! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???"

Transkript

1 1! " #

2 1! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! /( % 0%'1$- 23'450% 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???

3 2 + ( 3 *& 3 ; * 5 < 4 % $ < 4 % $ $AB $ $CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9 DCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC35 EF! $$ 1 9

4 3!"#$! 5' - $$ B B $ & B $ $$ %B! ' ' % ' <G, ' % $% ' $B' %B! $ $ $ + B $ $% $$ $& $ 5 % $B $$ $& $ &$' % $ % $ % %B! ' % &' $$ $ 'B % $B + $ & $B '$ ' $ ' $& % & $ $& $ ' % $B @ $ $ % $ ) $ $ 7-HI- 'E%J$* % % $!! $ %$ B $ F % % $ $ & B $ %$ ( B $ % $B+ & $ '$ $ $'%$& $ + % $ 4 E % $B $ $ $ $ ' %$ +$ %B -% ' - $ ( 7(44-: - 4 $ $ ' % BB $ ' B $(44- % $ I-(B ' $ B '$ $B $B

5 4 % % ' $ $'& $B ' $% ' '% B ' $ *& $ $ B $ 4 ' $ % $4 ' $ $ & + % ' $ '! $$ $ ' '%L *JB ' L L 4 &! '*% ' L L

6 5!%""&'!!("! 0B! $4! $ -& ( B $ % % $ ' $ % $ % / ( >6% 4 $ - 4 "')! #!"$!(!$$! * L *JB ' '%'L L *% ' &! ''L L + M '( % ( * $$ ( ' '%'L L +4 % '*& % % 1D%'&! 'L B*& % 1 *%$$N& ) '$ ' '1 H % M J ' '1 H % )*& '* *& %,O '*& ) L& )B $ '(%, ( >6% ' '%'4 L I' ' '4 " -E '% E (4'! ')-L I (JB'% $ '

7 6 (! L $ 5$ -A 9 -A %%: -ABE: -A $( $ & $ 59 $BP BP';<P $P -* *.-/ - I %! $ Q -, &$ %! $ Q $ $ -A $B '. 0/0 1*- *& -AB$ $ $ $ $ BF & / $ $ & $ ;B $B. #2 $ B' $ $P% P * <3G "* $ $ ' $9 $P% P * 5G $ B ' $ ' $95 $P% P * 5G 9 ' $ ' $ * <G 3 *- 2*3 $ B $; * %B!G!**- $ B' * ;3G

8 7 ; 1*- $ ' $B * %B!G 5 $ $ ' B $ $ $B * %B!G 4/0 1 *& $ $ / $ $B. ' $ ' $ $ & % * ;3G $ ' 7 $' $ : * %B!G *5 2 * 6 $ ' ; $ * <3G 9 %2 $ '! B' $B B * <G 3 %2*1 $ ' ' $B B * <G 4 $ ' $E6'' ' % $B B * <G ; $ $ ' B $ $ $B * %B!G,0'4!!! ( $ $ $% $ + B $ B 5< < ( % % % $B '% $ & $& F $R $B : $B% & $& $ ' $

9 8 $$,%B! $ $B ' % $ $B ' % 5G R R$& ' % 5G R$ R$& * % RF! $$ $ -A $$ 'E "0$$!( $!""'!&"0' $ $ $ $,$ ' $B B ' <+B! 93 $B 5<; ' <9'$ $! $B 99 ' ' $ B $B' %B <

10 9 0'0 #(0 $$ B & ' $ B & % "'!, % & & % B.L & & %$ Q ) $ - ' B $ 7% % : % ' $ $ %! $ *$ ' % B % $! $ '$ '%B &% $ & $! 7 :'$ B ' % $ % % $B ' % $ L $! $ & &% $ - B B7 :$ % $ $& $ $ * & ' B $ - ' ' L '$ % $ ' R'R BR'R RR $ $$ $B $ ' %B $ 6 % $ - $ $ * $ & 7-*:6 $$ $ $ $'% % - '$& $ $ B $ $B' & '-* $ $ ' $ $ $! B % B $ % 6 % %$% $ B $ 7I-(: $! % $& B $B % B - $ I $ $$ - -$

11 10 $ ' $& $ ' 7 B $ $I-(' $ % ' $ & % $ I-(/-*B $ % $ - $ $$ %

12 11, / -*2- < % $B $$ ' M & % $B % <$B $ % % $ < % % <G 4 % %B!$ ' <9GG( % $ *& %( L % % M $ *& %P ' % $ <G E $B' $ - ' & $ $B $ ) B! $ %( L B $ $ ( *&% $ B ' (!&% B $ $ $ $$ $ $ '$ $ $$B % %$ ( + $ $ $* "S3353# % "n= # $ % "n= # ". 22 % "n= # 7 31 % "n= # "82 15 % + $ -B 7<3GT : "S5# 7 % (6-9 %) "n=137# 25 % (23-27 %) "n=452# 27 % (25-29 %) "n=495# 24 % (24-26 %) "n=439# 17 % (15-19 %) "n=313# + $ - $ 7<3GT : "S;<# 15 % (12-19 %) "n=57# 22 % (18-26 %) "n=82# 22 % (18 26 %) "n=82# 26 % (22-30 %) "n=98# 16 % (12-20 %) "n=60# "n= # ". / *& ' % $ $%B! I ' & % & & % % $ -

13 12 '*34 % 7 $$ :$ -A 7B $:$ A 7 * * ". E%L 0 99 ". L L 0 M % ". (% 0 4$T ". L BL 0 4$ 4 ". 0 E! L 4$4 -A -*/I-(' $& - - -*/I-( 3 9G ;3 ;3 G 9 9 G 3 < 9 <;G 9 9 G ". 0 L M % 9 3< 3 ;;'<G ( L 3; 93 <G

14 13 "82 * * ". * *& % 0 4$ ' ". &B*& % 0 4$ ' ". ( *& % 0 4$ ". 4B *& % 0 4$ ". % 0 4$ "82 -A ;5 5 3 < -*/I-(' $& ; ; - - -*/I-( G G G G <;G <<'3G

15 14 ". * * -A -*/I-(' $& - - -*/I-( ". 0 1HL'* $4 ; 5 <<G ". 1HL'1 0 4$' ". 1HL'1 0 M $* ". *& F! 0 1$ < < 5G G G ". *& 4 0 1'$ ". *& %*B!& 0 1'$' ". *&!&*& % 0 4$ " < 9 <G <G <5G <;G

16 15 $ 8. * -A -*/I-(' $& - * - -*/I-( ". 0 ( 1$4 5 < < ". 0 F 1$4 < < ". 0 L 4$ 59 5 <5 ". 0 L ) $E 9 9 ". 0 L 1$ 5 5 < ". 0 0%'EM M$I 9 9 < $ 3 3; 9 <9

17 16 8. * * -A -*/I-(' $& - - -*/I-( ". *& % 0 4*&L ". *& % 0 4*& ". *& %F & 0 4$L!B ". *& %6%&) 0 1$ 5 <G ;5 ;< <<G G ; ; G 8. ; <<G

18 17,$(!'7!0%004(! H % $ ' % $ $ &$ $ $ $B 76 9 $& D: '% $B $% $% %B 76 D: $ 76 9 D:6 $ $$ $ B 6 3 $ $$ $ $, / -*2- / +B $ $B & &% $'% %3GG +B$5G7 $ G'G'3G9G: 'G7 $ 5G';G'G<G:$ $B & % %B! $& $3GG$ $( ' & B %B! % ( L $ % & % & % + $ $ $B & & %$ '9G + $ %3G G' $B '%B! $ & $%B! $B $ + $B B $ & '%B! % * $'%! $ $ * $ ' $ * $ $ B % $ & $G<G9G'$ $ $ ;G<G3G

19 18 '*93+ $ B $ $ $B -A B$ A Prognostisk faktor - Alder (år) Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Uoplyst Antal Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - køn Kvinde Mand Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - medicin Ja Nej Uoplyst Antal % Antal % Antal % I alt AK behandling Hjertemagnyl NSAID SSRI Steroid Prognostisk faktor - Rygning Ryger Lejlighedsvis ryger Eksryger" (i over ½ år) Aldrig ryger Uoplyst Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land

20 19 Prognostisk faktor - Alkohol (antal genstande pr. uge) Under 14/21 Over 14/21 Uoplyst Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - kronisk sygdom Ja Nej Uoplyst Antal % Antal % Antal % I alt 1. Diabetes KOL Hjertesygdom Levercirrhose Aktiv malign sygdom eller AIDS Anden kronisk sygdom Prognostisk faktor - Comorbiditet Ingen af de nævnte sygdomme Èn sygdom To eller flere sygdomme Uoplyst Antal % Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - ASA score Rask patient Mild systemisk sygd. Alvorlig systemisk sygd. Alvorlig systemisk sygd., livstruende Moribund patient Uoplyst Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land

21 20 Prognostisk faktor - Højde (cm) Valid værdi Invalid værdi * Uoplyst Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Antal % Antal % Antal % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land ULB! 3 Prognostisk faktor - Vægt (kg) Valid værdi Invalid værdi * Uoplyst Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Antal % Antal % Antal % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - BMI Valid værdi Uoplyst Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Antal % Antal % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land

22 21 Prognostisk faktor - Blødningstype ventrikel duodenum gastroduodenal Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - Blødningsstigmata Synlig blødning, kartut eller koagel Sort spot eller fibrinbelagt ulcus uoplyst Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land

23 22 '*:3+ $ B $ $ $B -A $$ A Prognostisk faktor - Alder (år) Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Uoplyst Antal Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor Køn Kvinde Mand Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor medicin Ja Nej Uoplyst Antal % Antal % Antal % I alt AK behandling Hjertemagnyl NSAID SSRI Steroid Prognostisk faktor Rygning Ryger Lejlighedsvis ryger Eksryger (i over ½ år) Aldrig ryger Uoplyst Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land

24 23 Prognostisk faktor - alkohol (antal genstande pr. uge) Under 14/21 Over 14/21 Uoplyst Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - kronisk sygdom Nej Ja Antal % Antal % I alt 1. Diabetes KOL Hjertesygdom Levercirrhose Aktiv malign sygdom eller AIDS Anden kronisk sygdom Prognostisk faktor Comorbiditet Ingen af de nævnte sygdomme Èn sygdom To eller flere sygdomme Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - ASA score Rask patient Mild systemisk sygd. Alvorlig systemisk sygd. Alvorlig systemisk sygd., livstruende Moribund patient Uoplyst Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land

25 24 Prognostisk faktor - Højde (cm) Valid værdi Uoplyst Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Antal % Antal % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land Prognostisk faktor - Vægt (kg) Valid værdi Invalid værdi * Uoplyst Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Antal % Antal % Antal % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land U Prognostisk faktor BMI Valid værdi Uoplyst Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Antal % Antal % Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land V W; Prognostisk faktor Perforationssted Ventrikel Duodenum Gastrojejunal u. specifikation Uoplyst Antal % Antal % Antal % Antal % I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Land

26 25,0'%;!#(<#"=4(+ /#2 $ B' $ E $B. $B :.- &P!P B B/ $B QP 1$& $ & ' $ ' %, $B $B $ 7/ ' $ / ' $, / - 9G7<3GT <95:$$B $ $ ( ( L $ ( $GG' & $% B % $ $ $ X<3G $ B - G B ' B B ( )!&.5G ( )!&'G( *&'G(!&'G( L ' <G( $ ' B '$& $ -$ $ ' '% $ B ". */ 1$& $ ' ' G ;'$ ;G9G' $ * $ $ ' ' $ 6 $B $ $ $ & '% B% $ R ' B $ B R' $! ' % & ' Y $ ' ( L ( % $& ' % & '$ $% $

27 26 Standard 95% Antal patientforløb Antal med udført gastroskopi (indenfor 3 timer) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (24; 43) 43 (33; 53) 47 (38; 56) Region Sjælland (56; 76) 63 (51; 75) 52 (39; 65) Region Syddanmark (23; 42) 31 (23; 41) 32 (24; 41) Region Midtjylland (38; 60) 47 (35; 60) 52 (41; 62) Region Nordjylland (19; 53) 28 (17; 42) 19 (11; 31) Land (39; 48) 42 (37; 47) 41 (36; 46)

28 27 /"* $ $ ' $9 E $B. $B :.- $B% / % $&2$ 1$& $ & ' $ ' 9 %, $B $B $ 7/ $ / ' $, / - 5G7<3GT 553:$$B $ $% B % % '% $;5G5;G * $& ". */ $ $B ' $ $ Y Y1 ; ' $& $ $;;G5G $'$! & % $ + ' Standard 80% Antal patientforløb Antal med udført gastroskopi (indenfor 24 timer) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (73; 83) 75 (70; 79) 75 (70; 80) Region Sjælland (80; 90) 83 (77; 88) 82 (76; 87) Region Syddanmark (83; 90) 85 (81; 88) 80 (76; 83) Region Midtjylland (79; 87) 81 (76; 85) 83 (79; 87) Region Nordjylland (76; 90) 71 (62; 79) 84 (77; 90) Land (81; 85) 80 (78; 82) 80 (78; 82)

29 28

30 29 9/ $ B ' $ ' $95 E $B. $B :.- $B' $ $ $ 7: 1$& $ & ' $ ' 95 %, $B $B $ 7/ $ / ' $,. / - <3G7<3GT 5<<:$ $B $ $95 $& $ ' % & ' $ 9 ' $! $ % B B% Standard 80% Antal patientforløb Antal med udført gastroskopi (indenfor 48 timer) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (55;100) 93 (66;100) 73 (39; 94) Region Sjælland (63;100) 100 (63;100) 100 (40;100) Region Syddanmark (72;100) 100 (77;100) 91 (59;100) Region Midtjylland (59;100) 100 (63;100) 100 (59;100) Region Nordjylland ( 3;100) 100 (59;100) 100 (40;100) Land (83; 99) 98 (90;100) 89 (75; 97)

31 30

32 31 >/' $ ' $$ E $B. $B :.- $B% $ $& R$B R7 $B $&RS %$ R: 1$& $ & ' $ $& RS R, $B $B%& R$B R /' % RS %$ R, / - <9G7<3GT <<3:$$B $% $& $ & $ $ %$ 7S3:' $B% &B' 7S<93' : 3 $ $ ' $B &B' 7S5<: $ 7S9:7S %B S&:( $ $ $ $ $<9G<G' $ $ <5G ". */ $ $ '$55G3<9GL %B! 7S $ ; ' $3G % $B 75G:( ' ' % B %B! $ 7$& $: ' % $%B! $ $ Standard 90% Antal patientforløb Antal med opnået primær endoskopisk hæmostase Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (91; 97) 94 (91; 97) 87 (82; 90) Region Sjælland (88; 96) 94 (90; 97) 93 (88; 96) Region Syddanmark (92; 97) 92 (89; 95) 90 (86; 93) Region Midtjylland (90; 96) 97 (93; 99) 93 (89; 95) Region Nordjylland (85; 97) 95 (90; 99) 93 (87; 96) Land (92; 95) 94 (93; 95) 90 (89; 92)

33 32

34 33 Indikator 4 supplerende: Andel af patienter med opnået primær endoskopisk hæmostase blandt patienter registreret med synlig blødning, kartut eller koagel Standard 90% Antal patientforløb Antal med opnået primær endoskopisk hæmostase Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (90; 97) 93 (90; 96) 86 (81; 90) Region Sjælland (85; 95) 93 (87; 96) 91 (84; 95) Region Syddanmark (90; 96) 91 (88; 94) 89 (84; 92) Region Midtjylland (90; 97) 98 (94; 99) 92 (88; 95) Region Nordjylland (80; 96) 95 (88; 99) 92 (86; 96) Land (91; 95) 94 (92; 95) 90 (88; 92) Indikator 4 supplerende: Andel af patienter med opnået primær endoskopisk hæmostase blandt patienter registreret med sort spot eller fibrinbelagt ulcus Standard 90% Antal patientforløb Antal med opnået primær endoskopisk hæmostase Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (85; 99) 98 (90;100) 90 (78; 97) Region Sjælland (92;100) 98 (90;100) 98 (87;100) Region Syddanmark (94;100) 95 (86; 99) 94 (86; 98) Region Midtjylland (83; 99) 91 (76; 98) 96 (80;100) Region Nordjylland (85;100) 97 (83;100) 96 (78;100) Land (95; 99) 96 (93; 98) 94 (90; 97)

35 34 :/*- 2* $ B $; E $B. $B :.- $B $&R R'% $& $ R R 1$& $ & ' $ $&2$ R R'R 7&: R' R B' % 6,R' ; R6 $$B RR6$ R, $B $B $&R R R+B R' $& R R, / -$ B%G7<3GT 3:$ ' <GG'%( $& % '$& $ B $3B %B!3G ". */ - $B B 5G $ /GL %B! 7S $ ; ' $$9G $ B E $ $ $ $B%$ B, B$ %B!B! %& %B! $% & $B' $ ' $ '% %B! B Standard 10% Antal patientforløb Antal personer med reblødning indenfor 72 timer Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden ( 8; 16) 12 ( 8; 16) 10 ( 6; 14) Region Sjælland (16; 28) 21 (15; 28) 20 (14; 27) Region Syddanmark ( 9; 18) 11 ( 8; 15) 13 ( 9; 17) Region Midtjylland ( 6; 14) 11 ( 7; 16) 19 (14; 24) Region Nordjylland ( 4; 19) 18 (11; 27) 14 ( 9; 21) Land (11; 15) 14 (12; 16) 14 (12; 17)

36 35

37 36?/!**- $ B' E $B. $B :.- $B'% $ $& R R R R' R B % 6,R'% $& R $ R'$ R %$ R 1$& $ & $&R R7 R $ R:, $B $B $& 3 R R' $B $& R $ R, / - ;3G7<3GT <5: B $% B $ ' $G53G' $& % ". */ *$9' ' $ $ %$ B B % $& % +G3 ;3G ' ;3G$ Standard 75% Antal patientforløb Antal med endoskopisk behandling af re-blødning Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (57; 83) 66 (48; 81) 57 (42; 72) Region Sjælland (57; 85) 70 (55; 83) 73 (56; 86) Region Syddanmark (71; 94) 84 (71; 92) 67 (53; 79) Region Midtjylland (59; 90) 85 (66; 96) 69 (56; 80) Region Nordjylland (26; 88) 64 (43; 82) 57 (37; 76) Land (69; 81) 75 (68; 81) 65 (59; 72)

38 37

39 *-3 $ ' $B E $B. $B :.- $B'% $ $& R$B R 1$& $ & $B $& % R$B R R $ R.R R R $ R, $B $B $& R$B R, / - 3G7<3GT 9: $B $% B GG- $&' $& ". */ $B $$& $ '$& $ $ $G9/33G/! $B & $ $$' $B % $' B' % '% B $BB $ F $ ' B, B $ B Standard 10% Antal patientforløb Antal med operation for ulcus-blødning Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden ( 4; 8) 5 ( 3; 7) 10 ( 8; 14) Region Sjælland ( 4; 10) 7 ( 4; 10) 6 ( 4; 10) Region Syddanmark ( 2; 5) 4 ( 2; 6) 6 ( 4; 8) Region Midtjylland ( 2; 6) 2 ( 1; 4) 6 ( 4; 9) Region Nordjylland ( 2; 11) 5 ( 2; 9) 9 ( 5; 13) Land ( 4; 6) 4 ( 3; 5) 7 ( 6; 8)

40 39

41 40 A/$ $ ' B $ $ $B E $B. $B :.- $B $$ T-( 1$& $ & T-( B $ $ $, $B $B $ '% $BT-( / T-(, / B G7<3GT :$ $ $ $ B '% %B! B <GG- $ % $ $B $ &$ $ 71(:,1($ & %B!' $ 1(' $ %B! '! 1(' %B! $ &! $.B' 7.Z'5'W5:' 7 $ & '2&' $ & :'B& 7 ' ' :'(&7. & '!% & '&:'%$7 9/ / ' 9/ / '&:'E) 7V'3''W'&:' 7!'!' &:+ * RF! $$ $ -A AR H$ '! ;9 $ $! B % ' $ $ $$ ' % & ' %B! $4')&'* '**( %' & $%! * ' ' $ $ * $ '* %$ & $ '$* B 1& B 7B/ : % T-( % $B$ ' B L $ $ ' '% B ". *. B % $ B 7G: B % G 93' %B! 7S $ ; $ B

42 41 Standard 10% Antal patientforløb Antal døde indenfor 30 dage efter 1. gastroskopi eller operation Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden ( 9; 16) 13 (11; 17) 15 (12; 19) Region Sjælland (10; 17) 11 ( 8; 15) 8 ( 5; 12) Region Syddanmark ( 8; 13) 9 ( 7; 12) 10 ( 8; 13) Region Midtjylland ( 7; 12) 7 ( 5; 10) 9 ( 7; 12) Region Nordjylland ( 5; 16) 10 ( 6; 16) 10 ( 6; 14) Land (10; 12) 10 ( 9; 12) 11 ( 9; 12)

43 42 B / ' Antal patientforløb Rå OR (95% CI) Justeret OR (95% CI) * Landsresultat varierende Region Hovedstaden ( 0.84; 1.65) 1.14 ( 0.79; 1.64) Region Sjælland ( 0.89; 1.86) 1.43 ( 0.97; 2.13) Region Syddanmark ( 0.65; 1.28) 0.90 ( 0.63; 1.28) Region Midtjylland ( 0.54; 1.11) 0.73 ( 0.50; 1.07) Region Nordjylland ( 0.49; 1.56) 0.94 ( 0.52; 1.71) U&! $B' 7Z'5'W5:' 7 $ & '2&' $ & :'B& 7 ' ' :'(& 7 & '!% & '&:'%$7 9/ / ' 9/ / '&:'E) 7V'3''W'&:' 7!'!'&:

44 43,0'%;!#(<#"!0' /' $ $ $& % E $B. $B :.- $ / 7 $ $ $:$ $ 1$& $ & 7S6$$B 7 $ / %$! :, $B $B $ / - 3G7<3GT 3: $ '% $$% B $% 3GG' ;3G $&' $ $& % ". */ $$$ $ * 7L )!&:%$$ $& &$' $ % $ $ % %$ B B $B - $$ % & $& & & $' B $%! ' $ & $ ' $ $ & ' $ $B B ' & Standard 75% Antal patientforløb Antal med opnået operation indenfor 6 timer Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (40; 61) 58 (48; 68) 65 (54; 75) Region Sjælland (49; 75) 73 (62; 83) 69 (56; 80) Region Syddanmark (49; 71) 60 (49; 69) 51 (41; 62) Region Midtjylland (39; 62) 65 (54; 76) 65 (53; 75) Region Nordjylland (47; 74) 45 (30; 61) 45 (30; 61) Land (51; 61) 62 (57; 66) 60 (55; 65)

45 44

46 45 / $ ' E $B. $B :.- $B'% R R 1$& $ & ' $& R $R'R R $ R, $B $B R R, / -% ;G7<3GT : %$ '% $% B <G % - %B!G $&' $& $ % 0. $7G$ ' B 3G:' $D$ 733G' <G: $ 75G' G: ". */ $ %B! $ ' G3! & ' %%B! $; $ B3G $ ' %B! 7S $ ; B' & $ Standard 10% Antal patientforløb Antal personer med behov for re-operation Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden ( 9; 24) 17 (10; 25) 22 (14; 33) Region Sjælland ( 7; 27) 15 ( 8; 25) 20 (11; 32) Region Syddanmark ( 4; 17) 11 ( 6; 18) 15 ( 8; 23) Region Midtjylland (12; 30) 11 ( 5; 20) 10 ( 4; 18) Region Nordjylland (17; 42) 18 ( 8; 32) 16 ( 7; 31) Land (13; 21) 14 (11; 18) 16 (13; 21)

47 46

48 47 9/ *5 2 * 6 $ ' ; $ E $B. $B :.- $B $& R7 $B $&R$ ; $ CR: 1$& $ ' $& R ; $ R, $B $B $& $& R$ ; $ CR, / - 5G7<3GT ; $ ' %B! B ;G<G' $ $ - <3G $&' $&$ $ % $ $ ". *. % ' $ % % $ ; ' %+! $ $ $ $ ' $ %$* (* Standard 95% Antal patientforløb Antal med seponeret antibiotikabehandling senest 72 timer efter operation Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (71; 90) 88 (78; 94) 92 (82; 97) Region Sjælland (64; 92) 81 (67; 91) 85 (70; 94) Region Syddanmark (73; 94) 77 (65; 86) 91 (81; 96) Region Midtjylland (79; 97) 79 (65; 89) 91 (80; 98) Region Nordjylland (53; 86) 91 (71; 99) 62 (41; 80) Land (78; 87) 82 (77; 87) 87 (82; 91)

49 48

50 49 >/%2 $B B E $B. $B $ :.- $B $& R 1$& $ & ' $& R!R $B $B $& / - 3G7<3GT 9;3;:$! B $B B 5 $% ' & B $ * <G $ $$& $5GG' & $ $& ". */ $& $ $ $ $[$<G3G 9/3 * $ ' @ $$' ' $ $%$ *& $$ $ $ B $! % $'% $ Standard 90% Antal patientforløb Antal med oplysninger om vægt én gang per døgn, de tre første postoperative døgn Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (44; 64) 49 (39; 59) 50 (39; 61) Region Sjælland (26; 52) 36 (25; 48) 32 (20; 45) Region Syddanmark (45; 67) 44 (34; 54) 35 (25; 45) Region Midtjylland (55; 77) 47 (36; 58) 52 (41; 63) Region Nordjylland (25; 51) 40 (26; 56) 21 (10; 37) Land (47; 57) 44 (39; 49) 40 (35; 45)

51 50

52 51 :/%2*1 $B B E $B. $B :.- $B $& R 1$& $ & ' $& R!R R, $B $B $& R, / -$5G7<3GT $G<G $$B $& ' % * <G $& ". */ $ $& %B!$ 7G( ( $ $ ( L & B $& $ ' $ $' $ $ $B B $ Standard 90% Antal patientforløb Antal med dagligt væskeregnskab, de tre første postoperative døgn Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (83; 96) 88 (81; 94) 96 (89; 99) Region Sjælland (54; 79) 69 (58; 79) 66 (52; 78) Region Syddanmark (55; 76) 75 (65; 83) 62 (51; 72) Region Midtjylland (78; 94) 75 (64; 84) 78 (68; 87) Region Nordjylland (70; 91) 89 (76; 96) 83 (69; 93) Land (75; 84) 79 (75; 83) 77 (72; 81)

53 52

54 53?/4 ' %$ E6'' ' % $B B E $B. $B :.- $B $& RE R 1$& $ & ' $& R!R RE R, $B $B $& RE R, / -$5G7<3GT ;;53:$ E6'' ' % $B B $% $% '$;G<G $$B $& ' % * $ $3 $ $B B $B! $ $ $* (* ". */ $B ' $ $ &H '$ $ ' $ $ $ '$ $ ' ' $ +% & - & %,&>* $ Standard 90% Antal patientforløb Antal med basal monitorering to gange dagligt, de tre første postoperative døgn Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (82; 95) 88 (81; 94) 90 (82; 95) Region Sjælland (71; 91) 81 (71; 89) 62 (48; 74) Region Syddanmark (61; 81) 65 (55; 74) 61 (50; 71) Region Midtjylland (75; 92) 75 (64; 84) 70 (59; 79) Region Nordjylland (60; 84) 84 (71; 94) 62 (46; 76) Land (77; 85) 78 (74; 82) 70 (65; 75)

55 54

56 $ ' B $ $ $ E $B. $B :.- $B $$ 7 : T-( 1$& $ & T-( B $ $ $ 7 :, $B $B $ '% $BT-( / T-(, / B G7<3GT 33:$ $ ' 5G G* $&' $&$ $ % % & B ' $ $ $ '% $ &$ $ 71(:' $B 1(! $B %B! &! $.B' 7Z'5'W5:' 7 $ & '2&' $ & /%& 7Z ' W :'(&7 & '!% & '&:'% $7 9/ / ' 9/ / '&:'E) 7V'3''W' &:' ' * RF! $$ $ -A $$ H$ '! $5< ) $B$ $$ $ $ $ $$ ' % & ' %B! $4')&'* '**( %' &$%! * ' ' * $ '* % $ & $ '$* B ". */ B ' B $ $ 7-HI-: $B5<* $ %B ' '% B,$' B ' B $ $ $

57 56 Standard 20% Antal patientforløb Antal personer som dør indenfor 30 dage fra 1. indgreb Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Region Hovedstaden (22; 42) 30 (21; 40) 22 (14; 33) Region Sjælland (21; 46) 33 (23; 45) 25 (15; 38) Region Syddanmark (19; 40) 28 (19; 38) 27 (19; 37) Region Midtjylland (18; 39) 25 (16; 36) 33 (23; 45) Region Nordjylland (17; 42) 20 (10; 35) 34 (20; 51) Land (25; 35) 28 (24; 33) 28 (23; 33)

58 57 B / ' Antal patientforløb Rå OR (95% CI) Justeret OR (95% CI) * Landsresultat varierende Region Hovedstaden ( 0.67; 1.87) 1.20 ( 0.65; 2.22) Region Sjælland ( 0.63; 2.10) 0.89 ( 0.44; 1.79) Region Syddanmark ( 0.53; 1.59) 0.98 ( 0.52; 1.84) Region Midtjylland ( 0.50; 1.52) 0.89 ( 0.46; 1.70) Region Nordjylland ( 0.50; 1.76) 1.02 ( 0.49; 2.10) U&! $B' 7Z'5'W5:' 7 $ & '2&' $ & /%& 7Z ' W :'(&7 & '!% & '&:'%$7 9/ / ' 9/ / '&:'E) 7V'3''W'&:' 7!'!'&:

59 58 Indikator 0C/, * *, / -*2- / + B $ $B & / 'ZG7 D6 ' $ B $ : G G'9G <'5G5G; + $ $ $B & / 'ZG7 D 9: 0C'*34 % $ B $ -AB$ A Oplysninger haves Ikke relevant * Uoplyst Antal % Antal % Antal % I alt 1. Uopsættelig endoskopi Subakut endoskopi Planlagt endoskopi Terapeutisk endoskopi Re-blødning efter primær behandling Endoskopisk behandling af re-blødning Kirurgisk behandling for primærblødning eller reblødning Indikator $!$ ' R UB$ $ $ $ B $ UB$ $ B $ B $ UB$ $ B $ $ UB$9 $B $&R %$ R7 $B : UB$3 $B $& $B S '$B $& P P UB$$B B P P P P P':$&P %$ P P $ P $&$ B P P Oplysninger haves Ingen oplysning om dato for 1. indgreb Ikke valide Cprnr. Antal % Antal % Antal % I alt 8. Mortalitet

60 59 Indikator 0C'*>4 % $ B $ -A $$ A Oplysninger haves Ikke relevant * Uoplyst Antal % Antal % Antal % I alt 1. Tid til operation Reoperation Peritonitbehandling Vægtkontrol Væskebalance Basal monitorering Indikator U B$$&$ R$ ; $ R 7 : Oplysninger haves Ingen oplysning om dato for 1. indgreb Ikke valide Cprnr. Antal % Antal % Antal % I alt 7. Mortalitet

61 60 4(0 3%!B(! '(, 0!"#('0'!0= 0,#'$0%!='0$,#! $'% $ - +!$ 7 $ % B 7$ :. Standard 10 % Antal patientforløb Antal døde indenfor 30 dage efter 1. gastroskopi eller operation Andel (95% CI) Andel (95% CI) Andel (95% CI) Afd. A (6; 23) 11 (6; 19) 10 (5; 19) Afd. B (1; 13) 11 (5; 18) 5 (1; 14) Afd. C (3; 16) 3 (1; 8) 11 (5; 22 ) Afd. D (1; 29 ) 4 (0; 19 ) 4 (0; 21 ) Afd. E (10; 26 ) 11 (6; 17 ) 13 (7; 22) Afd. F (7; 16 ) 9 (6; 13 ) 11 (6; 16 ) Region samlet (8; 14 ) 12 (9; 17 ) 13 (10; 16 ) Landsresultat (10; 13 ) 11 (9; 12 ) 12 (10; 13 ) 0 -*526 @ ' $ $ $ R&R' % I BR R % $& $ $ $ $B' $ B $ $B $$ T-( 'B$BT-( ' B $ $ $ + B $B '$& $ '$ $B'% $ '% % 05D:E % 7<3GT :$ % % $ ' $ 7 G:$& ' $ B $ ' B $ $ $

62 61 +$ &$ % $B <3G % $ % B! $ % ' & ' *$ $B <3G $ ' '$ / / '$ $% $ $ $$ 1$ <3G ' % $ 03D3D93A33D3A93A3D5D:E <6 B E ' ' $B <<5<55<' $ ' *$ % B B <3GT L $ % $ B "22 F $ $ $,%B! $ $B % $ ' $ $B $% $ $ / '% % $ B $ $ ' $E%) JT-JT( ' ' % ' $B R R$& R$ R$ $* $$ B 9 + $ 7E %B <3G % : B & % $% $B $ ) % &$'% $% ' B 7<G :( ' %<3G $ $$

63 62 %-8. & $ $B $ / B $ $ $ ' ( $ $B 7$ :. 30 dages mortalitet Antal patientforløb Rå OR (95% CI) Justeret OR (95% CI) Landsresultat Varierende Afdeling A ( 0.71; 1.82) 0.86 ( 0.29; 2.54) Afdeling B ( 0.54; 2.38) 0.36 ( 0.10; 1.30) Afdeling C ( 0.43; 1.16) 0.93 ( 0.41; 2.08) Afdeling D ( 0.80; 1.57) 0.69 ( 0.35; 1.35) Afdeling E ( 0.79; 1.59) 0.88 ( 0.46; 1.65) Region X samlet ( 0.85; 1.28) 0.74 ( 0.50; 1.08)

64 63 $B.* $ (1(7<3GT :.! 1(71(:$ ' $% $ 9G%B! B $ ' %B! $ $ <3GT $ % J 1(7<3GT :.! 1($ ' B $ $ & $ % B' %B! $ $ +B $D! $B' 7.Z'5'W5:' 7 $ & '2&' $ & :'B& 7 ' ' :'(&7. & '!% & ' &:'%$7 9/ / ' 9/ / '&:'E) 7V' 3''W'&:' 7!'!'&:* $ $ % $ '! & $ +$! $ 9G B $ ' ' <3GT '% & $ B $ $ $ - $ $ $B% $ $ & - &$$ & ' B & $& '$ $ / &$ & $ $ &$! $% & $ B $ ' $ $ $$ ' % & ' $ % B$/ $B 4 % $ % %B!$ $ $ - + '

65 64 %!" '%!!%!",04!(!0,'%'!' +B B '$$ - ' $ $. )B )L',! )T' *'E DJ'6% (>? $ $&&?% $.? %& % *' )B )L' *'6% (>')B )% -HI-)?% & $A?%%76% -HI-:E%J$* & K<5.5 )B ')L '*6% '(>)B )- $$& $.&?*JM K937;5:.;5353 )B )L- $ -$'$ $ -%% +&$L %* 'H &$T % )& * '6, 'L+ LI $ $ > A &*J$* &K<<.<' )B )L'BE') % +'E DJ' '' *6% &% $.,$! H <K;.3 'E DJ' *'E')NJ'E -'BE&&?% $.() L %T -& 5.5 )B )L'BE') % +'E DJ' '' *6% (>-%&\% $ D?% &?% $ &5. :H,M> % H, M &> 'F '1 57 : : *]3 % T$ $6% * &$]&% % 'T % ' 57 : :* ) \B 7* ): 57 : : 3:+ AL L 57$ : ' *'J,)'T% L'E%H]& $ &$ $ H,M> % H, M &> 'F '1 57 : 'E DJ' *'BE')NJ%?% $ D % *] 9 % T$ $6% * &$]&% % 'E'1 ;7 : *'BE'E DJ'E'- $ &$ % $.F$% (& %% H, M &> ';

66 65 *'E DJ''BE'6') +')NJ^( $ % $ - %? &RM,K73:.E9; 'E DJ' *')NJ'E -6% % -! $% % &? $?% $ 7.I' *] % T$ $6% * &$]&% % 7 : * 'JB E D'+4 % '- > JB '+ ) ' 'J)N6 $ A+ ; 37 : *'E D!'4 % +> JB -') +'')NJ- $ H,M> % H, M &> ' 37 :

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode AKUT KIRURGI DATABASEN REGISTRERINGSSKEMA Gældende fra 15. april 2015 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med akut øvre gastrointestinal blødning

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode

d d m m å å t t m m Sygehuskode Afdelingskode AKUT KIRURGI DATABASEN REGISTRERINGSSKEMA Gældende fra 1. januar 2015 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med symptomer på akut gastrointestinal

Læs mere

AKUT KIRURGI DATABASEN - REGISTRERINGSSKEMA

AKUT KIRURGI DATABASEN - REGISTRERINGSSKEMA AKUT KIRURGI DATABASEN - REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes og indberettes? Alle patienter (alder +18 år) med akut øvre gastrointestinal blødning eller akut øvre gastrointestinal

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2013

Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2013 Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2013 Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2012 31. august 2013 Version 1.5 Januar 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner. Version 4.1

Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner. Version 4.1 Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner Version 4.1 26. marts 2015 Pr. 1. januar 2012 overgik Det Nationale Indikatorprojekt til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Regionernes Kliniske

Læs mere

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi Side 1 af 8 FEDMEKirurgi Plastikkirurgi DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en plastikkirurgisk operation

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 7 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen

Akut Kirurgi Databasen Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2015 Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2014 31. august 2015 ENDELIG UDGAVE 22. januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 10 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen. National årsrapport 2012. Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2011 31. august 2012

Akut Kirurgi Databasen. National årsrapport 2012. Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2011 31. august 2012 Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2011 31. august 2012 Version 2, kommenteret Januar 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: præmedicinering, præ, vurdering,

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet

Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet Den Danske Akutdatabase og indikatorer for kvalitet 19 november 2014 Annmarie Lassen Professor i Akut Medicin SDU Overlæge Fælles Akutmodtagelse OUH Fælles Akutdatabase, RKKP Fælles Akutdatabase Præhospitale

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2014

Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2014 Akut Kirurgi Databasen National årsrapport 2014 Omfatter patientforløb med udskrivningsdato 1. september 2013 31. august 2014 22. januar 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer)

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer) Datasætsbeskrivelse for KIR ( og klapoperationer) Variabelnavn Udfald Antal 1 Hospitalsregion (Kode) Regionskode for hospital Hospitalsregion (Navn) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Det bekymrer mig, at afstanden til sygehusene bliver større de kommende år. 4. Delvist uenig. 3. Hverken/eller. Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.

Det bekymrer mig, at afstanden til sygehusene bliver større de kommende år. 4. Delvist uenig. 3. Hverken/eller. Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 1 Det bekymrer mig, at afstanden til sygehusene bliver større de kommende år. 1. Helt enig 2. Delvist enig 3. Hverken/eller 4. Delvist uenig 5. Helt uenig Pct. Pct. 1.349 40,2 28,6 12,9 11,4 7,0 100,0

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent Kapitel 5.2 Rygning 5.2 Rygning Rygning er en af de forebyggelige risikofaktorer, der betyder mest for dødeligheden i Danmark. Således er rygning en medvirkende årsag til knap 14.000 dødsfald om året,

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Erfaringer fra Det Nationale Indikatorprojekt

Erfaringer fra Det Nationale Indikatorprojekt Erfaringer fra Det Nationale Indikatorprojekt Dansk Medicinsk Selskabs årsmøde 2008 Jan Mainz Syddansk Universitet Jan Mainz, Syddansk Universitet Indikatormonitorering Jan Mainz, Syddansk Universitet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 29 ! ! "! #$%&'

Læs mere

Stemmer på Kanten. Meningsmåling udført for

Stemmer på Kanten. Meningsmåling udført for Meningsmåling udført for Stemmer på Kanten Fakta om undersøgelsen Udført af: InFact ApS Periode: 10.-11. juli 2013 Interviews: 1028 Population: Danmark, indbyggere +18 år Metode: Automatiske telefoninterviews

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

En by med under indbyggere

En by med under indbyggere Hvor mange er der i den by, hvor du bor? Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 19% 21 11% 17 17% 36 13% 21 18% 22 Bekymret 37% 42 40% 62 43% 91 38% 63 47% 57 Kun lidt bekymret 38% 43 44%

Læs mere

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter?

kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Kan man måle m kvaliteten af over 1 mio hospitalskontakter? Rigshospitalet 28. februar 2017 Overlæge Christian Fynbo Christiansen, AUH Professor, overlæge, dr.med. Annmarie Touborg Lassen, OUH Ledende

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Population attributable fraction

Population attributable fraction Population attributable fraction Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 2. juni 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital FORMÅL At lære af de gode patientforløb At påvise eventuelle utilsigtede hændelser At få inspiration til forbedringer At vurdere

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Blegdamsvej 3B 2200 København N Antal sider i eksamensopgaven (incl. forside): 5 Eksamen i Statistik Efterår 2008 1. semester, FSV Udleveres 12.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

6 Sociale relationer

6 Sociale relationer Kapitel 6 Sociale relationer 6 Sociale relationer I litteraturen er det veldokumenteret, at relationer til andre mennesker har betydning for helbredet. Personer med stærke sociale relationer har overordnet

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011 31 december 2011 wwwdid1dk wwwkeaaudk 1 Versionsdato: 20120619 Dataudtræksdato:

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Version 5 Juni 2014 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af

Læs mere