Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting."

Transkript

1 LC Guide Aldrig tidligere har Danmark og EU afsat så mange penge i form af tilskud, lån og garantier til Små og Mellemstore virksomheder til skabelse af udvikling, vækst og indtjening som i perioden EU går foran og vil have vækst og beskæftigelse samt større indtjening. Vi har igennem mere end 30 år specialiseret os i hjemtagning af danske, nordiske og EU midler i form af tilskud, lån og garantier og har en succesrate på imellem 85% og 100%. LC Guiden er inddelt i brancher og fortæller om de mest oplagte ordninger for hver branche. Se venligst under din branche. Se venligst under dine kundemålgruppers branche. Se venligst figurer sidst i guiden. Du er velkommen til at sende LC guide til din kontaktflade.

2 Nyhed: Kapital til investeringer i indtjening, udvikling og vækst I EU traktatperiode 2014 til 2020 ydes der langfristede lån, tilskud og garantier, direkte til små og mellemstore virksomheder fra EU, Norden og Den Danske Stat. EU yder direkte langfristede lån og garantier fra Den Europæiske Investeringsbank i Luxembourg (EIB) til virksomheder, der vil skabe vækst. Norden yder direkte langfristede lån og garantier fra Den Nordisk Investeringsbank (NIB) til virksomheder, der vil skabe vækst Den Danske Stat yder igennem Vækstfonden direkte lån og garantier til virksomheder, der vil skabe vækst Den Europæiske Investeringsbank Langfristede lån til store, små og mellemstore virksomheder direkte fra Den Europæiske Investeringsbank i Luxembourg. (100% ejet af den Europæiske Centralbank i Frankfurt) EU/Den Europæiske Centralbank tilbyder, fra ny lånekapital, ikke kun til de helt store virksomheder i EU, men nu som noget nyt, lån til de små og mellemstore virksomheder. Lånene tager udgangspunkt i den historisk lave EIBOR rente fra Centralbanken i Frankfurt. Lånene har til formål at udfylde det enorme tomrum de europæiske private banker sammen har skabt ved historisk uacceptable udlånsniveauer til de over 95% af EU s virksomhedsmasse, som er grupperet i de små og mellemstore virksomheder. Disse tegner sig for mere end 90% af den samlede private beskæftigelse. Denne brede virksomhedsmasse, kan nu få frisk kapital til at videreudvikle deres virksomheder, udfylde kapitalbehov, ledelsens visioner og skabe ny indtjening, udvikling, vækst, beskæftigelse og samhandel. Ungdomsarbejdsløsheden i EU er faretruende høj, og i den nye 7 årige traktatperiode skal manglen på SMV investeringskapital bekæmpes. Centralbankens Euro milliarder sættes i spild i hele EU. Kom med i de nye muligheder nu. Der er åbent for alle 28 medlemslandes virksomheder også jeres konkurrenter. Det er en gylden mulighed for alle virksomhedsejere og ledelsen i de talrige Europæiske SMV virksomheder. Lånene kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, opkøb af andre virksomheder, nyt produktionsudstyr, anlæg, udvikling, samhandel, innovation, grøn omstilling, opgradering af medarbejderes viden eller opdyrkning af nye målmarkeder. Der skal dog være tale om investeringer, der skaber positivt afkast, ny indtjening, vækst, beskæftigelse og som fører til grundliggende sunde økonomiske investeringer. Vi er godkendte til, at hjemtage disse midler og til at udfærdige de ansøgninger materiale, der kræves i lovgrundlaget, bekendtgørelsen, vejledningen mv., for at få sin sag forelagt, behandlet og afgjort i Luxembourg.

3 Den Nordisk Investeringsbank Den Nordiske Investeringsbank finansierer projekter, som styrker konkurrencedygtigheden og fremmer miljøet. Banken yder langfristede lån og garantier på konkurrencedygtige markedsvilkår til sine kunder i de private og offentlige sektorer. Den Nordiske Investeringsbank ejes af de nordiske lande og har blandt andet til formål af medvirke til at skabe vækst i store, små og mellemstore virksomheder i Norden. Lånene kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, opkøb af andre virksomheder, nyt produktionsudstyr, anlæg, udvikling, samhandel, innovation, grøn omstilling, opgradering af medarbejderes viden eller opdyrkning af nye målmarkeder. Der skal dog være tale om investeringer, der skaber positivt afkast, ny indtjening, vækst, beskæftigelse og som fører til grundliggende sunde økonomiske investeringer. Vi er godkendte til, at hjemtage disse midler og til at udfærdige de ansøgninger materiale, der kræves i lovgrundlaget, bekendtgørelsen, vejledningen mv., for at få sin sag forelagt, behandlet og afgjort. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu. Langfristede lån direkte fra Staten til investeringer i udvikling og vækst Staten yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Tilskud EU og Staten yder tilskud til målrettede investeringer og udvikling af nye produkter samt samhandel. Se venligst under den enkelte branche. Kaution og Garantier Staten yder garantier til gennemførelse af investeringer. (Som bankgaranti) Staten og EU yder kaution og garantier til gennemførelse af investeringer.

4 Fødevareproduktion og forædling Direkte tilskud til udvikling af nye fødevarer Staten yder op til 60% (100%) i direkte tilskud til udvikling af nye fødevarer og emballage, der skaber indtjening og vækst. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Direkte tilskud til investeringer i ny teknologi, processer og metoder Tilskuddet udgør 40% og omfatter alle investeringer til anskaffelse, opstilling og indkøring af nyeste teknologier og processer. Langfristede lån direkte fra Staten og EU/EIB til gennemførelse af udviklingsprojekt Staten og EU yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu..

5 Produktion af fødevareteknologi Direkte tilskud udvikling af nye teknologier, processer og metoder Staten yder op til 60% (100%) i direkte tilskud til udvikling af nye teknologier, processer og metoder, der skaber indtjening, bæredygtig udvikling og vækst. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Direkte tilskud til investeringer i ny teknologi, processer og metoder Tilskuddet udgør 40% og omfatter alle investeringer til anskaffelse, opstilling og indkøring af nyeste teknologier og processer. Langfristede lån direkte fra Staten og EU/EIB til gennemførelse af udviklingsprojekt Staten og EU yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu..

6 Landbrug & andre basiserhverv Direkte tilskud uden tilbagebetaling til miljøeffektivisering - 40% i tilskud til anskaffelse af marksprøjte. - 40% i tilskud til reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktion og husdyrgødning - 40% i tilskud til reduktion i tab af næringsstoffer i forbindelse med fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse af husdyrgødning. - 40% i tilskud til etablering af miljøvenlige produktionsanlæg til dyrehold med henblik på reduceret lugt, emission, vandforbrug eller næringsstoffer - 40% i tilskud til etablering af biogasanlæg. Staten tilbyder igennem Landbrugets Investeringsbank Investerings- og ejerskiftelån på minimum 1 mio. kr. med en løbetid på op til 20 år Investerings- og ejerskiftegaranti, som dækker 75 procent af pengeinstituttets udlån og i særlige tilfælde kreditter ved finansiering af et ejerskifte Forbedringsgaranti der dækker 50 procent af pengeinstituttets udlån med maksimal løbetid på 7 år (til forbedringer med en tilsvarende tilbagebetalingstid). Staten tilbyder igennem Vækstfonden Staten yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i faciliteter, maskiner, inventar, udstyr, anlæg mm. Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Langfristede lån direkte til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige piloteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Langfristede lån direkte fra EU/Den Europæiske Investeringsbank til investeringer i udvikling og vækst EU/EIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i faciliteter, maskiner, inventar, udstyr, anlæg mm Der skal blot være tale om investeringer, der skaber indtjening, vækst og sunde økonomiske perspektiver.

7 Produktion af landbrugsmaskiner og udstyr Direkte tilskud til udvikling af nye teknologier, processer og metoder Staten yder op til 60% (100%) i direkte tilskud til udvikling af nye teknologier, processer og metoder, der skaber indtjening, bæredygtig udvikling og vækst. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Langfristede lån direkte fra Staten og EU/EIB til gennemførelse af udviklingsprojekt Staten og EU yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

8 Fiskeforædling Direkte tilskud til udvikling af nye fiskeprodukter Staten yder op til 60% (100%) i direkte tilskud til udvikling af nye fødevarer og emballage, der skaber indtjening og vækst. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Direkte tilskud til investeringer i ny teknologi, processer, metoder mm. Tilskuddet udgør 30% og omfatter alle investeringer til anskaffelse, opstilling og indkøring af nyeste teknologier og processer. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

9 Gartneri Direkte tilskud til udvikling af nye produkter Staten yder op til 60% (100%) i direkte tilskud til udvikling af nye fødevarer og emballage, der skaber indtjening og vækst. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Direkte til investeringer i ny teknologi processer og dyrkningsmetoder. Tilskuddet udgør 40% og omfatter alle investeringer til anskaffelse, opstilling og indkøring af nyeste teknologier, processer anlæg mm. Direkte tilskud til energi- og miljøeffektivisering -40% i tilskud til anskaffelse af marksprøjte. -40% i tilskud til reduktion af energiforbruget, reduktion af vand-, næringsstof- og pesticidforbruget. Dette program omfatter en række af teknologier, processer, dyrkningsmetoder mm. Langfristede lån direkte fra Staten og EU/EIB til gennemførelse af udviklingsprojekt Staten og EU yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i faciliteter, maskiner, inventar, udstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

10 Akvakultur Direkte tilskud til udvikling af nye fiskeprodukter og fiskearter Staten yder op til 60% (100%) i direkte tilskud til udvikling af nye fødevarer og emballage, der skaber indtjening og vækst. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Direkte tilskud til investeringer i nye anlæg. Der ydes tilskud på op til 40% til projekter med høj grad af recirkulation og 30% til alle andre typer. Langfristede lån direkte fra Staten og EU/EIB til gennemførelse af udviklingsprojekt Staten og EU yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

11 Udstyr til fiskeri og akvakultur Direkte tilskud til udvikling af nye teknologier, metoder og udstyr Staten yder op til 60% (100%) i direkte tilskud til udvikling af nye teknologier, processer og metoder, der skaber indtjening, bæredygtig udvikling og vækst. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Langfristede lån direkte fra Staten og EU/EIB til gennemførelse af udviklingsprojekt Staten og EU yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

12 Grøn omstilling Direkte tilskud til udvikling af ny forretningsmodel/ forretningsgrundlag Ny forretningsmodel/forretningsgrundlag omfatter udarbejdelse af en ny måde at skabe forretning på, som giver ressourceeffektiv anvendelse af processer, affald, produkter mv. F.eks. en model, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producentens ejerskab under brug, et affaldsprodukt der behandles til et værdiprodukt - cradle-to-cradle etc. Tilskuddet udgør og til 60%. Har du en god idé så lad os se nærmere på muligheden for tilskud. Direkte tilskud til produktinnovation og re-design af produkter Produktinnovation og re-design kan fx ske med inspiration i designkonceptet cradle-to-cradle ved, at virksomheders produkter re-designes og udvikles, så alle materialer, der indgår i produkterne, enten kan genanvendes i samme kvalitet efter brug eller nedbrydes biologisk. Det kan være producenten selv, der står for genanvendelse, men producenten kan også deklarere produktet, så forhandleren ved, hvordan produktelementerne kan genanvendes. Tilskuddet udgør og til 60%. Har du en god idé så lad os se nærmere på muligheden for tilskud. Langfristede lån direkte fra Staten til gennemførelse af Grøn omstilling Staten yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i Grøn omstilling Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere Grøn udvikling. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

13 Investeringer i vedvarende energi Alle brancher Direkte tilskud til investeringer vedvarende energi i virksomhedens produktionsprocesser Tilskuddet udgør 65% til små virksomheder 55% til mellemstore virksomheder 45% til store virksomheder. Tilskuddet omfatter stort set al energieffektivisering ved udnyttelse af sol, vind, fjernvarme, vand, affald, biomasse, træflis, jordvarme, vegetabilske og animalske stoffer mm. Der ydes tilskud til stort set alt, så som nyt energianlæg, ombygning, forundersøgelser, ekstern ansøgningsassistance, kedelanlæg, energifremføringssystem, flishåndteringsanlæg, installation af units, kapacitetsudvidelse mm. Tilskuddet kan suppleres med Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB. Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til investeringer i energieffektivisering. Ved kombination af tilskud og lån opnås ofte en total finansiering af investeringer i grøn omstilling. Der bliver rift om pengene. Er du interesseret så kontakt os nu!

14 Grøn teknologiudvikling Direkte tilskud til udvikling, test- eller demonstrationsprojekter inden for fem hovedområder: Vand og klimatilpasning Ressourcer og affald Virksomheders ressourceeffektivitet Luftforurening og støj Kemikalier Staten yder op til 75% i tilskud Har du en god idé så lad os se nærmere på muligheden for tilskud. Langfristede lån direkte fra Staten til gennemførelse af Grøn Teknologiudvikling Staten yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i Grøn Teknologiudvikling Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere Grøn Teknologiudvikling. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

15 Produktudvikling og innovation Der er et meget omfattende program med direkte tilskud op til 100% til udvikling af nye produkter, der skaber indtjening, udvikling og vækst. De prioriterede områder er Forskning og udvikling i sundhed, livskvalitet og klinisk forskning Forskning og udvikling i miljø, vand, husholdningsaffaldssortering og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger Forskning og udvikling i strategiske vækstteknologier, herunder produktions- og materialeteknologier samt IKT Forskning og udvikling i transport og logistik Straten yder op til 60% i tilskud. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Har du en god idé så lad os se nærmere omkring muligheden for tilskud. Se figur sidst i LC guid. Langfristede lån direkte fra Staten til gennemførelse af udvikling og innovation Staten yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i Grøn Teknologiudvikling Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere Grøn Teknologiudvikling. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

16 Industriproduktion Der er et meget omfattende program med direkte tilskud op til 100% til udvikling af nye produkter, der skaber udvikling og vækst. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu. OBS: Se venligst tilskud til produktudvikling og innovation Se venligst brancher og udviklingsprojekter

17 Marine Direkte tilskud til udvikling af nye teknologier, processer og metoder Staten yder op til 50% i direkte tilskud til udvikling af nye teknologier, processer og metoder, der skaber indtjening og bæredygtig drift. Tilskuddet omfatter alle omkostninger som løn til egne medarbejder, ekstern bistand, rådgivning, forskning, materialer, test af produkterne, rejse og opholdsomkostninger mm. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

18 Turisme Direkte tilskud til fælles eksportfremstød Grupper af virksomheder kan opnå 50% i tilskud til eksportfremmende aktiviteter som messedeltagelse, direkte markedsfremstød, afholdelse af konferencer og informationstiltag mm. Langfristede lån direkte fra Staten, EU/EIB og Norden/NIB til investeringer i udvikling og vækst Staten, EU/EIB og Norden/NIB yder langfristede lån til at finansiere udvikling og vækst. Det kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, nyt produktionsudstyr, anlæg, produktudvikling, samhandel og opdyrkning af nye markeder. Langfristede lån direkte fra Staten til ejerskifte - generationsskifte Staten indgår med lån efter øvrige prioriteringer. Der skal blot fremover kunne skabes en sund virksomhed med vækst og økonomiske perspektiver. Det sker ved et lån over 8 år, hvor de første 2 år er afdragsfrie. Ved at afdrage lån over 6 år, går ejerskabet tilbage til virksomheden og får derved samme ejerkreds som nu.

19 Samhandel/Eksport Staten tilbyder en række ordninger af tilskud og garantier til støtte for at skabe mere samhandel/eksport Direkte tilskud til test og markedstilpasning af dit produkt eller serviceydelse. Tilskud op til 60% omfatter teste om dit produkt eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af produktet, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes. Tryghedsgaranti over for kunden ved køb af produkt. Eksempel: En køber er usikker ved at investere i en ny teknologi, anlæg etc. Køber er usikker på om løsningen er rigtig, om produktet fungerer som aftalt, om kvalitet og funktioner lever op til produktbeskrivelsen osv. Køber er derfor tilbageholdende for at indgå aftale om køb. Staten kan give en garanti på 60% af beløbet, når leverandør tager risikoen med 20% og leverandøren med 20%. Garantiordningen er grundlæggende en returordning, så køber som hovedregel skal tilbagelevere produktet for at udløse garantien. Har du en konkret sag, så lad os se nærmere på muligheden for tilskud eller garanti. Direkte tilskud til fælles fremstød Grupper af virksomheder kan opnå 50% i tilskud til samhandelsfremmende aktiviteter som messedeltagelse, direkte markedsfremstød, afholdelse af konferencer og informationstiltag mm. Langfristede lån direkte fra Staten til gennemførelse af markedsudvikling Staten kan nu give langfristede lån til at finansiere markedsudvikling. Garantier op til 95% til fremskaffelse af kapital - Garanti over for din købers bank til fremskaffelse af kapital til køb af dit produkt - Garanti over for bank til fremskaffelse af kapital til realisering af en ordre - Bankgaranti over for køber i forbindelse med realisering af ordre - Garanti for lån ved etablering af produktion i udlandet - Garanti for betaling af leverancer - Kaution for anlæg - Garanti for oparbejdningskredit. - Har du en konkret sag, så lad os se nærmere på muligheden for garanti. Garantierne kan etableres stort set over hele verden.

20 EU tilskud til udvikling og innovation Over de næste syv år uddeler EU s forsknings- og innovationsprogram Horizon milliarder kroner til forskning og innovation. Det skaber store muligheder for de danske virksomheder og dermed for at skabe øget vækst og beskæftigelse i Danmark eller i et andet land i EU. Horizon 2020 rummer store muligheder for danske virksomheder, videninstitutioner og forskere. Nu er det afgørende, at vi er ambitiøse og udnytter mulighederne for at udvikle et vigtigt internationalt samarbejde og finansiere forsknings- og innovationsprojekter, der kan omsættes til ny viden, produktion og arbejdspladser. Midlerne fra forskningsreserven skal blandt andet målrettes initiativer, der kan skabe adgang til de bedste miljøer i Europa og dermed løfte dansk innovation til et endnu højere niveau samt øge støtten til at forberede ansøgninger til Horizon Den nye aftale om Horizon 2020 indeholder væsentlige regelforenklinger, der vil gøre det nemmere for virksomheder at deltage. Med dem og et nyt fokus på innovation i Horizon 2020, kan små og mellemstore europæiske virksomheder ud over Horizon 2020 også få del i en særlig virksomhedspulje på minimum 20 milliarder kroner. Danmarks målsætningen er at hjemtage 2,5 procent svarer det til, at cirka danske forskningsinstitutioner og virksomheder deltager i europæiske forsknings- og innovationsprojekter finansieret af Horizon 2020 i perioden Langfristede lån direkte fra Staten og EU/EIB til gennemførelse af udviklingsprojekt Staten og EU yder langfristede lån til at finansiere udviklingsprojekter.

21 Etablering af produktion i udlandet EU satser i meget kraftigt på at få skabt udvikling og vækst som kan skabe varige arbejdspladser i erhvervslivet. De fleste lande i EU har tilskud 25 75% til etablering af produktion i forbindelse af etablering af nye produktionsenheder eller til udvidelse af virksomheder for produktion i forbindelse med outsourcing fra Danmark. Hertil kommer gode lånemuligheder fra den enkelte stat, lokale bank, Den Europiske Investeringsbank i Luxembourg, fonde eller andre kilder. Den Europæiske Investeringsbank Langfristede lån til store, små og mellemstore virksomheder direkte fra Den Europæiske Investeringsbank i Luxembourg. (100% ejet af den Europæiske Centralbank i Frankfurt) EU/Den Europæiske Centralbank tilbyder, fra ny lånekapital, ikke kun til de helt store virksomheder i EU, men nu som noget nyt, lån til de små og mellemstore virksomheder. Lånene tager udgangspunkt i den historisk lave EIBOR rente fra Centralbanken i Frankfurt. Lånene har til formål at udfylde det enorme tomrum de europæiske private banker sammen har skabt ved historisk uacceptable udlånsniveauer til de over 95% af EU s virksomhedsmasse, som er grupperet i de små og mellemstore virksomheder. Disse tegner sig for mere end 90% af den samlede private beskæftigelse. Denne brede virksomhedsmasse, kan nu få frisk kapital til at videreudvikle deres virksomheder, udfylde kapitalbehov, ledelsens visioner og skabe ny indtjening, udvikling, vækst, beskæftigelse og samhandel. Ungdomsarbejdsløsheden i EU er faretruende høj, og i den nye 7 årige traktatperiode skal manglen på SMV investeringskapital bekæmpes. Centralbankens Euro milliarder sættes i spild i hele EU. Kom med i de nye muligheder nu. Der er åbent for alle 28 medlemslandes virksomheder også jeres konkurrenter. Det er en gylden mulighed for alle virksomhedsejere og ledelsen i de talrige Europæiske SMV virksomheder. Lånene kan eksempelvis være investeringer i produktionsfaciliteter, opkøb af andre virksomheder, nyt produktionsudstyr, anlæg, udvikling, samhandel, innovation, grøn omstilling, opgradering af medarbejderes viden eller opdyrkning af nye målmarkeder. Der skal dog være tale om investeringer, der skaber positivt afkast, ny indtjening, vækst, beskæftigelse og som fører til grundliggende sunde økonomiske investeringer. Vi er godkendte til, at hjemtage disse midler og til at udfærdige de ansøgninger materiale, der kræves i lovgrundlaget, bekendtgørelsen, vejledningen mv., for at få sin sag forelagt, behandlet og afgjort i Luxembourg. Har du en konkret idé, så lad os se nærmere på muligheden for kapitalrejsning til gennemførelse af projektet. 40% i direkte tilskud til udarbejdelse af forretningsplan Til etablering af produktion uden for EU og EFTA ydes der tilskud på 40% til forundersøgelser og udarbejdelse af forretningsplan samt hjemtagning af kapital. Tilskuddet omfatter 40% af alle omkostninger som egen løn, ekstern bistand, rejser og opholdsomkostninger. Se figur sidst i LC guid!

22 Flow for etablering i udlandet Eksempel LC Model

23 Flow for gennemførelse af produktudvikling Eksempel LC Model

24 Model for etablering og drift af samhandelsgruppe DANSK ØKONOMISK FIRMAGRUPPE ORGANISATION Eksempel LC Model

25 Planlæg udvikling og vækst ud fra den platform som du har med sigte på de mange muligheder, som du har i Danmark og globalt. LC Model

26 En succesrig markedsføring opnås når markedsføringshjulet er afbalanceret, og giver den energi og parathed der skal til for at opnå virksomhedens salgsmål og fuld udnyttelse af virksomhedens ressourcer samtidig med, at der skabes en høj image, som giver den ønskede anerkendelse og accept i virksomhedens omverden. LC Model

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Lær af. eksportsucceserne

Lær af. eksportsucceserne Lær af eksportsucceserne Politiske anbefalinger og eksportværktøjer der styrker de mindre og mellemstore virksomheders internationale konkurrencedygtighed DESIGNIT A/S ORANA A/S Termonova A/S LINIMATIC

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne 1 2Vækstfonden samarbejder med Den Europæiske Investeringsfond omkring finansieringen af vores låneprodukter. Den Europæiske Investeringsfond

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere