Lange strømper i Stennehøj SEP 2017 I DENNE UDGAVE AF VANDPARTNERS NYHEDSBREV KAN DU BL.A. LÆSE OM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lange strømper i Stennehøj SEP 2017 I DENNE UDGAVE AF VANDPARTNERS NYHEDSBREV KAN DU BL.A. LÆSE OM:"

Transkript

1 SEP 2017 Lange strømper i Stennehøj Da fotografen i maj måned besøgte Stennehøj Allé i Højbjerg, var Aarsleff Rørteknik i fuld gang med at strømpefore kloakledninger i området for Aarhus Vand. Projektet var udfordret af besværlig adgang til nogle af brøndene, så parterne i dette delpartnerskab fandt i fællesskab en løsning med at slå flere stræk sammen og lave ekstra lange strømpeforinger udført som vandinstallationer. Enkelte af brøndene var placeret tæt op ad et regnvandsbassin, hvor ledningsstrækket løb under bassinet. Dette stræk blev også foret i denne omgang, så man slipper for at skulle tilbage til det på et senere tidspunkt. I DENNE UDGAVE AF VANDPARTNERS NYHEDSBREV KAN DU BL.A. LÆSE OM: Vandpartner tester forsyningernes svar på Pokémon GO. Læs mere på side 4-5. Vandpartners nyoprettede Formandsfilter diskuterer bøvl, gode idéer og nyt tiltag i fællesskab. Læs mere på side 6. Projektcamp i Laurbjerg gav det helt rigtige afsæt. Læs mere på side 8.

2 LEDER MØD DIN VANDPARTNER Kære alle vandpartnere. Vi er godt i gang i Vandpartner, og jeg vil gerne indlede med en stor ros til alle. I gør det super godt på alle projekterne! Så herfra skal der lyde en stor tak ud til jer alle for de gode resultater. Selve opstartstiden er ved at være slut, og vi har fundet godt sammen i partnerskabet. Innovationsgruppen har frem til nu arbejdet på at finde gode metoder og værktøjer, som vi kan anvende i vores samarbejde. Nu er der behov for, at vi kommer ud og får prøvet tingene af i marken. Det understøtter vi for eksempel ved, at der er tilknyttet en fast person fra innovationsgruppen til hvert delpartnerskab. Dette skal gerne medvirke til, at delpartnerskaberne får en lettere adgang til den viden, der er i innovationsgruppen. Omvendt har innovationsgruppen bedre indsigt i, hvad der kaldes på fra de enkelte delpartnerskaber. Der er også lavet et forum for tovholderne i partnerskabet. Her gives der mulighed for, at tovholderne inspirerer hinanden på tværs af delpartnerskaberne og Om Vandpartner Vandpartner er et offentligt-privatpartnersamarbejde for perioden om fornyelse af vandog spildevandssystemer i Odder, Favrskov og Aarhus Kommune. Vandpartner Nyt Udgives af: Vandpartner Udkommer: September 2017 Ansvarlig: Brandinggruppen Layout: Grafisk Plus Tryk: KLS PurePrint de bliver opdateret med nyheder fra innovations-, målstyrings- og styregruppen. På Workshop 3 blev der arbejdet med den kreative platform, som blev faciliteret af innovationsgruppen. På workshoppen kom der mange gode ideer frem, som der nu skal arbejdes videre med i partnerskabet. Virksomhederne i Vandpartner kan også se alle de gode ideer i idébanken på Share- Point. Brandinggruppen har ydet et stort arbejde i foråret. Blandt andet deltog vi på DANVA s årsmøde med det formål at fortælle andre forsyninger om fordelene ved den måde, vi samarbejder på i Vandpartner. Vi havde mange besøgende på vores stand, og der har efterfølgende været afholdt møde med Odsherred Forsyning, som ville høre mere om Vandpartners koncept og værdien af samarbejdskulturen. Vandpartner er nu også på LinkedIn. Vi vil bruge denne platform til at nå ud til vandbranchen og sprede det gode budskab om vores samarbejdsform. I kan alle følge, like og dele Vandpartners LinkedIn-side med jeres netværk. På workshop 3 fik deltagerne mulighed for at arbejde med Vandpartners kerneværdi TILLID samt de seks værdier: FAGLIG- HED, SAMARBEJDE, ANSVAR- LIGHED, MOD, ÆRLIGHED og NYSGERRIGHED. Alle værdierne er vigtige, hvis vi skal lykkes med vores form for samarbejde i partnerskabet, og vi oplever allerede nu, at I har disse værdier med jer i samarbejdet. God arbejdslyst til jer alle! På styregruppens vegne Lone Bejder Udviklingschef, Favrskov Forsyning Man får den der følelse af vi Anette Løkken fra EnviDan er én af flere projektledere i planlægningsrammeaftale 2 og deltager desuden i Vandpartners målstyringsgruppe. Hvad arbejder du med i Vandpartner og hos EnviDan? Sammen med gode kolleger udfører jeg planlægning af især saneringsprojekter, blandt andet ved at analysere tv-inspektioner. Derudover er jeg med til at planlægge separationsprojekter og undersøge, hvor vi kan udføre LAR-projekter. Jeg var også involveret i Kloakpartner og før det i projektet med partnering i det åbne land, så jeg har arbejdet med partnering de sidste 11 år. Projekter i Vandpartner-regi fylder det meste af min hverdag. Hvad får du ud af samarbejdet i Vandpartner? Partnering-samarbejdet i Vandpartner giver mig en god oplevelse af, at vi alle sammen er med på lige fod og arbejder mod samme mål. Man får den der følelse af vi og af, at det lige så meget er vores projekter, som det er fx Aarhus Vands. Hvilke fordele er der for jer som rådgivere i Vandpartner-samarbejdet? Jeg synes, at en af de store fordele i et partnering-samarbejde som Vandpartner fremfor i et mere traditionelt samarbejde er, at vi som rådgivere er kommet meget tættere på de udførende. Entreprenørerne bliver inviteret meget tidligere ind i processen, så vi allerede i planlægningen kan indarbejde deres idéer omkring udførelsen. Det betyder også, at vi har et endnu større fokus på at aflevere noget materiale, som entreprenørerne er tilfredse med og kan arbejde direkte videre med. I et mere traditionelt samarbejde planlægger vi ofte uden at have de udførende med, og det lyder jo helt skørt, når man har vænnet sig til samarbejdsformen i partnering. Jeg oplever også, at vi får større indflydelse på projekterne gennem partnering-samarbejdet. Vi bliver inviteret til at udfordre og sætte spørgsmålstegn ved plejer i bygherrernes projekthåndbog. Og fordi vi arbejder med en 6-årig horisont, er vi også med til at høste frugterne af indsatsen. Det er meget motiverende. 3

3 UDVIKLINGSPROJEKTER I VANDPARTNER Test af forsyningens Pokémon GO I efteråret 2017 tester LE34 sammen med Vandpartner produktet GIS34 Augview, forsyningssektorens svar på Pokémon GO. Projektets vision er at levere en 3Doplevelse, hvor man med sin mobiltelefon kan se eksisterende og fremtidige ledninger i jorden, der hvor man står. Gør det en forskel, eller er det bare lir? Det er det, udviklingsprojektet i Vandpartner-regi skal være med til at afklare. Derfor har LE34 i første omgang integreret et datasæt fra Aarhus Vand og Favrskov Forsyning, som skal danne grundlag for de tests, som skal udføres i efteråret. Formålet med testen er at afklare, om det er muligt at overskue alle ledningsarter i systemet, og dernæst om det overhovedet giver nogen ekstra værdi for forsyningens medarbejdere, at de får et live overblik over ledningerne ude i marken. Projektet indeholder tre parallelle pilotforsøg, som har til formål at måle og høste forskellige typer af værdi. Visionen er, at løsningen vil skabe værdi for entreprenørerne i marken, når de på en ny måde kan se de kommende tekniske udfordringer på stedet og derved kan planlægge løsningerne på forhånd. LE34 har brugt sommeren på at få alle eksisterende ledninger samt planlagte fremtidige ledninger i projektområdet ind i GIS34 Augview, og den 23. august gik de første tests i gang. Landinspektør Torbjørn Mandahl Pedersen fra LE34 forklarer: For at kunne teste den nye teknologi af har vi lagt alle eksisterende og projekterede data ind i GIS34 Augview. Efter det første step er der mulighed for at rette og optimere løsningen inden næste test, så vi hele tiden lærer af vores erfaringer. Kim Baltzer Kallestrup fra Aarhus Vand er også spændt på at se, hvilken oplevelse det er at få såkaldt røntgensyn, når man går på gaden. Han fortæller: Vi har set eksempler på, hvordan det virker, og vi har hørt fra andre forsyninger, som har brugt det. Så nu bliver det spændende at se, hvordan det virker her hos os. Vi hælder slush ice i vandledningerne Over tid samles store mængder aflejringer og biofilm i forsyningernes vandledninger, og det er dyrt, og nogle gange svært at få renset alle dele af ledningsnettet. Derfor har EnviDan og Aarhus Vand nu i Vandpartner-regi afprøvet en ny metode ved at rense vandledninger med slush ice. Gudmundur Andresson fra EnviDan fik idéen til at udvikle en selvopløselig rensegris, der selv forsvinder, når den er færdig med at rense vandledningerne. Efter granskning af mulighederne og eksisterende produkter på markedet faldt valget på en metode, der allerede fandtes og var udviklet af firmaet SUEZ fra Bristol i England. Metoden går under navnet Ice Pigging, hvor slush ice erstatter den traditionelle skylleproces og rensegris. Metoden er mere effektiv og berører kun kunderne i mindre grad. Den is, som bruges, er faktisk helt almindeligt dansk drikkevand, som laves til is på stedet og tilsættes en smule salt for at holde isen i sin rette konsistens (slush ice), så rensningen bliver så effektiv som muligt. Når isen kommer ud af ledningerne, trækker den sedimentet med sig. Testet på strækninger i Aarhus I april 2017 blev slush ice-metoden testet på fire forskellige strækninger i Aarhus med forskellige dimensioner (Ø80-Ø110) og materialer (PVC, støbejern). Strækningerne var udvalgt efter en række kriterier, herunder problemområder med misfarvet vand. Gudmundur Andresson fortæller: Vores tests er gået godt. Vi ser tydelige visuelle effekter, som indikerer, at ledningerne bliver renere, efter isen har været igennem. I forbindelse med testen udtog projektgruppen VISUALISERING AF LEDNINGSPROJEKTET LOKALT PÅ VEJEN OG I NÆROMRÅDET er et innovationsprojekt i Vandpartnerregi. GIS34 Augview er en app, som kan vise augmented reality på mobile enheder. Appen gør brugeren i stand til at se 3D-visualisering i realtid. prøver for at undersøge de fjernede mængder sediment, sammensætningen af det oprensede materiale samt potentielle opblomstringer af bakterier efter rensning. Endvidere blev en stump fra to af rørstrækningerne gravet op og inspiceret visuelt. Resultaterne viste en variation i den fjernede sedimentmængde fra 5,8-14,0 kg/km (normaliseret). Den højeste mængde fandtes ved Egsagervej og det laveste fra Ringkøbingvej. Årsagen til den lave sedimentmængde på Ringkøbingvej som er en støbejernsledning kan være, at ledningens indre belægninger gav så stor friktion, at isen smeltede undervejs og derved mistede sin renseeffekt på den sidste del af strækningen. På trods af udfordringerne er projektgruppen stadig positiv over for den nye metode og tror på, at den kan bidrage positivt til rensning af vandledninger i fremtiden. OM ICE PIGGING Ice Pigging-projektet er et MUDP-støttet projekt, hvor deltagere fra Vandpartner deltager sammen med SUEZ, Trefor og VIA. Ny metode til etablering af stik Når der skal laves stik ind til husene fra hovedledningen i vejen, kan man bruge en stikmaskine. Den har dog den ulempe, at den ikke kan bruges, når der er store sten i jorden. I forbindelse med et opgravningsprojekt i Vandpartner fik Arkil en ny idé, som baner vej for stikket uden opgravning, på trods af stenene. Normalt graver man en rende ind til grunden/ skellet og etablerer stikket på den måde, når store sten kommer i vejen for stikmaskinen. Men det tager meget længere tid, og derfor har Arkil nu udviklet en metode, hvor de presser et rør ind under fortovet og på dén måde baner vej for at etablere stikket uden opgravning. Et stålrør med spids på, som er afpasset i længden til den konkrete opgave, presses ind under fortovet ved hjælp af en gravemaskine, der presser på enden af røret. Metoden er enkel, men effektiv, og man sparer ca. en dags arbejde i forhold til etablering ved traditionel opgravning. Samtidig er metoden en fordel for arbejdsmiljøet, da man undgår tunge løft og belastende arbejdsstillinger. Hos Arkil har man ikke tidligere hørt om nogen, som bruger spidse stålrør, der presses ind under fortovet ved etablering af stik, og som formand Flemming Holm fra Arkil fortæller: En af fordelene ved at arbejde i partnering på den her måde er jo, at der er tid og plads til at optimere og effektivisere, og vi bliver decideret opfordret til at udfordre den måde, vi plejer at arbejde på. Så opstår der nye løsninger som for eksempel den her videreudvikling af stikmaskinen. 4 5

4 VANDPARTNER NYT NR. 2 SEP 2017 Ny vej til innovation: SKUNK-Work SKUNK-Work er en metode til at udvikle ideer hurtigt og teste dem af i praksis. Forings-delpartnerskabet har prøvet metoden, og de er begejstrede. Hvordan kan vi spule ledninger uden at skabe gener for borgerne? Det spørgsmål har en projektgruppe i delpartnerskabet for foring arbejdet med siden efteråret 2016, hvor ideen om at spule uden gener opstod. I foråret 2017 prøvede projektgruppen en ny metode SKUNK-Work der skulle bringe deres innovationsarbejde videre. SKUNK-Work går ud på at gå i skjul for at arbejde koncentreret med en opgave, og det var, hvad gruppens tovholder, Peter Hjortdal, sammen med Lisbet Davidsen (begge fra Aarhus Vand) satte gruppen i gang med. SKUNK skabte engagement og energi Evalueringen i juni viste, at det kun lykkedes grupperne at reducere generne delvist. Alligevel var forløbet en succes, vurderer Peter Hjortdal. Vi fandt ikke den endegyldige metode til helt at undgå spulegener i denne omgang, men vi blev mere tændte på opgaven ved at bruge SKUNKmetoden, fortæller han og fortsætter: Projektgruppen består af flere praktikere, så dét at få mulighed for at teste ideer af i praksis og gøre sig konkrete, håndgribelige erfaringer var lige vand på deres mølle. Tre grupper tre udfordringer Projektgruppen blev delt i tre mindre grupper, der alle skulle forsøge at reducere spulegener, men på hver sin måde. Gruppe 1 måtte lege med spuletrykket, mens gruppe 2 ikke måtte dele information om spulegener ud til de beboere, der skulle spules ved, og dermed skulle de forsøge at genere så lidt som muligt under selve spulingen. Gruppe 3 fik frit spil i opgaveløsningen og måtte derfor selv bestemme, hvordan de ville rense ledningerne. Næste skridt i innovationsarbejdet Projektgruppen fortsætter innovationsarbejdet i efteråret, hvor de bl.a. vil invitere to tyske producenter af spulehoveder til Danmark. Ifølge de tyske producenter skaber deres spulehoveder ikke gener, og projektgruppen vil derfor gerne høre mere om udstyret og teste det. Projektgruppens videre arbejde kan følges på Vandpartners LinkedIn-profil, hvor der løbende vil være nyt fra spul uden gener projektet. Vandpartners nyoprettede Formandsfilter diskuterer bøvl, gode ideer og nye tiltag. Bøvl i Formandsfilteret På Aarsleffs Vandpartnerkontor på Blomstervej i Tilst sidder denne eftermiddag tre formænd Morten Sørensen fra VAM, Flemming Holm fra Arkil og Lars Melin fra Aarsleff og snakker om bøvl og mulige løsninger over kage og kaffe. De tre formænd udgør Vandpartners nyoprettede Formandsfilter en gruppe, som på tværs af de tre entreprenørfirmaer indsamler bøvl, gode idéer og nye tiltag fra deres egen arbejdsplads, hjælper hinanden med at finde mulige løsninger og i det hele taget deler den viden, som mange virksomheder i branchen ellers holder for sig selv. I begyndelsen skal man nok lige vænne sig til det, forklarer Flemming fra Arkil, som med egne ord er den nye dreng i klassen. Men der bliver jo lagt op til et meget åbent og tillidsfuldt samarbejde på workshops og alle steder, hvor vi ellers er sammen, så det virker allerede helt naturligt, siger han. 6 Morten og Lars supplerer: Tillid gennemsyrer hele partnerskabet, og det grundlæggende er hele tiden spørgsmålet om, hvordan vi alle sammen også bygherrerne får noget ud af det. Om vandstik og kabelrensning Denne eftermiddag er der blandt andet snak om en smart måde at bruge et gammelt vandstik til at få et nyt stik igennem. Flemming kan fortælle, at de hos Arkil har prøvet at svejse det nye og det gamle stik sammen, trække det gamle stik ud og på den måde få det nye stik ned på plads. Og hos Aarsleff fortæller Lars, at de har lavet en stor strikkepind til at skubbe det nye stik gennem det gamle. Det lyder interessant, mener Flemming, som på den måde har fået inspiration til at komme videre med en god løsning på noget dagligt bøvl. Fra VAMs side bliver der efterlyst en god måde til at fjerne jord fra kablerne er der mon én af de andre formænd, der har erfaring med at bruge en vakuumsuger til det? Snakken går livligt, og forskellige løsninger bliver vendt. Flemming fra Arkil bliver varm på idéen om at bruge en maskine med børster til at rense kablerne og vil sørge for at få det prøvet af inden næste gang, Formandsfilteret mødes. FORMANDS-HVAD FOR ET FILTER? Formandsfilteret er det filter, som en masse bøvlede oplevelser fra entreprenørernes daglige arbejde bliver sendt igennem. Samtidig fungerer gruppen af formænd som en tragt til at samle alle de gode idéer og tiltag, folkene i marken finder på i hverdagen. Formændene i filteret hjælper hinanden med at finde løsninger på bøvlet ved at udveksle erfaringer eller prøve ting af. De idéer, som det kræver en større indsats at arbejde med, bliver sendt videre til delpartnerskabet og/eller innovationsgruppen. WORKSHOP 3 På workshop 3 fik vi et hav af gode idéer til videreudvikling af metoder, teknologier og løsninger i Vandpartner. Innovationsgruppen har bearbejdet de mange idéer. Få et overblik over dem på SharePoint ved at vælge fanebladet: Overordnet partnerskab > 02 Workshop > 2017 Workshop 3 > Opsamling fra WS3_II. 7

5 Projektcamp bringer alle kompetencer i spil Favrskov Forsyning arrangerede i maj en projektcamp om fornyelse af regn- og spildevandsledninger i Laurbjerg. Det gav det helt rigtige afsæt for projektet. I et traditionelt samarbejde om fornyelse af regn- og spildevandsledninger har entreprenøren ofte ingen indflydelse på projektet. Entreprenøren kommer først ind i billedet, når de overordnede fornyelsesplaner er lavet af rådgiveren for bygherren, og her er det ofte for sent at komme med gode idéer til forbedringer. Men sådan er det ikke i Vandpartner. Her kommer entreprenørens viden og erfaring i spil fra starten af et projekt på lige fod med de øvrige partnere. Dermed udnytter vi alle de kompetencer, der ligger hos bygherre, entreprenør og rådgiver, allerede inden den overordnede plan bliver udarbejdet, fortæller Christian Bækgaard, der er projektleder i Favrskov Forsyning, og tilføjer: Det giver et meget bedre beslutningsgrundlag, når vi kommer til selve projekteringsfasen. Denne tankegang var også udgangspunktet for en projektcamp i maj om adskillelse og fornyelse af regn- og spildevandsledninger i Laurbjerg, som Christian Bækgaard var medarrangør af. Campen fandt sted i forsamlingshuset i Laurbjerg, og de 16 deltagere kom fra Favrskov Forsyning (bygherre), NIRAS (rådgiver på fornyelsesplanen), VAM (entreprenør), Aarhus Vand (partner) og Samn (partner). Formålet med campen var at få deltagerne til at komme med deres gode idéer og forslag, allerede inden udarbejdelsen af den overordnede plan for projektet, som også handler om klimatilpasning og har opstart i Løsningsforslag under byvandring Opdelt i fire grupper på tværs og udstyret med blokke, kuglepenne, farveblyanter og tegninger af det eksisterende ledningssystem i Laurbjerg blev deltagerne sendt på byvandring om formiddagen. Tegningerne viste tracéer, dæksler og bundkoter, og deltagerne skulle så finde frem til løsningsforslag på de problemstillinger, der er i projektet. Én af dem er, at mange ledninger i byen er gravet ned i private haver, så der skulle forslag på bordet til, hvordan de smartest kan flyttes ud i de offentlige arealer. En anden problemstilling er, at et eksisterende regnvandsbassin ligger uhensigtsmæssigt i forhold til vandets veje, så deltagerne skulle komme med forslag til alternative placeringer. Efter byvandringen mødtes grupperne i forsamlingshuset igen for at finpudse deres ideer, og sidst på dagen fremlagde grupperne deres forslag for hinanden. Alle tanker er tænkt Og det var gode og værdifulde forslag og overvejelser, fastslår Christian Bækgaard: Vi har fået rigtig meget at arbejde videre med. Vi fik blandt andet input til, hvordan vi kan flytte ledningerne i private haver ud i de offentlige arealer, og hvordan vi kan føre vandet fra den ene del af byen til den anden. Vi fik også belyst, hvor regnvandsbassinet kan placeres, hvis vi flytter det, hvilket er meget sandsynligt. En flytning af bassinet vil kræve et tillæg til kommunens spildevandplan og måske også betyde ekspropriering af jord, som vi ikke havde regnet med, at vi skulle i gang med. Det tager jo tid, men med de forslag og drøftelser, der kom frem på campen, kan vi allerede nu komme i gang med de ændringer, der skal til, og vi er så langt fremme, at det kan nås uden at forsinke projektet. Jeg synes, vi har fået tænkt alle de tanker, der skal til for at få projektet godt fra start. 8

Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on. v. Karina Topp

Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on. v. Karina Topp Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on v. Karina Topp Karina Topp Aarhus Vand & Vandpartner 2 Vandselskabernes nye udfordringer Økonomisk effektivisering på både drift og investering

Læs mere

Brunchmøde 17. juni 2013

Brunchmøde 17. juni 2013 Brunchmøde 17. juni 2013 Agenda for de næste 25 minutter 1. Hvorfor partnering hvad ønsker vi at opnå? 2. Hvordan gør vi 3. Hvilke resultater har vi skabt Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret

Læs mere

DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand

DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand DIALOGMØDE 17. marts 2014 Kommende partnering- og rammeaftaler fra 2016. Aarhus Vand Velkommen til orienterings- og dialogmøde! Vores nuværende aftaler på ledningssaneringsområdet indenfor både vand- og

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Fornyelsesplanlægning Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Bolig Kommune Industri Fornyelsesplanlægning en sikker investering Kært barn har mange navne Sanering, renovering, reparation,

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, 8450 Hamme Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 7. - budgetopfølgning pr. 30.4.2016 - ÅBENT 14 8. Energiproduktion mv. på renseanlæg

Læs mere

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces

Ungdomsfodbold 2.0. Vejledning til klubstrategiproces Ungdomsfodbold 2.0 Vejledning til klubstrategiproces Fase 1 Praktisk Info vedr. ledelse af projektet Ungdomsfodbold 2.0 Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES

Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES Teenagefodbold VEJLEDNING TIL KLUBSTRATEGIPROCES FASE 1 PRAKTISK INFO VEDR. LEDELSE AF PROJEKTET TEENAGEFODBOLD Hvis projektet skal blive en succes kræver det, at I udpeger en projektleder/projektgruppe,

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Innovation i hverdagen. Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal

Innovation i hverdagen. Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal Innovation i hverdagen Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal Innovation i hverdagen Agenda Hvordan er AAV startet? Hvorfor ønsket om innovation? Hvordan har vi grebet det an? Hvordan innoverer

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

- Rammeaftaler, fordele og faldgruber

- Rammeaftaler, fordele og faldgruber Nye Samarbejdsformer - Rammeaftaler, fordele og faldgruber ved Jens Chr. Binder, NIRAS 1 NIRAS Program - Rammeaftaler, hvad kan de bruges til? - Udbudsregler for rammeaftaler - Fordele og faldgruber -

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Bedre brug af åbne data

Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Bedre brug af åbne data Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Bedre brug af åbne data Baggrund Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget fra 12. januar 2017 til 8. februar 2017 og er udsendt til de

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K)

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Dato: 14september Tid: 12:00-15:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Formand

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Velkommen. Beboermøde om kloakfornyelse i Kjellerup. Etape 4: D. Christensens Vej, Grønningen, Agertoften, Søndergade, Egebakken, Almtoftvej

Velkommen. Beboermøde om kloakfornyelse i Kjellerup. Etape 4: D. Christensens Vej, Grønningen, Agertoften, Søndergade, Egebakken, Almtoftvej Velkommen Beboermøde om kloakfornyelse i Kjellerup Etape 4: D. Christensens Vej, Grønningen, Agertoften, Søndergade, Egebakken, Almtoftvej Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 17 Mosaikken Dagsorden 1. Velkommen

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Kunsten at formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer Kunsten at formulere udfordringer Sådan formulerer du udfordringer, så de motiverer og frister til nytænkning! Af Lise Damkjær og Lene Bornemann Innovationsstrategi Her får du vores bud på Danmarks nye

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt Velkommen til! Tjek-ind for agenter og ledere: Hvad er jeg særligt optaget af fra uddannelsen? Hvad er jeg særligt optaget af fra min portfoliolæsning? Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Netværk for læringsagenter og ledere d

Netværk for læringsagenter og ledere d Formål med uddannelse af Læringsagenter At styrke arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særlig fokus på udvikling af motiverende læringsmiljøer og - processer. Centrale indsatsområder: inklusion sprogtilegnelsesindsatsen

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Dagtilbud & Skole. Netværk for læringsagenter d.26.11.2015. Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne

Dagtilbud & Skole. Netværk for læringsagenter d.26.11.2015. Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne Dagsorden og Referat 1. Tjek ind: siden sidst. 1 stjerne + 1 ønske (max 1 min pr. deltager;) Der er rigtig mange processer og projekter i gang

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C It has to be an experimental culture. There has to be an enthusiasm for new ideas. You have to have a culture that s willing to explore new ideas, test them and then get rid of them if they re not good

Læs mere

INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER

INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER INTELLIGENT INNOVATION 3 INTELLIGENT INNOVATION, DER VIRKER SÅDAN SKABER I MERE INNOVATION I JERES PROJEKTER Innovation er et af tidens store buzzwords. Medarbejdere

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Målopfyldelse v/ Peter Hjortdal og Karina Topp

Målopfyldelse v/ Peter Hjortdal og Karina Topp Målopfyldelse 2012 v/ Peter Hjortdal og Karina Topp Økonomi PLANLÆGNING Sikre at værktøj til prognose (udviklet i 2011) anvendes samt at anlægspuljernes størrelse er kendte og præsenteret i det samlede

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere