Hamborg og København vil være et europæisk forbillede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hamborg og København vil være et europæisk forbillede"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 12 Juni 2011 Indhold Hamborg og København vil være et europæisk forbillede 1 Placering af produktionssted kan gavne hele Femern Bælt-regionen 2 Produktionsanlæg i Rødbyhavn 3 Tak for 2000 nye job 4 rykker opgaver frem 5 Kultur og natur får turister på tur 6 Tunnelen lader sig ikke ryste 9 Events 10 Blog om den regionale udvikling 11 Besøg femern.dk for flere informationer om den faste forbindelse over Femern Bælt. Vester Søgade 10 DK-1601 København V T F E Hamborg og København vil være et europæisk forbillede Foto: Miklos Szabo Borgmestrene fra Hamborg og København mødes nu for at drøfte et udvidet samarbejde mellem de to byer. Begge har infrastruktur og højhastighedstog på dagsordenen. De er medlemmer af det samme parti i to forskellige lande, de er forholdsvis nyvalgte overborgmestre, og så har de en fælles vision. Onsdag 29. juni mødes Københavns overborgmester Frank Jensen (Soc.) med Hamborgs overborgmester Olaf Scholz (SPD) for at drøfte et udvidet samarbejde mellem de to byer. Begge borgmestre understreger, at fremtidens infrastruktur får stor betydning for udviklingen af de to byer. Det gælder naturligvis den kommende Femern Bælt-forbindelse og et fælles ønske om højhastighedstog mellem København og Hamborg. Olaf Scholz mener, at mødet kan blive begyndelsen på et grænseoverskridende samarbejde, der kan blive et europæisk forbillede. "Jeg glæder mig til besøget i København, hvor jeg forventer nye impulser til et øget samarbejde. Med den faste forbindelse over Femern Side 1/11

2 Bælt og en hurtig togforbindelse rykker Hamborg og København tættere sammen. Det vil fremover gøre det enklere at udvikle fælles projekter for eksempel inden for energi, turisme og infrastruktur. Sammen kan vi skabe en fremtidssikret region i det vestlige østersøområde, som vil være forbillede for grænseoverskridende samarbejde i Europa." Frank Jensen glæder sig ligeledes til et konstruktivt samarbejde mellem de to byer og til at udveksle erfaringer på tværs af grænserne. Jeg ser frem til mødet med Olaf Scholz, der som overborgmester i Hamborg har en række erfaringer, som vi i København kan lære af. Det er helt naturligt, at København og Hamborg indgår i et partnerskab som to dynamiske storbyer i vækst. For at nå vores ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad kan vi eksempelvis bruge erfaringer fra Hamborg inden for energirigtigt byggeri, ligesom jeg håber, at vi ved fælles indsats kan sikre højhastighedstog på Femern Bælt-forbindelsen til glæde for begge byers udvikling, siger overborgmester Frank Jensen. Placering af produktionssted kan gavne hele Femern Bælt-regionen Beslutningen om at vælge Rødbyhavn som kommende produktionssted for tunnelelementerne til den faste forbindelse giver muligheder for vækst på begge sider af Femern Bælt. Glæden var stor på Lolland, da 26. maj 2011 foreslog den danske transportminister, at Rødbyhavn skal være produktionsstedet for tunnelelementer til den faste forbindelse over Femern Bælt. Produktionsanlægget ventes at give ca arbejdspladser i den ca. seks et halvt år lange byggeperiode, og det betyder særdeles gode muligheder for vækst i området. Visse områder i Tyskland havde også vist interesse i at få produktionsanlægget, nærmere betegnet Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern. Men den slesvig-holstenske økonomi- og trafikminister Jost de Jager gjorde det klart, efter at beslutningen om Rødbyhavn var truffet, "at effekten af valget af denne danske produktionshavn vil forplante sig langt ud i Femern Bælt-regionen og dermed også Slesvig-Holsten. Faktisk er det sådan, at produktionen af tunnelelementerne i Rødbyhavn kun udgør omkring halvdelen af alle de arbejder, projektet indebærer. På både den tyske og den danske side er der for eksempel udgravnings- og indbygningsarbejder i forbindelse med tunnelportalerne samt arbejder i forbindelse med tilslutningsanlæggene til det eksisterende vej- og jernbanenet. Ligeledes kan en betydelig del Side 2/11

3 af arbejderne udføres af en lang række serviceleverandører og underleverandører. Det gælder bl.a. leverancer af byggematerialer, rådgivnings- og projekteringsydelser, konstruktion af stålhaller samt etablering af mindre bygninger. Hertil kommer mindre teknisk prægede opgaver såsom udlejning af køretøjer, udstyr til kantinedrift, rengøring samt vagttjeneste. Erfaringer fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund viser desuden, at der vil være et stort behov for lokale forretninger og faciliteter, der opfylder sociale behov. Byggeriet af den faste forbindelse over Øresund førte for eksempel til en regulær opblomstring på den svenske side. Bagere, restauranter, barer og caféer oplevede kraftig fremgang, og det samme gjaldt biografer, idrætscentre og andre fritidstilbud, som arbejderne på stedet opsøgte. Udfordringen og incitamentet for virksomheder består i at være opmærksom på de mange behov, der følger med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, og sørge for, at behovene kan blive dækket. At virksomhedens størrelse ikke behøver at være afgørende i den forbindelse, viser et eksempel fra PP Consult A/S. Det danske firma deltog i Øresundsprojektet, nærmere bestemt opførelsen af stålhallerne til fremstilling af Drogden-tunnelen, med kun fem medarbejdere. Direktør Poul Poulsen talte på et seminar afholdt af det dansk-tyske samarbejdsprojekt "BeltTrade" om de muligheder, der opstår for netop små virksomheder: "Det handler om samarbejde. Når man har ekspertise på et bestemt område og ønsker sig nogle egnede samarbejdspartnere, kan man som en sammenslutning af små virksomheder levere attraktive og konkurrencedygtige tilbud og vinde ordren." Produktionsanlæg i Rødbyhavn Placering af produktionsanlæg for tunnelelementer øst for Rødbyhavn. Side 3/11

4 Op til 10 meter høje jordvolde rundt om anlægget vil udgøre en effektiv støjbeskyttelse mod omgivelserne. Efter byggeperioden fjernes produktionsanlægget og området retableres ved at anvende jordvoldene som opfyldning. Alt materiale til jordvolde og opfyldning langs kysten stammer fra udgravningen af havbunden, hvor tunnelen skal placeres. Den endelige udformning af produktionsanlæg, tilkørselsveje, og landopfyldning samt udstrækning af de midlertidige jordvolde er endnu ikke besluttet. arbejder fortsat på at optimere alle forhold omkring anlægget. Sådan bygges tunnelelementer Principskitse for produktionsanlæg af tunnelelementer. Betonelementerne fremstilles i en lukket hal, hvor produktionen kan foregå uafhængig af vind og vejr. Et element består af flere segmenter, der løbende støbes sammen. Når et segment er færdigstøbt skubbes det ud af produktionshallen. Herefter kan fremstilling af et nyt segment påbegyndes i den lukkede hal og sådan fortsætter serieproduktionen til en længde på 217 m for et standardelement er nået. Det færdige element er løbende skubbet ud i en tørdok, der fyldes med vand, indtil elementet flyder. Herefter trækkes elementet via en sluse ud i et bassin, hvor vandstanden er i samme niveau som i selve Femern Bælt. Fra bassinet transporteres elementet med slæbebåde til nedsænkning og placering i tunnelens linjeføring. Tak for 2000 nye job Den kommende produktion af tunnelelementer i Rødbyhavn er et enormt rygstød for Lolland-Falster, men i den lokale erhvervsorganisation holder direktøren hovedet koldt, og koncentrerer sig om den langsigtede indsats. Side 4/11

5 Beslutningen om at placere produktionen af tunnelelementerne til Femern Bælt-forbindelsen i Rødbyhavn skaber i gennemsnit ca nye arbejdspladser i mere end seks år alene på selve produktionsanlægget. Den vidtrækkende beslutning for Lolland-Falster giver imidlertid ikke erhvervs- og turismeorganisationen Business LF anledning til at justere sine langsigtede målsætninger. Til gengæld stiller beslutningen nye skærpede krav til alle aktører om at understøtte en varig erhvervsudvikling i landsdelen, pointerer Business LF s direktør Morten Nørup Nielsen. Hvis vi udelukkende fokuserer på byggeriet af Femern Bæltforbindelsen begår vi en stor fejl. Projektet er naturligvis et enormt rygstød for Lolland-Falster, og det samme gælder produktionen af tunnelelementerne. Men vi må ikke være optaget af de kortsigtede gevinster. Vi skal i stedet tænke mere langsigtet og i et bredere perspektiv. Vi skal i den grad være oppe på dupperne, så vi ikke oplever, at entreprenører og øvrige deltagere i projektet efterlader en ødemark, den dag de hiver teltpælene op, siger Morten Nørup Nielsen. Business LF har en overordnet målsætning om at tiltrække nye virksomheder, investeringer og kapital til landsdelen. I relation til Femern Bælt projektet er sigtet, at de lokale virksomheder får størst muligt udbytte før, under og efter byggeriet. rykker opgaver frem går nu i gang med at forberede udbuddet af de store byggekontrakter og samtidig indleder selskabet arbejdet med at etablere et VTS system for skibstrafikken. Det står klart efter Folketingets finansudvalg har besluttet at udvide budgettet for projekteringen af den faste forbindelse. Udvidelsen medfører, at der flyttes budgetmidler fra anlægsfasen til den igangværende projekteringsfase. De detaljerede forberedelser af udbudsprocessen skal sikre, at byggeriet kan gå i gang hurtigst muligt, når Folketinget har vedtaget en anlægslov. VTS systemet skal overvåge skibstrafikken i byggefasen og søfartsmyndighederne har anbefalet, at systemet sættes i drift et år, inden selve anlægsarbejdet går i gang. Blandt de øvrige aktiviteter, der er flyttet fra anlægsfasen, indgår også miljøundersøgelser og projektering som følge af en ny fortolkning af VVM-direktivet fra EU. Den ny fortolkning har medført, at på forhånd har skullet vælge produktionsplads i Rødbyhavn. Tidligere har det været meningen, at entreprenørerne under udarbejdelse af deres tilbud skulle vælge og miljøgodkende stedet for produktion. Side 5/11

6 Alle fremrykkede aktiviteter for kyst-kyst forbindelsen medfører, at der flyttes godt 900 mio. kr. fra anlægsbudget til projekteringsbudgettet, der hermed udgør ca. 2,8 mia.kr. mod tidligere ca. 1,9 mia. kr. Hertil kommer aktiviteter for yderligere 500 mio. kr. til Banedanmarks detailprojektering og udbudsproces af jernbaneanlæg på land, dvs. mellem Ringsted og Holeby. En fremrykning af denne aktivitet betyder, at anlægsarbejdet af jernbanen kan sættes i gang, når en anlægslov er vedtaget. Projekteringsbudgettet for de danske landanlæg lyder på 685 mio. kr. Anlægsbudgettet for kyst-kyst forbindelsen ventes at stige med 2,8 mia. kr. i forhold til anlægsoverslaget fra november Stigningen skyldes, at Rødbyhavn er valgt som produktionsplads som følge af EU Kommissionens nye fortolkning af VVM-direktivet. Anlægsoverslaget var baseret på, at entreprenørerne ville vælge produktionsfaciliteter i Polen, men placeringen i Danmark medfører et højere løn- og omkostningsniveau. Derfor ventes det samlede anlægsbudget for kyst-kyst forbindelsen at blive på 40,7 mia. kr. (2008-priser). Beregninger viser, at den forventede tilbagebetalingstid for hele Femern Bælt projektet dermed forlænges med tre år til 39 år. Se Aktstykket om sagen her (link) Kultur og natur får turister på tur Nabolandet er et attraktivt rejsemål, synes både danskere og tyskere, også selvom man endnu ikke har været der. Det fremgår af den seneste holdningsundersøgelse udført af TNS Infratest for. Overordnet set er der stor enighed blandt de adspurgte om, at en fast forbindelse vil få Skandinavien og det europæiske kontinent til at rykke tættere sammen og at forbindelsen vil give Øresundsregionen og det nordtyske område bedre regionale vækstmuligheder. Med hensyn til turisme er tyskerne (79 pct.) og danskerne (78 pct.) enige om, at den faste forbindelse vil medvirke til at øge turismen. Side 6/11

7 TNS analyse viser, at de to befolkninger har en lang række positive associationer, når de tænker på deres naboland som rejsemål. 55 pct. af danskerne lægger navnlig vægt på Tyskland som et rejsemål for kultur, oplevelser i de store byer (Berlin, Hamburg, Lübeck), god mad osv. Herefter peger 21 pct. af danskerne på natur og landskaber med smukke skove og bjerge, som det de associerer bedst med Tyskland, mens 7 pct. af danskerne har konkrete fritids- eller sportsaktiviteter i tanke. Side 7/11

8 Når tyskerne skal svare på, hvad de forbinder mest positivt med Danmark, er billedet et andet, for her peger 55 pct. af de adspurgte på natur og landskab med søer og strande. En stor gruppe tyskere (25 pct.) forbinder Danmark med sommerhuse og aktiv fritid, mens 20 pct. tænker på Danmark som interessant kulturland, historie og København. Ses der nærmere på danskernes og tyskernes generelle rejsevaner inden for de seneste 2 år, kan det konstateres, at selvom man ikke har besøgt Danmark henholdsvis Tyskland, finder man det attraktivt eller endog meget attraktivt at aflægge en visit, når lejlighed byder sig. Danskerne er tilsyneladende meget interesserede i kulturoplevelse. Af de 80 pct. af danskerne, der giver de tyske seværdigheder og storbybesøg høj karakter, har kun 20 pct. faktisk gennemført en rejse. Der er således en gruppe på 60 pct. af danskerne, som forlods er meget positive, men som har til gode at foretage en kortere eller længere tur til Nordtyskland. Især skal nævnes, at 22 pct. af danskerne finder det ganske eller meget attraktivt at shoppe, hvilket skal ses i sammenhæng med de tyske byers store tiltrækning og at prisniveauet for danskere er rimeligt. Imidlertid er der også her en stor gruppe på 47 pct. af de adspurgte, som finder mulighederne for shopping ganske attraktive eller meget attraktive, men som endnu ikke har besøgt f.eks. tyske indkøbscentre, julemarkeder osv. Tyske borgere rejser som udgangspunkt til Danmark i mindre grad end danskerne rejser til Tyskland. Årsagen til de manglende besøg kan naturligvis være, at andre destinationer kan have større interesse. Tyskerne vurderer imidlertid, at der er ganske attraktive eller meget attraktive oplevelsesmuligheder. Side 8/11

9 Mange tager til den jyske vestkyst, men der er også en del tyskere (11 pct.), der har besøgt det østlige Danmark med natur- og landskabsoplevelse som rejsemål. Denne type af rejser har stor attraktionsværdi for de tyske borgere, der inden for de sidste 2 år faktisk har gennemført en rejse, idet stort set alle besøgende har fået indfriet de positive forventninger. Samtidig er der her en særdeles stor gruppe af tyskere (80 pct.), der vurderer de østdanske natur- og landskabsattraktioner højt, men som endnu ikke har aflagt det østlige Danmark et besøg. En del tyske respondenter lægger også vægt på kulturoplevelse og besøg i den danske hovedstad. Billedet er også her, at kun et fåtal har været af sted inden for de seneste 2 år, men en meget stor del ser potentielt ganske attraktive eller meget attraktive oplevelsesmuligheder for sig, hvis man gennemførte en korte eller længere tur til Danmark. Meningsmålingsinstituttet TNS Infratest har hvert år siden 2009 foretaget en repræsentativ undersøgelse for, hvor der i marts i Danmark har medvirket og i Nordtyskland (Slesvig- Holsten, Mecklenborg-Vorpommern og Hamborg) borgere over 18 år. Tunnelen lader sig ikke ryste En kommende tunnel under Femern Bælt vil kunne modstå selv de største jordskælv på vores breddegrader. Det japanske jordskælv og den efterfølgende tsunami, som i marts 2011 slettede hele byer, veje, jernbaner og broer fra landkortet, var et af de værste skælv, der er registreret i verden. Katastrofens omfang rejser meget naturligt det spørgsmål, om et jordskælv i Nordeuropa vil kunne skade en kommende tunnel under Femern Bælt. Allerede i indledte vi indsamling af geotekniske og geologiske data, for at belyse om jordskælv kunne medføre alvorlige skader på en tunnel, og svaret er nu efter yderligere undersøgelser i et entydigt nej, siger geoteknisk chef i, Jens Kammer. Femern Bælt ligger i et område langt fra kanten af kontinentalplader, hvor større jordskælv normalt opstår. I forhistorisk tid har der været betydelige bevægelser i undergrunden, men de er nu hørt op eller er så små, at de ikke har betydning. Det formentligt største jordskælv i historisk tid skete i 1629, 140 km fra Femern Bælt. Det var dog på ingen måde sammenligneligt med det japanske. I 2008 indtraf et moderat jordskælv på 4,3 på Richter skalaen (det japanske blev målt til 9,0) i Sverige 250 km fra Femern Bælt. Side 9/11

10 Til sammenligning blev sænketunnelen Kao-hsiung i Taiwan sidste år udsat for et skælv på 6,2 Richter, uden at der opstod alvorlige skader. Det skyldes bl.a., at en sænketunnel under et jordskælv svinger sammen med den omgivende jord. Kun store jordforskydninger vil kunne skade tunnelen, men risikoen for større forskydninger i Femern Bælt området er forsvindende lille, viser undersøgelserne. Vi kan derfor med sikkerhed sige, at en sænketunnel under Femern Bælt vil være særdeles robust over for jordskælv, konkluderer Jens Kammer. Events Tysk transportminister besøger Fehmarn Den 25. juni 2011 besøger den tyske transportminister, Peter Ramsauer, Fehmarn i Tyskland samt nogle områder langs Femern Bælt-forbindelsens landanlæg for jernbanen. På Fehmarn informerer han lørdag, den 25. juni om den faste forbindelse over Femern Bælt set fra den tyske stats synsvinkel og om det planlagte landanlæg for jernbane. Programmet omfatter et dialogmøde kl med repræsentanter for Kreis Ostholstein og kommunerne Burg og Großenbrode og derefter et offentligt borgerforum på øens skole, Inselschule Fehmarn, i Burg. I dette offentlige arrangement deltager også repræsentanter for, Deutsche Bahn og erhvervslivet. I forbindelse med besøget på Fehmarn besøger transportminister Ramsauer også infocentret for den faste forbindelse over Femern Bælt i Burg. Nye udstillinger i infocentre For øjeblikket er ved at lave fuldstændig om på udstillingen om den faste forbindelse over Femern Bælt i infocentrene i Burg på Fehmarn og i Rødbyhavn. Udstillingen vil ikke blot blive ajourført i forhold til den aktuelle status for projektet, men vil blive lagt helt om og gjort langt mere interaktiv. Der kommer for eksempel en kørselssimulator, hvor man allerede nu kan danne sig et indtryk af turen gennem Femern Bælt-tunnelen. Også Deutsche Bahn har nu informationer i Burg om det tyske landanlæg for jernbane. Den nye udstilling skal gøre infocentret endnu mere attraktivt både for beboerne på Fehmarn og for gæster udefra. Den nye udstilling i Burg åbnes den 24. juni 2011 med en lille reception. Kommende arrangementer: 24. juni 2011: Åbning af den ny udstilling i infocentret om den faste forbindelse over Femern Bælt i Burg på Fehmarn. Infocentret i Rødbyhavn vil i løbet af juli ligeledes have en ny udstilling. Side 10/11

11 25. juni 2011: Den tyske transportminister, Peter Ramsauer, besøger Fehmarn. 29. juni 2011: Hamborgs overborgmester, Olaf Scholz, besøger København for at udveksle synspunkter med sin danske borgmesterkollega, Frank Jensen, om et øget samarbejde mellem de to byer. 30. juni 2011: Sommerfest på den danske ambassade i Berlin, hvor en udvalgt kreds af politikere, virksomhedsledere og embedsfolk gør status og udveksler ideer om den faste forbindelse over Femern Bælt. Blandt deltagerne er den danske og den tyske transportminister, samt repræsentanter fra juli 2011: Havnefest i Burgstaaken på Femern. er til stede med en informationsstand samt miljøskibet JHC Miljø, hvor der også er mulighed for at komme om bord. Blog om den regionale udvikling Mens planlægningen af den faste forbindelse over Femern Bælt skrider frem, bliver emnet regional udvikling stadig mere vigtigt i regionen. Hvordan kan lokale virksomheder i byggeperioden drage fordel af forbindelsen? Hvor ligger på lang sigt fordelene, men også eventuelle ulemper, og hvordan bør man forberede sig på dem? Disse og andre spørgsmål med relation til emnet regional udvikling behandles i en blog, som stiller til rådighed fra nu af. blogger dog ikke kun selv, men giver alle interesserede aktører i regionen mulighed for at offentliggøre deres synspunkter og meninger om emnet regional udvikling i Femern Bælt-regionen og lægge dem ud til debat. Deltag i debatten på Side 11/11

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011.

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 149 Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Lolland bliver større

Lolland bliver større Nyhedsbrev nr. 14 21. september 2011 Indhold Lolland bliver større 1 Fehmarn får ny strand 2 Ændret linjeføring ved Rødbyhavn 3 Store forventninger til arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn 4 Et projekt

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer

Femern A/S. Den tekniske løsning. Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Femern A/S Den tekniske løsning Claus Iversen Kontraktdirektør, Tilsyn Gravearbejder og Marine Operationer Vi har erfaringer fra Øresund og Storebælt Claus Iversen 2 Storebæltsforbindelsen åbnede i 1997

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Den Danske Banekonference 2015 Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Johnny Restrup-Sørensen Contract Director, Railway Agenda Fra vision til konkret projekt Verdens længste sænketunnel Femern A/S

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Status for Femern tunnelprojektet

Status for Femern tunnelprojektet Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt Femern A/S rt te es ne es Status for Femern tunnelprojektet Femern: Kyst-til-kyst tunnel og landanlæg i både Danmark og Tyskland

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

To tog i timen mellem København og Hamburg

To tog i timen mellem København og Hamburg Nyhedsbrev nr. 10 21. februar 2011 Indhold To tog i timen mellem København og Hamburg 1 Opgradering af jernbanen til Femern Bælt på vej 3 Kulturbyer med ambitioner 4 Meninger om kulturregion Femern Bælt

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

String - Byggelogistik

String - Byggelogistik Femern A/S String - Byggelogistik Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnelen Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnel 2011-dato, Kontraktdirektør, sænketunnel 2009-2011, Femern

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Banekonferencen 17 maj 2016 Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Jeg vil fortælle 1. Baggrund? 2. Hvorfor en fast forbindelse? 3. Hvorfor en sænketunnel? 4. Hvordan bygges tunnelen? 5. Hvem bygger

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT

TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT DENMARK SJÆLLAND MØN LOLLAND FALSTER FEHMARN PLÖN OST- HOLSTEIN GERMANY 2 TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT TOURISM INNOVATION MANAGEMENT FEHMARNBELT Der

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Verdens største sænketunnel Cross Boarder

Verdens største sænketunnel Cross Boarder 08-10-2014 Projects: Across Bounderies Verdens største sænketunnel Cross Boarder Steen Lykke, Technical Director 1 Verdens længste sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden med tilhørende landanlæg 2 1 1.

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 I fremtidens værksted 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 5 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Side 2/10. Femern A/S

Side 2/10. Femern A/S Nyhedsbrev nr. 27 september 2013 Indhold Offentlig høring af Femern Bælt forbindelsen gav 41 svar 1 Transportministeren har sat de fremrykkede aktiviteter i gang 3 Projekteringen af Femern jernbane opfylder

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 16 MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 16 MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER 1163 16.1 i anlægsfasen

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

Stigende opbakning til fast forbindelse

Stigende opbakning til fast forbindelse Nyhedsbrev nr. 11 14. april 2011 Indhold Stigende opbakning til fast forbindelse 1 Radise felt i Femern Bælt 2 Storbyregioner vokser med Femern Bælt-forbindelsen 3 Fødevareindustrien klædes på til det

Læs mere

Konsolideret anlægsoverslag

Konsolideret anlægsoverslag 1. november 2010 Konsolideret anlægsoverslag 1. Baggrund Dette notat sammenligner de to anlægsoverslag for henholdsvis en skråstagsbroløsning og en sænketunnelløsning, samt præsenterer rentabilitetsberegninger

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse

Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN. med Den Tredje Limfjordsforbindelse Dene mytedræbe VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN med Den Tredje Limfjordsforbindelse 100% OPBRUGT 99% OPBRUGT Ny forbindelse Limfjordsbroen Limfjordstunellen Vejdirektoratets indstilling til ministeren: 20

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Femern Nye Muligheder Indtryk fra konference den 16. maj 2013 på Visual Climate Center i Holeby

Femern Nye Muligheder Indtryk fra konference den 16. maj 2013 på Visual Climate Center i Holeby Femern Nye Muligheder Indtryk fra konference den 16. maj 2013 på Visual Climate Center i Holeby side 2 Indtryk fra dagen Konferencen Femern Nye Muligheder løb af stablen den 16. maj 2013 på den gamle papirfabrik

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler!

Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler! FORMAT 2 Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler! 3 En klar målsætning som alle regioner i Danmark

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Stor tiltro til vækst i turisme

Stor tiltro til vækst i turisme Nyhedsbrev nr. 18 juni 2012 Indhold Stor tiltro til vækst i turisme 1 Ny strategi for turisme skal sikre vækst 3 Ny tidsplan fastholder prækvalifikation i år 5 Femern forbereder næste hold kontrakter 7

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Internationalt fokus på Femern Bælt

Internationalt fokus på Femern Bælt Nyhedsbrev nr. 16 06. februar 2012 Indhold Internationalt fokus på Femern Bælt 1 Sådan bygges sænketunnelen 3 Sænketunnelen er fortsat favorit 4 Det eksotiske i det nære 6 Data fra dybet sikrer fast grund

Læs mere

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Februar 2010 Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Illustrationer af størrelse, layout og behov Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden_Rødby_DK_SECOND EDITION_V1_LLU Krav til mulige

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Storstrøm Service Group. Storstrøm. Service Group

Storstrøm Service Group. Storstrøm. Service Group Agenda Velkommen v. Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv Byggeriet af Madsnedsundbroen v. Per Aarsleff A/S Udbytte af samarbejdet v. Vordingborg Shipping Næste skridt v. Claus Wede, Business Lolland-Falster

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 21 december 2012

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 21 december 2012 Nyhedsbrev nr. 21 december 2012 Indhold Tre store milepæle er i sigte 1 Lærlinge bygger bro mellem Danmark og Tyskland 3 Ny billet skal sætte gang i trafikken 4 Beredskab uden grænser 5 København og Hamborg

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Byudvikling og Letbaner

Byudvikling og Letbaner Byudvikling og Letbaner 1 2 Odense Letbane Overordnet proces v/mh Visionen for Odense Vision for Odense Letbane Linjeføring Proces 3 Odense fra stor dansk by til dansk storby Vision Odense fra stor dansk

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere