Misbrug og neuropsykologi, psykolog Louise Meldgaard Bruun

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrug og neuropsykologi, psykolog Louise Meldgaard Bruun"

Transkript

1 Misbrug og neuropsykologi, psykolog Louise Meldgaard Bruun

2 Dagens orden Neuropsykologi, generelt Neuropsykologiske forhold ved misbrug Neuropsykologiske forhold ved psykiatriske lidelser Neuropsykologisk undersøgelse Behandlingsmæssige implikationer + cases

3 We must recollect that all of our provisional ideas in psychology will presumably one day be based on an organic substructure - Sigmund Freud

4 Sjæl versus hjerne Just as the dancer and the dance is indistinguable, so are the brain and the mind We will be mindless if we adress only the brain, and brainless if we address only the mind (Nancy Andreasen, 2001)

5

6 Neuropsykologi Fokus for neuropsykologien er viden om forholdet mellem menneskelig adfærd og hjernens strukturer og processer

7 Neuropsykologisk tilgang Neuropsykologiske vanskeligheder fører til ændringer på flere niveauer Adfærd Kognition Emotion/følelsesliv Personlighed

8 Fakta om hjernen Hjernen vejer ca. 1,3 kg Hjernen står for ca. 20% af organismens samlede forbrænding Hjernen er beskyttet af kranium og 3 hinder

9 Fakta om hjernen Hjernen er afhængig af konstant tilførsel af ilt og næringsstoffer (via blodbanerne) Kommunikationen mellem nerveceller finder sted ved hjælp af kemiske budbringere - neurotransmittere

10 Hjernens opbygning Dybere strukturer Lillehjernen Cortex Occipitallaperne Temporallapperne Paritallapperne Frontallapperne

11 Hvordan påvirkes hjernen? Erhvervede hjerneskader Medfødte hjerneskader Misbrug Hjernesygdomme Degenerative lidelser Psykisk sygdom Depression og bipolar lidelse ADHD Skizofreni Stress Ernæring Medicin

12 Funktionel betydning Kognitive vanskeligheder er relateret til funktionelt outcome og graden af kognitive vanskeligheder ser i flere undersøgelser ud til at være bedre prædiktor for socialt og arbejdsmæssigt funktionsniveau end graden af psykopatologi (ex. Green, 2006; Dickerson, 2004) Kognitive funktionsniveau er relateret til tilbagefald (Kalechstein & van Gorp, 2007)

13 Centrale hjerneregioner i forbindelse med misbrug Frontallapperne Det limbiske system (herunder amygdala, hippocampus og nucleus accumbens) Lillehjernen (cerebellum) Hjernestammen (herunder formatio reticularis)

14 Frontallappernes funktion Hjernens dirigent Modtager information fra occipitallapperne, temporallapperne og paritallapperne samt hjernens dybere strukturer Koordinerer og iværksætter

15 Frontallapsfunktioner ydersiderne af frontallapperne Stikord: Styringsfunktioner Planlægning, målrettethed, styring og kontrol af adfærd. Generel styring og kontrol af mentale processer ( dirigenten ). Opmærksomhed Bl.a. selektiv og delt opmærksomhed.

16 Arousal. Frontallapsfunktioner Indersiden af frontallapperne. Stikord: Initiativ Dynamik (verbalt og motorisk). Igangsættelse og fastholdelse af aktiviteter. Initiativ, motivation

17 Frontallapsfunktioner Undersiden af frontallapperne Stikord: Afgørende betydning for, hvordan følelserne påvirker tænkningen Hæmning. Emma Gad Ved påvirkning af orbitofrontale kortex handler personen ofte impulsivt uden at tænke på konsekvenserne. Kritisk stillingtagen / afvejning af konsekvenser i handling, socialt og personligt (f.eks. hygiejne) Selvkontrol

18 Impulsstyringens neuropsykologi Evnen til at motivere forsinket belønning ( Go for the now rather than bank on the future * Gambling tasks *Damasio, Tranel & Damasio, 1991

19 Neuropsykologiske profiler ved misbrug Forskningsmæssige udfordringer: Hjerner i udvikling Brug af flere stoffer Dobbeltdiagnoser eller mere?..heterogene grupper Forskningsmæssige udfordringer afspejler de kliniske udfordringer på området

20 Neuropsykologiske profiler associeret med hash-brug Hash, akut: Opmærksomhed Indlæring og hukommelse Visuo-motorisk koordination Hash, langtidseffekter: Opmærksomhed Hukommelse Divergerende fund ift reversabilitet

21 Neuropsykologiske profiler associeret med kokain-brug Kokain: Opmærksomhed Mentalt tempo Korttidshukommelse Abstrakt tænkning Impulshæmning Størstedelen af vanskelighederne aftager tilsyneladende ved abstinens over længere tid

22 Neuropsykologiske profiler associeret med ecstasy-brug Ecstasy: Arbejdshukommelse Hukommelse (Eksekutiv funktion) Betydelig neurotoksisk effekt. Tilsyneladende mindre reversible påvirkninger

23 Neuropsykologiske profiler associeret med heroin-brug Opiater, akut: Opmærksomhed Mentalt tempo Korttidshukommelse Opiater, langtidseffekter: Delt opmærksomhed Mental fleksibilitet Impulskontrol Reversabilitet stadig uafklaret

24 Alkohol, forhold der påvirker graden af neuropsykologiske vanskeligheder Alder for debut Binge-drinking eller mere konstant/jævnt forbrug

25 Alkohol Særligt påvirkede hjerneområder: Frontallapperne, det limbiske system (særligt hippocampus og hypothalamus) og cerebellum. Øget metabolisme (primært i frontallapperne) og gendannelse af myelin ved abstinens

26 Wernicke-Korsakoffs syndrom Mangel på Tiamin, B1, grundet dårlig kost samt at alkohol hæmmer tarmens optagelse af vitaminet Alkohol beslaglægger en stor del af stofskiftet, så andre vigtige metaboliske processer hæmmes Foregås af Wernicke-encefalopati (gangbesvær, øjenmotoriske forstyrrelser og forvirring). Akut udvikling (kan udgøre kriterium ift skelnen mellem progredierende generel atrofi og WK) Wernicke-tilstanden reversibel ved behandling med vitamin, mens Korsakoff-tilstanden i vid udstrækningen er kronisk

27 Korsakoffs syndrom OBS Nosologisk uklarhed Neuropatologiske fund: Forstyrrelser i det frontolimbiske system med påvirkning af forskellige mellemhjerne-strukturer. Svært amnestiske mangelfuld indlærings- og hukommelsesfunktion (andre domæner relativt velbevarede dog med store individuelle variationer). I nogle tilfælde konfabulationer Emotionel og motivationel afblegning Nedsat indsigt

28 Eksekutiv funktioner hos misbrugere Beslutningstagning og sygdomsindsigt påvirket (svarende til ptt. med orbitofrontal hjerneskade): Umiddelbar belønning vælges frem for langsigtet strategisk løsning Vanskeligheder med impulshæmning Anosognosi (organisk betinget manglende sygdomsindsigt) (Vardejo-Garcia et al, 2004)

29 Dobbeltdiagnoser I became insane, with long periods of horrible sanity. During these fits of absolute unconsciousness I drank, God only knows how much or how long. As a matter of course, my enemies referred the insanity to the drink, rather than the drink to the insanity Edgar Allan Poe* *Citeret fra Goodwin & Jamison Manic- Depressive Illness

30 Hjernefunktion og affektiv lidelse Funktionelle scanninger peger på, at blodgennemstrømningen og sukkerstofskiftet er ændret i forbindelse med depression Scanninger af hjernens struktur tyder på, at depression i nogle tilfælde er forbundet med strukturelle forandringer i hjernen Mindre hippocampus hos patienter med depression og mani Ændringer i præfrontal cortex hos patienter med depression og mani

31 Neuropsykologiske fund ved affektive lidelser Nedsat mentalt tempo Nedsat spændvidde Forstyrret opmærksomhedsfunktion Nedsat overbliksfunktion Nedsatte problemløsningsevner ex. Chamberlain et. al., 2006;; Ravnkilde, 2002; Torres, 2007; Quraishi & Frangou, 2002

32 Trait eller State? Undersøgelser viser ændret kognitivt funktionsniveau hos en stor del patienter i forbindelse med mani og depression (ex. Burdick & Goodwin, 2008; Goodwin & Jamison, 2007; Ravnkilde et al, 2002) Undersøgelser viser nedsat kognitivt funktionsniveau mellem episoder hos en gruppe patienter (ex. Burdick & Goodwin, 2008; Martinez- Aran et al, 2004; Olley et al, 2005; Paelecke-Habermann et al, 2005; Robinson et al, 2006)

33 Scar-hypotese kindling? Undersøgelser peger på, at gentagne affektive episoder kan forårsage vedvarende kognitive vanskeligheder Negativ sammenhænge mellem kognitiv funktion og Antal manier Antal psykoser sygdomsvarighed (Goodwin & Jamison, 2007; Robinson & Ferrier, 2006)

34 Kognitive karakteristika ved skizofreni Opmærksomhedsvanskeligheder Nedsat arbejdshukommelse Eksekutive vanskeligheder (ex. Christensen, 2006)

35 Kognitive karakteristika ved angst Ved angstlidelser ses ofte markante svingninger i det kognitive funktionsniveau Angst lukker ned for kognitionerne, idet et overaktivt amygdalasystem delvist blokerer for kortikal funktion, og handlinger bliver impulsstyrede. OCD: eksekutive vanskeligheder, specifikt ift. responshæmning (Chamberlain, 2005)

36

37 /slide_show/slide_show_age_ of_terrow.htm

38 doux/slide_show/slide_sh ow_remember_ferar.htm

39 Psykoedukation Sensorisk cortex Omstrukturering High road Eksponering Sensorisk thalamus Low road Amygdala Emotionel stimulus Emotionel respons

40 Kognitive karakteristika ved borderline Nedsat mentalt tempo Opmærksomhedsvanskeligheder Nedsat evne til mental fleksibilitet Problemer med indlæring og hukommelse Nedsat evne til planlægning.nedsat evne til mentalisering (ex. Ruocco, 2005)

41

42 Formål med neuropsykologisk undersøgelse af personer med misbrug og eller psykiatrisk lidelse Kortlægning og analyse af kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder Supplement til diagnose Bidrag til behandlingsplan beskrivelse af vanskeligheder og ressourceområder samt anvisning af genoptrænings- og kompensationsstrategier Monitorering af eventuel ændring i funktionsniveau Psykoedukation/ indsigt hos pt.

43 Den neuropsykologiske undersøgelse Nøjagtig formålsbeskrivelse nødvendig og vigtig forud for undersøgelse Hvornår? I akutfase (Psykose, depression, svært øget misbrug) : screening, grov vurdering Ved vedvarende kognitive symptomer og pågående misbrug og/ eller gentagne depressioner, manier og psykoser: grundig udredning

44 Neuropsykologisk udredning Journaloplysninger Interview herunder livshistorie og oplevede kognitive vanskeligheder Pårørendes oplysninger Personalets observationer Kognitiv testning Personlighedspsykologisk testning

45 Afdækning af kognitive vanskeligheder via klinisk interview Hvilke vanskeligheder redegør pt. spontant for? Kognitive vanskeligheder? - som åbent spørgsmål Spørg specifikt og konkret ind til Mentalt tempo Udtrætning Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder Indlærings- og hukommelsesvanskeligheder Problemløsning, fleksibilitet, abstraktion

46 Afdækning af kognitive vanskeligheder via klinisk interview Observer Kommer pt. til aftalte tid Hvad gør pt. for at huske næste aftale Hvilken effekt har promtning Forstyrres pt. af larm fra gangen/gaden, ringende telefon mv. Kan pt. holde tråden i egne redegørelser for livs- og sygehistorie Mentalt tempo - latenstid Trætbarhed Spørg Stil konkrete spørgsmål, der kræver autobiografisk hukommelse, ex til tidspunktet for afslutning af skole, Hvor længe har du været indlagt, Hvad lavede du i går Stil konkrete spørgsmål til, hvor orienteret pt. er i aktuelle forhold ex. Nationale og internationale politiske begivenheder Stil åbne spørgsmål der kræver evne til selvstændig strukturering af besvarelse

47 Kvalitative betragtninger i testsituationen Profiterer pt. af testsituationens struktur Hvordan håndterer pt. det pres, testsituationen udgør Arbejdsstil generelt grundig, vedholdende, ukritisk mv.

48 Valg af tests Hvilken problematik søges afdækket Brug de tests du kender Normer?

49 Kognitive domæner Præmorbidt niveau Mentalt tempo Opmærksomhed og koncentration Simpel opmærksomhed Delt opmærksomhed Fastholdelse over tid Arbejdshukommelse Indlæring og hukommelse Visuelt Verbalt Abstraktion Visuelt Verbalt Eksekutiv funktion Planlægning Igangsætning Monitorering Fleksibilitet

50 Caseformulering med fokus på kognitivt funktionsniveau Begavelse Kognitivt funktionsniveau Ressourcer Vanskeligheder Kognitiv arbejdsstil Ressourcer Vanskeligheder Coping ( emotionel og interpersonel funktion) Ressourcer Vanskeligheder Anbefalinger, konkrete fokus punkter

51 Caseformulering, eksempel Begavet i normalområdet Kognitivt funktionsniveau Ressourcer: Sproglig spændvidde, indlæring og hukommelse Vanskeligheder: Delt opmærksomhed, arbejdshukommelse, overblik Kognitiv arbejdsstil Ressourcer: Vedholdende, profiterer af struktur Vanskeligheder: Konkretbundet, ukritisk Coping ( emotionel og interpersonel funktion) Ressourcer: Sociale ønsker Vanskeligheder: Vis forbeholdenhed ift tætte relationer, sårbar Anbefalinger, konkrete fokus punkter Fokus på behandlingsalliance Støtte til etablering af struktur i hverdagen. Konkrete rutiner trænes og indarbejdes. Støtte til afgrænsning ved samtaler/gruppesammenhænge

52 Fortolkning af kognitive vanskeligheder Neuropsykologisk fortolkningsramme Normalpsykologisk fortolkningsramme Initieringsvanskeligheder Nedsat mentalt tempo Opmærksomhedsvanskelighed er Hukommelsesvanskeligheder Modstand, ligegyldighed Dovenhed, negativ indstilling Manglende engagement Manglende vilje

53 Hvordan bruger vi ressourcerne til at kompensere for vanskelighederne - Hvordan kan kognitive vanskeligheder behandles?

54 Miljø Afhjælpning af kognitive vanskeligheder Opmærksomhed på spændviddevanskeligheder Hjælp til igangsætning Hjælp til at fastholde dagsstruktur Mulighed for pauser/hvil Justering af forventninger, arbejde?

55 Afhjælpning af kognitive vanskeligheder Kompenserende strategier Strukturering af dagligdag - dagsplaner Kalender/mobiltelefon køreplaner /opskrifter Faste pladser til nøgler, telefon mv. Rutiner

56 Hensyntagende intervention Tilrettelæg samtaler, psykoedukation og terapi, så der tages højde for patienternes kognitive vanskeligheder begræns informationsmængden hold pauser støt hukommelsen med visuelle illustrationer, referater, skriftlig information og gentagelser vær opmærksom på abstraktionsniveauet vær opmærksom på størrelsen af gruppen vær opmærksom på mulige forstyrrelser i og omkring lokalet

57 Afhjælpning af kognitive vanskeligheder indenfor rammerne af kognitiv terapi, eksempler Kognitiv vanskelighed Initiering/ igangsætning Indlæring og hukommelse Planlægning og overblik Terapeutisk metode Aktivitets planlægning Skriftlige illustrationer Målbeskrivelse Referater fra terapien Problemliste, prioritering

58 Afhjælpning af kognitive vanskeligheder Målrettet træning og intervention Specifik træning af kognitiv funktion, ex. computertræning Opmærksomhed på arbejds- og læringsstil Tidspunkt på dagen Støjfølsomhed Trætbarhed/ betydningen af pauser Behov for stimulation og afveksling Livsstil og personlighed

59 Kognitiv remediering Termen kognitiv remediering er en fordanskning af den engelske betegnelse cognitive remediation, der direkte oversat betyder kognitiv udbedring og mindre direkte kan oversættes til afhjælpning af kognitive vanskeligheder. Wykes og Reeder (2005) definerer kognitiv remediering som et paraplybegreb indeholdende flere forskellige terapeutiske interventionsmetoder, hvilket man kan sige tilsvarer definitionen af kognitiv rehabilitering

60

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

NY CP. Cerebral Parese med nye øjne 2. Peder Esben. ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1

NY CP. Cerebral Parese med nye øjne 2. Peder Esben. ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1 NY CP Peder Esben Cerebral Parese med nye øjne 2 ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1 INDHOLD Forord Resumé CP:Centrets virksomhed og resultater Fra den store verden

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere