Almindelige serviceydelser pr. 1. september J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema"

Transkript

1 Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut 5. Kort 5.1. Visa/Dankort 5.2. Dankort og hævekort 5.3. MasterCard Debet (uden forsikring) 5.4. Alle korttyper 6. Lån, kredit og garanti 7. Netbank og betalinger 8. Indbetaling/udbetaling af kontanter i andelskassen 9. Andre gebyrer 10. Andet administrativt arbejde (timebetaling) 1 af 7

2 1. Kontogebyr og budgetskema Kontogebyr og budgetskema Oprettelse af indlån samt årsgebyr for indlån (dog ikke deponeringskonto) Oprettelse af deponeringskonto grundgebyr Deponeringskonto pr. indfrielse Udarbejdelse af budgetskema for kunden *)dog mindst Timebetaling * 2. Oversigter og udskrifter Oversigter og udskrifter Posteringsoversigt, på papir udleveret i andelskassen Kontooversigt pr : - På papir - I Netbank Kontoudtog på papir: - Konto udgået - Kontoudtog, kvartalvist på udlån og årligt på indlån, hvis der har været bevægelse, dog altid pr Ekstraordinære - Hvis du ikke har Netbank: Har du et betalingskort til kontoen og betaler med kortet i udlandet eller på internettet, kan du ved forespørgsel få et kontoudtog ved udgangen af den måned, hvor beløbet bliver bogført på kontoen. Kontoudtog i Netbank: - Konto udgået - Kontoudtog, kvartalvist på udlån og årligt på indlån, hvis der har været bevægelse, dog altid pr Ekstraordinære - Har du et betalingskort til kontoen og betaler med kortet i udlandet eller på internettet, får du et kontoudtog ved udgangen af den måned, hvor beløbet bliver bogført på kontoen. 25 kr. Kopi af betalingsoversigt, kontoudtog og kontooversigt 25 kr.? 3. Check Check Indenlandske checks Checkhæfte, automatisk tilsendt (25 lommechecks) Pr. checkhæfte 25 Checkhæfte, udleveret ved skranken Pr. checkhæfte 25 Fremsendelse af checkhæfte, fremsendt af andelskassen Pr. checkhæfte Alm. Porto Udstedelse af gavecheck/bankcheck 3 Fremsendelse af gavecheck/bankcheck Alm. porto Fremsendelse af brevchecks Pr. sæt Alm. Porto Diverse gebyrer Tilbagekaldelse (kontramandering) på kundens foranledning Spærring ved overtræk Pr. spærring 15 Spærring af check ved tabt check/checkhæfte Returnering/afvisning på grund af manglende dækning Returnering/afvisning på grund af kontramandering Kopi af dokumentløst clearet check (checkkopi), fremfinding af check. *) Dog gratis ved konstateret fejl. 125 kr. * 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut Flyttegebyr til andet pengeinstitut Overførsel til andet pengeinstitut Overførsel af pensionskonti 75 Overførsel af øvrigt engagement (dog ikke pension) Pr. gang 75 Afgivelse af ejerpantebrev (af enhver art) i forbindelse med kr. pengeinstitutskrifte Salg af andelsbevis Pr. kundenr af 7

3 5. Kort 5.1. Visa/Dankort Visa/Dankort Visa/dankort Visa/dankort årsafgift. Betales årligt forud. Gebyret refunderes forholdsmæssigt ved evt. opsigelse fra andelskassen. Erstatningskort Ophævelse af limitblokering (ændring af forbrugsgrænse) Genbestilling af PIN-Brev Brug af kortet i Danmark 1) Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet dankortsystemet 2) Der kan højst hæves 5.00 i døgnet, når kortet benyttes i forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lign. Som hævekort i andre pengeinstitutters pengeautomater Som hævekort i andre pengeinstitutter og på posthuse Det udbetalende pengeinstitut/posthus kan opkræve et gebyr ved kasseudbetalinger. Gebyret oplyses af det udbetalende pengeinstitut/posthus Hævekort og dankort Brug af kortet i udlandet 1) Som betalingskort 2) Som hævekort i pengeautomat/pengeinstitut Det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr ved kasseudbetalinger. Gebyret oplyses af det udbetalende pengeinstitut. Forbrugsgrænser i udlandet: kontante hævninger pr. døgn Kontante hævninger pr. løbende 30 dage Forbrug pr. løbende 30 dage Referencekurs ved brug i udlandet: Omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) sker således: 1% af beløbet, min A. Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Nationalbankens valutakurser/referencekurser på ekspeditionsdagen hos Nets tillagt 1%. B. Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Nationalbankens valutakurser/referencekurser på ekspeditionsdagen hos Nets tillagt 1,5%. Undtagelser kan forekomme. C. Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der igen omregnes til danske kroner som ovenfor. Der kan forekomme ekstra valutaomregning for nogle valutaer med undtagelse af dem, der er omfattet af punkt A. Noter: 1) Andelskassen modtager provision af kortomsætningen. 2) Forretninger i udlandet og alle danske og udenlandske netbutikker kan opkræve et gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen/betalingsmodtager. Hævekort og dankort Hævekort og dankort Hævekort udlevering Dankort udlevering Erstatningskort Genbestilling af PIN-Brev Brug af dankortet i Danmark 1) Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet dankortsystemet 2) Der kan højst hæves 5.00 i døgnet, når kortet benyttes i forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lign. 3 af 7

4 Som hævekort i andre pengeinstitutters pengeautomater Som hævekort i andre pengeinstitutter og på posthuse Det udbetalende pengeinstitut/posthus kan opkræve et gebyr ved kasseudbetalinger. Gebyret oplyses af det udbetalende pengeinstitut/posthus. Brug af hævekortet i Danmark 1) Som hævekort i pengeautomater. Der kan kun hæves kontanter i pengeautomater, som administreres af SDC Noter: 1) Andelskassen modtager provision af kortomsætningen. 2) Alle danske netbutikker kan opkræve et gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen/betalingsmodtager MasterCard Debet (uden forsikring) MasterCard Debet (uden forsikring) MasterCard Debet (uden forsikring) MasterCard Debet årsafgift. Betales årligt forud. Gebyret refunderes forholdsmæssigt ved evt. opsigelse fra andelskassen. Erstatningskort Ophævelse af limitblokering (ændring af forbrugsgrænse) Genbestilling af PIN-Brev Brug af kortet i Danmark 1) Som betalingskort i forretninger, der er tilsluttet dankortsystemet 2) Der kan højst hæves 5.00 i døgnet, når kortet benyttes i forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lign. Som hævekort i andre pengeinstitutters pengeautomater Som hævekort i andre pengeinstitutter og på posthuse Det udbetalende pengeinstitut/posthus kan opkræve et gebyr ved kasseudbetalinger. Gebyret oplyses af det udbetalende pengeinstitut/posthus. Forbrugsgrænse pr. løbende 30 dage Brug af kortet i udlandet 1) Som betalingskort 2) Som hævekort i pengeautomat/pengeinstitut Det udbetalende pengeinstitut kan opkræve et gebyr ved 1% af beløbet, min 3 kasseudbetalinger. Gebyret oplyses af det udbetalende pengeinstitut. Forbrugsgrænser i udlandet: kontante hævninger pr. døgn 5.00 Kontante hævninger pr. løbende 30 dage (i pengeautomater) Forbrug pr. løbende 30 dage Referencekurs ved brug i udlandet: Omregning fra udenlandsk valuta til danske kroner (DKK) sker således: A. Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Nationalbankens valutakurser/referencekurser på ekspeditionsdagen hos Nets tillagt 1%. B. Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Nationalbankens valutakurser/referencekurser på ekspeditionsdagen hos Nets tillagt 2%. Undtagelser kan forekomme. C. Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregning til USD, der igen omregnes til danske kroner som ovenfor. Der kan forekomme ekstra valutaomregning for nogle valutaer med undtagelse af dem, der er omfattet af punkt A. Noter: 1) Andelskassen modtager provision af kortomsætningen. 2) Forretninger i udlandet og alle danske og udenlandske netbutikker kan opkræve et gebyr ved køb. Gebyret oplyses af forretningen/betalingsmodtager. 4 af 7

5 5.4. For alle korttyper For alle kortyper For alle korttyper Uberettiget indsigelsesbegæring, pr. transaktion (ej 3. mands misbrug) Spærring på kundens foranledning (bortkomst mm.) Spærring på andelskassens foranledning (misbrug/overtræk) Returnering/afvisning på grund af manglende dækning, pr. returnering/afvisning Genåbning af spærret kort Kopi af nota (opkræves kun hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede), pr. nota kr. 6. Lån, kredit og garanti Lån, kredit og garanti Oprettelse af lån og kreditter i andelskassen Private Erhverv Stiftelsesprovision (oprettelse af nyt lån og ny kredit) 2,5%* 2% *) af hovedstol/kreditramme, min. 1.25, maks Ekspeditionsgebyr kr Genforhandling og forlængelse af udløben kredit kr Udfærdigelse af panthaverdeklaration (alle typer) Overtræk/restance Private/Erhverv Henstand og ydelsesfritagelse på lån kr. Kontoudtog med påmindelse om overtræk/restance Rykkerbrev ved overtræk/restance 10 Garanti Ekspeditionsgebyr. Garanti for forhåndslån, hvor provenuet af realkreditlånet løbende anvendes (opkræves dog ikke i lånesager med separat ekspeditionsgebyr) Ekspeditionsgebyr. Garanti for realkreditlån (opkræves dog ikke i lånesager med separat ekspeditionsgebyr). *) Såfremt lånesagen er særligt tidskrævende, kan gebyret være højere, og dette gebyr skal betales udover ekspeditionsgebyret. Ekspeditionsgebyr. Garanti for restkøbesummen ved bolighandel (opkræves dog ikke i lånesager med separat ekspeditionsgebyr) Ekspeditionsgebyr. Diverse garantier (dog ikke ved realkreditlån) (opkræves dog ikke i lånesager med separat ekspeditionsgebyr) Løbende garantiprovision: Pålydende sats Tilskrives hvert kvartal forud, svarende til en årlig nominel garantiprovision (effektiv rentesats) *) af garantibeløbet, min. 50 pr. kvartal Pr. år Pr. år * Timebetaling? ,00%* 3,03% Andre gebyrer Dokumenter og påtegninger, diverse 1.00 (I forbindelse med nyoprettelse af lån og kreditter er der intet gebyr for håndpantsætningserklæringen i forbindelse med sikkerhedsstillelse, da gebyret er indeholdt i den alm. stiftelsesprovision). Omprioritering (inkluderer hjemtagelse af nyt realkreditlån og indfrielse af gammelt realkreditlån) ekspeditionsgebyr til andelskassen: Lån op til 1 mio. kr Lån fra over 1 mio. kr Udfærdigelse af ejerpantebreve/pantebrev i fast ejendom, bil og lign. Omdannelse af pantebrev til ejerpantebrev 1.00 Indeståelse for sletning af retsanmærkning 50 Rykningspåtegning på ejerpantebrev/pantebrev (alle typer ejer-og pantebreve) Ved anmodning fra realkreditinstitut (privatkunder) Ved anmodning fra realkreditinstitut (erhvervskunder) Ved øvrige anmodninger Notering af sekundær mv. pant 75 5 af 7

6 Ændring af sikkerheder kr. Ekspedition af sælgersager, bolighandel 1.50 Afmelding af underpant 50 Indfrielse/ aflysning/kvitteringspåtegning af pantebrev (alle 1.00 typer) Indfrielse/aflysning/kvitteringspåtegning af ejerpantebrev 1.00 (alle typer) Indhentet af accept for rykning hos pantebrevskreditor 20 Tingbogsoplysning. Andelskassens indhentning af officiel tingbogsattest, andelsboligbogssattest m.v. (Det offentliges gebyr skal tillægges). Indhentning af uofficiel tingbogsattest er gratis. Saldooplysning ved telefonisk henvendelse Byggeeftersyn efter aftale, pr. eftersyn 1.00 Skriftligt afslag på låneanmodning 7. Netbank og betalinger Netbank og betalinger Oprettelse af Netbank Årligt abonnement på Netbank Pr. år. Ekspeditionsgebyr ny pinkode til Netbank Via Netbank Via filial Betaling af indbetalingskort, pr. stk. * *) Ikke muligt kontant ved kassen i andelskassen Indbetalingskort betalt over konto af andelskassen, pr. stk. Ikke muligt 3 Bankoverførsler (enkeltstående) i DKK (for kunder): Mellem egne konti i andelskassen, pr. stk. Til anden kunde i andelskassen, pr. stk. Til andet pengeinstitut i DK, almindelig, pr. stk. 3 Til andet pengeinstitut i DK, straksoverførsel, pr. stk. Ikke muligt 5 Bankoverførsler (faste aftaler) i DKK (for kunder): Mellem egne konti i andelskassen, pr. stk. Til anden kunde i andelskassen, pr. stk. Til andet pengeinstitut, almindelig, pr. stk. Oprettelse af Nets/Betalingsservice-aftale, pr. stk. Sletning af Nets/Betalingsservice-aftale, pr. stk. Ikke muligt Kundens afvisning og returnering af Nets/Betalingsserviceaftale Ikke muligt Løbende betalinger via Betalingsservice, pr. stk. Ikke muligt Andre gebyrer Returnering ved betaling: Indbetalingskort eller Nets/Betalingsservice-betaling pga. manglende dækning Returnering af uanbringelige overførsler (f.eks. hvis kundens konti hos andelskassen er ophørt): Modtaget fra danske pengeinstitutter Modtaget fra udenlandske pengeinstitutter Indbetaling/udbetaling af kontanter i andelskassen Indbetaling/ udbetaling af kontanter i andelskassen Udbetaling af kontanter i andelskassen (Kontantbeløb over skal bestilles mindst 5 bankdage før afhentning) Ved kassen Indbetalinger af kontanter i andelskassen Ved kassen 6 af 7

7 9. Andre gebyrer Andre gebyrer Fast advisering, pr. måned Pr. Kundenr. 10 Fremfinding af bilag mv. for offentlige myndigheder Timebetaling * Proformaopgørelse ifm. dødsboer eller bodelinger (for pensioner, se Pension ). Timebetaling * Bodeling (for bodeling af pension i forbindelse med skilsmisse, se Pension ). *dog mindst Timepris * 75 Notering af udlæg 1.50 Notering af transport kr. Engagementsforespørgsel til revisorer mv. Timebetaling * Kopiering af regnskab fra revisor 20 Bokonti opgørelse til revisor mv. Pr. gang Timebetaling* Indhentning af tegningsudskrift og regnskab fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Timebetaling* Fremsendelse af materiale på foranledning af kunden Pr. gang Timebetaling 375 kr Kontant valuta *: - Køb - Salg Pr. køb Pr. salg 4 4 *) Fremmed valuta bedes bestilt 2 uge før. 10. Andet administrativt arbejde Andet administrativt arbejde Timebetaling: Betaling for andet administrativt arbejde samt ekstraordinære og/eller tidskrævemde serviceydelser Pr. time 75 7 af 7

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494

Prisinformation. 8. september 2015 Jutlander Bank A/S 9600 Aars CVR 28299494 Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Rentesatser og priser

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013

Nordjyske Bank, prisbog 01.07.2013 Emne 1. Administrationsservice 1.1 Boligadministration 1.2 Varme, el- og vandafgift 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger euro 2.4

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere