ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB"

Transkript

1 ORDINÆRE LØNTIMER FOR BORGERE I RESSOURCEFORLØB fakta om borgerens økonomi I denne guide kan du læse: 1 H vorfor det giver mening for borgerne at få ordinære løntimer i deres ressourceforløb 2 Hvordan ordinære løntimer med fordel kan kombineres med timer i praktik 3 Hvordan man kan samarbejde med Ydelseskontoret om borgerens udbetaling 4 6 eksempler på borgere, der har fået ordinære løntimer med beregning af deres økonomiske fordele

2 Hvorfor giver det mening at få ordinære løntimer i ressourceforløbet? Denne guide er lavet til dig som jobcentermedarbejder, der arbejder med borgere i ressourceforløb, der enten allerede er i et virksomhedsforløb eller skal i gang med et. Ordinære løntimer er de timer, hvor borgeren arbejder på ordinære vilkår i en virksomhed. Hensigten med de ordinære løntimer er at bringe borgere i ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet. Erfaringer fra styrelsens projekter viser klart, at selv få ordinære løntimer øger motivationen og troen på en fremtid på arbejdsmarkedet. Borgerne føler sig værdsat og anerkendt på arbejdspladsen, og de får styrket deres selvtillid, når de får løn for at løse arbejdsopgaver. Samtidig får borgerne også en økonomisk fordel ud af de ordinære løntimer. Borgerne beholder deres løn og får fratrukket 30 procent af lønindtægten i deres ressourceforløbsydelse, hvis lønindtægten ikke overstiger kr. om måneden. Nogle borgere kan desuden være berettiget til jobpræmie, som er en skattefri indtægt på 10 procent af lønindkomsten. Som jobcentermedarbejder kan du være med til at støtte borgerne i at opnå ordinære løntimer under ressourceforløbet. Med denne guide i hånden kan du vise en borger, at der blandt andet er økonomiske fordele i at opnå ordinære løntimer. Du kan bruge de 6 eksempler fra styrelsens projekter på side 5 til 10 til at vise, hvordan andre er lykkedes med at opnå ordinære løntimer, og hvordan de ordinære løntimer kan kombineres med timer i praktik. Guiden giver desuden konkrete anvisninger på, hvordan der kan etableres et samarbejde med Ydelseskontoret om udbetaling af ressourceforløbsydelsen, når en borger samtidig får løn fra en arbejdsgiver. > Læs mere om jobpræmie borger.dk 2 Ordinære løntimer i ressourceforløb

3 Hvordan kombinerer man ordinære løntimer med praktik? Det er en rigtig god idé at kombinere ordinære løntimer med timer i praktik. Borgerne kan få ordinære løntimer for de arbejdsopgaver, som de allerede mestrer, samtidig med at de kan optræne nye kompetencer i deres praktiktimer. Efterhånden som de lærer at mestre flere arbejdsopgaver, kan de opnå flere ordinære løntimer. Det er meget vigtigt at afstemme forventningerne med arbejdsgiveren, allerede før en borger begynder i praktik. Italesæt fra starten, at jobcenterets interesse er at generere ordinære løntimer, og at praktik kan opkvalificere til nye jobfunktioner, som kan aflønnes ordinært. På den måde bliver målet med praktikken klart for både arbejdsgiver og borger, og borgeren kan løbende øge sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at borgerne ikke må udføre de samme opgaver i praktikken, som de får ordinære løntimer for. De arbejdsfunktioner, som en borger får løn for, skal altså adskille sig fra de arbejdsfunktioner, som borgeren optræner i en praktik. Løntimer = opgaver man mestrer Praktik = optræning i opgaver > Læs også pjecen Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer Bemærk, at der ikke kan gives virksomhedspraktik det sted, hvor man senest har været ansat. Reglen hindrer ikke, at man kan få virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor man aktuelt er ansat, for udsat at det er i en anden arbejdsfunktion, og at betingelserne i øvrigt er opfyldte. Reglen fremgår af 69, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 3 Ordinære løntimer i ressourceforløb

4 Hvordan etablerer man et godt samarbejde med Ydelseskontoret? Der skal etableres et godt samarbejde med Ydelseskontoret, når borgerne kommer i ordinært arbejde og får udbetalt løn for de ordinære løntimer. Ydelseskontoret skal beregne ressourceforløbsydelsen med udgangspunkt i lønnen fra arbejdsgiver, så borgeren ikke får udbetalt for meget ydelse, som senere skal betales tilbage. Derfor er det afgørende, at Ydelseskontoret får de rigtige informationer så hurtigt som muligt, når en borger ansættes i ordinære løntimer. Sådan kan der etableres et godt samarbejde med Ydelseskontoret: Udpeg eller udvælg en fast kontaktperson i Ydelseskontoret, som kan hjælpe med at udregne en borgers samlede indtægt, når borgeren har udsigt til at få ordinære løntimer i en virksomhed. I nogle kommuner har man udpeget en fast kontaktperson i Ydelseskontoret, der håndterer opgaven. I andre kommuner har man en aftale om, at borgeren (evt. med hjælp fra jobcentermedarbejderen) kan kontakte Ydelseskontoret og få beregnet sin samlede indtægt. Aftal med Ydelseskontoret, hvad de skal bruge af information, når en borger får ordinære løntimer. I nogle kommuner trækker Ydelseskontoret informationer fra indkomstregistret. I andre kommuner er arbejdsgangen tilrettelagt med lønsedler og en underskrevet ansættelseskontrakt med dato for ansættelse. Aftal i god tid med Ydelseskontoret, hvordan de får de rette informationer. Nogle kommuner har en kontakttelefon i Ydelseskontoret, som borgeren kan ringe til for at få vejledning. Andre kommuner har infopjecer og en mailboks, som borgeren skal benytte. Giv borgeren klare informationer om kommunens praksis, så borgeren er helt klar over, hvad han/hun selv skal gøre, når de ordinære løntimer er en realitet. Inddrag eventuelt mentor eller anden støttekontaktperson, hvis borgeren har svært ved selv at håndtere det. 4 Ordinære løntimer i ressourceforløb

5 6 eksempler på borgere, der har opnået ordinære løntimer Her følger 6 eksempler på borgere i ressourceforløb, der har opnået ordinære løntimer. Eksemplerne er virkelige og taget fra styrelsens projekter for borgere i ressourceforløb. Du kan bruge eksemplerne til at forklare borgerne de økonomiske fordele ved at få ordinære løntimer. Og du kan vise dem, hvordan ordinære løntimer kan kombineres med praktik. Find det eksempel, der passer bedst på den borger, du samarbejder med. Der er 3 eksempler henholdsvis på borgere, der er forsørgere, og borgere, der ikke er forsørgere. I alle 6 eksempler er borgerne over 25 år. For at sikre en enkelhed i fakta om deres indkomst er timelønnen sat til 120 kr., og kommunalskatteprocenten er ens i alle eksemplerne (kommunalskatten kan variere en anelse fra kommune til kommune. Her er landsgennemsnittet anvendt). Alle 6 eksempler indeholder en økonomisk beregning, der viser, hvad borgeren havde af indtægt FØR, han eller hun fik ordinære løntimer, og hvad borgeren har nu EFTER, han eller hun har fået ordinære løntimer. Hensigten er, at du som jobcentermedarbejder kan give et billede af, hvad det betyder for den samlede indtægt at få ordinære løntimer. Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i borgerens øvrige ydelser - som boligstøtte og særlig støtte - ved en stigning i borgerens indtægt. Borgere kan beregne ændringen i deres boligstøtte på borger.dk: > Se kontaktinfo på > eller ring til Boligstøtte på telefon for at få hjælp. 5 Ordinære løntimer i ressourceforløb

6 3 eksempler på borgere, der er forsørgere: Eksempel 1 Camilla gør rent i et kontorfællesskab i 2 ordinære løntimer om ugen hver fredag eftermiddag. Før hun fik jobbet, var hun i praktik i 4 timer om ugen som piccoline samme sted. Da rengøringsdamen sagde op, fik Camilla tilbudt at afprøve arbejdsfunktionen, samtidig med at hun var i praktik som piccoline. Det viste sig hurtigt, at Camilla mestrede rengøringsopgaverne selvstændigt, fordi hun tidligere havde gjort rent, og derfor blev hun ansat i 2 ordinære løntimer om ugen. Camilla er fortsat i praktik i 2 timer om ugen ved siden af rengøringsjobbet, hvor hun optrænes i opgaver som piccoline fx med at kopiere, sortere dokumenter og samle mapper. Camillas økonomiske fordel er 437 kr. om måneden efter SKAT for 2 ordinære løntimer om ugen. Camilla har i alt kr. at leve for om måneden. Før hun fik ordinære løntimer havde hun kr. at leve for om måneden. Hvis Camilla er berettiget til jobpræmie stiger fordelen til 541 kr. om måneden efter SKAT. Hendes samlede indtægt er så kr.** Indtægten FØR Camilla fik ordinære løntimer: Indtægten EFTER Camilla har fået 2 ordinære løntimer om ugen: Månedsløn (Brutto) kr Ressourceforløbsydelse kr Ressourceforløbsydelse kr Skattebetaling med fradrag* kr Samlet bruttoløn med 2 ordinære løntimer kr Udbetalt ydelse Kr Løn + ydelse efter SKAT og med fradrag* Kr ved 2 ordinære løntimer om ugen: Økonomisk overskud efter SKAT pr. måned kr. 437 Økonomisk overskud efter SKAT pr. måned med jobpræmie** kr Ordinære løntimer i ressourceforløb

7 3 eksempler på borgere, der er forsørgere: Eksempel 2 Jamil tilbereder grønsager i en lille restaurant i 5 ordinære løntimer om ugen. Jamil var i praktik i restauranten i 15 timer om ugen, og efter et par måneder viste det sig, at han mestrede at tilberede grønsager. Derfor blev han ansat i de 5 ordinære løntimer, hvor han tilbereder grønsager. Jamil er samtidig i praktik i restauranten i 12 timer om ugen, hvor han optrænes i andre funktioner i restauranten, som fx at tilberede kød, rydde af efter gæsterne og dække op. Jamil har en hjerneskade, så det tager lidt tid for ham at lære nye opgaver. Aftalen med arbejdsgiver er, at Jamil kan få løn for flere timer efterhånden, som han lærer at mestre flere arbejdsopgaver. Jamils økonomiske fordel er kr. om måneden efter SKAT for 5 ordinære løntimer om ugen. Jamil har i alt kr. at leve for om måneden. Før Jamil fik ordinære løntimer havde han kr. at leve for om måneden. Hvis Jamil er berettiget til jobpræmie stiger fordelen til kr. om måneden efter SKAT. Hans samlede indtægt er så kr.** Indtægten FØR Jamil fik ordinære løntimer: Indtægten EFTER Jamil har fået 5 ordinære løntimer om ugen: Månedsløn (Brutto) kr Ressourceforløbsydelse kr Ressourceforløbsydelse kr Skattebetaling med fradrag* kr Samlet bruttoløn kr Udbetalt ydelse Kr Løn + ydelse efter SKAT og med fradrag* Kr ved 5 ordinære løntimer om ugen: efter SKAT pr. måned kr efter SKAT pr. måned med jobpræmie** kr Ordinære løntimer i ressourceforløb

8 3 eksempler på borgere, der er forsørgere: Eksempel 3 Bjarke klargør biler og andet materiel i 10 ordinære løntimer om ugen i en institution for voksne handicappede. Bjarke vil gerne være pedel, så han slog til, da hans virksomhedskonsulent fortalte, at institutionen gerne ville stille sig til rådighed for en praktik inden for pedelfaget. Bjarke kom i praktik i 15 timer om ugen i institutionen, og det viste sig i løbet af en måneds tid, at han selvstændigt mestrede opgaverne med at klargøre biler. Institutionen ansatte derfor Bjarke i de 10 ordinære løntimer om ugen, hvor han klargør biler. Bjarke er samtidig i praktik i 5 timer om ugen, hvor han optrænes i andre serviceopgaver, småreparationer og at have kontakt til håndværkere. Bjarkes økonomiske fordel er kr. om måneden efter SKAT for 10 ordinære løntimer. Bjarke har i alt kr. at leve for om måneden. Før Bjarke fik ordinære løntimer havde han kr. at leve for om måneden. Hvis Bjarke er berettiget til jobpræmie stiger fordelen til kr. om måneden efter SKAT. Hans samlede indtægt er så kr.** Indtægten FØR Bjarke fik ordinære løntimer: Indtægten EFTER Bjarke har fået 10 ordinære løntimer om ugen: Månedsløn (Brutto) kr Ressourceforløbsydelse kr Ressourceforløbsydelse kr Skattebetaling med fradrag* kr Samlet bruttoløn kr Udbetalt ydelse Kr Løn + ydelse efter SKAT og med fradrag* Kr ved 10 ordinære løntimer om ugen: efter SKAT pr. måned kr efter SKAT pr. måned med jobpræmie** kr Ordinære løntimer i ressourceforløb

9 3 eksempler på borgere, der ikke er forsørgere: Eksempel 4 Lene har en syworkshop i 2 ordinære løntimer i en ungdomsklub. Lene begyndte i praktik i ungdomsklubben i 12 timer om ugen, hvor hun mest havde praktiske opgaver og deltog i forskellige aktiviteter med de unge. Lene har før arbejdet på et bosted for utilpassede unge, men efter en længere stress sygemelding var hun i tvivl om, hvor meget hun kunne klare. Lene fik mod på mere efter 4 måneder i praktik, så derfor fik hun lov til at lave en workshop for unge, der gerne ville lære at sy. Lene er oprindeligt uddannet syerske, så hun mestrede hurtigt opgaven med de unge selvstændigt. Derfor blev hun ansat i 2 ordinære løntimer om ugen som pædagogmedhjælper. Hun har samtidig fået flere praktiktimer, så hun nu er 17 timer i praktik i ungdomsklubben ved siden af de ordinære løntimer, hvor hun optræner små pædagogiske opgaver og aktiviteter med de unge, som hun måske efterhånden kan få løntimer for. Lenes økonomiske fordel er 437 kr. om måneden efter SKAT for 2 ordinære løntimer om ugen. Lene har i alt kr. at leve for om måneden. Før hun fik ordinære løntimer havde hun kr. at leve for om måneden. Hvis Lene er berettiget til jobpræmie stiger fordelen til 541 kr. om måneden efter SKAT. Hendes samlede indtægt er så kr.** Indtægten FØR Lene fik ordinære løntimer: Indtægten EFTER Lene har fået 2 ordinære løntimer om ugen: Ressourceforløbsydelse (ikke forsørger) Månedsløn (Brutto) kr kr Ressourceforløbsydelse kr Skattebetaling med fradrag* kr Samlet bruttoløn kr Udbetalt ydelse Kr Løn + ydelse efter SKAT og med fradrag* Kr ved 2 ordinære løntimer om ugen: Økonomisk overskud efter SKAT pr. måned kr. 437 Økonomisk overskud efter SKAT pr. måned med jobpræmie** kr Ordinære løntimer i ressourceforløb

10 3 eksempler på borgere, der ikke er forsørgere: Eksempel 5 Anders arbejder på et malerværksted i 5 ordinære løntimer om ugen i kommunens Vej og Park afdeling. Anders er ufaglært og har i mange år været på kontanthjælp. Han er god til praktiske opgaver, men har haft svært ved at fungere på en arbejdsplads, fordi han har ADHD. Anders begyndte i en praktik i 10 timer om ugen, hvor han gik til hånde på kommunens grønne områder med blandt andet at slå græs og klippe buske. Her hørte han, at Vej og Park også havde et malerværksted, hvor de malede og vedligeholdt forskellige materialer. Han fik lov til at prøve det af i et par måneder, og Anders viste sig at have flair for det. Han fungerede godt med de konkrete og overskuelige opgaver i værkstedet, så derfor blev han ansat i 5 ordinære løntimer om ugen. Anders er fortsat i praktik i 10 timer om ugen, hvor han optrænes i at vedligeholde kommunens grønne områder. Anders økonomiske fordel er kr. om måneden efter SKAT for 5 ordinære løntimer om ugen. Anders har i alt kr. at leve for om måneden. Før Anders fik ordinære løntimer havde han kr. at leve for om måneden. Hvis Anders er berettiget til jobpræmie stiger fordelen til 1.349,40 kr. om måneden efter SKAT. Hans samlede indtægt er så kr.** Indtægten FØR Anders fik ordinære løntimer: Indtægten EFTER Anders har fået 5 ordinære løntimer om ugen: Ressourceforløbsydelse (ikke forsørger) Månedsløn (Brutto) kr kr Ressourceforløbsydelse kr Skattebetaling med fradrag* kr Samlet bruttoløn kr Udbetalt ydelse Kr Løn + ydelse efter SKAT og med fradrag* Kr ved 5 ordinære løntimer om ugen: efter SKAT pr. måned kr efter SKAT pr. måned med jobpræmie** kr Ordinære løntimer i ressourceforløb

11 3 eksempler på borgere, der ikke er forsørgere: Eksempel 6 Jens har lagerarbejde og opfyldning i 10 ordinære løntimer om ugen i en dagligvarebutik. Jens har arbejdet på lager for mange år siden, men han har været uden for arbejdsmarkedet i en del år pga. svær sygdom. Han er stadig i behandling for sin sygdom, så han er i tvivl, om han kan komme tilbage til lagerområdet. Jens er meget udadvendt og social, så derfor gav det god mening for ham at prøve at være i en butik. Han begyndte i en praktik i 12 timer om ugen i Rema 1000, hvor han i første omgang fik lettere lagerfunktioner og fyldte op i butikken. Jens erfaring fra lagerområdet gjorde, at han efter en måned mestrede opgaverne selvstændigt. Derfor blev han ansat i 10 ordinære løntimer om ugen. Jens er også i gang med at blive optrænet i at betjene kassen, så han er i praktik i 7 timer om ugen i samme butik. Jens økonomiske fordel er kr. om måneden efter SKAT for 10 ordinære løntimer. Jens har i alt kr. at leve for om måneden. Før Jens fik ordinære løntimer havde han kr. at leve for om måneden. Hvis Jens er berettiget til jobpræmie stiger fordelen til kr. om måneden efter SKAT. Hans samlede indtægt er så kr. ** Indtægten FØR Jens fik ordinære løntimer: Indtægten EFTER Jens har fået 10 ordinære løntimer om ugen: Ressourceforløbsydelse (ikke forsørger) Månedsløn (Brutto) kr kr Ressourceforløbsydelse kr Skattebetaling med fradrag* kr Samlet bruttoløn kr Udbetalt ydelse Kr Løn + ydelse efter SKAT og med fradrag* Kr ved 10 ordinære løntimer om ugen: efter SKAT pr. måned kr efter SKAT pr. måned med jobpræmie** kr Ordinære løntimer i ressourceforløb

12 Beregning for borgere under 25 år 25 Ordinære løntimer er også en mulighed for borgere i ressourceforløb, der er er under 25 år. De unge får økonomiske fordele ud af ordinære løntimer, og det kan samtidig bringe dem tættere på en afklaring af både job og uddannelse. Her følger en beregning for en borger i ressourceforløb, der har opnået 2 ordinære løntimer om ugen. Den unge er under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgerpligt Den unges økonomiske fordel er cirka 619 kr. om måneden efter SKAT for 2 ordinære løntimer om ugen. Den unge har i alt kr. at leve for om måneden. Før den unge fik ordinære løntimer havde han/hun kr. at leve for om måneden. Hvis den unge er berettiget til jobpræmie stiger fordelen til 723 kr. om måneden efter SKAT. Den unges samlede indtægt er således kr. med jobpræmie. ** Indtægten FØR den unge fik ordinære løntimer: Indtægten EFTER den unge har fået 2 ordinære løntimer om ugen: Ressourceforløbsydelse (ikke forsørger) Månedsløn (Brutto) kr kr Ressourceforløbsydelse kr Skattebetaling med fradrag* kr. 95 Samlet bruttoløn kr Udbetalt ydelse Kr Løn + ydelse efter SKAT og med fradrag* Kr ved 2 ordinære løntimer om ugen: Økonomisk overskud efter SKAT pr. måned kr. 619 Økonomisk overskud efter SKAT pr. måned med jobpræmie** kr Ordinære løntimer i ressourceforløb

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

JOBFIRST. Netværksmøde for ledere. 8. september 2016

JOBFIRST. Netværksmøde for ledere. 8. september 2016 JOBFIRST Netværksmøde for ledere 8. september 2016 Program - formiddag Velkomst, program og kort status 10.00 10.10 Velkomst v. Helle Rasmussen STAR 10.10 10.15 Kort om formål med seminaret og dagens program

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2 Caseberegninger Cabi har udarbejdet 4 fiktive cases 1 vedrørende personer, som af forskelige årsager er havnet på overførselsindkomst. Alle cases har det til fælles, at borgerforløbene ender med positivt

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

HVORDAN OPNÅR BORGERE I KANTEN AF ARBEJDS MARKEDET ORDINÆRE LØNTIMER?

HVORDAN OPNÅR BORGERE I KANTEN AF ARBEJDS MARKEDET ORDINÆRE LØNTIMER? HVORDAN OPNÅR BORGERE I KANTEN AF ARBEJDS MARKEDET ORDINÆRE LØNTIMER? Eksempler fra kommuner, som arbejder målrettet med at generere ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet Hvordan opnår

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG

STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG STÅSTEDER VIDENSBASEREDE OPLÆG 1 Hvor kommer læringen fra? Empowermentprojektet Projekt for 30 kommuner, der har udviklet og afprøvet forskellige empowermentorienterede metoder og tilgange Ca. 3700 deltagere

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4 Hedensted Notatark Sagsnr. 5.00.00-P05-2-6 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 29.6. Analyse af Ressourceforløb Indhold Analyse af Ressourceforløb... Opsummering af analysen kort fortalt...2 Status for

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Projektplan for JobFirst

Projektplan for JobFirst Projektplan for JobFirst Kommune Viborg Kontaktoplysninger på projektleder og medlemmer i indsatsgruppen Navn Stilling Forvaltning Tlf. E-mail Karin Nørgaarkonsulent Projektleder og job- 87874745 K4n@jobcenterviborg.dk

Læs mere

CBR TENDENSER OPGAVER RESULTATER. - Beskyttet beskæftigelse - Jobrettet rehabilitering

CBR TENDENSER OPGAVER RESULTATER. - Beskyttet beskæftigelse - Jobrettet rehabilitering CBR TENDENSER OPGAVER RESULTATER - Beskyttet beskæftigelse - Jobrettet rehabilitering ORGANISATIONSPLAN CBR Centerleder Beskæftigelsesområdet Administrativ leder Socialområdet Økonomi, styring, resultater,

Læs mere

Projektet KLAP i Danmark

Projektet KLAP i Danmark Projektet KLAP i Danmark Specialkonsulent for beskæftigelse og uddannelse Dan Schimmel, Landsforeningen LEV, Danmark e-post: drs@lev.dk Fra ønsket om tilknytning til arbejdsmarkedet til faktisk beskæftigelse.

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Evaluering af STU-Aabenraa. Hvordan går det eleverne efter endt STU?

Evaluering af STU-Aabenraa. Hvordan går det eleverne efter endt STU? Evaluering af STU-Aabenraa Hvordan går det eleverne efter endt STU? August 2017 Indledning Alle evalueringsrapporter ang. STU såvel lokale som landsdækkende må konkludere, at det er meget svært at vurdere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation Annalene Eskerod, Netværket, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, www.netvaerketaarhus.dk Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere