Informationsmøde om skjult reklame

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om skjult reklame"

Transkript

1 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden

2 Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale medier som Instagram og YouTube

3 Udviklingen Medieetikken har igennem mange år kredset om privatlivsproblematikken, som også står i fokus i Se og Hør-sagen. Men det er min opfattelse, at det, der sker på det her område, er en langt større trussel for journalistikken. Klassisk journalistik og de dyder, der er knyttet til den, bliver undergravet. Michael Bruun Andersen, medieforsker og underviser i etik for journalister ved Roskilde Universitet i artiklen En journalist ringer. Jeg fortæller, hvad der skal stå, og jeg betaler på Journalisten.dk den 17. januar 2017

4 Udviklingen Læserne må aldrig være i tvivl om, hvorvidt de er i gang med at læse en annonce, som er betalt af en kunde, eller en artikel, som er uafhængig af bl.a. kommercielle interesser. Kort og godt: Hvis læserne føler sig snydt, har vi et problem med den journalistiske troværdighed, vi sælger magasiner på. Kasper Steenbach i artiklen Euroman: Advertorials er kommet for at blive, så lad os lave dem bedst muligt på Journalisten.dk den 11. august 2015

5 Tilsyn» Skjult reklame er et af vores indsatsområder» Præventiv indsats» De gode råd og det nordiske standpunkt om skjult reklame» Forhandling, oplæg m.v.» Indskærpelser»Politianmeldelser, også af influenter?» Sweep på både trykte og online-medier» Kredsen af ansvarssubjekter, der bliver politianmeldt, bliver udvidet INFORMATIONSMØDE

6 Lovgrundlag» Markedsføringslovens 4:» En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.» Strafbelagt med bøde, jf. 30, stk. 3

7 Aftalekravet» Lovbemærkningerne til 4:» Reklame, der består i, at personer eksponerer et bestemt produkt, forudsætter, at der foreligger en aftale mellem den erhvervsdrivende, hvis produkt der reklameres for, og den person, som står for eksponeringen. Det forhold at en erhvervsdrivende giver en gave eller stiller en vare til rådighed for andre, uden at modtageren forpligtes til at bruge produktet på en bestemt måde, kan ikke betegnes som en reklame.» Underordnet hvem der tager initiativet til aftalen, om aftalen er mundtlig/skriftlig/stiltiende og om der sker betaling

8 Eksempel på en aftale» Vedrørte en bloggers omtale af et latte-produkt, som en virksomhed sendte til bloggeren» Forbrugerombudsmanden kom frem til:» at der var indgået en aftale om eksponering mellem virksomheden og bloggeren, og» at blogindlægget ikke var tilstrækkelig markeret som reklame

9 Hvorfor var der indgået en aftale?» Der var en forudgående korrespondance, der indebar, at der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse forelå en aftale» Den første mail til bloggeren blev ikke kun sendt med henblik på at få en accept til at sende produktet, men havde det klare formål at få bloggeren til at omtale produktet på sin blog» Det ændrede ikke vurderingen, at virksomheden skrev, at det ikke var et krav, at bloggeren omtalte produktet

10 Lovændring» Ny markedsføringslov på vej, som forventes at træde i kraft 1. juli 2017.» Den nye lovs 6, stk. 4:» Stk. 4. En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. [ ].

11 Lovændring» Aftalekravet forventes at bortfalde» Lovbemærkninger til lovens 6, stk. 4:» For at forholdet omfattes af bestemmelsen er det et krav, at den erhvervsdrivende har en kommerciel hensigt med den pågældende handelspraksis. Der stilles derimod ikke krav om, at der skal foreligge en egentlig aftale, før der kan være tale om kommerciel hensigt mellem den erhvervsdrivende og den, der forestår markedsføringen. Hvis der er indgået en aftale om promovering af et produkt, vil der dog altid være en kommerciel hensigt. Det forhold, at en erhvervsdrivende giver en gave eller stiller en vare til rådighed for andre, f.eks. for en blogger eller andre der optræder i medierne, uden at modtageren dog forpligtes til at bruge produktet på en bestemt måde, kan ud fra en konkret vurdering indikere tilstedeværelsen af en kommerciel hensigt.

12 Formål» Lovbemærkninger til lovens 6, stk. 4:» Formålet er at sikre, at de forbrugere, som en handelspraksis er rettet imod, kan identificere, at der er en kommerciel hensigt og dermed vurdere den pågældende handelspraksis herefter.

13 Øvrig regulering» Sortlistens nr. 11 (bkg. nr af 14/09/2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold):» Der anvendes redaktionelt indhold i medierne til at promovere produktet, hvor en erhvervsdrivende har betalt for en sådan reklame, uden at dette fremgår tydeligt af indholdet eller af billeder eller lyd, som tydeligt kan identificeres af forbrugeren. (Advertorial). [ ].» Strafbelagt med bøde» E-handelslovens 9, stk. 1:» Al kommerciel kommunikation, der er en del af eller udgør en informationssamfundstjeneste, skal udformes og præsenteres, så det tydeligt fremgår, at der er tale om kommerciel kommunikation. Det skal tydeligt fremgå, på hvis vegne den kommercielle kommunikation udsendes.

14 Markering af reklamer» En reklame skal markeres, så det er klart for modtageren, at der er tale om reklame, uanset medie» Afsenderen af reklamebudskabet beslutter selv, hvordan reklamen skal markeres, så længe det sker på en klar måde» Lovbemærkningerne (L 13/2005): Det kan fx ske ved, at artikler i blade og aviser, som reelt er reklamer for specifikke produkter eller tjenesteydelser, tydeligt markeres som annoncer.» Hvis fremstår som redaktionel artikel i øvrigt, vil en markering med fx annonce som udgangspunkt ikke være tilstrækkelig» Der stilles forskellige krav til reklamemarkeringer afhængigt af, hvilket medie reklamen optræder i

15 Markering af reklamer» Helhedsindtrykket er afgørende!» I vurderingen kan der bl.a. lægges vægt på:» Layout» Skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarve, baggrundsfarve m.v.» Mediets art» Ordvalg» Fx annonce, reklame, sponsoreret m.v.» Placering» Hvem reklamen retter sig mod

16 Markering af reklamer» Vejledende regler for god presseskik, pkt. B nr. 4:» Der skal være en klar skillelinje mellem redaktionelt stof og reklame

17 Når reklamen er rettet mod børn og unge» Markedsføringslovens 8, stk. 1:» Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.» Reklameidentifikationskravet skærpes, når reklamen retter sig mod børn og unge» Markeringerne sponsoreret indlæg og betalt indlæg er fx ikke tilstrækkelige, dog afhængigt af målgruppens alder» Bestemmelsen skal også iagttages, hvis reklamen både retter sig mod børn og voksne

18 Hvem kan straffes?» Den erhvervsdrivende (annoncøren), der markedsfører sine produkter, er ansvarlig for, at reklamen fremstår som reklame» Andre erhvervsdrivende kan ifalde ansvar efter straffelovens generelle regler om medvirken» Fx influenter, bureauer m.v.

19 Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser

20 Eksempel Annonce i blad og avistillæg» En medievirksomhed indgik aftale med en virksomhed om at lave annoncer i et blad og i et avistillæg. Annoncerne fremstod som redaktionelle artikler og var ikke markeret som reklame» Det var i strid med både markedsføringsloven og de særlige ansvarsregler i mediansvarsloven» Medievirksomhed vedtog bøde på kr.» Chefredaktør vedtog bøde på kr.

21 Eksempel Netavis» Annonce for et udenlandsk bingo-site fremstod som en redaktionel artikel. Annoncen var ikke markeret som reklame» Ansvarshavende redaktør vedtog bøde på kr.» Tiltale frafaldt over for mediekoncernen pga. en anden sag, hvor den fik en bøde på kr. (STRFL 89).

22 Eksempel Annoncetillæg» En medievirksomhed udgav et annoncetillæg, hvor annoncer var markeret med annonce eller advertorial» På forsiden stod annoncetillæg med den mindste af de skriftstørrelser, der var anvendt på forsiden» Advertorial var ikke en tilstrækkelig reklamemarkering, og annoncetillæg stod ikke tydeligt

23 Eksempel Annoncetillæg

24 Eksempel Annoncetillæg

25 Eksempel Gratismagasin» Gratismagasin markerede bl.a. annoncer, der fremstod som redaktionelt stof, med annoncørers navn eller annoncørers logo» Markering med navn eller logo var ikke i sig selv tilstrækkeligt

26 Eksempel Gratismagasin

27 Eksempel Netavis» En netavis markerede teasere til betalt indhold med ordet sponseret, som stod med samme skriftfarve, -type og størrelse som teasere til redaktionelt indhold» Teaserne til det redaktionelle indhold adskilte sig ikke tydeligt fra de øvrige teasere» Netavisen ændrede sin markedsføring, så teasere til betalt indhold adskilte sig fra teasere til redaktionelt stof

28 Eksempel Netavis

29 Sammenfatning trykte medier mv.» Reklamemarkeringer i trykte medier og på netudgivelser + OK» Ordet annonce, reklame eller sponsoreret står tydeligt øverst i teksten - som udgangspunkt» Men pas på: Helhedsvurdering OK» Hvis fremstår som redaktionel artikel, vil en markering med fx annonce ikke i sig selv være tilstrækkelig» Markering med advertorial» Markering med navn på annoncør eller annoncørens logo er ikke i sig selv tilstrækkeligt

30 Eksempler fra praksis» Sociale medier som Instagram og YouTube

31 Reklamer på Instagram» Vi har flere verserende sager om reklamer på Instagram» Virksomheder indgår aftaler med personer med mange følgere om eksponering af virksomheden eller et produkt» Fx markeret med: #[virksomhedens navn], #[navnet på produktet] navn]» Ikke tilstrækkelige reklamemarkeringer

32 Eksempel Reklamevideo på YouTube» Videoblogger havde tre videoer på sin YouTube-kanal, som var lavet efter aftale med en virksomhed og derfor reklame» Videobloggeren oplyste kort, at videoerne var lavet i samarbejde med en virksomhed» Videoerne var også rettet mod børn og unge» Det var ikke klart for seerne, at videoerne var reklame. Det fremgik ikke tydeligt i videoerne og i præsentationen af videoerne, at de var reklame

33 Sammenfatning sociale medier» Reklameopslag med tekst/billeder (fx på Instagram og Facebook): + OK» Tydeligt markere alle opslag med reklame, fx med REKLAME eller ANNONCE i starten af opslaget/på selve billedet» HUSK: e-handelslovens 9, stk. 1, hvorefter det skal fremgå tydeligt, hvem der står bag OK» Hvis REKLAME eller ANNONCE fx står til sidst i et opslag eller i forbindelse med en lang række hashtags» Hvis opslag fx kun er markeret med #produktets navn, #virksomhedens navn navn INFORMATIONSMØDE

34 Sammenfatning sociale medier» Reklamevideoer (fx på YouTube): + OK» Hvis videoen er tydeligt markeret som reklame, fx Reklame eller Denne video er betalt af XXX, både i overskriften til videoen og i starten af videoen» HUSK: e-handelslovens 9, stk. 1, hvorefter det skal fremgå tydeligt, hvem der står bag OK» Hvis det fx kun oplyses inde i en reklamevideo, at den er lavet i samarbejde med en virksomhed

35 Sammenfatning sociale medier» Promovering af reklameopslag/-videoer på sociale medier, fx Facebook:» Hvis Facebook bruges til at promovere reklamevideoer eller tekstopslag med reklame, skal opslagene på Facebook også markeres tydeligt som reklame» HUSK: e-handelslovens 9, stk. 1

36 Affiliate links» Affiliate links er en markedsføringsmetode, hvor fx en blogger linker til en virksomheds webshop og modtager betaling for:» klik på link» klik på linket, som fører til køb» klik på linket, som fører til en bestemt handling fx tilmelding af et nyhedsbrev» Affiliate links er reklame, der tydeligt skal markeres» UP: Opslag med affiliate links = hele opslaget bliver reklame

37 Sammenfatning Affiliate links + OK» Hvis opslaget øverst er tydeligt markeret som reklame og linket er tydeligt markeret som et reklame-link, fx med REKLAME-LINK OK» Markeringen affiliate links» Hvis opslaget fx er markeret med Opslaget kan indeholde affiliate-links» Markeringen står i bunden af opslaget

38 Tak for jeres opmærksomhed Spørgsmål?

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

Budskaber fra informationsmødet

Budskaber fra informationsmødet Budskaber fra informationsmødet Hvad ser vi? Vi ser, at reklameopslag bliver markeret på en måde, der gør det svært at opdage, at opslaget er reklame, fx: Reklamemarkeringen forsvinder i anden tekst/illustrationer.

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved markedsføring på sociale medier og brug af influenter

Muligheder og udfordringer ved markedsføring på sociale medier og brug af influenter Muligheder og udfordringer ved markedsføring på sociale medier og brug af influenter Advokatfuldmægtig Nina Boysen Dybdal Terney & advokat Peter Lind Nielsen 14. Juni 2018 2 Program 9.00 10.00 Krav til

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

SKJULT REKLAME? MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER OG ANDRE DIGITALE PLATFORME. September Camilla Kirkegaard Jensen Advokatfuldmægtig

SKJULT REKLAME? MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER OG ANDRE DIGITALE PLATFORME. September Camilla Kirkegaard Jensen Advokatfuldmægtig SKJULT REKLAME? MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER OG ANDRE DIGITALE PLATFORME September 2017 Frank Bøggild Partner Mobil: +45 24 86 00 11 Direkte: +45 38 77 45 95 fb@kromannreumert.com Heidi Lindberg Andersen

Læs mere

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Content marketing - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Program Intro Hvad må man? Hvad er content marketing egentlig? Hvad kan man? I FORM, Anne Skov Public Impact, Berlingske Media,

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

EFFEKTIV ELLER ULOVLIG MARKEDSFØRING?

EFFEKTIV ELLER ULOVLIG MARKEDSFØRING? KOMMERCIELLE BLOGS EFFEKTIV ELLER ULOVLIG MARKEDSFØRING? Martin Dahl Pedersen Partner Dorthe Vejs Advokat KOMMERCIELLE BLOGS EFFEKTIV ELLER ULOVLIG MARKEDSFØRING? Blogs er en populær markedsføringsplatform,

Læs mere

Brug af blogs og brugeranmeldelser mv. i digitale medier

Brug af blogs og brugeranmeldelser mv. i digitale medier Brug af blogs og brugeranmeldelser mv. i digitale medier Dansk Forening for Markedsføringsret Jane Frederikke Land, advokat (H) 3. maj 2016 Forbrugerombudsmanden 1. april 2016 Virksomhederne bruger i stigende

Læs mere

Seneste nyt indenfor markedsføringsretten. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll

Seneste nyt indenfor markedsføringsretten. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll Seneste nyt indenfor markedsføringsretten Uddannelsesdagen 2017 Ved Jakob Heebøll 2 Agenda Nyt fra Forbrugerombudsmanden 2016/2017 Den nye markedsføringslov Grundlæggende regler for direct marketing (spam

Læs mere

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 DANSKE MEDIER PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 SIDE 1 PROGRAMTEKSTEN Indsamling

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

[Klager] har klaget over, at artiklen indeholder ukorrekte og krænkende oplysninger, som burde have været forelagt ham forud for offentliggørelsen.

[Klager] har klaget over, at artiklen indeholder ukorrekte og krænkende oplysninger, som burde have været forelagt ham forud for offentliggørelsen. Kendelse afsagt den 21. maj 2019 Sag nr. 2018-80-0204 [Klager] mod FORSKERforum [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Klimafejde: Pressenævnet kritiserer FOR- SKERforum, som blev bragt på

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Forbrugerombudsmanden agter at udsende en pressemeddelelse om undersøgelsen af hjemmesiderne og orienteringen af indehaverne.

Forbrugerombudsmanden agter at udsende en pressemeddelelse om undersøgelsen af hjemmesiderne og orienteringen af indehaverne. [ ] [ ] [ ] Dato: 23. september 2019 Sag: FO-19/08779-8 Sagsbehandler: /jli Direkte tlf.: +45 41 71 50 66 Orientering om lovgivningen Som led i Forbrugerombudsmandens tilsyn med markedsføringen af forbrugerkreditaftaler

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017.

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017. Kendelse afsagt den 7. december 2017 Sag nr. 2017-80-0056 [Klager] mod Familie Journal Advokat Hans Peter Grønborg har på vegne af [Klager] på ny anmodet om genoptagelse af Pressenævnets afgørelse af 29.

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame

Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame Vejledning Skjulte reklamer er i strid med markedsføringsloven, og afsenderen af en reklame skal derfor tydeligt vise over for modtageren, at der er

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23.

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. w Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. maj 2013 Agenda 1. De markedsføringsretlige grænser på Facebook 2. Ansvar

Læs mere

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet MEDIEKIT 2014 Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet Fremvisning... 2 Priser... 3 Affiliate annoncører

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

KVIKGUIDE WEBSHOPs salg af abonnementer

KVIKGUIDE WEBSHOPs salg af abonnementer KVIKGUIDE Webshops' salg af abonnementer Hvis en webshop betinger køb af produkter af et abonnement eller en webshop tilbyder et abonnement til forbrugere mod nedsatte priser, skal webshoppen tydeligt

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Bloggernes arbejde og dilemmaer alt det du ikke ser! #SMWCPHBLOGS

Bloggernes arbejde og dilemmaer alt det du ikke ser! #SMWCPHBLOGS Bloggernes arbejde og dilemmaer alt det du ikke ser! #SMWCPHBLOGS Velkommen Wifi: DJGUEST / kode: stranden46 #SMWCPHBLOGS @DJintweets Bloggernes arbejde og dilemmaer alt det du ikke ser 1. Præsentation

Læs mere

Praktikrapport for praktikforløb hos Travel ALOTT

Praktikrapport for praktikforløb hos Travel ALOTT Praktikrapport for praktikforløb hos Travel ALOTT Melanie Kjærgaard Hansen Studienummer: 3006971 Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation Praktiksted: Travel ALOTT Praktikperiode: 31.07.2017-21.12.2017

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017 DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København Sendt pr. mail til: jurachef Peter Skov (pets@dr.dk) advokat Susanne Helbo (suhe@dr.dk) & juridisk seniorkonsulent Ulrike Rosenmejer (ulhe@dr.dk) Radio- og

Læs mere

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT Se video her 1 UNIVERSET 4 MAGASINER Distribution 120.000 ekspl. af hver udgave + Cykelbutikker, Skoda og via Danmarks Cykel Union 2015 DIT BRAND ONLINE Cyclingplanet.dk / facebook Aller Medias 30 platforme

Læs mere

Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der

Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der Kender du det her Du har fået en fin ny hjemmeside. Alt er perfekt. Teksten er finpudset. Billederne spiller. Vennerne siger tillykke. Og lige om lidt, så sker der INTET. Ingen trafik ingen salg ingen

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Annoncering på Motorsporten.dk

Annoncering på Motorsporten.dk 1 Annoncering på Motorsporten.dk Hvem er vi? Motorsporten.dk er Danmarks største Motorsports hjemmeside. Vi beskæftiger os med nyheder om dansk og international motorsport. Alle de mennesker som er involveret

Læs mere

Avisindstik og kundeudgivelser

Avisindstik og kundeudgivelser Avisindstik og kundeudgivelser Få fortalt om din virksomhed eller organisation - gennem stærke redaktionelle avisindstik og udgivelser. MEDIEGRUPPEN BEVÆGER MENNESKER Sæt ord og fortælling på din virksomhed

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 w Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 Agenda 1. Grundlæggende spilleregler 2. Brug af indhold på/fra sociale medier 3. Konkurrencer

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Annoncering på Motorsporten.dk

Annoncering på Motorsporten.dk Annoncering på Motorsporten.dk Hvem er vi? Motorsporten.dk er Danmarks største Motorsports hjemmeside. Vi beskæftiger os med nyheder om dansk og international motorsport. Alle de mennesker som er involveret

Læs mere

Rekordstor bøde for overtrædelse af spamforbuddet

Rekordstor bøde for overtrædelse af spamforbuddet Rekordstor bøde for overtrædelse af spamforbuddet Hvad skal du være opmærksom på, når du markedsfører din virksomhed? 14. marts 2019 Københavns Byret har idømt kursusvirksomheden, Institut For Personaleudvikling

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Guide til bloggere/kunder

Guide til bloggere/kunder Guide til bloggere/kunder Kære kunde/blogger, Inden vi starter vil jeg lige minde dig om, at du skal huske at du kan blive repostet på vores sociale medier, hvis du hashtagger #Teamtrendday, TDYDesign,

Læs mere

Marketing compliance. Uddannelsesdagen 2017 Ved Christian Vinding Thomsen

Marketing compliance. Uddannelsesdagen 2017 Ved Christian Vinding Thomsen Marketing compliance Uddannelsesdagen 2017 Ved Christian Vinding Thomsen 2 Agenda Hvad er markedsføringsretlig compliance? Hvorfor markedsføringsretlig compliance? Compliance-strategi og risikovurdering

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Kendelse. Den 11. oktober 2017 har Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. i sag 381 j.nr.17/00125 ( ) Dansk Ejendomsmæglerforening.

Kendelse. Den 11. oktober 2017 har Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. i sag 381 j.nr.17/00125 ( ) Dansk Ejendomsmæglerforening. Den 11. oktober 2017 har Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere i sag 381 j.nr.17/00125 (2016-10954) Dansk Ejendomsmæglerforening mod Ejendomsmæglervirksomheden MM Living [Adresse] [By] afsagt sålydende

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

SØNDAG FORKÆL DIG SELV

SØNDAG FORKÆL DIG SELV SØNDAG FORKÆL DIG SELV 1 BIOTHERM / KONCEPT 12. & 19. oktober 2014 SØNDAGs læsere inviteres til forkælelsesdag på Comwell i henholdsvis Snekkersten og Middelfart Op til 700 betalende deltagere fordelt

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer!

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! Morten Velander! Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! S"l gerne spørgsmål undervejs Visuel

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

MODEBRANCHENS FØRENDE NYHEDSMEDIE

MODEBRANCHENS FØRENDE NYHEDSMEDIE MEDIEKIT 2018 MODEBRANCHENS FØRENDE NYHEDSMEDIE Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen og dens aktører. Fra topledere og kreative direktører til administration,

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2017 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2017 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2017 Forbrugerombudsmandens årsberetning 2017 Juli 2018 Oplag 400 stk. ISBN: 978-87-7029-705-9 Indhold Forord - 2017 hos Forbrugerombudsmanden... 4 Kap 1 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Bilag 1. Tillæg til Retningslinjer om god skik på teleområdet

Bilag 1. Tillæg til Retningslinjer om god skik på teleområdet Bilag 1 Tillæg til Retningslinjer om god skik på teleområdet 2013 BILAG 1 Bilag 1 Bilagets paragrafhenvisninger m.v. er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

NYT FRA IP-RET I DENNE UDGAVE MAJ Sø- og Handelsretten forbyder markedsføring og salg af dunjakker, der krænker uregistreret EU-designret

NYT FRA IP-RET I DENNE UDGAVE MAJ Sø- og Handelsretten forbyder markedsføring og salg af dunjakker, der krænker uregistreret EU-designret NYT FRA IP-RET MAJ 2017 I DENNE UDGAVE 01 Sø- og Handelsretten forbyder markedsføring og salg af dunjakker, der krænker uregistreret EU-designret 02 ECCO SKO A/S kunne ikke forhindre EKKOfondens registrering

Læs mere

[Klager] har klaget over en artikel publiceret på Sermitsiaq.ag den 11. marts [Klager] mener, at god presseskik er tilsidesat i artiklen.

[Klager] har klaget over en artikel publiceret på Sermitsiaq.ag den 11. marts [Klager] mener, at god presseskik er tilsidesat i artiklen. K E N D E L S E: afsagt af Det Grønlandske Pressenævn den 6. marts 2019 i sagen 55-18-02 [Klager] mod Sermitsiaq.ag [Klager] har klaget over en artikel publiceret på Sermitsiaq.ag den 11. marts 2017. [Klager]

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Sagen er behandlet sammen med sag nr , [Person A] mod Frie Danskere, hvor der er klaget over samme artikel.

Sagen er behandlet sammen med sag nr , [Person A] mod Frie Danskere, hvor der er klaget over samme artikel. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01110 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Plakater i København bragt på Frie Danskeres hjemmeside, friedanskere.net,

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik

Reklame- og sponsorpolitik Reklame- og sponsorpolitik Indhold Indledning 3 Retningslinier for salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte 4 Bilag 1. De lovmæssige rammer 6 Reklameloven 6 Reklamelovens muligheder 6 Rammer

Læs mere

Markedsføring på de sociale medier. v/ advokat Hanne Delcomyn Dansk Ejendomsmæglerforening 1. kreds den 3. april 2019

Markedsføring på de sociale medier. v/ advokat Hanne Delcomyn Dansk Ejendomsmæglerforening 1. kreds den 3. april 2019 Markedsføring på de sociale medier v/ advokat Hanne Delcomyn Dansk Ejendomsmæglerforening 1. kreds den 3. april 2019 1 Program Begrebet markedsføring Gælder markedsføringsloven på de sociale medier? God

Læs mere

Social medie strategi

Social medie strategi Social medie strategi Jeg har taget udgangspunkt i at promovere min blog inde på min hjemmeside og skal derfor finde ud af hvilke sociale medier jeg vil befinde mig på, for at reklamere min blog bedst

Læs mere

Indhold. Er du i tvivl om regler i forbindelse med fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors, kan du skrive til

Indhold. Er du i tvivl om regler i forbindelse med fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors, kan du skrive til 1 Indhold 1.0 Aldersgrænse og godkendelse af samtykkeerklæring... 3 1.1 Samtykkeerklæring... 3 1.2 Samtykkeerklæringens form... 3 2.0 Fotografering/optagelse på aktiviteter... 4 2.1 Billeder fra events/det

Læs mere

Kendelse. afsagt den 6. april Sag nr [Klager] mod

Kendelse. afsagt den 6. april Sag nr [Klager] mod Kendelse afsagt den 6. april 2017 Sag nr. 17-70-01118 [Klager] mod BT [Klager] har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01074, [Klager] mod BT, som nævnet traf afgørelse i den 28. februar

Læs mere

Borgmesterens medvirken i en video

Borgmesterens medvirken i en video Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Borgmesterens medvirken i en video 6. september 2018 Ankestyrelsen har den 16. maj 2018 på baggrund af nogle avisartikler bedt Aarhus Kommune om en

Læs mere

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføringslovens regler... 5 2.1. Markedsføringslovens 8...5 2.2. Markedsføringslovens 1... 9 2.3. Afsluttende

Læs mere

Sagen er behandlet sammen med sag nr , [Person A] mod friedanskere.net, hvor der er klaget over samme artikel.

Sagen er behandlet sammen med sag nr , [Person A] mod friedanskere.net, hvor der er klaget over samme artikel. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01113 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Plakater i København bragt på Frie Danskeres hjemmeside, friedanskere.net,

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere