ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN"

Transkript

1 ANALYSE KØKKENDRIFTEN I RISAGERLUNDS KØKKEN 26. Maj 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Indledning BAGGRUND ORGANISERING Analysen belyser følgende PRODUKTIONSMÆNGDE OPGJORT I DØGNKOSTDAGE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER BEMANDING OG LØNOMKOSTNINGER TIL PRODUKTION TRANSPORTOMKOSTNINGER INDTÆGTER Sammenfatning SKEMATISK OVERSIGT UDGIFTER OG INDTÆGTER UNDERSKUD Produktionsmængden opgjort i døgnkostdage SAMLET PRODUKTIONSMÆNGDE FORDELING AF PRODUKTIONSMÆNGDEN Produktionsomkostninger SAMLET PRODUKTIONSOMKOSTNING PRODUKTIONSOMKOSTNINGER - ÆLDREOMRÅDET PRODUKTIONSOMKOSTNINGER SKOLER PRODUKTIONSOMKOSTNINGER - ØVRIGE Personale SKEMATISK OPSTILLING SAMLET PERSONALE PERSONALEFORDELING OG EFFEKTIVITET Transportomkostninger TRANSPORT TIL PLEJEHJEM CENTRE OG MØDER TRANSPORTOMKOSTNINGER TIL SKOLER Indtægter INDTÆGT FRA BRUGERE PÅ PLEJEHJEM OG CENTRE INDTÆGT SKOLEMAD INDTÆGT ØVRIGT SALG...14

3 Side 1 1 Indledning 1.1 Baggrund Brønderslev Kommunes, Forvaltning for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse, har bedst DH Consult analysere økonomien i Risagerlunds køkken. Analysen skal afdække både produktionsmængder, omkostninger og indtægter 1.2 Organisering For at gennemføre analysen er der nedsat følgende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen: Center og køkkenleder Lene Christiansen Leder af faglig og administrativ support, Hanne Sander Jensen Konsulent Dorte Hansen, DH Consult Alle beregninger bygger på regnskabstal for 2007 Arbejdsgruppens har stået for indhentning af oplysning vedr. det aktuelle forbrug, samt belysning af produktionsmængder m.v. 2 Analysen belyser følgende 2.1 Produktionsmængde opgjort i døgnkostdage De enkelte måltider eller døgnkostforplejninger omregnet, efter en beregningsfaktor på de enkelte måltider, til en samlet produktionsmængde, som benævnes døgnkostdage Se skematisk opstilling i afsnit 4 Med den samlede mængde fordelt på de enkelte kundegrupper 2.2 Produktionsomkostninger I beregningen er der medtaget alle omkostninger til produktion af maden. Der er bl.a. medregnet løn, råvarer, energiforbrug, administrationsomkostninger, samt husleje. Beregningen er fuldt ud sammenlignelig med beregninger inden for den private sektor. Beregningsskema kan ses i afsnit 5 Produktionsomkostninger er belyst med et samlet forbrug, samt beregning af døgnkostprisen Vi har valgt at opdele produktionsomkostninger i forhold de enkelte kundegrupper Dette begrundes i forskelligheden i den effektivitet og dermed lønomkostningerne til produktion af maden, til de enkelte kundegrupper. Eksempelvis bruges der flere mandetimer pr. kostenhed til produktion af skolemad, og mødeforplejning end til produktion af maden til de ældre. Se skematisk opstilling i afsnit 5 Med den samlede produktionsomkostninger samt, opstilling hvor omkostningerne er fordelt på de enkelte kundegrupper

4 Side Bemanding og lønomkostninger til produktion Se skematisk opstilling i afsnit 6 Den samlede bemanding og lønomkostning, samt bemanding og lønomkostninger fordelt på de enkelte kundegrupper 2.4 Transportomkostninger I beregningen er der medtaget omkostninger til drift af biler, samt lønomkostninger Se skematisk opstilling i afsnit 7 Med den samlede transportomkostninger samt, opstilling hvor omkostningerne er fordelt på de enkelte kundegrupper 2.5 Indtægter Indtægter fordelt på de enkelte kundegrupper Se skematisk opstilling i afsnit 8

5 Side 3 3 Sammenfatning Som det ses i nedenstående skema, er der underskud/forskel på ca. 3,2 mio. kr. Underskudes skyldes bl.a.: Skolemaden sælges til under det halve af den reelle kostpris, når alt medregnes. Manglende intern fakturering for møder, arrangementer m.v. Manglende intern fakturering for pædagogiske måltider Generelt højere service end den de private leverandører skal levere ifølge udbudsmaterialet Mindre effektivitet på grund af de fysiske forhold i køkkenet på Risagerlund herunder større rengørings- og vedligeholdelsesareal end der er brug for. At effektiviteten i produktionen generel er for lav. 3.1 Skematisk oversigt udgifter og indtægter Udgifter og indtægter Antal Bogført producerede indtægt kr. døgn kostdage Udgift produktion kr. Udgift transport kr. Balance kr. Ældreområdet Elmehøj brugere Elmehøj pædagogiske måltider Rosengården/Valde Brugere Rosengården/Valde pædagogiske måltider Stenumgård brugere Stenumgård pædagogiske måltider Tygelsgadecentret brugere Tygelsgadecentret pædagogiske måltider Risagerlund brugere Risagerlund pædagogiske måltider Risagerlund Spisestue Skoler Samlet for alle skoler Øvrige Diverse foreninger, jubilæum m.v Indtægter kurser og møder Personalekaffe Total Underskud En del af underskuddet opstår på grund af forskellen mellem den faktiske produktionspris og den fastsatte takst for brugerbetaling. Eksempelvis koster en døgnkost til ældreområdet 100,24 kr. inkl. husleje at fremstille, Taksten for en døgnkost var 85,00. Underskud/manglende indtægt/manglende overførsel fra andre konti etc. Skolemad (heraf manglede indtægt på kr ) Pædagogiske måltider Døgnkost ældreområdet Øvrige, personalekaffe, møder kurser m.v Samlet kr

6 Side 4 4 Produktionsmængden opgjort i døgnkostdage 4.1 Samlet produktionsmængde Opgørelse over leveringsteder og mængder levering i antal Antal dage pr. år Faktor Antal Døgnkost dage pr. år Skolemad Ugens madbrød samlet 0, Ugens grovbrød samlet 0, Skolerugbrød samlet 0, Ugens kød samlet 0, Ugens kød dyre samlet 0, Pålægsbolle samlet 0,1 149 Pålægsbolle samlet 0, Gulerodspose 100 gram samlet 0, Gulerødder 1 gulerod 466 samlet 0,015 7 Skorper 5 samlet 0,075 0,38 Knækbrød 3 samlet 0,075 0,23 Koldskål samlet 0,1 107 Pastasalat med tun/kylling samlet 0,1 172 Lun ret samlet 0,3 508 Risengrød samlet 0,1 109 Græske frikad.ps. 3 samlet 0,5 2 Samlet skolemad Elmehøj Døgnkost 96,5 % belægning Pædagogiske måltider middag 365 0,25 - Pædagogiske måltider aften 365 0,25 - Samlet til Elmehøj Rosengården/Valdemarsgade Døgnkost 96,5 % belægning Pædagogiske måltider middag , Pædagogiske måltider aften , Samlet til Rosengården Stenumgård Døgnkost 96,5 % belægning Pædagogiske måltider middag , Pædagogiske måltider aften , Samlet til Stenumgård Tygelsgadecentret Døgnkost 96,5 % belægning Pædagogiske måltider middag , Pædagogiske måltider aften , Samlet til Thygelsgade Risagerlund Døgnkost 96,5 % belægning Pædagogiske måltider middag , Pædagogiske måltider aften , Samlet til Risagerlund Spisestuen Risagerlund Hovedret ,3 767 Biret ,1 256 Hovedret ,3 288 Biret ,1 96 Døgnkost Samlet spisestuern Diverse foreninger og pårørende kaffe med brød samlet 0, kage 60 0,075 4,5 Festmiddage 200 samlet 0,5 100 Demenscafe kaffe og kage 190 0,15 29 gæstemiddage 62 0,4 25 Rejsegilde Jerslev 100 0,3 30 gæstearr. 91 0,7 64 jubilæum Thygelsgadecentret 100 1,4 140 Samlet til foreninger og pårørende 824 Møder/kurser og personalekaffe kaffe og brød daglig 74, , kaffe og brød daglig 62, , kaffe med brød eller chokolade 347 samlet 0,1 35 mad til højtider 100 0,5 50 mødefrokost 139 0,3 42 mødefrokost frokost 60 0,4 24 dagsmøder 350 0,7 245 julefrokost 70 0,5 35 kursus på skoler 100 0,4 40 kursusforplejning samlet 0,7 945 jubilæum 100 1,4 140 ikke regi. Forplejning 500 Samlet til kurser m.v Samlet antal Døgnkostdage

7 Side Fordeling af produktionsmængden % del af produktionen 1% 5% 6% 14% Skolemad, 3% Plejecentre Spisestue Risagerlund Pædagogiseke måltider Diverse foreninger 71% Kurser og mødeforplejning

8 Side 6 5 Produktionsomkostninger 5.1 Samlet produktionsomkostning Produktionsomkostninger Årlige udgifter Produktion Samlet for alle områder produktionen døgnkostpris antal kostdage kr. Produktionsmængde Personale Lønninger køkkenpersonale brutto inkl forsikring ,34 Leder af køkkenet ,37 Refusion ,15 timer til kørsel ,71 Lønninger pedel 0,2 stilling ,75 Forsikringer inkl. i løn Uddannelse Sko ,20 Omkostning administration Service edb programmer ,19 Administration (kontorartikler -tlf.) ,38 Fælles kommunal omkostning - skønnet ,75 Diverse varekøb m.v. Fødevarer ,25 Øvrige varekøb ,31 Vask ,90 Rengøringsmidler/artikler ,65 Energiforbrug, vedligehold og renovation Forbrugsafgift, el, vand og varme ,00 Vedligehold af køkkeninventar ,73 Vedligehold af bygninger, diverse serviceaftaler m.m forsikring bygning og inventar Vedlighold have snerydning, vinduespudsning m.v. Renovation inkl. madaffald (fremskrevet pris fra tidligere analyse) ,36 Løs Inventar anskaffelser ,63 Husleje m.v. Husleje ,66 Leje af container til skolemad ,40 Udgifter emballage Skoler ,68 Samlet omkostning ekskl. Moms i alt kr ,70 Ekskl. husleje m.v ,04

9 Side Produktionsomkostninger - ældreområdet Produktionsomkostninger Årlige udgifter Produktion Ældrecentre og leve - bo enheder produktionen Kr. /døgnantal kostdage kostport. Produktionsmængde - antal døgnkostenheder Personale Lønninger køkkenpersonale brutto inkl forsikring ,97 Leder af køkkenet ,37 Refusion ,15 timer til kørsel ,71 Lønninger pedel 0,2 stilling ,75 Forsikringer inkl. i løn 0 0,00 Uddannelse 0 0,00 Sko Omkostning administration 0 0,00 Service edb programmer ,19 Administration (kontorartikler -tlf.) ,38 Fælles kommunal omkostning - skønnet Diverse varekøb m.v. 0 30,00 Fødevarer ,25 Øvrige varekøb ,31 Vask ,90 Rengøringsmidler/artikler Energiforbrug, vedligehold og renovation Forbrugsafgift, el, vand og varme ,00 Vedligehold af køkkeninventar ,73 Vedligehold af bygninger, diverse serviceaftaler m.m forsikring bygning og inventar Vedlighold have snerydning, vinduespudsning m.v. Renovation inkl. madaffald (fremskrevet pris fra tidligere analyse) ,36 Løs Inventar anskaffelser ,63 Forrentning og afskrivning af bygning og inventar Husleje ,66 Samlet omkostning ekskl. Moms i alt kr ,24 Ekskl. forrentning og afskrivning bygning kr ,58

10 Side Produktionsomkostninger skoler Produktionsomkostninger Årlige udgifter Produktion Skolemad produktionen Kr. /døgnantal kostdage kostport. Produktionsmængde - antal døgnkostenheder Personale Lønninger køkkenpersonale brutto inkl forsikring ,89 Leder af køkkenet ,37 Refusion ,15 timer til kørsel ,71 Lønninger pedel 0,2 stilling ,75 Forsikringer inkl. i løn 0 0,00 Uddannelse 0 0,00 Sko ,20 Omkostning administration 0 0,00 Service edb programmer ,19 Administration (kontorartikler -tlf.) ,38 Fælles kommunal omkostning - skønnet Diverse varekøb m.v. Fødevarer ,25 Øvrige varekøb ,31 Vask ,90 Rengøringsmidler/artikler Energiforbrug, vedligehold og renovation Forbrugsafgift, el, vand og varme ,00 Vedligehold af køkkeninventar ,73 Vedligehold af bygninger, diverse serviceaftaler m.m forsikring bygning og inventar Vedlighold have snerydning, vinduespudsning m.v. Renovation inkl. madaffald (fremskrevet pris fra tidligere analyse) ,36 Løs Inventar anskaffelser Forrentning og afskrivning af bygning og inventar 0 0,00 Husleje ,66 Leje af container til skolemad Udgifter emballage Skoler ,82 Samlet omkostning ekskl. Moms i alt kr ,82 Ekskl. forrentning og afskrivning bygning kr ,16

11 Side Produktionsomkostninger - øvrige Produktionsomkostninger Årlige udgifter Produktion Møder, kurser m.v. produktionen Kr. /døgnantal kostdage kostport. Produktionsmængde - antal døgnkostenheder Personale Lønninger køkkenpersonale brutto inkl forsikring ,70 Leder af køkkenet ,37 Refusion ,15 timer til kørsel ,71 Lønninger pedel 0,2 stilling ,75 Forsikringer inkl. i løn 0,00 Sko 891 Omkostning administration 0,00 Service edb programmer 854 0,19 Administration (kontorartikler -tlf.) ,38 Fælles kommunal omkostning - skønnet Diverse varekøb m.v. 0 30,00 Fødevarer ,25 Øvrige varekøb ,31 Vask ,90 Rengøringsmidler/artikler Energiforbrug, vedligehold og renovation Forbrugsafgift, el, vand og varme ,00 Vedligehold af køkkeninventar ,73 Vedligehold af bygninger, diverse serviceaftaler m.m forsikring bygning og inventar Vedlighold have snerydning, vinduespudsning m.v. Renovation inkl. madaffald (fremskrevet pris fra tidligere analyse) ,36 Løs Inventar anskaffelser Forrentning og afskrivning af bygning og inventar Husleje ,66 Leje af container til skolemad 0,00 Udgifter emballage 0 Skoler 0,00 Samlet omkostning ekskl. Moms i alt kr ,98 Ekskl. forrentning og afskrivning bygning kr ,32

12 Side 10 6 Personale 6.1 Skematisk opstilling samlet personale Personalefordeling og lønomkostninger. Antal ansatte og lønomkostning Døgn kostdage % del af produktionen Netto effektivitet stillinger netto ekskl. leder Stillinger brutto med 15 % vikardækning eksl. leder Leder af køkkenet løn omkostning brutto produktion med genm. Løn på kr pr. medarbejder Løn omkostning Transport Samlet løn omkostning Skolemad, ,2% 14 2,0 2, Plejecentre ,5% 16 8,7 10, Spisestue Risagerlund ,4% 16 0,4 0, Pædagogiseke måltider ,7% 16 0,6 0, Diverse foreninger 824 1,1% 16 0,1 0, Kurser og mødeforplejning ,10% 14 0,9 1, Samlet/gmn % 15,69 12,79 14, Bemærkninger: Netto effektivitet = det antal døgnkostenheder der kan producerer pr. medarbejder På grund af kompleksiteten er effektiviteten til produktion af skolemad, samt mad til kurser og mødeforplejning, lavere en til den øvrige produktion

13 Side Personalefordeling og effektivitet Personalesammnesætning 2007 Antal stillinger incl. leder Antal stillinger ekskl leder Ledende Økonoma 1,04 ernæringsass. 12,01 12,01 ernæringsass. 0,54 0,54 Husassistent og andet ikke uddannet personale 0,00 0,00 vikar 2,54 2,54 personale med tilskud 0,46 0,46 Antal fuldtidsstillinger 16,59 15,55 Timer fra køkken normeringen der anvendes til service m.m.: (trækkes fra køkken normeringen) Antal stillinger incl. leder Antal stillinger ekskl leder transport skoler 0,22 0,22 transport ældreområdet m.v. 0,72 0,72 Antal fuldtidsstillinger 0,95 0,95 Produktion Antal fuldtidsstillinger 15,65 14,61 Produktions effektivitet ekskl. leder Brutto Netto Den samlede produktionsnormering omregnet i fuldtidsstillinger: 14,61 12,70 Kostdage antal kostdage:365 dage : antal fuldtidsstilling = 13,74 15,80 Produktions effektivitet inkl. leder Brutto Netto Den samlede produktionsnormering omregnet i fuldtidsstillinger: 15,65 13,61 Kostdage antal kostdage:365 dage : antal fuldtidsstilling = 12,83 14,75 Bemærkninger: Med den nuværende produktion, og bygningsmæssige rammer vurderer vi, at den samlede nettoeffektivitet på 16,75 (ekskl. lederen) Ligger ca % under en det faktisk mulige. Svarende til en reduktion på ca. 2-3 fuldtidsstilling

14 Side 12 7 Transportomkostninger Samlet omkostning drift af bilen kr Andel af omkostninger drift af bil fordelt efter timeopgørelse timer pr. år % fordeling Fordeling - udgiften til drift af bil Skolemad % ,01 Ældreområdet % ,99 Samlet forbrug 1.818, % ,00 Antal stillinger 0, Transport til plejehjem centre og møder Transportsomkostninger plejehjem og centre Timeforbrug transport til centre pr. dag Transport 1 gange daglig 3,0 timer Rengøring af bil 0,4 - Vikar/afløser 0,4 - Samlet timer og lønudgift a' 149,43 kr./time 3,80 timer timer pr. år 1.387,00 timeløn 149,43 Samlet udgift transport til ældreområdet Lønninger kr. Drift af bil svarende til 76% af den samlede udgift I alt kr. Antal døgnkostenheder der transporteres kr. Transportpris pr. døgnkost 6,51 kr. Fordeling af transport omkost. til ældreområdet Døgn kostenheder procent del Samlet omkostning kr. pr. Døgnkost heraf løn omkost Plejecentre % , Pædagogiske måltider % , Diverse foreninger 824 2% , Kurser og mødeforplejning % , Samlet %

15 Side Transportomkostninger til skoler Timeforbrug transport til skoler pr. dag Transport til skoler 1,14 timer På - og aflæsning 0,5 - Rengøring af bil 0,3 - Vikar/afløser 7,5% 0,2 - Samlet timer og lønudgift a' 140 kr./time 2,16 timer Samlet udgift transport til skoler Lønudgift 200 dg./år kr. Drift af bil svarende til 24% af den samlede drift I alt kr. Antal lev/port.pr. år Pris pr. udbragt portion: 0,86 kr.

16 Side 14 8 Indtægter 8.1 Indtægt fra brugere på plejehjem og centre. Opgørelse indtægter 2007 ældrecentre indtægt via pensionstræk kr. Faktisk antal pladser omregnet med en belægnings procent på 96,5% ELMEHØJ Samlet ,3 ROSENGÅRDEN / VALDEMARSGADE Samlet ,8 STENUMGÅRD Samlet ,2 TYGELSGADECENTRET Samlet ,1 RISAGERLUND ekskl. indtægt spisestuen Samlet ,0 Total sum trukket via pension ,4 8.2 Indtægt skolemad Den samlede indtægt for skolemad i 2007 Skolemad kr. Samlet salg Bogført indtægt Manglede betaling Indtægt Øvrigt salg Salg til personale m.v. kr. Indtægter for personalekaffe Diverse indtægter for salg

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Kostdagspris til Rambøll

Kostdagspris til Rambøll Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER 1 OPGAVEN Opstilling og beregning af 2 scenarier for den fremtidige køkkendrift i Køkken Syddjurs Anbefalinger

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 09. august 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-10:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold

Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold Vejledning til budgetmodel skolebod Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng mellem budgetmodel og

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MAD- TILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG

VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MAD- TILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MAD- TILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG Rapport om analysen og dens resultater pr. 3. marts 2017 VIBORG KOMMUNE ANALYSE AF SCENARIER FOR MADTILBUDDET I SUNDHED OG OMSORG

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for børnehaver med børn Indhold

Vejledning til budgetmodel for børnehaver med børn Indhold Vejledning til budgetmodel for børnehaver med 41 60 børn Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for børnehaver med mere end 60 børn Indhold

Vejledning til budgetmodel for børnehaver med mere end 60 børn Indhold Vejledning til budgetmodel for børnehaver med mere end 60 børn Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Det principielle forløb Springvis varierende omkostninger Reversible omkostninger Irreversible omkostninger

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008.

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. Den 18. april 2007 Nordfyns Kommune Køkkenarbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af: Seniorkonsulent Kurt Holmsted, formand Køkkenchef Lotte

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.

Læs mere

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen TAKSTBILAG : Socialudvalget Bilag 9 Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger ( 110), Kvindekrisecentre ( 109) samt bofællesskaber ( 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger ( 110), kvindekrisecentre

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Notat Servicepakke takster for 2016.

Notat Servicepakke takster for 2016. Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 26.1 er, omkostninger Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk For at fremstille og/eller sælge varer eller serviceydelser må en virksomhed anskaffe produktionsmidler.

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009 Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2014 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Frikadellens flugt? Hvordan får vi mest kvalitet for pengene?

Frikadellens flugt? Hvordan får vi mest kvalitet for pengene? Frikadellens flugt? Hvordan får vi mest kvalitet for pengene? Hvordan anvender vi kalkulation optimalt i forhold til brugeroplevelser og arbejdsmiljø? Kvalitetsudvikling - som en kontinuerlig proces Kvalitetsforudsætninger

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Prisberegning/kalkulation

Prisberegning/kalkulation Prisberegning/kalkulation Når du skal lave en prisberegning er det vigtigt at få så mange af omkostningerne med, som det overhovedet er muligt. Alle prisberegninger er eksklusiv moms, altså plus moms.

Læs mere

Overblik over. muligheder for fremtidig bespisning på ældreområdet samt bosteder i Holbæk Kommune

Overblik over. muligheder for fremtidig bespisning på ældreområdet samt bosteder i Holbæk Kommune Overblik over muligheder for fremtidig bespisning på ældreområdet samt bosteder i Holbæk Kommune Scenarie 1 - Bygge nyt forsyningskøkken Udspringer af køkkenanalysen fra 2015. Mad til alle: børn, unge,

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5 EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Januar 2009 Margit Tang Møller Acadre dok. 13399-10 Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2012

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2012 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2012 (15. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE

BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE / REGION SJÆLLAND DECEMBER 2010 1. Baggrund for projektet Guldborgsund Kommune har på baggrund af

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Børnebidrag: Lov om børns forsørgelse 18 stk. 2.

Børnebidrag: Lov om børns forsørgelse 18 stk. 2. BILAG 8 TAKSTOVERSIGT: Socialforvaltningen Styrelsesloven 41a gælder: Type: Hjemmel: Forældrebetaling, egenbetaling og børnebidrag Forældrebetaling og egenbetaling: Bekendtgørelse nr. 610 af 15. juni 2006

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre

Læs mere

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg Mad hjem til dig- Plejecentre Madservice Viborg Velkommen og velbekomme Vi er glade for at kunne byde dig indenfor i Madservice Viborg. Velkommen til et køkken med gamle dyder, friske råvarer og mange

Læs mere

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0482 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Odder Lejerbo Odder Kommune c/o Gl. Køge Landevej 26

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2017

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2017 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2017 Hvad indeholder mad og måltider? Mad og måltider på plejecenter På alle plejecentre i Allerød Kommune er der døgnforplejning. Det er plejecentrets ansvar, at tilbyde

Læs mere

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Dansk Kiropraktor Forening 2013 Indtjenings- og omkostningsundersøgelse i kiropraktorpraksis 2011 Det fremgår af landsoverenskomst

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud

Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud www.pwc.dk Vejledning til udarbejdelse af kontrolbud December 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 4 3. Afklaring af opgavens omfang (fase 1) 4 3.1. Omfang af udbudte opgaver 5 3.2. Forskelle i

Læs mere

På sidste styregruppemøde behandledes nedenstående forslag til overordnede budgetrammer for MedCom6.

På sidste styregruppemøde behandledes nedenstående forslag til overordnede budgetrammer for MedCom6. 28-04-2008/HBJ.. Revideret budgetredegørelse for MedCom 6 På sidste styregruppemøde behandledes nedenstående forslag til overordnede budgetrammer for MedCom6. Tabel 1: Oprindeligt budget for MedCom 6 2008

Læs mere

Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den :

Samlet lønbudget 2009, netto før ændring. Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den : Samlet lønbudget 29, netto 22.6. før ændring Beregningsgrundlag udarbejde i samarbejde med Sten Dokkedahl den 23.2.9: PR.1.5.9: Fælles lønudgifter, incl. Øvrig ledelse Ledelse ud over forstander: Erik

Læs mere

Motas I/S Budget 2016 Udgifter

Motas I/S Budget 2016 Udgifter Poster Affaldsbehandling Motas I/S Budget 216 Udgifter UDGIFTER regnskab 214 UDGIFTER budget 216 Adm. Ordning Drift Ordning Omkostnings Fordeling OBU Ordningt Klinisk Risiko Ordning Lille/ landbrug Ordning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 9 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Besvarelse af spørgsmål stillet på mødet i Kulturudvalget d. 23. juni 2015 vedr. Principindstillingen Opfølgning på evaluering af Godsbanen Principindstillingen

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere