DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006"

Transkript

1 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216

2 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Temadelen er udarbejdet af: Lene Mia von Kappelgaard, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ. Gunnar Gislason, overlæge, ph.d., professor i kardiologi, lægefaglig konsulent Copyright Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København, oktober 217 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt. Dataoparbejdning er foretaget af Kompetencecenter for Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst. Statistiske/epidemiologiske analyser er foretaget af Dansk Hjerteregisters sekretariat, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Dansk Hjerteregisters kontaktoplysninger: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Lene Mia von Kappelgaard, ph.d.-studerende Øster Farimagsgade 5A 1353 København K Tlf

3 Tema: Udvikling i udredning af stabil angina med hjerte-ct Indledning Igennem de sidste årtier er udredning af personer mistænkt for koronarsygdom og med symptomer på stabil angina pectoris foregået ved henvisning til arbejds-ekg eller myokardieskintigrafi. Indenfor de sidste 1 år er der sket en udvikling, hvor disse patienter i stigende omfang er blevet henvist til hjerte-ct. Arbejds-EKG og myokardieskintigrafi er derfor i høj grad blevet erstattet af hjerte-ct som førstevalgsundersøgelse. Samtidigt er der en øget tilgængelighed af CT-scannere i Danmark og flere hospitaler har derfor mulighed for at lave hjerte-ct. Øget anvendelse af hjerte-ct, som erstatning for arbejds-ekg og myokardieskintigrafi, burde give højere sikkerhed for at udelukke signifikant koronarsygdom, hos patienter uden koronarsygdom, og dermed mindske behov for yderligere invasiv undersøgelse med KAG. Samtidig burde øget anvendelse af hjerte-ct, som gatekeeper for invasiv udredning og behandling, give højere andel af henviste patienter til KAG, vurderet med signifikant koronarsygdom, som fik lavet PCI eller CABG. Kvaliteten af hjerte-ct afhænger meget af korrekt visitering af patienter til undersøgelsen, samt, at det er trænet personale som gennemfører og vurderer undersøgelsen. Dette er fremhævet i et nyligt holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab. Heri sættes specifikke krav for uddannelse af personale samt volumen af undersøgelser per center og enkelte personale. Det er vigtigt at sikre monitorering af hjerte-ct i Danmark, for at sikre ensartet kvalitet af undersøgelsen, uanset hvor den foregår. På trods af den store udbredelse af hjerte-ct i Danmark, har der indtil nu ikke været et samlet overblik over aktivitet og kvalitet af hjerte-ct. Dansk Hjerteregister har i samarbejde med Imaging arbejdsgruppen under Dansk Cardiologisk Selskab sørget for registrering af hjerte-ct i Danmark og det bliver en del af Dansk Hjerteregister i fremtiden. Det overordnede formål med denne temadel er at beskrive udviklingen i udredning af stabil angina pectoris med hjerte-ct, herunder at se på udbredelsen af hjerte-ct og vurdere eventuelle regionale forskelle. Aktivitet i hjerte-ct undersøgelser i Danmark Der er sket en 3-dobling af det samlede antal hjerte-ct undersøgelser i Danmark over en 6-årig periode, som vist i figur 1. Hvis man ser på den regionale fordeling, ser udviklingen i hjerte-ct ud til at følge samme tendens i de 5 regioner (figur 2a). Region Hovedstaden har det største antal gennemførte undersøgelser, efterfulgt af Region Midtjylland og Region Syddanmark, mens antal undersøgelser er lavere i Region Nordjylland og Region Sjælland. Dette afspejler delvis antal indbyggere i hver region. Det ser dog ud til at Region Sjælland og Region Nordjylland har betydeligt lavere antal hjerte-ct undersøgelser (hhv. 323 og 31 per 1. indbyggere over 18 år) i forhold til indbyggertal sammenlignet med de øvrige 3 regioner (hhv. 464, 516 og 548 undersøgelser per 1. indbyggere over 18 år for Region Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark). Figur 2b viser antal hjerte-ct undersøgelser opdelt på enkelte hospitaler (centre). Der er betydelig forskel på hvor mange hjerte-ct undersøgelser der gennemføres per år. De fleste undersøgelser bliver gennemført på Rigshospitalet efterfulgt af Skejby, Odense Universitetshospital og Roskilde Sygehus. Samtlige hospitaler opfylder det anbefalede minimumsvolumen på 25 undersøgelser per år som er anført i DCS holdningspapir om hjerte-ct fra 217. Det bemærkes dog at Hjertecenter Varde har et meget lavt volumen af undersøgelser og ikke opfylder det anbefalede minimumskrav. 2

4 1) Samtlige hjerte-ct undersøgelser pr år 25 Figur 1: Hjerte-CT i DK ) Udviklingen i hjerte-ct aktivitet opdelt på regioner og centre 7 Figur 2A: Hjerte-CT aktivitet opdelt på regioner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Privathospitaler 1 3

5 Figur 2B: Hjerte-CT aktivitet opdelt på centre Bispebjerg Gentofte Hillerød Hvidovre Rigshospita let Roskilde Esbjerg Haderslev Odense Varde Vejle Herning Silkeborg 5 Skejby Aalborg Hjørring 4

6 Tabel 1: Hjerte-CT aktivitet opdelt på regioner og centre Hospital Danmark Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital Gentofte Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Region Sjælland Roskilde Sygehus Region Syddanmark Esbjerg Sygehus Haderslev Sygehus Odense Hospital Vejle Sygehus Region Midtjylland Herning Hospital Silkeborg Hospital Skejby Sygehus Region Nordjylland Aalborg Sygehus Hjørring Privathospitaler HjerteCenter Varde

7 Indikation for hjerte-ct undersøgelser i Danmark Tabel 2 og figur 3 viser antal og andel af hjerte-ct undersøgelser fordelt på indikation. Uafklarede brystsmerter/åndenød er den hyppigste indikation for hjerte-ct, men der er en udvikling igennem perioden, hvor hjerte-ct i stigende omfang bliver anvendt på andre indikationer. Samtidigt falder andelen af undersøgelser, hvor der ikke er anført indikation. I 216 er der lidt over 13. hjerte-ct undersøgelser på indikationen uafklarede brystsmerter/åndenød, sv.t. knapt 2/3 af alle undersøgelser i Danmark (figur 4). Tabel 3 viser andelen af hjerte-ct undersøgelser på indikation uafklarede brystsmerter / åndenød fordelt på regioner og hospitaler. Hvis man ser på andelen af undersøgelser, hvor indikation er registreret, så har de specialiserede universitetshospitaler OUH, Rigshospitalet og Skejby den laveste andel af undersøgelser på denne indikation. Dette afspejler formentlig en større forskningsaktivitet hvor hjerte-ct indgår. Desuden reflekterer det at hjerte-ct i stigende omfang bliver anvendt til udredning af komplekse og strukturelle hjertesygdomme, samt til forberedelse til invasive behandlinger (f.eks. radiofrekvensablationer (RFA), transkutane klapinterventioner (TAVI)) og kirurgi. Da den samlede aktivitet indenfor KAG stiger i Danmark, samtidig med indførelse af hjerte-ct som modalitet til udredning af patienter mistænkt for iskæmisk hjertesygdom, er det vigtigt at få overblik over hvorvidt hjerte-ct fører til videre henvisning til KAG og om der efterfølgende bliver gennemført en revaskulariserende procedure (PCI eller CABG). Tabel 4 giver overblik over andel af patienter som får lavet KAG indenfor 3 mdr. fra hjerte-ct på indikationen uafklarede brystsmerter/åndenød. Her kan man se, at andelen af patienter som får lavet KAG, falder igennem perioden. Hvis man ser på regionale forskelle, er andelen af patienter som får lavet KAG lavest i Region Hovedstaden (16,2 % i 216) og højest i Region Nordjylland (2,8 % i 216). Tabel 5 viser andelen af patienter, som blev viderehenvist til KAG og efterfølgende bliver revaskulariseret. Her kan man se, at andelen af patienter som bliver revaskulariseret, stiger igennem perioden, hhv. 32,6 % i 211 og 39,6 % i 216. Der er store regionale forskelle, hvor andelen som revaskulariseres er højest i Region Midtjylland (45,9 % i 216) og lavest i Region Hovedstaden (34,3 % i 216). Der er også store forskelle i mellem de enkelte hospitaler, hvor Skejby hospital har den højeste andel der revaskulariseres (62,4 % i 216). Forskellene skal dog fortolkes forsigtigt, da det kan være forskelle i case-mix og i andelen af patienter viderehenvist til KAG efter hjerte-ct. Pga. overgangen til Sundhedsplatformen, har der været problemer med indberetningerne i Region Hovedstaden. Der er en del KAG (2.435) der ikke har opfyldt kravene for at komme ind i Analyseportalen og tallene for 216 er derfor ikke direkte sammenlignelige med de øvrige år og de andre regioner. Figur 5A viser antal KAG på indikationen stabil angina/udredning for brystsmerter, sammenlignet med antal hjerte-ct på alle indikationer på landsplan og opdelt på regioner (Figur 5A-5G). Der er generelt et nogenlunde fast antal KAG på denne indikation, hvorimod antal hjerte-ct stiger kraftigt igennem perioden. Hvis man ser på de enkelte regioner, så er KAG aktiviteten stationær i samtlige regioner, mens der er store regionale forskelle i stigningen i hjerte-ct aktiviteten og forholdet mellem antal hjerte-ct og KAG. 6

8 3) Samtlige hjerte-ct undersøgelser i Danmark inddelt efter indikation for undersøgelsen Tabel 2 År -Ingen- Andet Fremstilling af anden anatomi Indikation Fremstilling af koronar bypass grafter Kardiomyopat i/uafklaret hjerteinsuffici Klap- og/eller aortasygdom Uafklarede brystsmerter/ åndenød ens N % N % N % N % N % N % N % N , ,3 14 2,2 17,3 76 1,2 46, , , , ,1 33, , , , , ,8 26 2, 27,2 16 1, , , , , ,5 48, , , , , , ,8 7, , , , , , , 86, , , , Total , , ,3 281, , , , Total 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Figur 3: Hjerte-CT fordeling på indikation Klap- og/eller aortasygdom Kardiomyopati/ uafklaret hjerteinsufficiens Fremstilling af koronar bypass grafter Fremstilling af anden anatomi Andet -Ingen- Uafklarede brystsmerter/åndenød 7

9 4) Samtlige hjerte-ct undersøgelser på indikation uafklarede brystsmerter/åndenød pr år 16 Figur 4: Hjerte-CT aktivitet på indikation uafklarede brystsmerter/åndenød

10 5) Samtlige hjerte-ct undersøgelser på indikation uafklarede brystsmerter/åndenød som andel af samtlige CT undersøgelser pr år fordelt på institutioner, der udfører Hjerte-CT Tabel 3: Hjerte-CT på indikation stabil angina/udredning for brystsmerter som fraktion af samtlige hjerte-ct Hospital alle oplyst alle oplyst alle oplyst alle oplyst alle oplyst alle oplyst Danmark 68,3 87,6 68,5 88,5 76, 87,2 71,7 8,9 66,4 76,3 64,2 76,1 Region Hovedstaden 25,5 86,5 45,6 9,1 58,5 88,9 57,8 86,9 52,3 86,5 45,6 85, Bispebjerg Hospital.. 91,3 92,3 87,7 88,8 91,1 91,3 9,3 91, 82,4 84,5 Gentofte Hospital 2,8 1, 73,3 92,6 72,1 91,3 82,9 91,8 88,1 92,3 92,4 94,3 Hillerød Hospital 9,2 91,4 93,2 93,7 93,9 94, 9,5 9,5 94,2 94,4 91,4 91,4 Hvidovre Hospital 83,9 85,9 92,2 93,4 89,5 9,8 83,9 84,9 83,7 84,4 86,3 86,3 Rigshospitalet 2,5 85,7 24,1 85,2 35,7 84,4 32,3 79,8 22,1 74,1 17,9 74, Region Sjælland 81,4 97,2 86,4 95, 88,2 96,7 94,6 96,6 93,3 93,8 85,4 92,9 Roskilde Sygehus 81,4 97,2 86,4 95, 88,2 96,7 94,6 96,6 93,3 93,8 85,4 92,9 Region Syddanmark 87,7 87,7 86,4 86,4 89,1 89,1 79,1 79,1 68, 68, 7,3 7,3 Esbjerg Sygehus 94,2 94,2 87,1 87,1 85,2 85,2 85,4 85,4 49, 49, 84,2 84,2 Haderslev Sygehus.. 1, 1, 95,6 95,6 97,4 97,4 99,1 99,1 89,9 89,9 Odense Hospital 77, 77, 8, 8, 9, 9, 68,6 68,6 61,1 61,1 56,3 56,3 Vejle Sygehus 89,8 89,8 89,3 89,3 88,7 88,7 89,1 89,1 86,9 86,9 84,4 84,4 Region Midtjylland 85,9 85,9 85,9 85,9 8,1 8,1 69,9 69,9 67,1 67,1 66,1 66,1 Herning Hospital 94, 94, 97, 97, 9,7 9,7 86,3 86,3 86,5 86,5 84,2 84,2 Silkeborg Hospital 93,5 93,5 96,1 96,1 91,7 91,7 92,7 92,7 95,7 95,7 94,6 94,6 Skejby Sygehus 77,7 77,7 72,2 72,2 69,6 69,6 54,1 54,1 5,1 5,1 49,9 49,9 Region Nordjylland 94,7 94,7 9,7 9,7 93,3 93,3 92,4 92,4 91,8 91,8 88,7 88,7 Aalborg Sygehus 94,7 94,7 89,7 89,7 92,4 92,4 92,4 92,4 88,7 88,7 86,1 86,1 Hjørring 94,1 94,1 93,8 93,8 94,6 94,6 92,4 92,4 97,6 97,6 94,4 94,4 Privathospitaler.. 94,4 94,4 97,9 97,9 97,2 97,2 94, 94, 8, 8, HjerteCenter Varde.. 94,4 94,4 97,9 97,9 97,2 97,2 94, 94, 8, 8, *Der er mange procedurer med uoplyst indikation fra Østdanmark, mens alle er udfyldte for Vestdanmark. Tabellen viser derfor både hvor stor andelen er baseret på alle procedurer og hvor stor andelen er baseret de procedurer, der har oplyst indikation. 9

11 6) Tabel 4 viser antal patienter der får udført KAG indenfor 3 mdr.(alle indikationer) efter førstegangshjerte-ct på indikation uafklarede brystsmerter/åndenød fordelt på institutioner og regioner. Derudover ses andel patienter der får udført KAG ud af den samlede population, der får førstegangshjerte-ct på indikation uafklarede brystsmerter/åndenød. Tabel 4 Hospital N % N % N % N % N % N % Danmark , , , , , ,2 Region Hovedstaden* 9 17, , , , , ,6 Bispebjerg Hospital ,2 54 9, , , , Gentofte Hospital 2 1, 76 28, 94 28, , , ,4 Hillerød Hospital 24 32, , , , , ,6 Hvidovre Hospital 15 21,1 6 23, , 29 11, ,6 42 1,9 Rigshospitalet 49 13,7 1 12, , , , ,1 Region Sjælland 9 25, , , , , ,4 Roskilde Sygehus 9 25, , , , , ,4 Region Syddanmark , , , , , , Esbjerg Sygehus 65 16, , , , , ,8 Haderslev Sygehus , , ,5 93 2, ,3 Odense Hospital 25 7,9 23 5, , , , ,3 Vejle Sygehus 72 1, ,6 63 1, , 19 19, ,2 Region Midtjylland 43 22,2 44 2, , , , ,7 Herning Hospital 81 37, 65 28, , , , ,8 Silkeborg Hospital 27 23, , , , , ,7 Skejby Sygehus , , , , , ,9 Region Nordjylland , , , , , ,8 Aalborg Sygehus , , , , , ,9 Hjørring 8 25, 48 19, , , , 88 2,6 Privathospitaler ,7 1 22, ,1 7 11,3 4 33,3 HjerteCenter Varde ,7 1 22, ,1 7 11,3 4 33,3 *Pga overgangen til Sundhedsplatformen, har der været problemer med indberetningerne i Region Hovedstaden. Der er en del KAG (2435) der ikke har opfyldt kravene for at komme ind i Analyseportalen og tallene for 216 er derfor ikke direkte sammenlignelige med de øvrige år og de andre regioner. 1

12 7) Tabel 5 viser antal patienter der bliver revaskulariseret indenfor 3 mdr. (PCI eller CABG) efter KAG (alle indikationer) efter førstegangs-hjerte-ct på indikation uafklarede brystsmerter/åndenød fordelt på institutioner og regioner. Derudover ses andel patienter der bliver revaskulariseret ud af det samlede antal patienter, der har fået KAG efter førstegangs-hjerte-ct. Tabel 5 Hospital N % N % N % N % N % N % Danmark , , , ,5 89 4, ,6 Region Hovedstaden* 45 5, , , , , ,3 Bispebjerg Hospital , , , ,6 2 29,4 Gentofte Hospital, 17 22, ,8 25 2, 3 24, ,2 Hillerød Hospital 11 45, , 53 37, ,3 6 39, ,3 Hvidovre Hospital 8 53, , , ,3 18 4,9 2 47,6 Rigshospitalet 26 53, , 65 5, , , ,1 Region Sjælland 5 55, , , 45 29, , 9 35,3 Roskilde Sygehus 5 55, , , 45 29, , 9 35,3 Region Syddanmark 66 4, , , ,4 21 4, ,1 Esbjerg Sygehus 23 35, , ,2 34 4, 46 53, ,7 Haderslev Sygehus. 4 2, 15 3, , , ,5 Odense Hospital 1 4, 8 34, , , 67 5, ,6 Vejle Sygehus 33 45, , ,8 44 3, , ,8 Region Midtjylland , , , , , ,9 Herning Hospital 1 12, , , ,9 81 4, ,3 Silkeborg Hospital 74 35, , , , ,6 8 43,7 Skejby Sygehus 41 28, ,7 7 38, 72 44, , ,4 Region Nordjylland 32 21, , , 88 34, 84 43, ,1 Aalborg Sygehus 28 2, ,3 29 2, , , ,4 Hjørring 4 5, 1 2, , 22 31, , ,3 Privathospitaler. 4 8, 2 2, 8 42,1 4 57,1 1 25, HjerteCenter Varde. 4 8, 2 2, 8 42,1 4 57,1 1 25, *Pga overgangen til Sundhedsplatformen, har der været problemer med indberetningerne i Region Hovedstaden. Der er en del KAG (2435) og PCI (935) der ikke har opfyldt kravene for at komme ind i Analyseportalen og tallene for 216 er derfor ikke direkte sammenlignelige med de øvrige år og de andre regioner. 11

13 8) Antallet af hjerte-ct (alle indikationer) og KAG undersøgelser (på indikationen stabil angina) pr år og per region samt landsplan 25 Figur 5A: Hjerte-CT og KAG i DK Hjerte-CT KAG 5 7 Figur 5B: Hjerte-CT og KAG i Region Hovedstaden Region Hovedstaden - KAG Region Hovedstaden - Hjerte- CT 1 *Pga overgangen til Sundhedsplatformen, har der været problemer med indberetningerne i Region Hovedstaden. Der er en del KAG(2435) der ikke har opfyldt kravene for at komme ind i Analyseportalen og tallene for 216 er derfor ikke direkte sammenlignelige med de øvrige år og de andre regioner. 12

14 25 Figur 5C: Hjerte-CT og KAG i Region Sjælland Region Sjælland - KAG Region Sjælland - Hjerte-CT 5 6 Figur 5D: Hjerte-CT og KAG i Region Syddanmark Region Syddanmark - KAG Region Syddanmark - Hjerte- CT 1 13

15 6 Figur 5E: Hjerte-CT og KAG i Region Midtjylland Region Midtjylland - KAG Region Midtjylland - Hjerte- CT 1 16 Figur 5F: Hjerte-CT og KAG i Region Nordjylland Region Nordjylland - KAG Region Nordjylland -Hjerte- CT

16 14 Figur 5G: Hjerte-CT og KAG på privathospitaler Privathospitaler - KAG Privathospitaler - Hjerte-CT 4 2 Konklusion Hjerte-CT har vundet stigende indpas som undersøgelsesmetode til udredning af patienter med hjerte-karsygdomme i Danmark. I perioden 211 til 216 har der været en 3-dobling af antal hjerte-ct i Danmark, hovedsageligt som modalitet til udredning af patienter med mistænkt stabil iskæmisk hjertesygdom. Hjerte-CT har i stigende grad erstattet funktionsundersøgelser som arbejdstest og myokardieskintigrafi. Samtidig er hjerte-ct i stigende grad også anvendt til andre indikationer. Denne udvikling sker parallelt med ændring af rekommandationer på internationalt og nationalt niveau. Ved udredning af patienter med mistanke om stabil iskæmisk hjertesygdom giver hjerte-ct mulighed for anatomisk fremstilling af hjertets kranspulsårer og vurdering af, hvorvidt der er tale om betydende forsnævringer, som kræver yderligere undersøgelser med henvisning til KAG og evt. revaskularisering. Her er hjerte-ct en mere sikker metode til at udelukke signifikant koronarsygdom og kan anvendes som gatekeeper til viderehenvisning til KAG. Nationalt har der ikke været tilsvarende fald i antal KAG på indikationen stabil angina og der er forskelle mellem sygehuse og regioner i, hvor stor en andel af patienter, der bliver henvist til KAG og hvor stor en andel af dem, som får lavet KAG, der efterfølgende bliver revaskulariseret. Der sker en udvikling over perioden, som indikerer en læringskurve, hvor de enkelte hospitaler bliver mere fortrolige med undersøgelsen. Til at sikre fremtidig udvikling og kvalitet af hjerte-ct i Danmark er det altafgørende, at der foregår løbende monitorering af aktivitet og kvalitet. Der skal defineres relevante indikatorer, der kan anvendes som sikre parametre til at måle på kvaliteten af hjerte-ct på hospitals-, regionalt-, og nationalt niveau. Samtidigt kan det anvendes som benchmark i forhold til andre lande som det danske sundhedssystem kan sammenlignes med. Dansk Hjerteregister har nu taget hul på arbejdet med at integrere hjerte-ct og har et meget konstruktivt samarbejde med Dansk Cardiologisk selskab omkring processen. Vi ser frem til at hjerte-ct i fremtiden bliver en del af den årlige afrapportering fra Dansk Hjerteregister og dermed kan være med til at sikre fortsat kvalitet og udvikling indenfor området. 15

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 200 8 1 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2008 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Rapporten er udarbejdet

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2006 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2005 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2005 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Rapporten er udarbejdet af: Steen Z. Abildstrøm,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 17 18 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 3. kvartal 17

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) Område: Regionssekretariatet Afdeling: Regionssekretariatet Journal nr.: 10/747 Dato: 12. maj 2010 Udarbejdet af: E-mail: Telefon: Notat Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Forfattere: Søren Rasmussen, cand.scient.

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Årsrapport 2013. VestDansk Hjertedatabase. Aktiviteter og resultater

Årsrapport 2013. VestDansk Hjertedatabase. Aktiviteter og resultater VestDansk Hjertedatabase Aktivitet og resultat for invasiv kardiologi og hjertekirurgi 1/1 Vtil 31/12 KAG, PCI, Hjerte-CT, Renal denervering og Operationer Region Nordjylland Region Midtjylland Region

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 428 Offentligt Dato 21. august 2013 Sagsnr. 4-1010-39/1 Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktiviteter og resultater

Årsrapport 2011 Aktiviteter og resultater VestDansk Hjertedatabase Aktivitet og resultat for invasiv kardiologi og hjertekirurgi 1/1 Vtil 31/12 2011 KAG, PCI, Hjerte-CT og Operationer Region Nord Region Midt Region Syddanmark Årsrapport 2011 Aktiviteter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus

mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning af

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme

Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Sekretariatet for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme E N D E L I G T r e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme Mødedato Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 10-13 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 Signe Friis Christiansen August 2015 NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 I dette notat belyses udviklingen i ansøgere og optagne til sygeplejerskestudiet i perioden 2010-2015.

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2009 Hanehøj, Kirsten; von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann Dorthe Olsen

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2009 Hanehøj, Kirsten; von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann Dorthe Olsen Syddansk Universitet - Årsberetning 2009 Hanehøj, Kirsten; von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann Dorthe Olsen Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Cardiologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

HCT & KAG % unødige KAG-undersøgelser

HCT & KAG % unødige KAG-undersøgelser Århus den 28.2.2013 Udtalelse fra Regionshospitalerne i Herning, Randers, Viborg og Horsens vedrørende Kardiologisk Specialeråd s høringssvar til Kardiologirapporten. Det er i Kardiologirapporten foreslået

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere