L Å N E K O N T R A K T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L Å N E K O N T R A K T"

Transkript

1 Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: Telefonnr.: (i det følgende benævnt låntager) er der indgået følgende aftale om lån af hesten Navn: Reg.nr.: Fødselsdato: Stb.nr.: Chipnr: Kendetegn: (i det følgende benævnt hesten)

2 Side 2 af 9 1 IKRAFTTRÆDEN Denne låneaftale træder i kraft den / LEVERING 2.1. Låntager afhenter/modtager hesten på adressen den / -20, medmindre andet er særligt aftalt under Risikoen for hesten overgår fra dette tidspunkt fra ejer til låntager. 3 HESTENS ANVENDELSE 3.1. Ejer oplyser, at hesten før udlån har været anvendt til Låntager indestår for, at hesten skal anvendes til. 4 HESTENS SUNDHEDSTILSTAND 4.1. Ejer erklærer, at hesten: 1) ejer bekendt d.d. er fuldstændig sund og rask Ja Nej hvis nej, angiv sygdom: 2) har været redet regelmæssigt de sidste tre måneder Ja Nej hvis nej, angiv årsagen hertil: 3) ikke har vist tegn på halthed Ja Nej hvis nej, angiv grunden hertil samt tidsperiode: 4) ikke har været medicinsk behandlet indenfor de sidste 3 mdr. Ja Nej hvis nej, angiv grunden til medicinsk behandling: 5) ikke har vist tegn på/lidt af kolik Ja Nej

3 Side 3 af 9 hvis nej, angiv tidspunkt for seneste anfald: 6) ikke har vist tegn på sommereksem Ja Nej hvis nej, angiv omfanget af sommereksem: 7) ikke har vist tegn på/lidt af en allergi Ja Nej hvis nej, angiv arten af allergi: 8) ikke har fejlet eller været behandlet for andet Ja Nej hvis nej, angiv sygdommen: 9) har normal adfærd i boksen, på folden og staldgangen Ja Nej hvis nej, angiv den anormale adfærd: 10) ejer erklærer endvidere, at hesten har været regelret vaccineret Ja Nej hvis ja, angiv sidste vaccinationsdato: og behandlet for orm Ja Nej hvis ja, angiv datoen for sidste ormekur: 5 PRØVERIDNING AF HESTEN 5.1. Hesten er prøveredet af låntager: Ja Nej 5.2. Hesten er prøveredet gange af låntager. FORTRYDELSESRET 6.1. Ejer og låntager har aftalt en gensidig fortrydelsesret: Ja Nej Hvis ja i 6.1.: Det er aftalt, at fortrydelsesretten udløber den / -20 kl. 12: Såfremt fortrydelsesretten gøres gældende, skal underretning herom gives den anden part med mindst dages varsel inden fortrydelsesrettens udløb.

4 Side 4 af Hesten henstår for låntagers risiko i perioden fra hestens levering til fortrydelsesrettens udløb Låntager skal afholde alle løbende udgifter i forbindelse med hesten i perioden fra levering til fortrydelsesrettens udløb Såfremt fortrydelsesretten gøres gældende, skal låntager for låntagers regning levere hesten retur til ejer i samme stand som ved leveringen Er hesten som følge af låntagers handlinger eller undladelser kommet til skade i perioden for fortrydelsesretten, er låntager erstatningspligtig overfor ejer efter dansk rets almindelige regler. KØBSRET Det er aftalt, at låntager har ret til at købe hesten af ejer, såfremt ejer ønsker at sælge hesten: Ja Nej 7.2. Hvis ja i 7.1.: 1) Låntager skal gøres bekendt med ejers beslutning om salg og gives en frist på mindst dage til at købe hesten. 2) Låntager skal have mulighed for at købe hesten til hestens handelspris og under normale handelsvilkår, medmindre andet fremgår af 21. Såfremt der er tvivl hestens handelspris, skal dette vurderes af en sagkyndig udpeget af den frivillige husdyrvoldgift, medmindre andet fremgår af 21. FORSIKRING 8.1.Ejer har tegnet forsikring på hesten: Ja Nej 8.2. Hvis ja i 8.1.: 8 Police nr.: Forsikringsselskab: Forsikringstype: 8.3. Låntager ejer er forpligtet til at bibeholde forsikringen i lejeperioden Låntager er under hele låneperioden pligtig til at lade hesten forsikre med en ansvarsforsikring på sædvanlige betingelser i et anerkendt forsikringsselskab, jf. Lov nr. 315 af 30/04/ a, stk. 2. 9

5 Side 5 af 9 OPSTALDNING 9.1. Låntager bestemmer selv, hvor hesten skal opstaldes, dog ikke i udlandet Låntager forpligter sig dog til udelukkende at opstalde hesten på et opstaldningssted, som lever op til kravene i lov om hestehold, lov nr. 528 af 06/06/ Ejer har altid krav på at vide, hvor hesten befinder sig, og skal forudgående orienteres skriftligt om enhver flytning Låntager afholder alle udgifter til opstaldning: Ja Nej FODER Foderplan for hesten er vedlagt: Ja Nej Låntager er forpligtet til at få lagt en specifik foderplan for hesten, såfremt den vedlagte foderplan udskiftes. DYRLÆGE Hestens sædvanlige dyrlæge er: Låntager er forpligtet til omgående at tilkalde dyrlæge til hesten ved skadestilfælde, sygdom eller ulykke Låntager er forpligtet til at underrette ejer i tilfælde af skade, sygdom eller ulykke Låntager afholder alle dyrlægeudgifter i lejeperioden: Ja Nej Hvis ja i 11.4.: Låntager vælger selv den praktiserende dyrlæge. Det er dog et krav, at denne er hestepraktiserende Låntager er forpligtet til at lade hesten vaccinere en gang årligt samt lade hesten ormebehandle to gange årligt Ved operationer af hesten skal beslutningen om behandlingsform samt behandlingsgrad træffes af ejer. Ejer forpligter sig i denne situation til at afholde % af udgifterne til operationen. Såfremt ejer beslutter, at hesten skal gennemgå en operation, er låntager berettiget til at opsige nærværende lånekontrakt uden forudgående varsel Ved behandling af arvelige sygdomme samt ved behandling af hændelige uheld, som ikke kan tilregnes låntager, skal ejer afholde % af udgifterne til behandlingen.

6 Side 6 af 9 12 BESLAGSMED Hestens sædvanlige beslagsmed er: Hesten bærer ved aftalens indgåelse sko og bliver skoet hver uge Låntager afholder alle udgifter til smed i lejeperioden: Ja Nej Låntager er berettiget til skifte beslagsmed. Det er dog et krav, at den valgte beslagsmed er registeret beslagsmed, og tilser hesten med det tidsinterval, der har været hos ejer. PART OG UDLÅN AF HESTEN Låntager er ikke berettiget til at låne/leje eller på anden måde at overlade hesten i andres varetægt uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom med ejer. DEN DAGLIGE PASNING AF HESTEN Låntager er forpligtet til at sørge for, at hesten ikke lider overlast, og at den i øvrigt bliver passet, plejet og redet forsvarligt og under hensyntagen til hestens tarv Såfremt der er aftalt nærmere vilkår omkring pleje af hesten, fremgår det af 21. PRIS Selve udlånet af hesten er gratis. 15 ERSTATNINGSANSVAR Låntager er erstatningsansvarlig overfor ejer efter dansk rets almindelige regler, såfremt hesten kommer til skade som følge af låntagers handlinger eller undladelser.

7 Side 7 af 9 17 MISLIGHOLDELSE I tilfælde af låntagers væsentlige misligholdelse af 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 kan ejer ophæve lejeforholdet straks og uden varsel og kræve hesten retur ved fogedbistand samt kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler. OPSIGELSE Nærværende kontrakt løber i år / ubestemt tid og kan opsiges med en opsigelsesfrist på en måneds varsel til en måneds udgang fra begge parters side. Opsigelsen skal være skriftlig. TVISTER En eventuel tvist skal afgøres efter danske lovregler, og en eventuel retssag skal anlægges ved ejers værneting Enhver særlig aftale omkring lovvalg, værneting og forum fremgår af DOKUMENTER I HANDLEN Låntager har i forbindelse med indgåelsen af aftalen modtaget: 1) Sundhedsbog (vaccinationsbog) Ja Nej 2) Hestepas Ja Nej 3) Dyrlæge og ejererklæring Ja Nej 4) Yderligere dokumenter Ja Nej hvis ja, angiv dokumenter:

8 Side 8 af 9 21 SÆRLIGE VILKÅR Særlige vilkår anføres her:

9 Side 9 af 9 22 UNDERSKRIFT Udfyldelse af nærværende aftale er sket forinden underskrift af denne Nærværende aftale udfærdiges og underskrives i to ligelydende eksemplarer og træder i kraft ved underskrift af både ejer og låntager. Den / - 20 Den / - 20 Som ejer Som låntager

Erklæring og Vejledning

Erklæring og Vejledning Erklæring og Vejledning ved køb og salg af hund FAIR DOG FORENINGEN www.fairdog.dk KØBSAFTALE Sælger: Opdrætter navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.: E-mail: Køber: Navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.:

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere