lærer, der hjælper med t forklre egreet. DEL For hvert f de seks egreer, du lige hr rejdet med, skl du A vise et eksempel eller en tegning. B skrive din egen forståelse f egreet. DEL Skriv to forskellige 6 regneudtryk for A omkredsen f figuren. B relet f figuren. DEL 4 Reducer regneudtrykkene. A (4 + ) B ( ) C ( + )( ) DEL Forklr, evt. ved hjælp f en tegning, hvorfor A ( + ) = + + B ( ) = + C ( + ) ( ) = DEL 6 Arejd smmen med din mkker. Løs ligningerne og ulighederne i punkt A-E uden digitle værktøjer. Forklr, hvilke regler I ruger. A = + B 18 = (6 + ) C 10 > D E 7 + ( ) + = + F Vis på en tllinje løsningen til ulighederne. G Forklr, hvilke forskelle og ligheder der er mellem t løse ligninger og uligheder. DEL 7 Løs ligningerne og ulighederne fr DEL 6 A grfisk. B med et CAS-progrm. DEL 8 Giv et eksempel på, hvordn A en ligning kn ruges til t løse et mtemtisk prolem. B en ulighed kn ruges til t løse et mtemtisk prolem.

9 74 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 7 TRÆN 1 FÆRDIGHEDER TRÆN FÆRDIGHEDER OPGAVE 1 Hæv prenteserne, og reducer regneudtrykkene. A 4( ) B + + ( + ) C + (4 7 ) OPGAVE 6 Skriv to forskellige ligninger, der hr A = 4 som en løsning. B = som en løsning. C = som en løsning. D ( + ) + E ( 10) 11 + OPGAVE 7 A Løs ligningerne fr opgve 6 grfisk. OPGAVE Beregn værdien f regneudtrykkene i opgve 1, når A = og = B = 1 og = C = og = 1 OPGAVE 8 Herunder er tegnet de rette linjer med ligningerne y = + og y = + 1. OPGAVE Reducer regneudtrykkene. A ( + ) + ( ) y B 4( ) ( + ) 7 6 OPGAVE 4 y 4 Figur 1 Figur 1 0 y Figur Figur Skriv et regneudtryk for relet f A hver f de fire figurer. B figur C figur + 4. Skriv to forskellige regneudtryk for D relet f den smlede figur. E omkredsen f den smlede figur. Brug koordintsystemet til t løse ulighederne. A + < +1 B + +1 OPGAVE Løs ligningerne. A = 1 B + = C + +1 D + > +1 E Vis på en tllinje, hvilke intervller der er løsning til de fire forskellige uligheder. C + 1 = 4 + D 0 = (6 + ) OPGAVE 1 Reducer regneudtrykkene. A 4( ) +( + ) B ( + ) ( + 4) C ( + 6)(7 ) D ( + )( ) E (4 + ) F ( ) G ( + )( ) OPGAVE Beregn værdien f regneudtrykkene i opgve 1, når A = og = B = 1 og = C = og = 1 OPGAVE + Figur 1 Figur 1 Figur Figur 4 Figur Skriv et regneudtryk for relet f A hver f de fem figurer. B figur + 4. C figur +. D figur 1 +. Skriv to forskellige regneudtryk for E relet f den smlede figur. F omkredsen f kvdrtet, der udgøres f figur G Beregn reler og omkreds fr punkt A-E, hvis = 4. OPGAVE 4 Løs ligningerne. A = + 1 B 4 8 = + 16 C 4( ) ( + ) = 4 OPGAVE Skriv to forskellige ligninger, der hr A = 4 som en løsning. B = som en løsning. C nul løsninger. OPGAVE 6 A Løs ligningerne fr opgve grfisk. OPGAVE 7 Skriv en ulighed, der hr A > som en løsning. B 1 som en løsning. C 10 som en løsning. OPGAVE 8 En voksenillet til Zoo koster 170 kr., og et årskort koster 10 kr. A Skriv for hver mulighed en ligning for den rette linje, der viser smmenhængen mellem prisen og ntl esøg i Zoo. B Tegn de tilhørende grfer ind i smme koordintsystem. C Skriv en ulighed, der viser, hvor mnge gnge mn mindst skl esøge Zoo, før det edst kn etle sig t køe årskort. D Skriv en ulighed, der viser, hvor mnge gnge mn højst skl esøge Zoo, hvis det edst kn etle sig t køe enkeltilletter.

10 76 ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER 77 TRÆN 1 PROBLEMLØSNING TRÆN PROBLEMLØSNING OPGAVE 1 I en prøve løste Emm og Agnes den første del f ligningen 4( + 8) = 96 (4 ) på følgende måde: Emm 4( + 8) = 96 (4 ) = = 90 8 Agnes 4( + 8) = 96 (4 ) 8 = = 10 8 A Hvem hr påegyndt løsningen f ligningen rigtigt? B Hvilke fejl gjorde den nden? C Løs ligningen åde grfisk og ved eregning. OPGAVE Storm, Ael og Bertrm hr tilsmmen 0 kr. Storm hr kr., og Ael hr tre gnge så mnge penge som Storm. Bertrm hr doelt så mnge penge som Ael. A Skriv et udtryk, der viser, hvor mnge penge Ael og Bertrm hr. B Skriv en ligning, som kn ruges til t eregne, hvor mnge penge Storm hr. C Hvor mnge penge hr Ael, og hvor mnge penge hr Bertrm? OPGAVE Victor får hver uge kroner f sin frfr og y kroner f sin morfr. Udtrykket 6( + y) viser, hvor meget Victor får på 6 uger. A Skriv udtrykket uden prentes. B Hvor meget får Victor på 6 uger, hvis = 60 kr. og y = 40 kr.? Under en seksugers periode fik Victor 40 kr. C Giv to eksempler på, hvd hn kn hve fået f sin frfr, og hvd hn kn hve fået f sin morfr. På et ntl uger fik Victor smmenlgt 0 kr. Hn fik lige meget f sin frfr og morfr. D Giv mindst to eksempler på, hvor mnge uger det kn være. OPGAVE 4 I kffeutikken Risteriet sælger de forskellige slgs kffeønner. Prisen for kffeønnerne fregnes efter vægt. Cu Coffee: 0 kr. pr. 100 grm. Keny Coffee: 0 kr. pr. 100 grm. Keny Coffee leveres ltid i en kffedåse til 0 kr. Jv Mocc: kr. pr. 100 grm. Jv Mocc leveres ltid i en stofpose til 10 kr. A Hvd er prisen for de tre forskellige typer kffe, hvis mn køer 00 grm kffe? 00 grm kffe? B Tegn i smme koordintsystem de tre grfer, der viser smmenhængen mellem pris og mængden f kffeønner. Ld -ksen være ntl grm og y-ksen prisen i kr. C Skriv funktionsforskriften for hver f de tre tilud. D Skriv en ligning, der viser, hvornår prisen for Cu Coffee og Keny Coffee er ens. Keny Coffee og Jv Mocc er ens. E Løs ligningerne. F Skriv en ulighed, der viser, hvornår prisen for Cu Coffee er højere end prisen for Keny Coffee. Løs uligheden. G Forklr, hvilken prolemstilling ulighederne eskriver i forindelse med priserne på kffe. 0,0 0, ,0 + 0 < 0, + 10 OPGAVE 1 I 8. hr de fået stillet følgende opgve: I en treknt er vinkel B grder. Vinkel A er doelt så stor som vinkel B. Vinkel C er 0 mindre end vinkel B. Skriv en ligning, der eskriver vinkelsummen. Jens, Ali og Le er ikke enige om, hvilken ligning der er det rigtige svr. De hr følgende ud: Jens: + + ( 0) = 180 Ali: 4 0 = 180 Le: + + ( 0) = 180 A Undersøg, hvilken f de tre ligninger der er det rigtige svr. B Bestem grdstørrelsen f hver f de tre vinkler. OPGAVE Ast og Noh diskuterer, hvd der edst kn etle sig. At få et estemt elø r kr. i rt, eller t få r % i rt. F 0 kr. i rt eller 0 % i rt. A Undersøg, hvd der edst kn etle sig kr. i rt eller % i rt, når vrens oprindelige pris er 0 kr. 10 kr. B Hvd skl vrens pris være, for t mn får det smme i rt i egge tilfælde? Vi klder vrens oprindelige pris, rtten r og prisen med rt y. C Skriv en ligning, der udtrykker smmenhængen mellem y, og r, når rtten er r kr. rtten er r %. D Hvilke værdier f er relistiske i de to tilfælde i punkt C? Hvilke værdier f r er relistiske? Hvis vi sættter r = 0, så kn de to ligninger tegnes som to rette linjer i et koordintsystem. E Tegn de to linjer. F Skriv en ulighed, hvis løsning viser, hvornår det edst kn etle sig t få rtten som 0 % f førprisen. Løs uligheden grfisk. G Forklr, hvornår det edst kn etle sig t få et elø i rt, og hvorfor det edst kn etle sig t få eløet som procentdel i rt. Forklringen skl indeholde en ulighed. OPGAVE Til festugen skl der rrngeres en stor koncert. Der kn højst være 100 tilskuere til koncerten. Koncertudvlget hr fået tilud fr tre forskellige nds, men de tre nds hr forskellige måder t eregne deres pris på. MyDy Pris: kr. ufhængig f, hvor mnge illetter der liver solgt. Flling Pris: 90 kr. pr. illet der sælges. Pnic Pris: kr. i strtelø og 0 kr. pr. illet der sælges. A Hvd koster de forskellige nds, hvis der sælges 00 illetter? 800 illetter? 100 illetter? B Skriv tre forskellige ligninger, der viser, hvor mnge illetter der skl sælges, hvis prisen for to f de tre nds skl være den smme. C Løs ligningerne. D Skriv to uligheder til estemmelse f de tilskuerntl (), som evirker, t et f de tre nds er illigere end et ndet f de tre nds. E Løs ulighederne. F Lv en eskrivelse f de tre tilud til koncert udvlget, hvor du uddyer og egrunder, hvorfor de skl vælge det ene tilud fremfor de ndre i forskellige situtioner. Beskrivelsen skl indeholde rgumenter, hvor du inddrger økonomiske etrgtninger og eregninger.

Algebra, ligninger og uligheder

Algebra, ligninger og uligheder Alger, ligninger og uligheder I dette kpitel skl du rejde med ligninger og uligheder. Et esøg på Bkken kn give nledning til mnge overvejelser over priser. Det kunne fx være den smlede pris for turen og

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0.

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0. Ny Sigm 9, s 110 Andengrdsfunktioner med regneforskrift f typen y = x + x + c, hvor 0 Lineære funktioner (førstegrdsfunktioner) med regneforskrift f typen y = αx + β Grfen for funktioner f disse typer

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf (2012) Karsten Juul

Bogstavregning. for gymnasiet og hf (2012) Karsten Juul Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 (01) Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskeläder når du skriver og tegner i häftet, så du får et häfte der er egenet til jävnligt t slå op i under dit videre rejde

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

Projekt 10.3 Terningens fordobling

Projekt 10.3 Terningens fordobling Hvd er mtemtik? C, i-og Projekt 0.3 Terningens fordoling Elementerne indeholder, hvd mn kn deduere sig til og konstruere ud fr de få givne ksiomer. Mn kn derfor i en vis forstnd sige, t l den viden, der

Læs mere

6 +15 4 = 17 3 + 30 2 = 31 11 + 15 12 7 = 13 7 13,57 S F. a : 2 b : 2 c : 2 d : 2 e : 2 f : 3. 1 Hvor mange led er der. a 2 + 5 + 11 5 + 22

6 +15 4 = 17 3 + 30 2 = 31 11 + 15 12 7 = 13 7 13,57 S F. a : 2 b : 2 c : 2 d : 2 e : 2 f : 3. 1 Hvor mange led er der. a 2 + 5 + 11 5 + 22 Hvor mnge led er der i hvert f disse regneudtryk? Beregn værdien f udtrykkene. ANTAL LED + 5 + 5 + 5 5 5 + + 9 5 c + 5 6 +5 = 7 d + 5 + 0 = e 5 5 8 5 6 = 800 6 = 78 f + 6,5 87 : 7 + 5 7 = 7,57 Forind udtrykkene

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Formelsamling Mat. C & B

Formelsamling Mat. C & B Formelsmling Mt. C & B Indhold BRØER... PARENTESER...3 PROCENT...4 RENTE...5 INDES...6 GEOMETRI... Arel f treknt... Vinkelsum i en treknt... Ens- vinklede treknter... Vilkårlig treknt... Ret- vinklet treknt...8

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000.

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000. Tldiktt Nr. Timillioner 0.000.000 Millioner.000.000 Hundredetusinder.000 Tlhus Titusinder 0.000 Tusinder.000 Hundreder Tiere 0 Enere Prktivitet. Træk - kort i skjul fr et lmindeligt kortspil. Læg dem på

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º).

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º). Mtemtik på VU Eksempler til niveu F, E og D Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus ved først t tegne vinklen i et koordint-system som vist til venstre. Derefter

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 2. Trigonometri Mtemtikkens mysterier - på et oligtorisk niveu f Kenneth Hnsen 2. Trigonometri T D Hvd er fstnden fr flodred til flodred? 2. Trigonometri og geometri Indhold.0 Indledning 2. Vinkler 3.2 Treknter og irkler

Læs mere

OM KAPITLET ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER. Elevernes egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I

OM KAPITLET ALGEBRA, LIGNINGER OG ULIGHEDER. Elevernes egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I OM KPITLET I dette kapitel om algebra, ligninger og uligheder skal eleverne undersøge og udvikle metoder og regler til at løse ligninger og uligheder både algebraisk og grafisk. Eleverne skal opstille

Læs mere

Tal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Talsyste Brøk Decimalt Procent. Primtal eller sammensat tal

Tal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Talsyste Brøk Decimalt Procent. Primtal eller sammensat tal Tl Prisen på g uld tog tors d stte ny re kord i Lon g et stort spring op d og don med rende til.,, kron er per ounce dollr sv.000 (, grm )..00.000 Guld.00.000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 00 m Tlsyste Brøk

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Elementær Matematik. Vektorer i planen

Elementær Matematik. Vektorer i planen Elementær Mtemtik Vektorer i plnen Køge Gymnsium 0 Ole Witt-Hnsen Indhold. Prllelforskydninger i plnen. Vektorer.... Sum og differens f to vektorer... 3. Multipliktion f vektor med et tl...3 4. Opløsning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningseskrivelse Stmoplysninger til rug ved prøver til gymnsile uddnnelser Termin Juni 2016 Institution Uddnnelse Fg og niveu Lærere Hold Fvrskov Gymnsium Stx Mtemtik A Peter Lundøer (Lu) 3k Mtemtik

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Geometri

K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Matematik F Geometri K TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Mtemtik F Geometri www.if.dk Mtemtik F Geometri Forord Redktør Hgen Jørgensen År 2004 est. nr. Erhvervsskolernes Forlg Munkehtten 28 5220 Odense

Læs mere

1. Eksperimenterende geometri og måling

1. Eksperimenterende geometri og måling . Eksperimenterende geometri og måling Undersøgelse Undersøgelsen drejer sig om det såkldte Firfrveproblem. For mere end 00 år siden fndt mn ved sådnne undersøgelser frem til, t fire frver er nok til t

Læs mere

PotenssammenhÄnge. 2009 Karsten Juul

PotenssammenhÄnge. 2009 Karsten Juul PotenssmmenhÄnge y b y k k 009 Krsten Juul Dette häfte er en fortsättelse f häftet "Eksponentielle smmenhänge, 009". Indhold 4. Hvd er en potens-smmenhäng?... 83 5. Hvordn ser grfen ud for en potens-smmenhäng...

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

MM501 forelæsningsslides

MM501 forelæsningsslides MM501 forelæsningsslides uge 39, 009 Produceret f Hns J. Munkholm 1 Linerisering s. 66-67 Lineriseringen f f omkring x =, er den lineære funktion, der hr tngenten som grf. Klder mn den L er forskriften

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH.

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH. Linjer på skift Nr. 15 Tegn B, BC, E, CD og CF, GH, GI. Tegn de to prllelle linjestykker, der kn tegnes til GH. c Hvd hedder de to linjestykker? d Tegn det vinkelrette linjestykke til GH, der endnu ikke

Læs mere

GrundlÄggende funktioner

GrundlÄggende funktioner GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Udgve 014 Krsten Juul GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Procent 1. Procenter på en ny måde... 1. VÄkstrte.... Gennemsnitlig procent... LineÄr väkst 4.

Læs mere

Måling. Omkreds Areal Rumfang Enheder Regnehistorier. 1 Mål og omskriv Mål trælisterne i centimeter, og omskriv til decimeter og centimeter.

Måling. Omkreds Areal Rumfang Enheder Regnehistorier. 1 Mål og omskriv Mål trælisterne i centimeter, og omskriv til decimeter og centimeter. Måling Omkreds Arel Rumfng Enheder Regnehistorier Milli =. 000 Centi = Dei = = 0,00 00 = 0,0 0 = 0, entimeter m kvdrtentimeter m 2 kuikentimeter m I det 8. århundrede lev måleenheden meter opfundet i Frnkrig.

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe den første opgave af hvert emne over.

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe den første opgave af hvert emne over. Opsmling Hvis mn ønsker mere udfordring, kn mn springe den første opgve f hvert emne over Brøkregning, prentesregneregler, kvdrtsætningerne, potensregneregler og reduktion Udregn nedenstående tl i hånden:

Læs mere

Elementær Matematik. Vektorer i planen

Elementær Matematik. Vektorer i planen Elementær Mtemtik Vektorer i plnen Ole Witt-Hnsen 0 Indhold. Prllelforskydninger i plnen. Vektorer.... Sum og differens f to vektorer.... Multipliktion f vektor med et tl... 4. Opløsning f en vektor efter

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Stamfunktion & integral

Stamfunktion & integral PeterSørensen.dk Stmfunktion & integrl Indhold Stmfunktion... Integrl (Uestemt integrl)... 2 Det estemte integrl... 2 Arel og integrl... Regneregler for estemte integrler... Integrler / stmfunktioner kn

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet.

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. Algebra og ligninger - Facitliste Om kapitlet I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable, få erfaringer med at benytte variable Elevmål for kapitlet Målet er, at eleverne:

Læs mere

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE...

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE... MATEMATIK NOTAT MATEMATISKE EVISER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: FERUAR 04 Michel Mndi (00) Side f 35 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS

Læs mere

Mat. B (Sådan huskes fomlerne) Formler, som skal kunnes til prøven uden hjælpemidler

Mat. B (Sådan huskes fomlerne) Formler, som skal kunnes til prøven uden hjælpemidler Mt. B (Sån huskes fomlerne) Formler, som skl kunnes til prøven uen hjælpemiler Inhol Her er tilføjet emærkninger til nogle f formlerne BRØKER... PARENTESER... EKSPONENTER... LOGARITMER... GEOMETRI... Arel

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Fra arbejdstegning til isometrisk tegning og omvendt

Fra arbejdstegning til isometrisk tegning og omvendt Nr. 5 Fr rejdstegning til isometrisk tegning og omvendt Forfr Fr siden Fr oven Forfr Fr siden Fr oven Klssektivitet. yg en figur med -7 centikuer, og tegn en rejdstegning. Gem figuren. yt tegning med en

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

Vektorer. koordinatgeometri

Vektorer. koordinatgeometri Vektorer og koordintgeometri for gymnsiet, dge 5 Krsten Jl VEKTORER Koordinter til pnkt i plnen Koordinter til pnkt i rmmet Vektor: Definition, sprogrg, mm 4 Vektor: Koordinter 5 Koordinter til ektors

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Integrationsteknikker

Integrationsteknikker Integrtionsteknikker Frnk Vill. jnur 14 Dette dokument er en del f MtBog.dk 8-1. IT Teching Tools. ISBN-13: 978-87-9775--9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion 1 Numerisk integrtion.1

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder:

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder: Geometrinoter 2, jnur 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 2 Disse noter omhndler sætninger om treknter, trekntens ydre røringscirkler, to cirklers rdiklkse smt Simson- og Eulerlinjen i en treknt.

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen Gmnsie-Mtemtik Søren Toftegrd Olsen Søren Toftegrd Olsen Skovvænget 6-B 7080 Børkop Gmnsie-Mtemtik. udgve, revision 0 ISBN 978-87-99996-0-0 VIGTIGT: Denne og må ikke sælges eller ændres; men kn frit kopieres.

Læs mere

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden.

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden. Efterbehndlingsrk C Dæmonen Nedenfor er vist to grfer for bevægelsen i Dæmonen. Den første grf viser hvor mnge gnge du vejer mere eller mindre end din normle vægt. Den nden grf viser højden. Spørgsmål

Læs mere

gudmandsen.net Geometri C & B

gudmandsen.net Geometri C & B gudmndsen.net Geometri C & B Indholdsfortegnelse 1 Geometri & trigonometri...2 1.1 Område...2 2 Ensvinklede treknter...3 2.1.1 Skleringsfktoren...4 3 Retvinklede treknter...5 3.1 Pythgors lærersætning...5

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 007 007-8-V MATEMATISK LINJE -ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER Tirsdg den 18 december 007 kl 900-1000 BESVARELSEN AFLEVERES KL 1000 Der

Læs mere

Lektion 5 Det bestemte integral

Lektion 5 Det bestemte integral f(x) dx = F (b) F () Lektion 5 Det bestemte integrl Definition Integrlregningens Middelværdisætning Integrl- og Differentilregningens Hovedsætning Bereging f bestemte integrler Regneregler Arel mellem

Læs mere

Formelsamling Mat. C LINEÆR VÆKST... 11 EKSPONENTIEL VÆKST... 11 POTENS-VÆKST... 11

Formelsamling Mat. C LINEÆR VÆKST... 11 EKSPONENTIEL VÆKST... 11 POTENS-VÆKST... 11 Formelsmling Mt. C BRØER... LIGNINGER... PARENTESER... RENTE... 5 INDES... 6 GEOMETRI... Arel f treknt... Vinkelsum i en treknt... Ens- vinklede treknter... VILÅRLIG TREANT... Sinusreltionerne:... Cosinusreltionerne:...

Læs mere

Formelsamling Mat. C & B

Formelsamling Mat. C & B Formelsmling Mt. C & B Indhold FORMELSAMLING MAT. C & B... 1 BRØER... PARENTESER... 3 PROCENT... 4 RENTE... 5 INDES... 6 GEOMETRI... Arel f treknt... Vinkelsum i en treknt... Ens- vinklede treknter...

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

KEGLESNIT OG BANEKURVER

KEGLESNIT OG BANEKURVER KEGLESNIT OG BANEKURVER x-klsserne Gmmel Hellerup Gymnsium INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... BEGREBET KEGLE... 3 KEGLESNIT... 5 Cirkel... 6 Ellipse... 8 Prbel... 15 Hyperbel... 19 Keglesnitsligninger

Læs mere

KAP 6 CIRKLER OG POLYGONER

KAP 6 CIRKLER OG POLYGONER KAP 6 CIRKLER OG POLYGONER I dette kpitel skl eleverne rbejde med cirklen og dens egenskber og med centrum, rdius, dimeter, omkreds og rel. Derudover skl eleverne gennem ktivitet rbejde undersøgende med

Læs mere