I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen."

Transkript

1 Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data fra posteringsoversigter, balancer, rykkerlister osv. til Excel til videre bearbejdning. Import benyttes f.eks. til import af posteringer til bogføringskladden etc. Mulighederne er mange. Export til Excel Export er i virkeligheden kopiering af data til Excel. Der er to måder: 1. Export til åbent Excel-ark, kopierer kun markerede linjer. 2. Export til ny Excel-fil, kopierer alle linjer i skærmbilledet. I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen. Tast Ctrl+A (Markér alt) for at kopiere alle linjer. Tast Ctrl+museklik pr. linje for at udpege linje for linje. Valgte linjer markeres med gul (i dette valgte farvetema Blue). Når alle (eller de ønskede) linjer er markeret: Tast Ctrl+C (Kopier) for at kopiere til udklipsholder. Eller klik på ikonet Klip til Udklipsholder/ i værktøjslinjen øverst i Uniconta-skærmbilledet. Export til åbent Excel-ark Kopierer kun markerede linjer. Åbn Excel-arket, hvor data skal indsættes. Data indsættes i arket, hvor markøren er placeret, når du vælger Indsæt data. Ctrl+V (Indsæt fra udklipsholder), eller højreklik og vælg Indsæt i højrekliksmenuen.

2 Export til ny Excel-fil Kopierer alle linjer i skærmbilledet. Klik på ikonet Eksporter til Excel i værktøjslinjen øverst i Uniconta-skærmbilledet. Herefter åbnes Gem som-dialogboxen. Vælg placering og angiv et filnavn og klik på Gem. Du er herefter automatisk tilbage i Uniconta, Excel-filen åbnes ikke automatisk. Åbn den gemte Excel-fil ved at vælge den der, hvor du valgte at gemme den. Kolonneoverskrifter er vigtige i Excel Kolonneoverskrifter kopieres med fra Uniconta til Excel. Det er praktisk, så du kan se, hvilke felter kolonner og data kommer fra. Men især også hvis du skal have data retur igen til Uniconta, for der skal kolonneoverskrifterne være med i import-filen fra Excel for at Uniconta kan placere data i de rigtige kolonner. I dette tilfælde er der kopieret finansposteringer til Excel, læg mærke til kolonneoverskrifterne: Som nævnt ovenfor; hvis du skal kopiere data fra Excel til Uniconta, skal kolonneoverskrifterne med og indgå i området/cellerne, der kopieres til Uniconta. Ellers ved Uniconta ikke, hvor data skal placeres. Import fra Excel I alle indtastnings-skærmbilleder (kladder og linjer) kan der importeres data fra Excel. Det kræver blot kolonneoverskrifter i Excel-arket matcher feltnavne/kolonneoverskrifter i Uniconta, samt at data matcher formatet i Uniconta. For at få de korrekte kolonneoverskrifter er det nemmeste at exportere skærmbilledet fra Uniconta til Excel, dermed får du automatisk hele opsætningen fra Uniconta til Excel med de korrekte kolonneoverskrifter. Det siger sig selv, at Excel-arket og skærmbilledet, der importeres til i Uniconta, skal være af samme art, f.eks. bogføringskladde til bogføringskladde, lagerkladde til lagerkladde, ordrelinjer til ordrelinjer. Sådan gør du: 1. Kopier alle import-data fra Excel-arket, incl. kolonneoverskrifter. 2. Åbn skærmbilledet i Uniconta, hvortil data skal kopieres. 3. Markér første linje/placér markøren i første linje, hvortil data skal indsættes. 4. Tast Ctrl+V(Indsæt) eller vælg Udklipsholder-ikonet/Sæt ind fra Excel øverst i værktøjslinjen. Problemer med at importere data til Uniconta: De fleste fejl skyldes, at data ikke matcher Uniconta i format eller valid værdi. For eksempel kan du ikke kopiere forkerte kontonumre ind, ej heller bogstaver i beløbsfelter eller ukendte momskoder. Du må tilbage og

3 rette, kontrollere og forsøge igen. Du har valgt det forkerte skærmbillede at kopiere til. Du har ikke oprettet en ny tom linje i skærmbilledet, hvortil data skal kopieres. Der er ikke markeret en linje, hvortil data skal kopieres. Eksporter udskrifter og data til fil Alt hvad der vises og udskrives i udskrifter og skærmbilleder i Uniconta kan eksporteres gemmes i diverse filformater. Alle rapporter og skærmbilleder kan modificeres, før de gemmes som fil. Du kan: Rykke rundt på felter Fjerne/indsætte felter Bestemme feltbredde Sortere Filtrere og søge mv., alt sammen inden du udskriver og/eller gemmer. Dermed kan du nemt og hurtigt justere indholdet og designet før eksport til fil. Eksempler Eksport af Kontoplan til fil: Åbn kontoplanen (Økonomi/Kontoplan) og klik på Udskriv-ikonet i værktøjslinjen øverst i skærmbilledet. Herefter åbnes indholdet af skærmbilledet/udskriften som forhåndsvisning.

4 Dokumenter kan gemmes i forskellige filformater, der er til rådighed. Øverst til højre i Vis udskrift-vinduet er Eksporter dokument-ikonet. Klik på pilen i højre side af Eksporter dokument-ikonet for at få vist en oversigt over, de filformater, der er til rådighed.

5 Hvis du blot klikker på Eksporter dokument-ikonet (uden at åbne oversigten over formater) anvendes seneste valgte format. Hvis du f.eks. senest har anvendt XLS Fil, husker Uniconta dit valg til næste eksport. Vælg det ønskede format. Alt efter det valgte format åbnes herefter et vindue, hvor du kan angive yderligere valg, klik på OK og vælg herefter placering og filnavn. Herefter er udskriften gemt som fil med det valgte filnavn og den ønskede placering. Du kan også benytte Eksporter til Excel eller Eksporter til CSV-ikonet til at gemme data i ekstern fil. Men som du ser ovenfor, er der flere formater at vælge imellem under Udskriv. Ovenfor er vist eksport af kontoplanen til ekstern fil. Det samme kan du gøre med Debitorer, Kreditorer, Varer etc. Alle rapporter kan også eksporteres til ekstern fil. Eksempel: Revisoren ønsker en rapport over alle bogførte fysiske bilag i regnskabsåret 2016: Vælg Økonomi/Rapporter/Fysiske bilag. Klik på Filter-knappen i båndet for at åbne filter-funktionen. I Feltnavn åbnes oversigten over felter, vælg feltet Bogføringsdato. I Filtrer efter angives Klik på OK.

6 Herefter vises kun bilag fra 2016 i rapporten. Fjern eventuelt overflødige felter. Klik på Udskriv-ikonet i værktøjslinjen, herefter åbnes rapporten i forhåndsvisning. I eksemplet her har vi fjernet overflødige felter, før vi klikkede på Udskriv. Da rapporten indeholder mange felter og flere lange felter, har vi ændret den til Landskab vha. Sideopsætning-ikonet i værktøjslinjen.

7 Den ønskes gemt i PDF-format. Klik på Eksporter dokument-ikonet og vælg PDF Fil. Udfyld evt. yderligere options og angiv derefter placering og filnavn. Hermed er rapporten eksporteret til ekstern fil: Send udskrifter og data som Alt hvad der vises i skærmbilleder og udskrives i rapporter i Uniconta kan mailes i diverse filformater. Alle rapporter og skærmbilleder kan modificeres, før de mailes. Du kan: Rykke rundt på felter Fjerne/indsætte felter Bestemme feltbredde Sortere Filtrere og søge mv., alt sammen inden du udskriver og/eller gemmer. Dermed kan du nemt og hurtigt justere indholdet og designet før eksport til fil. Du er heller ikke afhængig af faste rapportdesigns eller har brug for at få hjælp til at få oprettet en særlig rapport over et skærmbillede. Du kan nemt og hurtigt selv justere indholdet og rapporten. Udskrift af faktura, tilbud og andet der udskrives på baggrund af layout for faktura mv. kan ikke modificeres før udskrift og mail. Det kræver ændring af layout et. Udskrifter og data i skærmbilleder kan es i forskellige filformater, der er til rådighed. Øverst til højre i Vis udskriftvinduet er Send som

8 -ikonet. Klik på pilen i højre side af -ikonet for at få vist en oversigt over filformaterne, der er til rådighed. Hvis du blot klikker på -ikonet (uden at åbne oversigten over formater) anvendes seneste valgte format. Hvis du f.eks. senest har sendt som PDF-fil, husker Uniconta dit valg til næste gang. Vælg det ønskede format. Alt efter det valgte format åbnes herefter et vindue, hvor du kan angive yderligere valg, klik på OK, hvorefter der oprettes en ny i dit standard program med udskriften vedhæftet som fil. I dette eksempel vises, hvordan du er et tilbud. Tilbud oprettes under Debitor/Tilbud. Oversigten viser alle oprettede tilbud. Markér tilbuddet, du vil maile, og klik på Tilbud-knappen.

9 Vælg dato og sæt flueben i Vis tilbud og klik på Generer, herefter åbnes tilbuddet i Vis udskrift. Klik på Send som -ikonet. Klik på pilen til højre for ikonet, hvis du vil vælge et andet format end det Uniconta husker, du anvendte sidste gang.

10 I eksemplet mailes tilbuddet som PDF-fil. Udfyld eventuelt supplerende options i vinduet PDF Export Options og klik på OK. Angiv herefter et filnavn og en placering og klik på OK. Herefter oprettes automatisk en ny i dit standard program med udskriften vedhæftet som fil. Udfyld modtagers mail-adresse og eventuel supplerende tekst, inden tilbuddet mailes til modtager(e)

11 Udskriv rapporter og skærmbilleder Alle rapporter og skærmbilleder kan modificeres, før de udskrives. Du kan: Rykke rundt på felter Fjerne/indsætte felter Bestemme feltbredde Sortere Filtrere og søge mv., alt sammen inden du udskriver og/eller gemmer. Dermed kan du nemt og hurtigt justere indholdet og designet før eksport til fil. Det vil sige, at du ikke er afhængig af faste rapportdesigns eller har brug for at få hjælp til at få oprettet en særlig rapport over et skærmbillede. Du kan nemt og hurtigt selv justere indholdet og rapporten. Eksempler Udskrift af Kontoplan: Åbn kontoplanen (Økonomi/Kontoplan) og klik på Udskriv-ikonet i værktøjslinjen øverst i skærmbilledet. Herefter åbnes indholdet af skærmbilledet/udskriften som forhåndsvisning.

12 I Vis udskrift skal du klikke på Udskriv-ikonet i værktøjslinjen. Herefter åbnes en oversigt over printere, der er knyttet til din computer. Vælg den ønskede printer og klik på OK for at udskrive. Sideopsætning Under ikonet Sideopsætning kan du ændre udskriftsformatet.

13 Dokumenter kan også gemmes og mailes i forskellige filformater, der er til rådighed. Øverst til højre i Vis udskrift-vinduet er Eksporter dokument-ikonet samt Send som -ikonet. Funktionerne er beskrevet i særskilte artikler. Kom i gang med Uniconta Se her, hvordan du opretter en bruger og kom i gang med din Uniconta. PDF doesn t support iframes

14 Når man har oprettet en bruger, modtager man en mail med de oprettede brugerinformationer. Mailen indeholder også et link, hvorfra man kan hente Uniconta. Hent Uniconta her: Opret et nyt regnskab Når Uniconta er installeret og startet op, får du mulighed, for at oprette et nyt regnskab. Se her, hvordan du opretter et nyt regnskab PDF doesn t support iframes

15 Importer dit regnskab fra C5 I Uniconta kan man importere sit regnskab fra C5. Før man kan importere, skal man lave en multi-export fra C5. Her kan du læse, hvordan du laver en C5: Se her, hvordan man importerer C5 til Uniconta. multi-export fra

16 Konvertering fra C5 til Uniconta

17 Benytter I Dynamics C5, e-conomic, NAV eller ectrl tilbyder vi et gratis konverteringsværktøj, der sikrer nem og sikker overførsel af data til Uniconta. Der skal foretages en multi-eksport i C5 eller e-conomics. Ved konvertering fra ectrl, kontakt venligst Uniconta support. Spring til Layout Skabeloner Konverteringsværktøjet læser data fra multi-eksportens filer og indlæser i Uniconta. Søg Læs her, hvordan du konverterer fra C5 til Uniconta. OBS.: HUSK AT DER SKAL VÆRE OPRETTET EN BRUGER I UNICONTA FOR AT EN KONVERTERING KAN FORETAGES. Dette kan gøres på her: Yderligere information Konverter fra e-conomic Konverter fra NAV Konverter fra ectrlindlæs regnskab Efter konvertering Eksporter data fra C5 Åben C5 Klik på fanebladet Generelt Åben mappen Tilpasning Åben mappen Vedligeholdelse Åben mappen Multi Gå til Eksporter database og dobbeltklik Vælg en mappe på computeren og eksporter filen dertil. Efter eksport fra C5, skal filerne der er eksporteret pakkes ud. En muliti eksport bliver samlet i en zip-fil, der består af mange filer, der hedder *.kom Læs her hvordan du indlæser dit C5 regnskab i Uniconta Arbejder du i C5 Dynamics, skal du gøre følgende: Åben C5 Dynamics Vælg Generelt/Tilpasning Vælg Vedligeholdelse i menuen Vælg Multi Vælg eksporte database Vælg en mappe på computeren og eksporter filerne dertil. Efter eksport fra C5, skal filerne der er eksporteret pakkes ud. En muliti eksport bliver samlet i en zip-fil, der består af mange filer, der hedder *.kom Læs her hvordan du indlæser dit C5 regnskab i Uniconta Genvejstaster Genvejstaster i Uniconta Esc Luk fane Lukker den aktuelle fane, dvs. det aktive skærmbillede. F2 Opret ny Opret ny konto, linje i bogføringskladden, ordre, ordrelinje, vare etc. Ctrl+F2 Quick opret Springer til hurtig oprettelses menuen Shift+F2 Kopier linje Kopiér aktuel linje. Virker i alle kladder og ordre/indkøbslinjer Shift+F3 Gem og luk Gem indhold og luk aktuelt skærmbillede Alt+F4 Afslut Afslut og luk Uniconta Ctrl+F4 Luk alle Luk alle åbne faner/skærmbilleder F5 Kopier fra felt til ovenover Kopierer indholdet af samme felt i linjen ovenover. Benyttes i kladder og ordre/indkøbslinjer Hop til hovedkartotek Gå direkte til det aktuelle felts kartotek. Eksempel: Markøren er i feltet Konto (debitor) på en ordre, og du opdager, at kunden ikke er oprettet. Tryk på F6 for at åbne debitorkartoteket og oprette kunden. F6 sparer museklik og tid, idet du ikke behøver at forlade det aktuelle skærmbillede for at gå ud i menuen og bladre dig frem til hovedkartoteket den vej F6

18 Shift+F6 Fører den valgte post-nøgle retur til linjen Fører den valgte post-nøgle retur til linjen, hvor F6-billedet var kaldt fra. Dette bruges når du har et tomt nøglefelt og hopper med F6 til hovedkartoteket. Så kan du finde den ønskede post og få værdien med retur. F7 Vis Vis fysiske bilag F8 Åben post Gå til åben postredigering i finanskladde F10 Afslut linie Afslut linjen, og hop til start af ny linje F12 Form-/Kontroloversigt Viser en oversigt med formsidenavnet, tabelnavnet og eventuelle grupper på formsiden. Shift+Pil ned Åbn drop-down liste Åbn en liste over valgmulighederne i et felt. For eksempel kontonummer. Brug evt. piltaster og Enter til at vælge den ønskede værdi. Shift+del Slet linie Sletter linien hvor markøren er placeret på Bevægelse i Grid Pilene bevæger markøren rundt i griddet uden at kladden går i rette mode. Skal der rettes i feltet holdes ctrl nede og der trykkes så enten pil til venstre eller pil til højre alt efter om cursoren skal placeres i starten eller slutningen af teksten Pil Copy Paste i Uniconta Det er nu gjort nemt og enkelt at kopiere data til og fra Uniconta via copy and paste. Det er en hurtig måde at kopiere og indsætte data uden først at skulle foretage en eksport eller import. Du kan kopiere fra og indsætte i et såkaldt grid, det vil sige et skærmbillede. Ved kopiering fra et Uniconta grid gemmes indholdet på Clipboardet og kan genbruges i f.eks. Excel, Word osv. Desuden kan det paste s til kompatible grids i Uniconta. For eksempel fra ordrelinjer-grid et til indkøbslinjer grid et, hvis du skal bestille varer ud fra en kundeordre eller omvendt. Måske du har brug for alle saldi fra kontoplanen til et nyt budget i Excel, det er nemt at kopiere hele kontoplan-grid et og indsætte det i et excel-ark. OBS.: Husk at ved brug af Copy/Paste funktionen skal kolonneoverskrifter være nøjagtig ens. Inkl. store og små bogstaver. Endvidere kan der kun kopieres fra programmer, der bruger kolonner. Det vil f.eks sige Uniconta selv samt Excel. I Unicontas øverste højre hjørne er der en knap: Kopier til udklipsholder (clipboard).

19 Knappen giver to valg: Markerede linjer og Vælg alle. Det vil sige alt eller kun markerede linjer. Markerede linjer. Linjer markeres ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på/markere linjer med musen. Vælg alle kopierer hele griddet, alt hvad skærmen kan vise, uanset om det er synligt eller ej. Hvis du f.eks. er i kontoplanen eller debitorkartoteket, vil Vælg alle kopiere hele kontoplanen eller hele debitorkartoteket med viste felter, selvom du ikke har scrollet gennem alle posterne og helt ned i bunden. Alt kommer med. Dog kun de viste felter. Du kan med andre ord indsætte, skjule og vise nøjagtig de felter, som du ønsker skal med i kopieringen til udklipsholderen. Knappen Kopier til udklipsholder kan anvendes i alle skærmbilleder der viser posteringer, kartoteker, ordrelinjer, bogføringskladdelinjer osv., altså i alle skærmbilleder, der viser flere poster. Den kan ikke anvendes i skærmbilleder der kun viser en record, en post, f.eks. en konto i kontoplanen via Rediger-knappen. Når du har kopieret indhold til udklipsholderen, kan du åbne Word, Excel, Notepad etc. og vælge Paste (indsæt). Det er en hurtig måde at kopiere data på uden først at skulle foretage en eksport. Selv skærmbilleder med mange poster kan kopieres til udklipsholderen, f.eks. er det afprøvet i et regnskab med poster. De blev kopieret og kom ind i Excel på under 2 sekunder. Kopier mellem skærmbilleder i Uniconta Indholdet i udklipsholderen kan også indsættes i Uniconta. Dog med visse begrænsninger. Indholdet kan kopieres ind i alle grids, hvor der kan oprette linjer. Det vil sige kassekladde, ordrelinjer, lagerkladden og andre steder, hvor der kan oprettes linjer. Det skal dog være kompatible grids. Der kan ikke paste s fra en bogføringskladde til ordrelinjer, da de ikke er kompatible. Indkøbslinjer og ordrelinjer er kompatible. Fakturalinjer og lagerposteringer er også kompatible med ordre- og indkøbslinjer. Det vil sige, du kan finde en gammel faktura, kopiere linjerne, og paste dem ind i en ny salgsordre. Her er et eksempel på, at du kan udnytte en nyoprettet ordre, eller hvilken som helst ordre, til at oprette

20 indkøbsordrelinjer via Copy & Paste. Det er praktisk vedr. varer du kun bestiller efter behov, buy on demand, og ikke er lagerførende i. Vælg og kopier alle Her er der oprettet en ny salgsordre med disse ordrelinjer: Alt skal ordres hos grossisten, da vi ikke er lagerførende. 1. Klik på ikonet Udklipsholder og Vælg alle: 2. Opret en ny indkøbsordre og åbn til indkøbslinjer. 3. Placér markøren på første indkøbslinje og tryk på CTRL+V (Paste). Herefter kopiere ordrelinjerne til indkøbsordren. Justér evt. pris og rabatprocent. Kopier kun markerede linjer Du kan nøjes med at kopiere en eller udvalgte linjer. En linje markeres ved at klikke på linjen og vælge Markerede linjer i Udklipsholder-ikonet. Flere linjer markeres ved at holde Ctrl-tasten ned og markere de ønskede linjer: Her er ordren udvidet med flere linjer, det er kun udvalgte, der skal kopieres til ny indkøbsordre.

21 Ctrl-tasten er holdt nede og der er klikket på linjern fremhævet med gult. Klik på Udklipsholder-ikonet i båndet og vælg: Markerede linjer. Herefter er det kun de markerede linjer, der kopieres til udklipsholder og kan paste s i en indkøbsordre mv. Lokal backup

22 Der bliver automatisk taget backup af dine data i Uniconta, der ligger i skyen. Men du kan Spring til gemme en lokal backup på dit eget drev sideløbende. Layout Skabeloner Søg Sådan tages en lokal backup 1. Åbn Værktøjer/Lokal backup. 2. Angiv Feltafgrænsningstegn: Det er tegnet, der adskiller data felt for felt, i filen, der udlæses og gemmes som lokal backup. Det anbefales at bruge semikolon, da komma allerede indgår i beløb. 3. Klik på Lokal backup-knappen i båndet for at starte backup en. 4. Vælg destination til backup en. Du kan vælge mellem alle destinationerne, der er knyttet til din computer: lokalt på din pc (anbefales ikke), server, ekstern disk/usb, OneDrive, Dropbox etc. 5. Angiv et fil-navn til backup en. For eksempel BackupUniconta dato. Dermed kan du administrere dine backup s pr. dato. Næste gang, du tager lokal backup, husker Uniconta, hvilket drev og stik du anvendte sidste gang. Hvis du anvender ekstern disk/usb anbefales det, at skifte mellem 2 eller flere, hvis der skulle opstå fejl på en af dem. 6. Klik på Gem/Save for at starte backup en: Backup en udlæses i en komprimeret zip-fil bestående af CSV-filer med alle firmaets data. Backup en udlæses med det aktuelle regnskabs data. Har du flere regnskaber i Uniconta, skal du køre en backup i hvert regnskab. Det anbefales i så fald, at du gemmer backup erne i forskellige mapper, én for hvert firma, så du ikke får blandet dem sammen. Ønskes fysiske bilag udlæst, så kan det gøres fra Økonomi/Rapporter/Fysiske bilag.

23

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel

Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel Vejledning fjernskrivebord og Regnskabsudlæsning til Excel April 2015 Vejledning fjernskrivebord Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

1c. Udfyld felterne for Opret en gratis konto det er meget vigtigt at skrive mailadresse samt adgangskoden KORREKT Klik på den blå knap (Opret.

1c. Udfyld felterne for Opret en gratis konto det er meget vigtigt at skrive mailadresse samt adgangskoden KORREKT Klik på den blå knap (Opret. DROPBOX vejledninger: 1 oprettelse af konto 2 installation 3 afinstallation 4 deling af mapper 5 deling via link 1a. For at oprette en konto skal du først notere på et stykke papir: - Mailadressen, som

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere